Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele elevului :……………………………………..

Clasa………….
Data: ……………………………

Test de evaluare initiala


Disciplina Chimie

Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din partea I si din partea a II-a se
acorda 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

Partea I (45 de puncte)


1.Precizati numarul de protoni respectiv de electroni pentru atomul de sodiu(Na) si ionul de Na (Na+).
Se da: ZNa = 11.
6 puncte
2. Sa se determine compoziţia procentuală a carbonatului de calciu.
ACa=40, AC=12, AO=16
10 puncte
3. Scrieti simbolurile chimice ale următoarelor elemente chimice si indicati caracterul lor chimic si
electrochimic: Aluminiu (Z= 13), Clor (Z=17), Sodiu (Z= 11), Calciu( Z =20), Azot( Z = 7 )
10 puncte
4. Completati formula sau denumirea urmatoarelor substante si incadrati-le in clasele mentionate in
tabelul de mai jos:
oxid de magneziu …………………………
...................……………………….. AgNO3
hidroxid de potasiu…………………………
...............…………………………...... HCl
Na2CO3 ........................................................
oxid acid baza sare

10 puncte
5. Completati ecuaţiile reacţiilor chimice, stabiliti coeficientii si precizati tipul reactiilor date :
CaCO3 → ........ + ...........
Mg + O2 → .............
Ca(OH)2 + ......... → CaCl2 + ..............

9 puncte
Partea II (45 de puncte)

1. Se da schema
2Ca + O2 → 2X
X + H2O → Y
Y + H2SO4 → Z + 2H2O
Se cere :
a) scrierea formulele substantelor X, Y, Z 15 puncte
b) cantitatea de Ca utilizata pentru obtinerea a 10 moli Z 10 puncte
c) masa solutiei de H2SO4 20% utilizata 10 puncte
AH=1, AS=32
2. Mentionati cate doua utilizari pentru urmatoarele substante : NaOH ; CaO ;C ;O2 ; Fe.
10 puncte

Notă : Toate subiectele sunt obligatorii.

SUCCES !