Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 5003 din 15 iunie 2021

L I S T A*
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021
din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Anul

Sexul
Nr. Domiciliul/ Apartenența
nașterii Funcţia Locul de muncă

**
Numele Prenumele Profesia
d/o reședința**** politică
***
Parlamentul Republicii
1. Grosu Igor M 1972 Chișinău PAS Istoric Deputat
Moldova
Specialist în Fondul Global pentru
2. Gavrilița Natalia F 1977 Chișinău PAS Consultant
politici publice Inovare
Specialist în Deputat,
Parlamentul Republicii
3. Popșoi Mihail M 1987 Chișinău PAS relații Vicepreședintele
Moldova
internaționale Parlamentului
Parlamentul Republicii
4. Litvinenco Sergiu M 1981 Cimișlia, Hârtop PAS Jurist Deputat
Moldova
Administrația
5. Spînu Andrei M 1986 Criuleni, Ratuș PAS Economist Secretar General
Prezidențială
Filolog,
profesor de
Nicolaescu- Parlamentul Republicii
6. Liliana F 1968 Chișinău PAS limbă și Deputat
Onofrei Moldova
literatură
română
Parlamentul Republicii
7. Gherman Doina F 1982 Chișinău PAS Profesor Deputat
Moldova
Parlamentul Republicii
8. Bolea Vladimir M 1971 Chișinău PAS Istoric, jurist Deputat
Moldova
Parlamentul Republicii
9. Roșca Veronica F 1982 Chișinău PAS Științe politice Deputat
Moldova
Profesor de Parlamentul Republicii
10. Carp Lilian M 1978 Chișinău PAS Deputat
istorie Moldova
Consilier al
Președintelui Administrația
11. Davidovici Natalia F 1971 Chișinău - Jurnalist
Republicii Prezidențială
Moldova
Consilier al
Președintelui Administrația
12. Stamate Olesea F 1983 Chișinău PAS Jurist
Republicii Prezidențială
Moldova
Profesor de
Ștefan Vodă, Primăria Palanca, raionul
13. Voloh Larisa F 1971 PAS istorie și Primar
Palanca Ștefan Vodă
etnografie
Parlamentul Republicii
14. Perciun Dan M 1991 Chișinău PAS Științe politice Deputat
Moldova
Profesor de Parlamentul Republicii
15. Groza Ion M 1966 Cahul, Colibași PAS Deputat
teologie Moldova
Istoric, doctor
Parlamentul Republicii
16. Pâslariuc Virgiliu M 1969 Chișinău PAS în stiințe Deputat
Moldova
istorice
Vicepreședinte
Consiliul raional
17. Manic Valentina F 1956 Hâncești PAS Economist al raionului
Hâncești
Hâncești
18. Șoimaru Vasile M 1949 Chișinău - Profesor - Pensionar
Parlamentul Republicii
19. Alaiba Dumitru M 1982 Chișinău PAS Economist Deputat
Moldova
Parlamentul Republicii
20. Marian Radu M 1990 Chișinău PAS Economist Deputat
Moldova
Anenii Noi, Parlamentul Republicii
21. Sajin Galina F 1973 PAS Jurnalist Deputat
Șerpeni Moldova
Parlamentul Republicii
22. Frunze Petru M 1985 Ialoveni, Puhoi PAS Jurist Deputat
Moldova
Inginer Parlamentul Republicii
23. Nantoi Oazu M 1948 Chișinău PAS Deputat
electrician Moldova
Consilier
municipal în
Consiliul municipal
24. Grădinaru Vasile M 1982 Chișinău PAS Jurist Consiliul
Chișinău
municipal
Chișinău
Partidul Acțiune și
25. Mija Artur M 1990 Chișinău PAS Economist Trezorier
Solidaritate
Membru al
Comitetului Comitetul ONU
26. Racu Ana F 1979 Chișinău - Expert
ONU împotriva împotriva torturii
torturii
27. Druță Mihail M 1957 Chișinău - Istoric, militar - Pensionar militar
Filolog,
profesor de
Consilier al Parlamentul Republicii
28. Adam Marcela F 1974 Chișinău PAS limbă și
Fracțiunii PAS Moldova
literatură
română
Medic –
Profesor
specialist în
universitar, șef USMF ”Nicolae
29. Belîi Adrian M 1975 Chișinău - anestezie și
de departament Testemițanu”
terapie
ATI
intensivă
30. Cușnir Mariana F 1981 Orhei PAS Jurist Manager vânzări ICS ”Trigor AVD”
Matematician Director de
31. Budianschi Dumitru M 1961 Chișinău - AO ”Expert-Grup”
economist program
Consilier
municipal în
Consiliul municipal
32. Trubca Alexandr M 1988 Chișinău PAS Consultant Consiliul
Chișinău
municipal
Chișinău
Inginer CSV ”Stabil Global
33. Canațui Oleg M 1976 Leova PAS Administrator
tehnolog CAN” SRL
Anenii Noi, Șeful Parlamentul Republicii
