Sunteți pe pagina 1din 1358

1.

Lipidele sunt:
c) [x]substanţe organice solubile în solvenţi organici
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

2. Funcţiile lipidelor:
a) [ x] energetică
b) [ x] izolatoare
d) [x] structurală

3. Clasificarea structurală a lipidelor:


c) [x] saponifiabile
e) [ x] nesaponifiabile

4. După rolul biologic lipidele se clasifică în:


a) [x] structurale
b) [x] de rezervă

5. După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:


a) [x] amfifile
d) [x] neutre

6. În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

c) [x ] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic

7. Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:


d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

8. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire? b) [x]
arahidonic (С20:4)С20:4)

9. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire? c) [x] butiric
(С20:4)C4)

10. Acilglicerolii:
b) [x ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x ] reprezintă o formă de stocare a energiei

11. Glicerofosfolipidele:

c) [x ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


e) [x] sunt componentele membranelor biologice

12. Lecitinele şi cefalinele:


a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
b) [x] sunt lipide structurale
e) [x] fosfolipaza D hidrolizează fosfolipidele cu generarea acidului fosfatidic

13. Fosfatidilcholina:
d) [ x] sunt componente principale ale surfactantului pulmonar
e) [x] rezultă prin metilarea cefalinelor
14. Fosfatidiletanolamina:
e) [x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

15. Fosfatidilcholina şi fosfatidiletanolamina:


b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

16. Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


c) [x] fosfatidilserina

17. Fosfolipazele:
c) [x] fosfolipazele D şi C scindează fosfatidiletanolamina în diacilglicerol, acid fosforic şi
etanolamină
d) [x] fosfolipaza A2 hidrolizează fosfolipidele cu generarea de lizofosfatidă şi acid gras

18. Cardiolipina:
b) [x] conţine 2 resturi de fosfatidil legate prin glicerol
c) [x] este componentă a membranei interne mitocondriale

19. Sfingomielinele conţin:


d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină

20. Sfingozina:

b) [x] e component al sfingomielinei


c) [x] este constituent al glicolipidelor

21. Cerebrozidele:
a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
e) [x] din ele se formează sulfatidele

22. Gangliozidele:
b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (С20:4)NANA)

23. Gangliozidul conţine in structura sa:


d) [x] NANA, oligozaharid, sfingozină, acid gras

24. Glicolipidele:
a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide
b) [x ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sialic

25. Care din compuşii de mai jos conţin fosfor:


a) [x] cardiolipina

26. Colesterolul:
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului
b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
27. Acizii biliari:
a) [x] sunt derivaţi ai colesterolului
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grasimilor

28. Metabolismul acizilor biliari:


a) [x ] se sintetizează în ficat din colesterol
c) [x] se conjugă cu taurina în raţia alimentară bogată în proteine
d) [x] se conjugă cu glicina în raţia alimentară bogată în glucide

29. Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:


c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

30. Funcţiile membranelor biologice(С20:4)1) şi componenta structurală, responsabilă de


această funcţie (С20:4)2):
b) [x] metabolică de proteine
d) [x] compartimentalizarea de lipidele protoplasmatice

31. Caracteristicile principale ale membranei:


b) [x ] fluiditatea
c) [x ] asimetria

32. Membranele biologice sunt stabilizate de:


a) [x] interacţiuni hidrofobe
b) [x] forţele Van-der-Waals
c) [x] legături de hidrogen

35. Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:


a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi nesaturaţi esenţiali
b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

36. Digestia lipidelor alimentare la adulţi:


b) [ x] are loc în duoden
e) [x ] se digeră doar lipidele emulsionate

37. Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită:


a) [x] lipazele pancreatică şi intestinală

38. Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


a) [x] fosfolipazele (С20:4)A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele

39. Activarea fosfolipazelor în tractul gastro-intestinal are loc prin:


e) [x] proteoliza limitata sub actiunea tripsinei

40. Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:


a) [x] monogliceridelor
b) [x] acidului fosforic

41. Sub ce formă se absorb componentele lipidice în tractul gastro-intestinal:


a) [ x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul – prin difuzie simplă
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul – prin difuzie micelară
42. Referitor la micelele lipidice şi difuzia micelară sunt corecte afirmatiile:
b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
c) [x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului

43. Formele în care se absorb produsele digestiei lipidelor:


c) [x] acizii graşi cu catenă mare - prin difuzie micelară
d) [x] acidul fosforic - în formă de săruri de Na+ sau K+
e) [x] monogliceridele - prin difuzie micelară

44. Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:


c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

45. Chilomicronii:
e) [x ] trasportă trigliceridele exogene

46. Catabolismul chilomicronilor:


a) [x ] resturile chilomicronice se supun hidrolizei in hepatocite
c) [ x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [ x] lipoproteinlipaza este activată de insulina

47. Hiperchilomicronemia primară (С20:4)hiperlipoproteinemie tip I) se caracterizează prin:


b) [x] cantităţi mari şi persistente de triacilgliceroli
d) [x] risc înalt pentru pancreatite
e) [x] depuneri masive de trigliceride in ţesuturi

48. VLDL:
c) [x] sunt sintetizate în ficat
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide

49. Catabolismul VLDL:


a) [x ] sunt degradate de lipoproteinlipază
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

50. LDL :
a) [x ] contin apoB100
b) [ x] procentul colesterolului atinge cota de 45%
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi

51. Catabolismul LDL :


b) [ x] are loc prin intermediul receptorilor B,E
c) [x ] colesterolul furnizat celulelorde LDL inhibă sinteza endogenă de colesterol

52. Hipercolesterolemia primară (С20:4)hiperlipoproteidemia tipul II) se caracterizează prin:


b) [x] conţinut crescut de LDL plasmatic
c) [x] activarea beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductazei
e) [x] ateroscleroză pronunţată.

53. HDL:
a) [x ] sunt sintetizate ăi secretate de hepatocite şi enterocite
b) [x ] lecitincolesterolacil transferaza transformă HDL discoidale in mature

54. Lipoproteinlipaza:
d) [x] apoproteina CII este activatorul enzimei

55. LCAT (С20:4)lecitincolesterolacil transferaza):


b) [x] este asociată cu HDL
d) [x] favorizează formarea HDL
e) [x] insuficienţa LCAT micsorează conţinutul esterilor de colesterol în HDL

56. Activarea acizilor graşi (С20:4)AG) (С20:4)beta-oxidarea acizilor graşi):


c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PP

57. Activarea acizilor graşi (С20:4)AG) (С20:4)beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [ x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

58. Transportul acizilor graşi (С20:4)AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul


betaoxidării:
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
e) [x] AG sunt transportaţi în formă de acil-carnitină

59. Structura (С20:4)CH)3N+-CH2 -CHOH-CH2 -COO- corespunde:


e) [x] carnitinei

60. Beta-oxidarea acizilor graşi (С20:4)AG):


a) [x] se desfasoară în matricea mitocondriilor
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

61. Spirala Lynen (С20:4)beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii.


Ordinea lor corectă este:
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare

62. Transformarea acil-CoA (С20:4)prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):


d) [x ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă

63. Produşii dehidrogenării acil-CoA (С20:4) primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:
b) [x] enoil-CoA + FADH2

64. A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:


c) [x ] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
e) [ x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA
65. Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA

66. A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:


e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

67. Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

68. Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


d) [x] scindarea cetoacil-CoA tiolaza

69. În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:
a) [ x] se oxidează
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA

70. Câte spire parcurge (С20:4)1), câte molecule de acetil-CoA (С20:4)2) şi câte molecule
de ATP (С20:4)3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (С20:4)C16): c)
[x] 7 8 130

71. Utilizarea acetil-CoA:


a) [x] se oxidează în ciclul Krebs
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
e) [x] se utilezează in cetogeneză

72. Beta-oxidarea acizilor graşi în peroxizomi:


b) [x] este amplificată in diabet
c) [x] este caracteristică pentru acizii graşi cu catenă lungă
d) [x] enzima ce catalizează prima reacţie este oxidaza

73. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:


a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
c) [x] prezenţa trans-Δ2-cis-Δ4-dienoil-CoA-reductazei
d) epimerazei ce modifică configuraţia grupei OH

74. Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:


a) [x] în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o molecuă de propionil-CoA şi una de acetil-
CoA
b) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele H şi B12
d) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită CO2, ATP, Mg2+
e) [ x] propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de succinil-CoA

75. Corpii cetonici sunt urmatorii compuşi:


d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric

76. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:


a) [x ] este un corp cetonic
b) [x] formula prezintă acidul acetoacetic
77. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:
a) [x] sinteza corpilor cetonici
d) [x] sinteza colesterolului

78. Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi


b) [x] sunt utilizaţi efectiv de miocard, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoza

79. Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA:
a) [x] se sintetizează din 3 molecule de acetil-CoA
b) [x] sub acţiunea liazei din acest compus se obţine acetoacetatul
e) [x] este intermediar în sinteza colesterolului

80. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:


a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard

81. Cetonemia:
a) [x] poate apărea în inaniţie
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat

82. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:


a) [x] spontan prin decarboxilare generează acetona
b) [x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat

83. Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare – cu
HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză – NADPH
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu

84. Biosinteza acizilor graşi:

b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complexe polienzimatice


d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH

85. Biosinteza acizilor graşi:


a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP
b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil

86. Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (С20:4)1) şi forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (С20:4)2):

e) [x] acetil-CoA citrat

87. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (С20:4)biosinteza acizilor graşi):


b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi
88. Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
(С20:4)biosinteza acizilor graşi):
b) [x] citratliaza
c) [x] enzima malica

89. Biosinteza malonil-CoA (С20:4)sinteza acizilor graşi):


a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [x] în coenzimă vitamina H se fixează de gruparea NH2 a lizinei

90. Sintaza acizilor graşi:


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-
CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (С20:4)ACP)

91. Activatorul (С20:4)1) şi inhibitorul (С20:4)2) acetil-CoA carboxilazei (С20:4)enzima


reglatoare a sintezei acizilor graşi):
e) [x] citrat palmitoil-CoA

92. Pentru sinteza malonil-CoA se utilizează CO2 marcat cu C14. Malonil-CoA este utilizat în
sinteza acidului palmitic. Care din atomii de C ai acidului palmitic vor fi marcaţi?
e) [x] nici unul dintre atomii de carbon

93. Care dintre atomii de carbon ai acidului palmitic ar fi C14, dacă pentru sinteza lui sa
utilizat acetil-CoA marcat cu C14 la gruparea metil: d) [x] toti atomii de carbon
pari

94. Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi serveste NADPH generat în:
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

95. Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:


a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de aciltransacilaza şi maloniltransacilaza

96. Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] este reacţia de condesare a acetilului cu malonilul
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza

97. Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP

98. Enzima (С20:4)1) şi produsul reacţiei (С20:4)2) de transformare a beta-hidroxiacil-ACP


(С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):
d) [x] beta-hidroxiacil-ACP dehidrataza trans-enoil-ACP
99. Enzima (С20:4)1) şi produşii transformării (С20:4)2) enoil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-
zisă a acizilor graşi):
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

100. Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:
b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
e) [x] forţa motrice a procesului este eliminarea CO2

101. Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:


e) [x] acetil-ACP + 14 NADPH + 14H+ + 7malonil-ACP

102. Elongarea acizilor graşi (С20:4)sinteza acizilor graşi cu catenă mai mare de C16): c)
[x] are loc in reticulul endoplasmatic
d) [x] sursa unităţilor dicarbonice este malonil-CoA
e) [x] unităţile dicarbonice se ataşază la capatul carboxilic al acidului gras

103. Sinteza acizilor graşi monoenici:


c) [x] se realizează prin desaturarea acizilor graşi saturaţi
e) [x] reacţia este catalizată de monooxigenaza microzomală şi necesită NADPH şi O2

104. Acizii graşi polienici:


c) [x] acidul arahidonic se obţine prin desaturarea, elongarea şi desaturarea succesivă a
acidului linoleic
e) [x] în cantităţi mari îi primim cu uleiurile vegetale

105. Biosinteza triacilglicerolilor:


d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

106. Biosinteza triacilglicerolilor:


b) [x] substraturile necesită să fie activate la glicerol-3-fosfat şi acil-CoA
e) [x] acidul fosfatidic este intermediar în sinteza trigliceridelor

107. Glicerol-3-fosfatul se formează:


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului

108. În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid

109. Intermediarul comun in sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor: c) [x] acidul


fosfatidic

110. Direcţionarea acidului fosfatidic spre sinteza trigliceridelor sau a fosfatidelor


este determinată de:
b) [x] prezenţa substanţelor lipotrope
c) [x] starea funcţională a ficatului
111. Substanţele lipotrope:
b) [x ] colina, metionina, inozitolul
c) [x] vitaminele B6, B12, acidul folic

112. Nucleotidele cu rol specific în sinteza lipidelor sunt: c) [x]


citidilice
e) [x] uridilice

113. 567) Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei: c) [x] S-
adenozilmetionina

114. 567) Sinteza fosfogliceridelor:


a) [x] se poate realiza de novo din acid fosfatidic şi serină
b) [x] se poate realiza din produse gata (С20:4)calea de rezervă)
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul

115. Sinteza de novo a fosfogliceridelor:


d) [x] iniţial acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] ulterior CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină

116. Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (С20:4)sinteza de novo a


fosfogliceridelor):
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] ca cofactor serveşte vitamina B6

117. Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (С20:4)sinteza de novo a


fosfogliceridelor):
a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

118. Sinteza fosfatidilcolinei din produse gata (С20:4)calea de rezervă): b)


[x] iniţial colina se activează, formând CDP-colină
d) [x] ulterior CDP-colina interacţionează cu digliceridul, formând fosfatidilcolină

119. Sinteza fosfatidiletanolaminei din produse gata (С20:4)calea de rezervă): b)


[x] iniţial etanolamina se activează, formând CDP-etanolamină
e) [x] ulterior CDP-etanolamina interacţionează cu digliceridul, formând
fosfatidiletanolamină

120. Fosfatidilinozitolii:
b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat

121. Precursorii sfingozinei sunt: c)


[x] serina
e) [x] palmitoil-CoA
122. Sfingozina:
c) [x] este componentă a glicolipidelor
d) [x] este componentă a sfingomielinelor
e) [x] induce apoptoza
123. La sinteza sfingomielinei participa: a)
[x] ceramida
e) [x] CDP-cholina

124. La sinteza cerebrozidlor participă: b)


[x] ceramida
e) [x] UDP-galactoza

125. Sulfatidele:
c) [x] se referă la cerebrozide
d) [x] ca sursă de sulfat serveste PAPS (С20:4)fosfoadenozilfosfosulfatul)

126. Catabolismul gangliozidelor:


a) [x] degradarea lor este catalizată de enzime lizosomale hidrolitice
d) [x] în urma scindării gangliozidelor se obţin acizi sialici

127. Afecţiunea TAY SACHS:


b) [x] este gangliozidoza GM2
c) [x] este cauzată de deficienţa enzimei lizozomale hexozaminidaza

128.Maladia NIEMANN-PICK: Neimann-Pick


a) [x] este cauzată de defectul genetic al enzimei sfingomielinaza
d) [x] se manifestă clinic prin retard mental;

129. În sinteza gangliozidelor participă: b)


[x] cerebrozida
c) [x] CMP-NANA

130. Biosinteza colesterolului: b)


[x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA

131. Reacţia limitanta în sinteza colesterolului este: e)[x] sinteza acidului


mevalonic din HMG-CoA

132. Reglarea biosintezei colesterolului:


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei

133. Metabolismul LDL (С20:4)lipoproteine cu densitate joasă): b)


[x] LDL interacţionează cu receptorii membranari
c) [x] complexul LDL-receptor este translocat în celule prin endocitoză
e) [x] deficitul ereditar de LDL-receptori cauzează hipercolesterolemia familială

134. Cauzele majorarii concentraţiei colesterolului în sânge:


a) [x] activitatea scăzută a lecitincolesterolacil transferazei
d) [x] valori scăzute de HDL

135. Ateroscleroza:
b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza
136. Obezitatea:

c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută


d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II

137. Hiperlipidemia alcoolică:


b) [x] are loc acumulare de NADH
d) [x] se amplifică biosinteza trigliceridelor în ficat

138. Mecanismele biochimice ale dislipidemiei diabetice: a) [x]


diminuarea activitatii lipoproteinlipazei
c) [x] amplificarea sintezei VLDL
e) [x] glicozilarea lipoproteinelor

139. Dupa o alimentaţie abundendă în glucide are loc: b) [x]


accelerarea sintezei de acizi graşi în ficat
e) [x] intensificarea sintezei trigliceridelor şi VLDL în ficat

140. Degenerescenţa grasă a ficatului (С20:4)"ficatul gras"): b)


[x] are loc acumulare de grăsimi neutre în ficat
d) [x] este cauzată de insuficienţa metioninei, vitaminelor B12, B6

141. În inaniţie are loc:


b) [x] cetogeneză intensă
c) [x] amplificarea lipolizei în ţesutul adipos

142. Lipogeneza este stimulată de:


c) [x] flux abundent de glucoza in ficat
d) [x] permeabilitate crescută a membranelor pentru glucoză

143. Precursorul eicosanoizilor:b) [x] acidul arahidonic

144. Eicosanoizii:
a) [x] sunt substanţe cu acţiune autocrină şi paracrină
c) [x] derivă de la acidul prostanoic - C20

145. La eicosanoizi se referă: a) [x]


tromboxanii
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele

146. Biosinteza eicosanoizilor:


b) [x] acidul arahidonic este eliberat sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfolipidele
membranare
d) [x] în diferite celule se sintetizează diferite tipuri de prostaglandine

147. Ciclooxigenaza:
a) [x] posedă activitate dioxigenazică şi peroxidazică
d) [x] participă la sinteza prostaciclinelor şi a tromboxanilor
e) [x] este o hemoproteină

148. Biosinteza eicosanoizilor:


b) [x] sinteza prostaciclinelor predomină în endoteliul vascular, inimă
d) [x] aspirina diminuează sinteza prostaglandinelor
e) [x] profilul enzimatic al celulei determină tipul prostaglandinei sintetizate

149. Lipoxigenaza:
c) [x] participă la sinteza leucotrienelor

150. Reglarea biosintezei eicosanoizilor:


b) [x] corticosteroizii inhibă fosfolipaza A2, diminuând biosinteza prostaglandinelor
d) [x] aspirina inhibă cicloxigenaza

151. Eicosanoizii (С20:4)mecanismul de acţiune):


b) [x] modifică concentratia nucleotidelor ciclice
c) [x] moduleaza nivelul intracelular de Ca2+
e) [x] influenţează transcrierea genelor şi sinteza proteinelor

152. Eicisanoizii (С20:4)efectele biologice):


a) [x] leucotrienele sunt implicate în procesele inflamatoare şi alergice
c) [x] agregarea plachetară depinde de echilibrul leucotriene/tromboxani
e) [x] participă la reglarea funcţiei de reproducere

153. Anionul superoxid:


a) [x] se obţine prin reducerea incompletă a oxigenului
b) [x] reprezintă o specie reactivă a oxigenului
d) [x] se transformă în H2O2 sub acţiunea superoxid dismutazei

154. Glutation peroxidaza:


b) [x] participă la scindarea H2O2
d) [x] catalizeaza reactia H2O2 + 2G-SH → 2H2O + G-S-S-G
e) [x] functionează în ansamblu cu glutation reductaza

155. Vitaminele liposolubile:


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
e) [x] sunt derivaţi izoprenici

156. Vitamina A:
b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
d) [x] are acţiune antioxidantă
157. Vitamina E:
a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural

158. Vitamina K:
b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor
coagulării II, VII, IX şi X

159. Vitamina D:
b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
d) [x] se poate depozita în organismul omului (С20:4)ficat)

160. Metabolismul vitaminei D:


a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete
c) [x] forma activă este calcitriolul

161. Calcitriolul:
b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei

Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:


- glycerol -
apa

Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
-sunt componente ale membr biologice

Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului


uman: o oleic
Question 2
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului
uman: o palmitic

Question 3
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului
uman: o stearic

Question 4
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:
o linoleic

Question 5
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linoleic

Question 6
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linolenic

Question 7
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:

o linolenic (C18:3)
Question 8
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:
o caprilic (C8)

Question 9
Lipidele reprezintă: o substanțe organice solubile
în solvenți organici

Lipidele reprezintă:
o substanțe organice insolubile în apă

Question 11
Selectați funcția caracteristică lipidelor:

o energetică

Question 12
Selectați funcția caracteristică
lipidelor: o izolatorie

Question 13
Selectați funcția caracteristică
lipidelor: o structurală

Question 14
Selectați lipidele de rezervă:
o trigliceride

Question 16
Selectați lipidele cu funcție
structurală: o sfingomieline

Question 17
Selectați lipidele cu funcție structurală:
o fosfolipide

Question 18

Selectați lipidele neutre:


o trigliceride
Question 19
Selectați lipidele hidrofobe:
o trigliceride
Question 20
Selectați lipidele amfifile:

o fosfogliceride

Question 21
Selectați afirmația corectă referitoare
glicerofosfolipidelor: o sunt derivați ai acidului
fosfatidic

Selectați afirmația corectă referitoare glicerofosfolipidelor:


o sunt componente ale membranelor biologice

Question 23
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele) sunt:
o derivați ai acidului fosfatidic

Question 24
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele):
o sunt lipide structurale ale membranelor

Question 25
Question
Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
Answer o sunt componente ale membranelor
biologice o au rol energetic o sunt derivați
ai sfingozinei o sunt glicolipide o sunt
substanțe hidrofobe
Question 26
Care dintre următoarele substanțe au sarcină totală negativă?
o fosfatidilserine
Question 27
Selectați lipidele care se regăsesc în membranele celulare: o
fosfogliceride, sfingomieline, gangliozide, cerebrozide,
colesterol

Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:


o membranele sunt caracterizate prin fluiditate

Question 29
Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:
o membranele sunt asimetrice

Question 30
Selectați afirmația corectă referitor la proteinelele membranelor biologice:
-interacționează cu lipidele și glucidele membranelor

Question 31

Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:


o pot fi periferice și integrate

Question 32
Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:
o efectuează transferul transmembranar al substanțelor
Question 33
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt situate pe suprafața membranei care nu este în contact cu citoplasma

Question 34
Question
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt legate covalent cu lipidele și proteinele membranei

Question 35
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor
biologice: o participă în recunoașterea liganzilor și a
interacțiunii celulare

Selectați legăturile chimice care se formează între proteinele membranare și


lipide:
o interacțiuni hidrofobe o legături ionice

Selectați acidul gras din care se sintetizează acidul


arahidonic: o linoleic

Care dintre următoarele substanțe au o sarcină totală negativă?


o gangliozide

Question 40
Sfingomielinele conțin: o ceramidă,
acid fosforic și colină

Sfingomielinele conțin:
o fingozină, acid gras, acid fosforic și colină

Question 42
Cerebrozidele: o conțin β-galactoză sau β-glucoză
legate de ceramidă Cerebrozidele: o se găsesc în
cantități mari în substanța albă a creierului

Cerebrozidele:
o sunt precursori ai sulfatidelor

Question 45
Gangliozidele:
o conțin acidul N-acetilneuraminic (NANA)

Question 46

Gangliozidele:
o conțin o oligozaharidă legată de ceramidă o c
Question 47
Glicolipidele:
o conțin mono- sau oligozaharide legate de ceramidă
Question 48
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie
simplă: o oxigen
o compuși steroidici
Question 49
Question
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:
Answer o
glucoza
o Са2+
o aminoacizii
o apa
o glicerolul

Question 50
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie
simplă: o amoniac o СО2

Question 51
Question
Selectați substanța care se transportată prin membrane cu ajutorul translocazei
(difuzie facilitată):
o glucoza
Question 52
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor
ATP-aze (transport activ primar): o К+ o Na+

Question 53
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor
ATP-aze (transport activ primar): o Са2+ o Н+

Question 54
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul
transportoarelor Na+ dependente (transport activ secundar): o glucoza

Question 55
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul
transportoarelor Na+ dependente (transport activ secundar):
o aminoacizii

Question 56
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ vitaminele A, E, K și D
Question 57
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ retinolul, tocoferolii, filochinona, colecalciferolul
Question 58
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina
A: o includ retinolul, acid retinoic și
retinalul

Question 59
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina
A: o joacă un rol important în procesul
văzului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina


E: o este reprezentat de α-, β-, γ- și δ-
tocoferoli

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:


o protejează lipidele membranare de peroxidare
Question 62
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:
o este cel mai puternic antioxidant natural neenzimatic

Question 63
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К: o este
sintetizată de microflora intestinului gros o tratamentul
cu antibiotice poate provoca hipovitaminoza K

Question 64
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К:
o are efect antihemoragic
Question 65
Selectați afirmația corectă referitor rolul vitaminei К:
o participă la carboxilarea radicalilor Glu în compoziția proteinelor care leagă
calciul
Question 66
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina
D: o este precursorul calcitriolului
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:
-poate fi sintetizată în piele la acțiunea razelor
solare

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina


D: o este un derivat al colesterolului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:


o este hidroxilată în ficat și rinichi, transformându-se în calcitriol

Question 70
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina
D: o forma activă a vitaminei D este
calcitriolul

Selectați vitamina liposolubilă:


o colecalciferol

Selectați vitamina liposolubilă:


o tocoferol
Question 73
Selectați vitamina liposolubilă:
o filochinona

373. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt:

[x] substanţe organice solubile în solvenţi organici


[x] substanţe organice insolubile în apă

374. Selectati lipidele de rezerva:

[x] Trigliceride

375. Selectati lipidele cu rol structural:

[x] Glicerofosfolipide

376.Selectati lipidele amfipatice:

[x] Fosfatidilcolina
[x] Sfingomielina
377. Selectati lipidele nepolare:

[x] Trigliceridele

378. V Metab lipidelor A3 Funcţiile lipidelor:

[x] energetică
[x] izolatoare
[x] structurală

379. V Metab lipidelor A3 Clasificarea structurală a lipidelor:

[x] saponifiabile
[x] nesaponifiabile

380. V Metab lipidelor A3 După rolul biologic lipidele se clasifică în:

[x] structurale
[x] de rezervă

381. V Metab lipidelor A3 După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:

[x] amfifile
[x] neutre

382. V Metab lipidelor A3 În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

[x] oleic
[x] palmitic
[x] stearic

383. V Metab lipidelor A3 Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:

[x] linolenic
[x] linoleic

384. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] arahidonic (С20:4)


385. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] butiric (C4)

386. V Metab lipidelor A3 Acilglicerolii: STR. TG

[x] este lipida neutra


[x] reprezintă o formă de stocare a energiei

387. V Metab lipidelor A3 Glicerofosfolipidele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt componentele membranelor biologice

388. V Metab lipidelor A3 Lecitinele şi cefalinele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt lipide structurale

389. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina: STRUCTURA

[x] constituienţi a membranelor biologice


[x] poate fi sintetizata prin metilarea
fosfatidiletanolaminelor
390. V Metab lipidelor A1 Fosfatidiletanolamina: structura

[x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

391. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

[x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare


[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

392. V Metab lipidelor A1 Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

[x] fosfatidilserina

393. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: STRUCTURA

[x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului


[x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
[x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
394. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: Structura de sus
[x] este Precursorul acizilor biliari
[x] intra in componenta membranelor biologice
395. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroidieni
[x] este sintetizat din AcetilCoA
396. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroizi
[x] se sintetizeaza din AcetilCoA
[x] este precursorul Vit D3
397. V Metab lipidelor A3 Acizii biliari:

[x] se sintetizează dincolesterol


[x] sunt compuşi polari
[x] participă la emulsionarea grăsimilor

398. V Metab lipidelor A1 Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

[x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

399. V Metab lipidelor A3 Proprietătile principale ale membranei

[x] fluiditatea
[x] asimetria

400. V Metab lipidelor A3 Proteinele membranelor biologice:

[x] pot fi superficiale,semiintegrale sau integrale


[x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
[x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară, antigenică

401. V Metab lipidelor A3 Glucidele membranelor biologice sunt:

[x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


[x] fixate covalent de lipide sau proteine
[x] responsabile de comunicarea intercelulară

402. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

[x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


[x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

403. V Metab lipidelor A3 Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

[x] are loc înduoden


[x] se digeră doar lipidele emulsionate
404. V Metab lipidelor A1 Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal
necesită:

[x] lipazele pancreatice şi intestinale

405. V Metab lipidelor A3 Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:

[x] fosfolipazele (A1, A2, C, scindează fosfogliceridele


[x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat

406. V Metab lipidelor A3 Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:

[x] 2-monogliceridelor
[x] acidului fosforic
407. V Metab lipidelor A3 Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

[x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă


[x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară

408. V Metab lipidelor A3 Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:

[x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol


[x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului

409. V Metab lipidelor A3 Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

[x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite


[x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

410. V Metab lipidelor A3 Chilomicronii:

[x] apoproteina de bază este apo B48


[x] transportă trigliceridele exogene

411. V Metab lipidelor A3 Catabolismul chilomicronilor:

[x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


[x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
[x] lipoproteinlipaza este activată de insulină

412. V Metab lipidelor A3 VLDL:

[x] apoproteina principală este apoB100


[x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide

413. V Metab lipidelor A3 Catabolismul VLDL:

[x] sunt degradate de lipoproteinlipază


[x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

414. V Metab lipidelor A3 LDL :

[x] contin apoB100


[x] transportă colesterolul spre tesuturi

415. V Metab lipidelor A3 HDL:

[x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


[x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat

416. V Metab lipidelor A1 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi

417. V Metab lipidelor A3 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi


[x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

418. V Metab lipidelor A3 Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în
procesul beta-oxidării:

[x] în
proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II [x]
sistemul-navetă transportă numai AG activaţi

419. V Metab lipidelor A3 Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

[x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


[x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

420. V Metab lipidelor Spirala Lynen (beta-oxidare implică desfasurarea unei succesiuni de 4
A1
reacţii. Ordinea lor corectă este:

[x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare


421. V Metab lipidelor A1 Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

[x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă

422. V Metab lipidelor A1 Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor
graşi) sunt:

[x] trans-enoil-CoA + FADH2

423. V Metab lipidelor A3 A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza


[x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

424. V Metab lipidelor A1 Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] beta-hidroxiacil-CoA

425. V Metab lipidelor A1 A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

[x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

426. V Metab lipidelor A1 Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:

[x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

427. V Metab lipidelor A1 Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:
[x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza

428. V Metab lipidelor A3 În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele
modificări:

[x] se oxidează
[ ] se reduc
[ ] se scurtează cu4 atomi de carbon
[x] se scurtează cu 2 atomi de carbon

429. V Metab lipidelor Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte
A1
molecule de ATP (3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

[]6 8 131
[]6 7 114
[x] 7 8 130
[]5 6 121
[]8 9 143

430. V Metab lipidelor A3 Utilizarea acetil-CoA:

[x] se oxidează în ciclul Krebs


[ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
[x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
[ ] se include în gluconeogeneză
[x] se utilizează în cetogeneză

431. V Metab lipidelor A1 Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

[ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


[ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
[ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
[x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
[ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

432. V Metab lipidelor A3 Referitor la compusul sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] este un corp cetonic


[x] compusul reprezintă acidul acetoacetic
[ ] se utilizează în ficat
[ ] se sintetizează în ţesuturile extrahepatice
[ ] concentraţia sangvină a compusului este micşorată în diabetul zaharat

433. V Metab lipidelor A3 Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:


[x] sinteza corpilor cetonici
[ ] sinteza aminoacizilor
[ ] beta-oxidare
[x] sinteza colesterolului
[ ] sinteza glucozei

434. V Metab lipidelor A3 Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

[ ] sunt utilizaţi doar de ficat


[x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
[x] necesită prezenţa oxaloacetatului
[ ] pot fi convertiţi în
piruvat, apoi în glucoză
[x] acumularea lor conduce la cetoacidoză

435. V Metab lipidelor A3 Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

[x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


[ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
[x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

436. V Metab lipidelor A3 Cetonemia:

[x] poate apărea în inaniţie


[ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
[ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
[x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
[ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

437. V Metab lipidelor A3 Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] spontan prin decarboxilare generează acetona


O OH || |
[x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat OH - C - CH2 – CH – CH3
[ ] se sintetizează din malonil-CoA
[x] sinteza lui are loc in ficat
[ ] se utilizează ca substrat energetic în ficat

438. V Metab lipidelor A3 Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


[ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
[x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
[x] la oxidare se utilizează NAD+şi FAD, la sinteză - NADPH
[ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
[x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu
439. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:
[ ] are loc în mitocondrii
[x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
[ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
[x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
[ ] ca donator de H se utilizează NADH

440. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:

[x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


[x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
[x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
[ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
[ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2

441. V Metab lipidelor Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de
A1
transport din mitocondrie în citozol (2):

[ ] butiril-CoA citrat
[ ] hidroxibutirat carnitină
[ ] acidul fumaric oxaloacetat
[ ] acetil-CoA aspartat
[x] acetil-CoA citrat

442. V Metab lipidelor A3 Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor
graşi):

[ ] transportul este activ


[x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
[ ] pentru transport se utilizează GTP
[x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzim
[ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

443. V Metab lipidelor A3 Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
(biosinteza acizilor graşi):

[] piruvat dehidrogenaza
[x] citratliaza
[x] enzima malică
[ ] succinat dehidrogenaza
[ ] fumaraza

444. V Metab lipidelor A3 Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

[x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
[x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
[ ] sinteza necesită 2
molecule de ATP
445. V Metab lipidelor A3 Sintaza acizilor graşi:

[x] este un complex multienzimatic


[x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
[x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
[ ] reprezintă un tetramer enzimatic
[ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei
446. V Metab lipidelor A1 Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima
reglatoare a sintezei acizilor graşi):

[ ] ATP ADP
[ ] AMP ATP
[ ] malonat AMP
[ ] acetoacetat citrat
[x] citrat palmitoil-CoA

447. V Metab lipidelor A3 Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește
NADPH generat în:

[ ] ciclul acizilor tricarboxilici


[ ] glicoliză
[x] reacţia catalizată de enzima malică
[ ] oxidarea acidului glucuronic
[x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

448. V Metab lipidelor A3 Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

[x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


[ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
[ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
[x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
[ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

449. V Metab lipidelor A3 Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):

[x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


[ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
[ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
[x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
[ ] este catalizată de enzima tiolaza

450. V Metab lipidelor A3 Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):
[x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP [x]
beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
[ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

451. V Metab lipidelor A1 Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza
propriuzisă a acizilor graşi):
[ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD
[ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
[ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
[ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
[x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

452. V Metab lipidelor A3 Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi
de carbon:

[ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


[x] utilizează 2 molecule de NADPH
[x] finalizează cu formarea butiril-ACP
[ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
[ ] utilizează 2 molecule de FAD

453. V Metab lipidelor A1 Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:

[ ] 8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA


[ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
[ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
[ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
[x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil-CoA

454. V Metab lipidelor A3 Biosinteza triacilglicerolilor:

[ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


[ ] se intensifică în inaniţie
[ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
[x] este activată de insulină
[x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

455. V Metab lipidelor A3 Glicerol-3-fosfatul se formează:

[ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


[x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
[x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
[ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
[ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

456. V Metab lipidelor A1 În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

[ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


[ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
[x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
[ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
[ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

457. V Metab lipidelor A1 Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

[ ] monoglicerid
[ ] UDP-diglicerid
[x] acidul fosfatidic
[ ] CDP-diglicerid
[ ] acidul fosforic
458 A1 Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

[ ] serina
[ ] cisteina
[x] S-adenozilmetionina
[ ] S-adenozilhomocisteina
[ ] tetrahidrofolatul

459. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a


fosfogliceridelor):

[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
[x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
[x] enzima este o decarboxilază
[ ] enzima este o carboxilază

460. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a


fosfogliceridelor):

[x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei


[ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea fosfatidiletanolaminei
[ ] fosfatidilcolina se obţine prindecarboxilarea fosfatidiletanolaminei
[ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
[x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

461. V Metab lipidelor A3 Biosinteza colesterolului:

[ ] are loc numai în ficat


[x] necesită NADPH
[x] substrat serveşte acetil-CoA
[ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
[ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

462. V Metab lipidelor A1 Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

[ ] generarea acetoacetil-CoA
[ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-Co
[ ] ciclizarea scualenului
[ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
[x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
463. V Metab lipidelor A3 Reglarea biosintezei colesterolului:

[ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


[x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
[ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
[x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
[ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

464 A3 Obezitatea:

[ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


[ ] este cauzată de hiperinsulinism
[x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
[x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
[ ] este prezentă în hipertiroidie

465. V Metab lipidelor A3 Vitaminele liposolubile:

[] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


[x] includ vitaminele A,E, K şi D
[ ] nu se depozitează în organismul uman
[ ] se acumulează în ţesutul muscular
[x] sunt derivaţi ai izoprenului

466. V Metab lipidelor A3 Vitamina A:

[] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


[x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
[x] are acţiune antioxidantă
[ ] se depozitează în ţesutul muscular

467. V Metab lipidelor A3 Vitamina E:

[x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


[ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
[ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos

468. V Metab lipidelor A3 Vitamina K:


[ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K
[x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
[x] posedă acţiune antihemoragică
[ ] posedă acţiune anticoagulantă
[x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II, VII, IX şi
X

469. V Metab lipidelor A3 Vitamina D:

[ ] nu se sintetizează în organismul uman


[x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
[ ] este derivat al glicerolului
[x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
[ ] colecalciferolul este de origine vegetală

470 A3 Metabolismul vitaminei D:

[x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


[ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
[x] forma activă este calcitriolul
[ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
[ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni

471. V Metab lipidelor A3 Calcitriolul:

[ ] este vitamina D de origine vegetală


[x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
[x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
[ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
[ ] acţionează prin AMPc
Selectați inhibitorii enzimei care catalizează următoarea reacție chimică:

CD

Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:


BCE

HDL:
ABC
Selectați substanțele din care este posibilă formarea glicerolului:
BC

Selectați funcția principală a următoarelor apolipoproteine (apo):

Apo AI Este un activator al enzimei lectinin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)


Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică:
BDE

Acid gras sintaza:


C

Selectați și indicați secvența de reacții pentru sinteza fosfatidilcolinei:


Corect

Selectați compusul care este donator de componente glucidice în sinteza gangliozidelor: A B, C gresit
Chilomicronii: A B

Selectați substanța din care este posibilă biosinteza triacilglicerolului: E

Selectați cauzele dislipidemiei din diabetul zaharat insulino-nondependent: A D


Acidul fosfatidic în timpul sintezei de triacilgliceroli este: B

În ceea ce privește boala Niemann-Pick, următoarele afirmații sunt corecte: A B D

Selectați deosebirile dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași: A


Selectați substratul pentru colesterol esteraza pancreatică: B

Selectați substraturile necesare pentru sinteza următoarei substanțe: A D


”Ficat gras” sau steatoză hepatică: C

Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corecte: A D

Selectați mecanismele de absorbție din intestin a următorilor compuși chimici:


Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citosol în biosinteza acizilor grași: E

Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță: A B


Selectați funcțiile următorilor compuși chimici: 1- sulfatid ? 2- tag 3-colesterol 4- sfingomielina
Selectați afirmațiile corecte referitor la următoarea reacție: A D

Alegeți procesele care formează acetil-CoA: B E

Pentru oxidarea acizilor grași cu un număr impar de atomi de carbon în comparație cu oxidarea acizilor grași cu
un număr par de atomi de carbon, este necesar suplimentar: B C D
Selectați reacțiile de formare a B-hidroxibutiratului (biosinteza corpilor cetonici): B E

Selectați afirmațiile corecte referitor la corpii cetonici: A E


Ca rezultat al unui ciclu de B-oxidare, un acid gras cu un numar par de atomi de carbon: D

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția: B D

În ultimul ciclu de oxidare a acizilor grași cu un număr impar de atomi de carbon se formează propionil-CoA.
Selectați transformarea sa ulterioara A B D
Selectați produsele de hidroliză ale acestui compus de către fosfolipaza pancreatică A2: C E

Selectați afirmațiile corecte referitor la următoarea structură: D E

Alegeți compușii chimici pe care actionează urmatoarele enzime


Deosebirile dintre oxidarea si biosinteza acizilor grași: C

Selectați corpii cetonici: A E F

LDL: A C D
Acidul fosfatidic în timpul sintezei de triacil gliceroli este: D

VLDL

Selectați hormonii inhibitori ai enzimei care catalizează urmatoarea reacție chimica: A E

Cate cicluri de B-oxidare.... acid palmitic: B


Selectati reacțiile de formare a acetonei: A C E

Selectați reacția reglatoare a sintezei colesterolului: B


Indicați substanțele care formează acizi grași în timpul hidrolizei: D E

Unde se formează următoarele lipoproteine


Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirmațiile

Hiperlipidemia alcoolică

Selectați funcțiile următorilor compuși chimici


Selectați lipidele care sunt predominante în următoarele lipoproteine
Selectați reacțiile de oxidare a acetoacetatului (utilizarea corpilor cetonici în țesuturi): A E
Câte cicluri de B-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP (3) sunt formate în timpul oxidării
complete a unei molecule de acid caproic?
Selectați funcția principală a următoarelor lipoproteine: LDL- Transportul colesterolului de la ficat spre
tesuturi HDL- capteaza colesterolul liber din tesuturi extrahepatice in ficat VLDL- transportul TAG endogene
Chilomicroni- stransportul TAG exogene spre tesururi si ficat
Selectați reacțiile catalizate de următoarele enzime:
colesterol esteraza pancreatica- ester de colesterol+ h2o= colesterol + r-cooh
fosfolipaza pancreatica A2- Lecitine+ h2o= lizolecitina+ r-cooh
Lipaza pancreatica- triacilglicerol+ 2h2o- monoacilglicerol+ 2r-cooh
Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică: B D

Selectați substanțele care se formează în timpul clivării glicerofosfolipidelor din membrană de către fosfolipaza C: B D

Referitor la biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor grași) sunt corecte afirmațiile: C


Selectați enzimele care catalizează următoarele reacții: 1- colesterol esteraza 2- lipaza pancreatica 3-
fosfolipaza A2

Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță: B E


Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei: a d

Selectați afirmațiile corecte referitor la micele: A B


Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică: A C D

Selectați modificările profilului lipidic plasmatic caracteristice pentru hiperchilomicronemia familială


CDE
Selectați compuși chimici, în sinteza cărora următoarea substanță este un metabolit intermediar: B D

Selectați hormonii activatori ai enzimei care catalizează următoarea reacție chimică: B E


Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corecte: A D

Indicați substanțele care sunt clivate cu obținere de acizi grași: C E


Selectați afirmațiile corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor: A
Selectați cauzele hiperchilomicronemiei familiale
Pentru oxidarea acizilor grași polienici, în comparație cu oxidarea acizilor grași saturați, este necesară suplimentar:
BE
Alegeți enzimele care scindează următoarele lipide alimentare: 1- fosfolipaza a2 2- lipaza pancreatica 3- colesterol
esteraza
Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță: D E

VLDL: C D E
Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția:
AD

Selectați reacția corectă de sinteză a glucocerebrozidelor:


E
Alegeți funcțiile următorilor compuși chimici:
1- membrane
2- din membrane celulare
3- de rezerva
4- din membrane celulare
Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei:
AC

.. Selectați afirmațiile corecte referitor la micele:


B e!
Deosebirile dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:
C
În ceea ce privește boala Tay-Sachs, următoarele afirmații sunt corecte:
AB

Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică:


CDE

Obezitatea:
E
Selectați etapele biosintezei colesterolului:
ADE

Lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT):
ABC

Referitor la transportul acizilor grași (AG) din citoplasmă în matricea mitocondrială


CE
Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:
AC

Selectați posibilele cauze ale cetonemiei din diabetul zaharat insulino-dependent:


Ad
Alegeți căile care utilizează acetil-CoA:
Abd
Selectați reacția corectă pentru sinteza următorului compus:
D

