Sunteți pe pagina 1din 4

Platanos

Povestirea Platanos este în primul rând o metaforă despre marginalizați. Dar in interiorul ei, se află un mesaj
general: "la umbra marilor copaci nu cresc decât buruieni". Este un dicton care-i plăcea mult lui Brâncuși, iar
pe mine m-a ajutat la un moment dat să-mi aleg drumul.
Suntem atrași de marile personalități, de vedete, de ființele care se bucură de popularitate sau de stimă
generală. Dar aceste persoane nu pot fi prietenii noștri. Ei trebuie să rămână doar modele. In intimitatea lor se
află „umbra" care usucă. Platanos este fermecător, dar prea înalt ca să poată vorbi cu plantele mărunte, care
nu-l aud și care nu pot fi auzite.

Explicația titlului- Platanos- cuvânt provenit din limba greacă (platanus), numele unui arbore falnic al vieții,
decorativ și maiestuos

IDEI PRINCIPALE
1.În tabără apare un nou-venit, care-i impresionează pe toți.
2.Platanos le povestește celor din tabără „lucruri neobișnuite“ din lumea de dincolo de râu, stârnindu-le
imaginația
3.Cati le aduce prăjituri celor din tabără
4.Sisinel îi cere lui Cati cartea Singur pe lume, despre care a aflat de la Platanos
5.Sisinel este fascinat de Platanos și îi cere lui Cati să-l mute lângă acesta, dar Cati refuză.
6.După ce Platanos îl numește pe Sisinel „prietenul“ lui, acesta o roagă din nou pe Cati să-l mute lângă noul
venit
7.Cati îl mută pe Sisinel lângă Platanos, avertizându-l că are dreptul la o singură opțiune și că nu se poate
întoarce la locul lui.
8.Mutarea îi face rău lui Sisinel, dar încet-încet își revine și se bucură de compania lui Platanos
9.Sosește primăvara și Sisinel înflorește. El își regăsește vechii prieteni, pe Vio și pe Năsosu
10.Atât Sisinel, cât și Platanos încep să se transforme, cei doi începând să comunice din ce în ce mai greu.

PLANURILE ACȚIUNII
Autoarea a segmentat textul în șase părți, marcate fiecare printr-un asterisc. Acestea pot fi grupate în cele trei
secvențe ale schemei narative clasice.
SITUATIA INITIALA-IDEEA1 SI 2
DESFASURAREA ACTIUNII-IDEEA 3,4,5,6.7,8
SITUATIA FINALA-IDEEA 9,10
TIMP ȘI SPAȚIU
SPATIU- Este împărțit între două lumi
1.tabăra / lumea plantelor, care se suprapune lumii oamenilor
2....lumea ,,de dincolo de râu”/ sintagmă care trimite cititorul către o lume de basm
TIMPUL-Se întinde pe câteva anotimpuri, marcate prin asocierea dintre stările plantelor și anotimpul
respectiv
TOAMNA- lui Vio i-au amorțit mâinile..., pielea ei prinsese o culoare de sfeclă, ...eu aproape că mă uscasem
IARNA - eram ca și mort
PRIMAVARA- Vio aproape se transformase: din părți îi răsăriseră două frunze înguste, Ești plin de flori
albe!
NARATORUL SI PERSONAJELE
,,Naratorul a fost în mintea mea un dedițel alb numit Sisinel. M-am gândit la plante care trăiesc pe lângă apă.
Vio era vioreaua de baltă, iar Năsosul e crin sau stânjenel de baltă, care crește în pâlcuri, pe marginea apei.
Dar toate aceste plante, inclsiv dedițelul de baltă, se pot adapta și pe pământ mai pietros.” (Doina Ruști)
NARATORUL -Adoptă perspectiva personajului Sisinel- Am crezut inițial că...., Eram derutați..., ...nu ne
spusese nimeni că aveam dreptul să ne alegem propriul nume.
Prezența unui narator participant, subiectiv- mărci lexico-gramaticale specifice- pronume personale, pers I și a
II-a: te, pe tine, m-, mi, Verbe la pers I și a II-a: înțeleseserăm, remarcasem, să alegem
PERSONAJELE - Fac parte din lumea plantelor și sunt construite cu ajutorul personificării
Capătă însușiri umane, ilustrează tipologii umane
PLATANOS- Tipul omului perfect, fermecător, care ademenește ființele inocente, vulnerabile,
dezrădăcinându-le, apoi părăsindu-le
SISINEL- Tipul omului inocent, vulnerabil, dornic de a cunoaște altă lume dornic de aventură
VIO- Tipul omului prietenos, uneori rece
NASOSU- Tipul omului nemulțumit, rebel, dar dornic de a nu se despărți de prieteni
CATI- Singurul personaj uman, care îngrijește plantele cu devotament, ca pe niște ființe umane

