Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen, noțiunile cu care să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte.
Fenotipul reprezintă rezultatul interacțiunii dintre…………….…… și………………………….
Homozigot este organismul …………….………din punct de vedere …………………..…
Genetica este știința ………………….și ……………lumii vii.

I.B. Dați două exemple de grupe sanguine întâlnite la om și precizați genotipul acestora.

I.C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Un individ homozigot pentru un anumit caracter:
a) are atât gena dominantă, cât și pe cea recesivă
b) produce două tipuri de gameți
c) este hibrid pentru acel caracter
d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche

2. Urmașii rezultați din încrucișarea Aa x Aa, dacă gena “A” este dominantă față de gena “a”, segregă astfel:
a) 3 heterozigoți : 1 homozigot
b) 3 recesiv: 1 dominant
c) au toți același fenotip
d) 50% heterozigoți : 50% homozigoți

3. Un individ cu genotipul AABB:


a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari
b) formează două tipuri de gameți
c) manifestă fenotipul recesiv
d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene

4. Numărul de variante de gameți pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este:


a) 2
b) 4
c) 8
d) 9
I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera „A”. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera”F” și modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari.
În experiențele de monohibridare de la mazăre, raportul de segregare fenotipică din a doua generație este de
3:1.
Copiii rezultați din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A(II), pot avea grupa de sânge AB(IV).

II.A. Un bărbat cu grupa sanguină 0(I) se căsătorește cu o femeie cu grupa sanguină B(III), dar al cărei tată
avea grupa 0(I). Stabiliți următoarele:
a. genotipul celor doi soți
b. probabilitatea ca descendenții acestui cuplu să aibă grupa 0(I)
c. probabilitatea de a avea copii cu grupa AB(IV)
d. completați problema de la A cu o cerință pe care o formulați voi. Rezolvați cerința pe care ați propus-o.

II.B. Se încrucișează o plantă de mazăre înaltă (T) și cu frunze mari (M), dublu homozigotă, cu o altă plantă
de mazăre, pitică (t) și cu frunze mici (m).
Stabiliți următoarele:
a. genotipul genitorilor
b. cele 4 tipuri de gameți formați de hibrizii din F1
c. numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă și frunze mari; genotipul organismelor din F2 pitice și
cu frunze mari
d. completați problema de la Bc cu o cerință pe care o formulați voi. Rezolvați cerința pe care ați propus-o.

S-ar putea să vă placă și