Selectați afirmațiile corecte referitor la următoarea reacție


EB
Selectați enzimele lizozomale implicate în scindarea sfingomielinelor:
Bc
Selectați substanța din care este posibilă biosinteza triacillglicerolului
A
Referitor la B-oxidarea acizilor grași (AG) cu un număr par de atomi de carbon, următoarele afirmații sunt
corecte:
ADBE
Acidului fosfatidic în timpul sintezei de triacilgliceroli este:
C
Selectați substratul pentru colesterolul esteraza pancreatică
A
Selectați secvența de reacții pentru sinteza fosfatidilcolinei:
1- colina+ atp- fosfocolina+ adp
2- foscolina + ctp= cdp-colina+ ppi
3- cdp-colina + diacilglicerol = fosfatidilcolina+cdp
1. Glicerol-3-fostfatul este format:

a) [ ] exclusiv prin fosforilarea glicerolului in tesutul adipos

b) [ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului

c) [ ] prin fosforilare sub actiunea enzimei glicerol fosforilazei

d) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului

e) [ ] prin reducerea glicerat-3-fosfatului

2. Selectati reactia corecta pentru sinteza galactocerebrozidelor:

a) [ ] ceramida + CDP-galactoza galactocerebrozid + CDP

b) [ ] ceramida + UMP-galactoza galactocerebrozid + UMP

c) [x] ceramida + UDP-galactoza galactocerebrozid + UDP

d) [ ] ceramida + CMP-galactoza galactocerebrozid + CMP

3. Hiperlepidemia alcoolica:

a) [ ] are loc activarea beta-oxidarii acizilor grasi

b) [ ] este insotita de amplificarea sintezei de acizi biliari

c) [ ] este cauzata de consumul excesiv de lipide

d) [x] este amplificata biosinteza trigliceridelor in ficat

e) [ ] are loc acumularea de NAD+

4. In ceea ce priveste boala Niomann-Pick, urmatoarele afirmatii sunt corecte :

a) [ ] este cauzata de defectul genetic al enzimei lizolecitinaza

b) [ ] se acumuleaza sfingomieline in celule nervoase

c) [x] este cauzata de defectul genetic al enzimei sfingomielinaza

d) [x] acumularea de sfingomeline are loc exclusiv in ficat si splina

e) [x] se caracterizeaza prin hepatosplenomegalie

5. In ceea ce priveste boala Tay-Sachs, urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) [ ] se caracterizeaza prin acumularea de colesterol in celulele nervoase

b) [ ] acumularea gangliozidelor are loc exclusiv in ficat

c) [x] acumularea gangliozidelor are loc in tesutul nervos si in retina

d) [ ] este cauzata de defectul genetic al enzimei colesterol esteraza


e) [x] se carcterizeaza prin retard mental

6. Selectati situatiile care pot fi insotite de cetonemie:

a) [ ] o dieta saraca in lipide si bogata in carbohidrati

b) [x] diabet zaharat insulino-dependent

c) [x] o dieta bogata in lipide si saraca in carbohidrati

d) [x] inanitie prelungita

e) [ ] o dieta saraca in proteine si bogata in carbohidrati

7. Cate cicluri β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) si molecule ATP (3) sunt formate in
timpul oxidarii complete a unei molecule de acid butiric?

a) [ ] 2.................2 ............ 32

b) [x] 1.................2 ............ 27

c) [ ] 4..................3 ............ 27

d) [ ] 2..................3 ............. 44

e) [ ] 3..................4 ............. 27

8. Deosebirile dintre oxidare si biosinteza acizilor grasi:

a) [ ] la sinteza acizilor grasi intermediarii sunt legati de HSCoA, iar la oxidare - cu ACP

b) [ ] enzimele beta-oxidarii sunt asociate in complex polienzimatic, iar enzimele sinteze – nu

c) [x] la sinteza participa restul malonil,iar la beta-oxidare – nu

d) [ ] sinteza acizilor grasi are loc in mitocondrii, iar oxidarea – in citozol

e) [ ] la oxidare se utilizeaza NADH+H+ si FAD H2 la sinteza – NADP+

9. Referitor la biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor grasi) sunt corecte afirmatile:

a) [ ] acetil-CoA carboxilaza foloseste vitamina B1 ca coenzima

b) [ ] acetil-CoA carboxilaza foloseste vitamina B6 ca coenzima

c) [x] biosinteza malonil-CoA necesita ATP si biotina

d) [ ] biosinteza malonil-CoA consta in carboxilarea CH3-CH2CO-ScoA

e) [ ] sinteza malonil-CoA necesita 2 molecule de ATP

10.Referitor la biosinteza acizilor grasi sunt corecte afirmatiile:

a) [ ] acil-CoA serveste ca donor de unitati de carbon

b) [x] enzimele ansamblate in complex numid acid gras sinteza


c) [ ] citratul serveste ca donor activ de unitati de carbon

d) [ ] intermediarii sunt fixati in grupa SH CoA

e) [ ] sinteza are loc exclusiv in absenta CO2

11.Selectati secventa corecta a reactiilor Lynen (β-oxidarea acizilor grasi):

a) [ ] oxidare, dehidrogenare, reducere, clivaj

b) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivaj

c) [ ] hidratare, oxidare, dehidrogenare,clivaj

d) [ ] condensare, oxidare,reducere, hidratare

e) [ ] dehidrogenare, hidratare, reducere, clivaj

12.Referitor la transportul acizilor grasi (AG) din citoplasma in matricea mitocondriala


(pentru βoxidare) urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) [ ] transferul AG necesita ATP si ioni de sodiu

b) [ ] AG sunt transferati ca malnil-CoA

c) [x] enzimele acil-CoA-carnitin-aciltransferaza I si II sunt implicate in transferul AG

d) [ ] AG sunt transferati in forma libera

e) [x] AG sunt transferati sub forma de acil-carnitina

13.VLDL:

a) [x] sunt prezente in plasma in cantioitati mari dupa ingerare de ratii bogate in glucide

b) [ ] sunt catabolizate sub actiunea lecitin-colesterol-acil-transferazei (LCAT)

c) [ ] sunt precursorii LDL

d) [x] contin apoproteina B100

e) [ ] sunt catabolizate prin intermediul transportorului membranar ABCA1

14.Selectati afirmatiile corecte referitor la biosinteza triacilgliceroliilor:

a) [x] glicerol-3-fosfatul si acizii grasi activati sunt substratele sintezei

b) [ ] aicizii grasi liberi si glicerina libera sunt folositi la sinteza

c) [ ] este catalizata de triacilglicerol sinteza

d) [ ] acidul fosforic liber este necesar in biosinteza trigliceridelor

e) [ ] toate resturile acil sunt atasate simultan la grupele –OH ale glicerinei
15.Pentru oxidarea acizilor grasi polienici, in comparatie cu oxidarea acizilor grasi saturati,
este necesara suplimentar:

a) [ ] NADPH

b) [x] enzima dienoil-CoA-reductaza

c) [ ] o molecula suplimentara de FAD

d) [ ] enzima propionil-CoA carboxilaza

e) [x] cis-∆ 3 - trans- ∆ 2 -enoil –CoA izomeraza

16.Selectati enzimele lizozomale implicate in scindarea sfingomielinelor:

a) [ ] galactozidare

b) [x] sfingomielinaza

c) [x] ceramidaza

d) [ ] fosoflipaze

e) [ ] neoraminidaza

17. In ceea ce priveste boala Tay-Sachs, urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) [x] acumularea gangliozidelor are loc in tesutul nervos si in retina

b) [x] se carcterizeaza prin retard mental

c) [ ] acumularea gangliozidelor are loc exclusiv in ficat

d) [ ] este cauzata de defectul genetic al enzimei colesterol esteraza

e) [ ] se caracterizeaza prin acumularea de colesterol in celulele nervoase

18.Selectati cauzele hiperchilomicronemiei familiale (HLP de tip I):

a) [x ] dificitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)

b) [ ] polimorfismul apolipoproteinelor E

c) [ ] dificienta totala sau partiala a LDL- receptorului

d) [x] dificitul genetic al apoCII

e) [ ] dificitul enzimei lecitin –colesterol - acil – transferaza (LCAT)

19.Obezitatea

a) [ ] este cauzata de hipoinsulinemie

b) [ ] activitatea enzimei triglicerid lipaza este mare

c) [ ] este prezenta in hipertiroidism


d) [ ] se caracterizeaza prin acumularea excesiva de fosfolipide in tesutul adipos

e) [ x] predispune la boli cardiovasculare, diabet de tip II

20.Transportul Acetil-CoA din mitocondrie in citosol in biosinteza acizilor grasi:

a) [ ] acetil-CoA carboxilaza participa la transport

b) [ ] este un trasnport activ

c) [ ] necesita utilizarea de GTP

d) [ ] este insotit de generarea de NADH necesar pentru biosinteza acizilor grasi

e) [x] este realizat de sistemul naveta al citratului

21.Referitor la beta-ozidarea acizilor grasi(AG) cu un numar par de atomi de


carbon,urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) [ ] in timpul beta-oxidarii,acil-CoA este complet degradat in acetil-CoA

b) [ ]beta-oxidarea AG are loc in matricea mitocondriala

c) [ ]in timpul beta-oxidarii,acil-CoA este complet degradat in malonil-CoA

d) [ ]beta-oxidarea are loc in citoplasma

e) [ ]sunt supusi oxidarii acizii grasi liberi

22.HDL:

a) [x]cedeaza colesterol ficatului prin intermediul receptorilor de tip „scavenger”SR B-1

b) [x]accepta colesterolul din tesuturi prin intermediul transportului ABCA1

c) [x]apoproteinele prediminante din HDL sunt apoA

d) [ ] sunt catabolizate prin intermediul enzimei lipoproteinlipaza(LPL)

e) [ ]sunt sintetizate si secretate sub forma sferica doar de catre ficat

23.Selectati functia principala a urmatoarelor apolipoproteine(apo):

Apo CII Apo B100 Apo AI Varinate:

1 este un activator al enzimei lipoprotein lipaza(LPL)

2 Este un inhibitor al transportatorului de colesterol ABCA1

3 Este un activator al enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)

4 Este un ligand pentru receptorul LDL

5 Este un inhibitor al proteinelor de transfer al esterilor de colesterol(CETP)

24. Acid gras sintaza:


a) [ ]catalizeaza sinteza tuturor tipurilor

b) [ ]contine doua grupe-OH,la care se fixeaza intermediarii

c) [ ]catalizeaza doar sinteza acidului palmitic si a acizilor grasi mai scurti de C16

d) [ ]este o enzima monomer

e) [ ]este o enzima tetramer

25. Selectați compusul care este donator de componente glucidice în sinteza gangliozidelor :

a) [ ]derivatii UDP ai monozaharidelor

b) [x ]CMP-NANA(NANA- acid N-acetilneuraminic

c) [x ]derivatii UDP ai oligozaharidelor

e) [ ] acizi sialici liberi

26. Chilomicronii:

a) [x ] transporta lipidele exogene de la intestin spre tesuturi

b) [x ] au continut mic de proteine

c) [ ] constau preponderent din colesterol si esteri de colesterol

d) [ ]contin doar apoproteina B48

e) [ ]contin multe triigliceride endogene

27. Selectați reacția corectă de sinteză a sfingomielinei:

[x]ceramida+fosfatidilamina=sfingomielina+acil glicerol(si ca reactie este) Enzime:piridoxal fosfat FAD


NADP HCl

28. Selectați reacția corectă de sinteză a sfingomielinei

[ x] ceramidă+ fosfatidil colina=

29. Selectați compusul care este donator de component glucidic în sinteza cerebrozidei

[x ] derivații UDP a monozaharidelor

30. Reacția corectă pentru sinteza Galactocerebrozidelor

ceramidă+ UDPgalactoză= galactocerebrozidă+ UDP

31. Selectați reacția corectă de sinteză a glucocerebrozidelor

ceramidă+ UDPglucoza= galactocerebrozidă+ UDP

31. Selectați compusul chimic(metabolit) intermediar care participă la sinteza ceramidei:

(x) Sfingomielina
32. Selectați sursa de sulfat pentru sinteza sulfatidelor

(x) Paps

33. Selectați substanțele care se formează sub acțiunea fosfolipazei A2

- lizofosfolipidul

-rest de acid gras

34. Structura asupra căruia acționează fosfolipazele fosfatidil colina ( FORMULĂ)

- fosfatidil serina

- fosfatidil enozitol

35. Selectați substanțele care se vor forma sub acțiunea fosfolipazei C

Diacilglicerolul inozitol fosfații

36. Enzimele lizozomale implicate în schindarea sfingomielinelor

- ceramidaza

- sfingomileinaza

37. Selectați produsele de scindare a sfingomielinelor de către enzimele lizozomale

-sfingozină

- acid gras

-fosfocolină

38. Enzimele lizozomale implicate în scindarea cerebrozidelor

-glucozidaza

- ceramidaza

39. Selectați enzimele lizozomale implicate în scindarea cerebrozidelor

- galactozidaza

- glucozidaza

-ceramidaza

40. Enzimele lizozomale implicate în scindarea cerebrozidelor

- galactozidaza

- cerebrozidaza

41. Produsele de scindare a cerebrozidelor de către enzimele lizozomale


- galactoza

- sfingozina

-acidul gras

42. Enzimele implicate în clivajul gangliozidelor

- hexozoamenidaza

- ceramidaza

- neuroaminidaza

43. Selectați produsele clivajului gangliozidelor de către enzimele lizozomale

- Acid gras

- Acetil galactozamina

- Acetil neuroaminic

44.Selectati cauzele dislipidemiei din diabetul zaharat insulino-nondependent:

- Scaderea activitatii lipoproteinlipazei(LP)

- Mobilizarea activitatii lipazei hormondependente

45. Lipidele sunt:

[x] substanţe organice solubile în solvenţi organici

[x] substanţe organice insolubile în apă

46. Fosfatidilcolina: STRUCTURA

[x] constituienţi a membranelor biologice

[x] poate fi sintetizata prin metilarea fosfatidiletanolaminelor

47. Fosfatidiletanolamina: structura

[x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

48. Obezitatea:

[ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos

[ ] este cauzată de hiperinsulinism

[x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută

[x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II

[ ] este prezentă în hipertiroidie


49. Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):

[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei

[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei

[x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei

[x] enzima este o decarboxilază

[ ] enzima este o carboxilază

50.Vitaminele liposolubile:

[ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic

[x] includ vitaminele A,E, K şi D

[ ] nu se depozitează în organismul uman

[ ] se acumulează în ţesutul muscular

[x] sunt derivaţi ai izoprenului

51. Vitamina A:

[ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii

[x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic

[ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei

[x] are acţiune antioxidantă

[ ] se depozitează în ţesutul muscular

52. Vitamina E:

[x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii

[ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic

[x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural

[ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos

53. Vitamina K:

[ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K

[x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K

[x] posedă acţiune antihemoragică [ ] posedă acţiune anticoagulantă

[x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II, VII, IX şi X
54. Vitamina D:

[ ] nu se sintetizează în organismul uman

[x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală

[ ] este derivat al glicerolului

[x] se poate depozita în organismul omului (ficat

[ ] colecalciferolul este de origine vegetală

55. Metabolismul vitaminei D:

[x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete

[ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul

[x] forma activă este calcitriolul

56. Calcitriolul:

[x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol

[x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei

57. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:

a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ 2-enoil-CoA-izomerazei

b) [ ] prezenţa trano moleculă de FAD suplimentară

c) [ ] o moleculă de HSCoA suplimentară

d) [ ] o moleculă de NAD+suplimentară

e) [ ] randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi

58. Selectați apolipoproteinele care se găsesc în următoarele lipoproteine

• VLDL: apo B100, apo C, apo E

• Chilomicroni: apo B48, apo C, apo E

• HDL: apo A, apo C, apo E

• LDL: apo B 100

59. Pentru oxidarea acizilor grași polienici, în comparație cu oxidarea acizilor grași saturați,
este necesară suplimentar:

a. Enzima dienoil-CoA-reductaza

b. Cis-delta3-trans-delta2-enoil-CoA izomeraza

60. Selectați etapele biosintezei colesterolului:


- Ciclizarea scualenului și formarea colesterolului

- Sinteza acidului mevalonic

- Sinteza scualenului

61. Deosebirile dintre oxidare si biosinteza acizilor grasi:

- La sinteza acizilor grasi intermidiari sunt legati de ACP,iar la oxidare –cu HSCoA
1. Câte cicluri de β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP (3) sunt formate in
timpul oxidării complete a unei molecuie de acid caproic?
a) 3_4_61
b) 5_6_44
c) 4_6_27
d) 2_3_44
e) 1_2_27

2. Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citosol in biosinteza acizilor graşi:

a) necesită utilizarea de GTP


b) este realizat de sisternui naveta al citratului
c) acetil-CoA carboxillaza paridcipă la transport

d) este un transport activ


e) este însoțit de generarea de NaDH necesar pentru biostnteza acizilor graşi

3. Selectati enzimele lizozomale implicate in scindarea sfingomielinelor

a) galactozidaze
b) fosfolipaze
c) neuraminidaza
d) ceramidază

e) sfingomieliniză

4. Referitor la această reacţie chimică, următoarele afirmaţii sunt corecte

a) are loc exclusiv în ficat

b) este reactia formării malonil-CoA


c) este o reactie reglatoare din sinteza colesterolului

d) este o reactie din sinteza corpilor cetonici


e) este catalizata de enzima hidroxi-metil-glutaril-CoA reductaza
5. Selectaţi afirmațiile corecte despre următoarea reacţie chirnică:

a) are loc doar în ficat


b) are loc in matricea mitocondrială
c) este catalizată de enzima enoil-CoA hidralază
d) substratul este trans-enoil CoA
e) este o reactie de sinteză a colesterolului

6. Selectaţi afirmațiile corecte referitor la micele


a) se formează în enterocite

b) conțin vitamine liposolubile


c) sunt lipoproteine sangvine
d) conțin produsele digestiei lipidelor alimentare
e) conțin trigliceride alimenatre și esterii colesterolului

7. Indicati substantele care sunt clivate cu obtinere de acizi grasi

8. Lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
a) catalizează reactia de esterificare a colesterolului

b) este activată de apoproteina B100


c) este sintetizată in ficat si secretată în sânge
d) acţionează în tesuturile extrahepatice
e) este asociată cu HDL si LDL
9. Selectati substanţele din care este posiblă sinteza glucozei

10. Selectati posibile cauze ale cetonemiei din diabetul zaharat insulino-dependent

a) rata ridicată a glicolizei


b) continutul scăzut de oxaloacetat

c) sinteza crescută a trigliceridelor in tesutul adipos


d) continutul ridicat de acetil-CoA in ficat
e) activitatea inaltă a ciclului Krebs

11. Referitor la transportul acizilor grasi (AG) din citoplasmă in matricea mitocondrială (pentru
β- oxidare), următoarele afirmaţii sunt corecte.
a) AG sunt transferati în formă liberă
b) transferul AG necesită ATP si ioni de sodiu
c) AG sunt transferati ca malonil-Co

d) AG sunt transferati sub formă de acil-carnitină


e) enzimele acil-CoA-carnitin-aciltransferaza I şi II sunt implicate în transferul AG

12. Selectați

Iipid de structură din membranele celulare

lipid de rezervă

lipid de structură din membranele celulare


lipid de structură din membranele celulare

13. Selectați cauzele hiperchilornicronemiei familiale (HLP de tip I)


a) deficitul enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCATI O

b) deficienta totală sau partială a LDL-receptorului


c) polimorfismul apolipoproteineior E E
d) deficitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)
e) deficitul genetic al apoCII

14. Selectați reacția corectă de sinteză a glucocerebrozidelor


Ceramidă + UDP-glucoză - glucocerebrozid + UMP

15. Selectaţi reacţille de oxidare a acetoacetatului (utilizarea corpilor cetonici in ţesuturi)

16. Selectaţi etapele biosintezei colesterolului:


a) sinteza malonil-CoA
b) atasarea grupelor funcţionale la steran

c) ciclizarea scualenului și formarea colesterolului


d) sinteza acidului mevalonic
e) sinteza scualenului
f) sinteza steranului

17. Referitor la biosinteza acizilor grasi sunt corecte afirmațiile

a) enzimele nu sunt asociate in complex

b) in reactiile de oxido-reducore este implicată coenzima NADPH


c) enzimele biosintezei sunt fixate la RE
d) NADH este utiltzat ca donor de H+

e) are loc în mitocondrii

18. Selectati afirmatide corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor.

a) toate resturile acil sunt atasate simultan la grupele -OH ale glicerinei
b) glicerol-3-fosfatul şi acizii grasi activali sunt substratele sintezei

c) este catalizată de triacilglicerol sintetază


d) acidul fosforic liber este necesar in biosinteza trigliceridelor

e) acizii grasi liberi şi glicerină liberă sunt folositi la sinteză

19. Alegeți căile care utilizează acetil-CoA

a) sinteza β-hidroxbutiratului
b) oxidarea până la CO2 si H2O în ciclul Krebs
c) sinteza lactatului
d) sinteza acidului palmitic
e) sinteza glucozei

20. Obezitatea
a) este prezentă în hipertiroidism

b) predispune la boli cardiovesculare, diebet de tip 2


c) se caracterizează prin acumularea excesivă de fosfolipide in țesut adipos
d) este cauzată de hipoinsulinimie
e) activitatea enzimei triglicerid lipaza este mare

21. Selectați functia principală a următoarelor lipoproteine


HDL – transportă colesterolul din țes extrahepatice în ficat

VLDL – transport trigli endogene


Chilomicronii – transport trigli exogene

LDL – transportul colesterolului în țes extrahepatice


22. Alegeti enzimele care scindează următoarele lipide alimentare

colesterol esteraza

lipaza pancreatrică

fosfolipaza A2

23. VLDL
a) sunt precursorii LDL

b) sunt catabolizate sub acțiunea lecitin-colesterol-transferazei (LCAT)


c) contin apoproteina B100
d) sunt catabolizate prin intemiediul transportului membranar ABCA1
e) sunt prezente in plasmă in cantitaţi mari după îngerare de ratii bogate în glucide

24. Selectati afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic

a) poate fi folosit pentru sinteza giucozei


b) este folosit ca sursă de energie numai in ficat

c) ele se formează in ficat in timpul reactiei de reducere a acetoacetatului


d) concentratia acestui compus scade in timpul unui post prelungit
e) este folosit ca sursă de energie de către miocard

25. Deosebirile dintre oxidarea si biosinteza acizilor graşi

a) la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legati de ACP, iar Ia oxidare cu HSCoA
b) la oxidare se utilizează NADH2 şi FADH2 la sinteză – NADP+
c) la oxidare participa restul malonil, iar la sinteza - nu

d) enzimele beta-oxidării sunt asociate in complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu


e) sinteza acizilor graşi are loc in mitocondrii, iar oxidarea - in citozol

26. Selectați afirmațiile corecte referitor la reactia

a) are loc in lumenul intestinal b)


are loc in enterocite

c) este o reactie de resinteză a lecitinei


d) este o reactie de hidroliză a fosfolipidelor alimentare

e) este o reactie de hidroliza a trigliceridelor alimentare

27. In ceea ce priveste boala Tay-Sachs, următoarele afirmatii sunt corecte

a) acumularea gangliozidelor are loc in ţesutul nervos si in retină


b) este cauzată de defectul genetic al enzimei colesterol esteraza
c) acumularea gangliozidelor are loc exclusiv in ficat
d) se caracterizează prin acumularea de colesterol in celulele nervoase

e) se caracterizează prin retard mental

28. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță

a) se depozitează in tesut adipos in cantităti mari


b) se sintetizează numai in tesutul nervos

c) contine glucoză
d) face parte doar din membranele celulare ale celulelor nervoase
e) contine sfingozină

29. Pentru oxidarea acizilor grasi polienici, în comparatie cu oxidarea acizilor grasi saturati,
este necesară suplimentar
a) enzima propionil-CoA carboxilaza

b) o moleculă suplimentară de FAD


c) enzima dienoil-CoA-reductaza
d) cis-A3-trans-A2-enoil-CoA izomeraza e)
NADPH

30. Selectați reactia corectă pentru sinteza următorului compus

diacilglicerol + CDP-colină fosfatidilcolină CMP

31. Selectați substantele care se formează in timpul clivării glicerofosfolipidelor din membrană
de către fosfolipaza C
a) inozitol fosfati b)
diacilglicerol

c) lizoalecitină
d) acid fosfotidic

e) acid gras

32. Lipoproteinaza (LPL).


a) este situată pe suprafaţa luminala a endoteliului vascular la niv musc scheletici etc, b) este
inhibată de apoCII

c) LPL de la nivelul tesutului adipos este inhibata de către insulină


d) este activata de ratiile bogale in glucide

e) scindează triglicendele din componenta HDL si LDL


33. Selectati situațiile care pot fi insotite de cetonemie
a) inanitie prelungită

b) o dietă bogată in lipide si săracă in carbohidrati


c) diabet zaharat insulino-dependent
d) o dietă săracă in proteine şi bogata in carbohidrati
e) o dieta săracă in lipide si bogată in carbohidrati

34. Referitor la biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor grasi) sunt corecte afirmatiile

- biosinteza malonil-CoA necesită ATP si biotină

35. Glicerol-3-fosfatul este format


a) prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului

b) exclusiv prin fosforilarea glicerolului in tesutul adipos


c) prin reducerea dihdroxiaceton-fosfatului
d) prin fosforilare sub actiunea enzimei glicerol fosforiazei
e) prin reducerea glicerat-3-fosfatului

36. Selectati reactia corectă pentru sinteza galactocerebrozidelor

- ceramidă + UDP-galactoză galactocerebrozid + UDP

37. Selectați afirmațiile corecte despre sinteza colesterolului

a) enzima reglatoare pentru sinteza colesterolulut este hidroxi-meti-glutari-CoAsintaza


b) sinteza colesterolului are loc doar in ficat
c) sinteza colesterolului nu este-reglată si are loc cu o viteză constantă
d) sinteza colesterolului are loc in citoplasmă
e) acetil-CoA este substratul pentru sinteza colesterolului

38. Selectati secventa corectă a reactiilor Lynen

a) dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivaj


b) oxidare, dehidrogenare, reducere, clivaj

c) condensare, oxidare, reducere, hidratare


d) hidratare, oxidare, dehidrogenare, clivaj
e) dehidrogenare, hidratare, reducere, clivaj
39. Selectaţi reacţia corecta de sinteza a sfingomielinei
ceramidă + CDP-colină – sfingomielina + CMP

40. Referitor la biosinteza acizilor grasi sunt corecte afirmatiile

a) enzimele sunt asamblate in complex numit acid gras sintaza


b) intermediarii sunt fixaţi cu grupa SH CoA
c) citratul serveste ca donor activ de unitaţi de carbon
d) acil-CoA serveste ca donor de unităti de carbon

e) sinteza are loc exclusiv in absenţa CO2

41. Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a) sinteza acizilor graşi are loc in mitocondrii, iar oxidarea - în citozol

b) enzimele beta-oxidării sunt asociate in complex polienzimatic, iar enzirnele sintezei -nu
c) la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare - nu
d) la sinteza acizilor graşi intermediari sunt legaţi de HSCoA, iar la oxIdare cu ACP
e) Ia oxidare se utilizează NADH+H+ și FAD H2 la sinteză NADP+

42. Referitor la oxidarea acizilor grasi nesaturati, următoarele afirmatii sunt corecte

a) echivalentul energetic al oxidării acizilor grași nesaturati si saturati este acelaşi


b) oxidarea ac grasi nesaturati este identică cu oxidarea celor saturati

c) sunt necesare enzime suplirnentare pentru oxidarea acizilor grasi nesaturati


d) in corpul uman, doar acizii graşi monoenici sunt supusi oxidarii
e) in corpul uman, atat acizii grasi monoenici cât și cei polienici sunt supusi oxidarii

43. LDL

a) cuprind cca 70% din colesterolul total plasmatic


b) sunt catabolizate doar in ficat

c) transportă trigliceridele exogene spre ficat


d) conţin apoproteina B100
e) nu se contin in plasma recoltată după un post de 10-12 ore de la un subrect sănătos

44. Ateroscleroza

a) are loc acumularea de colesterol în macrofage


b) consta in acumularea colesterolului in adipocite
c) este cauzată de nivelul crescut al HDL-colesterolului plasmatic

d) chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene


e) LDL sunt lipoproteine antiaterogene

45. Selectaţi enzimele lizozomale implicate in clivajul gangliozidelor

a) sfingomielinaza
b) fosfolipaze
c) neuraminidaza
d) hexozaminidaza

e) ceramidaza

46. Pentru oxidarea acizilor graşi cu un număr impar de atomi de carbon în comparaţie cu
oxidarea acizilor graşi cu un număr par de atomi de carbon, este necesar suplimentar

a) enzima propionil-CoA carboxilaza


b) tiamin pirofosfat
c) CO2
d) o moleculă suplimentară de FAD
e) acid folic

47. Selectati afirmațiile corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor

a) este catalizată de triacilglicerol sintetază


b) acizii graşi liberi şi glicerină liberă sunt folositi la sinteză
c) glicerol-3-fosfatul şi acizii graşi activati sunt substratele sintezei
d) toate resturile acil sunt ataşate simultan la grupele -OH ale glicerinei
e) acidul fosforic liber este necesar in biosinteza trigliceridelor

48. Referitor la utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi, următoarele afirmaţii sunt corecte
a) utilizarea corpilor cetonici necesită prezenţa malonil-CoA

b) corpii cetonici pot fi transformaţt in piruvat, apoi in glucoză


c) acumularea corpilor cetonici duce la cetoacidoză
d) corpii cetonict sunt folosiţi pentru producere de energie numai de ficat
e) sunt utilizaţi in mod eficient ca sursă de energie de către miocard si muschii scheletici

49. Sinteza acidului palmitic necesită:

a) 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H +

b) 8 acetil-CoA + 7 NADPH +7H + + 7CO2


c) 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H +
d) acetil-CoA + 14 NADPH + 14H + 7 malonil-CoA

e) 8 acetil-CoA + malonil-CoA + 7ATP

50. Selectați modificările profilului lipidic plasmatic caracteristice pentru hiperchilomicronemia


familială (HLP de tip I)
a) prezenţa chilomicronilor în plasmă a jeun b)
hipertrigliceridemie severă

c) aspectul macroscopic al serului este clar, transparent

d) creştera concentratiei HDL-colesterolului


e) scăderea concentratiei LDL-colesterolului

51. Câte cicluri de β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP (3) sunt formate în
timpul oxidării complete a unei molecule de acid stearic

a) 7 8 129

b) 8 9 146 c)

9 8 163

d) 17 18 146

e) 15 16 129

52. Referitor la acest compus, următoarele afirmatii sunt corecte


a) este o componentă a membranelor celulare

b) este un acid biliar conjugat

c) este un produs al hidrolizei colesterolului

d) este un ester al colesterolului

e) participa la emulsionarea lipidelor alimentare

53. Selectati substanta necesară pentru următoarea transformare

a) UDP-colina

b) PAPS

c) CDP-colina

d) SAM

e) SAHC

54. Selectaţi căile posibile de utilizare a următorului compus

a) sinteza colesterolului

b) sinteza corpilor cetonici

c) sinteza glicerofosfolilpidelor

d) sinteza cerebrozidelor

e) sinteza acizilor grasi


55. Selectaţi hormonii activatori ai enzimei care catalizează următoarea reacţie chimică

a) calatonina

b) triiodotironina

c) vasopresina

d) insulina

e) hormonul paratiroidian

56. Selectaţi coenzimele necesare pentru sinteza următoarei substanţe

a) tiamin pirofosfat

b) NADPH

c) piridoxal fosfat

d) FAD

e) NAD+

57. Selectaţi afirmaţiile corecte despre următoarea reacţie chimică

a) este o reactie de sinteză a corpilor cetonici

b) este prima reacție din β-oxidarea acizilor grasi

c) produsul reacţiei este trans-enoil CoA

d) are loc doar in celulele nervoase

e) este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza


58. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la acest compus

a) este un precursor aI vit liposolubile

b) este acidul colic

c) se sintetizează în stomac

d) este o lipidă de rezerva

e) se sintetizează din colesterol în ficat

59. Selectati reacţia corectă de sinteză a sfingomielinei.

a. ceramidă + fosfocolină - -sfingomielină + Pi

b. ceramidă + fosfatidilcolină - - sfingomielină + diacilglicerol

c. ceramidă + fosfocolină - - sfingomielină

d. ceramidă + colină sfingomielină

e. ceramidă + fosfatidlicolină - - sfingornielmă + acid fosfandi

60. În ceea ce priveste boala Tay-Sachs, următoarele afirmatii sunt corecte

a) boala se caracterizează prin orbire timpurie

b) se acumuleaza lecitină în ficat și splină

c) are loc acumularea de gangliozide în celulele nervoase

d) este cauzată de defectul genetic al enz hexozaminidaza A

e) este cauzată de defectul genetic al enzimei fosfolipaza A2


61. Selectaţi condiţiile care pot fi însoţite de cetonemie:

a. utilizarea crescută a corpilor cetonici de către ţesuturi

b. o dietă bogată în carbohidrati

c. o dietă bogată în lipide

d. scăderea sintezei corpilor cetonici în ficat

e. inaniţie prelungită

62. Câte cicluri de β-oxidare (1) molecule de acetil-CoA (2) şi molecule de ATP (3) sunt formate in
timpul oxidarii complete a unei molecule de acid oleic

a) 7 8 127

b) 8 9 144

c) 16 18 144

d) 7 8 129

e) 15 16 127

63. Chilomicronii.

a) transportă lipidele endogene de Ia ficat spre tesuturile extrahepatice

b) sunt catabolizati sub acţiunea lecitin-colesterol-acil-transferazei (LCAT)

c) se sintetizează în epiteliui intestinal

d) sunt lipoproteine cu un potenţial aterogen înalt

e) nu sunt prezenti in plasma recoltată dupa un post de 10-12 ore de la un subiect sanatos

64. Alegeţi caile care utilizeaza acetil-CoA:

a. sinteza glicerolului

b. sinteza acidului oleic

c. sinteza colesterolului

d. sinteza acetoacetatului

e. sinteza piruvatului
65. Referitor la biosinteza acizilor graşi sunt corecte afirmatiile:

a. Intermediarii sintezei sunt legaţi Ia grupa SH CoA

b. intermediarii sintezei sunt fixaţi cu grupa Pant-SH a ACP

c. acil-CoA serveşte ca donor de unităti de carbon

d. citratui serveste ca donor de unităti de carbon activat

e. sinteza are loc exclusiv în absenta CO2

66. Selectati deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a. la sinteză intermediani sunt fixaţi cu HS-CoA, iar la oxidare - la ACP

b. la oxidare se utilizează NAD + şi FAD. la sinteză - NADPH

c. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic. iar enzimele sintezei nu

d. la beta-oxidare este utilizat malonilul, dar la sinteză - nu

e. sinteza acizilor grasi are loc în mitocondrii. iar oxidarea - in citozol

67. Referitor la β-oxidarea acizilor grasi (AG) cu un număr par de atomi de carbon, următoarele
afirmatii sunt corecte.

a) acetil-CoA si malonti-CoA sunt produse ale β -oxidarii

b) in timpul unei ciclu de β -oxidare. AG devine mai scurt cu 2 atomi de carbon

c) forma activa a AG (acetil-CoA) este supusă β -oxidării

d) AG legat de ACP (proteina purtătoare de acil) este supusă β -oxidării

e) are loc in spatiul intermembranar aI mitocondriilor

68. Ateroscleroza

a. este cauzată de creşterea nivelului plasmatic de HDL-colesterol

b. LDL sunt lipoproteinele antiaterogene

c. este cauzată de acumularea de colesterol în eritrocite

d. chilomicronii sunt Iipoproteine proaterogene

e. LDL oxidate promovează ateroscleroza


69. Selectaţi substantele care se formeaza in timpul scindării glicerofosfolipidelor din membrană
de către fosfolipaza A2:

a. acid arahidonic

b. diacilglicerol

c. acid fosfatidic

d. lizofosfolipide

e. doi acizi grasi

70. Glicerol-3-fosfatul este format:

a. exclusiv prin fosforilarea glicerolului în ţesutul adipos

b. prin fosforilare, sub acțiunea enzimei glicerol kinazei

c. prin fosforilare, sub actiunea enzimei glicerol fosforilazei

d. prin fosforilare sub actiunea enzimei glicerol fosfatazei

e. prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului

71. Selectati produsele ultimului ciclu de oxidare a acizilor graşi cu număr impar de atomi de
carbon:

a. 2 molecule de acetil-CoA

b. 2 molecule de propionil-CoA

c. acetil-CoA şi propionil-CoA

d. acetil-CoA si malonil-CoA

e. 2 molecule de malonil-CoA

72. Selectaţi afirmatiile corecte referitor Ia sinteza colesterolului

a. sinteza colesterolului are loc în mitocondrii

b. substratul pentru sinteza colesterolului este steranul

c. sinteza colesterolului are loc ficat, epiteliul intestinal, pieie si organele steroidogene

d. enzima reglatoare pentru sinteza colesterolului este hidroxi-metil-glutaril-CoA reduct


e. aproximativ 100 de grame de colesterol sunt sintetizate în corpul uman zilnic

73. Indicaţi substantele care formează acizi grasi în timpul hidrolizei

a. glucoza

b. acidul deoxicolic

c. colsterolul

d. sfingomielinele

e. fosfatidiletanolaminele

74. NADPH serveşte ca echivalent reducător în sinteza acizilor grasi. Este produs in urmatorul
proces

a. reactia catalizata de enzima malică

b. glicoliza

c. beta-oxidare

d. gluconeogeneză

e. etapa neoxidativa a pentozo-fosfat

75. Selectati cauzele hipercolesterolemiei familiale (HLP de tip II)

a. defictenţa totală sau parţială genetic determinată a LDL-receptorului

b. activitate inaltă a enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)

c. polimorfismul apolipoproteinelor E

d. deficitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)

e. deficitul genetic al apoB100

76. HDL

a. sunt lipoproteine puternic aterogene

b. contin cca 30% din colesterolul total plasmatic

c. sunt asociate cu enzima lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)

d. contin apo B100


e. sunt catabolizate prin intermediul apoB, E-receptorilor

77. Enzimele care catalizează următoarele reacții:

1) Colesterol esteraza pancreatică


2) Lipaza pancreatică
3) Fosfolipaza A2

78. Selectați apolipoproteinele (apo), care se găsesc în următoarele lipoproteine

VLDL – apo B100, apo C, apo E;


chilomicroni – apo B48, apo C, apo E; LDL
– apo B100;
HDL – apo A, apo C, apo E.

79. Selectați compușii chimici, în sinteza cărora următoarea substanță este un metabolit intermediar
a) glucocerebrozide
b) corpi cetonici
c) fosfatifiletanolamine
d) gangliozide
e) colesterol

80. Selectați substanțele din care este posibilă formarea glicerolului

1) Glucoză
2) Corect.

81. Selectați compușii chimici, în sinteza cărora următoarea substanță este un metabolit intermediar

c) fosfatidilcolina
d) triacilgliceroli
82. Selectați afirmațiile corecte despre următoarea substanță

a) în cantități mari face parte din tecile de mielină


d) conține sfingozină

83. Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corecte

b) este o reacție din sinteza corpilor cetonici


d) este o reacție din sinteza colesterolului
e) este catalizată de enzima hidroxi-metil-glutaril-CoA sintaza

84. Acid gras sintaza

- catalizează doar sinteza acidului palmitic și a acizilor grași mai scruți de C16

85. Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei

d) lactat
e) glicerol

86. Selectați afirmațiile corecte referitor la micele

c) se formează în lumenul intesinal


b) conțin trigliceride și esterii colesterolului
87. Colesterolul furnizat celulelor de LDL prin intermediul LDL-receptorilor are următoarele efecte
negative

b) activează enzima acil-colesterol-acil-transferaza


c) inhibă sinteza LDL-receptorilor

88. Alegeți procesele care formează acetil-CoA

c) oxidarea acizilor grași nesaturați


d) oxidarea acizilor grași cu număr impar de atomi de carbon
e) oxidarea acetoacetatului

89. “Ficat gras” sau steatoză hepatică

- este cauzată de deficiența de colină, metionină, vitamina B12, B6 în dietă

90. Câte cicluri de β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP sunt formate în timpul
oxidării complete a unei molecule de acid palimitic

7 8 129

91. Selectați produsele de hidroliză ale acestui compus de către fosfolipaza pancreatică A2

c) un acid gras
e) lizolecitina

92. În ultimul ciclu de oxidare a acizilor grași cu un număr impar de atomi de carbon, se formează

a) se transformă în succinil-CoA prin 3 reacții succesive


b) se transformă în malonil-CoA prin carboxilare
d) intră în ciclul Krebs sub formă de succinil-CoA

93. Referitor la biosinteza lui malonil-CoA (sinteza acizilor grași) sunt corecte afirmațiile:

- sinteza malonil-CoA constă în carboxilarea a CH3-CO-SCoA

94. VLDL

b) transportă trigliceridele endogene de la ficat spre țesuturile extrahepatice


d) sunt catabolizate sub acțiuea lipoproteinlipazei (LPL)

95. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția


a) are loc în enterocite
d) este o reacție de resinteză a trigliceridelor

96. Hiperlipidemia alcoolică

- este amplificată de biosinteza trigliceridelor în ficat

97. Câte cicluri de β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP (3) sunt formate în timpul
oxidării complete a unei molecule de acid butiric

1 2 27

98. Alegeți căile care utilizează acetil-CoA

- biosinteza triacilglicerolilor
- biosinteza fosfatidilcolinei

99. Selectați reacțiile de formare a acidului mevalonic

100. Selectați substanțele care se formează în timpul clivării glicerofosfolipidelor din membrana de catre
fosfolipaza C.

