Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul – fișă teoretică

Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă care însoțește un verb, un adjectiv sau un


alt adverb și care exprimă: caracteristica unei acțiuni sau stări (Face bine ceea ce face.),
caracteristica unei însușiri (Are o mașină destul de mare.), împrejurarea în care se petrece o
acțiune (Va pleca acolo mâine-seară.). Cuvântul adverb provine din limba latină și este compus
din ad (pe lângă) și verbum (verb).
Clasificarea adverbelor
După formă, adverbele pot fi de două feluri: adverbe simple (abia, așa, bine, destul, azi,
mâine, aici, acolo) sau adverbe compuse (azi-noapte, mâine-seară, ieri-dimineață, astă-vară,
după-masă).
După înțeles, adverbele se împart în trei categorii: adverbe de loc (acasă, aici, acolo, deasupra,
departe, aproape, împrejur, sus, jos, unde, undeva), adverbe de timp (acum, atunci, astăzi, ieri,
târziu, devreme, odată, îndată, totdeauna, când, deocamdată), adverbe de mod (abia, așa, alene,
astfel, bine, cruciș, cum, degrabă, românește, vitejește, uneori).
În funcție de substituirea unor cuvinte care exprimă împrejurările, adverbele pot fi: adverbe
demonstrative (aici, acolo, dincoace, dincolo, acum, atunci, atunci când, acolo unde), adverbe
nehotărâte (oriunde, undeva, oricând, cândva, oricum, oarecum, fiecum, cumva, câtva, oricât),
adverbe negative (niciodată, nicicând, nicăieri, nicicum, nicicât, nicicând), adverbe interogative
(unde, cum, când, cât).
Gradele de comparație ale adverbului
Gradele de comparație ale adverbului sunt aceleași cu cele ale adjectivului și au rolul de a
exprima gradarea caracteristicilor sau a împrejurării.
Adverbele pot avea trei grade de comparație: pozitiv (repede), comparativ (de superioritate – mai
repede, de egalitate – la fel de repede, de inferioritate – mai puțin repede), superlativ (relativ de
superioritate – cel mai repede, relativ de inferioritate – cel mai puțin repede, absolut – foarte
repede).
Funcțiile sintactice ale adverbului
Atribut adverbial: Ziua de azi a fost grea.
Nume predicative: E bine de cei siltori.
Complement circumstanțial de loc: Vino aici!
Complement circumstanțial de mod: Scre frumos.
Complement circumstanțial de timp: Sosesște imediat.
Schimbarea valorii gramaticale a adverbului
Schimbarea valorii gramaticale a adverbelor are loc prin conversiunea substantivelor și a
adjectivelor.
Valorile stilistice ale adverbului
epitet, repetiție, enumerație

S-ar putea să vă placă și