34. Talmazan Igor M 1981 PAS Jurist
Mereni Cabinetului Moldova
Președintelui
Fracțiunii PAS
35. Morozova Marina F 1981 Chișinău PAS Economist Manager general SRL ”Blacksea-EMS”
Ștefan Vodă, Asistentă Primăria Ștefănești,
36. Qatrawi Ersilia F 1983 PAS Primar
Ștefănești socială raionul Ștefan Vodă
Florești, Gura Asistent de Partidul Acțiune și
37. Novac Larisa F 1984 PAS Pedagog
Camencii cabinet Solidaritate
Licențiat în Primăria comunei
38. Lazarencu Sergiu M 1985 Chișinău PAS Viceprimar
economie Stăuceni, mun. Chișinău
39. Cheptonar Andrian M 1982 Ungheni PAS Antreprenor Administrator SRL ”Smartrent”
Consilier raional
40. Gonța Maria F 1967 Fălești PAS Profesoară Consiliul raional Fălești
Fălești
Inginer
41. Marcoci Boris M 1965 Bălți PAS Director SRL ”Marsharcon”
constructor
Consilier în
Studii europene
Cabinetul Parlamentul Republicii
42. Băluțel Adrian M 1993 Chișinău PAS și relații
Vicepreședintelu Moldova
internaționale
i Parlamentului
Coordonator A.O. „Asociația
43. Cătănoi Artemie M 1982 Căușeni PAS Jurist
de proiecte Psihologilor Tighina”
Biolog, AO ”Centrul Național de
44. Coșeru Ina F 1975 Chișinău PAS Președinte
economist Mediu”
Asistent
45. Pancu Maria F 1960 Chișinău PAS Economist SA ”Dacia LV”
manager
Liber
46. Șpac Ion M 1972 Călărași, Peticeni PAS Constructor profesionist, -
Irlanda
Tehnician Manager de AO ”Centrul de Resurse
47. Babici Ion M 1973 Soroca PAS
electric proiecte pentru Tineret Dacia”
Consilier
municipal în
Munteanu- Consiliul municipal
48. Angela F 1972 Chișinău PAS Jurnalist Consiliul
Pojoga Chișinău
municipal
Chișinău
Criuleni,
49. Spînu Victor M 1991 PAS Jurnalist Administrator ”Leadgen” SRL
Măgdăcești
Fundația pentru Educație
50. Nistor Marcela F 1994 Chișinău PAS Actor Trainer
Financiară OK
Ofițer, profesor
Asistent de Parlamentul Republicii
51. Vasiloi Rosian M 1973 Chișinău PAS pregătire
deputat Moldova
militară
Manager de
52. Sinchevici Eugeniu M 1999 Chișinău PAS Manager Edison International
proiect
Hâncești, Primăria Bălceana,
53. Păsat Iurie M 1972 PAS Lăcătuș Primar
Bălceana raionul Hâncești
Sângerei, Consilier raional Consiliul raional
54. Ichim Gheorghe M 1983 PAS Jurist
Copăceni Sângerei Sângerei
55. Chiriac Igor M 1979 Chișinău PAS Jurist Avocat CA ”Igor Chiriac”
BAR ”Capital Broker”
56. Dascălu Iulia F 1967 Chișinău PAS Asigurator Director general
SRL
Temporar
57. Cazacu Victoria F 1963 Ocnița, Lipnic PAS Profesor neangajată în -
câmpul muncii
Liceul Teoretic ”B.P.
58. Grosu Liliana F 1973 Bălți PAS Psiholog Psiholog școlar
Hașdeu”, mun. Bălți
Nisporeni,
59. Agheorghiesei Gheorghe M 1974 PAS Economist Administrator ”Geoterra” SRL
Șendreni
Consilier
municipal în
Consiliul municipal
60. Popa Zinaida F 1990 Chișinău PAS Psiholog Consiliul
Chișinău
municipal
Chișinău
61. Gîscă Ion M 1973 Edineț PAS Agronom Manager ”Unifruct” SRL
Inginer de Pretura sectorului
62. Jacot Vitalie M 1970 Chișinău PAS Vicepretor
sisteme Botanica
Pretura sectorului
63. Istratii Dorian M 1982 Chișinău PAS Economist Vicepretor
Ciocana
64. Barda Viorel M 1981 Chișinău PAS Jurist Șef direcția 11 IP DGACGRM
Rezina, Primăria Horodiște,
65. Iurcu Dorel M 1968 PAS Economist Primar
Horodiște raionul Rezina
Asistent de Parlamentul Republicii
66. Calinici Ana F 1993 Ialoveni PAS Jurist
deputat Moldova
Temporar
Cimișlia, Satul
67. Cojocari Evghenia F 1966 PAS Pedagog neangajată în -
Nou
câmpul muncii
Temporar
68. Popa Boris M 1957 Șoldănești PAS Jurist neangajat în -
câmpul muncii
69. Bandalac Efimia F 1962 Briceni PAS Jurist Avocat CA ”Efimia Bandalac”
Medic
reanimatolog,
doctor în științe IMSC USMF
70. Oglinda Ana F 1959 Chișinău PAS Medic
medicale, ”N. Testemițeanu”
conferențiar
universitar
71. Puțuntică Petru M 1965 Călărași PAS Inginer Administrator SRL ”Lantav Prim”
Manager de ”Chemonics
72. Dimitrioglo Svetlana F 1988 Chișinău PAS Economist
proiect International”
