Sunteți pe pagina 1din 24

Conf. univ. dr.

Adriana Anca Cristea


Cursurile 1-3
Cuprins:
 Istoric
 Clasificarea structurilor de primire turistică ;
 Structura organizatorica a compartimentului de
cazare;
 Activități specifice compartimentului de cazare;
 Tarife hoteliere si politica de vânzare;
 Serviciile hoteliere;
 Reguli de comportament în hotel;
 Acte normative privind activitățile de alimentație;
Cuprins:
 Tipologia unităților de alimentație;
 Structura organizatorică a unităților de
alimentație;
 Organizarea activităţii de producţie;
 Organizarea activității de servire;
 Securitatea alimentului
 Stabilire preturilor pentru preparate și băuturi;
 Sistemul informaţional şi infrormatic în hotel
 Protecţia mediului ambiant in hoteluri si
restaurante;
Tematica referate
1. Lanţurile hoteliere
2. Structura organizatorică a hotelului
3. Structura organizatorică a compartimentului de cazare a
hotelului
4. Standarde operaţionale specifice serviciului de front-office.
5. Standarde operaţionale specifice serviciului de housekeeping.
6. Sructura organizatorică a compartimentului de alimentaţie
7. Serviciile hoteliere suplimentare
8. Stabilirea tarifelor de cazare
9. Stabilirea preţurilor pentru preparatele culinare şi băuturi.
10 Tipuri de mese festive.
11 Reguli de comportament în hotel.
12 Tradiţii culinare.
13 Echipamente şi instalaţii hoteliere.
14 Analiza indicatorilor specifici ai activităţii hoteliere.
15 Tehnici de animație in turism.
16 Implementarea principiilor HACCP
17 Protecţia mediului în hotel.
18 Organizarea circuitului de producţie la restaurant
19 Organizarea activităţii de banqueting.
BILBLIOGRAFIE
 Cristea A., Tehnologia activităţilor de turism, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti 2007.
 Lupu N., Hotel, economie şi management, Editura ALL, Bucureşti, 2004.
 Mihail A., Tehnologie hotelieră-Housekeepeng, Editura Gemma Print,
Bucureşti 2006
 Stănciulescu D. Cristea A., Tehnologie hotelieră-Front-office, Editura Gemma
Print, Bucureşti, 2006
 Cojocariu S., Rondelli V., Managementul calităţii în turism, Editura THR-CG,
Bucureşti, 2004.
 Cristea A., Tehnologia activităţilor de turism, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti 2007.
 Chiriac C., Cristea A., Animaţia în turism şi industria ospitalităţii, Editura
Gemma Print, Bucureşti, 2003
 Berechet G., Manualul practic al bucătarulu,Colecția THR, ,București, 2008.
 Denney G.Rutherfood, Hotel management and operations, Ediţia a II-a,
Editura VNB SUA 1995.
 Florea C., Belous A., Cojocariu S., Tincă C., Manualul directorului de
restaurant, Editura THR-CG, Bucureşti, 2004.
 Florea C., Ghidul chelnerului, Editura RAI, Bucureşti, 2002.
BIBLIOGRAFIE
 Gerald W.Lattin, The Londging and food service industry, Ediţia a III-a,
Editura Ah&MA SUA 1993..
 Lupu N., Hotel, economie şi management, Editura ALL, Bucureşti,
2004.
 Mihail A., Tehnologie hotelieră-Housekeepeng, Editura Gemma Print,
Bucureşti 2006
 Nicolescu R., Cocteil, Editura INTER REBS, Bucureşti, 2000.
 Nilcolecu R. (Traducere și adaptare), Somelierul profesia viitorului,
Editura Inter Rebs, București, 1999.
 Savu C., ( coordonator), Cerințe igienice generale și aplicarea
principiilor HACCP, Editura Proema, Baia Mare, 2007.
 Stănescu D., Alimentaţie - Catering, Editura Oscar Print, Bucureşti,
1998.