-diacilglicerol

-inozitol fostați

101. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția

-este o reacție de resinteză a esterilor colesterolului

-are loc in enterocite


102. Selectați substanța necesară pentru următoarea transformare

SAM (s-adenozilmetionina)

103. Ca rezultat al unui ciclu de β-oxidare, un acid gras cu un număr par de atomi de carbon

-devine mai scurt cu 2 atomi de carbon (acetil-CoA este scindat)

104. LDL

- conțin apoproteina B100


- sunt catabolizate doar in ficat

105. Selectați reacția corectă pentru sinteza galacticerebrozidelor

- ceramidă + UDP-galactoză → galactocerebrozid + UMP

106. Selectați modificările profilului lipidic plasmatic caracteristice pentru hipercolesterolemia familială (HLP
de tip II)

- modificarea oxidativă a LDL


- creșterea concentrației LDL-colesterolului
- serul este opalescent sau lactescent

107. Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afiramțiile:

- enzimele sunt asamblate în complex numit acid gras sinteza

108. Selectați situațiile care pot fi însoțite de cetonemie:

- o dietă bogată în lipide și săracă în carbohidrați


- inaniție prelungită

109. Referitor la biosinteza malonil-CoA ( sinteza acizilor grași) sunt corecte afirmațiile:

- biosinteza malonil-CoA necesită ATM și biotină


110. Referitor la acest compus, următoarele afirmații sunt corecte

-este un acid biliar conjugat

-participa la emulsionarea lipidelor alimentare

111. Indicați substanțele care formează acizi grași în timpul hidrolizei

112. Selectați reacțiile de oxidare a β-hidroxibutiratului


113. Selectați căile posibile de utilizare a următorului compus

-sinteza corpilor cetonici

-sinteza colesterolului

114. Selectați afirmațiile corecte despre sinteza colesterolului:

- sinteza colesterolului are loc în citoplasmă


- acetil-CoA este substartul pentru sinteza colesterolului

115. Selectați funcțiile următorilor compuși chimici

116. Selectați lipidele care sunt predominante în următoarele lipoproteine

Chilomicroni - triacilgliceroli

LDL - esterii colesterolului

HDL - esterii colesterolului si fosfolipidelor

VLDL - triacilgliceroli
119. Macrofagele :
- captează colesterolul prin intermediul LDL-receptorilor
- posedă receptori de tip scavenger
- prin încărcare excesivă cu colesterol se transformă în celule spumoase

120. Selectați reacțiile catalizate de următoarele enzime

Fosfolipaza pancreatica A2= lectina+H2O=lizolectina+RCOOH

Colesterol esteraza pancreatica=ester de colesterol+H2O=colesterol +RcooH

Lipaza pancreatica = triacilglicerol+2H20=monoacilglicerol+2 RCooH

121. Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei

123. Unde se formează următoarele lipoproteine?

- HDL sunt sintetizate in plasmă


- LDL sunt sintetizate în plasmă
- VDL sunt sintetizate în ficat
- chilomicronii sunt sintetizate în enterocite

124. Selectați afirmațiile corecte referitor la corpii cetonici

- concentrația corpilor cetonici crește în diabetul zaharat insulino-dependent


- în inaniția prelungită, corpii cetonici sunt principala sursă de energei pentru ficat
- sinteza corpilor cetonici este amplificată de dietele sărace în carbohidrați și bogate în lipide

126. Selectați cauzele hiperchilomicronemiei familiale (HLP de tip II)


- deficitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)
- deficitul genetic al apoCII

127. Pentru oxidarea acizilor grași polienici, în comparație cu oxidarea acizilor grași saturați, este necesară
suplimentar
- enzima dienoil-CoA-reductaza
- cis-triunghi la cub- trans- triunghi la patrat- enoil-CoA izomeraza
128. Selectați afirmațiile corecte despre următoarea recție chimică:

- substartul recției este beta-ceto-acil CoA


- este a patra reacție din beta-oxidarea acizilor grași

129. Selectați reacția corectă pentru sinteza următorului compus:

- diacilglicerol + CDP-colină → fosfatidilcolină + CMP

130. Selectați reacția corectă de sinteză a sfingomielinei:

- ceramide + phosphocoholine → sphingomyelin + Pi

131. Selectați enzimele lizozomale implicate în scindarea sfingomielinelor:

- sfingomielinază
- ceramidază

133. Selectați afirmațiile corecte despre sinteza colesterolului:

- acetil-CoA este substratul pentru sinteza colesterolului


- enzima reglatoare pentru sinteza colesterolului este hidroxi-metil-glutaril-CoA sinteza

134. Lipoproteinlipaza (LPL):

- este situată pe suprafața luminală a endoteliului vascular la nivelul mușchilor scheletici, miocardului,
țesutului adipos
- este inhibată de apoCII

138. Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citosol în biosinteza acizilor grași:

- este realizat de sistemul navetă al citratului


139. Selectați substanțele care se formează în timpul scindării glicerofosfolipidelor din membrană de către
fosfolipaza A2:

- lizofosfolipide
- doi acizi grași

141. Alegeți compușii chimici pe care acționează următoarele enzime:

- fosfolipaza A2 – fofatidilcolinele
- colesterol esteraza – esterii colesterolului
- lipaza pancreatică – triacilglicerolii

142. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea structură:

- se găsește în cantități mari în chilomicroni


- poate fi depozitată în țesutul adipos în cantități nelimitate

143. Selectați reacția reglatoare a sintezei colesterolului:

144. Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei:

145. Selectați sursa de sulfat pentru sinteza sulfatidelor din galactocerbrozide:

- 3-fosfoadenozin-5-fosfosulfat ( PAPS)
146. Selectați reacțiile de formare a acetonei:

147. LDL:

- transportă colesterolul spre țesuturile extrahepatice


- sunt lipoprotein eterogene
- conțin cantități mari de apolipoproteine A

148. Selectați lipidele care sunt predominante în următoarele lipoprotein:

- HDL - esterii colesterolului și fosfolipidele


-LDL – esterii colesterolului
-VLDL- triacilglicerolii
- chilomicronii – triacilglicerolii

149. Selectați hormonii inhibitori ai enzimei care catalizează urmatoarea reacție chimică:

- glucagon
- cortizol

150. Acidului fosfatidic în timpul sintezei de triacilgliceroli este:

- hidrolizat sub acțiunea fosfatazei și tranformat în -diacilglicerol

151. Selectați compușii chimici, în sinteza cărora următoarea substanță este un metabolit intermediar:

- sulfatide
- sfingomieline
- galactocerebrozide
152. Selectați reacția corectă pentru sinteza următorului compus:

- diacilglicerol + CDP-etanolamină → fosfatidiletanolamină + CMP

153. Selectați corpii cetonici:

- acidul acetoacetic
- acetona
- acidul beta-hidroxibutiric

154. Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glicerolului:

- piruvat
- glucoza

155. Referitor la transportul acizilor grași (AG) citoplasma în matricea mitocondrială ( pentru beta-oxidare),
următoarele afirmații sunt corecte:

- AG sunt transferți sub formă de acil-carnitină


- enzimele acil-CoA- carnitil-aciltransferaza I și II sunt implicate în transferul AG

156. Transportul Acetil-CoA din mitocontrie în citosol în biosinteza acizilor grași:

- este realizat de sistemul navetă al citratului

157. Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirmațiile:

- e în reacțiile de oxido-reducere este implicată coenzima NADPH


158. Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică:

- substratul este trans-enoil CoA


- este catalizată de enzima enoil-CoA hidratază
- are loc în matricea mitocondrială

159. Alegeți funcțiile următorilor compuși chimic:

160. VLDL:

- sunt prezente în plasmă în cantități mari după îngerare de rații bogate în glucide
- conțin apoproteina B100
- sunt precursorii LDL
161. Indicați substanțele care sunt clivate cu obținere de acizi grași:

162. Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei:

163. Alegeți enzimele care scindează următoarele lipide alimentare:

165. Deosebirile dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:

- la sinteza acizilor grași intermediarii sunt legați de ACP, iar la oxidare – cu HSCoA

166. Selectați afirmațiile corecte referitor la micele:

- sunt lipoproteine sangvine


- se formează în enterocite
- conțin produsele digestiei lipidelor alimentare
167. Referitor la această reacție chimica, următoarele afirmații sunt corecte:

- este catalizată de enzima hidroxi-metil-glutaril-CoA reductaza


- este o reacție reglatoare din sinteza colesterolului

168. Selectați enzimele lizozomale implicate în scindarea sfingomielinelor

-sfingomielinaza

-ceramidaza

170. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță:

- conține sfingozină
- conține glucoză

171. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția:


- este o reacție de resinteză a lecitinei
- are loc în enterocite

Alegeți căile care utilizează acetil-CoA

-oxidarea pana la CO2 si H2O in ciclul Krebs

-sinteza B-hidroxibutiratului

-sinteza acidului palmitic

În ceea ce privește boala Tay-Sachs, următoarele afirmații sunt corecte

-se caracterizeaza prin retard mental

-acumularea gangliozidelor are loc in tesutul nervos si retina


Selectați reacțiile de oxidare a acetoacetatului

Câte cicluri de β-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) și molecule de ATP (3) sunt formate în timpul
oxidării complete a unei molecule de acid caproic

- 2….3…..44

Selectați posibile cauze ale cetonemiei din diabetul zaharat insulino-dependent

-Continutul scazut de oxaloacetat

-Activitatea inalta a ciclului crebs

-Continutul ridicat de acetil-CoA in ficat

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția

-are loc in enterocite

-este o reactie de resinteza a lectinei

Selectați afirmațiile corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor

-acizii grasi liberi si glicerina libera sunt folositi in sinteza

172. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:

- se formează în ficat în timpul reacției de reducere a acetoacetatului


- este folosit ca sursă de energie de către miocard
173. Pentru oxidarea acizilor grași cu un număr impar de atomi de carbon în comparație cu oxidarea acizilor
grași cu un număr par de atomi de carbon, este necesar suplimentar:
- enzima metilmalonil-CoA izomeraza
- vitamina B12
- biotina

174. Alegeți procesele care formează acetil-CoA:

- decatboxilarea oxidativă a piruvatului


- oxidarea acizilor grași saturați

175. Selectați afirmațiile corecte referitor la corpii cetonici:

- corpii cetonici sunt sintetizati exclusiv în ficat


- în inaniție prelungită, corpii cetonici sunt o sursă importantă de energie pentru mușchi, miocard, rinichi

176. Selectația afirmațiile corecte referitor la următoarea reacție:

- are loc în lumenul intestinului subțiere


- este catalizată de fosfolipaza A2

177. Selectați substraturile necesare pentru sinteza următoarei substanțe:

- palmitil-CoA
-serina

178. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță:

- Se găsește în cantități mari în LDL


- este o formă de stocare a colesterolului în țesuturi
179. Selectați mecanismele de absorbție din intestin a următorilor compuși chimici:

Glicerol- difuzie simpla


monoacilglicerol- difuzie micelara
colesterol- difuzie micelara
lizofosfolipide- difuzie micelara
acid gras cu catena scurta- difuzie simpla
acid gras cu catena lunga – difuzie micelara

180. Ficat gras sau steatoză hepatică:

- are loc în rezultatul acumulării de grăsime neutre în ficat

181. Selectați substratul pentru colesterol esteraza pancreatică:

182. Selectați cauzele dislipidemiei din diabetul zaharat insulino-nondependent:


- mobilizarea intensivă a trigliceridelor din țesutul adipos
- scăderea activității lipoproteinlipaze (LPL)

183. Selectați substanța din care este posibilă biosinteza triacilglicerolului

184. Chilomicronii:
- transportă lipidele exogene de la intestin spre țesuturi
-au un conținut mic de proteine

185. Selectați și indicați secvența de reacții pentru sinteza fosfatidilcolinei:


186. Selectați compusul care este donator de componente glucidice în sinteza gangliozidelor:
- CMP-NANA
- derivații UDP ai monozaharidelor

187. Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică

- este catalizată de enzima acil-CoA- sinteza


- utilizează 2 legături macroergice din ATP
- este o reacșie de activare a acizilor grași

188. Selectați funcția principală a următoarelor apolipoproteine (apo):

- apo CII- este un activator al enzimei lipoprotein lipaza


- apo B100- este un ligand pentru receptorul LDL
- apo A1- este un activator al enzimei lectin-colesteril-acil-transferaza

189. În ceea ce privește boala Niemann-Pick, următoarele afirmații sunt corecte:


- se carcaterizează prin hepatosplenomegalie
- este cauzata de defectul genetic al enzimei sfingimielinaza
- se acumulează sfingomieline in celule nervoase

190. Selectați substanțele din care este posibilă formarea glicerolului.

191. HDL

- cedează colesterol ficatului prin intermediul receptorilor de tip scavenger SR B-1


- acceptă colesterolul din tesuturi prin intermediul transportului ABCA1
apoproteinele predominante din HDL sunt apoA
192. Selectați inhibitorii enzimei care catalizează următoarea reacție chimică:

- acidul mevalonic
-colesterolul

193. Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:

- se formează în ficat în timpul reacției de decarboxilare a acetoacetatului


- se excretă din corp cu aerul expirat și prin urină
- este folosit ca sursă de energie de catre toate țesuturile

194. Selectați substraturile necesare pentru sinteza urmatoarei substanțe:

- palmitil-CoA
-serina

195. Referitor la β-oxidarea acizilor grasi (AG) cu un număr par de atomi de carbon,
următoarele afirmatii sunt corecte.

- in timpul beta- oxidarii, acil-CoA ESTE COMPLET DEGRADAT in acetil-CoA


- BETA-oxidarea AG are loc in matricea mirocondrial
-beta-oxidarea are loc in citoplasma
- sunt supusi oxidarii acizii grasi liberi
1. Lipidele sunt:
c) [x]substanţe organice solubile în solvenţi organici
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

2. Funcţiile lipidelor:
a) [ x] energetică
b) [ x] izolatoare
d) [x] structurală

3. Clasificarea structurală a lipidelor:


c) [x] saponifiabile
e) [ x] nesaponifiabile

4. După rolul biologic lipidele se clasifică în:


a) [x] structurale
b) [x] de rezervă

5. După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:


a) [x] amfifile
d) [x] neutre

6. În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

c) [x ] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic

7. Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:


d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

8. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?
b) [x] arahidonic (С20:4)

9. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?
c) [x] butiric (C4)

10. Acilglicerolii:
b) [x ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x ] reprezintă o formă de stocare a energiei

11. Glicerofosfolipidele:

c) [x ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


e) [x] sunt componentele membranelor biologice

12. Lecitinele şi cefalinele:


a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
b) [x] sunt lipide structurale
e) [x] fosfolipaza D hidrolizează fosfolipidele cu generarea acidului fosfatidic

13. Fosfatidilcholina:
d) [ x] sunt componente principale ale surfactantului pulmonar
e) [x] rezultă prin metilarea cefalinelor
14. Fosfatidiletanolamina:
e) [x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

15. Fosfatidilcholina şi fosfatidiletanolamina:


b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

16. Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


c) [x] fosfatidilserina

17. Fosfolipazele:
c) [x] fosfolipazele D şi C scindează fosfatidiletanolamina în diacilglicerol, acid fosforic şi
etanolamină
d) [x] fosfolipaza A2 hidrolizează fosfolipidele cu generarea de lizofosfatidă şi acid gras

18. Cardiolipina:
b) [x] conţine 2 resturi de fosfatidil legate prin glicerol
c) [x] este componentă a membranei interne mitocondriale

19. Sfingomielinele conţin:


d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină

20. Sfingozina:

b) [x] e component al sfingomielinei


c) [x] este constituent al glicolipidelor

21. Cerebrozidele:
a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
e) [x] din ele se formează sulfatidele

22. Gangliozidele:
b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (NANA)

23. Gangliozidul conţine in structura sa:


d) [x] NANA, oligozaharid, sfingozină, acid gras

24. Glicolipidele:
a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide
b) [x ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sialic

25. Care din compuşii de mai jos conţin fosfor:


a) [x] cardiolipina

26. Colesterolul:
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului
b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5

27. Acizii biliari:


a) [x] sunt derivaţi ai colesterolului
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grasimilor
28. Metabolismul acizilor biliari:
a) [x ] se sintetizează în ficat din colesterol
c) [x] se conjugă cu taurina în raţia alimentară bogată în proteine
d) [x] se conjugă cu glicina în raţia alimentară bogată în glucide

29. Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:


c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

30. Funcţiile membranelor biologice(1) şi componenta structurală, responsabilă de această


funcţie (2):
b) [x] metabolică de proteine
d) [x] compartimentalizarea de lipidele protoplasmatice

31. Caracteristicile principale ale membranei:


b) [x ] fluiditatea
c) [x ] asimetria

32. Membranele biologice sunt stabilizate de:


a) [x] interacţiuni hidrofobe
b) [x] forţele Van-der-Waals
c) [x] legături de hidrogen

35. Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:


a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi nesaturaţi esenţiali
b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

36. Digestia lipidelor alimentare la adulţi:


b) [ x] are loc în duoden
e) [x ] se digeră doar lipidele emulsionate

37. Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită:


a) [x] lipazele pancreatică şi intestinală

38. Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


a) [x] fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele

39. Activarea fosfolipazelor în tractul gastro-intestinal are loc prin:


e) [x] proteoliza limitata sub actiunea tripsinei

40. Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:


a) [x] monogliceridelor
b) [x] acidului fosforic

41. Sub ce formă se absorb componentele lipidice în tractul gastro-intestinal:


a) [ x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul – prin difuzie simplă
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul – prin difuzie micelară

42. Referitor la micelele lipidice şi difuzia micelară sunt corecte afirmatiile:


b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
c) [x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului
43. Formele în care se absorb produsele digestiei lipidelor:
c) [x] acizii graşi cu catenă mare - prin difuzie micelară
d) [x] acidul fosforic - în formă de săruri de Na+ sau K+
e) [x] monogliceridele - prin difuzie micelară

44. Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:


c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

45. Chilomicronii:
e) [x ] trasportă trigliceridele exogene

46. Catabolismul chilomicronilor:


a) [x ] resturile chilomicronice se supun hidrolizei in hepatocite
c) [ x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [ x] lipoproteinlipaza este activată de insulina

47. Hiperchilomicronemia primară (hiperlipoproteinemie tip I) se caracterizează prin:


b) [x] cantităţi mari şi persistente de triacilgliceroli
d) [x] risc înalt pentru pancreatite
e) [x] depuneri masive de trigliceride in ţesuturi

48. VLDL:
c) [x] sunt sintetizate în ficat
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide

49. Catabolismul VLDL:


a) [x ] sunt degradate de lipoproteinlipază
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

50. LDL :
a) [x ] contin apoB100
b) [ x] procentul colesterolului atinge cota de 45%
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi

51. Catabolismul LDL :


b) [ x] are loc prin intermediul receptorilor B,E
c) [x ] colesterolul furnizat celulelorde LDL inhibă sinteza endogenă de colesterol

52. Hipercolesterolemia primară (hiperlipoproteidemia tipul II) se caracterizează prin:


b) [x] conţinut crescut de LDL plasmatic
c) [x] activarea beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductazei
e) [x] ateroscleroză pronunţată.

53. HDL:
a) [x ] sunt sintetizate ăi secretate de hepatocite şi enterocite
b) [x ] lecitincolesterolacil transferaza transformă HDL discoidale in mature

54. Lipoproteinlipaza:
d) [x] apoproteina CII este activatorul enzimei
55. LCAT (lecitincolesterolacil transferaza):
b) [x] este asociată cu HDL
d) [x] favorizează formarea HDL
e) [x] insuficienţa LCAT micsorează conţinutul esterilor de colesterol în HDL

56. Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PP

57. Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [ x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

58. Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-oxidării:
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
e) [x] AG sunt transportaţi în formă de acil-carnitină

59. Structura (CH)3N+-CH2 -CHOH-CH2 -COO- corespunde:


e) [x] carnitinei

60. Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):


a) [x] se desfasoară în matricea mitocondriilor
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

61. Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii. Ordinea
lor corectă este:
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare

62. Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):


d) [x ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă

63. Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:
b) [x] enoil-CoA + FADH2

64. A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:


c) [x ] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
e) [ x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

65. Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:


c) [x] beta-hidroxiacil-CoA

66. A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:


e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

67. Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

68. Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


d) [x] scindarea cetoacil-CoA tiolaza
69. În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:
a) [ x] se oxidează
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA

70. Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte molecule de ATP (3) se
formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):
c) [x] 7 8 130

71. Utilizarea acetil-CoA:


a) [x] se oxidează în ciclul Krebs
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
e) [x] se utilezează in cetogeneză

72. Beta-oxidarea acizilor graşi în peroxizomi:


b) [x] este amplificată in diabet
c) [x] este caracteristică pentru acizii graşi cu catenă lungă
d) [x] enzima ce catalizează prima reacţie este oxidaza

73. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:


a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
c) [x] prezenţa trans-Δ2-cis-Δ4-dienoil-CoA-reductazei
d) epimerazei ce modifică configuraţia grupei OH

74. Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:


a) [x] în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o molecuă de propionil-CoA şi una de acetil-
CoA
b) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele H şi B12
d) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită CO2, ATP, Mg2+
e) [ x] propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de succinil-CoA

75. Corpii cetonici sunt urmatorii compuşi:


d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric

76. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:


a) [x ] este un corp cetonic
b) [x] formula prezintă acidul acetoacetic

77. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:


a) [x] sinteza corpilor cetonici
d) [x] sinteza colesterolului

78. Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi


b) [x] sunt utilizaţi efectiv de miocard, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoza

79. Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA:
a) [x] se sintetizează din 3 molecule de acetil-CoA
b) [x] sub acţiunea liazei din acest compus se obţine acetoacetatul
e) [x] este intermediar în sinteza colesterolului
80. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:
a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard

81. Cetonemia:
a) [x] poate apărea în inaniţie
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat

82. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:


a) [x] spontan prin decarboxilare generează acetona
b) [x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat

83. Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare – cu HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză – NADPH
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu

84. Biosinteza acizilor graşi:

b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complexe polienzimatice


d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH

85. Biosinteza acizilor graşi:


a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP
b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil

86. Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (2):

e) [x] acetil-CoA citrat

87. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):

b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului


d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi

88. Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor
graşi):
b) [x] citratliaza
c) [x] enzima malica

89. Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):


a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [x] în coenzimă vitamina H se fixează de gruparea NH2 a lizinei

90. Sintaza acizilor graşi:


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)

91. Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a sintezei
acizilor graşi):
e) [x] citrat palmitoil-CoA
92. Pentru sinteza malonil-CoA se utilizează CO2 marcat cu C14. Malonil-CoA este utilizat
în sinteza acidului palmitic. Care din atomii de C ai acidului palmitic vor fi marcaţi?
e) [x] nici unul dintre atomii de carbon

93. Care dintre atomii de carbon ai acidului palmitic ar fi C14, dacă pentru sinteza lui sa
utilizat acetil-CoA marcat cu C14 la gruparea metil:
d) [x] toti atomii de carbon pari

94. Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi serveste NADPH generat în:
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

95. Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:


a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de aciltransacilaza şi maloniltransacilaza

96. Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] este reacţia de condesare a acetilului cu malonilul
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza

97. Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP

98. Enzima (1) şi produsul reacţiei (2) de transformare a beta-hidroxiacil-ACP (biosinteza


propriu-zisă a acizilor graşi):
d) [x] beta-hidroxiacil-ACP dehidrataza trans-enoil-ACP

99. Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor
graşi):
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

100. Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:
b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
e) [x] forţa motrice a procesului este eliminarea CO2

101. Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:


e) [x] acetil-ACP + 14 NADPH + 14H+ + 7malonil-ACP

102. Elongarea acizilor graşi (sinteza acizilor graşi cu catenă mai mare de C16):
c) [x] are loc in reticulul endoplasmatic
d) [x] sursa unităţilor dicarbonice este malonil-CoA
e) [x] unităţile dicarbonice se ataşază la capatul carboxilic al acidului gras

103. Sinteza acizilor graşi monoenici:


c) [x] se realizează prin desaturarea acizilor graşi saturaţi
e) [x] reacţia este catalizată de monooxigenaza microzomală şi necesită NADPH şi O2

104. Acizii graşi polienici:


c) [x] acidul arahidonic se obţine prin desaturarea, elongarea şi desaturarea succesivă a
acidului linoleic
e) [x] în cantităţi mari îi primim cu uleiurile vegetale
105. Biosinteza triacilglicerolilor:
d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

106. Biosinteza triacilglicerolilor:


b) [x] substraturile necesită să fie activate la glicerol-3-fosfat şi acil-CoA
e) [x] acidul fosfatidic este intermediar în sinteza trigliceridelor

107. Glicerol-3-fosfatul se formează:


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului

108. În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid

109. Intermediarul comun in sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:


c) [x] acidul fosfatidic

110. Direcţionarea acidului fosfatidic spre sinteza trigliceridelor sau a fosfatidelor este
determinată de:
b) [x] prezenţa substanţelor lipotrope
c) [x] starea funcţională a ficatului

111. Substanţele lipotrope:


b) [x ] colina, metionina, inozitolul
c) [x] vitaminele B6, B12, acidul folic

112. Nucleotidele cu rol specific în sinteza lipidelor sunt:


c) [x] citidilice
e) [x] uridilice

113. 567) Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:


c) [x] S-adenozilmetionina

114. 567) Sinteza fosfogliceridelor:


a) [x] se poate realiza de novo din acid fosfatidic şi serină
b) [x] se poate realiza din produse gata (calea de rezervă)
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul

115. Sinteza de novo a fosfogliceridelor:


d) [x] iniţial acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] ulterior CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină

116. Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):


c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] ca cofactor serveşte vitamina B6
117. Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

118. Sinteza fosfatidilcolinei din produse gata (calea de rezervă):


b) [x] iniţial colina se activează, formând CDP-colină
d) [x] ulterior CDP-colina interacţionează cu digliceridul, formând fosfatidilcolină

119. Sinteza fosfatidiletanolaminei din produse gata (calea de rezervă):


b) [x] iniţial etanolamina se activează, formând CDP-etanolamină
e) [x] ulterior CDP-etanolamina interacţionează cu digliceridul, formând
fosfatidiletanolamină

120. Fosfatidilinozitolii:
b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat

121. Precursorii sfingozinei sunt:


c) [x] serina
e) [x] palmitoil-CoA

122. Sfingozina:
c) [x] este componentă a glicolipidelor
d) [x] este componentă a sfingomielinelor
e) [x] induce apoptoza

123. La sinteza sfingomielinei participa:


a) [x] ceramida
e) [x] CDP-cholina

124. La sinteza cerebrozidlor participă:


b) [x] ceramida
e) [x] UDP-galactoza

125. Sulfatidele:
c) [x] se referă la cerebrozide
d) [x] ca sursă de sulfat serveste PAPS (fosfoadenozilfosfosulfatul)

126. Catabolismul gangliozidelor:


a) [x] degradarea lor este catalizată de enzime lizosomale hidrolitice
d) [x] în urma scindării gangliozidelor se obţin acizi sialici

127. Afecţiunea TAY SACHS:


b) [x] este gangliozidoza GM2
c) [x] este cauzată de deficienţa enzimei lizozomale hexozaminidaza

128. Maladia NIEMANN-PICK:


a) [x] este cauzată de defectul genetic al enzimei sfingomielinaza
d) [x] se manifestă clinic prin retard mental;

129. În sinteza gangliozidelor participă:


b) [x] cerebrozida
c) [x] CMP-NANA
130. Biosinteza colesterolului:
b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA

131. Reacţia limitanta în sinteza colesterolului este:


e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

132. Reglarea biosintezei colesterolului:


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei

133. Metabolismul LDL (lipoproteine cu densitate joasă):


b) [x] LDL interacţionează cu receptorii membranari
c) [x] complexul LDL-receptor este translocat în celule prin endocitoză
e) [x] deficitul ereditar de LDL-receptori cauzează hipercolesterolemia familială

134. Cauzele majorarii concentraţiei colesterolului în sânge:


a) [x] activitatea scăzută a lecitincolesterolacil transferazei
d) [x] valori scăzute de HDL

135. Ateroscleroza:
b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza

136. Obezitatea:

c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută


d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II

137. Hiperlipidemia alcoolică:


b) [x] are loc acumulare de NADH
d) [x] se amplifică biosinteza trigliceridelor în ficat

138. Mecanismele biochimice ale dislipidemiei diabetice:


a) [x] diminuarea activitatii lipoproteinlipazei
c) [x] amplificarea sintezei VLDL
e) [x] glicozilarea lipoproteinelor

139. Dupa o alimentaţie abundendă în glucide are loc:


b) [x] accelerarea sintezei de acizi graşi în ficat
e) [x] intensificarea sintezei trigliceridelor şi VLDL în ficat

140. Degenerescenţa grasă a ficatului ("ficatul gras"):


b) [x] are loc acumulare de grăsimi neutre în ficat
d) [x] este cauzată de insuficienţa metioninei, vitaminelor B12, B6

141. În inaniţie are loc:


b) [x] cetogeneză intensă
c) [x] amplificarea lipolizei în ţesutul adipos

142. Lipogeneza este stimulată de:


c) [x] flux abundent de glucoza in ficat
d) [x] permeabilitate crescută a membranelor pentru glucoză
143. Precursorul eicosanoizilor:
b) [x] acidul arahidonic

144. Eicosanoizii:
a) [x] sunt substanţe cu acţiune autocrină şi paracrină
c) [x] derivă de la acidul prostanoic - C20

145. La eicosanoizi se referă:


a) [x] tromboxanii
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele

146. Biosinteza eicosanoizilor:


b) [x] acidul arahidonic este eliberat sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfolipidele
membranare
d) [x] în diferite celule se sintetizează diferite tipuri de prostaglandine

147. Ciclooxigenaza:
a) [x] posedă activitate dioxigenazică şi peroxidazică
d) [x] participă la sinteza prostaciclinelor şi a tromboxanilor
e) [x] este o hemoproteină

148. Biosinteza eicosanoizilor:


b) [x] sinteza prostaciclinelor predomină în endoteliul vascular, inimă
d) [x] aspirina diminuează sinteza prostaglandinelor
e) [x] profilul enzimatic al celulei determină tipul prostaglandinei sintetizate

149. Lipoxigenaza:
c) [x] participă la sinteza leucotrienelor

150. Reglarea biosintezei eicosanoizilor:


b) [x] corticosteroizii inhibă fosfolipaza A2, diminuând biosinteza prostaglandinelor
d) [x] aspirina inhibă cicloxigenaza

151. Eicosanoizii (mecanismul de acţiune):


b) [x] modifică concentratia nucleotidelor ciclice
c) [x] moduleaza nivelul intracelular de Ca2+
e) [x] influenţează transcrierea genelor şi sinteza proteinelor

152. Eicisanoizii (efectele biologice):


a) [x] leucotrienele sunt implicate în procesele inflamatoare şi alergice
c) [x] agregarea plachetară depinde de echilibrul leucotriene/tromboxani
e) [x] participă la reglarea funcţiei de reproducere

153. Anionul superoxid:


a) [x] se obţine prin reducerea incompletă a oxigenului
b) [x] reprezintă o specie reactivă a oxigenului
d) [x] se transformă în H2O2 sub acţiunea superoxid dismutazei
154. Glutation peroxidaza:
b) [x] participă la scindarea H2O2
d) [x] catalizeaza reactia H2O2 + 2G-SH → 2H2O + G-S-S-G
e) [x] functionează în ansamblu cu glutation reductaza

155. Vitaminele liposolubile:


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
e) [x] sunt derivaţi izoprenici

156. Vitamina A:
b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
d) [x] are acţiune antioxidantă

157. Vitamina E:
a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural

158. Vitamina K:
b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II,
VII, IX şi X

159. Vitamina D:
b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
d) [x] se poate depozita în organismul omului (ficat)

160. Metabolismul vitaminei D:


a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete
c) [x] forma activă este calcitriolul

161. Calcitriolul:
b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei

Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:


- glycerol
- apa

Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
-sunt componente ale membr biologice

Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:


o oleic
Question 2
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:
o palmitic

Question 3
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:
o stearic
Question 4
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:
o linoleic

Question 5
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linoleic

Question 6
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linolenic

Question 7
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:

o linolenic (C18:3)
Question 8
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:
o caprilic (C8)

Question 9
Lipidele reprezintă:
o substanțe organice solubile în solvenți organici

Lipidele reprezintă:
o substanțe organice insolubile în apă

Question 11
Selectați funcția caracteristică lipidelor:

o energetică

Question 12
Selectați funcția caracteristică lipidelor:
o izolatorie

Question 13
Selectați funcția caracteristică lipidelor:
o structurală

Question 14
Selectați lipidele de rezervă:
o trigliceride
Question 16
Selectați lipidele cu funcție structurală:
o sfingomieline

Question 17
Selectați lipidele cu funcție structurală:
o fosfolipide

Question 18

Selectați lipidele neutre:


o trigliceride
Question 19
Selectați lipidele hidrofobe:
o trigliceride

Question 20
Selectați lipidele amfifile:

o fosfogliceride

Question 21
Selectați afirmația corectă referitoare glicerofosfolipidelor:
o sunt derivați ai acidului fosfatidic

Selectați afirmația corectă referitoare glicerofosfolipidelor:


o sunt componente ale membranelor biologice

Question 23
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele) sunt:
o derivați ai acidului fosfatidic

Question 24
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele):
o sunt lipide structurale ale membranelor

Question 25
Question
Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
Answer
o sunt componente ale membranelor biologice
o au rol energetic
o sunt derivați ai sfingozinei
o sunt glicolipide
o sunt substanțe hidrofobe
Question 26
Care dintre următoarele substanțe au sarcină totală negativă?
o fosfatidilserine
Question 27
Selectați lipidele care se regăsesc în membranele celulare:
o fosfogliceride, sfingomieline, gangliozide, cerebrozide, colesterol

Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:


o membranele sunt caracterizate prin fluiditate

Question 29
Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:
o membranele sunt asimetrice

Question 30
Selectați afirmația corectă referitor la proteinelele membranelor biologice:
-interacționează cu lipidele și glucidele membranelor

Question 31

Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:


o pot fi periferice și integrate

Question 32
Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:
o efectuează transferul transmembranar al substanțelor
Question 33
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt situate pe suprafața membranei care nu este în contact cu citoplasma

Question 34
Question
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt legate covalent cu lipidele și proteinele membranei

Question 35
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o participă în recunoașterea liganzilor și a interacțiunii celulare

Selectați legăturile chimice care se formează între proteinele membranare și lipide:


o interacțiuni hidrofobe
o legături ionice

Selectați acidul gras din care se sintetizează acidul arahidonic:


o linoleic

Care dintre următoarele substanțe au o sarcină totală negativă?


o gangliozide

Question 40
Sfingomielinele conțin:
o ceramidă, acid fosforic și colină

Sfingomielinele conțin:
o fingozină, acid gras, acid fosforic și colină

Question 42
Cerebrozidele:
o conțin β-galactoză sau β-glucoză legate de ceramidă

Cerebrozidele:
o se găsesc în cantități mari în substanța albă a creierului

Cerebrozidele:
o sunt precursori ai sulfatidelor

Question 45
Gangliozidele:
o conțin acidul N-acetilneuraminic (NANA)

Question 46

Gangliozidele:
o conțin o oligozaharidă legată de ceramidă
o c
Question 47
Glicolipidele:
o conțin mono- sau oligozaharide legate de ceramidă

Question 48
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:
o oxigen
o compuși steroidici
Question 49
Question
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:
Answer
o glucoza
o Са2+
o aminoacizii
o apa
o glicerolul

Question 50
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:
o amoniac
o СО2

Question 51
Question
Selectați substanța care se transportată prin membrane cu ajutorul translocazei (difuzie
facilitată):
o glucoza
Question 52
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor ATP-aze
(transport activ primar):
o К+
o Na+

Question 53
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor ATP-aze
(transport activ primar):
o Са2+
o Н+

Question 54
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul transportoarelor
Na+ dependente (transport activ secundar):
o glucoza

Question 55
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul transportoarelor
Na+ dependente (transport activ secundar):
o aminoacizii

Question 56
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ vitaminele A, E, K și D
Question 57
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ retinolul, tocoferolii, filochinona, colecalciferolul
Question 58
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina A:
o includ retinolul, acid retinoic și retinalul
Question 59
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina A:
o joacă un rol important în procesul văzului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina E:


o este reprezentat de α-, β-, γ- și δ-tocoferoli

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:


o protejează lipidele membranare de peroxidare
Question 62
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:
o este cel mai puternic antioxidant natural neenzimatic

Question 63
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К:
o este sintetizată de microflora intestinului gros
o tratamentul cu antibiotice poate provoca hipovitaminoza K

Question 64
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К:
o are efect antihemoragic
Question 65
Selectați afirmația corectă referitor rolul vitaminei К:
o participă la carboxilarea radicalilor Glu în compoziția proteinelor care leagă
calciul
Question 66
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:
o este precursorul calcitriolului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:


-poate fi sintetizată în piele la acțiunea razelor solare

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:


o este un derivat al colesterolului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:


o este hidroxilată în ficat și rinichi, transformându-se în calcitriol

Question 70
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:
o forma activă a vitaminei D este calcitriolul

Selectați vitamina liposolubilă:


o colecalciferol

Selectați vitamina liposolubilă:


o tocoferol
Question 73
Selectați vitamina liposolubilă:
o filochinona
1)Referitor la sarcina energetica (SE) a celulei este corecta afirmatia:
-SE = ( [ ATP ] + 1/2 [ ADP ] ) / ( [ ATP ] + [ ADP ] + [ AMP ] )

2)Digestia glucidelor:
-dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite

3)Glicoliza:
-glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

4)Ciclul Krebs:
-produce echivalenti reducatori pentru lantul respirator

5)Energia ce se formeaza la hidroliza ATP-ului este determinata de:


-repulsia electrostatica

6)Metabolismul fructozei in muschii scheletici(selectati reactia):


-fructozo-6-fosfat+ATP--->fructozo-1,6-bifosfat+ADP

7) Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:

-este o reactie a gluconeogenezei

8)Alegeti trioza care intra imediat in etapa de oxidare a glicolizei:


-gliceraldehid-3-fosfat

9)Complexul III al lantului respirator este:


-CoQ-cit c reductaza

10)Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decat hidroliza unei
legaturi macroergice din ATP ?
-glucozo-6-fosfat

11)Intoleranta la fructoza:
-se manifesta clinic prin hipoglicemie
12) Alegeti afirmatia corecta referitor la reacția:

-malonatul este un inhibitor competitiv al enzimei

13) Glucozo-6-fosfataza:
-este o enzima a glicogenezei

14) Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:


-induce sinteza transportorilor de glucoza (GLUT)

15) Care din substantele enumerate este componenta a complexului III al


lantului respirator:
-citocromul c1

16) Inhibitia lantului respirator:


-complexul III este inhibat de antimicina A

17) Reactii anapierotice:


-completeaza rezervele de compusi intermediari din ciclul Krebs

18) Gluconeogeneza din glicerol necesita enzima:


-glicerofosfat dehidrogenaza

19) Care este coenzima complexului III al lantului respirator:

Hemul cyt b

20) Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului III:

CoOH2 + cyt. c1(Fe3+) -> CoQ + cyt. c1(Fe2+)

21) Fructozuria esentiala:

Este cazaata de deficit ereditar de fructokinaza.


Oxidarea biologica:

Enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP+ - dependente

23)Selectati afirmatia corecta referitor la FAD:

Accepta 2H+ si 2e

24) Metabolismul fructozei in muschii scheletici (selectati reactia):


fructizi-6-fosfat + ATP -> gliceraldehida + dihidroxiaceton fosfat

25) Substratul caii pentozo-fosfat este:


Glucozo-6-fosfat

26) Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului IV:

Cyt. a3 (Fe2+) + 1/2O2 -> cyt. c(Fe3+) +H20

27) Complexul III al alntului respirator este:

CoQ-cytocrom c reductaza

28) Potentialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lantul respirator:

In lantul respirator sistemele-redox sunt aranjate in ordinea cresterii E0

29) Digestia glucidelor:

Dizaharidazele nu poseda specificitate de substrat

30) Functiile caii pentozo-fosfat:


Generarea de NADPH
31) Potentialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lantul respirator:

Este o forta motrice ce determina capacitatea sistemului redox de a aditiona si a


ceda electronii

32) Selectati dehidrogenaza FAD-dependenta (DH):


DH succinat

33) Raportul fosforilarii (P/O):

Pentru oxidarea isocitratului este 3/1

34) Reactia piruvat + NaOH + H+ -> lactat + NAD+:

Este catalizata de dehidrogenaza (PDH)

35) Piruvat carboxilaza:

Gruparea protetica a enzimei este biotina

36)Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:

Reactiile etapei non-oxidative sunt reversibile

37) Deficitul glucozo-6P OH:

Reactiile pentozo-fosfat sunt singura modalitate de generare NADP din eritrocite

38) Metabolismul galactozei:

Galactozo-1-P+UDP gucoza->UDP-Galact_Glu

39)Intoleranta la fructoza:

Este causata de deficitul ereditar al fructozo 1 fosfat aldelaza


40) Reglarea hormonala a glicogenolizei:

Adrenalina activeaza glicogenoliza

41) Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:

Induce sinteza trasnportatoare de Glu.(Glut.)

42) Selectati raectia transport. de electroni prin intermediul complexului IV

Lys + Fe2+ + 1/2O2->Lyt + (Fe3+) + H2O

43) Hipoglicemia poate fi causata de:


Hiperinsulinism

44) Metabolismul fructozei in muschii scheletici:

Fructozo-6P + ATP -> fructozo 1,6 bifosfat + ADP

45) Intoleranta la galactoza:

Este cauzata de deficit ereditar de galactoza + fosfat unidil transferaza

Etapa oxidativa a glicolizei:

Include primele 5 reactii ale glicolizei si necesita 2 ATP

Selectati secventa corecta a transportului de electroni prin intermediul


complexului I:

NADH -> FMN -> Fe-S protein -> CoQ


In intervalele interprandiale, zaharul din sange este mentinut:

De un raport crescut de glucagon / insulina

Glicogenoliza:

are loc in special in tesutul adipos

Selectati afirmatia corecta referitor la NAD+:

Se leaga 1H+ si 2e la nicotinamide

NAD+

Un H+ din substrat este transferat la nicotinamide, al doilea H+ trece in solutie

Reactia fosfopiruvat + CO2 + GDP -> oxalocetat + GTP:


Este catalizata de catre enzima fosfoenolpiruvat carboxi kinaza

Reglarea hormonala a glicogenolizei:


Fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub actiunea adrenalinei, glucagonului

Etapa oxidative a glicolizei:

Include o reactie de oxido-reducere si genereaza 2 molecule de NADH + H+

Produsele finale ale lantului respirator:

2 ATP ca rezultat al activitatii complexului I

Glicoliza:
Glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator
Selectati varianta corecta de hidroliza a ATP:

ATP+H2O -> ADP + Pi

ATP-sintaza:
F1 este subunitatea catalitica a enzimei

Care este coenzima complexului II al LR:

FAD

Componentele complexului 3 a LR:

FeS, cit B, cit C1

Selectati reactia transpo de … prin … complexului II:

FAOH2 + CoQ -> FAD + CoQH2

ATP-sintaza:

Este format din 2 componente F0 si F1

Decuplarea fosforilarii oxidative:

Este un mechanism de adaptare la frig

Zaharoza:

Este scindata de zaharoza intestinala in alfa – glucoza si b – fructoza

Alegeti carbohidratul present in corpul uman:


Glicogenul

La digestia zaharozei se obtin urmatoarele 2 monozaharide:

Alfa glucoza si beta fructoza

Selectati produsele finale ale oxidarii complete a glucozei:

38 (36) ATP, 3CO2

In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:

Acetil CoA

Reactia:

Este o reactie a ciclului Krebs.

1. Glicogen fosforilaza:
 Este activa in forma fosforilata

2. Deficitul de glucozo-6-fosfat (Glc-6-PDH)


 Deficienta ereditara a Glc-6-P.DH se manifesta prin hemoliza

3. Lactoza:
 Contine legatura B(1…4) glicozidica
4. Decarboxilarea oxidative a piruvatului
 Este un process ireversibil

5. Reactia:

 Este o reactive comuna si gl… si glucogenezei

6. In intervalele interprandiale, glycemia este mentinuta:


 Printr-un raport crescut insulina/glucagon
 Prin glicogenoliza hematica

7. Functiile caii pentozo-fosfat:


 Generarea de NADPH

8. In intervalele interprandiale, zaharul din zange este mentinut:


 Prin glicogenoliza musculara

9. Inhibitia lantului respirator:


 Inhibarea lantului respirator opreste sinteza ATP-ului

10.Reactia:

 Este prima reactie a glicolizei


11.Reactie: Oxaloacetat + GTP = fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP
 Este o reactive a gluconeogenezei

12.Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului


III
 CoQH2 + 2cyt, b(Fe3+) = CoQ + 2 cyt. b(Fe2+)

13.Selelctati enzima necesara pentru metabolismul fructozei in ficat:


 fructokinaza

14.Reactia fosfoenolpiruvat + ADP = piruvat + ATP


 este o reactive din gluconeogeneza

15.Cate molecule de ATP se produc prin fosforolare la nivel de substrat la


oxidarea complete a unei molecule de glucoza?
 4ATP

16.Reactia:

 Este o reactive a glicogenolizei in ficat

17.Hipoglicemia poate fi cauzata de:


 Hiperinsulinism
1) Alegeti afirmatia corecta referitor la reactia:

A) Este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

2) Reactia :

A) Este o reactie a glicogenolizei

3) Reactia :

C) Este o reactie comuna si glicolizei si gluconeogenezei

4) Glicogenul :
C ) Ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sanguin al glucozei

5) Tesutul adipos brun :

E) Mitocondriile tesutului adipos brun contin termogenina

6) Agentii decuplanti :

D) Sunt substante liposolubile care maresc permeabilitatea membranei interne


mitocondriale pentru H+

7) Care afirmatie referitor la oxidarea microzomala nu este corecta :

A) Reactia generala a procesului este : AH+BH2+O2 ---- AOH+B+H2O


8) Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decit hidroliza unei
legaturi macroergice de ATP:

A) Creatin fosfatul

9) Zaharoza:

B) Contine legatura ---a2 b2 glicozidica

10) Potentialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lantul respirator :

D) Este o forta motrice ce determina capacitatea sistemului redox de a aditiona si a


ceda electronii

11) Selectati afirmatia corecta referitor la NAD+ :


C) Acceptor de H+ si e in NAD+ este nicotinoamida

12) Gluconeogeneza din glicerol necesita enzima:

A) Glicerol kinaza

13) Inhibitia lantului respirator :

A) Transferul de electroni prin intermediul lantului respirator este inhibat de acizii


grasi

14) Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:


B) Sunt amplificate atunci cind nevoile de pentoze sunt mai mari ca nevoiile de ..

