Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic


DIRECŢIA MEDICALĂ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII POSTUNIVERSITARE, FORMARE
ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ ŞI LA CURSURILE DE CARIERĂ,
PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE A OFIŢERILOR, SUBOFIŢERILOR, SOLDAŢILOR ŞI
GRADAŢILOR PROFESIONIŞTI
ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2020-2021
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE
DIRECŢIEI MEDICALE

A. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

- ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR -

A.1. CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECȚIONARE MEDICO-MILITARĂ


PENTRU LOCOTENENŢI-COLONEI

I. Probe de concurs: probă pentru evaluarea cunoștințelor.


II. Tematică:
1. Asistența medicală spitalicească.
2. Servicii medicale de urgenţa şi transport sanitar.

3. Misiunea de bază a formațiunilor medicale.


4. Particularități ale sprijinului medical în caz de dezastre.
5. Principiile medicinei preventive în raport cu amenințările medicale în operații.

6. Medical intelligence, concept NATO.


7. Acronimele NATO; tipuri.
III. Bibliografie:
1. ORDIN Nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Md-2, Doctrina sprijinului medical în operații.
3. AJMedP-4-4 Field Hygiene And Sanitation.
4. AJMedP-3 Allied Joint Medical Doctrine For Medical Intelligence.
5. AAP-77 Nato Terminology Manual.

A.2. CURS POSTUNIVERSITAR DE CONDUCERE A SERVICIILOR DE


SĂNĂTATE

I. Probe de concurs: probă pentru evaluarea cunoștințelor.


II. Tematică:
1. Asistența medicală spitalicească.
2. Acordarea concediilor şi scutirilor medicale în scopul recuperării capacităţii de muncă
3. Acordarea de dispozitive medicale.

4. Misiunea de bază a formațiunilor medicale.


5. Elemente de planificare a sprijinului medical.
1 din 8
NECLASIFICAT
6. Operațiunile CIMIC și sprijinul medical.
7. Acronimele NATO; tipuri.

1.Bibliografie:
1. ORDIN Nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
asistenţa medicală şi farmaceuticş în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Md-2, Doctrina sprijinului medical în operații.
3. AJMedP-6 Allied Joint Civil-Military Medical Interface Doctrine.
4. AJMedP-1 Allied Joint Medical Planning Doctrine.
5. AAP-77 Nato Terminology Manual.

- ÎNVĂŢĂMÂNT NONUNIVERSITAR -

A.3. CURS PENTRU MEDICI ȘEFI DE UNITATE


I. Probe de concurs: probă pentru evaluarea cunoștințelor.
II. Tematică:
1. Asistența medicală primară.
2. Misiunea de bază a formațiunilor medicale.
3. Tipurile de formațiuni medicale; descriere.
4. NATO field medical card; descriere.
5. Acronimele NATO; tipuri.
III. Bibliografie:
1. ORDIN Nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa
medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Md-2, Doctrina sprijinului medical în operații.
3. AJMedP-8 Allied Joint Medical Doctrine For Military Health Care (Mhc)
4. AAP-77 Nato Terminology Manual.

A.4. CURS PENTRU MEDICI ȘEFI DE MARE UNITATE


I. Probe de concurs: probă pentru evaluarea cunoștințelor.
II. Tematică:
1. Asistența medicală ambulatorie și de specialitate.
2. Misiunea de bază a formațiunilor medicale.
3. Particularităţi ale sprijinului medical în operaţii aeriene.
4. Principiile evacuării medicale.
5. Acronimele NATO; tipuri.
III.Bibliografie:
1. ORDIN Nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa
medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Md-2, Doctrina sprijinului medical în operații.
3. AJMedP-2 Allied Joint Medical Doctrine For Medical Evacuation.
4. AAP-77 Nato Terminology Manual.

NECLASIFICAT
2 din 8
NECLASIFICAT

B. CENTRUL DE PERFECŢIONARE MEDICO-MILITARĂ SIBIU

- ÎNVĂŢĂMÂNT NONUNIVERSITAR -

B.1. CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA


INDIRECTĂ - SERVICIUL MEDICAL, SPECIALITATEA „SANITAR”

