Sunteți pe pagina 1din 8

Unitate Școlară AtelieR de Cuvinte

Adresa Str. Gavril Musicescu nr. 69,


Telefon: Timișoara
email: Telefon: 0751515331
www: contact@atelierdecuvinte.ro
www.atelierdecuvinte.ro
Avizat:
Director

Nr. înregistrare Nr. înregistrare 103/8.06.2021

`................................................................................................................................

PROIECT EDUCAŢIONAL NAȚIONAL


ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

„Basmele și Poveștile Românești,


moștenirea culturală a neamului nostru”

Ediția I, 2020-2021
I. AR GUMENT:

Arta de a spune povesti este un patrimoniu cultural imaterial romanesc de o valoare


extraordinara si este cea mai veche forma artistica de a comunica si transmite mesaje de intelepciune.
Din cele mai vechi timpuri oamenii spuneau povesti. Toate artele au la baza o poveste. Este o arta
fragila si totusi cea mai longeviva. Iata ca prin viu-grai s-au pastrat povesti de mii de ani, ce trateaza
toate marile teme ale omenirii. Desi povestile sunt aceleasi peste tot in lume, specific si unic insa, este
momentul revelatiei unui adevar despre viata si lume a fiecarui popor in parte, deoarece il traduce prin
prisma propriei traditii, culturi, mentalitati si mijloace de expresie. Asa iau nastere povestile traditionale
ale fiecarei tari. Orice poveste este un adevar imbracat intr-o haina splendida,frumoasa, interesanta sau
rupta si urata, dar totusi o haina (de la pildele biblice, povestile de intelepciune pentru adulti pana la
povestile fantastice pentru copii).

Puterea povestii este aceea de a schimba oamenii si de a le forma o personalitate frumoasa, cu o


autentica scara de valori si sa nu uitam ca "prin povesti impartasim intelepciune".

In societatea actuala devotata si dependenta de calculator si televizor este timpul pentru o


intoarcere spre radacini, valori si traditii romanesti. Exista o nevoie acuta a reorientarii atentiei tinerilor
spre adevaratele valori morale transmise prin povesti, in opozitie cu asaltul mediatic asupra sanatii
psihice. Astazi internetul si intreaga mass-media promoveaza violenta, stimuland agresivitatea.

Cultura, istoria și tradiția românilor, de-a lungul secolelor, e plină, debordantă de învățături,
înțelepciuni și umor specific românesc și autentic, ce ne definesc, ca personalitate chiar în contextul
"familiei europene", de care suntem mândri.

În cadrul proiectul educațional național „Basmele și Poveștile Românești, moștenirea


culturală a neamului nostru” dorim să promovăm valorile morale si etice, prin intermediul povestilor
si sustine dezvoltarea unui sistem personal de valori care sa ajute copilul in crearea unei personalitati
sanatoase si armonioase.

II. DOMENIUL:

Dezvoltare personală
III. SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul educațional național „Basmele și Poveștile Românești, moștenirea culturală a


neamului nostru” îşi propune oferirea unui cadru organizat de dezvoltare personală inter-disciplinară a
cadrelor didactice și a elevilor din Unitatea Școlară Parteneră in vederea promovării valorilor morale si
etice, prin intermediul basmelor si povestilor care sa ajute copilul in crearea unei personalitati sanatoase
si armonioase.

IV. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Crearea unui cadru de educație non-formală care să aibă ca rezultat interesul pentru lectura de buna
calitate, creativitatea, imaginatia, fantezia si spontaneitatea., talentul artistic si oratoric a elevilor de
la Unitatea Școlară Parteneră.
2. Stimularea abilitătilor de scriere creativa, acumularea de informatii și notiuni de teorie literara,
îmbogatirea vocabularului a elevilor de la Unitatea Școlară Parteneră.
3. Stimularea cadrelor didactice de la la Unitatea Școlară Parteneră in a-si largi si diversifica metodele
de pedagogie, aplicand si arta de a spune si invata prin basme și povesti.
4. Stimularea creativității și spontaneității elevilor Unitatea Școlară Parteneră.

V. RESURSELE PROIECTULUI:

Umane: copii, profesori, psihologi, colaboratori, părinți.


Materiale şi informaţionale: planşe, markere colorate, hârtie A4, A5, A1, post-it color, laptop, camera
video.
Financiare: auto-finanţare
Parteneriale:
AtelieR de Cuvinte - Coordonator proiect: Ioana Popescu;
Asociația Gradusart „Suntem Povesti” - Adriana Ene
Asociația Magia Cuvântului – Giorgiana Popan
Unitatea Școlară Parteneră - Coordonator proiect: prof. _____________

VI. PERIOADA:

Anul școlar 2020-2021


VII. GRUP ȚINTĂ:

- Elevii Unității Școlare Partenere


- Cadre didactice de la Unitatea Școlară Parteneră
- Comunitatea părinților elevilor din unitatea școlară parteneră

VIII. BENEFICIARII DIRECŢI:

- Elevii
- Cadre didactice de la Unitatea Școlară Parteneră

IX. MIJLOACE:

- povestirea, conversaţia, expunerea, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul etc.

