Sunteți pe pagina 1din 1

Fiind o operă sub forma unui jurnal, în „Romanul adolescentului

miop” naratorul devine și personaj principal al romanului. Pentru a-ți fi


mai ușor să realizezi caracterizarea personajului principal îți punem la
dispoziție un eseu în care au fost evidențiate cele mai importante trăsături de
caracter ale lui Mircea Eliade.

„Portretul său moral este mai complex decât cel fizic, acesta fiind
construit atât prin caracterizare directă, cât și indirectă. Deṣi era un tânăr
neîncrezător, retras, timid, din punct de vedere intelectual își
cunoștea prea bine capacitățile și superioritatea, dorind, totuși, să
progreseze cât mai mult în această privință. Pentru a uita de imperfecțiunile
proprii, acesta se refugia în cărți, reprezentând astfel tipul cititorului înrăit. El
ia drept modele personalități literare, cum ar fi Giovanni Papini, față de care
are sentimente contradictorii, urându-l fiindcă a avut ideile sale înainte de el,
și iubindu-l pentru că se identifica atât de mult cu experiența proprie încât
părea că «i-a scris viața».