● Complexul 3 ai lanțului respirator este:


CoQ-cytotrom c reductaza

● Cataboliza:
occurs both extracellular and intracellular

● Selectati perechea redox corecta:


½ O2 + 2H+ + 2e = H2O

● Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului 4


cyt. c(Fe3+) +cyt.a 9Fe2+) = cyt.c(Fe2+)cyt.a (Fe3+)
● Dizaharidele:
maltoza, zaharoza si lactoza sunt enzime implicate în digestia dizaharidelor

● Reactia fosfoenolpiruvat +ADP = piruvat +ATP


este o reacție de fosforilare la nivel de substrat

● Care din funcțiile enumerate nu este îndeplinită de metabolism ?


prodictia de energie chimica cu ajutorul luminii solare

● Selectați afirmația corecta referitor la FAD:


accepta 2H+ si 2e

● Selectați vitamina care este componenta a coenzimei din complexul purivat


dehidrogenaza:
acidul lipoic

● Metabolismul Fructozei( selectați reacția):


Fructoza-1-fosfataza = gliceraldehid + dehidroaceton fosfat

Referitor la reacția data este corectă afirmația:


este o reactie anaplerotica
 Selectați reacția anaplerotică :
Asparat + a-cetoglutarat oxaloacetat + glutamat

 Alegeți
afirmația corectă
referitor la reacția
:

este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza

 Care din substanțele enumerate este componentă a complexului III al lanțului


respirator ?
citocromul C1

 Bolile însoțite de hiperglicemie sunt :


diabet zaharat

 Hipoglicemia poate fi cauzată de :

amplificarea glicolizei

 Reglarea hormonală a glicolizei :

Insulina activează enzimele de reglare ale glicolizei


 Alegeți afirmația corectă referitor la reacția :

Malonatul este un inhibitor competitiv al enzimei

 Selectați enzima necesară pentru metabolizarea fructozei în mușchi scheletici :


Fructozo-6-fosfotaza

 Selectați afirmația corectă referitor la citocromi :

Sunt hemoproteine care transferă electroni prin lanțul respirator

 Reacția :

Este o reacție de fosforilare la nivel de substrat

 Selectați afirmația corectă referitor la localizarea lanțului transportator de electroni


:
Mitocondrii
 Absorbția glucozei :
Necesită un transportator de glucoză dependent de sodiu

 Alegeți afirmația corectă referitor la reacția :

este o reacție la nivel de substrat

 Glicoliza :

Are loc în citozol

 ATP-sintaza :
F1 este subunitatea catalitică a enzimei

 Hiperglicemia poate fi condiționată de :

activarea glicogenolizei hepatice

 Sistemele de oxido – reducere ale lanțului respirator :

FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē

 Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în mușchi scheletici :

Este folosit ca sursă de energie în mușchi

 Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături
macroergice din ATP :

Creatin fosfatul
Componenta complexului I al lantului respirator:

- Proteinele Fe-S
Complexul de transport al electronilor:

- Colecteaza H+ si electroni de la dehidrogenaza NAD dependenta


Fructoza:

- Este un izomer al glucozei


Glicogenul:

- Este stocat in ficat


Urmatoarele afirmatii despre metabolism sunt corecte:

- Anabolismul este sinteza substanțelor compuse din cele simple


Functia complexului IV al lantului respirator este:

- Oxidarea Cyt c si reducerea oxigenului


Pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:

- 2 Piruvat, 4 ATP, 2 GTP


ATP:

- Nu poate fi donor de grupe de pyrofosfat


Complexul III al lantului respirator este:

- CoQ- cytocrom c reductaza


Selectati afirmatia corecta referitor la FAD:

- Este derivatul Vitaminei B2- Riboflavina


Dizaharidele:

- Maltaza, zaharaza si lactaza sunt enzime impliate in digestia dizaharidelor


FAD:

- Leaga 2H+ si 1e
Glicogenul:

- Ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sanguin al glucozei

Selectati afirmatia corecta referitor la localizarea lantului transportator de


electroni:
-mitocondrii

Care este coenzima complexului III al lantului respirator:


-hemul cyt b

FAD:
- leagă 2H+ și 1electron
Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decit hidroliza unei leg:
-creatin fosfatul

Selectati enzima reglatoare din ciclul Krebs:


-citrat sintaza

Tesutul adipos brun:


-este un tesut specializat in termogeneza

Selectati FAD-dependent dehidrogenaza(DH):


-succinat DH

Decuplarea foforilarii oxidative:


-este un mechanism de adaptare la cald

Reactia fructozo-6-fofat + ATP-fructozo-1,6-difosfat+ ADP:


-este o reactive ireversibila

Absorbtia glucozei:
-necesita un transportator de glucoza dependent de sodiu

Referitor la sarcina energetica(SE) a celulei este corecta afirmatia:


-SE=[ATP]/([ATP]+ [ADP]+[AMP])

Referitor la lantul respirator (LR) este corecta afirmatia:


-LR este alcatuit din enzime si sisteme oxido-reducere

Selectati perechea redox corectă


- 36O2+H++2e H2O E0= 0,02V

Citocromii:
- transfera electroni prin lanțul de transport a electronilor

1.Fructoza:
este un izomer al glucozei

2.Ciclul Krebs:

Produce echivalenti reducatori pentru lantul respirator

3.Raportul fosforilarii (P/O):

Pentru oxidarea isocitratului este 3/1


4.Selectati dehidrogenaza (DH) FAD-dependenta:

Succunat DH

5.Reactie.Oxaloacetat+GTP-fosfoenolopiruvat+CO2+GDP

Este o reactive a gluconeogenezei

6.Citocromii:

Transfera e prin lantul de transport al electronilor

7.Agentii decuplanti:

Sunt compusi hidrofobi care cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne


pentru H+

8.Decuplarea fosforilarii oxidative:

Este un mecanism de adaptare la frig

9.Etapa oxidative a glucozei:

Realizeaza treansformrea 2gliceraldehid-3-fosfat in 2 piruvat

Pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:


2.piruvat, 4 ATP, 2 GTP

Oxidarea microzomala:
a. funcția este hidroxilarea compușilor chimici

Tesutul adipos brun:


b.este prezent la persoanele în varsta

ATP-sintaza:
Fo este localizat în membrana interna mitocondriala

Gluconeogeneza din alanina necesita enzima:


piruvat dehidrogenaza

Rolul NADPH
este implicat în oxidarea acizilor grași

Etapa oxidativa a glicolizei:


c. include o reacție de oxido-reducere și generează 2 molecule de NADH+ H+
Etapa oxidativa a glicolizei
realizează transformarea 2 gliceraldehid 3 fosfat în 2 piruvat

Selectați agenții decuplanti:


Co

Decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b.este un proces ireversibil

Câtul de fosforilare (P/O):


pentru oxidarea isocitratului P/O este 3/1

ATP- sintaza
F0 este localizată în membrana interna mitocondriala

Ciclul Krebs
a. produce echivalenti reducatori pentru lanțul respirator

Selectați reacția anaplerotica:


b. fosfoenolpiruvat + CO2--- oxaloacetat + GTP

Glicogenul:
c. ficatul foloseste glicogenul pentru a menține nivelul sanguin al glucozei

Reacția

e. este catalizata de enzima triozofosfat izomeraza

Reactia
este catalizata de enzima fosfoglucomutaza

Reactia:

este o reacție din gluconeogeneza

Reactia:

este prima reacție a glicolizei

Selectati afirmatia corecta referitor la NAD+:

Acceptor de H + si e in NAD + este nicotinamida

Etapa oxidativa a glicolizei:

Realizeaza transformarea 2gliceraldehid-3-fosfat in 2 piruvat


Care dintre functiile enumerate nu este indeplinita de metabolism?

Productia de energie chimica cu ajutorul luminii solare

Dizaharidele:

Lactoza se gaseste in laptele mamiferelor

Zaharoza:

Contine legatura → a1 B2 glicozidica

Selectati vitaminele care sunt componente ale coenzimelor din complexul piruvat
dehidrogenaza:

Tiamina

Referitor la compusul chimic prezentat este adevarata afirmatia:

Poate fi donor de grupari pirofosfat

Selectati coenzima care este necesara pentru activitatea normala a enzimelor ciclului Krebs

HS-CoA

Unul dintre produsii finali ai fazei oxidative in calea pentozo-fosfatilor este

Ribulozo-5-fosfat

Fructoza:

Este un izomer al glucozei

Componenta complexului I al lantului respirator

Proteinele Fe-Sâ

Care este coenzima complexului I a lantului respirator:


FMN

Alegeti produsii finali a oxidării complete a glucozei:


38 (36) ATP, 6CO2
Selectati enzima reglatoare din ciclul Krebs:
Citrat sintaza

Functia carbohidratilor este:


Energetică

Glicogenoliza:
este scindarea glicogenului

Selecati reactia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:


Succinil-CoA – Succinat

Selectati afirmatia corectă referitor la localizarea lantului transportator de


electroni:
Mitocondrii

Piruvat carboxilaza:
Gruparea prostetica a enzimei este biotina

Reglarea hormonala a glicolizei:


Insulina activeaza enzimele de reglare ale glicolizei

Glicogenul:
este stocat in ficat

Reglarea activitatii fosfofructokinazei:


AMP și fructozo-2,6,-difosfat sunt modulatorii pozitivi

Selectati procesele care au loc in membrana interna mitocondriala:


Lantul de transport al electronilor

Complexul V al lantului respirator este:


CoQ – cytocrom c reductaza

La digestia zaharozei se obtin urmatoarele 2 monozaharide:


a- glucoza si b- fructoza

1.Fructoza:
este un izomer al glucozei

2.Ciclul Krebs:

Produce echivalenti reducatori pentru lantul respirator

3.Raportul fosforilarii (P/O):


Pentru oxidarea isocitratului este 3/1

4.Selectati dehidrogenaza (DH) FAD-dependenta:

Succunat DH

5.Reactie.Oxaloacetat+GTP-fosfoenolopiruvat+CO2+GDP

Este o reactive a gluconeogenezei

6.Citocromii:

Transfera e prin lantul de transport al electronilor

7.Agentii decuplanti:

Sunt compusi hidrofobi care cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne


pentru H+

8.Decuplarea fosforilarii oxidative:

Este un mecanism de adaptare la frig

9.Etapa oxidative a glucozei:

Realizeaza treansformrea 2gliceraldehid-3-fosfat in 2 piruvat

-Reglarea activitatii complexului piruvat dehidrogenazic (PDHc):

GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDHc

- Reglarea hormonala a glicemiei:

Insulina intensifica glicogenogeneza

- Selectati unul dintre produsele finale ale fazei oxidative in calea pentozo-
fosfat:
NADPH
- Alegeti afirmatia corecta referitor la reactia:

este prima reactie a ciclului Krebs

- Intoleranta la fructoza:

se caracterizeaza prin acumularea fructozo-1-fostatului, care inhiba glucozo-6-


fosfataza

- Scindarea legaturii 1,6-glicozidice din glicogen(glicogenoliza):

este catalizata de enzima de deramificare

- Glicoliza: are loc in citozol

- Glicoliza: glicoliza anaeroba include 11 reactii

- Catul de fosforilare(P/O) reprezinta:

raportul dintre numarul de molecule AMP incorporati ca ATP si numarul de atomi


de O2 consumat in timpul fosforilarii oxidative

- Ciclul Krebs:

produce echivalenti reducatori pentru lantul respirator

- Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic in ficat:

inhiba fructozo-1,6-difosfataza

- Alegeti afirmatia corecta referitor la reactia:

este o reactie de fosforilare la nivel de substrat


- Selectati procesele ce au loc in matrixul mitocondrial:

lantul de transport al electronilor

- Gluconeogeneza din alanina necesita enzima:


piruvat carboxilaza

- Decuplarea fosforilarii oxidative:

este un mecanism de adaptare la frig

- Functiile caii pentozo-fosfat:

sinteza ribozo-5-fosfatului

- Selectati varianta corecta de hidroliza a ATP:

ATP+H2O->AMP+PPi -7,3 kcal/mol; PPi+H2O-> 2PPi; -7,6 kcal/mol

1. Digestia glucidelor
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite
2. Gluconeogeneza din glicerol necesita enzima
Piruvat carboxilaza
3. Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decat hidroliza unei
legaturi macroergice din ATP
Fosfoenolpiruvat
4. Fosforilarea oxidativa
Este sinteza ATP din ADP si Pi cuplata cu lantul de transport de electroni
5. Fructoza
Este o cetoza
6. Ciclul Krebs
Produce echivalenti reducatori pentru lantul respirator
7. Metabolism
Anabolismul este sinteza macromoleculelor din micromolecule
8. Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decat hidroliza unei
legaturi macroergice din ATP
Creatin fosfatul
9. Citocromul P450
Este o componenta a lantului de transport de electroni mitocondrial
10.Energia produsa in lantul de transport de electroni
Este calculata dupa reactia ΔG0= -nFΔE0
11.Ciclul Krebs
Este ultia etapa din procesul de oxidare a compusilor organici
12.Produsele finale ale activitatii lantului respirator
H2O, CO2, 3ATP

13. Reactia:

Este catalizata de enzima glucozo-6-fosfat dehidrogenaza

14. Reactia:

Este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

15.Mecanismul de fosforilare oxidativa


H+ se intorc inapoi in matricea mitocondriala prin subunitatea Fo a
ATPsintazei
16.Selectati citocromii complexului II a LR
Cyt b, cyt c1
17.Selectati componentele c omplexului III a lantului de transport de
electroni
Proteinele Fe-s
18.Selectati afirmatia corecta referitor la NAD+
Se leaga 1H+ si 2e la nicotinamida
19.Selectati afirmatia corecta referitor la citocromi
Sunt hemoproteine ce transporta electronii prin LR
20.Lantul respirator
Este un proces complex de reactii succesive de...
21.Selectati vitamina necesara pentru activitatea normala a enzimei
ciclului Krebs
Acidul pantotenic
22.Selectati vitamina ce este parte componenta a enzimelor din complexul
piruvat DH dehidrogenaza
Tiamina
23.Ciclul Krebs
Produce echivalenti reducatori pentru LR
24.Care din functiile enumerate nu este indeplinita de metabolism
Productia de energie chimica cu ajutorul luminii solare

1.Reglarea hormonala a glicemiei

-insulina intensifica glicogenogeneza

2.Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic.

-induce sinteza transporturilor de glucoza (GLUT)

3.Pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare

- 2 piruvat, 2ADP, 1GTP

4.Reactia glucozo-6-fosfat * * fructozo-6-fosfat

- este catalizata de enzima glucozo-6-fosfat izomeraza

5.Digestia glucidelor

- dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite

6.Produsele finale ale lantului respirator

- H2O si 2 ATP ca rezultat al activitatii complexului II

7.Referitor la sarcina enegetica (SE) a celulei este corecta afirmatia

- SE=(ATP]+1/2ADP]/[ATP]+[ADP]+[AMP])

8.Metabolismul fructozei de ficat (selectati reactia)

- Fructoza+ATP=Fructozo-1-fosfat+ADP

9.Decuplarea fosforizarii oxidative

-este un mecanism de adaptare la frig


10.Reglarea activitatii complexului piruvat dehidrogenazic (PDHc)

-GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDHc

11.Agentii de cumplare (foarte neclar, dar am incercat sa descifrez)

-sunt compusi hidrofobi care cresc preameabilitatea membranei mitocondriale


interne pentru H+

12. ATP-sintaza

- F1 este subunitatea catalitica a enzimei

13.ATP-sintaza

- F este localizata un membrana interna mitocondriala

14.Etapa non-oxidativa a glicolizei

-include conversia glucozei in 2 trioze fosforilate

15.Selectati perechea redox corecta

-36O2+2H+ + 2e = H2O Eo=0.82V

16.Pentru biozinteza unei molecule de glucoza unei molecule de glucoza sunt


necesare

- 1 piruvat, 2 GTP

17.Succinat dehidrogenaza (afirmatii corecte)

- este FAD – dependenta

18.Reglarea hormonala a glicogenolizei

- fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub actiunea adrenalinei, glucagonului

19.Alegeti afirmatia corecta referitor la reactia

-este catalizata de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza


20.Alegeti afirmatia corecta referitor la reactia

-(nu e clar) este prin intermediul ? reactiei

21.Reactia

-este catalizata de enzima glucozo-6-fosfat izomeraza


40. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţii corecte referitor la enzime:

a) [ ] sunt catalizatori nebiologici


b) [ ] prezintă catalizatori anorganici
c) [x] poseda specificitate de actiune
d) [ ] catalizează doar reacţii de scindare
e) [ ] catalizează numai reacţii de sinteză
41. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor
anorganici:

a) [ ] modifică direcţia reacţiei


b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde
d) [ ] activitatrea lor se reglează
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
42. Chimia proteinelor Enzimele A1 Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin
faptul că:
a) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la temperaturi înalte

b) [ ] activitatea lor nu poate fi reglata


c) [ ] posedă viteză catalitică mai mică, comparativ cu catalizatorii nebiologici
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
e) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la pH extrem acid sau bazic

43. Chimia proteinelor Enzimele A3 Natura chimică a enzimelor:

a) [ ] toate enzimele sunt doar proteine simple


b) [ ] sunt glicolipide
c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
d) [ ] sunt numai nucleoproteide
e) [x] sunt proteine simple si conjugate
44. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la enzimele conjugate sunt corecte
afirmatiile:

a) [ ] specificitatea este determinată de cofactor


b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei
45. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la cofactor sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] ca cofactori pot servi doar lipidele


b) [x] ca cofactori pot fi nucleotidele, vitaminele, peptidele
c) [ ] gruparea prostetică este cofactorul slab legat de apoenzimă
d) [ ] coenzima prezintă cofactorul legat covalent cu apoenzima
e) [ ] cofactorul este partea proteică a enzimei
46. Chimia proteinelor Enzimele A3 Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:

a) [x] stabilizează conformaţia activă a enzimelor


b) [x] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică
c) [ ] determină specificitatea de acţiune a enzimei
d) [x] leagă substratul la enzimă
e) [ ] determină directia reactiei chimice
47. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul activ al enzimelor reprezintă:
a) [ ] linie frintă în molecula enzimei
b) [ ] un plan in molecula enzimei
c) [x] structură compusă unicală tridimensională
d) [ ] un punct din structura terţiară a enzimei
e) [x] locul unde se fixează substratul
48. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul activ (CA) al enzimelor:
a) [x] este locul de legare a substratului
b) [ ] CA este alcătuit din aminoacizi amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic
c) [ ] în CA se fixează activatorii si inhibitorii enzimei
d) [ ] CA se formează numai la proteinele cu structură cuaternară
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara
49. Chimia proteinelor Enzimele A3 La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele
funcţionale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):

a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu
c) [ ] COOH - Asn
d) [ ] COOH - Gln
e) [ ] NH2 - Val
50. Chimia proteinelor Enzimele A3 Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:

a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima


b) [ ] toate enzimele fixează numai un singur substrat
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi
d) [ ] se leagă de centrul activ al enzimei exclusiv prin legături covalente
e) [ ] este parte componentă a enzimei
51. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul alosteric al enzimei:
a) [x] este un centru diferit de centrul activ
b) [ ] este locul fixării substratului
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor
d) [ ] este locul fixării doar a activatorilor alosterici
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici
52. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:

a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice


b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite
c) [ ] efectorii alosterici fixîndu-se la centrul alosteric nu modifică conformatia moleculei enzimei
d) [ ] modulatorii alosterici se leagă covalent în centrul activ al enzimei
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei
53. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt
corecte afirmările:

a) [ ] formarea complexului enzimă-substrat nu este obligatorie


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
c) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură rigidă, stabilă
d) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură stabilă
e) [ ] formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă a mecanismului de acţiune a enzimelor
54. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte referitor la mecanismul de acţiune a
enzimelor:

a) [ ] în componenta complexului enzimă-substrat substratul nu se modifică


b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
e) [ ] la interacţiunea substratului cu enzima conformatia lor nu se modifică
55. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proprietăţile generale ale enzimelor:
a) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate absolută de substrat
b) [x] enzimele sunt termolabile
c) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate relativă de substrat
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
e) [ ] activitatea enzimelor nu depende de pH mediului
56. Chimia proteinelor Enzimele A3 Specificitatea enzimatica:

a) [ ] e determinată de coenzimă
b) [ ] depinde atât de partea proteică, cât si de coenzimă
c) [x] poate fi absolută de substrat
d) [ ] este o proprietate a catalizatorilor nebiologici
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al
substratului
57. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care enzime posedă stereospecificitate?

a) [x] fumaraza
b) [ ] ureaza
c) [ ] citratsintaza
d) [ ] carbanhidraza
e) [ ] alcooldehidrogenaza
58. Chimia proteinelor Enzimele A3 Termolabilitatea enzimatică:

a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează

b) [ ] e determinată de coenzimă

c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C

d) [ ] la temperatura mai înaltă de 50 0 C activitatea majoritătii enzimelor creşte

e) [ ] la temperatură scăzută, mai joasă de 10 0 C, activitatea enzimelor nu se modifică


59. Chimia proteinelor Enzimele A2 Inhibitia competitivă:
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
d) [ ] se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a substratului şi a inhibitorului
e) [ ] inhibitorul competitiv se leagă în centrul alosteric
60. Chimia proteinelor Enzimele A1 Inhibiţia competitivă:

a) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului la centrul alosteric al enzimei


b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [ ] inhibiţia competitivă se inlatură prin exces de inhibitor
d) [ ] inhibitorul este scindat fermentativ
e) [ ] inhibitorul concurează cu substratul pentru fixarea în centrul alosteric
61. Chimia proteinelor Enzimele A1 Inhibitia alosterică:
a) [ ] este caracteristică tuturor enzimelor
b) [ ] este ireversibilă
c) [ ] se înlătură prin exces de substrat
d) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului în centrul activ al enzimei
e) [x] este reversibilă
62. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) și reglarea
activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] face parte din clasa transferazelor
b) [ ] acidul malonic provoacă o inhibiţie ireversibilă a SDH
c) [ ] inhibitorii modifică structura primară a SDH
d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD → Fumarat + FADH2
63. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la pepsină şi activarea ei sunt corecte
afirmaţiile:
a) [ ] este o hidratază
b) [ ] face parte din clasa liazelor
c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
d) [ ] se activează prin fosforilare
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic
64. Chimia proteinelor Enzimele A1 Activitatea specifică este:
a) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat in 1 min la 250 C
b) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mmol de substrat in 1 min la 250 C
c) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol de substrat in 1sec la 250 C
d) [ ] numărul mol de substrat ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă
e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină

65. Chimia proteinelor Enzimele A3 Izoenzimele:


a) [ ] sunt proteine cu structură tertiară
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
d) [ ] catalizează diferite reacţii
e) [x] sunt alcătuite din diferiti protomeri
66. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele
lactat dehidrogenazei (LDH)?
a) [ ] sunt proteine dimere alcătuite din 2 tipuri de subunităti - M si H
b) [ ] sunt proteine dimere
c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite
d) [ ] lanţurile proteice M si H sunt codificate de aceeaşi genă
e) [ ] LDH are 4 izoforme
67. Chimia proteinelor Enzimele A3 Vitamina B1:
a) [x] coenzima de bază a vitaminei B1 este tiaminpirofosfatul
b) [ ] coenzima de bază a vitaminei B1 este flavinmononucleotidul
c) [x] coenzima vitaminei B1 participă la decarboxilarea oxidativă a alfa-cetoacizilor
d) [ ] coenzima vitaminei B1 participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [ ] se mai numeste riboflavină
68. Chimia proteinelor Enzimele A3 Vitamina B2:
a) [x] este riboflavina
b) [ ] este tiamina
c) [ ] coenzima vitaminei B2 este tiamindifosfatul
d) [x] coenzimele vitaminei B2 sunt FMN şi FAD
e) [ ] coenzimele vitaminei B2 sunt NAD şi NADP
69. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):
a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
b) [ ] catalizează reacţii de izomerizare
c) [ ] adiţionează şi cedează doar electroni
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni
e) [ ] catalizează reacţii de carboxilare
70. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte
afirmaţiile:
a) [ ] contin nicotinamida
b) [ ] vitamina componentă este B6
c) [x] vitamina componentă este B2
d) [ ] participă la reactii de hidroliză
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

71. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzima NAD+ :


a) [x] transferă hidrid-ionul
b) [ ] se uneste cu apoenzima prin legături covalente
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
d) [ ] contine riboflavina
e) [ ] vitamina componentă este B3

72. Chimia proteinelor Enzimele A1 Coenzima NADP :
a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere
b) [ ] contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
c) [ ] participă la reactii de hidroliză
d) [ ] se leagă covalent cu apoenzima
e) [ ] contine B1
73. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzimele vitaminei B6:
a) [ ] sunt piridoxaminfosfatul şi piridoxalfosfatul
b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor
c) [x] participă în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea alfa-cetoacizilor
e) [ ] participă în reacţiile de carboxilare a aminoacizilor
74. Chimia proteinelor Enzimele A3 Clasificarea enzimelor:
a) [x] se clasifică în şase clase
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre
e) [ ] cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă
75. Chimia proteinelor Enzimele A1 Oxidoreductazele catalizează:
a) [ ] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] reacţii de transfer al restului fosfat
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului
76. Chimia proteinelor Enzimele A3 Transferazele catalizează:
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul

d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici


e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului
77. Chimia proteinelor Enzimele A3 Hidrolazele:
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile
78. Chimia proteinelor Enzimele A3 Liazele:
a) [ ] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fumaraza se referă la liaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze
79. Chimia proteinelor Enzimele A3 Izomerazele:
a) [ ] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze
d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile
80. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ligazele:
a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
d) [ ] în reactiile catalizate de ligaze ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat pentru substrat
e) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile

Intrebarea nr. 66: Intrebarea66Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Enzimele, afirmaţii corecte:
a) [x] sunt catalizatori biologici;
b) [ ] prezinta catalizatori anorganici;
c) [ ] se pot forma numai in celulele vii;
d) [x] există si în formă neactivă în organism;
e) [ ] Catalizează numai reacţiile de sinteză.
Intrebarea nr. 67: Intrebarea67Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Proprietăţile generale comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:
a) [x] nu modifică direcţia reacţiei;
b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei ;
c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde;
d) [ ] activitatrea lor se reglează;
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei.

Intrebarea nr. 68: Intrebarea68Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:

a) [ ] intervin în reacţii posibile din punct de vedere termodinamic;


b) [x] posedă specificitate;
c) [ ] au viteza catalitică mult mai mică;
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde;
e) [ ] majorează energia de activare a procesului chimic.

Intrebarea nr. 69: Intrebarea69Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Natura chimică a enzimelor:
a) [ ]prezintă numai proteine simple;
b) [ ] sunt glicolipide;
c) [x] prezintă compuşi macromoleculari;
d) [ ] sunt numai nucleoproteide.
e) [ ] sunt heteropolizaharide.

Intrebarea nr. 70: Intrebarea70Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Referitor la natura chimică a enzimelor:
a) [x] constituenţii fundamentali sunt aminoacizii;
b) [ ] sunt compusi termostabili;
c) [x] în apă formează soluţii coloidale;
d) [ ] sunt compusi micromoleculari;
e) [x] prezintă substanţe termolabile.

Intrebarea nr. 71: Intrebarea71Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Enzimele coniugate:
a) [] posedă specificitate, determinată de cofactor;
b) [x ] posedă specificitate, determinată de apoenzimă;
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă;
d) [x ] efectul enzimatic e dependent de ambele componente;
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei.
Intrebarea nr. 72: Intrebarea72Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Referitor la cofactor, sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] drept coenzimă frecvent sunt utilizaţi anionii metalici;
b) [ ] în calitate de coenzimă apar lipidele;
c) [ ] grupa prostetică prezintă cofactor slab legat de apoenzimă;
d) [ ] coenzima prezintă cofactor strîns legat in enzima;
e) [x] cofactorii sunt partea neproteică a enzimei.

Intrebarea nr. 73: Intrebarea73Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
În legatură cu cofactorii sunt corecte afirmaţiile:
a) [x ] stabilizează conformaţia activă a enzimelor;
b) [x ] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică;
c) [] determină specificitatea de acţiune;
d) [x ] îndeplinesc funcţia de legatură între substrat si enzimă;
e) [ ] cofactorii sunt componenţi ai enzimelor simple.

Intrebarea nr. 74: Intrebarea74Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Organizarea enzimelor in celulă:
a) [x ] sunt organizate în complexe multienzimatice;
b) [x ] pot fi fixate de structuri supramoleculare;
c) [x ] pot conţine mai multe subunităţi;
d) [ ]pot avea numai o singură localizzare;
e) [] sunt libere şi nu pot fi ataşate la diverse structuri.
Intrebarea nr. 75 Intrebarea75Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Centru activ al enzimelor reprezintă:

a) [ ] linie frintă în molecula enzimei;


b) [ ] un plan in moleculă;
c) [x] structură compusă unicală tridimensională;
d) [ ] un punct din structura terţiara;
e) [ ] locul unde se fixează modulatorii.
Întrebarea nr. 76: Intrebarea76Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Centru activ al enzimelor:
a) [x ] se formează la interacţiunea enzimei cu substratul;
b) [] grupele funcţionale aparţin aminoacizilor amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic:
c) [ ] în centrul activ se fixează activatorul sau inhibitorul;
d) [ ] centrul activ se formează numai pe baza structurii cuaternare;
e) [ ] centrul activ se formează numai pe baza structurii terţiare.
Intrebarea nr. 77: Intrebarea77Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale:
a) [ x] OH – Ser;
b) [x] COOH- Glu;
c) [ ] COOH - Asn;
d) [ ] COOH - Gln;
e) [x] NH2 – Lys.
Intrebarea nr. 78: Intrebarea78Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat (S) :
a) [ x] e substanţa asupra careia acţionează enzima;
b) [] toate enzimele fixează numai un singur substrat;
c) [x ] unele enzime interacţionează cu cîteva substrate;
d) [ ] este legat de centru activ prin legături covalente;
e) [ ] este inhibitor sau activator al enzimei.

Intrebarea nr. 79: Intrebarea79Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Centrul alosteric:
a) [x] este separat spaţial de centrul activ;
b) [ ] este locul fixării substratului;
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor;
d) [ ] este locul fixării numai a activatorilor;
e) [ x] este locul în care se fixează activatorii şi inhibitorii .

Intrebarea nr. 80: Intrebarea80Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Enzimele alosterice:
a) [ ] modulatorii se leaga covalent in centrele alosterice;
b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite;
c) [ ] efectorii fixîndu - se nu modifica conformatia moleculei enzimei;
d) [ ] modulatorii se leagă covalent în centrul activ al enzimei;
e) [x] modulatorii modifică conformaţia moleculei enzimei.

Intrebarea nr. 81: Intrebarea81Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Referitor la mecanismul de acţiune al enzimelor sunt corecte afirmările:

a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;


b) [x ] are loc formarea complexului enzima - substrat [ES];
c) [] complexul ES e o structura rigidă, stabilă;
d) [ x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.

Intrebarea nr. 82: Intrebarea82Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Mecanismul de acţiune al enzimelor, afirmaţiile corecte:

a) [ ] în complexul ES - substratul nu se modifică;


b) [x] în complexul ES - substratul se deformează;
c) [ x] în centrul activ al enzimi are loc cataliza covalentă;
d) [x ] în centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazică;
e) [] la interacţiunea substratului şi enzimei se modifică atît structura enzimei cît şi a
substratului.

Intrebarea nr. 83: Intrebarea83Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Mecanismele activării enzimatice sunt:

a) [x] proteoliză parţială;


b) [x] modificarea covalentă;
c) [ ] autoasamblarea secundară;
d) [ x] activarea alosterică;

e) [ ] activarea prin exces de substrat.

Intrebarea nr. 84: Intrebarea84Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Proprietăţile generale ale enzimelor:
a) [ ] posedă numai specificitate strict absolută;
b) [x] termolabilitatea;
c) [ ] posedă numai specificitate strict relativă;
d) [x] posedă specificitate;
e) [ ] activitatea nu e dependentă de pH mediului.

Intrebarea nr. 85: Intrebarea85Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Specificitatea enzimatica (afirmatiile corecte ):
a) [ ] e dependenta de coenzima;
b) [ ] depinde de partea proteică si de coenzimă;
c) [x] poate fi absolută de substrat- catalizează transformarea unui singur substrat;
d) [x] poate fi relativă de grup - unui grup de S cu acelaşi tip de legatură;
e) [x] poate fi stereochimică – catalizează transformările unui stereoizomer al substratului.

Intrebarea nr. 86: Intrebarea86Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Termolabilitatea (T) enzimatică:
a) [x] T determină afinitatea E fata de S, de modulatori;
b) [ ] e dependentă de coenzimă;
c) [x ] temperatura optimă pentru majoritatea enzimelor e cuprinsă între 20-400 C;
d) [ ] la temperatura mai mult de 50 C activitatea E creşte;
e) [ ] la temperatura scăzută, mai mici de 10 C, activitatea nu se modifică.

Intrebarea nr. 87: Intrebarea87Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Influenţa pH-ului asupra activităţii enzimelor:
a) [ x] fiecare enzimă are pH-ul său optim;
b) [ ] pH-ul optim pentru pepsină este 7-8;
c) [] pH-ul nu modifică activitatea catalitică a enzimei;
d) [] pH-ul optim al tripsinei este 1-2;
e) [ ] pH-ul optim al arginazei este 7.
Intrebarea nr. 88: Intrebarea88Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Anhidraza carbonică prezintă specificitate:
a) [ ] relativă de substrat;
b) [ ] relativă de grup;
c) [ ] stereochimică ;
d) [x] absolută de substrat;
e) [] absolută de grup.
Intrebarea nr. 89: Intrebarea89Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Care enzime posedă stereospecificitate?
a) [x] Fumaraza;
b) [ ] Ureaza ;
c) [] citratsintaza;
d) [ ] Carbanhidraza;
e) [] alcooldehidrogenaza.
Intrebarea nr. 90: Intrebarea90Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Activarea enzimelor e posibilă prin:
a) [x] mărirea concentraţiei substratului;
b) [x] surplus de coenzime;
c) [ ] denaturare;
d) [x] proteoliză limitată;
e) [x] modulatori alosterici.
Intrebarea nr. 91: Intrebarea91Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Inhibiţia specifică enzimatică e posibilă prin:
a) [ ] denaturare;
b) [ ] salifiere;
c) [x ] exces de substrat;
d) [x] modulatori alosterici;
e) [ ] fierbere.
Intrebarea nr. 92: Intrebarea92Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Inhibitia competitivă:
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă;
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă;
c) [x] inhibitorul se aseamană dupa structură cu S;
d) [ ] e posibilă simultan fixarea substratului şi a inhibitorului;
e) [] inhibitorul se leagă cu centrul alosteric.

Intrebarea nr.93: Intrebarea92Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Inhibiţia competitivă:
a) [ ] e posibil simultan fixarea S si a inhibitorului;
b) [ ] cu enzima se leagă compusul a carui concentraţia e mai mică;
c) [x ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;
d) [] inhibitorul este scindat fermentativ;
e) [ ] inhibitorul concurează cu S pentru fixarea in centrul alosteric.

Intrebarea nr. 94: Intrebarea94Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Referitor la inhibitorii competitivi sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] se leagă de enzima la nivelul centrului alosteric;
b) [] legătura inhibitorului cu enzima este de tip covalent ;
c) [ x] legătura inhibitorului cu enzima este de tip necovalent;
d) [ ] inhibitorul micsoreaza viteza maximală;
e) [x ] inhibitorul creşte Km, deci scade afinitatea enzimei pentru substrat.

Intrebarea nr. 95: Intrebarea95Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Inhibiţia enzimatică necompetitivă:

a) [ ] inhibitorul se fixează în centrul activ catalitic;


b) [ ]inhibitorul influenţează asupra legăturii S cu E;
c) [ ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;
d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
e) [ ] se formează un complex dublu: EI.

96)Intrebarea nr.96: Intrebarea105Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Inhibitia necompetitivă:
a) [ ] inhibitorul se aseamănă după structură cu substratul;
b) [ ] se inlatură prin exces de substrat;
c) [ ] între inhibitor şi substrat se realizează o competiţie pentru a se lega de enzimă;
d) [ ]V max scade dar creşte Km;
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;

Intrebarea nr. 97: Intrebarea106Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura


proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Inhibiţia alosterică:
a) [x] apare la enzimele oligomere;
b) [] inhibitorul se uneşte cu centrul activ şi schimbă conformaţia enzimei;
c) [ ] interactiunea protomerilor nu modifică conformaţia enzimei;
d) [ ] enzimele respective preponderent au structură terţiară;
e) [ ] stă la baza efectului substanţelor medicamentoase.
Intrebarea nr. 98: Intrebarea98 Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura
proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0
secAutor: L. Lisii
Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) si reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] face parte din clasa transferazelor;
b) [ ] acidul malic provoacă o inhibiţie ireversibilă;
c) [ ] în inhibiţie se modifică structura primară a S;
d) [ ] inhibiţia nu depinde de concentraţia acidului malic;
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD →Fumarat + FADH2.

99)Intrebarea nr. 99: Intrebarea108Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Referitor la pepsină şi reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] nu face parte din clasa hidrolazelor;


b) [ ] face parte din clasa liazelor;
c) [x] apare la proteoliza limitată (PL) a pepsinogenului;
d) [ ] proteoliza limitată e un proces reversibil;
e) [x] în urma PL se formează centrul activ al enzimei.

Intrebarea nr. 100: Intrebarea100Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Referitor la amilază şi reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [x] face parte din clasa hidrolazelor;
b) [ ] face parte din clasa liazelor;
c) [x] NaCl este activator şi nu modifică structura primară a substratului;
d) [ ] NaCl provoaca denaturarea enzimei ;
e) [x] amilaza scindează amidonul.
Intrebarea nr. 101: Intrebarea101Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Efectul sulfanilamidelor asupra enzimelor:
a) [x] provoacă o inhibiţie competitivă;
b) [x] majorează Km şi nu modifică V max;
c) [ ] inhibă ireversibil enzima bacteriană ;
d) [ ] modifică structura primară a enzimei;
e) [x] nu acţionează asupra enzimelor umane .
Intrebarea nr. 102: Intrebarea102Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Afirmaţiile corecte în legatură cu Km a enzimelor:
a) [ x] se exprima in unităţi de concentraţii de S;
b) [ x] reflectă afinitatea enzimi faţă de substrat;
c) [ ] Km de o valoare mare semnifică o afinitate mare pentru S;
d) [] este crescută în prezenţa unui inhibitor necompetitiv ;
e) [x ] este egală cu concentraţia [S] pentru care viteza reacţiei este jumătate din viteza
maximă.
Intrebarea nr. 103: Intrebarea103Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Katalul prezintă:
a) [ ] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S in 1 min la 250 C;
b) [ ]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S in 1 min la 250 C;
c) [x]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1 sec la 250 C;
d) [ ] numarul mol de S ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă;
e) [ ] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µkmol de S in 1 min la 250 C
raportată la 1 mg proteină.
104)Intrebarea nr. 104: Intrebarea120Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Activitatea specifică este:
a) [ ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S in 1 min la 250 C;
b) []Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S in 1 min la 250 C ;
c) [ ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1sec la 250 C ;
d) [ ] Numarul mol de S ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de E;
e) [x ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1µmol de S în 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină.

105)Intrebarea nr. 105: Intrebarea121Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Unitatea internaţională este:
a) [ x] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S în 1 min la 250 C;
b) [] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S în 1 min la 250 C ;
c) [] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S în 1 sec la 250 C ;
d) [ ] numarul mol de S ce se transformă în 1 min cu ajutorul 1 molecule de E;
e) [ ] cantitatea de E necesară să transf. 1 µmol de S în 1 min la 250 C raportată la 1 mg
proteină.

106)Intrebarea nr. 106: Intrebarea122Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Izoenzimele:
a) [ ] sunt preponderent protomeri;
b) [x] sunt,de regulă, oligomeri;
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie;
d) [ ] catalizează diferite reacţii;
e) [x] au rolul de reglatori în metabolism.
Intrebarea nr. 107: Intrebarea107Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Viteza de reacţie este dependentă de:
a) [x] concentraţia enzimei;
b) [ ] este independentă de concentraţia enzimei;
c) [ ] nu se constată o dependenţă de concentraţia S ;
d) [x] Vmax are o curba cu aspect de hiperbolă;
e) [x] e dependentă de valoarea temperaturii.
108)Intrebarea nr. 108: Intrebarea125Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele LDH?
a) [x] sunt tetrameri de două tipuri M si H;
b) [ ] sunt dimeri de două tipuri M si H;
c) [ ] reacţia catalizată este ireversibilă;
d) [ ] lanţurile M si H sunt sintetizate de aceleaşi gene ;
e) [ ] se află în ţesuturi în 2 forme.

Intrebarea nr. 109: Intrebarea109Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Referitor la izoenzimele LDH:
a) [x] LDH se găseşte în ţesuturi în 5 forme;
b) [x] concentraţia serică a LDH5 se modifică în afecţiunile hepatice;
c) [ ] LDH2 este produsa, preponderent, in ficat;
d) [x] concentraţia serică a LDH1 creşte după infarctul miocardic;
e) [ ] după infarctul miocardic în ser creşte LDH5.

Intrebarea nr. 110: Intrebarea110Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Creatinfosfokinaza (CPK) :
a) [ ] este compusă din lanţuri M si H, prezentînd 3 izoenzime;
b) [ ] este compusă din lanturi M si B, prezentînd 5 izoenzime;
c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic;

e) [ ] creşterea concentraţiei serice BB confirmă infarctul miocardic;

Intrebarea nr. 111: Intrebarea111Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi, Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de
dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Vitamina B1:
a) [ x] coenzima sa de bază este tiaminpirofosfatul;
b) [ ] coenzima sa de bază este flavinmononucleotidul;
c) [ x] coenzima sa participă la decarboxilarea oxidativă a alfa cetoacizilor;
d) []coenzima sa participă la decarboxilarea aminoacizilor;
e) [ ] este cunoscută şi sub nume de riboflavină.
Intrebarea nr. 112: Intrebarea112Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Vitamina B2:
a) [x] FMN este esterul monofosforic al vitaminei B2;
b) [ ] FAD este esterul difosforic al B2;
c) [ ] FAD este dinucleozidul B2;
d) [ ] FMN şi FAD sunt coenzime din clasa liazelor;
e) [x ] FMN şi FAD sunt coenzime din clasa oxidoreductazelor.

Intrebarea nr. 113: Intrebarea113Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Coenzimele vitaminei B2:
a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea acil-CoA;
b) [ ] FMN este coenzima alcooldehidrogenazei;
c) [ ] la inelul izoaloxazinic se adiţionează numai electronii;
d) [ ] la inelul izoaloxazinic se adiţionează numai protonii;
e) [ ] FAD şi FMN catalizează reacţiile de carboxilare.

Intrebarea nr. 114: Intrebarea114Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] în structura lor este prezentă nicotinamida;
b) [ ] vitamina din structura lor este B6;
c) [ ] vitamina din structura lor este B1;
d) [ ] sunt coenzime pentru reacţia: R-CH2-COH-CH2-COSCoA -> R-CH-CO-CH2-
COSCoA ;

e) [x] FAD participă la dehidrogenarea succinatului.