I. PROBE DE CONCURS: probă de evaluare a cunoştinţelor.


II. TEMATICĂ:
a. PREGĂTIREA DE SPECIALITATE MEDICALĂ
1. Medicină internă:
1.1.Bolile aparatului respirator: bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa
respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut.
1.2.Bolile aparatului cardiovascular: cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina
pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator.
1.3. Bolile aparatului digestiv: ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza
biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală
cronică; litiaza renală.
1.4. Bolile metabolice şi de nutriţie: diabetul zaharat.
1.5. Urgenţe medicale: șocul (cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
2. Boli chirurgicale:
2.1. Bolile aparatului osteo-articular: entorse; luxaţii; fracturi.
2.2. Apendicita acută.
2.3. Plăgi: nepenetrante; penetrante; perforante; transfixiante .
2.4. Hemoragii, hemostază.
2.5. Pancreatita acută.
2.6. Ocluzia intestinală.
3. Nursing:
3.1. Conceptul de îngrijire holistică.
3.2. Nevoile fundamentale umane.
3.3. Tehnici de nursing clinic: Metode de prevenire a infecţiei, Tehnici de evaluare şi îngrijiri
acordate de asistenta medicală, Pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie.
3.4. Funcţiile umane şi îngrijirea pacienţilor cu diferite afecţiuni: Locomoţia; Circulaţia şi
respiraţia; Eliminarea; Protecţia împotriva infecţiilor; Cunoaşterea şi percepţia.
3.5. Îngrijirea pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale. Îngrijirea pacienţilor în stare gravă.
4. Etica profesională.
5. Teste pentru asistenți medicali: Teste de tehnica îngrijirii bolnavului; Urgențe medico -
chirurgicale; Medicina internă; Chirurgie.
b. LEGISLAŢIA DIN DOMENIUL APĂRĂRII NAŢIONALE
1. Infracţiuni contra siguranţei publice - Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor explozive. Infracţiuni contra securităţii naţionale. Infracţiuni
contra capacităţii de luptă a forţelor armate. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război.
2. Protecţia informaţiilor clasificate naţionale - Standardele naționale de protecție a
informațiilor clasificate în Romania: clasificarea informațiilor, declasificarea si trecerea informațiilor
clasificate la un nivel inferior de secretizare, accesul la informații clasificate.
3. Protecția informațiilor secrete de serviciu.
III. BIBLIOGRAFIE:
a. PREGĂTIREA DE SPECIALITATE MEDICALĂ
1. Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii,
Bucureşti, editura ALL 2006, cap.2-9.
NECLASIFICAT
3 din 8
NECLASIFICAT
2. Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2006, cap.1-4;
9-13.
3. 850 de teste pentru examene şi concursuri asistenţi medicali, Bucureşti, Biroul executiv al
Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003.
4. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Lucreţia Titircă,
Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2008.
5. Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura
Cartea Medicală, 2018: paginile: 7-67; 81 -95;104-114; 131-148.
6. Codul de etică şi deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moaşei şi
al asistentului medical din România. Emitent: Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi
asistenţilor medicali din România.
7. Teste pentru asistenți medicali, Liliana Rogozea – Brașov, Libris Editorial, 2016, paginile: 1-
11;18-29; 34-54; 55-77.
b. LEGISLAŢIA DIN DOMENIUL APĂRĂRII NAŢIONALE
1. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice - Capitolul III - Nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive art. 342-347; Titlul X - Infracţiuni
contra securităţii naţionale art. 394-412; Titlul XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor
armate art. 413-437; Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război art. 438-445.
2. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate in România, cu modificările şi completările ulterioare, cap.2. Emitent:
Guvernul României.
3. Hotărârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
Emitent: Guvernul României.