Expozitiunea: Locul este lângă chioșc, iar timpul este bine precizat "în dimineața de aprilie". Ne sunt
precizate și personajele:Platanos, Sisinel, Vio, Nasosu și Cati.

Intriga: Acțiunea începe după ce Platanos se așezase în fata unei cafenele pe unde umbla multă lume.

Desfășurarea actiunii: Supraveghetoarea Cati le-a adus dulciuri copiilor, iar ei găsesc un cartonaș de care
Platanos își da seama ca este un orar. El întra într-o biblioteca sa citească multe cărți, dar preferata lui este
Singur pe lume. Sisinel îl admira pe Platanos și ii cere supraveghetoarei să-l mute alături de el. Ea refuza
deoarece la umbra arborilor falnici nu cresc decât buruieni. Platanos la numit pe Sisinel prieten, iar acesta și-a
verbalizat din nou dorința de a fi mutat lângă acesta. Pana la urma este scos din pământ și mutat lângă acesta.

Punctul culminant: Mutarea ii face rău, dar treptat își revine și se bucura de compania lui Platanos. După un
timp, amândoi încep sa se transforme, astfel, comunicarea le este îngreunată, iar în cele din urma întrerupta.

Deznodământul: Însă, odată cu venirea primăverii se trezește și descoperă ca alături de el fusera mutați vechi
să-i prieteni, căci prieteni nu te lasă niciodată singur