 Stănciulescu D. Cristea A., Tehnologie hotelieră-Front-office,
EdituraGemma Print, Bucureşti, 2006
 * * FIHR Regulamentul hotelier naţional. * * ANAT-FIHR Codul de
practice între agenţie şi hotel. * * Proecţia mediului în hotel şi
restaurant-Ghid practice FIHR 1997.
Tematica proiect
 Constituirea unei structuri de primire și organizarea
activităților specifice de cazare, alimetnație și agrement.
- Documentatie de clasificare
- Structura organizatorică ( compartimente, organigramă, fișe de
post)
- Servicii de bază si suplimentare
- Tarife de cazare
- Organizarea acivității de cazare
- Organizarea activității de alimentație
- Organizarea activității de agrement
- Măsuri de protecția mediului
Organizaţii și asociații cu profil
de turism
 Organizaţii internaţionale de turism
- IH&RA - Asociaţia Internaţională a Hotelurilor şi
Restaurantelor â
- HOTREC - Confederaţia Asociaţiilor Naţionale de
Hoteluri, Restaurante, Cafenele şi asimilate din Uniunea
Europeană şi Spaţiul Economic European
- IHEI - Asociaţia Internaţională a Turismului de
Evenimente â
- FIJET - Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi
Scriitorilor din Turism
- UIPGH - “Les Clefs d’Or” Uniunea Internaţională a
Portarilor din marile hoteluri constituită în anul 1925 la
Paris
Organizaţii și asociații cu profil de
turism din România
 FIHR - Federaţia Industriei Hoteliere din
România (membră IH&RA) constituită din:
AHR - Asociaţia Hotelierilor din România,
ACR - Asociaţia Chelnerilor din România,
ABCT - Asociaţia Bucătarilor şi Cofetarilor
din Turism şi ANMBS - Asociaţia Naţională
a Maîtres d’Hotel, Barmani şi Somelieri.
 AJTR- Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor
din Turism - România.
Agenţi economici prestatori
direcţi de servicii turistice
 Agenţi prestatori de servicii de transport turistic,
aerian, naval, rutier, feroviar şi transport pe cablu;
 Agenţi prestatori de servicii hoteliere (cazare,
alimentaţie şi alte servicii);
 Agenţi prestatori de servicii de agrement şi animaţie;
 Agenţi prestatori de servicii de tratament şi menţinere
(punere) în formă;
 Agenţi prestatori de servicii complementare cu rol
funcţional şi de susţinere a acestor activităţi (servicii
de asigurări, financiar-bancare, rezervări, închirieri,
servicii de vize).
Forme de exploatație hotelieră
 Hoteluri independente
 Lanţuri hoteliere voluntare , ex:
-RELAIS ET CHÂTEAUX
-MINOTEL
-LOGIS DE FRANCE
 Lanţuri hoteliere integrate, ex:
-ACCOR
-SIX CONTINENTS HOTELS
Lanțuri hoteliere naționale
 INTOURIST - Federaţia Rusă
 BALKANTOURIST - Bulgaria
 CEDOK - Cehia
 ORBIS - Polonia
 DANUBIUS HOTEL and SPA Co - Ungaria
Clasificarea structurilor de
primire turistică din România
Nr. Tipul de unitate 5 4 3 2 1
crt
1. Hotel, vilă, pensiune turistică/ agroturistică (flori), nave X X X X X
de croazieră
2. Hotel apartament X X X X
3. Motel, hostel bunngalow, cabană turistică, apartamente X X X
sau camere de închiriat
4. Campinguri, sate de vacanță, popasuri turistice, căsuțe X X X X
tip camping
Documentaţia necesară pentru
obţinerea certificatului de clasificare
 cerere de eliberare a certificatului de clasificare;
 certificat constatator de la registrul comerţului,
 certificat de înmatriculare;
 actul constitutiv
 certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind
avizele legale
 copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping
(cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei), sat de vacanţă sau pentru
cabanier;
 copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de
alimentaţie.
 declarație pe proprie răspundere
 dovada plății taxei de clasificare
Retragerea certificatului de
clasificare
 Direcţia Generală de Autorizare şi Control poate retrage certificatul de
clasificare atunci când :
a) asigurarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie,
din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu;
b) asigurarea funcţionarii şi întreţinerii corespunzătoare a grupurilor
sanitare;
c) asigurarea unei temperaturi minime de 180C, pe timp friguros. în
spaţiile de cazare şi de servire a mesei;
d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară şi de mediu;
e) deţinerea autorizaţiilor/avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor -
PSI în cazul unităţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie
acestora.
