Sunteți pe pagina 1din 1

Curs Inspector/Referent resurse umane

Modul Încheierea, executarea și încetarea Contractului individual de muncă

Temă de analiză și dezbatere nr.4

I. Precizați cel puțin trei asemănări și trei deosebiri între contractul de muncă la domiciliu și telemuncă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

II. Indicați cel puțin 4 deosebiri între contractul individual de muncă și contractul de ucenicie.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

III. Care sunt condițiile prealabile încheierii contractului individual de muncă?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________