Text epic
  Titlul povestirii,,Platanos”(din latină platanus < greacă πλάτανος (plátanos) este numele unui arbore
falnic al vieții,  decorativ si maiestuos.
(Naratorul a fost în mintea mea un dedițel alb-numit Sisinel. M-am gândit la plante care trăiesc pe lângă apă.
Vio e viorea de baltă, iar Năsosu e crin sau stânjenel de baltă, care crește în pâlcuri, pe marginea apei. Dar
toate aceste plante, inclusiv dedițelul de baltă, se pot adapta și pe pământ mai pietros.“—precizarea autoarei.)
    Genul epic cuprinde opere literare în care autorul îşi exprimă în mod indirect gândurile, ideile şi
sentimentele, prin intermediul acţiunii, al personajelor şi al naratorului.
  Textul epic are acţiunea structurată pe momentele subiectului: situația inițială,desfășurarea acțiunii,situația
finală.
   Narațiunea este începută de Sisinel,dedițelul ,care,uimit,observă apariția unui arbore nou asemenea
unei ființe rafinate,educată,cu o  înfățișare,cu o atitudine binevoitoare ce impresiona mai ales prin
zâmbetul,lumina ochilor și vocea fermecătoare cu care-și spune numele.De al înălțimea sa, urmărește privirea
plantelor mărunte îndreptată dincolo de râu,un loc ce pare al misterului.Înțelegând că numele lui nu poate face
impresie,Sisinel îl ironizează,dar Platanos aduce alte explicații despre trecutul lui:ședrea lui în altă parte a
lumii,dincolo de lac,lângă,,Bila de Aur”-,,un mall”,loc al strălucirii,unde oameni feluriți trăiau într-o veselie
continuă.În monotonia vieții,cei trei:Sisinel,Vio și Năsosu  înțeleg superioritatea arborelui ce văzuse și
cunoscuse lumea adevărată,trepidantă.Povestirile lui Platanos îi uimesc,pentru că fiecare descoperă că există
și o altă viață decât cea obișnuită.Sunt surprinși de hrana dulce și de vestea că vor trece în altă etapă a
vieții,vor fi adulți,ajunși în faza de maturitate.O altă uimire o produce cartonașul uitat de Cati,femeia de
încredere ce-i îngrijea.Deși se considerau instruiți,nu înțelegeau cifrele de pe cartonaș și tot Platanos le explică
cu o voce sigură că este un orar al vreunei cofetării,apoi, referindu-se la cuvântul,,orar”,existent în dicționar,le
povestește despre perioada când a stat la intrarea unei biblioteci și a citit cu plăcere multe cărți,oprindu-se a
rezuma,,Singur pe lume”,o carte care l-a impresionat pentru sentimentul prieteniei.Imaginația lui Sisinel este
stârnită de aceste povestiri și-și dorește o schimbare,înțelegând că trebuie să plece de lângă vechii prieteni,iar,
când citește cartea,,Singur pe lume”și-l aude pe Platanos numindu-l,,prieten”,simte că trebuie să plece din
locul în care trăiește,că nu-și vede existența lângă ai săi,vrea o schimbare,își simte locul lângă arborele
înalt,impunător.Este acesta punctul culminant al narațiunii. Deși își simte rădăcinile-legătura puternică,stabilă
cu pământul-deși se transformase într-o ființă adevărată,împlinită,dorește,insistă să  plece într-o aventură
alături de străinul atrăgător.Noua viață îi aduce dezmăgiri:trăiește la umbra lui Platanos într-un loc
neînsemnat,banal,în singurătate,între plante urâte,nedorite,iar pe cel care îl  atrăsese nu-l mai simte
seducător.  
Venirea primăverii aduce parfum,culoare,viață nouă,mișcare și mirat,Sisinel,își revede prietenii aproape de
el:veseli,înfloritori.Acum înțelege rostul prieteniei,al apropierii sufletești;a greșit părăsindu-i.
 Textul este epic, deoarece are personaje: Platanos este tipul ce dorește să se arate celorlalți
perfect,fermecător,cunoscător al secretelor vieții,ademenește ființele inocente,vulnerabile,dezrădăcinându-le și
apoi părăsindu-le.Sisinel(dedițelul alb)este inocent,încrezător în apariția unui tip cu experiența vieții,dornic de
a cunoaște altă lume decât aceea în care trăiește,de aventură,de a se desprinde de cei cunoscuți.Înțelege că
fericirea dorită nu este în umbră,că poate deveni neînsemnat,că poate pieri.Vio este uimită de o apariție
nouă,este însă prietenoasă,iar Năsosu este tipul nemulțumit,rebel,dar dornic de a nu se despărți de
prieteni.Cati,singura persoană umană,îngrijește plantele cu plăcere,cu devotament,considerându-le ființe
adevărate.
 Caracterul epic al textului este dovedit de prezenţa naratorului,Sisinel, care povesteşte la persoana I, adoptând
perspectiva unuia dintre personaje.
 Ca în orice text epic, sunt folosite toate modurile de expunere. Naraţiunea este folosită pentru a prezenta
acţiunea. Dialogul plantelor este plin de viață ,devenind adevărate tipuri umane. Descrierea apare foarte puţin,
din loc în loc, pentru a crea cadrul acţiunii şi a prezenta sumar personajele.
  Totul radiază, cuvânt cu cuvânt, în specificul unei lumi a plantelor, care se suprapune peste cea pe care o
știm a oamenilor, o lume care, atunci când este descoperită pare la fel de firească și de plauzibilă ca oricare
alta. Bogăția limbajului rafinat și nuanțat al Doinei Ruști trimite cititorul la o lume de basm.
  

Povestirea Platanos este în primul rând o metaforă despre marginalizați. Dar in interiorul ei, se află un mesaj
general: "la umbra marilor copaci nu cresc decât buruieni". Este un dicton care-i plăcea mult lui Brâncuși, iar
pe mine m-a ajutat la un moment dat să-mi aleg drumul.
Suntem atrași de marile personalități, de vedete, de ființele care se bucură de popularitate sau de stimă
generală. Dar aceste persoane nu pot fi prietenii noștri. Ei trebuie să rămână doar modele. In intimitatea lor se
află „umbra" care usucă. Platanos este fermecător, dar prea înalt ca să poată vorbi cu plantele mărunte, care
nu-l aud și care nu pot fi auzite.

S-ar putea să vă placă și