Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA POSTLICEALA ”FUNDATIA ECOLOGICA GREEN”

BRASOV

PLAN DE INGRIJIRE A
PACIENTULUI CU
AMIGDALITA ACUTA

ELEV-DRAGNEA ADRIANA
CLASA AMG III C

BRASOV 2021

1
PLAN DE INGRIJIRE A PACIENTULUI CU AMIGDALITA ACUTA

1. CULEGEREA DATELOR
Identificarea pacientului:
Nume: P
Prenume: R
Data nasterii: 14 ani
Date internarii: 16.01.2021
Diagnostic de internare: amigdalita cronica
Motivele internarii:
- amigdale hipertrofice
- pentru amigdalectomie
Anamneza:
Antecedente heredo-colaterale: fara importanta
Antecedente personale, fiziologice, patologice:
- repetate pusee de amigdalita acuta
Conditii de viata si de munca: bune
Comportarea fata de mediu: orientat temporo-spatial, cooperant
Istoricul bolii: Bolnav cu frecvente pusee de amigdalita cronica in antecedente.
Examen clinic general:
Stare generala: alterata
Tegumente si mucoase: normal colorate
Tesut subcutanat: normal reprezentat
S.L.G.: amigdale hipertrofice
S.O.A.: integru
Aparat respirator: torace normal conformat
Aparat cardio-vascular: cord in limite normale
Aparat digestiv: abdomen suplu, ficat, splina, in limite normale
Aparat uro-genital: loje renale nemodificate, mictiuni fiziologice
S.N.C.: clinic normal
Examen O.R.L.
- amigdale hipertrofice
- faringe hipersensibil la palpare

EPICRIZA
Pacientul cu frecvente pusee de amigdalita se prezinta la sectia O.R.L. cu dureri
amigdaliene, dureri postanginoase articulare.
Diagnostic la externare: Amigdalita cronica operata.
Se externeaza cu recomandari:
- evitarea curentilor de aer rece, a umezelii si a frigului;
- respectarea regimului lichid si semisolid 10 zile;
- control O.R.L. peste 7 zile.

2
NEVOILE FUNDAMENTALE

Nevoia Independenta Dependenta

1. A respira Respiratie ingreunata din


------------------------ cauza amigdalelor marite.
2. A se alimenta si hidrata ------------------------ Dureri la deglutitie.
3. A elimina Mictiuni fiziologice.
Tranzit intestinal normal. -------------------------
4. A se misca si a-si mentine o Necesitatea de a fi in
buna postura miscare si de a mentine o
postura corecta. -------------------------
5. A dormi si a se odihni Somn agitat datorita
------------------------ durerilor.
6. A se imbraca si dezbraca Se poate imbraca si -------------------------
dezbraca
7. A-si mentine temperatura Afebril
corpului in limite normale T°=36,5°C -------------------------
8. A fi curat si a-si proteja Isi face singur toaleta
tegumentele si mucoasele -------------------------
9. A evita pericolele Securitate fizica, psihica
si sociologica -------------------------
10. A comunica ------------------------ Disfagie
11. A-si practica religia Isi poate practica religia -------------------------
12. A se realiza Pacientul este optimist -------------------------
13. A se recreea ------------------------ Indispozitie
14. A invata Pacientul este cooperant -------------------------

3
INTERVENTIILE PROPRII SI DELEGATE

Data Problema Interventii proprii Interventii delegate Evaluare


16.01. - dureri - instalarea bolnavului in -administrarea Bolnavul este
2021 amigdaliene salon si favorizarea medicatiei prescrise afebril.
- dureri adaptarii lui in noul de medic: Reducerea
articulare mediu - Algocalmin (2 durerilor
- disfagie - asigurarea unui ml): amigdaliene si
- dispnee microclimat 3x1f/zi IM articulare
corespunzator: aerisire, - Penicilina G postanginoase
temperatura si umiditate (1mil UI): . Diureza
- linistirea pacientului si 4x 1fl/zi IM normala.
asezarea lui comod in pat - Vitamina C (200 Tranzit
- asigurarea repausului mg): intestinal
atat fizic cat si psihic al 3x1tb/zi peros normal.
pacientului
- observarea, masurarea si * Test la penicilina
notarea functiilor vitale si = negativ
vegetative in F.O.:

