Sunteți pe pagina 1din 3

SC I.S.S.U.

- -1/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de exploatare a centralei termice Exemplar nr._
Pagina 1 din 3

1. SCOP

1.1. Instructiunea specifica stabileste modul de exploatare al centralelor termice de


incalzire.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Instructiunea se aplica pe intreg perimetrul societatii SC ............. SRL in activitatea


de PSI in incaperile unde sunt instalate centralele termice si reglementeaza conditiile de
utilizare a centralelor termice precum si comportamentul in astfel de incaperi .

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu,
care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o
intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
3.2 cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care
constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul
material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia;
3.3 pericol iminent de incendiu – situaţia creată de cumularea factorilor care concură
la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;
3.4 prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării
incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de
asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;
3.5 utilizator – persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul
său, al altuia sau în interes public;
3.6 scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluţia unui

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

1. Norma judeteana Hot. 43 REGULI ŞI DISPOZIŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL
JUDEŢULUI MUREŞ

5. RESPONSABILITATI
5.1 Obligaţiile administratorului
Prin administrator se înţelege persoana fizică cu atribuţii de conducere, care
angajează salariaţi în numele persoanei juridice pe care o reprezintă.
Administratorul are următoarele obligaţii principale:
a) Să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul exploatare al centralelor
termice.
b) Aproba Instructiuni specifice de exploatare a centralelor termice.

5.2 Lucratorul desemnat pentru activitati specifice situaţiilor de urgenţă

a) Asigura elaborarea si actualizarea Instructiuni specifice de exploatare a centralelor


termice
c) Efectueaza instruirea specifice privind exploatare a centralelor termice.
d) Verifica modul de desfasurare a activitatii in incaperile in care se exploateaza centrale
termice.

5.4 PERSOANELE INCADRATE IN MUNCA

Ed.1 Act.0
SC I.S.S.U.- 1/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de exploatare a centralei termice Exemplar nr._
Pagina 2 din 3

e) Sa cunoasca si sa respecte modul de desfasurare a activitatii de exploatare a centralelor


termice .
f) Sa avertizeze conducatorul locului de munca la constatarea unei situatii care ar putea
constitui o cauza de incendiu,explozie,avarie.

6. INSTRUCTIUNI

6.1. Centralele termice. trebuie sa aiba asigurate suprafete vitrate conform


Normativelor I 6, I 31, si I 33.:
6.2. Ventilarea si asigurarea aerului de combustie se fac avandu-se in vedere
urmatoarele amenajari constructive:
6.3. Accesul in centrala termica se face astfel incat sa conduca direct in spatiul de
supraveghere al utilajelor, usa de acces va avea deschidere in afara, direct in
exterior sau intr-un spatiu comun, in directa legatura cu exteriorul care nu poate fi
blocat; exceptie la acest punct fiind centralele termice de perete.
6.4. Se recomanda prevederea ventilarii naturale ori de cate ori acest lucru este
posibil, daca nu se prevede ventilarea mecanica.
6.5. Suprafata gurilor de evacuare a aerului viciat din centralele termice trebuie sa fie
cel putin egala cu sectiunea totala a cosurilor de fum, dar nu mai mica de 2,5
dm2.
6.6. Arzatoarele automatizate de combustibil gazos trebuie prevazute cu dispozitive
de protectie minime care sa realizeze blocarea alimentarii la: nerealizarea
aprinderii, stingerea flacarii, existenta flacarii inaintea admisiei combustibilului,
presiuni ale gazului sub limita admisa, intreruperea alimentarii cu energie
electrica.
6.7. Deblocarea va fi facuta numai manual dupa inlaturarea defectiunii.
6.8. Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza natural cu exceptia situatiilor in care
cazanele sunt prevazute din constructie cu tiraj fortat sau cu cosuri de fum tip
„ventuza“ (numai pentru aparate omologate, certificate sau agrementate cu astfel
de sistem).
6.9. Usa de acces se protejeaza cu usi rezistente la foc de 45 minute.
6.10.Cand cosurile sunt langa pereti de lemn sau din alte materiale combustibile sau
cand cosurile intersecteaza astfel de pereti, acestia se prevad din zidarie de
caramida sau din alte materiale incombustibile, avand o fasie de cel putin 24 cm
pe ambele parti ale cosului sau se lasa intre cos si perete un spatiu de cel putin
10 cm, protejand peretele cu un material rezistent la foc (placa de azbest etc.).
6.11.Executarea montajului instalatiilor din centrala termica se face numai pe baza
unor proiecte elaborate de catre proiectanti autorizati pentru specialitatile care
concura la proiectarea acestora (instalatii termice, gaze, apa, canal, instalatii
electrice, etc.).
6.12.Instalatii electrice aferente centralelor termice
6.12.1. Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice se face prin legarea
conductorului de protectie PE sau daca acesta nu exista, la priza de
pamant.
6.12.2. Legarea la nulul de protectie se asigura prin conductorul suplimentar din
componenta circuitului electric al tablourilor, receptoarelor, aparatelor,
etc.
6.12.3. Protectia prin legarea la pamant constituie o masura suplimentara si se
realizeaza prin legarea carcaselor aparatajului electric, tablourilor,
utilajelor, masele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune la
instalatia de legare la pamant, formata din priza de pamant, centura si
derivatii.
6.12.4. Acolo unde este posibil se recomanda utilizarea prizei naturale de legare
la pamant in conformitate cu prevederile STAS 12604.
6.12.5. Coloanele si circuitele electrice se vor proteja impotriva suprasarcinilor si
scurtcircuitelor prin sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate
prevazute cu relee maximale.

.Ed.1 Act.0
SC I.S.S.U.- 1/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de exploatare a centralei termice Exemplar nr._
Pagina 3 din 3

6.13.În centralele termice cu combustibil gazos se prevad stingatoare cu spuma sau


pulbere si CO2 – 1 pentru fiecare incapere.
6.14.Este interzisa schimbarea locului in centrala al stingatorului acesta fiind dispus
astfel ca in cazul unmui incendiu sa fie accesibil si apropiat de usa de acces.
6.15. In afara de lucrarile de verificari periodice si reparatii care vor fi executate de
persoane instruite si autorizate lucrarile permise la exploatarea centralei termice
sunt:
6.15.1. Aerisire pompe- in cazul in care agentul de incalzire nu circula prin
circuit se aerisesc pompele aferente circuitului prin slabirea capacului de
aerisire al pompei pina cind aerul iese din aceasta si prin stringerea
capacului la terminarea operatiei de aerisire.
6.15.2. Repornire centrala – in cazul centralei care incalzeste spatiile de lucru
repornirea consta in aerisirea traseului de gaz prin apasarea repetata a
butonului de apridere pina cind are loc aprinderea aceasta se face cind
reteaua de gaz a fost oprita pentru lucrari.
6.15.3. Aceste operatii vor fio facute de catre o persoana desemnata de catre
administrator.
6.16.In cazul ca se constata miros de gaz in incaperile in care se utilizeaza gaze
naturale actionati in modul urmator:

6.16.1. Nu intrati în panica!


6.16.2. Nu deschideti întrerupatoarele electrice si evitati folosirea telefoanelor
mobile!
6.16.3. Deschideti usile si ferestrele pentru aerisirea încaperilor!
6.16.4. Nu aprindeti chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
6.16.5. Evacuati imediat încaperea sau cladirea!
6.16.6. Închideti robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
6.16.7. Telefonati imediat, din exteriorul cladirii, la Dispeceratul E.ON Gaz
Distributie!

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

.Ed.1 Act.0