Sunteți pe pagina 1din 1

EXAMEN

I. Traducid al español: (4 puncte)


A. Soneria. N-are putere şi n-are chef să ridice receptorul. Ştie ce urmează o lungă tăcere. Se repetă tot
mai des de la o vreme acest apel mut, pe care se fereşte să-l decodifice.
Soneria revine, dup un timp. Sare de pe scaun, înţelege că e, de fapt, soneria de la uşă. I se mai
întâmplase, da, da, gânduri, gânduri fără gânduri, ca o aţipeală, te cheamă cel pe care îl tot chemi fără să -l
chemi … dar e alt sunet, de fapt, cu totul altceva.
Îşi aminteşte, brusc, că îl invitase, pentru această după-amiază, pe vechiul tovarăş de tăceri Ianuli.
Kir Ianuli, camaradul cu care poţi, în clipe grele, tăcea câteva ore împreună. Speriată că n-ar avea putere să
stea singură, îl invitase, da. Taciturnul, cu discreţia sa întunecată. Un bun artificiu, un înlocuitor de musafir
pentru o festivitate anulată. (Norman Manea, Plicul negru)

B. M-a dus pe Gran Vía, apropape goală, cu vitrinele ca nişte hăuri negre. Şi ce viaţă fusese aici, abia ieri
seară! Însă îmi era bine, şi aş fi vrut ca seara să nu se mai sfârşească. Am ajuns la palatul regal, ciudată
construcţie, cu parterul într-un stil, şi cu etajul în altul, de parcă ar fi fost făcut de doi arhitecţi din două familii
vrăjmaşe. Am stat rezemaţi pe parapetul care mărgineşte strada spre vale, şi departe, în câmpul acoperit de
întuneric, mi-am văzut tinereţea prefăcută în arboli şi-n umbră. (Radu Tudoran, Acea fată frumoasă)

II. Sustituya el verbo TENER por otro de forma que no se repita ninguno: (2 puncte)
1. Este producto tiene una cantidad de arsénico que mataría a un elefante. =
2. Tiene una de las bibliotecas más completas del país. =
3. Tengo una idea, vamos a tu casa a tomar la penúltima copa. =
4. Tienes 5 minutos para contestar. =
5. Esta situación tiene muchas dificultades que no se nota a primera vista. =
6. El salón de su casa tiene 25 metros cuadrados. =

III. Completa con tomar o coger: (3 puncte)


1. Estando en África ……………….. el cólera.
2. Hemos llamado al dentista y ……………….. hora para el próximo lunes.
3. El avión que ……………….. no pudo ……………….. tierra a causa de la niebla.
4. A pesar del somnífero que ……………….. anoche, no pude ……………….. el sueño.
5. La policía les ……………….. con las manos en la mesa.
6. Tiene un acento muy raro y todo el mundo lo ……………….. por extranjero.
7. La ventana ……………….. toda la pared.
8. ¿ ……………….. el significado de la frase?
9. La cama ……………….. toda la habitación.
10. Si ves que comienza a llover, ……………….. la ropa que está tendida.