Intrebarea nr. 115: Intrebarea115Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Coenzima NAD+ :
a) [ x] ia parte în transferul unui hidrid - ion;
b) [] legătura sa cu componenţii proteici este covalentă;
c) [ x] legatura sa cu componenţii proteici este slabă, necovalentă;
d) [ ] enzimele cu coenzima NAD+ participa în anabolism;
e) [ ] în componenţa ei intră vitamina B3.

Intrebarea nr. 116: Intrebarea116Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Coenzima NADP :
a) [x] enzimele NADP dependentă participă în reacţiile de oxidoreducere;
b) [ ] contin un rest fosfat fixat la 2' OH al acidului nicotinic;
c) [ ] este o formă redusă a coenzimei;
d) [ ] se leagă covalent la toate apoenzimele;
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic.

Intrebarea nr. 117: Intrebarea117Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Vitamina B6 si coenzimele sale:

a) [x ] vitamina B6 există în 3 forme: piridoxina, piridoxamina, piridoxalul;


b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor;
c) [x ] sunt coenzime în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor;
d) [] ca coenzime ale transaminazelor sunt piridoxamina şi piridoxalul;
e) [x] sunt coenzime în reacţiile de transaminare a aminoacizilor.

Intrebarea nr. 118: Intrebarea118Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Acid pantotenic si coenzima A:

a) [x ] conlucrează la transferul grupei acil datorită grupului reactiv SH;


b) [x] participă la activarea acizilor graşi,
c) [x] CoA participă în decarboxilarea oxidativă a piruvatului;
d) [ ] CoA este componentă a oxidoreductazelor;
e) [ ] este coenzima pentru transformarea: acid piruvic acid lactic.

Intrebarea nr. 119: Intrebarea139Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Vitamina H (biotina):
a) [ ] serveşte ca coenzimă a enzimelor in reacţiile de decarboxilare;
b) [x] este gruparea prostetică a acetil-CoA-carboxilazei;
c) [ ] participă la transformarea piruvatului în lactat;
d) [ x] participă la transformarea piruvatului în oxaloacetat;
e) [ ] participă în reacţiile de transaminare.

Intrebarea nr. 120: Intrebarea120Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Vitamina B12:
a) [x] conţine în structura sa ionul de Co;
b) [ ] conţine in structura sa ionul de Cu+;
c) [x] participă la transformarea metilmalonil CoA în succinil CoA;
d) [ ] participă la transformarea succinil Co A în succinat;
e) [ ] participă la transformarea prolinei în hidroxiprolina;

Intrebarea nr. 121: Intrebarea121Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: scazutPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Acidul folic:

a) [ x] contine: nucleul pteridinic,acid p-aminobenzoic si Glu;


b) [x ] ca coenzimă serveşte forma sa redusă: acidul tetrahidrofolic (FH4);
c) [x] transferă fragmentele monocarbonice în diverse reacţii enzimatice;
d) [ ] se sintetizează în organismul uman;
e) [ ] Ser + FH4 N5N10-metilenFH4 + Glu.

Intrebarea nr. 121: Intrebarea121Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Acidul ascorbic:
a) [x] participă la reactii de hidroxilare a prolinei în hidroxiprolină;
b) [ ] este precursorul CoA;
c) [ ] este necesară la transformarea noradrenalinei in adrenalina;
d) [] e parte la decarboxilarea oxidativa a piruvatului;
e) [x] este necesară la transformarea dopaminei în noradrenalina.

Intrebarea nr. 122: Intrebarea122Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Care coenzime conţin sulf ?
a) [ ] NAD+;
b) [x] TPP;
c) [] FAD;
d) [ ] Piridoxalfosfatul;
e) [x] Acidul pantotenic (CoA).

Intrebarea nr. 123: Intrebarea123Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Care vitamine trec în coenzime prin fosforilare:
a) [x] Vitamina B1;
b) [x] Vitamina B2;
c) [ ] Acidul folic;
d) [x] Vitamina B6;
e) [] Vitamina K.

Intrebarea nr. 124: Intrebarea124Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Microelementele ca cofactori:
a) [x] posedă funcţie catalitică la o anumită reacţie chimică;
b) [x] modifică conformaţia enzimei;
c) [] nu poate avea rol de acceptori de electroni;
d) [x] poate stabiliza structura enzimei;
e) [ ] modifică structura primară a enzimei.

Intrebarea nr. 125: Intrebarea125Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Asamblarea proteinelor:
a) [ x] se mai numeşte folding;
b) [x] stabilitate proteinei creşte cu apropierea de starea nativă;
c) [x] rezultanta finală a foldingului este conformerul nativ;
d) [] stabilitate proteinei scade cu apropierea de starea nativă;
e) [] se mai numeşte denaturare.

Intrebarea nr. 126: Intrebarea126Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Ciaperoninele:
a) [x] favorizează asamblarea corectă a proteinelor;
b) [ ] favorizează transportul membranar;
c) [ x] formează spaţiul protector pentru asamblarea proteinei;
d) [x] procesul decurge prin utilizarea majoră de ATP;
e) [ ] participă în coagularea sîngelui.

Intrebarea nr. 127: Intrebarea127Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Peptidele active (endotelinele):
a) [x] endotelinele sunt factori vazoactivi efectivi;
b) [] se sintetizează în forme active;
c) [ ] endotelinele (ET-1, 2, 3) sunt codificate de aceeaşi genă;
d) [x] efectul lor e mediat de receptori specifici, G-proteine;
e) [] sunt rezultatul degradării glicogenului.

Intrebarea nr. 128: Intrebarea128Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Sinteza endotelinelor:
a) [x] se sintetizează sub formă de precursor;
b) [x] apar ca rezultat al proteolizei limitate;
c) [ ] apar ca rezultat al autostructurării cuaternare;
d) [ ] se sintetizează direct în formă activă;
e) [ ] sinteza are loc în nucleu.

Intrebarea nr. 130: Intrebarea130Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Clasificarea enzimelor:

a) [x] se clasifica în şase clase;


b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică;
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului;
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre;
e) [ ] cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă.

Intrebarea nr. 131: Intrebarea131Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Oxidoreductazele:

a) [] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;


b) [x] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [x ] dehidrogenazele se referă la oxidoreductaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] catalizează reacţii cu utilizarea ATP-ului.

Intrebarea nr. 132: Intrebarea132Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La oxidoreductaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [x] hidroxilazele;
c) [x ] reductazele;
d) [ ] hidrolazele;
e) [ ] kinazele.
Intrebarea nr. 133: Intrebarea133Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Transferazele:
a) [x] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ ] fumaraza se referă la transferaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] catalizează reacţii cu utilizarea ATP-ului.

Intrebarea nr. 134: Intrebarea134Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La transferaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [x] transaminazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [ ] carboxilazele;
e) [ x] kinazele.
Intrebarea nr. 135: Intrebarea135Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Hidrolazele:
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăture covalente cu adiţionarea apei;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ x] fosfatazele se referă la hidrolaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile.

Intrebarea nr. 136: Intrebarea136Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La hidrolaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [] hidroxilazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [x ] esterazele;
e) [ x] nucleazele.

Intrebarea nr. 137: Intrebarea137Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Liazele:
a) [] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [x ] fumaraza se referă la liaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ x] decarboxilazele se referă la liaze.

Intrebarea nr. 138: Intrebarea138Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La liaze se referă:

a) [x] hidratazele;
b) [x] aldolazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [ ] epimerazele;
e) [] mutazele
Intrebarea nr. 139: Intrebarea139Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Izomerazele:
a) [] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze;
d) [x ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor;
e) [ x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile.

Intrebarea nr. 140: Intrebarea140Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La izomeraze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [] transaminazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [x ] epimerazele;
e) [ x] mutazele.
Intrebarea nr. 141: Intrebarea141Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,
Structura proteinelorMod de punctare: A3Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
Ligazele:
a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului;
b) []catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente;
c) [x ] glutaminsintetaza se referă la ligaze;
d) [ ] ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat pentru substrat;
e) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile.

Intrebarea nr. 142: Intrebarea142Colectia: SP2011rom.col(3).colCapitol: Aminoacizi,


Structura proteinelorMod de punctare: A1Grad de dificultate: mediuPunctajul: 10Timp pe
intrebare: 0 secAutor: L. Lisii
La ligaze se referă:

a) [] alcooldehidrogenaza;
b) [] aldolaza;
c) [x ] piruvatcarboxilaza;
d) [ ] epimeraza;
e) [] glucokinaza.
----Caile catabolice si anabolice:
Constau din reactii si enzyme commune

----Afirmatia corecta despre anabolism este :


anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

----Reactia citrat<-->isocitrat
cis-aconilatul este un intermediar a reactiei

----Selectati vitamina care este necesara pentru activitatea normala a enzim CK :


B1(tiamina)

----Selectati coenzima care este necesara pentru activitatea normala a enzim CK :


Hs-CoA

----Selectati afirmatia corecta referitor la localizarea lantului transportator de electroni :


mitocondrii

-----Selectati afirmatia corecta referitor la functia lantului transportator de electroni :


oxidarea NADH si FADH2 cuplata cu sinteza ATP

-----Selectati afirmatia corecta referitor la FAD :


componenta riboflavinica accepta 2H+ si 2e

----Selectati dehidrogenaza (DH)NAD+ - dependenta :


izocitrat DH

----Functia complexului l al lantului respirator este :


oxidarea NADH si reducerea CoQ

----Functia complexului lV al lantului respirator este :


oxidarea cyt c si reducerea oxigenului

----Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului lV


cyt.c (Fe2+)+cyt.a(Fe3+)→cyt.c(Fe3+)+cyt.a(Fe2+)

----Raportul fosforilarii (P/O)


pentru oxidarea socitratului este 3/1

----Inhibitia lantului respirator :


complexul lll este inhibat de antimycina A

Digestia glucidelor :
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite

Monozaharidele sunt :
compusi polihidroxicarbonilici
----Selectati afirmatiile corecte referitor la homopolizaharide :
celuloza este un polizaharid din plante

----Dizaharidele :
lactoza se gaseste in laptele mamiferelor

----Reactia :fructozo-6-fosfat+ATP→fructozo-1,6-difosfat +ADP


este o reactive ireversibila

----Reactia gliceraldehid-3-fosfat→fosfat dihidroxicetona:


este catalizata de enzima triozo fosfat izomeraza

----Glicoliza:
glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

----Alegeti trioza care intra imediat in etapa de oxidare a glicolizei


gliceraldehid-3-fosfat

----Piruvat carboxilaza:
gruparea prostetica a enzimei este biotina

----Gluconeogeneza din lactate necesita prezenta enzimei:


piruvat carboxilaza

----Selectati reactia etapei oxidative a caii pentozo-fosfat:


6-fosfogluconat+NADP+--→ribulozo-5-fosfat+NADPH+H++CO2

----Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:


sunt catalizate de transcetolaze si transalidolaze

----Intoleranta la fructoza :
se caracterizeaza prin acumularea fructozo-1-fosfatului care inhiba glucozo-6-fosfataza

----Intoleranta la fructoza :
se manifesta clinic prin hipoglicemie

----Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic in ficat:


inhiba fructozo-1,6-difosfataza

----Afirmatia corecta despre metabolism este:


anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

----Care dintre compusii enumerati nu este macroergic:


glycerol-3-fosfat

----Citrat sintaza:
este o enzima alosterica
----Selectati citocromii complexului lll al lantului respirator:
cyt b,cyt c1

-----Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului lll:


CoQH2+cyt. C(Fe3+) →CoQ +cyt(Fe2+)

----Decuplarea fosforilarii oxidative:


se caracterizeaza prin cresterea producerii de caldura

----Glicogenul:
este stocat in ficat

----Functia carbohidratilor este:


energetica

----Lactoza:
este un dizaharid reductiv

----Glicogenul:
ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sanguine al glucozei

----Reactia piruvat + NADH+H+ →lactat + NAD+


este catalizata de dehidrogenaza (LDH)

----Reactia glucoza +ATP→glucozo 6 fosfat +ADP


este catalizata de hexokinaza sau glucokinaza

----In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:


acetil-CoA

----Ce enzime nu participa la glicoliza aeroba?


lactat dehidrogenaza

----Gluconeogeneza din alanina necesita enzima :


fosfoenolpiruvat carboxilkinaza

24----Pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:


d)2lactat,4ATP,2GTP

25----Rolul NADPH :
e)este donatorul de H in sinteza aminoacizilor indispensabili

26----Selectati unul dintre produsele finale ale fazei oxidative in calea pentozo-fosfat :
b)gliceraldehid-3-fosfat

27)----Metabolismul fructozei din ficat (selectati reactia) :


a)fructoza+ATP→fructozo-1-fosfat+ADP
28----Intoleranta la fructoza:
b)se caracterizeaza priin acumularea fructozo-1fosfatului,care inhiba glucozo-6-fosfotaza

29----Hipoglicemia poate fi cauzate de:


c)amplificarea glicolizei

----Reglarea hormonala a gluconeogenezei :


c)glucagonul activeaza enzimele reglatoare de gluconeogenzi prin fosforilare

1---energie produsa in timpul hidrolizei ATP este determinate de :


repulsie electrostatic

---Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decat hidrolza unei legaturi macroergice d
fosfoenolpiruvatul

----Reactia fumarat+H2O  →L-malat


este catalizata de enzima fumaraza

----Selectati reactia anaplerotica


glutamat+H2O+NAD+...

---Selectati reactia corecta referitor la FAD:


component riboflavinica accepta 2H si 2e

---Produsele finale ale activitatii lantului respirator


H2o

----Functia complexului ll al lantului respirator este


oxidarea FADH2 si reducerea CoQ

----Selectati componentul complexului lV al lantului de transport de electro


cyt.a3

----Selectati secventa corecta a transportului de electorni prin intermediul complexului l


NADH ->FMN->Fe-S proteine -> CoQ

----ATP-sintaza
este format din doua componente F0 si F1

---Agenti decuplanti
cresc termogeneza

---Dizaharidele
maltaza,zaharaza si lactaza sunt enzime implicate in digestia dizaharidelor

---Digestia glucidelor
alfa amilaza pancreatica scindeaza....
----Fructoza
este un izomer al glucozei

----Zaharoza
este scindata de zaharaza intestinala in alfa-glucoza si beta-fructoza

----Glicoliza
are loc in citozol

----Reactia glucoza +ATP→glucozo-6-fosfat+ADP


Este catalizata de hexochinaza care in musch este inhibata de glucoza-6-fos

---Reactia 1,3-bisfosfoglicerat+ADP →3 fosfoglicerat + ATP


este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

---Gluconeogeneza din lactat necesita prezenta enzimei :


piruvat carboxilaza

---In intervalele interprandiale,zaharul din sange este mentnut


prin gliconeogeneza din lactat

---Rolul NADPH
contribuie la mentinerea starii de oxidare a Fe2+ din hemoglobina

---Selectati reactia etapei oxidative a caii pentozo-fosfat :


6-fosfogluconat+NADP+→ribulozo-5-fosfat+NADPH +H+ + CO2

---Selectati enzima necesara pentru metabolismul fructozei in ficat:


fructokinaza

---Intoleranga la fructozo
se caracterizeaza prin acumularea fructozo-1-fosfatului,care inhiba glucozo-6-fosf

---Reglarea hom… a gliconeolizei


adrenalina activeaza glicogenoliza

---Reglarea hormonala a glicolizei


insulin activeaza enzimele de reglare ale glicolizei

58.Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:


a) induce sinteza transportorilor de glucoza (GLUT)

59. Reglarea hormonala a glicogenolizei :


b)adrenalina activeaza glicogenoliza
60.Metabolismul galactozei :
a) galactozo-1-fosfat+UDP-glucoza-UDP-galactoza+glugozo-1-fosfat
61.Deficitul glucozo6-fosfat dehidrogenazei (Glc-6-PDH)
calea pentozo -fosfat este singura modalitate de generare a NADPH
62.Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:
reactiile etapei non-oxidative sunt reversibile
62.In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:
acetil-CoA
63.Alegeti carbohidratul prezent in corpul uma:
glicogenul
64.Absorbtia glucozei:
necesita un transport de glucoza dependent de sodiu
65.Zaharoza :
Este scindata de zaharaza intestinala in alfa glucoza si beta-fructoza
66.decuplarea fosforilarii oxidative:
este un mkecanism de adaptare la frig
67.Selectati reactia transportului de electorni prin intermediul complexului II :
FADH2+CoQ--->FAD+CoQH2

68.Care este coenzima complexului II al lantului respiartor:


FAD
69.Componentele complexului III a LR:
acceptor de H+ si de e- in NAD+este nicotinamida
70.Tipuri de hidrolaza ATP
ATP+H2O-->ADP+Pi
71.Succinat dehydorgenaza:
necesita FAD
72.Localizarea lantului transportator de electorni:
mitocondrii
73.Selecati afirmatia corecta referito la functia lantului transporattor de electroni:
oxidarea NADH siFADH2 cuplata de sinteza ATP
74.Selectati dehifrogenaza(DH)NAD+ - dependenta:
izocitrat DH
75. Digestia glucidelor?:
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite
76:Monozaharidele sunt:
compusi polihidroxicarbonilici
77.Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:
sunt catalizate de transcetolaze si transcetolaze
78.Efectele insuline asupra metabolismului gluciidc in ficat:
inhiba frucotzo-1,6-difosfataza
79.Afirmatia corecta despre metabolism este:
anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpla
80 Reactia citrat<--> isocitrat:
cis -aconitatul este un intermediar al reactiei
81.Regalrea ciclului Krebs:
viteza ciclului krebs este diminuata de concentratia mare a ATP-ului
82. ATP:
poate fi donor de grupari pirofosfat
83. Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decit hidroliza unei legaturi macroergice de ATP:
creatin fosfatul

Totalizarea 2

1.oxidarea biologica :

a. are loc prin transfer de hydrogen direct la O2 pentru a forma apa;

b.incepe cu deshidratarea substraturrilor;

c.enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP’ dependente

d. enzimele implicate sunt oxidaze dependente de FMN;

e.reprezinta toate reactiile redox care au loc in organismele vii;

2. Dizaharidele:

a. ambele hexoze din lactoza sunt sub forma de furanoze;

b. zaharoza este compusa din 2 moleculede alfa-glucoza;

c. lactoza se gaseste in laptele mamiferelor;

d. zaharoza este carbohidratul principal din singe;

e. la hidroliza lactozei se primesc 2 molecule de alfa-glucoza

3.NAD +:

a. un H+ din substrat este transferat la nicotinamida, al doileaH+ la adenine;

b. se leaga 2H+ si 2 e la nicotinamida;

c.acceptor de H+ si e in NAD+ este nicotinamida

d. acceptor de H+ si e in NAD+ este riboza

e. acceptor de H+ si e in NAD+ este adenine

4. Glicoliza:

a. glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

b.eficienta energetic a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. toate reactiile glicolizei sunt ireversibile

d.glicoliza anaeroba este cuplata cu lantul respirator

e.produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul


5. ATP-sintaza:

a.F1 este situate in spatial intermembranar

b.este format din 2 componente F0 si F1

c.este localizata in membrane mitocondriala externa

d. F1 este uncanal de protoni

e.F0 este situat in matricea mitocondriala

6.reactia transportului de electroni prin intermediul complexului IV:

a. 2 cyt a (Fe 2+)+ ½ O2------ 2 cyt a (Fe 3 +) +O2-

b. cyt a3 (Fe 2+)+ cyt a (Fe 3+)------ cyt a3 (Fe 3+)+cyt a (Fe 2+)

c.cyt c (Fe 2+)+ cyt a (Fe 3+)-------cyt c (Fe 3+)+ cyt a (Fe2+)

d.cyt a3 (Fe 2+)+ ½ O2 ----- cyt c (Fe3+) + H2O

e. cyt c (Fe 3+)+ cyt a (Fe 2+)-------cyt c (Fe 2+)+ cyt a (Fe3+)

7. absorbtia glucozei:

a.necesita Ca 2+

b.implica simportul de ioni de glucoza si potasiu

c.necesita Mg2+

d.necesita un transport de glucoza dependent de sodium

e. implica antiportul ionilor de sodium si glucoza

8.selectati vitamina care este parte component a coenzimei din complexul piruvat dehidrogenaza:

a.acidul linolic

b. acidul ascorbic

c. acidul lipoic

d. acidul folic

e. acidul linolenic

9.glicogenul :

a. este stocat in tesutul adipos

b.glicogenul di organismpoate furniza energie pentru 15-20 zile

c.ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sangvin al glucozei


d.este stocat in singe

e. este stocat in intestine

10. reglarea activitatii fosfofructokinazei:

a. 1,3 difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

b. starea energetic scazuta a celulei inhiba enzima

c.citratul si ATP-ul sunt modulatori pozitivi

d.AMP si fructozo-2,6-difosfat sunt modulatori pozitivi

e.NADH si NADPH sunt principaliiactivatori ai enzimei

11.selectati afirmatia corecta referitor la FAD:

a.este derivatul vitaminei B1

b. este derivatul vitaminei B2

c. este derivatul vitaminei B6

d. este derivatul vitaminei PP

e. este derivatul vitaminei C

12.afirmatiile corecte referitor la homopolizaharide:

a. principala legatura din celuloza este alfa 1,6- glicozidica

b.glicogenul consta din beta –glucoza

c.maltoza este unitatea structural a celulozei

d. celuloza este un polizaharid din plante

e. amidonul consta din alfa-fructoza

13. energia produsa in lantul de transport de electroni:

a. delta G0= -52,6 kcal/mol

b.se calculeaza conform ecuatiei delta Go = nF delta Eo

c.60 % este utilizata pentru isnteza ATP

d.delta G0= 52,6 kcal/mol

e.40% este degajata sub forma de caldura

14.Atp-sintaza

a.Fo este situate in matricea mitocondriala


b.F1 este situate in spatiul intermembranar

c.este localizata in membrane mitocondriala exterioara

d.F1 este subunitatea catalitica a enzimei

e.este format din 3 componente Fo F1 si F2

15. functiile caii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADPH

b. sinteza de glucozo-6-fosfat

c.generarea de NADH2

d. generarea de NADH

e. generarea de ATP

16.localizarea lantului transportator de electroni:

a. ribozomi

b.aparatul golgi

c.mitocondrii

d.lizozomi

e. nucleu

17. functia complexului IV al lantului respirator este:

a. oxidarea citocromilor a-a3 si reducerea oxigenului

b. oxidarea citocromilor c si reducerea oxigenului

c. oxidarea citocromilor c si sinteza ATP

d. oxidarea COCH2 si reducerea oxigenului

e. oxidarea citocromilor c, reducerea oxigenuluisi sinteza ATP

18.reactia : fructozo-6-fosfat +ATP---- fructozo-1,6- difosfat +ADP:

a. este prima reactive a glicolizei

b. este o reactive comuna atit a glicolizei cit si a gluconeogenezei

c.este catalizata de o oxido-reductaza

d.este o reactive ireversibila

e.este catalizata de enzima fosfofructomutaza


19.succinat+FAD-----fumarat +FADH2:

a. enzima care catalizeazareactia este o enzima alosterica

b.enzima este situate in citosol

c.enzima este inhibata de AMP

d.malonatul ste un inhibitor competitive al enzimei

e. este catalizata de enzima succinat –CoQ-reductaza

20. raportul fosforilarii(P/O):

a.pentru oxidarea piruvatului este 2/1

b. pentru oxidarea isocitratului este 3/1

c. pentru oxidarea alfa -cetoglotaratului 2/1

d. pentru oxidarea succinatului 3/1

e. pentru oxidarea malatului 2/1

21. care este coenzima complexului III al lantului respirator?

a.FAD

b.FMN

c. hemul cyt b

d. NAD+

e.Cu 2+

22. la digestia zaharozei se obtin urmatoarele 2 monozaharide:

a. alfa-galactoza si alfa-fructoza

b. alfa-fructoza si beta-glucoza

c.alfa-glucoza si beta-galactoza

d.maltoza si alfa-glucoza

e.alfa-glucoza si beta-fructoza

23. glicogenul:

a. glicogenul din organismpoate furniza energie pentru 15-20 zile

b.este stocat in ficat

c.este stocatin intestine


d.este stocat in tesutul adipos

e. este format din amiloza si amilopectina

24.---------------

a.reactiile etapei sunt non-oxidative

b.conversia glucozei in pentoze are loc in etapa non-oxidativa

c.are loc in toate celulele cu exceptia eritrocitelor

d.conversia pentozelor in hexoze are loc in etapa oxidative

e.etapele reactiei oxidative sunt reversibile

25.deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei:

a.deficienta ereditara aGl-6-PDH nu este frecventa la persoanele din regiunile infectate cu malerie

b.deficitul ereditar de gl-6-pdh se manifesta prin hiperglicemie

c.calea pentozo-fosfat este singura modalitate de generare a NADPH din eritrocite

d.-----

e.-----

f. deficient ereditara a gl-6-pdh se manifesta prin hemoliza

26.produsele finale ale oxidarii complete a glucozei:

a.38(36) ATP, 6 CO2

b.2 ATP, 4 CO2

c. 44 ATP, 2 H2O

d. 22 H2O, 2 ATP

e. 2 H2O, 4 CO2

27. vitamina care este necesara pentru activarea normal a enzimelor ciclului Krebs:

a. biotina

b. acidul folic

c.B1 ( tiamina)

d.B12 ( cobalamin)

e.B6 (pyridoxine)

28.pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:


a. 2 lactat, 4 ATP, 2 GTP

b.1 pyruvat, 2 GTP, ADP

c.1 pyruvat, 6 Pi

d. 2 pyruvat, 2 ADP, 1GTP

e.2 acetil -co A, 6 ADP

29. caile catabolice si anabolice:

a.constau din reactii si enzyme commune

b.de obicei, nu sunt reglate prinacelasi mechanism

c.decarboxilarea oxidative a piruvatului este faza amfibolica a metabolismului

d.au aceeasi directi

e. sunt identice

30.atunci cind ATP este sintetizat de ADP si fosfat in lantul respirator este :

a. fosforilare oxidative

b.toate cele de mai sus sunt corecte

c.fotofosforilare

d. fosforilare de substrat

31. in intervalele interprandiale ,zaharul din singe este mentinut :

a.de un raport crescut de glucagon/insulin

b.prin gluconeogeneza de acetat

c.prin gluconeogeneza din aminoacizii cetogenici

d.pringlicogenoliza musculara

e.prin glicogenogeneza hepatica

32.complexul III al lantuluirespirator este

a. CoQ cyt c oxidaza

b.NADH Co Q-reductaza

c.Co Q cyt c reductaza

d.cyt c oxidaza

e.succinat Co Q reductaza
33.selectati procesele care au locin membrane interna mitocondriala

a.lantul de transport alelectronilor

b.biosinteza AND-ului mitochondrial

c.decarboxilarea piruvatului

d.ciclul Krebs

e. glicoliza

34.tesutul adipos brun:

a. este present la persoanele in virsta

b.mitocondriile tesutului adipos brun au mai putine criste

c. contine putine mitocondrii

d.este un tesut specializat in sinteza ATP-ului

e. este un tesut specializat in termogeneza

35.caile metabolice:

a.toate caile metabolice sunt reglate prin modificari covalente

b.pot fi liniare, ciclice si ramificate

c.constau numai din reactii ireversibile

d. constau numai din reactii reversibile

e.toate reactiile unei cai metabolice sunt catalizate de o enzima

36.metabolismul fructozei in muschii scheletici:

a. fructoza +ATP----- fructozo-1-fosfat+ADP

b.fructoza+GTP-----fructozo-6-fosfat+ GTP

c. fructozo-1,6-bifosfat-------gliceraldehid+dihidroxiaceton fosfat+Pi

d.fructozo-1,6-fosfat+ATP----- fructozo-1,6-bifosfat+ADP

e. fructozo-1-fosfat----- gliceraldehid+dihidroxiaceton fosfat

37.componenta complexului I al lantului respirator:

a. proteinele Fe-S

b.cyt c

c.NADP+
d. cyt c1

e.cyt b

38.gluconeogeneza din lactate necesita prezenta enzimei:

a. piruvat kinaza

b.hexokinaza

c.fosfofructokinaza

d.glucokinaza

e. piruvat carboxilaza

39.agentii decuplati:

a.sunt compusi hidrofobi care cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne pentru H+

b. cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne pentru electroni

c.cresc activitatea ATP-sintazei

d.inhiba complexele lantului respirator

e.sunt compusi hidrofilicare opresc gradientul de protoni intrea matricea mitocondriala si membrane
interna

40.selectati afirmatia corectareferitor la FAD:

a. componenta riboflavinica accepta 2H+ si 2 e

b. component riboflavinica accepta un H+/ e, al doilea trece in solutie

c.componenta adeninica accepta 1H+ si 1 e

d. componenta adeninica accepta 2H+ si 2 e

e. component riboflavinica accepta doar electroni

41.componentele complexului III a lantului respirator:

a.proteinele Fe-S, cyt b,c1, c

b. proteinele Fe-S, cyt b,c

c. proteinele Fe-S, cyt b1, c1, FMN

d. proteinele Fe-S, cyt c1, c

e. proteinele Fe-S, cyt b, c1

42. piruvat carboxilaza:

a. este enzima glicogenolizei


b.gruparea peostetica a enzimei este tiamin pirofosfat

c.este enzima glicolizei

d. gruparea peostetica a enzimei este biotina

e. este o enzima a ciclului Krebs

43.reactia de fosforilare le nivel de substrat a ciclului Krebs:

a. fumarat-----malat

b.alfa-cetoglutarat -----izocitrat

c. alfa-cetoglutarat-----succinil Co A

d.succinil Co A------ succinat

e. succinat-----fumarat

44.dehidrogenaza NAD dependenta:

a.succinat DH

b.izocitrat DH

c.glicerol-3-fosfat DH

d.acil- Co A DH

e.dihidrolipoil DH

45.intoleranta la fructoza:

a. este cauzata de deficitul ereditar al fructozo-6- fosfat aldolazei

b.duce la insuficienta renala

c.se caracterizeaza prin acumularea fructozei care inhiba glucozo-6-fosfataza

d.se manifesta clinic prin hipoglicemie

e. este cauzata de deficitul ereditar al fructozo-1,6- bifosfat aldolazei

46.afirmatia corecta referitor la FAD:

a.accepta 2h+ si 2e

b. accepta 2h+ si 1e

c.un H+ din substrat este transformat in riboflavin, al doilea trece in solutie

d.accepta un H+ si 2 e

e.accepta doar electroni


47.decuplacrea fosforilarii oxidative:

a. este un process fiziologic la persoanele in virsta

b.este present la hipotiroidie

c.este un mechanism de adaptare la frig

d.predomina in tesutul adipos alb

e.se caracterizeaza prin sinteza crescuta de ATP

48. selectati coenzima necesara pentru activitatea normala a enzimelor ciclului Krebs:

a.biotina

b. NADP+

c.HS co A

d. CO Q

e. acidul ascorbic

49.Inhibitia lantului respirator:

a. inhibarea lantului respirator nu influenteaza sinteza ATP

b.complexul I este inhibat de cianura, CO

c.transferul electronilor prin lantul respirator esteinhibat de acizii grasi

d.citocromoxidata este inhibata de rotenone

e.complexul III este inhibat de antimicina A

50. perechea de redox corecta:

a. ½ O2 +2H+ 2e-----H2O

b. NAD+H+2e ----NADH

c.2cyt a3(Fe3+) + 2e -----2 cyt a3 (Fe 2+)

d. CoQ +2h+2e----CoQH2

e.2cyt c (Fe 3+)+ 2e------2 cyt c (Fe2+)

51. gluconeogeneza din glycerol necesita enzima :

a. glycerol kinaza

b. piruvat carboxilaza

c.hexokinaza
d.fructokinaza

e. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

52.afirmatia corectadespre metabolism este:

a. catabolismul necesita energie

b. procesele anabolice sunt generatoare de caldura

c.anabolismul este insotit de eliberare de energie

d.energia obtinuta in anabolism este utilizata in catabolism

e.anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

53.reactia fosfoenolpiruvat+ ADP-----piruvat+ATP

a.este o reactive reversibila

b.este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

c.este o reactive de gluconeogeneza

d.este oreactie de fosforilare oxidative

e.piruvatul este un compus macroergic

54.functia complexului I al lantului respirator:

a.oxidarea NADH si reducerea CoQ

b. oxidarea FADH2 si reducerea cyt c

c. oxidarea NADH si reducerea cyt c

d. oxidarea NADH, NADPH si FADH2 si reducerea cyt c

e. oxidarea FadH2 si reducerea CoQ

55. complexul III al lantului respirator este :

a.CoQ-cyt c oxidaza

b.CoQ-cyt c reductaza

c.cyt c oxidaza

d.NADH-CoQ reductaza

e.succinat-CoQ reductaza

56.fructoza :

a.este monozaharidul principal din singe


b.este o componenta de lactoza

c.este un isomer al glucozei

d. este o aldopentoza

e.este un monomer al celulozei

57.functia carbohidratilor este:

a. genetic

b. de catalaza

c. de transport

d.energetica

e. de emulsionare

95. Căile metabolice:

a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate

b) [ ] toate constau doar din reacţii ireversibile

c) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile

d) [ ] toate reacţiile unei căi metabolice sunt catalizate de o singură enzimă

e) [x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă

96. Anabolismul:

a) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

b) [x] necesită energie

c) [ ] decurge preponderent în mitocondrii şi lizozomi

d) [ ] nu necesită enzime

e) [ ] nu este supus reglării

97. Bioenergetica:

a) [ ] organismele vii sunt sisteme termodinamice inchise


b) [ ] energia liberă (∆G) este energia care nu poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului

c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic

d) [ ] energia legată (T∆S) este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului

e) [x] ∆E = ∆G + T∆S

98. Căile catabolice şi anabolice:

a) [ ] coincid ca direcţie

b) [x] posedă reacţii şi enzime comune

c) [ ] sunt identice

d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare

e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului

99. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:

a) [x] glicerol-3-fosfat

b) [ ] ATP

c) [ ] creatinfosfat

d) [x] glucozo-6-fosfat

e) [ ] GTP

100. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:

a) [ ] glucozo-1-fosfat

b) [x] pirofosfat

c) [x] fosfoenolpiruvat

d) [x] acetil-CoA

e) [ ] UDP-galactoza

101. Catabolismul:

a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple

b) [ ] necesită energie

c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular

d) [ ] nu necesită enzime

e) [ ] nu este supus reglării 102. Ciclul Krebs:


a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici

b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism

c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2

d) [ ] funcţionează în condiţii anaerobe

e) [ ] în reacţiile ciclului Krebs participă nemijlocit O2 103. Ciclul Krebs:

a) [ ] furnizează echivalenţi reducători pentru biosinteza acizilor grasi

b) [ ] decurge în citozol

c) [x] funcţionează în condiţii aerobe

d) [ ] în ciclul Krebs oxaloacetatul se oxidează până la 2 molecule de CO2

e) [ ] toate enzimele ciclului Krebs se supun reglării 104. Citrat sintaza:

a) [ ] catalizează prima reacţie a ciclului ornitinic

b) [ ] este din clasa ligazelor

c) [x] este enzimă alosterică

d) [ ] este activată de citrat, succinil-CoA, ATP, NADH

e) [x] este inhibată de acizii graşi

105. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:

a) [x] este activat de Ca2+

b) [ ] este activat de ATP

c) [x] este inhibat de NADH, succinil-CoA

d) [x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic

e) [ ] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: biotina, B6, B12, acidul folic 106.

Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [ ] este localizat în citozol

b) [x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil


dehidrogenaza

c) [x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA

d) [ ] coenzimele enumerate sunt derivaţi ai vitaminelor: H, B6, B12, acidul folic


e) [ ] catalizează carboxilarea piruvatului cu formarea oxaloacetatului 106. Complexul enzimatic

piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului

b) [ ] decarboxilarea piruvatului este un proces reversibil

c) [x] activează în mitocondrii

d) [ ] conţine 2 coenzime

e) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu enzimele 107. Reglarea metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune ale
anabolismului şi catabolismului

c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile

d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice

108. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei legături
macroergice din ATP:

a) [ ] ADP

b) [ ] glucozo-6-fosfat

c) [ ] AMP

d) [ ] GMP

e) [x] fosfoenolpiruvat

109. Metabolismul

a) [ ] este un sistem necoordonat de transformări ale substanţelor şi energiei

b) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei

c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică

d) [x] constă din două faze - catabolism şi anabolism

e) [ ] nu necesită energie

110. Oxidarea biologică:

a) [x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii


b) [x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie

c) [ ] are loc prin transferul H direct pe O2 cu formarea apei

d) [x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente

e) [ ] enzime sunt oxidazele FAD- şi FMN-dependente 111. Reacţiile anaplerotice:

a) [x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs

b) [ ] asigură cu acetil-CoA ciclul Krebs

c) [ ] micşorează cantitatea intermediarilor ciclului Krebs

d) [ ] sunt reacţii generatoare de ATP

e) [ ] sunt reacţii generatoare de NADH

112. Referitor la metabolism sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

b) [ ] anabolismul este însoţit de degajare de energie

c) [ ] energia obţinută în anabolism este utilizată în catabolism

d) [ ] catabolismul necesită energie

e) [x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple 113 - ?

114 - ? 115

-?

116. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH

b) [x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH

c) [ ] sarcina energetică mică inhibă enzimele complexului PDH

d) [ ] toate enzimele complexului PDH se supun doar reglării prin sarcină energetică

e) [ ] toate enzimele complexului PDH se reglează prin fosforilare-defosforilare 117. Reglarea ciclului

Krebs:

a) [ ] viteza ciclului este diminuată de concentraţia înaltă a ADP-lui

b) [x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA

c) [ ] sarcina energetică mică inhibă activitatea ciclului


d) [ ] ADP-ul inhibă izocitrat dehidrogenaza

e) [x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza 118. Reglarea

metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune ale
anabolismului şi catabolismului

c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile

d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice 119. Rolul complexului enzimatic piruvat

dehidrogenaza:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COOH

b) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COCH2COOH

c) [x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH

d) [ ] formarea NADPH pentru sintezele reductive

e) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator

120. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul tetrahidrofolic

e) [x] NAD+

120. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza: a)

[ ] biotina

b) [x] HS-CoA

c) [ ] acidul ascorbic

d) [ ] CoQ

e) [x] FAD
121. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul tetrahidrofolic

e) [x] NAD+

121. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs: a)

[ ] biotina

b) [x] HS-CoA

c) [ ] acidul ascorbic

d) [ ] CoQ

e) [x] FAD

121. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:

a) [x] succinat DH

b) [ ] glutamat DH

c) [ ] gliceraldehid-3-fosfat DH

d) [x] glicerol-3-fosfat DH

e) [ ] acil-CoA-DH

122. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD +-dependente:

a) [ ] succinat DH

b) [x] glutamat DH

c) [x] izocitrat DH

d) [x] alcool DH

e) [ ] acil-CoA-DH

122. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [x] lactat DH

b) [x] malat-DH

c) [ ] acil-CoA DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH

e) [ ] succinat DH

123. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:

a) [x] citrat sintaza

b) [ ] aconitaza

c) [x] izocitrat dehidrogenaza

d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

e) [ ] malat dehidrogenaza

124. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat

b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA

c) [x] succinil-CoA → succinat

d) [ ] succinat → fumarat

e) [ ] fumarat → malat

125. Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:

a) [ ] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+

b) [ ] piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2

c) [x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+

d) [ ] piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2

e) [ ] piruvat + biotina + HS-CoA → acetil-CoA + biotina-CO2

126.Selectaţi reacţiile anaplerotice:

a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA

b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3

c) [ ] aspartat + alfa-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat

d) [x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP

e) [x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

127. Variantele de hidroliză a ATP-lui:

\a) [x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol


b) [ ] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -14,6 kcal/mol

c) [x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol

d) [ ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -14,6 kcal/mol

e) [x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol

128. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

a) [x] tiamina

b) [ ] biotina

c) [x] vitamina PP

d) [ ] vitamina B6

e) [ ] vitamina B12

129. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

a) [ ] acidul folic

b) [x] acidul pantotenic

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul ascorbic

e) [x] riboflavina

130. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [x] tiamina

b) [ ] biotina

c) [x] vitamina PP

d) [ ] vitamina B6

e) [ ] vitamina B12

130. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] acidul folic

b) [x] acidul pantotenic

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina

131. Starea energetică a celulei:

a) [x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])

b) [x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])

c) [ ] în condiţii normale sarcina energetică a celulei este 500-900

d) [ ] sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice

e) [ ] sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice 132. Succinat dehidrogenaza:

a) [x] este o enzimă a ciclului Krebs

b) [ ] este o enzimă NAD+-dependentă

c) [ ] este inhibată de NADH

d) [x] este inhibată de malonat

e) [ ] este inhibată de fumarat 133. Viteza proceselor metabolice:

a) [ ] nu este dependentă de raportul NADPH/NADP+

b) [ ] nu este influenţată de modulatorii alosterici

c) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+

d) [x] este influenţată de hormoni

e) [ ] nu depinde de conţinutul de ATP

134.Agenţii decuplanţi:

a) [ ] inhibă ATP-sintaza

b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator

c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială d) [x] sunt

substanţe liposolubile

e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē

134. Agenţii decuplanţi:

a) [ ] favorizează sinteza ATP-lui

b) [x] măresc termogeneza

c) [ ] inhibă transferul ē în lanţul respirator


d) [ ] activează hidroliza ATP-lui

e) [ ] transportă H+ din matricea mitocondrială în spaţiul intermembranar 135. ATP-sintaza:

a) [x] este localizată în membrana internă mitocondrială

b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1

c) [ ] factorul F0 este localizat în matricea mitocondrială

d) [ ] factorul F1 este localizat în spaţiul intermembranar

e) [x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei 136. ATP-sintaza:

a) [ ] este enzimă responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat

b) [x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă

c) [x] este inhibată de oligomicină

d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin lanţul
respirator

e) [ ] inhibarea ATP-sintazei nu influenţează transferul de electroni prin lanţul respirator 137.