B.2. CURSURI DE CARIERĂ PENTRU SUBOFIŢERI DIN SERVICIUL MEDICAL

1. CURS DE PLUTONIER;
2. CURS DE PLUTONIER MAJOR;
3. CURS DE PLUTONIER ADJUTANT.
I. PROBE DE CONCURS: probă de evaluare a cunoştinţelor.
II. TEMATICĂ:
a.PREGĂTIREA DE SPECIALITATE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI
1. Medicină internă:
1.1. Bolile aparatului respirator: bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa
respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut.
1.2. Bolile aparatului cardiovascular: cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina
pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator.
1.3. Bolile aparatului digestiv: ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza
biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală
cronică; litiaza renală.
1.4. Bolile metabolice şi de nutriţie: diabetul zaharat.
1.5. Urgenţe medicale: șocul (cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
2. Boli infecţioase şi epidemiologie:
2.1. Boli eruptive: scarlatina; rujeola; rubeola.
2.2. Boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie: parotidita epidemică; tusa convulsivă.
2.3. Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecţiile alimentare; febra tifoidă;
dizenteria bacteriană; meningite şi encefalite.
2.4. Ancheta epidemiologică.
3. Boli chirurgicale:
3.1. Bolile aparatului osteo-articular: entorse; luxaţii; fracturi.
3.2. Apendicita acută.
3.3. Plăgi: nepenetrante; penetrante; perforante; transfixiante .
NECLASIFICAT
4 din 8
NECLASIFICAT
3.4. Hemoragii, hemostază.
3.5. Pancreatita acută.
3.6. Ocluzia intestinală.
4. Nursing:
4.1. Conceptul de îngrijire holistică.
4.2. Nevoile fundamentale umane.
4.3. Tehnici de nursing clinic: Metode de prevenire a infecţiei; Tehnici de evaluare şi îngrijiri
acordate de asistenta medical; Pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie.
4.4. Funcţiile umane şi îngrijirea pacienţilor cu diferite afecţiuni: Locomoţia; Circulaţia şi
respiraţia; Nutriţia şi metabolismul; Eliminarea; Protecţia împotriva infecţiilor; Cunoaşterea şi
percepţia.
4.5. Îngrijirea pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale. Îngrijirea pacienţilor în stare gravă.
5. Asigurările de sănătate: Malpraxisul în serviciile de sănătate. Dispoziţii generale despre
asigurările de sănătate; persoanele asigurate; drepturile şi obligaţiile asiguraţilor; servicii medicale
profilactice; servicii medicale curative; servicii medicale şi de îngrijire la domiciliu; asigurarea
calităţii; organizarea caselor de asigurări de sănătate.
b. PREGĂTIREA DE SPECIALITATE MEDICO-MILITARĂ
1. Doctrina sprijinului medical: Sprijinul medical în operaţie - principii generale, organizare,
evacuare medicală, elemente de planificare, logistica medicală în operaţie; Clasificarea urgenţelor;
Estimarea pierderilor sanitare probabile.
2. Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionari: Garanţii şi răspunderi materiale; Predarea
primirea gestiunilor; Drepturile şi obligaţiile gestionarilor privind predarea, primirea, păstrarea şi
eliberarea bunurilor.
3. Acordarea asistenţei medicale în Ministerul Apărării Naţionale: activitatea medicală;
asistenţa medicală primară; asistenţa medicală ambulatorie; asistenţa medicală spitalicească. Acordarea
concediilor şi scutirilor medicale în scopul recuperării capacităţii de muncă.
c. PREGĂTIREA MILITARĂ GENERALĂ ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DE
APĂRARE
1. Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie: Regulile şi măsurile de siguranţă pe timpul
executării şedinţelor individuale de tragere şi aruncării grenadelor de mână; Cunoaşterea exploatarea şi
întreţinerea armamentul de infanterie.
2. Topografie militară: Terenul şi influenţa acestuia asupra acţiunilor militare; Hărţile militare –
scara hărţilor; Orientarea în teren cu şi fără hartă; Cunoaşterea aparaturii de orientare – observare.
3. Infracţiuni contra siguranţei publice: Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor explosive; Infracţiuni contra securităţii naţionale; Infracţiuni
contra capacităţii de luptă a forţelor armate; Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război.
4. Protecţia informaţiilor clasificate naţionale: Standardele nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania: dispoziţii generale, clasificarea informațiilor, declasificarea și
trecerea informatiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare, accesul la informații clasificate;
Protecția informațiilor secrete de serviciu.
III. BIBLIOGRAFIE:
a.PREGĂTIREA DE SPECIALITATE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI
1. Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii,
Bucureşti, editura ALL 2002.
2. Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2001.
3. 850 de teste pentru examene şi concursuri asistenţi medicali, Bucureşti, Biroul executiv al
Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003.
4. Boli infecţioase, Marin Voiculescu, Bucureşti editura didactică şi pedagogică, 1980.
5. Nursing –Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Lucreţia Titircă,
Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 1997.
6. Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura
Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95; 104-114; 131-148.