TAD=120/70 mmHg
TAS=120/70 mmHg
VN: TAMAX=115-140
mmHg
TAMIN=75-90
mmHg
T°D=36,5°C
T°S=36,6°C
VN: T°=36-37°C

PD=67p/min
PS=66p/min
VN: P=60-80p/min

RD=15r/min
RS=15r/min
VN: R=16-18r/min

Diureza= 1500 ml/24h


VN: Diureza=1200-1800
ml/24h
-administrarea medicatiei
prescrise de medic
- supravegherea
bolnavului
- educatie sanitara

4
17.01. - dureri - aerisirea salonului - recoltarea probelor Bolnavul este
2021 amigdaliene - asigurarea repausului si biologice: afebril.
- dureri al linistii ~ Hb=12 g/dl Stare generala
articulare - observarea, masurarea si VN: Hb=13- ameliorate.
postangi- notarea functiilor vitale si 17g/dl Diureza
noase de vegetative in F.O.: ~ Ht=36,2% normala.
intensitate TAD=120/75 mmHg VN: Ht=40-51% Tranzit
redusa TAS=120/75 mmHg ~ L=5600/mm3 intestinal
- disfagie VN:L=4000- normal.
T°D=36,5°C 8000/mm3
T°S=36,6°C ~ VSH=6mm/h
VN: VSH=3-8
PD=70p/min mm/h
PS=70p/min ~ Glicemia=80
mg/dl
RD=16r/min VN:
RS=16r/min Glicemie=75-115
mg/dl
-administrarea medicatiei ~ TS=3’20”
prescrise de medic VN: TS=2-4’
- recoltarea probelor ~ TC=9’15”
biologice si patologice de VN: TC=8-12’
laborator ~ ASLO<200
- pregatirea bolnavului VN: ASLO<200
pentru vizita medicala ~ exudat faringian
- pregatirea psihica si – streptococ ß-
fizica a bolnavului si hemolitic
insotirea acestuia la
examenele paraclinice VN: exudat
- supravegherea faringian=normal
bolnavului - examene
- educatie sanitara radiologice si
paraclinice:
- MRF interior
toracic normal
- Rinoscopie
- Laringoscopie
-administrarea
medicatiei prescrise
de medic:
- Algocalmin (2
ml):
3x1f/zi IM
- Penicilina G (1
mil UI):
4x 1fl/zi IM