Citocromii:

a) [x] reprezintă hemoproteine

b) [ ] participă la transferul H+ şi ē în lanţul respirator

c) [x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

d) [ ] transferă H+ şi ē pe ubichinonă

e) [ ] un citocrom poate transfera 2 ē

138. Citocromul P450:

a) [x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO

b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor substraturi

c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH

d) [ ] este component al lanţului respirator

e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat


139. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):

a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente

b) [ ] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele FAD-dependente c) [x]

conţine FMN

d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

e) [ ] conţine FAD

140. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):

a) [ ] transferă H+ şi ē în lanţul respirator doar de pe succinat

b) [x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe alte


substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)

c) [ ] conţine NAD+

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

141. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):

a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)

b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)

c) [x] conţine citocromii b şi c1

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

142. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):

a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-

b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa

c) [ ] conţine citocromii b şi c1

d) [x] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine ioni de cupru


143. Decuplarea fosforilării oxidative:

a) [x] este un proces adaptiv la frig

b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare

c) [ ] este prezentă în hipotiroidie

d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb

e) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită de ATP

144. Fosforilarea oxidativă:

a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)

b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR

c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare

d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V

e) [ ] toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

145. Inhibiţia lanţului respirator (LR):

a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă

b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A

c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO

d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui

e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

146. Lanţul respirator (LR):

a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială

b) [ ] este un proces reversibil

c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere

d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2

e) [ ] produsul final al LR este H2O2

147. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar


macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază

c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne


mitocondriale

d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa externă -
pozitiv
[]
e) membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni

147. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul


intermembranar

b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei

c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială

d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui

e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

148. Oxidarea microzomială:

a) [ ] are loc în mitocondrie

b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic

c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici

d) [x] este catalizată de monooxigenaze

e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui

148. Oxidarea microzomială:

a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O

b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2

c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P 450 ,flavoproteine

d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor

e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

149. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:

a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē

b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox
de a adiţiona ē

c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox de
a ceda ē

d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo

e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo


[]
150. Produsele finale ale lanţului respirator:

a) [ ] H2O2

b) [x] H2O

c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-CoQ
reductaza)

[x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ reductaza)

e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-citocrom c


reductaza)

151. Selectaţi agenţii decuplanţi:

a) [ ] rotenona

b) [ ] oligomicina

c) [x] 2,4-dinitrofenolul

d) [ ] monooxidul de carbon

e) [x] acizii graşi

152. Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

a) [ ] monooxidul de carbon

b) [x] oligomicina

c) [ ] tiroxina

d) [ ] cianurile

e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

153. Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:

a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi

c) [ ] lanţul respirator

d) [ ] glicoliza anaerobă

e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

154. Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi


[]
c) [x] lanţul respirator

d) [ ] glicoliza anaerobă

e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial

155. Sistema-navetă glicerol-fosfat:

a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol

b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-fosfat + NAD+

c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială

d) în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat +


NADH+H+

e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔ dihidroxiaceton-fosfat +


FADH2

156. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):

a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+

c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2

e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

157. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):

a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2

c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2

e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+ 158. Sistemele de oxido-reducere ale lanţului

respirator:

a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē

b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē

c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē

d) [x] citocromii transferă doar elecroni


[]
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni

159. Ţesutul adipos brun:

a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui

b) [x] este ţesut specializat în termogeneză

c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi

d) [ ] conţine puţine mitocondrii

e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

160. Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):

a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē

b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē

c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+


d)

e)
[x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē

[ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

161. Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:

a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+ şi NADH

b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă


glicerol-fosfat

c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă


malataspartat

d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat

e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către carnitină

162. Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:

a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui

b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui

c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză

d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza

e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

163. Absorbţia glucozei:

a) [x] necesită Na+

b) [ ] necesită Ca2+

c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza

d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu

e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

164, Afirmaţii corecte referitor la glucide:

a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor

b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză

c) [ ] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică

d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge


d) [ ]

e)
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză

165. Glicogenoliza:

a) [x] este scindarea glicogenului

b) [ ] este scindarea glucozei

c) [ ] este un proces strict hidrolitic

decurge intens postprandial

[x] se activează în situaţii de stres, inaniţie 166.

Digestia glucidelor:

a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide

b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza

c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză

d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat

e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

167. Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza

b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

c) [x] este catalizată de enzima de ramificare

d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-transglicozidazică

e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică 168, Glicogen fosforilaza:

a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei

b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare

c) [x] forma activă este cea fosforilată

d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen e) [ ]

este activată de ATP 169, Glicogen sintaza:

a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei

b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare


d) [ ]

e)
c) [ ] forma activă este cea fosforilată

d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen

e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea sintezei

170, Glicogenogeneza:

a) [ ] este sinteza glucozei

b) [x] este sinteza glicogenului

c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile

[x] decurge intens postprandial

[ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

171, Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):

a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat

d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

172. Glicogenoliza:

a) [x] este scindarea glicogenului

b) [ ] este scindarea glucozei

c) [ ] este un proces strict hidrolitic

d) [ ] decurge intens postprandial

e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

172. Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):

a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza

b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat


d) [ ]

e)
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice 173. Glicogenozele:

a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în metabolismul glicogenului

b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi

c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat

d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală

e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

174, Glicogenul:

a) [x] se depozitează în muşchii scheletici

[ ] se depozitează în ţesutul adipos

[x] se depozitează în ficat


d)

e)
[ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea glicemiei

[ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

175, Glucozo-6-fosfataza:

a) [x] este enzimă a glicogenolizei

b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei

c) [x] este o hidrolază

d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză

e) [ ] este activată de insulină

176. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie

b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea
glicemiei

d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat

e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

177, Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie

b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea

glicemiei d) [x] G-6-P se include în glicoliză

e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

178, Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

a) [x] insulina activează glicogenogeneza

b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza

c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza

d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei

e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului


d)

e)

179, Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a) [ ] insulina activează glicogenoliza

b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza

c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza

[ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei

[x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului 180,

Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza

b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza

c) [x] este catalizată de enzima de deramificare

d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican transferazică

e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

181, Selectaţi enzimele glicogenogenezei:

a) [x] glicogen sintaza

b) [ ] glicogen fosforilaza

c) [x] fosfoglucomutaza

d) [ ] glucozo 6 fosfotaza

e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

182, Selectaţi enzimele glicogenolizei:

a) [ ] glicogen sintaza

b) [x] glicogen fosforilaza

c) [x] fosfoglucomutaza

d) [ ] glucokinaza

e) [ ] fosfofructokinaza

183, Funcţiile glucidelor:

a) [x] energetică

[x]
d)

e)
b) [ ] menţin presiunea oncotică

c) [ ] sunt emulgatori

d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici

e) [ ] de transport

184. Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman: a)

[ ] amiloza

[x] glucoza glicogenul

[x] riboza, dezoxiriboza

[ ] amilopectina

185, Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei? a)

[ ] piruvat kinaza

b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza

c) [x] lactat dehidrogenaza

d) [ ] malat dehidrogenaza

e) [ ] piruvat dehidrogenaza

186 - ?

187. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de lactat: a)

[]6

b) [x] 18

c) [ ] 15

d) [ ] 36

e) [ ] 3

188. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de piruvat: a)

[]3

b) [ ] 2

[x]
d)

e)
c) [x] 15

d) [ ] 30

e) [ ] 6

189. Glicoliza este activată de:

a) [ ] NADH

b) [ ] ATP

c) [ ] glucozo-6-fosfat

d) [x] fructozo-2,6-difosfat

e) [x] AMP, ADP

190. Glicoliza este inhibată de: a)

[ ] NAD+

b) [x] citrat

c) acizii graşi

[x]
d)

e)
[ ] glucoză

[ ] AMP 191.

Glicoliza:

a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici

b) [x] are loc în toate ţesuturile

c) [x] reprezintă scindarea glucozei

d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului

e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi H2O 191.Glicoliza:

a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile

b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul

c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O

e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP 192. Glucokinaza:

a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici

b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat

d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat

e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulină 193. Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză

b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate

d) [x] decurge intens în inaniţie

e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

a)

b)

c) [x]
d) [ ]

e)

193. Gluconeogeneza:

[x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză

[ ] are loc intens postprandial

decurge intens în ficat şi în rinichi

asigură cu glucoză ficatul şi rinichii

[x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

194. Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:

a) [ ] aspartataminotransferaza

b) [x] piruvat carboxilaza

c) [ ] piruvat kinaza

d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e) [ ] fosfofructokinaza

195. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele: a)

[x] glicerol kinaza

b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza

c) [ ] piruvat carboxilaza

d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e) [x] fructozo-1,6-difosfataza

196. Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:

a) [x] piruvat carboxilaza

b) [x] fructozo-1,6-difosfataza

c) [ ] piruvat kinaza

d) [x] lactat dehidrogenaza

e) [ ] fosfofructokinaza

197, Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză


d) [ ]

e)
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate

d) [x] decurge intens în inaniţie

e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

197. Gluconeogeneza:

a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză b)

[ ] are loc intens postprandial

c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi

d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii

e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele) 198. Hexokinaza:

a) [ ] este prezentă doar în ficat

b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

c) [x] este o enzima din glicoliza

d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat

e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

199. În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:

a) [ ] hexokinaza

b) [ ] fosfofructokinaza

c) [x] fosfogliceratkinaza

d) [ ] glucokinaza

e) [x] piruvatkinaza

200, Căile de utilizare a piruvatului:

a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA

b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat

c) [x] se carboxilează la oxaloacetat


d) [ ]

e)
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator

e) [ ] nu poate fi utilizat în gluconeogeneză

201. Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare: a)

[x] 2 molecule de piruvat

b) [x] 4 ATP

c) [x] 2 GTP

d) [ ] 6 H3PO4

e) [ ] 6 ADP

202. Piruvat carboxilaza:

[ ] este enzimă a glicolizei

[ ] este enzimă a glicogenogenezei

[x] gruparea prostetică a enzimei este biotina

gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul

[x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA 203.

Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

a) [ ] 2 molecule de piruvat

b) [ ] glucoza

c) [ ] 4 ATP

d) [x] 2 H2O

e) [x] 2 molecule de lactat

204 - ?

205. Reglarea activităţii fosfofructokinazei:

a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul

b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei


d) [ ]

e)
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei

d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi

e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

206. Reglarea hormonală a glicolizei:

a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de fructozo-2,6-difosfat

b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei

c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei

d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza

e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică 207. Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor

b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei

c) [ ] insulina activează gluconeogeneza

d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi glicerol din
ţesutul adipos

e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

208. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză: a)

[ ] acetil CoA

b) [ ] acizii graşi

c) [ ] acetoacetatul
d) [ ]

e)
lactatul

oxaloacetatul

208. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză: a)

[ ] beta-hidroxibutiratul

b) [x] piruvatul

c) [x] aminoacizii glucoformatori

d) [ ] colesterolul

e) [ ] bazele azotate purinice

209 - ?

210. Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

a) [ ] piruvatcarboxilaza

b) [ ] fosfoglucoizomeraza

c) [x] hexokinaza

d) [x] fosfofructokinaza

e) [x] piruvatkinaza

211. Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:

a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4

b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O

c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O

d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O

e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

212. Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:

a) [ ] glucoza → glucozo-6-fosfat

b) [x] fosfoenolpiruvat → piruvat

c) [ ] fructozo-6-fosfat → fructozo-1,6-difosfat

d) [x] succinil-CoA → succinat

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
e) [x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat

213. Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

[x] diabetul zaharat tumorile

cortexului suprarenal

hiperparatiroidia

hipotiroidia

[ ] diabetul insipid

214. Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite

b) [] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare

c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze

d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze

e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

215. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat: a)

[ ] inhibarea glucokinazei

b) [ ] activarea glicogen fosforilazei

c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei

d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei

e) [ ] inhibarea glicogen sintazei

216. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei

b) [x] activarea lipoproteidlipazei

c) [ ] activarea triglicerid lipazei

d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi 217. Efectele insulinei:

a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat

b) [x] măreşte cantitatea de NADPH

c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi

d) [ ] inhibă sinteza proteinelor

e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor

218. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:

[ ] hexokinaza fructokinaza

fructozo-1,6-difosfat aldolaza

fructozo-1-fosfat aldolaza

triozokinaza

219. Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

a) [x] galactokinaza

b) [ ] hexokinaza

c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza

d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza

e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

220. Fructozuria esenţială:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei

c) [x] are loc acumulare de fructoză

d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat

e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

221. Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
a) [x] sinteza pentozelor

b) [ ] generarea de NADH

c) [x] generarea de NADPH

d) [ ] generarea de FADH2

e) [ ] formarea pirofosfatului

222. Galactozemia:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat

d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în


cristalin

e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

223. Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] stres activarea

glicogenolizei activarea

glicolizei

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
diminuarea gluconeogenezei

[ ] hiperinsulinism

224. Hiperglicemia poate fi condiţionată de: a) [ ] excitarea

sistemului nervos parasimpatic

b) [ ] amplificarea glicogenogenezei

c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului

d) [ ] maladia Addison

e) [x] hipercorticism

225. Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic

b) [ ] activarea glicogenolizei

c) [x] amplificarea glicolizei

d) [x] hiperinsulinism

e) [ ] activarea gluconeogenezei

226. Insulina provoacă:

a) [x] activarea glicolizei

b) [ ] activarea glicogen fosforilazei

c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos

d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză

e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

227. Insulina stimulează:

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi

b) [ ] conversia glicerolului în glucoză

c) [ ] transformarea aminoacizilor în glucoză

d) [x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor

e) [x] viteza sintezei transportorilor de glucoză (GLUT)


a)

b)

c)
228. Intoleranţa la fructoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei

[ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei

[x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza

conduce la insuficienţă hepatică, ciroză se manifestă clinic prin crize

hipoglicemice

229. Intoleranţa la galactoză:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei

c) [ ] se acumulează doar galactoză

d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal

e) [x] se manifestă clinic prin cataractă

230. Intoleranţa la lactoză:

a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei

b) [x] este determinată de deficitul de lactază

c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi


dobândită

d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică

e) [ ] se manifestă prin cataractă

231. Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):

a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat


e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat 232.Metabolismul

fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):

a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

d) [x ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat

e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

233. Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):

a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7

e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

234. Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] ribulozo-5-fosfat

b) [ ] glucozo-6-fosfat

c) [ ] ATP

d) [ ] NADH

e) [x] 2 NADPH

235.Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză

b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei

c) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat dehidrogenaza

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza

e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

236. Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza

b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza


c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza

d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza

e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

237. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+

b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+

c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat

d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2

e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

238. Sinteza si secretia insulinei

a).[x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă

b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare

c) [x] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin proteoliza limitată

d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă

e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

239. . Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat

c) [x] 2 NADP+

d) [ ] ATP

e) [ ] ribozo-5-fosfat

240. . Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat

b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP

c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4

d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP

e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4


99. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile glucidelor:

[x] energetică

[x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici

100. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul


uman:

[x] glucoza

[x] glicogenul

[x] riboza, dezoxiriboza

101. I Met gen si Glucide A1 Monozaharidele sunt:

[x] compuşi polihidroxicarbonilici

102. I Met gen si Glucide A3 Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:

[x] unele sunt monomerii amidonului

[x] se clasifică în cetoze şi aldoze

103. I Met gen si Glucide A3 Maltoza:

[x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare


[x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză

104. I Met gen si Glucide A3 Lactoza:

[x] monozaharidele constituente sunt piranoze

[x] posedă proprietăţi reducătoare

105. I Met gen si Glucide A3 Zaharoza:

[x] nu posedă proprietăţi reducătoare

[x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-


fructofuranoză

106. I Met gen si Glucide A3 Glucoza:


[x] există sub forma a 2 anomeri - alfa şi beta

[x] este un monozaharid

107. I Met gen si Glucide A3 Fructoza:

[x] este o cetohexoza

[x] este componentă a zaharozei

108. I Met gen si Glucide A3 Homoglicanii:

[x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal

[x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză

109. I Met gen si Glucide A1 Afirmaţii corecte referitor la glucide:

[x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor

[x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică

110. I Met gen si Glucide A3 Digestia glucidelor:


[x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din
polizaharide

[x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

111. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la lactoză:

[x] este determinată de deficitul de lactază

[x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi dobândită

[x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică

112. I Met gen si Glucide A3 Absorbţia glucozei:

[x] necesită Na+

[x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza

113. I Met gen si Glucide A3 Glicogenul:

[x] se depozitează în muşchii scheletici

[x] se depozitează în ficat

114. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza:

[x] este scindarea glicogenului

[x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

115. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen


fosforilaza)
[x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

[x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

116. I Met gen si Glucide A3 Glicogen fosforilaza:

[x] este enzima reglatoare a glicogenolizei

[x] forma activă este cea fosforilată

117. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenolizei:

[x] adrenalina stimulează glicogenoliza

[x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

118. I Met gen si Glucide A3 Reacţia chimică: Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-


fosfat:

[x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

[x] este o reacţie din glicogenoliză

glucozo-6-fosfat trece in glucozo-1-fosfat

este catalizata de fosfoglucomutaza, este o reactie de glicogenoliza


119. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în
muşchii scheletici:

[x] G-6-P se include în glicoliză

[x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

120. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în


ficat:

[x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

[x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru
menținerea glicemiei

121. I Met gen si Glucide A3 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen


(glicogenoliza)

[x] este catalizată de enzima de ramificare

122. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenolizei:

[x] glicogen fosforilaza

[x] fosfoglucomutaza

[x]UDP glucozopirofosforilaza

123. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza:

[x] este sinteza glicogenului

[x] decurge intens postprandial

124. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:

[x] glicogen sintaza

[x] fosfoglucomutaza
[x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

125. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):

[x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

[x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza +PPi

126. I Met gen si Glucide A3 Glicogen sintaza:

[x] este reglată prin fosforilare-defosforilare

[ x] forma activă este cea defosforilată

127. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

[x] insulina activează glicogenogeneza

[x] glucagonul inhibă glicogenogeneza

128. I Met gen si Glucide A3 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen


(glicogenogenez:

[x] este catalizată de enzima de ramificare

129. I Met gen si Glucide A3 Glucokinaza:

[x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat

[x] este enzimă iductibilă, activată de insulină

130. I Met gen si Glucide A3 Hexokinaza:

[x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

[x] este o enzima din glicoliza

131. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:


[x] are loc în toate ţesuturile

[x] reprezintă scindarea glucozei

132. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:

[x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul

[x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O

133. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP:

[x] este prima reacţie din glicoliză

[x] este prima reacţie din glicogenogeneză

134. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat:


reactia
[x] este a doua reacţie din glicoliză

[x] este catalizată de enzima glucozofosfat izomeraza

135. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-


difosfat + ADP: reactia

[x] este catalizată de enzima fosfofructokinaza

[x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

136. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-


fosfat + dihidroxiacetonfosfat: reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza

137. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat ↔


dihidroxiacetonfosfat:reactia

[x] este o reacţie a gluconeogenezei


[x] este catalizată de enzima triozofosfat izomeraza

138. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔


1,3-difosfoglicerat + NADH+H+ reactia

[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrogenaza

139. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat


+ ATP

reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza

140. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat


+ ATP reactia

[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat


[x] substratul reactiei este un compus supermacroergic

reactia
141. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat

[x] este o reacţie a glicolizei

[x] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza

142. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O


reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima enolaza

143. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP


reactia
[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

[x ] substratul este un compus macroergic

144. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+ reactia

[x] are loc în condiţii anaerobe

[x] este catalizată de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)

[x] LDH este oxido-reductază

145. I Met gen si Glucide A3 Căile de utilizare a piruvatului:

[x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA

[x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat

[x] se carboxilează la oxaloacetat

146. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


[x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O

147. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

[x] 2 ATP

[x] 2 molecule de lactat

148. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

[x] hexokinaza

[x] fosfofructokinaza

[x] piruvatkinaza

149. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este activată de:

[x] fructozo-2,6-difosfat

[x] AMP, ADP

150. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este inhibată de:

[x] citrat

[x]ATP

151. I Met gen si Glucide A3 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate


de enzimele:

[x] fosfogliceratkinaza

[x] piruvatkinaza

152. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:


[x] fosfoenolpiruvat → piruvat

[x] succinil-CoA → succinat

[x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat

153. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicolizei:

[x] glucagonul inhibă glicoliza

[x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei

154. I Met gen si Glucide A1 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a


glucozei?

[x] lactat dehidrogenaza

155. I Met gen si Glucide A3 Cite molecule de ATP se obtin la oxidarea completa a
unei molecule de gluzoca

[x] 38 ATP

[x] 36 ATP

156. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a
unei molecule de piruvat:

[x] 15

157. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a
unei molecule de lactat:

[x] 18
158. I Met gen si Glucide A3 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:

[x] fosfoglicerat kinaza

[x] fosfoglicerat mutaza

159. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

[x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

[x] decurge intens în inaniţie

160. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

[x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză

[x] decurge intens în ficat şi în rinichi

[x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitel

161. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru


gluconeogeneză:

[x] lactatul

[x] oxaloacetatul

162. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru


gluconeogeneză:

[x] piruvatul

[x] aminoacizii glucoformatori

163. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat +
ADP + H3PO4: reactia
[x] este o reacţie anaplerotică

[x] este o reacţie din gluconeogeneză

164. I Met gen si Glucide A3 Piruvat carboxilaza:

[x] gruparea prostetică a enzimei este biotina

[x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

165. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2


+ GDP: reactia
[x] este o reacţie din gluconeogeneză

[x] este catalizata de enzimafosfoenolpiruvatcarboxikinaza

166. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa


următoarelor enzime:

[x] piruvat carboxilaza

[x] fructozo-1,6-difosfataza

[x] lactat dehidrogenaza

167. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-


fosfat + H3PO4: reactia

[x] este o reacţie din gluconeogeneză

[x] enzima ce catalizează reacţia este fructozo-1,6-difosfataza


168. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat + H2O → glucoză +
H3PO4:reactia

[x] este o reacţie din glicogenoliză in ficat

[x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza

169. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfataza:

[x] este enzimă a glicogenolizei

[x] este o hidrolază

170. I Met gen si Glucide A3 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

[x] 2 molecule de piruvat


[x] 4 ATP

[x] 2 GTP

171. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

[x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor

[x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei

[x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi
glicerol din ţesutul adipos

172. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:

[x] piruvat carboxilaza

[x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

174. I Met gen si Glucide A3 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

[x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze

[x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze

175. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

[x] sinteza pentozelor

[x] generarea de NADPH


176. I Met gen si GlucideReacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-
A3
fosfogluconolactonă + NADPH+H : reactia+

[x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei

[x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

177. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-
fosfat:

[x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+

[x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat

[x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

178. I Met gen si Glucide A3 Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

[x] glucozo-6-fosfat

[x] NADP+

179. I Met gen si Glucide A2 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului
pentozo-fosfat:
[x] ribulozo-5-fosfat

[x] 2 NADPH

180. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile)

[x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

[x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

181. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în


ficat:

[x] fructokinaza

[x] fructozo-1-fosfat aldolaza

[x] triozokinaza

182. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi


reacţiile)

[x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

[x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

[x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat

183. I Met gen si Glucide A3 Fructozuria esenţială:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei

[x] are loc acumulare de fructoză


184. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la fructoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei

[x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza

[x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză

[x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

185. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiil:

[x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

[x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

[x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

186. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

[x] galactokinaza

[x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza

[x] UDP-glucozo-hexozo

187. I Met gen si Glucide A3 Galactozemia:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

[x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în cristalin

188. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la galactoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei

[x] se manifestă clinic prin retard mintal

[x] se manifestă clinic prin cataractă


189. I Met gen si Glucide A3 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] stres

[x] activarea glicogenolizei

190. I Met gen si Glucide A1 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] hipercorticism

191. I Met gen si Glucide A3 Hipoglicemia poate fi cauzată de:

[x] amplificarea glicolizei

[x] hiperinsulinism

192. I Met gen si Glucide A3 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

[x] diabetul zaharat

[x] hipercorticism

193. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în


ficat:

[x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei

194. I Met gen si Glucide A3 Insulina stimulează:

[x] transportul glucozei în ţesuturi

[x] sinteza lipidelor în ficat

195. I Met gen si Glucide A3 Insulina provoacă:


[x] activarea glicolizei

[x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

196. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei:

[x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat

[x] măreşte cantitatea de NADPH

197. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicemiei:

[x] glucagonul amplifică glicogenoliza

[x] cortizolul facilitează gluconeogeneza

198. I Met gen si Glucide A3 Sinteza insulinei:

[x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă

[x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă

[x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

199. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul:

[x] este
un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor
şi energiei

[x] aprovizionează celulele cu energie chimică

[x] constă din două faze - catabolism şi anabolism

200. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile metabolismului constau în:


[x] producerea energiei chimice

[x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor,


acizilor nucleici)

[x] transformarea
substanţelor nutritive in precursori ai
macromoleculelor celulare

[x] sinteza
şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine
biogene etc.)

201. I Met gen si Glucide A3 Referitor la metabolism sunt corecte


afirmaţiile:

[x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele


simple

[x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în


simple

202. I Met gen si Glucide A3 Căile metabolice:

[x] pot fi liniare, ciclice, ramificate

[x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile

[x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă


distinctă

203. I Met gen si Glucide A3 Catabolismul:

[x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple

[x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular


204. I Met gen si Glucide A3 Anabolismul:

[x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

[x] necesită energie

205. I Met gen si Glucide A3 Căile catabolice şi anabolice:

[x] posedă reacţii şi enzime comune

[x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare

[x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului

206. I Met gen si Glucide A3 Reglarea metabolismului:

[x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

[x] ca
regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai
proceselor anabolice

207. I Met gen si Glucide A3 Bioenergetica:

[x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic

[x] ∆E = ∆G + T∆S

208. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul: formula


[x] are două legături macroergice

[x] este
intermediar energetic (transportă energia de la procesele
exergonice la cele endergonic

209. I Met gen si Glucide A3 Variantele de hidroliză a ATP-lui:

[x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol

[x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol

[x](H2p2o7 + H2O__> 2H3PO4 -7,6)

210. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul: structura


[x] poate fi donator de grupări pirofosfat

[x] energia eliberată în procesele catabolice este utilizată pentru sinteza


ATP-lui

211. I Met gen si Glucide La hidroliza căror compuşi se eliberează


A1
mai multă energie decât la hidroliza unei legături macroergice din
ATP:

[x] fosfoenolpiruvat

212. I Met gen si Glucide La hidroliza căror compuşi se eliberează


A1
mai multă energie decât la hidroliza unei legături macroergice din
ATP:

[x] 1,3-difosfoglicerat

213. I Met gen si Glucide A3 Viteza proceselor metabolice:

[x] este dependentă de raportul NADH/NAD+

[x] este influenţată de hormoni


214. I Met gen si Glucide A3 Care din compuşii enumeraţi sunt
macroenergci:

[x] pirofosfat

[x] fosfoenolpiruvat

[x] acetil-CoA

215. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat


dehidrogenaza (PDH):

[x] includeenzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil


acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil dehidrogenaza

[x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-


CoA

216. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat


dehidrogenaza (PDH):

[x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului

[x] activează în mitocondrii

217. I Met gen si Glucide A3 Rolul complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

[x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH

[x] formarea NADH pentru lanţul respirator


218. Reglarea activităţii complexului enzimatic
I Met gen si Glucide A3
piruvat dehidrogenaza (PDH):

[x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH

[x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH

219. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a


piruvatului:

[x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+

220. Selectaţi vitaminele - componente ale


I Met gen si Glucide A3
coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] tiamina

[x] vitamina PP

221. Selectaţi vitaminele - componente ale


I Met gen si Glucide A3
coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] acidul pantotenic (tiamin pirofosfat)

[x] acidul lipoic

[x] riboflavina

222. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele complexului


A3
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] tiamin pirofosfat

[x] acidul lipoic


[x] NAD+

223. Selectaţi coenzimele complexului


I Met gen si Glucide A3
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] HS-CoA

[x] FAD

224. I Met gen si Glucide A3 Ciclul Krebs:

[x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici

[x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism

[x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2

225. I Met gen si Glucide A1 Ciclul Krebs:

[x] funcţionează în condiţii aerobe

226. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O


→ citrat + HS-CoA reactia
[x] este prima reacţie din ciclul Krebs

[x] este o reacţie utilizată la transportul acetil-CoA din mitocondrie în


citozol

[x] enzima este citratsintaza

227. I Met gen si Glucide A3 Citrat sintaza:

[x] este enzimă alosterică

[x] este inhibată de citrat, succinil coA si NADH

228. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Citrat ↔ izocitrat:


[x] este o reacţie a ciclului Krebs

[x] cis-aconitatul este intermediar al reacţiei


[x] reprezinta transformarea citratului in izocitrat

229. Reacţia: Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-


I Met gen si Glucide A3
cetoglutarat + CO2 + NADH+H+ reactia

[x] este o reacţie de oxido-reducere

[x] enzima ce catalizeaza reacta este activată de ADP şi inhibată de NADH

este catalizata de izocitrat dehidrogenaza

230. Reacţia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-


I Met gen si Glucide A3
CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH+H+ reactia
[x] este o reacţie de oxido-reducere

[x] este
catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat
dehidrogenaza

[x] succinil-CoA este un compus macroergic

231. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat


dehidrogenaza:

[x] este inhibat de succinil CoA

[x] este inhibat de NADH

[x] în
calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP,
HS-CoA, acidul lipoic

232. Reacţia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4


I Met gen si Glucide A3
↔ succinat + GTP + HS-CoA: reactia
[x] este o reacţie a ciclului Krebs

[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

[x] este catalizată de enzima succinil-CoA sintetaza

233. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Succinat + FAD ↔ fumarat +


FADH2:reactia

[x] este catalizată de enzima succinat dehidrogenaza

[x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei


(x)este o reactie din ciclul krebs

234. I Met gen si Glucide A3 Succinat dehidrogenaza:

[x] este o enzimă a ciclului Krebs

[x] este inhibată de malonat

235. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fumarat + H2O ↔ L-malat:


reactia

[x] este catalizată de enzima fumaraza

[x] fumaraza este o enzimă stereospecifică

236. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat +


NADH+H+: reactia
[x] este o reacţie utilizată în sistema-navetă malat-aspartat

[x] este o reacţie din ciclul Krebs

237. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului


Krebs:

[x] citrat sintaza

[x] izocitrat dehidrogenaza

[x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

238. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de


substrat din ciclul Krebs:

[x] succinil-CoA → succinat

239. I Met gen si Glucide A3 Reglarea ciclului Krebs:

[x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-


CoA

[x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat


dehidrogenaza
240. I Met gen si Glucide Selectaţi vitaminele necesare pentru
A3
activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] tiamina

[x] vitamina PP

241. I Met gen si GlucideSelectaţi vitaminele necesare pentru


A3
activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] acidul pantotenic ori tiaminpirofosfat

[x] acidul lipoic

[x] riboflavina

242. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele necesare pentru


A3
funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] tiamin pirofosfat

[x] acidul lipoic

[x] NAD+

243. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele necesare pentru


A3
funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] HS-CoA

[x] FAD

245. I Met gen si Glucide A1 Reacţiile anaplerotice:


[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs

246. Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP →


I Met gen si Glucide A3
oxaloacetat + ADP + H3PO4: reactia

[x] este o reacţie anaplerotică


[x] este catalizată de piruvat carboxilaza

[x] enzima are ca grupare prostetică biotina

247. Reacţia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP


I Met gen si Glucide A3
↔ oxaloacetat + GTP:reactia ATENTIE!!! Reactia merge de la PEP
spre OA

[x] este o reacţie anaplerotică

[x] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza

[x] este o reacţie reglatoare din gluconeogeneză

248. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile anaplerotice:

[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3

[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP

[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

249. I Met gen si Glucide A3 Oxidarea biologică:


[x] reprezintă
totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în
organismele vii

[x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie

[x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente

250. I Met gen si Glucide A3 NAD+: formula

[x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida

[x] la reducerea acestuia se adiţionează 1proton+ şi 2ē (

[x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent

251. I Met gen si Glucide A3 FAD: structura


[x] la reducerea acestuia 2 protoni si 2 electroni sunt acceptati pe riboflavina si compusul prezentat
aditioneaza 2 protoni si 2 electroni

[x] adiţionează 2H+ şi 2ē

252. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-


dependente:

[x] glutamat DH

[x] izocitrat DH

[x] alcool DH

253. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-


dependente:

[x] lactat DH

[x] malat-DH

[x] beta-hidroxibutirat DH

254. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-


dependente:

[x] succinat DH

[x] glicerol-3-fosfat DH mitocondriala

[x ] acil-CoA-DH

255. I Met gen si Glucide A3 Lanţul respirator (LR):


[x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere

[x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2

256. I Met gen si Glucide A1 Transferul echivalenţilor reducători în


lanţul respirator (LR):

[x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele


doar ē

257. I Met gen si Glucide A3 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului


respirator:

[x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē

[x] citocromii transferă doar elecroni

258. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al


I Met gen si Glucide A3
sistemelor-redox din lanţul respirator:

[x] este
o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a
adiţiona şi a ceda ē

[x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii


Eo

259. I Met gen si Glucide A3 Fosforilarea oxidativă:

[x] reprezintă
sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul
respirator (LR)

[x] în LR sunt trei puncte de fosforilare

[x] pentrusinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie


să fie ≥ 0,224V
260. I Met gen si Glucide A3 Complexul I al lanţului respirator
(NADH-CoQ reductaz:

funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele


[x] îndeplineşte
NAD+-dependente

[x] conţine FMN

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

261. I Met gen si Glucide A3 Complexul II al lanţului respirator


(succinat-CoQ reductaz:

[x] conţineflavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în


lanţul respirator şi de pe alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

262. Complexul III al lanţului respirator


I Met gen si Glucide A3
(CoQH2-citocrom c reductaz:

[x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaz

[x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaz

[x] conţine citocromii b şi c1

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

263. I Met gen si Glucide A3 Complexul IV al lanţului respirator


(citocromoxidaz:

[x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a


2-
2O

[x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa

[x] conţine citocromii a şi a3


[x] conţine ioni de cupru

264. I Met gen si Glucide A3 Citocromii:

[x] reprezintă hemoproteine

[x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

265. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

[x] transferul
de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele
membranei interne mitocondriale

[x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă


negativ, iar suprafaţa externă - pozitiv

266. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

[x] transferul
de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea
mitocondrială în spaţiul intermembranar
[x] protonii revin in matrixul mitocontriei prin factorul F0 al ATP-sintazei

[x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui

267. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:

[x] F0 este canalul de protoni

[x] este alcătuită din factorii F0 şi F1

[x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei

268. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:


[x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă

[x] este inhibată de oligomicină

[x] inhibareaATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi


transferul de electroni prin lanţul respirator

269. I Met gen si Glucide A3 Agenţii decuplanţi:

[x] înlătură
gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi
matricea mitocondrială

[x] sunt substanţe liposolubile

270. I Met gen si Glucide A1 Agenţii decuplanţi:

[x] măresc termogeneza

271. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

[x] oligomicina

272. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale lanţului respirator:

[x] H2O

molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul


[x] 2
complexului succinat-CoQ reductaz

molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul


[x] 3
complexului NADH-CoQ reductaz

273. I Met gen si Glucide A3 Decuplarea fosforilării oxidative:

[x] este un proces adaptiv la frig

[x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare


274. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi procesele ce au loc în membrana
internă mitocondrială:

[x] lanţul respirator

275. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi procesele ce au loc în matricea


mitocondrială:

[x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

[x] beta-oxidarea acizilor graşi

[x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

276. I Met gen si Glucide Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi


A1
reacţia ce are loc în citozol):

[x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

277. I Met gen si GlucideSistema-navetă malat-aspartat (selectaţi


A1
reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):

[x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

278. Transportul echivalenţilor reducători prin


I Met gen si Glucide A3
membrana internă mitocondrială:

[x] H+
şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă
mitocondrială de sistema-navetă glicerol-fosfat

[x] H+
şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă
mitocondrială de sistema-navetă malat-aspartat
176. Glucoza:

a. este o aldopentoză

b. nu are atomi de carbon asimetrici

c. este un polizaharid

d. are 2 anomeri - α și β

e. este o cetoză
177. Intoleranța la lactoză:

a. este determinată de deficiența galactokinazei

b. se manifestă prin retard mintal

c. se manifesta prin hipoglicemie severă

d. se manifestă prin cataractă

e. este determinată de deficiența de lactază

Urmatorul

178. La digestia zaharozei se odbțin următoarele 2 monozaharide:

a. α-glucoza și β-galactoza

b. α-glucoza și β-fructoza

c. α-fructoza și β-glucoza

d. maltoza și α-glucoza

e. α -galactoza și α-fructoz

180. Lactoza:

a. este formată din 2 molecule de α-galactoză

b. nu poate fi sintetizată de către celulele umane

c. conține legătura β1 → α4 glicozidică

d. este un dizaharid non-reductiv

e. este monomerul glicogenului


181. Lactoza:

a. este formată din 2 molecule de α-glucoză

b. nu poate fi sintetizată de către celulele umane

c. este un dizaharid reductiv


d. este monomerul glicogenului

e. conține legătura α (1 → 4) glicozidică


182. Maltoza:

a. este un monomer de celuloză

b. poate fi obținută sub acțiunea amilazei pancreatice din glicogen

c. este formată din 2 molecule de β-glucoză

d. este un monozaharid reductiv

e. este un polizaharid
183. Maltoza:

a. este un dizaharid reductiv

b. este un monomer de celuloză

c. este un homopolizaharid

d. este formată din 2 molecule de β-glucoză

e. conține legătura β (1 → 4) glicozidică


183. Monozaharidele sunt:

a. esteri

b. aldehide

c. compuși polihidroxicarbonilici

d. polialcooli

e. eteri
184. Selectați afirmația corectă referitor la monozaharide:

a. pot fi hidrolizate

b. toate monozaharidele pot avea doi anomeri - α și β

c. toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari

d. sunt clasificate în esențiale și non-esențiale

e. sunt compuși polihidroxicarbonilici


185. Selectați afirmațiile corecte referitor la homopolizaharide:

a. celuloza este un polizaharid din plante

b. glicogenul constă din beta-glucoză

c. maltoza este unitatea structurală a celulozei


d. principala legătură din celuloză este α- 1,6-glicozidică

e. amidonul constă din alfa-fructoză


186. Zaharoza:

a. se obține la hidroliza amidonului

b. este formată din 2 molecule de α -galactoză

c. este scindată de zaharaza intestinală în alfa-glucoză și beta-fructoză

d. este un dizaharid reductiv

e. conține legătura α (1 → 4) glicozidică


187. Zaharoza:

a. este un dizaharid reductiv

b. conține legătura → α1 β2 glicozidică

c. este scindată de amilaza pancreatică în α-glucoză și β-galactoză

d. se obține la hidroliza glicogenului

e. este formată din 2 molecule de β-glucoză


188.Alegeți enzima glicogenolizei:

a. glicogen fosforilaza

b. glicogen sintaza

c. enzima de ramificare

d. glucokinaza

e. glucozo-1-fosfat uridililtransferaza
189. Formarea legăturii 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

a. este catalizată de enzima de deramificare

b. enzima care catalizeaza procesul, are activitate amilo-1,4-1,6 transglicozidazică

c. enzimă care catalizează procesul, are o activitate 1,2-glicozidazică

d. este catalizată de fosfoglucomutază

e. este catalizată de glicogen sintază


190. Glicogen fosforilaza:

a. este enzima reglatoare a glicogenogenezei

b. scindează atât legăturile α-1,4-cât și 1,6-α-glicozidice din glicogen

c. este activă în formă fosforilată


d. este activată de ATP

e. este reglată prin proteoliză parțială


191. Glicogen fosforilaza:

a. scindează atât legăturile α-1,4- cât și 1,6-α-glicozidice din glicogen

b. este reglată prin proteoliză parțială

c. este activată de glucagon

d. este enzima de reglatoare a glicogenogenezei

e. este activă în formă defosforilată


192. Glicogen sintaza:

a. necesită prezența glicogeninei, o proteina care inițiază sinteza glicogenului

b. scindează atât legăturile alfa-1,4-cât și 1,6-alfa-glicozidice dîn glicogen

c. este reglată prin proteoliza parțială

d. este activă în formă fosforilată

e. este o enzimă de reglare a glicogenolizei


193. Glicogenogeneza (selectați reacția corectă):

a. glucozo-6-fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi

b. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

c. glucoză -1- fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi

d. glucoză -1- fosfat → glucozo-6-fosfat

e. glucoză + H2PO3 → glucozo-6-fosfat


194. Glicogenogeneza (selectați reacția corectă):

a. glucoză -1- fosfat → glucozo-6-fosfat

b. glucoză -6 fosfat + UDP → UDP-glucoză + Pi

c. glucoză + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

d. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

e. glucozo-6-fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi


195.Glicogenogeneza (selectați afirmația corectă):

a. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

b. (glicogen) n glucoze + glucozo-1-fosfat → (glicogen) n + 1 glucoze + Pi

c. (glicogen) n glucoze + glucozo-6-fosfat → (glicogen) n + 1 glucoze + Pi


d. (glicogen) n glucoze + UDP-glucoză → (glicogen) n + 1 glucoze + UDP

e. legăturile α-1,6-glicozidice sunt formate de glicogen sintaza


196.Glicogenogeneza:

a. este sinteza glucozei

b. este activată în stres, foame

c. are loc în toate țesuturile

d. este sinteza glicogenului

e. conduce la creșterea nivelului de glucoză din sânge


197. Glicogenoliza (reacția catalizată de glicogen fosforilază):

a. (glicogen) n glucoze + H2O → (glicogen) n-1 glucoze + glucoză

b. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

c. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

d. glicogen fosforilaza este activată de insulină

e. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-6- fosfat


198. Glicogenoliza: reacția catalizată de glicogen fosforilază - alegeți afirmația corectă:

a. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

b. glicogen fosforilaza este activată de insulină

c. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-6- fosfat

d. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

e. (glicogen) n glucoze + H2O →(glicogen) n-1 glucoze + glucoză


199. Glicogenoliza:

a. este biosinteza glicogenului

b. are loc în principal după masă

c. devine mai activă în stres, foame

d. este un proces strict hidrolitic

e. este scindarea glucozei

200. Glicogenoliza:

a. are loc în principal în țesutul adipos

b. glicogenoliza in mușchi reglează nivelul de glucoza din sange

c. este scindarea glicogenului


d. este activat sub acțiunea insulinei

e. este scindarea glucozei

201. Glicogenozele (stocare de glicogen):

a. sunt cauzate de deficiențe moștenite ale enzimelor implicate în sinteza glicogenului

b. se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite țesuturi

c. în toate tipurile de glicogenoze glicogenul este stocat numai în ficat

d. pot fi tratate prin excluderea glucidelor din dietă

e. în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală


202/ Glucozo-6-fosfataza:

a. este o enzimă a glicogenolizei

b. este activată la concentrații mari de glucoză

c. este o transferază

d. este o enzimă din calea pentozofosfat

e. este activată de insulină


203. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în ficat:

a. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoză liberă ce se secretă în sânge și


utilizată pentru menținerea glicemiei

b. este transformat în glucozo-1-fosfat

c. se include în glicogenogeneză în ficat

d. este folosit ca sursă de energie numai pentru ficat

e. este secretat în sânge și utilizat ăn țesuturi ca sursă de energie


204. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în mușchi scheletici:

a. este folosit ca sursă de energie în mușchi

b. este secretat în sânge și este folosit ca sursă de energie în țesuturi

c. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoza liberă

d. intră în gluconeogeneză

e. este transformat în glucozo-1-fosfat


205. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în mușchii scheletici:

a. este secretat în sânge și este folosit ca sursă de energie în țesuturi

b. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoza liberă

c. nu poate fi utilizat ca sursă de energie


d. se include în glicoliză

e. este transformat în glucozo-1-fosfat


206. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. prin gluconeogeneză din acetat

b. printr-un raport crescut insulină /glucagon

c. prin glicogenoliza musculară

d. prin gluconeogeneză din aminoacizii cetogenici

e. prin glicogenoliza hepatică


Reacța:

Select one:

a. este catalizată de enzima fosfofructotransferaza

b. este o reacție a glicogenolizei

c. este o reacție a glicolizei

d. este o reacție din gluconeogeneză

e. este catalizată de enzima glucozo-6-fosfat izomeraza

Urmatorul

210. Scidarea legăturii 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. este catalizată de glucozo-6-fosfatază

b. este catalizată de glucozo-1-fosfat uridiltransferază

c. este catalizată de glicogen fosforilază

d. este catalizată de enzimă de ramificare

e. este catalizată de enzima de deramificare


211. Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. este activată de insulină

b. enzimă, care catalizează scindarea are activitate amilo1,6 -1,4 glican transferazică

c. este catalizată de enzimă de ramificare


d. este necesară pentru formarea ramificațiilor

e. enzimă, care catalizează scindarea, are activitate 1,3-glicozidazică


212. Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. enzima care catalizează reacția are activitate de 1,6-glucozidază

b. este necesară pentru formarea ramificțiilor

c. este catalizată de glicogen fosforilază

d. enzimă, care catalizează recția, are o activitate de 1,4-glucozidază

e. este catalizată de enzimă de ramificare


213. Selectați enzimele glicogenogenezei:

a. glicogen sintaza

b. fosfogluco-isomeraza

c. glucozo-6-fosfataza

d. glicogen fosforilaza

e. enzimă de deramificare
214. Alegeți purtătorul de protoni de (H +) în sistemul de transfer glicerol-fosfat :

a. glicerol-3-fosfatul

b. malatul

c. dihidroxiaceton fosfatul

d. glicerolul

e. citratul
215.Alegeți purtătorul de protoni de (H +) al sistemului de transfer malat-aspartat:

a. citratul

b. malatul

c. glicerol-3-fosfatul

d. dehidroxiacetona

e. izocitratul
216. Alegeți reacția comună glicolizei și gluconeogenezei

a. piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat + ADP + Pi

b. fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP

c. fructoză-6-fosfat + ATP → fructoză-1,6-difosfat + ADP


d. glucoză + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

e. glucozo-6-fosfat ↔ fructoză-6-fosfat
217. Alegeți reacția de fosforilare la nivel de substrat:

a. glucoză → glucoză-6-fosfat

b. succinat → fumarat

c. fructoză-6-fosfat → fructoză-1,6-difosfat

d. 3-fosfoglicerat → 2-fosfoglicerat

e. fosfoenolpiruvat → piruvat
218. Alegeți trioza care intră imediat în etapa de oxidare a glicolizei

a. glicerol-3-fosfat

b. gliceraldehid-3-fosfat

c. dihidroxiaceton fosfat

d. lactat

e. Piruvat
219. Câte molecule de ATP se produc prin fosforolare la nivel de substrat la oxidarea completă a
unei molecule de glucoză?

a. 38 ATP

b. 12 ATP

c. 4 ATP

d. 36 ATP

e. 2 ATP
220. Câte molecule de ATP se obțin la oxidarea completă ( până la CO2 și H2O) a unei molecule de
glucoză (folosind sistemul navetă malat-aspartat)?

a. 38 ATP

b. 12 ATP

c. 24 ATP

d. 2 ATP

e. 36 ATP
221. Câte molecule de ATP se produc la oxidarea oxidarea completă ( până la CO 2 și H2O) a unei
molecule de gliceraldehid-3-fosfat (folosind transfer malat-aspartat)?

a. 2 ATP

b. 16 ATP
c. 20 ATP

d. 17 ATP

e. 12 ATP
222. Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a unei molecule de gliceraldehid-3-
fosfat?

a. 15 molecule de ATP

b. 36 molecule de ATP

c. 18 molecule de ATP

d. 20 molecule de ATP

e. 12 molecule de ATP
223/ Câte molecule de ATP sunt produse prin fosforolare la nivelul de substrat în oxidarea
completă a unei molecule de gliceraldehid-3-fosfat?

a. 3 ATP

b. 1 ATP

c. 12 ATP

d. 20 ATP

e. 2 ATP
224.Ce enzime nu participă la glicoliza aerobă?

