Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieţi pe foaia de examen, noţiunile cu care să completaţi spaţiile libere din afirmaţiile următoare,
astfel încât acestea să fie corecte
La mamifere, în atriul stâng se deschid venele …………………, iar în atriul drept venele ………………………..
În duoden se varsă ……………………şi……………………, produse de glandele anexe ale tubului digestiv
Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii:…………….. şi…………………….
La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ……………… şi au rol de a transporta ………………. respiratorii

I.B. Daţi două exemple de boli ale sistemului excretor la om; scrieţi în dreptul fiecărei boli câte un exemplu
de manifestare a acesteia

I.C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă
de răspuns.
1. Este atât organ digestiv, cât şi respirator:
a. esofagul
b. faringele
c. laringele
d. traheea

2. La nivelul stomacului mamiferelor:


a. acționează enzimele pancreatice
b. se varsă bila
c. se obțin produșii finali ai unor lipide
d. sunt hidrolizate glucidele

3. Respirația aerobă:
a. duce la eliberarea de O2
b. are loc în plastide, la plante
c. se finalizează cu obținerea unor produși intermediari
d. se realizează în mitocondrii

4. La mamifere, rinichii:
a. aparțin sistemului digestiv
b. prezintă o capsulă fibroasă
c. sunt căi urinare
d. se află în cavitatea toracică

I.D. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de
examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera „A”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera”F” şi modificaţi parţial afirmaţia
pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă
folosirea negaţiei.
Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule
Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată, chinuitoare, dureri de cap şi febră
Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă
II.Circulaţia sângelui la mamifere este dublă, sângele parcurgând cele două circuite
a. Comparaţi două vase de sânge componente ale circulaţiei mici a sângelui, precizând: denumirea vaselor
de sânge şi o deosebire între cele două vase de sânge
b. Explicaţi rolul hemoglobinei în transportul gazelor respiratorii
c. Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unui adult, ştiind următoarele:
– volumul sanguin reprezintă 7% din masa corpului
– plasma reprezintă 55% din volumul sanguin
– apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sanguine
– adultul cântăreşte 64 de kg
d. completaţi problema cu o cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

III. În lumea vie există două moduri de respiraţie: aerobă şi anaerobă


a. Daţi câte un exemplu de organisme care au respiraţie aerobă, respectiv respiraţie anaerobă.
b. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între respiraţia aerobă şi respiraţia anaerobă
c. alcătuiți un mini eseu intitulat “Boli ale sistemului respirator la om”. În acest scop enumerați 6 noțiuni
specifice acestei teme. Construiți cu ajutorul acestora, un text coerent format din 3 fraze, folosind corect și
în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și