Criteriile de clasificare a
structurilor de primire turistică
1. Criterii constructive - starea generală a clădirii:
2. Criterii privind organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente:
3. Instalaţii:
4. Suprafaţa minimă a camerelor;
5. Suprafaţa minimă a băilor;
6. Înălţimea minimă a camerelor;
7. Înălţimea minimă a culoarelor şi casei scărilor;
8. Numărul maxim de paturi în cameră;
9. Echipamente sanitare: grup sanitar comun, grup sanitar în cameră.
10. Dotarea cu mobilier şi alte obiecte în: cameră, baie, vestibul, salon apartament.
11. Seif;
12. Telefon/fax;
14. Dotări pentru congrese şi alte manifestări;
15. Săli polivalente, birouri, instalaţii de traducere simultană;
16. Servicii suplimentare minime obligatorii;
18. Criterii suplimentare de evaluare (personalul hotelier).
Istoric
Evoluţia industriei hoteliere în Europa
 În Evul mediu
hanuri: Three Kings, Golden Lion, Cardinals Hat, Black
Eagle, Two Sowrds.
 1750-1825 Anglia, ghiduri turistice numit “The
Pilgrim’s Guide
 Grand tour – perioada de aur a călătoriilor
hoteluri: Dolder Grand - Zurich, Imperial - Viena,
Vier Yahreszeiten - Hamburg; Des Bergues -
Geneva.
Hoteluri profesionale
 Cezar Ritz, Marca Ritz în: Paris (1898), Londra (1905),
Madrid (1909), Lisabona.
 Primele hoteluri de vacanţă
- în staţiuni balneare ca: Marienbad, Vichy, Wiesbaden,
Ragaz, Loeche-les Bains,
- pe litoral (Coasta de Azur)
- staţiuni montane în Alpi ca: Zermatt, St.Moritz.
Industria ospitalităţii din SUA
 Perioada colonială după modelul adus de englezi.
 XIX-lea, industria ospitalităţii din SUA să fie considerată cea mai
bună.
 1794-1900
- 1794 New York City, City Hotel, de 73 camere.
- 1829 Boston, hotel de clasa I, Tremont House,
- 1830-1850 Coasta Pacificului : Grand Pacific, Palmer House.
- 1875 San Francisco, hotelul Palace, : Hotelul Waldorf - Astoria -
în New York, Hotelul Brown Palace în Denver.
1900-1930
- 1908 Hotelul Buffalo Statler.
- 1920 Hotel Pennsylvenia - New York, Hotel Stevens - în
Chicago, de 3000 de camere,
- Hotel Chicago Hilton&Towers cu 1600 de camere.
Industria hotelieră din Bucureşti
 De la sfârşitul secolului al XVII-lea datează cele mai
importante hanuri din Bucureşti,
 Hanul Şerban Vodă 1681
 Hanul Sf. Gheorghe avea în 1698
 Hanul Sf. Ion, dărâmat în 1863
 Hanul Zlătari, dărâmat în 1903
 Hanul Zamfir, începutul secolului al XVIII-lea
 Hanul Gabroveni 1825-1850
 Hanul Roşu, 1798
 Hanul Manuc, 1808,
Hoteluri
 Hotel Hugues, 1841,
 Grand Hotel Broft (pe locul actualului hotel
Continental), 1850
 Hotel Oteteleşanu (apoi Frascati), 1860
 Hotel Lazăr (apoi Englitera),
 Hotel de France, 1881
 Hotel d’Orient
 Hotel Herdan - 1855,
 Hotel Luvru (actualul Capitol), deschis în 1882
 Hotel Union (1867
 Casa Capşa sfârşitul secolului al XIX-lea
 Hotel Athénée Palace, 1912-1914
 Hotel Lido, 1930,

S-ar putea să vă placă și