Select one:

a. piruvat kinaza

b. lactat dehidrogenaza

c. malat dehidrogenaza

d. hexokinaza

e. glicerofosfat dehidrogenaza
225. Etapa non -oxidativă a glicolizei:

a. include 10 reacții

b. include conversia glucozei în 2 trioze fosforilate

c. include 11 reacții

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

e. include ultimele 5 reacții ale glicolizei


226. Etapa non-oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții și produce 2 ATP

b. include ultimele 5 reacții ale glicolizei

c. include 11 reacții

d. include primele 5 reacții și necesită 2 ATP

e. include 10 reacții
227. Etapa oxidativă a glicolizei:

a. include 10 reacții

b. include 11 reacții

c. include ultimele 5 reacții ale glicolizei și produce 4 molecule de ATP

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP


228. Etapa oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

b. include 10 reacții

c. realizează transformarea 2gliceraldehid-3-fosfat în 2 piruvat

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include 11 reacții
229. Etapa oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

b. include o reacție de oxido-reducere și generează 2 molecule de NADH + H +

c. include 10 reacții

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include 11 reacții
230. Glicoliza este activată de:

a. AMP, ADP

b. ATP

c. glucozo-6-fosfat

d. NADH

e. Lactat
231. Glicoliza este inhibată de:

a. glucoză

b. ADP

c. AMP

d. NAD +

e. citrate
232. Glicoliza:

a. are loc numai în țesutul adipos

b. are loc în matrixul mitocondriilor

c. are loc doar în ficat și mușchii scheletici

d. este degradarea glicogenului

e. este oxidarea glucozei


233. Glicoliza:

a. este oxidarea fructozei

b. este degradarea glicogenului

c. are loc doar în ficat și mușchii scheletici

d. are loc în citozol

e. are loc numai în țesutul adipos


234. Glicoliza:

a. toate reacțiile glicolizei sunt reversibile

b. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

d. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 2 ATP

e. produsul final al glicolizei anaerobe este lactatul


235. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 2 ATP

b. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

d. produsul final al glicolizei anaerobe este piruvatul

e. toate reacțiile glicolizei sunt reversibile


236. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 12 ATP

b. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 38 (36) ATP

c. în condiții aerobe produsul final al glicolizei este lactatul

d. produsul final al glicolizei anaerobe este acetil-CoA

e. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile


237. Glicoliza:

a. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile

b. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

c. produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul

d. glicoliza anaerobă include 11 reacții

e. eficiență energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP


238. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

b. glicoliza anaerobă este cuplată cu lanțul respirator

c. glicoliza aerobă este cuplată cu lanțul respirator

d. produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul

e. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile


239. În carență de energie piruvatul se va transforma prioritar în:

a. butirat

b. propionat

c. lactat

d. acetil-CoA

e. Etanol
240. Produsele finale ale glicolizei anaerobe sunt:

a. glucoză, 2 ATP, 2 H2O

b. 2 ATP, 2 H2O, 2 molecule de lactat

c. 2 H2O, 6 ATP, 2 molecule de lactat

d. 2 molecule de piruvat, 2 ATP, 2 H2O

e. 2 molecule de acetil-CoA, 2 ATP


241- 258 pe mobil
259.Reglarea activității fosfofructokinazei:

a. citratul și ATP sunt modulatori pozitivi

b. AMP și fructozo-2,6-difosfat sunt modulatorii pozitivi

c. 1,3 difosfogliceratului, fosfoenolpiruvat sunt activatori ai enzimei

d. NADH și NADPH sunt principalii activatori ai enzimei

e. starea energetică scăzută a celulei inhibă enzima


260.Selectați produsele finale ale oxidării complete a glucozei:

a. 22 H2O, 2 ATP

b. 44 ATP, 2 H2O

c. 38 (36) ATP, 6 CO2

d. 2 H2O, 4 CO2

e. 2 ATP, 4 CO2
261. Sistemul navetă glicerol fosfat:

a. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii

b. transferă protonii și electronii de hidrogen prin intermediul lanțului respirator

c. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din mitocondrii la NADH + H+ din citozol

d. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii

e. transferă protonii (H+) de la NADH + H + din mitocondrii la FADH2 din citozol


262. Sistemul navetă malat-aspartat:

a. transferă protoni de (H+) din citozol în mitocondrii

b. transferă protonii de (H +) și electronii prin intermediul lanțului respirator

c. transferă protonii de (H +) din microzomi în citozol

d. transferă protonii de (H +) din citosol în microzomi

e. transferă protonii de H + din mitocondriile îna citozol


263.Sistemul navetă malat-aspartat este:

a. transferul de H + de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii

b. transferul deH + de la NADH + H +din mitocondrii la NADH + H + din citosol

c. transferul de protonii și electroni de hidrogen prin intermediul lanțului respirator

d. transferul de H + de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii

e. transferul de H + de la NADH + H+ din mitocondrii la FADH2 din citozol


264. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

a. alanin aminotransferaza

b. fosfofructokinaza

c. piruvat kinaza

d. aspartat aminotransferaza

e. piruvat dehidrogenaza

Urmatorul

265. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

a. piruvat dehidrogenaza

b. piruvat carboxilaza

c. hexokinaza

d. fosfofructokinaza

e. piruvat kinaza
266. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

a. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

b. piruvat kinaza

c. fosfofructokinaza

d. piruvat dehidrogenaza

e. fructokinaza
267. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzima:

a. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

b. piruvat carboxilaza

c. piruvat dehidrogenaza

d. glicerofosfat dehidrogenaza

e. fructokinaza
268. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzima:

a. hexokinaza

b. fructokinaza

c. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

d. glicerol kinaza
e. piruvat carboxilaza
269. Gluconeogeneza din lactat necesită prezența enzimei:

a. glucokinaza

b. piruvat carboxilaza

c. fosfofructokinaza

d. piruvat kinaza

e. hexokinaza
270. Gluconeogeneza:

a. este sinteza glucozei din surse non-glucidice

b. are loc în toate țesuturile cu aceeași intensitate

c. este sinteza glicogenului din glucoză

d. toate reacțiile gluconeogenezei sunt reacții inverse ale glicolizei

e. se intensifică în perioada postprandială


271. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. numai prin gluconeogeneza din aminoacizi cetoformatori

b. prin glicogenoliza musculară

c. prin gluconeogeneza din lactat

d. printr-un raport crescut insulină / glucagon

e. prin gluconeogeneza din aminoacizii cetogeni


272. Pentru biosinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a. 1 piruvat, 6 Pi

b. 2 lactat, 4 ATP, 2 GTP

c. 2 piruvat, 2 ADP, 1 GTP

d. 2 acetil-CoA, 6 ADP

e. 1 piruvat, 2 GTP, ADP


273. Pentru biosinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a. 2 acetil-CoA, 6 ADP

b. 1 piruvat, 6 Pi

c. 1 piruvat, 2 GTP

d. 2 piruvat, 4 ATP, 2 GTP


e. 2 piruvat, 2 ATP, 1 GTP
274. Piruvat carboxilaza:

a. grupare prostetică a enzimei este tiamina pirofosfat

b. este enzima glicolizei

c. gruparea prostetică a enzimei este vit. B6

d. gruparea prostetică a enzimei este biotina

e. este o enzimă reglatoare activată de ADP

275. Piruvat carboxilaza:

a. este o enzima a ciclului Krebs

b. este enzima glicogenolizei

c. grupare prostetică a enzimei este tiamin pirofosfat

d. gruparea prostetică a enzimei este biotina

e. este enzima glicolizei


276.Selectați compusul care poate servi ca substrat pentru gluconeogeneză:

a. glicerol

b. acizi grași

c. acetoacetat

d. acetonă

e. acetil CoA
277. Selectați compusul care poate servi ca substrat pentru gluconeogeneză:

a. colesterolul

b. piruvatul

c. bazele purinice

d. aminoacizii cetogenici

e. beta-hidroxibutiratul
278. Selectați enzima comună a glicolizei și gluconeogenezei:

a. fructozo-1,6-difosfataza

b. fosfoglicerat kinaza

c. hexokinaza
d. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e. glucozo-6-fosfataza
279. Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:

a. reacțiile etapei non-oxidative sunt ireversibile

b. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa non-oxidativă

c. conversia glucozo-6-P în pentoze are loc în etapa non-oxidativă

d. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor

e. generează în mod activ NADH

280. Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:

a. reacțiile etapei non-oxidative sunt reversibile

b. conversia glucozei în pentoze are loc în etapa non-oxidativă

c. reacțiile etapei oxidative sunt reversibile

d. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor

e. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa oxidativă


285. Coenzima căii pentozo-fosfat este:

a. FADH2

b. CoA

c. FAD

d. NADP +

e. NAD +
286. Deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei (Glc-6-PDH):

a. deficitul ereditar de Glc-6-P DH se manifesta prin hiperglicemie

b. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele din regiunile infectate cu


malarie

c. în eritrocite NADPH este genererat doar în reacția catalizată de enzima malică

d. hemoliză din deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzată de acumularea de Glc-6-P

e. calea pentozo-fosfat este singura modalitate de generare a NADPH din eritrocite


287. Deficitul de glucozo-6-fosfat (Glc-6-PDH):

a. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH se manifestă prin hemoliză

b. în eritrocite NADPH este generat doar în reacția catalizată de enzima malică


c. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele din regiunile infectate cu
malarie

d. deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzat de acumularea de H2O2

e. în eritrocite glicoliza este singura modalitate de generare a NADPH


288. Deficitul de glucozo-6-fosfat dehidrodenază (Glc-6-PDH):

a. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele în regiunile infectate cu malarie

b. în eritrocite NADPH este generat doar în reacția catalizată de enzima malică

c. deficitul ereditar de Glc-6-P DH se manifestă prin hipoglicemie

d. calea pentozo-fosfat nu este singura modalitate de generare a NADPH în eritrocite

e. hemoliza din deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzată de acumularea de H2O2


289/. Funcțiile căii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADPH

b. sinteza de glucoză-6-fosfat

c. generarea de ATP

d. generarea de NADH

e. generarea de FADH2
290. Funcțiile căii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADH

b. generarea de FADH2

c. generarea de ATP

d. sinteza ribozo-5-fosfatului

e. formarea pirofosfat
293. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă a transcetolazelor

b. sunt ireversibile

c. sunt amplificate atunci când nevoile de NADPH sunt mai mari decât nevoile de pentoze

d. sunt amplificate atunci când nevoile de pentoze sunt mai mari decât nevoile de NADPH

e. sunt catalizate de transcetolaze și transaldolaze


294. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. sunt amplificate atunci când nevoile de pentoze sunt mai mari decât nevoile de NADPH

b. sunt ireversibile
c. sunt amplificate atunci când nevoile de NADPH sunt mai mari decât nevoile de pentoze

d. sunt catalizate de transacilaze

e. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă a transcetolazelor


295. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă pentru transcetolaze

b. sunt ireversibile

c. convertește ribulozo-5-P în hexoze

d. convertește hexoze în riboze-5-P

e. sunt catalizate de transcetolaze

296. Rolul NADPH:

a. este implicată în producerea de energie

b. este implicat în sinteza acizilor grași

c. este implicat în oxidarea acizilor grași

d. este donatorul de hidrogen în sinteza de aminoacizi indispensabili

e. generează ATP în lanțul respirator


297. Rolul NADPH:

a. este implicat în generarea speciilor de oxigen reactive în eritrocite

b. este implicat în oxidarea acizilor grași

c. este donatorul de H în sinteza aminoacizilor indispensabili

d. generează ATP în lanțul respirator

e. contribuie la menținerea stării de oxidare a Fe2+ din hemoglobină


298. Selectați afirmațiile corecte referitor la calea pentozo-fosfat:

a. reacțiile etapei non- oxidative sunt ireversibile

b. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa oxidativă

c. în mod activ generează NADH

d. conversia glucozo-6-P în pentoze are loc în etapa oxidativă

e. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor


299. Selectați reacția din etapa oxidativă al căii pentoză-fosfat:

a. 6-fosfogluconat + NADP + → ribozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2


b. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconolactona + NADPH + H+

c. 6-fosfogluconat + NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H+ + CO2

d. Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactona + NADH + H+

e. 6-fosfogluconolactona + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H+


300. Selectați reacția etapei oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H +

b. 6-fosfogluconat + NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H + + CO2

c. Glucozo-6-fosfat + NAD + → 6-fosfogluconolactona + NADH + H +

d. 6-fosfogluconolactona + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H +

e. 6-fosfogluconat + NADP + → ribulozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2

301. Selectați reacția etapei oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H+

b. Glucozo-6-fosfat + NAD + → 6-fosfogluconolactona+ NADH + H +

c. 6-fosfogluconat + NADP + → ribozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2

d. 6-fosfogluconat+ NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H + + CO2

e. 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat


302. Selectați unul dintre produsele finale ale fazei oxidative în calea pentoză-fosfat:

a. FADH2

b. NADH

c. NADP +

d. ATP

e. ribulozo-5-fosfat
303. Selectați unul dintre produsele finale ale fazei oxidative în calea pentozo-fosfat:

a. gliceraldehid-3-fosfat

b. NADPH

c. NADH

d. glucozo-6-fosfat

e. ATP
304. Substratul căii pentozo-fosfat este:
a. fructozo-6-fosfat

b. NAD +

c. ADP

d. ribozo-5-fosfat

e. glucozo-6-fosfat
Fructozuria esențială:

Select one:

a. este cauzată de deficitul ereditar de fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. este cauzată de deficitul ereditar de hexokinază

c. se caracterizează prin acumularea fructozo-1-fosfat

d. se caracterizează prin acumulare de fructoză

e. se caracterizează prin acumulare de fructoză și fructozo-1-fosfat

306. Fructozuria esențială:

a. se caracterizează prin acumulare de fructoză și fructozo-1-fosfat

b. se caracterizează prin acumulare de fructozo-1-fosfat

c. se caracterizează prin acumulare de fructozo-6-P

d. este cauzata de deficit ereditar de fructokinaza

e. este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


307. Galactozemia:

a. se manifestată clinic prin retard mintal

b. este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

c. se caracterizeză prin acumularea galactozei și galactozo-1-fosfat

d. se caracterizează prin acumularea galactozo-1-fosfat

e. este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

308. Galactozemia:

a. este cauzată de deficit ereditar de hexokinază

b. se manifestată clinic prin retard mintal

c. se caracterizează prin acumularea de galactozo-1-fosfat

d. se manifesta clinic prin cataracta cauzata de acumularea in forma cristalina de galactitol


e. se caracterizează prin acumularea de galactoză și galactozo-1-fosfat
309. Intoleranța la fructoză:

a. se caracterizează prin acumularea fructozei care inhibă glucozo-6-fosfataza

b. se manifestă clinic prin hiperglicemie

c. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfat aldolazei

d. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

e. se caracterizează prin acumularea fructozo-6-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

310. Intoleranța la fructoză:

a. se caracterizează prin acumularea fructozo-6-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

b. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-6-fosfat aldolazei

c. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

d. se caracterizează prin acumularea fructozo-1-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

e. se manifestă clinic prin hiperglicemie


311. Intoleranța la fructoză:

a. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

b. se caracterizează ptin acumularea fructozei care inhibă glucozo-6-fosfataza

c. duce la insuficiența renală

d. se manifestă clinic prin hipoglicemie

e. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-6-fosfat aldolazei


312. Intoleranță la galactoză:

a. este cauzata de deficit ereditar de hexokinaza

b. se manifesta prin cataracta cauzată de acumularea de galactoză în formă cristalină

c. este cauzata de deficit ereditar de galactokinaza

d. este cauzata de deficit ereditar de galactozo-1-fosfat uridililtransferază

e. se caracterizează doar prin acumularea de galactoză

313.Metabolismul fructozei din ficat (selectați reacția):

a. Fructoza-6-fosfat + ATP → Fructozo-1,6-bifosfat + ADP

b. Fructoza-1-fosfat ↔ glicerol + dihidroxiacetona fosfat

c. Fructoza + ATP → Fructozo-1-fosfat + ADP


d. Fructoza-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetona fosfat

e. Fructoza + ATP → Fructozo-6-fosfat + ADP


314.; Metabolismul fructozei în ficat (selectați reacția):

a. Fructozo-6-fosfat + ATP → Fructozo-1,6-bifosfat + ADP

b. Fructoza + GTP → Fructoza-1-fosfat +GDP

c. Fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiacetona fosfat

d. Fructozo-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetona fosfat

e. Fructoza + ATP → Fructoza-6-fosfat + ADP


315. Metabolismul fructozei în mușchii scheletici (selectați reacția):

a. fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

b. fructoza + GTP → fructozo-6-fosfat + GDP

c. fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehida + dihidroxiaceton fosfat

d. fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-bifosfat + ADP

e. fructozo-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiacetona fosfat + Pi

316. Metabolismul fructozei în mușchii scheletici (selectați reacția):

a. fosfat fructozo-1,6-bifosfat ↔ glicerol-3-fosfat + dihidroxiacetona

b. fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiaceton fosfat

c. fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

d. fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

e. fructozo-1-fosfat + ATP → fructozo-1,6-bifosfat + ADP


217. Metabolismul galactozei (selectați reacția):

a. galactozo-1-fosfat + H2O → galactoza + fosfat

b. UDP-galactoza + glucoza → UDP-glucoza + galactoza

c. galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

d. galactoza+ ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

e. galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoză + H4P2O7


318.Metabolismul galactozei (selectați reacția):

a. galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

b. galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza+ H4P2O7

c. UDP-galactoza + glucoză → UDP-glucoza + galactoză


d. galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

e. galactoza + GTP → galactozo-1-fosfat + GDP


319. Selectați enzima implicată în metabolismul galactozei:

a. UDP-galacto-pirofosforilaza

b. UDP-galactozo-4-izomeraza

c. hexokinaza

d. galacto-1-fosfataza

e. UDP-glucozo-1-fosfat uridin transferaza

320. Selectați enzima implicată în metabolismul galactozei:

a. UDP-galactozo-4-epimeraza

b. hexokinaza

c. galactokinaza

d. UDP-galacto-pirofosforilaza

e. galactozo-1-fosfat uridină transferaza

321. Selectați enzima necesară pentru metabolismul fructozei in ficat:

a. fructozo-1,6-bisfosfataza

b. fructokinaza

c. hexokinaza

d. fructozo-1-fosfataza

e. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza
322. Selectați enzima necesară pentru metabolismul fructozei în ficat:

a. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. fructozo-1,6-bisfosfataza

c. triozo- fosfat kinaza

d. hexokinaza

e. fructozo-1-fosfat aldolaz
323. Selectați enzima necesară pentru metabolismul galactozei:

a. hexokinaza

b. galacto-1-fosfataza
c. UDP-galacto-pirofosforilaza

d. UDP-galactozo-hexozo-1-fosfat uridin transferaza

e. UDP-glucozo-4-epimeraza
324. Selectați enzima necesară pentru metabolizarea fructozei în mușchi scheletici:

a. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. fructozo-6-fosfataza

c. triozo kinază

d. fructoza-1-fosfat aldolaza

e. fructokinaza
325. Selectați enzima necesară pentru metabolizarea fructozei în mușchi scheletici:

a. triozo kinază

b. hexokinaza

c. fructozo-6-fosfat aldolaza

d. fructozo-1-fosfat aldolaza

e. fructokinaza

326.Bolile însoțite de hiperglicemie sunt:

a. diabetul insipid

b. diabetul zaharat

c. ateroscleroza

d. hipotiroidismul

e. hiperparatiroidismul
327. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:

a. activează fosfoenolpiruvat carboxilaza

b. inhibă glucozo-1,6-difosfataza

c. activează glicogen fosforilaza

d. inhiba glicogen sintaza

e. activează glucokinaza
328. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:

a. activează fosfoenolpiruvat carboxilaza

b. inhibă glucozo-1,6-difosfataza
c. activează glicogen fosforilaza

d. inhiba glicogen sintaza

e. activează glucokinaza
329. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic in ficat:

a. inhibă fructozo-1,6-difosfataza

b. activează hexokinaza

c. activează glicogen fosforilaza

d. activează fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e. inhibă glicogen sintaza


329. Hiperglicemia poate fi condiționată de:

a. activarea glicogenolizei hepatice

b. activarea glicogenolizei musculare

c. activarea glicolizei

d. hiperinsulinism

e. scăderea gluconeogenezei

330. Hiperglicemia poate fi condiționată de:

a. activarea glicogenolizei hepatice

b. activarea glicogenolizei musculare

c. activarea glicolizei

d. hiperinsulinism

e. scăderea gluconeogenezei
331. Hipoglicemia poate fi cauzata de:

a. activarea glicogenolizei

b. secreția ridicată de glucagon

c. amplificarea gluconeogenezei

d. amplificarea glicolizei

e. stimularea sistemului nervos simpatic

332. Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a. stimularea sistemului nervos simpatic


b. amplificarea gluconeogenezei

c. activarea glicogenolizei musculare

d. hiperinsulinism

e. activarea glicogenolizei hepatice

333. Hipoglicemia poate fi cauzată de:


Select one:

a. amplificarea gluconeogenezei

b. activarea glicogenolizei hepatice

c. stimularea sistemului nervos simpatic

d. activarea glicogenolizei musculare

e. hiperinsulinism

Urmatorul

334. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. de un raport crescut de glucagon / insulină

b. prin glicogenogeneza hepatică

c. prin gluconeogeneză din acetat

d. prin gluconeogeneză din aminoacizii cetogenici

e. prin glicogenoliza musculară


335. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. cortizolul inhibă gluconeogeneza

b. somatropină inhibă gluconeogeneza

c. glucagonul intensifică glicogenoliza

d. catecolaminele inhibă glicogenoliza

e. cortizolul activează absorbția glucozei


336. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. cortizol facilitează gluconeogeneza

b. catecolaminele inhibă glicogenoliza

c. cortizol activează absorbția glucozei

d. somatropină inhibă gluconeogeneza

e. glucagonul inhibă glicogenoliza


337. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. catecolaminele inhibă glicogenoliza

b. cortizolul activează absorbția glucozei

c. somatropină inhibă gluconeogeneza

d. glucagonul crește glicogenogeneza

e. insulină intensifică glicogenogeneza


338. Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

a. defosforilarea glicogen sintazei are loc sub actiunea adrenalinei, glucagonului

b. glucagonul activează glicogenogeneza

c. fosforolarea glicogen sintazei are loc sub acțiunea insulinei

d. insulina activează gliogenogeneza

e. adrenalina activează glicogenogeneza


339. Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a. adrenalina activează glicogenoliza

b. insulina activează glicogenoliza

c. defosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acțiunea adrenalinei, glucagonului

d. glucagonul inhibă glicogenoliza

e. insulină conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei


340. Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a. insulină conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei

b. insulina activează glicogenoliza

c. fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acțiunea adrenalinei, glucagonului

d. adrenalina inhiba glicogenoliza

e. glucagonul inhibă glicogenoliza

341. Reglarea hormonală a glicolizei:

a. somatotropina stimulează glicoliza

b. adrenalina stimulează glicoliza hepatică

c. insulină activează enzimele de reglare ale glicolizei

d. glucagonul activează glicoliza

e. cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei


342. Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a. insulină activează gluconeogeneza

b. adrenalina inhibă gluconeogeneza

c. glucagonul activeaza enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilare

d. cortizolul inhibă sinteza enzimelor reglatoare a gluconeogenezei

e. cortizol stimulează gluconeogeneza prin aportul crescut de acetilCoA de la acizi grași din mușchi
din țesutul adipos
343. Selectați efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:

a. induce sinteza transportorilor de glucoză (GLUT)

b. eliberează acizi grași din țesutul adipos

c. activează glicogen fosforilaza

d. diminuează glicoliza

e. conversia aminoacizilor în glucoză


344. Sinteza de lactoză (selectați reacția):

a. lactozil sintaza este prezentă în toate țesuturile

b. UDP-glucoza + galactoza→ lactoza + UDP

c. reacția este catalizată de lactozil sintază

d. lactozil sintaza constă din subunitatea catalitică (glucoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)

e. insulina induce sinteza de lactalbumină

345. Sinteza de lactoză (selectați reacția):

a. reacția este catalizată de lactozil sintetază

b. UDP-galactoza + glucoza→ lactoza+ UDP

c. lactozil sintaza este prezentă în toate țesuturile

d. lactozil sintetaza constă din subunitatea catalitică (glucoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)

e. insulina induce sinteza de lactalbumină


346. Sinteza lactozei (selectați reacția):

a. UDP-glucoza+ galactoza → lactoza+ UDP

b. lactozil sintaza constă din subunitatea catalitică (galactoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)

c. lactozil sintetaza este prezentă în toate țesuturile


d. reacție este catalizată de lactozil sintetază

e. insulina induce sinteza de lactalbumină

Urmatorul
----Caile catabolice si anabolice:
Constau din reactii si enzyme commune

----Afirmatia corecta despre anabolism este :


anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

----Reactia citrat<-->isocitrat
cis-aconilatul este un intermediar a reactiei

----Selectati vitamina care este necesara pentru activitatea normala a enzim CK :


B1(tiamina)

----Selectati coenzima care este necesara pentru activitatea normala a enzim CK :


Hs-CoA

----Selectati afirmatia corecta referitor la localizarea lantului transportator de electroni :


mitocondrii

-----Selectati afirmatia corecta referitor la functia lantului transportator de electroni :


oxidarea NADH si FADH2 cuplata cu sinteza ATP

-----Selectati afirmatia corecta referitor la FAD :


componenta riboflavinica accepta 2H+ si 2e

----Selectati dehidrogenaza (DH)NAD+ - dependenta :


izocitrat DH

----Functia complexului l al lantului respirator este :


oxidarea NADH si reducerea CoQ

----Functia complexului lV al lantului respirator este :


oxidarea cyt c si reducerea oxigenului

----Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului lV


cyt.c (Fe2+)+cyt.a(Fe3+)→cyt.c(Fe3+)+cyt.a(Fe2+)

----Raportul fosforilarii (P/O)


pentru oxidarea socitratului este 3/1

----Inhibitia lantului respirator :


complexul lll este inhibat de antimycina A

Digestia glucidelor :
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite

Monozaharidele sunt :
compusi polihidroxicarbonilici
----Selectati afirmatiile corecte referitor la homopolizaharide :
celuloza este un polizaharid din plante

----Dizaharidele :
lactoza se gaseste in laptele mamiferelor

----Reactia :fructozo-6-fosfat+ATP→fructozo-1,6-difosfat +ADP


este o reactive ireversibila

----Reactia gliceraldehid-3-fosfat→fosfat dihidroxicetona:


este catalizata de enzima triozo fosfat izomeraza

----Glicoliza:
glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

----Alegeti trioza care intra imediat in etapa de oxidare a glicolizei


gliceraldehid-3-fosfat

----Piruvat carboxilaza:
gruparea prostetica a enzimei este biotina

----Gluconeogeneza din lactate necesita prezenta enzimei:


piruvat carboxilaza

----Selectati reactia etapei oxidative a caii pentozo-fosfat:


6-fosfogluconat+NADP+--→ribulozo-5-fosfat+NADPH+H++CO2

----Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:


sunt catalizate de transcetolaze si transalidolaze

----Intoleranta la fructoza :
se caracterizeaza prin acumularea fructozo-1-fosfatului care inhiba glucozo-6-fosfataza

----Intoleranta la fructoza :
se manifesta clinic prin hipoglicemie

----Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic in ficat:


inhiba fructozo-1,6-difosfataza

----Afirmatia corecta despre metabolism este:


anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

----Care dintre compusii enumerati nu este macroergic:


glycerol-3-fosfat

----Citrat sintaza:
este o enzima alosterica
----Selectati citocromii complexului lll al lantului respirator:
cyt b,cyt c1

-----Selectati reactia transportului de electroni prin intermediul complexului lll:


CoQH2+cyt. C(Fe3+) →CoQ +cyt(Fe2+)

----Decuplarea fosforilarii oxidative:


se caracterizeaza prin cresterea producerii de caldura

----Glicogenul:
este stocat in ficat

----Functia carbohidratilor este:


energetica

----Lactoza:
este un dizaharid reductiv

----Glicogenul:
ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sanguine al glucozei

----Reactia piruvat + NADH+H+ →lactat + NAD+


este catalizata de dehidrogenaza (LDH)

----Reactia glucoza +ATP→glucozo 6 fosfat +ADP


este catalizata de hexokinaza sau glucokinaza

----In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:


acetil-CoA

----Ce enzime nu participa la glicoliza aeroba?


lactat dehidrogenaza

----Gluconeogeneza din alanina necesita enzima :


fosfoenolpiruvat carboxilkinaza

24----Pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:


d)2lactat,4ATP,2GTP

25----Rolul NADPH :
e)este donatorul de H in sinteza aminoacizilor indispensabili

26----Selectati unul dintre produsele finale ale fazei oxidative in calea pentozo-fosfat :
b)gliceraldehid-3-fosfat

27)----Metabolismul fructozei din ficat (selectati reactia) :


a)fructoza+ATP→fructozo-1-fosfat+ADP
28----Intoleranta la fructoza:
b)se caracterizeaza priin acumularea fructozo-1fosfatului,care inhiba glucozo-6-fosfotaza

29----Hipoglicemia poate fi cauzate de:


c)amplificarea glicolizei

----Reglarea hormonala a gluconeogenezei :


c)glucagonul activeaza enzimele reglatoare de gluconeogenzi prin fosforilare

1---energie produsa in timpul hidrolizei ATP este determinate de :


repulsie electrostatic

---Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decat hidrolza unei legaturi macroergice d
fosfoenolpiruvatul

----Reactia fumarat+H2O  →L-malat


este catalizata de enzima fumaraza

----Selectati reactia anaplerotica


glutamat+H2O+NAD+...

---Selectati reactia corecta referitor la FAD:


component riboflavinica accepta 2H si 2e

---Produsele finale ale activitatii lantului respirator


H2o

----Functia complexului ll al lantului respirator este


oxidarea FADH2 si reducerea CoQ

----Selectati componentul complexului lV al lantului de transport de electro


cyt.a3

----Selectati secventa corecta a transportului de electorni prin intermediul complexului l


NADH ->FMN->Fe-S proteine -> CoQ

----ATP-sintaza
este format din doua componente F0 si F1

---Agenti decuplanti
cresc termogeneza

---Dizaharidele
maltaza,zaharaza si lactaza sunt enzime implicate in digestia dizaharidelor

---Digestia glucidelor
alfa amilaza pancreatica scindeaza....
----Fructoza
este un izomer al glucozei

----Zaharoza
este scindata de zaharaza intestinala in alfa-glucoza si beta-fructoza

----Glicoliza
are loc in citozol

----Reactia glucoza +ATP→glucozo-6-fosfat+ADP


Este catalizata de hexochinaza care in musch este inhibata de glucoza-6-fos

---Reactia 1,3-bisfosfoglicerat+ADP →3 fosfoglicerat + ATP


este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

---Gluconeogeneza din lactat necesita prezenta enzimei :


piruvat carboxilaza

---In intervalele interprandiale,zaharul din sange este mentnut


prin gliconeogeneza din lactat

---Rolul NADPH
contribuie la mentinerea starii de oxidare a Fe2+ din hemoglobina

---Selectati reactia etapei oxidative a caii pentozo-fosfat :


6-fosfogluconat+NADP+→ribulozo-5-fosfat+NADPH +H+ + CO2

---Selectati enzima necesara pentru metabolismul fructozei in ficat:


fructokinaza

---Intoleranga la fructozo
se caracterizeaza prin acumularea fructozo-1-fosfatului,care inhiba glucozo-6-fosf

---Reglarea hom… a gliconeolizei


adrenalina activeaza glicogenoliza

---Reglarea hormonala a glicolizei


insulin activeaza enzimele de reglare ale glicolizei

58.Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:


a) induce sinteza transportorilor de glucoza (GLUT)

59. Reglarea hormonala a glicogenolizei :


b)adrenalina activeaza glicogenoliza
60.Metabolismul galactozei :
a) galactozo-1-fosfat+UDP-glucoza-UDP-galactoza+glugozo-1-fosfat
61.Deficitul glucozo6-fosfat dehidrogenazei (Glc-6-PDH)
calea pentozo -fosfat este singura modalitate de generare a NADPH
62.Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:
reactiile etapei non-oxidative sunt reversibile
62.In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:
acetil-CoA
63.Alegeti carbohidratul prezent in corpul uma:
glicogenul
64.Absorbtia glucozei:
necesita un transport de glucoza dependent de sodiu
65.Zaharoza :
Este scindata de zaharaza intestinala in alfa glucoza si beta-fructoza
66.decuplarea fosforilarii oxidative:
este un mkecanism de adaptare la frig
67.Selectati reactia transportului de electorni prin intermediul complexului II :
FADH2+CoQ--->FAD+CoQH2

68.Care este coenzima complexului II al lantului respiartor:


FAD
69.Componentele complexului III a LR:
acceptor de H+ si de e- in NAD+este nicotinamida
70.Tipuri de hidrolaza ATP
ATP+H2O-->ADP+Pi
71.Succinat dehydorgenaza:
necesita FAD
72.Localizarea lantului transportator de electorni:
mitocondrii
73.Selecati afirmatia corecta referito la functia lantului transporattor de electroni:
oxidarea NADH siFADH2 cuplata de sinteza ATP
74.Selectati dehifrogenaza(DH)NAD+ - dependenta:
izocitrat DH
75. Digestia glucidelor?:
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite
76:Monozaharidele sunt:
compusi polihidroxicarbonilici
77.Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:
sunt catalizate de transcetolaze si transcetolaze
78.Efectele insuline asupra metabolismului gluciidc in ficat:
inhiba frucotzo-1,6-difosfataza
79.Afirmatia corecta despre metabolism este:
anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpla
80 Reactia citrat<--> isocitrat:
cis -aconitatul este un intermediar al reactiei
81.Regalrea ciclului Krebs:
viteza ciclului krebs este diminuata de concentratia mare a ATP-ului
82. ATP:
poate fi donor de grupari pirofosfat
83. Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decit hidroliza unei legaturi macroergice de ATP:
creatin fosfatul

Totalizarea 2

1.oxidarea biologica :

a. are loc prin transfer de hydrogen direct la O2 pentru a forma apa;

b.incepe cu deshidratarea substraturrilor;

c.enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP’ dependente

d. enzimele implicate sunt oxidaze dependente de FMN;

e.reprezinta toate reactiile redox care au loc in organismele vii;

2. Dizaharidele:

a. ambele hexoze din lactoza sunt sub forma de furanoze;

b. zaharoza este compusa din 2 moleculede alfa-glucoza;

c. lactoza se gaseste in laptele mamiferelor;

d. zaharoza este carbohidratul principal din singe;

e. la hidroliza lactozei se primesc 2 molecule de alfa-glucoza

3.NAD +:

a. un H+ din substrat este transferat la nicotinamida, al doileaH+ la adenine;

b. se leaga 2H+ si 2 e la nicotinamida;

c.acceptor de H+ si e in NAD+ este nicotinamida

d. acceptor de H+ si e in NAD+ este riboza

e. acceptor de H+ si e in NAD+ este adenine

4. Glicoliza:

a. glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

b.eficienta energetic a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. toate reactiile glicolizei sunt ireversibile

d.glicoliza anaeroba este cuplata cu lantul respirator

e.produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul


5. ATP-sintaza:

a.F1 este situate in spatial intermembranar

b.este format din 2 componente F0 si F1

c.este localizata in membrane mitocondriala externa

d. F1 este uncanal de protoni

e.F0 este situat in matricea mitocondriala

6.reactia transportului de electroni prin intermediul complexului IV:

a. 2 cyt a (Fe 2+)+ ½ O2------ 2 cyt a (Fe 3 +) +O2-

b. cyt a3 (Fe 2+)+ cyt a (Fe 3+)------ cyt a3 (Fe 3+)+cyt a (Fe 2+)

c.cyt c (Fe 2+)+ cyt a (Fe 3+)-------cyt c (Fe 3+)+ cyt a (Fe2+)

d.cyt a3 (Fe 2+)+ ½ O2 ----- cyt c (Fe3+) + H2O

e. cyt c (Fe 3+)+ cyt a (Fe 2+)-------cyt c (Fe 2+)+ cyt a (Fe3+)

7. absorbtia glucozei:

a.necesita Ca 2+

b.implica simportul de ioni de glucoza si potasiu

c.necesita Mg2+

d.necesita un transport de glucoza dependent de sodium

e. implica antiportul ionilor de sodium si glucoza

8.selectati vitamina care este parte component a coenzimei din complexul piruvat dehidrogenaza:

a.acidul linolic

b. acidul ascorbic

c. acidul lipoic

d. acidul folic

e. acidul linolenic

9.glicogenul :

a. este stocat in tesutul adipos

b.glicogenul di organismpoate furniza energie pentru 15-20 zile

c.ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sangvin al glucozei


d.este stocat in singe

e. este stocat in intestine

10. reglarea activitatii fosfofructokinazei:

a. 1,3 difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

b. starea energetic scazuta a celulei inhiba enzima

c.citratul si ATP-ul sunt modulatori pozitivi

d.AMP si fructozo-2,6-difosfat sunt modulatori pozitivi

e.NADH si NADPH sunt principaliiactivatori ai enzimei

11.selectati afirmatia corecta referitor la FAD:

a.este derivatul vitaminei B1

b. este derivatul vitaminei B2

c. este derivatul vitaminei B6

d. este derivatul vitaminei PP

e. este derivatul vitaminei C

12.afirmatiile corecte referitor la homopolizaharide:

a. principala legatura din celuloza este alfa 1,6- glicozidica

b.glicogenul consta din beta –glucoza

c.maltoza este unitatea structural a celulozei

d. celuloza este un polizaharid din plante

e. amidonul consta din alfa-fructoza

13. energia produsa in lantul de transport de electroni:

a. delta G0= -52,6 kcal/mol

b.se calculeaza conform ecuatiei delta Go = nF delta Eo

c.60 % este utilizata pentru isnteza ATP

d.delta G0= 52,6 kcal/mol

e.40% este degajata sub forma de caldura

14.Atp-sintaza

a.Fo este situate in matricea mitocondriala


b.F1 este situate in spatiul intermembranar

c.este localizata in membrane mitocondriala exterioara

d.F1 este subunitatea catalitica a enzimei

e.este format din 3 componente Fo F1 si F2

15. functiile caii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADPH

b. sinteza de glucozo-6-fosfat

c.generarea de NADH2

d. generarea de NADH

e. generarea de ATP

16.localizarea lantului transportator de electroni:

a. ribozomi

b.aparatul golgi

c.mitocondrii

d.lizozomi

e. nucleu

17. functia complexului IV al lantului respirator este:

a. oxidarea citocromilor a-a3 si reducerea oxigenului

b. oxidarea citocromilor c si reducerea oxigenului

c. oxidarea citocromilor c si sinteza ATP

d. oxidarea COCH2 si reducerea oxigenului

e. oxidarea citocromilor c, reducerea oxigenuluisi sinteza ATP

18.reactia : fructozo-6-fosfat +ATP---- fructozo-1,6- difosfat +ADP:

a. este prima reactive a glicolizei

b. este o reactive comuna atit a glicolizei cit si a gluconeogenezei

c.este catalizata de o oxido-reductaza

d.este o reactive ireversibila

e.este catalizata de enzima fosfofructomutaza


19.succinat+FAD-----fumarat +FADH2:

a. enzima care catalizeazareactia este o enzima alosterica

b.enzima este situate in citosol

c.enzima este inhibata de AMP

d.malonatul ste un inhibitor competitive al enzimei

e. este catalizata de enzima succinat –CoQ-reductaza

20. raportul fosforilarii(P/O):

a.pentru oxidarea piruvatului este 2/1

b. pentru oxidarea isocitratului este 3/1

c. pentru oxidarea alfa -cetoglotaratului 2/1

d. pentru oxidarea succinatului 3/1

e. pentru oxidarea malatului 2/1

21. care este coenzima complexului III al lantului respirator?

a.FAD

b.FMN

c. hemul cyt b

d. NAD+

e.Cu 2+

22. la digestia zaharozei se obtin urmatoarele 2 monozaharide:

a. alfa-galactoza si alfa-fructoza

b. alfa-fructoza si beta-glucoza

c.alfa-glucoza si beta-galactoza

d.maltoza si alfa-glucoza

e.alfa-glucoza si beta-fructoza

23. glicogenul:

a. glicogenul din organismpoate furniza energie pentru 15-20 zile

b.este stocat in ficat

c.este stocatin intestine


d.este stocat in tesutul adipos

e. este format din amiloza si amilopectina

24.---------------

a.reactiile etapei sunt non-oxidative

b.conversia glucozei in pentoze are loc in etapa non-oxidativa

c.are loc in toate celulele cu exceptia eritrocitelor

d.conversia pentozelor in hexoze are loc in etapa oxidative

e.etapele reactiei oxidative sunt reversibile

25.deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei:

a.deficienta ereditara aGl-6-PDH nu este frecventa la persoanele din regiunile infectate cu malerie

b.deficitul ereditar de gl-6-pdh se manifesta prin hiperglicemie

c.calea pentozo-fosfat este singura modalitate de generare a NADPH din eritrocite

d.-----

e.-----

f. deficient ereditara a gl-6-pdh se manifesta prin hemoliza

26.produsele finale ale oxidarii complete a glucozei:

a.38(36) ATP, 6 CO2

b.2 ATP, 4 CO2

c. 44 ATP, 2 H2O

d. 22 H2O, 2 ATP

e. 2 H2O, 4 CO2

27. vitamina care este necesara pentru activarea normal a enzimelor ciclului Krebs:

a. biotina

b. acidul folic

c.B1 ( tiamina)

d.B12 ( cobalamin)

e.B6 (pyridoxine)