Conservatorul de Stat
73. Gavrouc Vitali M 1986 Chișinău PAS Muzician Interpret, pianist Piotr Ceaikovski din or.
Moscova, Federația Rusă
Master în
Nisporeni, tehnologii Maistru Școala profesională or.
74. Porțevschi Vasile M 1988 PAS
Boldurești informaționale instructor Nisporeni
și instruire
Temporar
75. Leahu Mihail M 1960 Dondușeni PAS Profesor neangajat în -
câmpul muncii
76. Dandara Alina F 1993 Chișinău PAS Finanțist Asistent proiect AO ”Fortius”
Temporar
77. Cojoc Gheorghe M 1959 Basarabeasca PAS Jurnalist neangajat în -
câmpul muncii
78. Roșca Roman M 1982 Bender PAS Jurist Administrator ”Invest Market” SRL
Inginer Liber
Chișinău, Vadul diplomat în profesionist în
79. Lucrețeanu Mariana F 1980 - -
lui Vodă industrie Hamburg,
chimică Germania
Consultant
agronom
80. Ghețu Valentina F 1953 Edineț PAS Agronom ”Agarista-agricolă” SRL
protecția
plantelor
Contabilitate și
81. Poia Ion M 1984 Ungheni PAS Director SRL ”Unlogo”
audit
Ialoveni, Primăria Dănceni,
82. Butuc-Guranda Victoria F 1991 PAS Jurist Primar
Dănceni raionul Ialoveni
Contabilitate și
83. Briceag Veronica F 1981 Chișinău PAS Contabil-șef ”Olmar Textil” SRL
audit
IP Liceul Teoretic „B.P.
84. Melinte Iurie M 1962 Drochia PAS Profesor Director
Hasdeu”
Florești, Primăria Domulgeni,
85. Tîltu Vasile M 1959 PAS Medic veterinar Primar
Domulgeni raionul Florești
Dubăsarii Vechi, Școala Primară
86. Speianu Ana F 1973 PAS Învățător Învățător
Criuleni „Haralambie Corbu”
Administrator
87. Grădinaru Grigore M 1978 Chișinău PAS Economist SRL ”Nelimot Com”
depozit
Inginer
88. Plămădeală Nicolae M 1939 Chișinău PAS Pensionar -
mecanic
Glodeni, SC ”Lumea
89. Botnaru Oleg M 1969 PAS Filolog Director
Fundurii Vechi Geamurilor” SRL
Profesor de
Telenești, limbă și IP Gimnaziul ”A.
90. Bargan Aurica F 1974 PAS Director
Ordășei literatură Moraru” sat. Pistruieni
română
91. Pavlenco Andrei M 1985 Căușeni PAS Antreprenor Administrator SRL ”Lecocons”
Râșcani, Profesor de
92. Diaconu Nelea F 1969 PAS Pedagog Gimnaziul Hiliuți
Cucuieții Vechi limbă franceză
93. Rusnac Iurie M 1993 Păpăuți, Rezina PAS Marketing Specialist ÎM ”SCL Rezina”
Chișinău,
94. Iftodii Cristian M 2000 PAS Student - -
Durlești
Ștefan Vodă, Asistent de Parlamentul Republicii
95. Pușca Roman M 1988 PAS Jurist
Talmaza deputat Moldova
Temporar
Liber
96. Eriomenco Nicoleta F 1999 Cahul, Paicu PAS neangajat în -
profesionist
câmpul muncii
97. Smîntînă Nicolae M 1999 Chișinău PAS Student - -
Chișinău,
98. Grozav Ana-Maria F 2002 PAS Student - -
Trușeni
Chișinău,
99. Șevciuc Mihai M 1999 PAS Student - -
Stăuceni
100. Perju Olga F 2000 Peresecina, Orhei PAS Student - -

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 40% sau 40 femei și 60% sau 60 bărbați.
____________
*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane.
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin).
*** Persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează indică ziua, luna și anul nașterii.
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații care au înregistrare și la domiciliu şi la reședință, înscriu adresa de la reședința
valabilă