NECLASIFICAT
5 din 8
NECLASIFICAT
7. Codul de etică şi deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moaşei şi
al asistentului medical din România. Emitent: Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi
asistenţilor medicali din România.
8. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
b. PREGĂTIREA DE SPECIALITATE MEDICO-MILITARĂ
1. Md – 2 „Doctrina sprijinului medical în operaţii” - Bucureşti, 2016. Emitent: Direcţia
medicală.
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea
„Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor,
predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale”, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Regulamentul asigurării medicale la pace, Bucureşti, 1972.
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea
„Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de
pace”, cu modificările şi completările ulterioare.
c. PREGĂTIREA MILITARĂ GENERALĂ ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DE
APĂRARE
1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.81 din 5 mai 2007 pentru aprobarea „FT-11
Instrucţiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie”, capitolul 4.
2. Instrucţiuni pentru cunoaşterea pistolului calibru 7,65 mm., model 1974.
3. Instrucţiuni pentru cunoaşterea pistolului mitralieră calibru 7,62 mm., model 1963.
4. Topogeodezie militară modernă, Bucureşti, 1993, capitolele 1 şi 2.
5. Topografie militară, Editura militară, Bucureşti, 1976, capitolele 1, 4, 5 şi 8.
6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice - Capitolul III - Nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive art. 342-347; Titlul X - Infracţiuni
contra securităţii naţionale art. 394-412; Titlul XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor
armate art. 413-437; Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război art. 438-445;
7. H.G. nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România.
8. H.G. nr. 781 din 25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

B.3. CURSURI DE PERFECȚIONARE/SPECIALIZARE

1. CURS DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ „Cursul de pregătire în a doua specialitate-


sanitari” (curs necesar promovării în gradul de caporal clasa a III-a)
I. PROBE DE CONCURS: probă de evaluare a cunoştinţelor.
II. TEMATICĂ:
a. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
1. Alcătuirea corpului uman
2. Funcțiile fundamentale ale organismului uman
2.1. Funcții de relație: mișcarea(sistemul osos, articulațiile, sistemul muscular).
2.2. Funcții de nutriție: digestia și absobția, circulația, respirația.
b. PREGĂTIREA MILITARĂ GENERALĂ ŞI LEGISLAŢIA MILITARĂ
1. Regulamente militare generale
1.1. RG-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate: Tipuri de relații și comportamentl
personalului din Armata României; Activitatea zilnică în unitate; Ținuta militarilor; Sănătatea
militarilor.
1.2. RG-2, Regulamentul serviciului interior: Dispoziții generale; Organizarea serviciului
interior - categorii și tipuri de servicii.
1.3. RG-3, Regulamentul disciplinei militare: Abateri de la disciplina militară și sancțiuni
aplicate.
NECLASIFICAT
6 din 8
NECLASIFICAT
1.4. F.T.-11, Instrucțini pentru tragerile cu armamentul de infanterie: Reguli privind
organizarea, pregătirea și executarea ședințelor individuale de tragere; Regulile și măsurile de
siguranță pe timpul executării ședințelor individuale de tragere și aruncării grenadelor de mână.
2. Legislație militară
2.1. Statutul soldaților și gradaților profesioniști: Îndatoriririle și drepturile soldaților și
gradaților profesioniști, sancțiuni disciplinare.
2.2. Protecţia informaţiilor clasificate naţionale: Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania:dispoziţii generale, clasificarea informațiilor, declasificarea si
trecerea informatiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare, accesul la informații clasificate;
Protecția informațiilor secrete de serviciu.
2.3. Infracţiuni contra securităţii naţionale, Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor
armate, Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război.
III. BIBLIOGRAFIE:
a. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
1. Biologie - Manual pentru clasa a XI-a . Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan
Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint(aprobat prin ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 4742 din 21.07.2006), cap.I-II.
b. PREGĂTIREA MILITARĂ GENERALĂ ŞI LEGISLAŢIA MILITARĂ
1. Regulamente militare generale
1.1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M -38 din 15.03.2016 pentru aprobarea „R.G.-1,
Regulamentul de ordine interioară în unitate”, cap.II, cap.IV, cap.V, cap.VI.
1.2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M- 97 din 13.10.2014 pentru aprobarea „R.G.-2,
Regulamentul serviciului interior”,cap.I-II.
1.3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M- 64 din 10.06.2013 pentru aprobarea „R.G.-3,
Regulamentul disciplinei militare”, cap.III-IV.
1.4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.81 din 5 mai 2007 pentru aprobarea „FT-11
Instrucţiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie” cap.I și cap.IV-art.62-103.
2. Legislație militară
2.1. Legea nr. 384 din 10.10.2006 privind statutul soldaților gradați profesioniști.
2.2. H.G. nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România cap. 1-2 și H.G. nr. 781 din 25.07.2002 privind protecția
informațiilor secrete de serviciu.
2.3. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul X - Infracţiuni contra securităţii naţionale art. 394-412; Titlul XI - Infracţiuni contra
capacităţii de luptă a forţelor armate art. 413-437; Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii
şi de război art. 438-445.

NECLASIFICAT
7 din 8
NECLASIFICAT

Întocmit: col. Petre DINESCU, STAR:1040/120

NECLASIFICAT
8 din 8