X. EVALUAREA PROIECTULUI:

- Întocmirea unui album foto în care să se prezinte momente din activităţile realizate în
vederea atingerii obiectivelor propuse
- Feedbackul de la finalul fiecărei activități
- Compuneri realizate de elevii participanți pentru fixarea valorilor transmise și pentru
exersarea feedback-ului.

XI. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Proiectul se desfasoara de Ziua Nationala a Basmelor si Povestilor Romanesti in data de 8 iunie


după cum urmează:

⏰ 12.30-13.30 - ”Sesiunea de basme și povești” pentru cei mici și cei mari susținută de
povestitoarele internaționale Adriana Ene și Giorgiana Popan

⏰19.30-20.00 - Webinar gratuit despre basmele și poveștile românești susținut de Părintele


Constantin Necula, Adriana Ene și Giorgiana Popan.

Prima activitate este o Sesiune de basme și povești adresată atât copiilor, cât și adulților pentru
că nu-i așa basmele și poveștile românești transmit valorile și povestea neamului nostru.
Al doilea eveniment este un Webinar în care 2 povestitoare internaționale – Adriana Ene și
Giorgiana Popan împreună cu Părintele Constantin Necula îți vor împărtășii viziunea lor cu
privire la basmele românești.

XII. ETAPELE PROIECTULUI:

1. Organizarea grupului ţintă şi contactarea colaboratorilor


- Invitarea colaboratorilor
- Semnarea acordului de către parteneri.

2. Stabilirea calendarului activităţilor

3. Desfăşurarea proiectului

4. Evaluarea proiectului

XIII. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

NR. TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE


CRT.

1. Lansarea proiectului național Prezentarea proiectului în cadrul întâlnirilor


„Basmele și Poveștile Românești, cu profesorii, colaboratorii, părinţii.
moștenirea culturală a neamului
nostru”
2. Sesiunea de Basme și Povești Eveniment on-line susținut povestitoarele
Românești internaționale Adriana Ene și Giorgiana
Popan
3. Webinar Gratuit pentru profesori Eveniment on-line susținut povestitoarele
internaționale Adriana Ene și Giorgiana
Popan, parintele Constantin Necula
4. Evaluarea proiectului Expoziţie de lucrări realizate pe parcursul
derulării proiectului de către elevi, album
foto, etc.

XIV. ORGANIZATOR:

Unitatea Școlară Parteneră


XV. PARTENER:

AtelieR de Cuvinte
Asociația Gradusart „Suntem Povesti”

Asociația Magia Cuvântului

XVI. COORDONATORI:

Prof.
Ioana Popescu, director AtelieR de Cuvinte
Adriana Ene, președinte Asociația Gradusart „Suntem Povesti” -
Giorgiana Popan, președinte Asociația Magia Cuvântului

XVII. ECHIPA DE PROIECT:

Prof
Unitate Școlară AtelieR de Cuvinte
Adresa Str. Gavril Musicescu nr. 69,
Telefon: Timișoara
Fax: Telefon: 0751515331
email: contact@atelierdecuvinte.ro
www: www.ateierdecuvinte.ro

Nr. înregistrare ____________ Nr. înregistrare 104/8.06.2021

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ................................................între:


_______________________________, reprezentată de prof. __________________________, în
calitate de director, prof. ___________________________ și AtelieR de Cuvinte, reprezentat de Ioana
Popescu în calitate de director.

1. Obiectul parteneriatului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea
desfăşurării proiectului educațional național "Basmele și Poveștile Românești – moștenirea culturală a
neamului nostru" de la clasa ______________________.

2. Obligaţiile părţilor:
- să respecte termenele de desfăşurare acceptate de comun acord
- să proiecteze, să organizeze și să asigure logistica necesară activităților din proiect
- să mediatizeze activitățile și evenimentele proiectului grupului țintă
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea partenerului.

3. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
anului școlar 2020-2021.

4. Clauze finale ale acordului:


Parteneriatul poate fi anulat cu acordul ambelor părţi.

_______________________________ AtelieR de Cuvinte

Director Director
Prof. Ioana Popescu
AtelieR de Cuvinte
Str. Gavril Musicescu nr.
69, Timișoara
contact@atelierdecuvinte.ro
www.atelierdecuvinte.ro
Tel: 0751515331

Nr. înregistrare 105/8.06.2021

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că


______________________________________ de la
______________________________________a participat la
Proiectul național educațional "Basmele și Poveștile Românești
– moștenirea culturală a neamului nostru" organizat de AtelieR
de Cuvinte, Asociația Gradusart „Suntem Povesti” și Asociația
Magia Cuvântului în data de __________________.

Ioana Popescu
Fondator AtelieR de Cuvinte