5
- Vitamina C (200
mg):
3x1tb/zi peros

-test la xilina=
negativ

18.01. - amigdalec- - aerisirea salonului -administrarea Amigdalec-


2021 tomie - observarea, masurarea si medicatiei prescrise tomia a decurs
- dureri in notarea functiilor vitale si de medic: in mod
lojile vegetative in F.O.: - Algocalmin (2 normal.
amigdaliene TAD=120/75 mmHg ml): Bolnavul este
- disfagie TAS=120/75 mmHg 3x1f/zi IM linistit,
- dificultate - Penicilina G (1 afebril.
la inghitire T°D=36,5°C mil UI): Stare generala
- sangerare T°S=36,8°C 4x 1fl/zi IM buna.
redusa - Vitamina C (200 Diureza
- agitatie PD=72p/min mg): normala.
- neliniste PS=73p/min 3x1 tb/zi peros Tranzit
- Napoton (10 intestinal
RD=17r/min mg): normal.
RS=17r/min 1x1dj/zi peros Nu se
semnaleaza
-administrarea medicatiei - medicatie hemoragie.
prescrise de medic preanestezica:
- pregatirea psihica si - Mialgin (2 ml)
fizica a bolnavului in 1f IM
vederea amigdalectomiei - Atropina (1 ml)
- conducerea bolnavului 1 f IM
in sala de operatie, cu Anestezia efectuata
F.O. si asezarea lui in de medic:
pozitie sezanda - Xilina
- dupa amigdalectomie, 1%(10ml)- 15 ml
bolnavul este condus in - Adrenalina 1‰
salon, pozitionat in (1ml) para
decubit lateral amigdalian
- asigurarea tavitei renale
pentru expectoratii
- repaus vocal 24h - regim lacto-hidro-
- asigurarea unui zaharat
microclimat adecvat
- respectarea regimului
igieno-dietetic (consum
de lichide reci)
- supravegherea
bolnavului
- educatie sanitara
6
19.01. - durere in - aerisirea salonului -administrarea Evolutie
2021 lojile - observarea, masurarea si medicatiei prescrise postoperatorie
amigdaliene notarea functiilor vitale si de medic: normala.
- disfagie vegetative in F.O.: - Algocalmin (2 Bolnavul este
- dificultate TAD=120/80 mmHg ml): linistit,
la deglutitie TAS=120/80 mmHg 3x1f/zi IM afebril.
- Penicilina G (1 Tranzit
mil UI): intestinal
T°D=36,7°C 4x 1fl/zi IM normal.
T°S=36,8°C - Vitamina C (200 Mictiuni
mg): fiziologice.
PD=70p/min 3x1tb/zi peros
PS=70p/min - Paracetamol
(500mg)
RD=17r/min 3x1tb/zi peros
RS=17r/min
- regim lacto-hidro-
-administrarea medicatiei zaharat
prescrise de medic
- pregatirea bolnavului
pentru vizita medicala
- asigurarea unui
microclimat adecvat
- respectarea regimului
igieno-dietetic cu
ingerare de lichide
(sucuri, ceai, limonada)
- efectuarea de
gargarisme
- supravegherea
bolnavului
- educatie sanitara

7
Data Problema Interventii proprii Interventii delegate Evaluare
20.01. - durere in lojile - aerisirea salonului -administrarea Evolutie
2021 amigdaliene - observarea, masurarea si medicatiei prescrise postoperatorie
de intensitate notarea functiilor vitale si de medic: normala.
redusa vegetative in F.O.: - Vitamina C (200 Nu apar
TAD=120/75 mmHg mg): complicatii.
T°D=36,6°C 3x1tb/zi peros Tranzit
PD=70p/min - Paracetamol intestinal
RD=17r/min (500mg) normal.
3x1tb/zi peros Mictiuni
-administrarea medicatiei fiziologice.
prescrise de medic Functii vitale in
- pregatirea bolnavului limite normale.
pentru vizita medicala
- asigurarea unui
microclimat adecvat
- respectarea regimului
igieno-dietetic
- efectuarea de gargarisme
- educatie sanitara a
bolnavului in privinta
prevenirii complicatiilor

8
CONCLUZII

În urma investigațiilor clinice și paraclinice au fost prezente simptomele specifice acestui


diagnostic.
Boala are o evoluție diferită, în funcție de: etiopatogenie, vârstă, sex, condiții materiale și
sociale, cât și de stadiul bolii.
Îngrijirile nurssing sunt structurate pe cele 14 nevoi fundamentale ale persoanei umane,
subliniate în conceptul Virginiei Henderson, care permit abordarea celor cinci dimensiuni(bio-
fizio-psiho-socio-culturale și spirituale) pentru fiecare nevoie afectată.
În urma intervențiilor autonome și delegate, starea pacientului s-a ameliorat având o
evoluție bună cu vindecare. La externare, pacientul a fost verificat prin întrebări dacă și-a însușit
corect toate cunoștințele respectării regimului igieno-dietetic, igienei personale, tratamentului
prescris și dacă a înțeles ce trebuie să facă pentru prevenirea unui alt eventual puseu și de asemenea
să revină la cabinetul O.R.L. pentru control.