28.pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:


a. 2 lactat, 4 ATP, 2 GTP

b.1 pyruvat, 2 GTP, ADP

c.1 pyruvat, 6 Pi

d. 2 pyruvat, 2 ADP, 1GTP

e.2 acetil -co A, 6 ADP

29. caile catabolice si anabolice:

a.constau din reactii si enzyme commune

b.de obicei, nu sunt reglate prinacelasi mechanism

c.decarboxilarea oxidative a piruvatului este faza amfibolica a metabolismului

d.au aceeasi directi

e. sunt identice

30.atunci cind ATP este sintetizat de ADP si fosfat in lantul respirator este :

a. fosforilare oxidative

b.toate cele de mai sus sunt corecte

c.fotofosforilare

d. fosforilare de substrat

31. in intervalele interprandiale ,zaharul din singe este mentinut :

a.de un raport crescut de glucagon/insulin

b.prin gluconeogeneza de acetat

c.prin gluconeogeneza din aminoacizii cetogenici

d.pringlicogenoliza musculara

e.prin glicogenogeneza hepatica

32.complexul III al lantuluirespirator este

a. CoQ cyt c oxidaza

b.NADH Co Q-reductaza

c.Co Q cyt c reductaza

d.cyt c oxidaza

e.succinat Co Q reductaza
33.selectati procesele care au locin membrane interna mitocondriala

a.lantul de transport alelectronilor

b.biosinteza AND-ului mitochondrial

c.decarboxilarea piruvatului

d.ciclul Krebs

e. glicoliza

34.tesutul adipos brun:

a. este present la persoanele in virsta

b.mitocondriile tesutului adipos brun au mai putine criste

c. contine putine mitocondrii

d.este un tesut specializat in sinteza ATP-ului

e. este un tesut specializat in termogeneza

35.caile metabolice:

a.toate caile metabolice sunt reglate prin modificari covalente

b.pot fi liniare, ciclice si ramificate

c.constau numai din reactii ireversibile

d. constau numai din reactii reversibile

e.toate reactiile unei cai metabolice sunt catalizate de o enzima

36.metabolismul fructozei in muschii scheletici:

a. fructoza +ATP----- fructozo-1-fosfat+ADP

b.fructoza+GTP-----fructozo-6-fosfat+ GTP

c. fructozo-1,6-bifosfat-------gliceraldehid+dihidroxiaceton fosfat+Pi

d.fructozo-1,6-fosfat+ATP----- fructozo-1,6-bifosfat+ADP

e. fructozo-1-fosfat----- gliceraldehid+dihidroxiaceton fosfat

37.componenta complexului I al lantului respirator:

a. proteinele Fe-S

b.cyt c

c.NADP+
d. cyt c1

e.cyt b

38.gluconeogeneza din lactate necesita prezenta enzimei:

a. piruvat kinaza

b.hexokinaza

c.fosfofructokinaza

d.glucokinaza

e. piruvat carboxilaza

39.agentii decuplati:

a.sunt compusi hidrofobi care cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne pentru H+

b. cresc permeabilitatea membrane mitocondriale interne pentru electroni

c.cresc activitatea ATP-sintazei

d.inhiba complexele lantului respirator

e.sunt compusi hidrofilicare opresc gradientul de protoni intrea matricea mitocondriala si membrane
interna

40.selectati afirmatia corectareferitor la FAD:

a. componenta riboflavinica accepta 2H+ si 2 e

b. component riboflavinica accepta un H+/ e, al doilea trece in solutie

c.componenta adeninica accepta 1H+ si 1 e

d. componenta adeninica accepta 2H+ si 2 e

e. component riboflavinica accepta doar electroni

41.componentele complexului III a lantului respirator:

a.proteinele Fe-S, cyt b,c1, c

b. proteinele Fe-S, cyt b,c

c. proteinele Fe-S, cyt b1, c1, FMN

d. proteinele Fe-S, cyt c1, c

e. proteinele Fe-S, cyt b, c1

42. piruvat carboxilaza:

a. este enzima glicogenolizei


b.gruparea peostetica a enzimei este tiamin pirofosfat

c.este enzima glicolizei

d. gruparea peostetica a enzimei este biotina

e. este o enzima a ciclului Krebs

43.reactia de fosforilare le nivel de substrat a ciclului Krebs:

a. fumarat-----malat

b.alfa-cetoglutarat -----izocitrat

c. alfa-cetoglutarat-----succinil Co A

d.succinil Co A------ succinat

e. succinat-----fumarat

44.dehidrogenaza NAD dependenta:

a.succinat DH

b.izocitrat DH

c.glicerol-3-fosfat DH

d.acil- Co A DH

e.dihidrolipoil DH

45.intoleranta la fructoza:

a. este cauzata de deficitul ereditar al fructozo-6- fosfat aldolazei

b.duce la insuficienta renala

c.se caracterizeaza prin acumularea fructozei care inhiba glucozo-6-fosfataza

d.se manifesta clinic prin hipoglicemie

e. este cauzata de deficitul ereditar al fructozo-1,6- bifosfat aldolazei

46.afirmatia corecta referitor la FAD:

a.accepta 2h+ si 2e

b. accepta 2h+ si 1e

c.un H+ din substrat este transformat in riboflavin, al doilea trece in solutie

d.accepta un H+ si 2 e

e.accepta doar electroni


47.decuplacrea fosforilarii oxidative:

a. este un process fiziologic la persoanele in virsta

b.este present la hipotiroidie

c.este un mechanism de adaptare la frig

d.predomina in tesutul adipos alb

e.se caracterizeaza prin sinteza crescuta de ATP

48. selectati coenzima necesara pentru activitatea normala a enzimelor ciclului Krebs:

a.biotina

b. NADP+

c.HS co A

d. CO Q

e. acidul ascorbic

49.Inhibitia lantului respirator:

a. inhibarea lantului respirator nu influenteaza sinteza ATP

b.complexul I este inhibat de cianura, CO

c.transferul electronilor prin lantul respirator esteinhibat de acizii grasi

d.citocromoxidata este inhibata de rotenone

e.complexul III este inhibat de antimicina A

50. perechea de redox corecta:

a. ½ O2 +2H+ 2e-----H2O

b. NAD+H+2e ----NADH

c.2cyt a3(Fe3+) + 2e -----2 cyt a3 (Fe 2+)

d. CoQ +2h+2e----CoQH2

e.2cyt c (Fe 3+)+ 2e------2 cyt c (Fe2+)

51. gluconeogeneza din glycerol necesita enzima :

a. glycerol kinaza

b. piruvat carboxilaza

c.hexokinaza
d.fructokinaza

e. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

52.afirmatia corectadespre metabolism este:

a. catabolismul necesita energie

b. procesele anabolice sunt generatoare de caldura

c.anabolismul este insotit de eliberare de energie

d.energia obtinuta in anabolism este utilizata in catabolism

e.anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

53.reactia fosfoenolpiruvat+ ADP-----piruvat+ATP

a.este o reactive reversibila

b.este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

c.este o reactive de gluconeogeneza

d.este oreactie de fosforilare oxidative

e.piruvatul este un compus macroergic

54.functia complexului I al lantului respirator:

a.oxidarea NADH si reducerea CoQ

b. oxidarea FADH2 si reducerea cyt c

c. oxidarea NADH si reducerea cyt c

d. oxidarea NADH, NADPH si FADH2 si reducerea cyt c

e. oxidarea FadH2 si reducerea CoQ

55. complexul III al lantului respirator este :

a.CoQ-cyt c oxidaza

b.CoQ-cyt c reductaza

c.cyt c oxidaza

d.NADH-CoQ reductaza

e.succinat-CoQ reductaza

56.fructoza :

a.este monozaharidul principal din singe


b.este o componenta de lactoza

c.este un isomer al glucozei

d. este o aldopentoza

e.este un monomer al celulozei

57.functia carbohidratilor este:

a. genetic

b. de catalaza

c. de transport

d.energetica

e. de emulsionare

95. Căile metabolice:

a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate

b) [ ] toate constau doar din reacţii ireversibile

c) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile

d) [ ] toate reacţiile unei căi metabolice sunt catalizate de o singură enzimă

e) [x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă

96. Anabolismul:

a) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

b) [x] necesită energie

c) [ ] decurge preponderent în mitocondrii şi lizozomi

d) [ ] nu necesită enzime

e) [ ] nu este supus reglării

97. Bioenergetica:

a) [ ] organismele vii sunt sisteme termodinamice inchise


b) [ ] energia liberă (∆G) este energia care nu poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului

c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic

d) [ ] energia legată (T∆S) este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului

e) [x] ∆E = ∆G + T∆S

98. Căile catabolice şi anabolice:

a) [ ] coincid ca direcţie

b) [x] posedă reacţii şi enzime comune

c) [ ] sunt identice

d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare

e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului

99. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:

a) [x] glicerol-3-fosfat

b) [ ] ATP

c) [ ] creatinfosfat

d) [x] glucozo-6-fosfat

e) [ ] GTP

100. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:

a) [ ] glucozo-1-fosfat

b) [x] pirofosfat

c) [x] fosfoenolpiruvat

d) [x] acetil-CoA

e) [ ] UDP-galactoza

101. Catabolismul:

a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple

b) [ ] necesită energie

c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular

d) [ ] nu necesită enzime

e) [ ] nu este supus reglării 102. Ciclul Krebs:


a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici

b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism

c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2

d) [ ] funcţionează în condiţii anaerobe

e) [ ] în reacţiile ciclului Krebs participă nemijlocit O2 103. Ciclul Krebs:

a) [ ] furnizează echivalenţi reducători pentru biosinteza acizilor grasi

b) [ ] decurge în citozol

c) [x] funcţionează în condiţii aerobe

d) [ ] în ciclul Krebs oxaloacetatul se oxidează până la 2 molecule de CO2

e) [ ] toate enzimele ciclului Krebs se supun reglării 104. Citrat sintaza:

a) [ ] catalizează prima reacţie a ciclului ornitinic

b) [ ] este din clasa ligazelor

c) [x] este enzimă alosterică

d) [ ] este activată de citrat, succinil-CoA, ATP, NADH

e) [x] este inhibată de acizii graşi

105. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:

a) [x] este activat de Ca2+

b) [ ] este activat de ATP

c) [x] este inhibat de NADH, succinil-CoA

d) [x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic

e) [ ] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: biotina, B6, B12, acidul folic 106.

Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [ ] este localizat în citozol

b) [x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil


dehidrogenaza

c) [x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA

d) [ ] coenzimele enumerate sunt derivaţi ai vitaminelor: H, B6, B12, acidul folic


e) [ ] catalizează carboxilarea piruvatului cu formarea oxaloacetatului 106. Complexul enzimatic

piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului

b) [ ] decarboxilarea piruvatului este un proces reversibil

c) [x] activează în mitocondrii

d) [ ] conţine 2 coenzime

e) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu enzimele 107. Reglarea metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune ale
anabolismului şi catabolismului

c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile

d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice

108. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei legături
macroergice din ATP:

a) [ ] ADP

b) [ ] glucozo-6-fosfat

c) [ ] AMP

d) [ ] GMP

e) [x] fosfoenolpiruvat

109. Metabolismul

a) [ ] este un sistem necoordonat de transformări ale substanţelor şi energiei

b) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei

c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică

d) [x] constă din două faze - catabolism şi anabolism

e) [ ] nu necesită energie

110. Oxidarea biologică:

a) [x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii


b) [x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie

c) [ ] are loc prin transferul H direct pe O2 cu formarea apei

d) [x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente

e) [ ] enzime sunt oxidazele FAD- şi FMN-dependente 111. Reacţiile anaplerotice:

a) [x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs

b) [ ] asigură cu acetil-CoA ciclul Krebs

c) [ ] micşorează cantitatea intermediarilor ciclului Krebs

d) [ ] sunt reacţii generatoare de ATP

e) [ ] sunt reacţii generatoare de NADH

112. Referitor la metabolism sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

b) [ ] anabolismul este însoţit de degajare de energie

c) [ ] energia obţinută în anabolism este utilizată în catabolism

d) [ ] catabolismul necesită energie

e) [x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple 113 - ?

114 - ? 115

-?

116. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH

b) [x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH

c) [ ] sarcina energetică mică inhibă enzimele complexului PDH

d) [ ] toate enzimele complexului PDH se supun doar reglării prin sarcină energetică

e) [ ] toate enzimele complexului PDH se reglează prin fosforilare-defosforilare 117. Reglarea ciclului

Krebs:

a) [ ] viteza ciclului este diminuată de concentraţia înaltă a ADP-lui

b) [x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA

c) [ ] sarcina energetică mică inhibă activitatea ciclului


d) [ ] ADP-ul inhibă izocitrat dehidrogenaza

e) [x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza 118. Reglarea

metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune ale
anabolismului şi catabolismului

c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile

d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice 119. Rolul complexului enzimatic piruvat

dehidrogenaza:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COOH

b) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COCH2COOH

c) [x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH

d) [ ] formarea NADPH pentru sintezele reductive

e) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator

120. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul tetrahidrofolic

e) [x] NAD+

120. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza: a)

[ ] biotina

b) [x] HS-CoA

c) [ ] acidul ascorbic

d) [ ] CoQ

e) [x] FAD
121. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul tetrahidrofolic

e) [x] NAD+

121. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs: a)

[ ] biotina

b) [x] HS-CoA

c) [ ] acidul ascorbic

d) [ ] CoQ

e) [x] FAD

121. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:

a) [x] succinat DH

b) [ ] glutamat DH

c) [ ] gliceraldehid-3-fosfat DH

d) [x] glicerol-3-fosfat DH

e) [ ] acil-CoA-DH

122. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD +-dependente:

a) [ ] succinat DH

b) [x] glutamat DH

c) [x] izocitrat DH

d) [x] alcool DH

e) [ ] acil-CoA-DH

122. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [x] lactat DH

b) [x] malat-DH

c) [ ] acil-CoA DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH

e) [ ] succinat DH

123. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:

a) [x] citrat sintaza

b) [ ] aconitaza

c) [x] izocitrat dehidrogenaza

d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

e) [ ] malat dehidrogenaza

124. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat

b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA

c) [x] succinil-CoA → succinat

d) [ ] succinat → fumarat

e) [ ] fumarat → malat

125. Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:

a) [ ] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+

b) [ ] piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2

c) [x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+

d) [ ] piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2

e) [ ] piruvat + biotina + HS-CoA → acetil-CoA + biotina-CO2

126.Selectaţi reacţiile anaplerotice:

a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA

b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3

c) [ ] aspartat + alfa-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat

d) [x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP

e) [x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

127. Variantele de hidroliză a ATP-lui:

\a) [x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol


b) [ ] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -14,6 kcal/mol

c) [x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol

d) [ ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -14,6 kcal/mol

e) [x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol

128. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

a) [x] tiamina

b) [ ] biotina

c) [x] vitamina PP

d) [ ] vitamina B6

e) [ ] vitamina B12

129. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

a) [ ] acidul folic

b) [x] acidul pantotenic

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul ascorbic

e) [x] riboflavina

130. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [x] tiamina

b) [ ] biotina

c) [x] vitamina PP

d) [ ] vitamina B6

e) [ ] vitamina B12

130. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] acidul folic

b) [x] acidul pantotenic

c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina

131. Starea energetică a celulei:

a) [x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])

b) [x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])

c) [ ] în condiţii normale sarcina energetică a celulei este 500-900

d) [ ] sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice

e) [ ] sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice 132. Succinat dehidrogenaza:

a) [x] este o enzimă a ciclului Krebs

b) [ ] este o enzimă NAD+-dependentă

c) [ ] este inhibată de NADH

d) [x] este inhibată de malonat

e) [ ] este inhibată de fumarat 133. Viteza proceselor metabolice:

a) [ ] nu este dependentă de raportul NADPH/NADP+

b) [ ] nu este influenţată de modulatorii alosterici

c) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+

d) [x] este influenţată de hormoni

e) [ ] nu depinde de conţinutul de ATP

134.Agenţii decuplanţi:

a) [ ] inhibă ATP-sintaza

b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator

c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială d) [x] sunt

substanţe liposolubile

e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē

134. Agenţii decuplanţi:

a) [ ] favorizează sinteza ATP-lui

b) [x] măresc termogeneza

c) [ ] inhibă transferul ē în lanţul respirator


d) [ ] activează hidroliza ATP-lui

e) [ ] transportă H+ din matricea mitocondrială în spaţiul intermembranar 135. ATP-sintaza:

a) [x] este localizată în membrana internă mitocondrială

b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1

c) [ ] factorul F0 este localizat în matricea mitocondrială

d) [ ] factorul F1 este localizat în spaţiul intermembranar

e) [x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei 136. ATP-sintaza:

a) [ ] este enzimă responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat

b) [x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă

c) [x] este inhibată de oligomicină

d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin lanţul
respirator

e) [ ] inhibarea ATP-sintazei nu influenţează transferul de electroni prin lanţul respirator 137.

Citocromii:

a) [x] reprezintă hemoproteine

b) [ ] participă la transferul H+ şi ē în lanţul respirator

c) [x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

d) [ ] transferă H+ şi ē pe ubichinonă

e) [ ] un citocrom poate transfera 2 ē

138. Citocromul P450:

a) [x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO

b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor substraturi

c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH

d) [ ] este component al lanţului respirator

e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat


139. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):

a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente

b) [ ] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele FAD-dependente c) [x]

conţine FMN

d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

e) [ ] conţine FAD

140. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):

a) [ ] transferă H+ şi ē în lanţul respirator doar de pe succinat

b) [x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe alte


substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)

c) [ ] conţine NAD+

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

141. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):

a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)

b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)

c) [x] conţine citocromii b şi c1

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

142. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):

a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-

b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa

c) [ ] conţine citocromii b şi c1

d) [x] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine ioni de cupru


143. Decuplarea fosforilării oxidative:

a) [x] este un proces adaptiv la frig

b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare

c) [ ] este prezentă în hipotiroidie

d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb

e) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită de ATP

144. Fosforilarea oxidativă:

a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)

b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR

c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare

d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V

e) [ ] toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

145. Inhibiţia lanţului respirator (LR):

a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă

b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A

c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO

d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui

e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

146. Lanţul respirator (LR):

a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială

b) [ ] este un proces reversibil

c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere

d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2

e) [ ] produsul final al LR este H2O2

147. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar


macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază

c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne


mitocondriale

d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa externă -
pozitiv
[]
e) membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni

147. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul


intermembranar

b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei

c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială

d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui

e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

148. Oxidarea microzomială:

a) [ ] are loc în mitocondrie

b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic

c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici

d) [x] este catalizată de monooxigenaze

e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui

148. Oxidarea microzomială:

a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O

b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2

c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P 450 ,flavoproteine

d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor

e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

149. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:

a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē

b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox
de a adiţiona ē

c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox de
a ceda ē

d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo

e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo


[]
150. Produsele finale ale lanţului respirator:

a) [ ] H2O2

b) [x] H2O

c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-CoQ
reductaza)

[x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ reductaza)

e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-citocrom c


reductaza)

151. Selectaţi agenţii decuplanţi:

a) [ ] rotenona

b) [ ] oligomicina

c) [x] 2,4-dinitrofenolul

d) [ ] monooxidul de carbon

e) [x] acizii graşi

152. Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

a) [ ] monooxidul de carbon

b) [x] oligomicina

c) [ ] tiroxina

d) [ ] cianurile

e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

153. Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:

a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi

c) [ ] lanţul respirator

d) [ ] glicoliza anaerobă

e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

154. Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi


[]
c) [x] lanţul respirator

d) [ ] glicoliza anaerobă

e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial

155. Sistema-navetă glicerol-fosfat:

a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol

b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-fosfat + NAD+

c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială

d) în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat +


NADH+H+

e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔ dihidroxiaceton-fosfat +


FADH2

156. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):

a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+

c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2

e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

157. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):

a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2

c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2

e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+ 158. Sistemele de oxido-reducere ale lanţului

respirator:

a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē

b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē

c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē

d) [x] citocromii transferă doar elecroni


[]
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni

159. Ţesutul adipos brun:

a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui

b) [x] este ţesut specializat în termogeneză

c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi

d) [ ] conţine puţine mitocondrii

e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

160. Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):

a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē

b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē

c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+


d)

e)
[x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē

[ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

161. Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:

a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+ şi NADH

b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă


glicerol-fosfat

c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă


malataspartat

d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat

e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către carnitină

162. Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:

a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui

b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui

c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză

d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza

e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

163. Absorbţia glucozei:

a) [x] necesită Na+

b) [ ] necesită Ca2+

c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza

d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu

e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

164, Afirmaţii corecte referitor la glucide:

a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor

b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză

c) [ ] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică

d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge


d) [ ]

e)
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză

165. Glicogenoliza:

a) [x] este scindarea glicogenului

b) [ ] este scindarea glucozei

c) [ ] este un proces strict hidrolitic

decurge intens postprandial

[x] se activează în situaţii de stres, inaniţie 166.

Digestia glucidelor:

a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide

b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza

c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză

d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat

e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

167. Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza

b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

c) [x] este catalizată de enzima de ramificare

d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-transglicozidazică

e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică 168, Glicogen fosforilaza:

a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei

b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare

c) [x] forma activă este cea fosforilată

d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen e) [ ]

este activată de ATP 169, Glicogen sintaza:

a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei

b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare


d) [ ]

e)
c) [ ] forma activă este cea fosforilată

d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen

e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea sintezei

170, Glicogenogeneza:

a) [ ] este sinteza glucozei

b) [x] este sinteza glicogenului

c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile

[x] decurge intens postprandial

[ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

171, Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):

a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat

d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

172. Glicogenoliza:

a) [x] este scindarea glicogenului

b) [ ] este scindarea glucozei

c) [ ] este un proces strict hidrolitic

d) [ ] decurge intens postprandial

e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

172. Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):

a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza

b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat


d) [ ]

e)
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice 173. Glicogenozele:

a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în metabolismul glicogenului

b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi

c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat

d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală

e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

174, Glicogenul:

a) [x] se depozitează în muşchii scheletici

[ ] se depozitează în ţesutul adipos

[x] se depozitează în ficat


d)

e)
[ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea glicemiei

[ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

175, Glucozo-6-fosfataza:

a) [x] este enzimă a glicogenolizei

b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei

c) [x] este o hidrolază

d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză

e) [ ] este activată de insulină

176. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie

b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea
glicemiei

d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat

e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

177, Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie

b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea

glicemiei d) [x] G-6-P se include în glicoliză

e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

178, Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

a) [x] insulina activează glicogenogeneza

b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza

c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza

d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei

e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului


d)

e)

179, Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a) [ ] insulina activează glicogenoliza

b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza

c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza

[ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei

[x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului 180,

Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza

b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza

c) [x] este catalizată de enzima de deramificare

d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican transferazică

e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

181, Selectaţi enzimele glicogenogenezei:

a) [x] glicogen sintaza

b) [ ] glicogen fosforilaza

c) [x] fosfoglucomutaza

d) [ ] glucozo 6 fosfotaza

e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

182, Selectaţi enzimele glicogenolizei:

a) [ ] glicogen sintaza

b) [x] glicogen fosforilaza

c) [x] fosfoglucomutaza

d) [ ] glucokinaza

e) [ ] fosfofructokinaza

183, Funcţiile glucidelor:

a) [x] energetică

[x]
d)

e)
b) [ ] menţin presiunea oncotică

c) [ ] sunt emulgatori

d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici

e) [ ] de transport

184. Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman: a)

[ ] amiloza

[x] glucoza glicogenul

[x] riboza, dezoxiriboza

[ ] amilopectina

185, Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei? a)

[ ] piruvat kinaza

b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza

c) [x] lactat dehidrogenaza

d) [ ] malat dehidrogenaza

e) [ ] piruvat dehidrogenaza

186 - ?

187. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de lactat: a)

[]6

b) [x] 18

c) [ ] 15

d) [ ] 36

e) [ ] 3

188. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de piruvat: a)

[]3

b) [ ] 2

[x]
d)

e)
c) [x] 15

d) [ ] 30

e) [ ] 6

189. Glicoliza este activată de:

a) [ ] NADH

b) [ ] ATP

c) [ ] glucozo-6-fosfat

d) [x] fructozo-2,6-difosfat

e) [x] AMP, ADP

190. Glicoliza este inhibată de: a)

[ ] NAD+

b) [x] citrat

c) acizii graşi

[x]
d)

e)
[ ] glucoză

[ ] AMP 191.

Glicoliza:

a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici

b) [x] are loc în toate ţesuturile

c) [x] reprezintă scindarea glucozei

d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului

e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi H2O 191.Glicoliza:

a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile

b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul

c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O

e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP 192. Glucokinaza:

a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici

b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat

d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat

e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulină 193. Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză

b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate

d) [x] decurge intens în inaniţie

e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

a)

b)

c) [x]
d) [ ]

e)

193. Gluconeogeneza:

[x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză

[ ] are loc intens postprandial

decurge intens în ficat şi în rinichi

asigură cu glucoză ficatul şi rinichii

[x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

194. Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:

a) [ ] aspartataminotransferaza

b) [x] piruvat carboxilaza

c) [ ] piruvat kinaza

d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e) [ ] fosfofructokinaza

195. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele: a)

[x] glicerol kinaza

b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza

c) [ ] piruvat carboxilaza

d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e) [x] fructozo-1,6-difosfataza

196. Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:

a) [x] piruvat carboxilaza

b) [x] fructozo-1,6-difosfataza

c) [ ] piruvat kinaza

d) [x] lactat dehidrogenaza

e) [ ] fosfofructokinaza

197, Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză


d) [ ]

e)
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate

d) [x] decurge intens în inaniţie

e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

197. Gluconeogeneza:

a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză b)

[ ] are loc intens postprandial

c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi

d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii

e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele) 198. Hexokinaza:

a) [ ] este prezentă doar în ficat

b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

c) [x] este o enzima din glicoliza

d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat

e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

199. În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:

a) [ ] hexokinaza

b) [ ] fosfofructokinaza

c) [x] fosfogliceratkinaza

d) [ ] glucokinaza

e) [x] piruvatkinaza

200, Căile de utilizare a piruvatului:

a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA

b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat

c) [x] se carboxilează la oxaloacetat


d) [ ]

e)
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator

e) [ ] nu poate fi utilizat în gluconeogeneză

201. Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare: a)

[x] 2 molecule de piruvat

b) [x] 4 ATP

c) [x] 2 GTP

d) [ ] 6 H3PO4

e) [ ] 6 ADP

202. Piruvat carboxilaza:

[ ] este enzimă a glicolizei

[ ] este enzimă a glicogenogenezei

[x] gruparea prostetică a enzimei este biotina

gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul

[x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA 203.

Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

a) [ ] 2 molecule de piruvat

b) [ ] glucoza

c) [ ] 4 ATP

d) [x] 2 H2O

e) [x] 2 molecule de lactat

204 - ?

205. Reglarea activităţii fosfofructokinazei:

a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul

b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei


d) [ ]

e)
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei

d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi

e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

206. Reglarea hormonală a glicolizei:

a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de fructozo-2,6-difosfat

b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei

c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei

d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza

e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică 207. Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor

b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei

c) [ ] insulina activează gluconeogeneza

d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi glicerol din
ţesutul adipos

e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

208. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză: a)

[ ] acetil CoA

b) [ ] acizii graşi

c) [ ] acetoacetatul
d) [ ]

e)
lactatul

oxaloacetatul

208. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză: a)

[ ] beta-hidroxibutiratul

b) [x] piruvatul

c) [x] aminoacizii glucoformatori

d) [ ] colesterolul

e) [ ] bazele azotate purinice

209 - ?

210. Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

a) [ ] piruvatcarboxilaza

b) [ ] fosfoglucoizomeraza

c) [x] hexokinaza

d) [x] fosfofructokinaza

e) [x] piruvatkinaza

211. Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:

a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4

b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O

c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O

d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O

e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

212. Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:

a) [ ] glucoza → glucozo-6-fosfat

b) [x] fosfoenolpiruvat → piruvat

c) [ ] fructozo-6-fosfat → fructozo-1,6-difosfat

d) [x] succinil-CoA → succinat

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
e) [x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat

213. Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

[x] diabetul zaharat tumorile

cortexului suprarenal

hiperparatiroidia

hipotiroidia

[ ] diabetul insipid

214. Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite

b) [] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare

c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze

d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze

e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

215. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat: a)

[ ] inhibarea glucokinazei

b) [ ] activarea glicogen fosforilazei

c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei

d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei

e) [ ] inhibarea glicogen sintazei

216. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei

b) [x] activarea lipoproteidlipazei

c) [ ] activarea triglicerid lipazei

d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi 217. Efectele insulinei:

a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat

b) [x] măreşte cantitatea de NADPH

c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi

d) [ ] inhibă sinteza proteinelor

e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor

218. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:

[ ] hexokinaza fructokinaza

fructozo-1,6-difosfat aldolaza

fructozo-1-fosfat aldolaza

triozokinaza

219. Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

a) [x] galactokinaza

b) [ ] hexokinaza

c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza

d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza

e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

220. Fructozuria esenţială:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei

c) [x] are loc acumulare de fructoză

d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat

e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

221. Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
a) [x] sinteza pentozelor

b) [ ] generarea de NADH

c) [x] generarea de NADPH

d) [ ] generarea de FADH2

e) [ ] formarea pirofosfatului

222. Galactozemia:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat

d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în


cristalin

e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

223. Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] stres activarea

glicogenolizei activarea

glicolizei

a)

b) [x]

c) [ ]
d) [ ]

e)
diminuarea gluconeogenezei

[ ] hiperinsulinism

224. Hiperglicemia poate fi condiţionată de: a) [ ] excitarea

sistemului nervos parasimpatic

b) [ ] amplificarea glicogenogenezei

c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului

d) [ ] maladia Addison

e) [x] hipercorticism

225. Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic

b) [ ] activarea glicogenolizei

c) [x] amplificarea glicolizei

d) [x] hiperinsulinism

e) [ ] activarea gluconeogenezei

226. Insulina provoacă:

a) [x] activarea glicolizei

b) [ ] activarea glicogen fosforilazei

c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos

d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză

e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

227. Insulina stimulează:

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi

b) [ ] conversia glicerolului în glucoză

c) [ ] transformarea aminoacizilor în glucoză

d) [x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor

e) [x] viteza sintezei transportorilor de glucoză (GLUT)


a)

b)

c)
228. Intoleranţa la fructoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei

[ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei

[x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza

conduce la insuficienţă hepatică, ciroză se manifestă clinic prin crize

hipoglicemice

229. Intoleranţa la galactoză:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei

c) [ ] se acumulează doar galactoză

d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal

e) [x] se manifestă clinic prin cataractă

230. Intoleranţa la lactoză:

a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei

b) [x] este determinată de deficitul de lactază

c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi


dobândită

d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică

e) [ ] se manifestă prin cataractă

231. Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):

a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat


e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat 232.Metabolismul

fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):

a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

d) [x ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat

e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

233. Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):

a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7

e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

234. Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] ribulozo-5-fosfat

b) [ ] glucozo-6-fosfat

c) [ ] ATP

d) [ ] NADH

e) [x] 2 NADPH

235.Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză

b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei

c) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat dehidrogenaza

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza

e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

236. Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza

b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza


c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza

d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza

e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

237. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+

b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+

c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat

d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2

e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

238. Sinteza si secretia insulinei

a).[x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă

b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare

c) [x] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin proteoliza limitată

d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă

e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

239. . Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat

c) [x] 2 NADP+

d) [ ] ATP

e) [ ] ribozo-5-fosfat

240. . Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat

b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP

c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4

d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP

e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4


99. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile glucidelor:

[x] energetică

[x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici

100. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul


uman:

[x] glucoza

[x] glicogenul

[x] riboza, dezoxiriboza

101. I Met gen si Glucide A1 Monozaharidele sunt:

[x] compuşi polihidroxicarbonilici

102. I Met gen si Glucide A3 Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:

[x] unele sunt monomerii amidonului

[x] se clasifică în cetoze şi aldoze

103. I Met gen si Glucide A3 Maltoza:

[x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare


[x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză

104. I Met gen si Glucide A3 Lactoza:

[x] monozaharidele constituente sunt piranoze

[x] posedă proprietăţi reducătoare

105. I Met gen si Glucide A3 Zaharoza:

[x] nu posedă proprietăţi reducătoare

[x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-


fructofuranoză

106. I Met gen si Glucide A3 Glucoza:


[x] există sub forma a 2 anomeri - alfa şi beta

[x] este un monozaharid

107. I Met gen si Glucide A3 Fructoza:

[x] este o cetohexoza

[x] este componentă a zaharozei

108. I Met gen si Glucide A3 Homoglicanii:

[x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal

[x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză

109. I Met gen si Glucide A1 Afirmaţii corecte referitor la glucide:

[x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor

[x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică

110. I Met gen si Glucide A3 Digestia glucidelor:


[x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din
polizaharide

[x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

111. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la lactoză:

[x] este determinată de deficitul de lactază

[x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi dobândită

[x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică

112. I Met gen si Glucide A3 Absorbţia glucozei:

[x] necesită Na+

[x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza

113. I Met gen si Glucide A3 Glicogenul:

[x] se depozitează în muşchii scheletici

[x] se depozitează în ficat

114. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza:

[x] este scindarea glicogenului

[x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

115. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen


fosforilaza)
[x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

[x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

116. I Met gen si Glucide A3 Glicogen fosforilaza:

[x] este enzima reglatoare a glicogenolizei

[x] forma activă este cea fosforilată

117. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenolizei:

[x] adrenalina stimulează glicogenoliza

[x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

118. I Met gen si Glucide A3 Reacţia chimică: Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-


fosfat:

[x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

[x] este o reacţie din glicogenoliză

glucozo-6-fosfat trece in glucozo-1-fosfat

este catalizata de fosfoglucomutaza, este o reactie de glicogenoliza


119. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în
muşchii scheletici:

[x] G-6-P se include în glicoliză

[x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

120. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în


ficat:

[x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei

[x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru
menținerea glicemiei

121. I Met gen si Glucide A3 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen


(glicogenoliza)

[x] este catalizată de enzima de ramificare

122. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenolizei:

[x] glicogen fosforilaza

[x] fosfoglucomutaza

[x]UDP glucozopirofosforilaza

123. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza:

[x] este sinteza glicogenului

[x] decurge intens postprandial

124. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:

[x] glicogen sintaza

[x] fosfoglucomutaza
[x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

125. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):

[x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

[x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza +PPi

126. I Met gen si Glucide A3 Glicogen sintaza:

[x] este reglată prin fosforilare-defosforilare

[ x] forma activă este cea defosforilată

127. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

[x] insulina activează glicogenogeneza

[x] glucagonul inhibă glicogenogeneza

128. I Met gen si Glucide A3 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen


(glicogenogenez:

[x] este catalizată de enzima de ramificare

129. I Met gen si Glucide A3 Glucokinaza:

[x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat

[x] este enzimă iductibilă, activată de insulină

130. I Met gen si Glucide A3 Hexokinaza:

[x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze

[x] este o enzima din glicoliza

131. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:


[x] are loc în toate ţesuturile

[x] reprezintă scindarea glucozei

132. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:

[x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul

[x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O

133. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP:

[x] este prima reacţie din glicoliză

[x] este prima reacţie din glicogenogeneză

134. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat:


reactia
[x] este a doua reacţie din glicoliză

[x] este catalizată de enzima glucozofosfat izomeraza

135. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-


difosfat + ADP: reactia

[x] este catalizată de enzima fosfofructokinaza

[x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

136. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-


fosfat + dihidroxiacetonfosfat: reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza

137. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat ↔


dihidroxiacetonfosfat:reactia

[x] este o reacţie a gluconeogenezei


[x] este catalizată de enzima triozofosfat izomeraza

138. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔


1,3-difosfoglicerat + NADH+H+ reactia

[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrogenaza

139. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat


+ ATP

reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza

140. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat


+ ATP reactia

[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat


[x] substratul reactiei este un compus supermacroergic

reactia
141. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat

[x] este o reacţie a glicolizei

[x] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza

142. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O


reactia
[x] este o reacţie a gluconeogenezei

[x] este catalizată de enzima enolaza

143. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP


reactia
[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

[x ] substratul este un compus macroergic

144. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+ reactia

[x] are loc în condiţii anaerobe

[x] este catalizată de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)

[x] LDH este oxido-reductază

145. I Met gen si Glucide A3 Căile de utilizare a piruvatului:

[x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA

[x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat

[x] se carboxilează la oxaloacetat

146. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


[x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O

147. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

[x] 2 ATP

[x] 2 molecule de lactat

148. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

[x] hexokinaza

[x] fosfofructokinaza

[x] piruvatkinaza

149. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este activată de:

[x] fructozo-2,6-difosfat

[x] AMP, ADP

150. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este inhibată de:

[x] citrat

[x]ATP

151. I Met gen si Glucide A3 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate


de enzimele:

[x] fosfogliceratkinaza

[x] piruvatkinaza

152. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:


[x] fosfoenolpiruvat → piruvat

[x] succinil-CoA → succinat

[x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat

153. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicolizei:

[x] glucagonul inhibă glicoliza

[x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei

154. I Met gen si Glucide A1 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a


glucozei?

[x] lactat dehidrogenaza

155. I Met gen si Glucide A3 Cite molecule de ATP se obtin la oxidarea completa a
unei molecule de gluzoca

[x] 38 ATP

[x] 36 ATP

156. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a
unei molecule de piruvat:

[x] 15

157. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a
unei molecule de lactat:

[x] 18
158. I Met gen si Glucide A3 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:

[x] fosfoglicerat kinaza

[x] fosfoglicerat mutaza

159. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

[x] este sinteza glucozei din surse neglucidice

[x] decurge intens în inaniţie

160. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

[x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză

[x] decurge intens în ficat şi în rinichi

[x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitel

161. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru


gluconeogeneză:

[x] lactatul

[x] oxaloacetatul

162. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru


gluconeogeneză:

[x] piruvatul

[x] aminoacizii glucoformatori

163. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat +
ADP + H3PO4: reactia
[x] este o reacţie anaplerotică

[x] este o reacţie din gluconeogeneză

164. I Met gen si Glucide A3 Piruvat carboxilaza:

[x] gruparea prostetică a enzimei este biotina

[x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

165. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2


+ GDP: reactia
[x] este o reacţie din gluconeogeneză

[x] este catalizata de enzimafosfoenolpiruvatcarboxikinaza

166. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa


următoarelor enzime:

[x] piruvat carboxilaza

[x] fructozo-1,6-difosfataza

[x] lactat dehidrogenaza

167. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-


fosfat + H3PO4: reactia

[x] este o reacţie din gluconeogeneză

[x] enzima ce catalizează reacţia este fructozo-1,6-difosfataza


168. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat + H2O → glucoză +
H3PO4:reactia

[x] este o reacţie din glicogenoliză in ficat

[x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza

169. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfataza:

[x] este enzimă a glicogenolizei

[x] este o hidrolază

170. I Met gen si Glucide A3 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

[x] 2 molecule de piruvat


[x] 4 ATP

[x] 2 GTP

171. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

[x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor

[x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei

[x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi
glicerol din ţesutul adipos

172. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:

[x] piruvat carboxilaza

[x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza

174. I Met gen si Glucide A3 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

[x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze

[x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze

175. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

[x] sinteza pentozelor

[x] generarea de NADPH


176. I Met gen si GlucideReacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-
A3
fosfogluconolactonă + NADPH+H : reactia+

[x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei

[x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

177. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-
fosfat:

[x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+

[x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat

[x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

178. I Met gen si Glucide A3 Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

[x] glucozo-6-fosfat

[x] NADP+

179. I Met gen si Glucide A2 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului
pentozo-fosfat:
[x] ribulozo-5-fosfat

[x] 2 NADPH

180. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile)

[x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

[x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

181. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în


ficat:

[x] fructokinaza

[x] fructozo-1-fosfat aldolaza

[x] triozokinaza

182. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi


reacţiile)

[x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

[x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP

[x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat

183. I Met gen si Glucide A3 Fructozuria esenţială:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei

[x] are loc acumulare de fructoză


184. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la fructoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei

[x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza

[x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză

[x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

185. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiil:

[x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

[x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

[x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

186. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

[x] galactokinaza

[x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza

[x] UDP-glucozo-hexozo

187. I Met gen si Glucide A3 Galactozemia:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

[x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în cristalin

188. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la galactoză:

[x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei

[x] se manifestă clinic prin retard mintal

[x] se manifestă clinic prin cataractă


189. I Met gen si Glucide A3 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] stres

[x] activarea glicogenolizei

190. I Met gen si Glucide A1 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

[x] hipercorticism

191. I Met gen si Glucide A3 Hipoglicemia poate fi cauzată de:

[x] amplificarea glicolizei

[x] hiperinsulinism

192. I Met gen si Glucide A3 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

[x] diabetul zaharat

[x] hipercorticism

193. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în


ficat:

[x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei

194. I Met gen si Glucide A3 Insulina stimulează:

[x] transportul glucozei în ţesuturi

[x] sinteza lipidelor în ficat

195. I Met gen si Glucide A3 Insulina provoacă:


[x] activarea glicolizei

[x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

196. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei:

[x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat

[x] măreşte cantitatea de NADPH

197. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicemiei:

[x] glucagonul amplifică glicogenoliza

[x] cortizolul facilitează gluconeogeneza

198. I Met gen si Glucide A3 Sinteza insulinei:

[x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă

[x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă

[x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

199. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul:

[x] este
un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor
şi energiei

[x] aprovizionează celulele cu energie chimică

[x] constă din două faze - catabolism şi anabolism

200. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile metabolismului constau în:


[x] producerea energiei chimice

[x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor,


acizilor nucleici)

[x] transformarea
substanţelor nutritive in precursori ai
macromoleculelor celulare

[x] sinteza
şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine
biogene etc.)

201. I Met gen si Glucide A3 Referitor la metabolism sunt corecte


afirmaţiile:

[x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele


simple

[x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în


simple

202. I Met gen si Glucide A3 Căile metabolice:

[x] pot fi liniare, ciclice, ramificate

[x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile

[x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă


distinctă

203. I Met gen si Glucide A3 Catabolismul:

[x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple

[x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular


204. I Met gen si Glucide A3 Anabolismul:

[x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

[x] necesită energie

205. I Met gen si Glucide A3 Căile catabolice şi anabolice:

[x] posedă reacţii şi enzime comune

[x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare

[x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului

206. I Met gen si Glucide A3 Reglarea metabolismului:

[x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

[x] ca
regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai
proceselor anabolice

207. I Met gen si Glucide A3 Bioenergetica:

[x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic

[x] ∆E = ∆G + T∆S

208. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul: formula


[x] are două legături macroergice

[x] este
intermediar energetic (transportă energia de la procesele
exergonice la cele endergonic

209. I Met gen si Glucide A3 Variantele de hidroliză a ATP-lui:

[x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol

[x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol

[x](H2p2o7 + H2O__> 2H3PO4 -7,6)

210. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul: structura


[x] poate fi donator de grupări pirofosfat

[x] energia eliberată în procesele catabolice este utilizată pentru sinteza


ATP-lui

211. I Met gen si Glucide La hidroliza căror compuşi se eliberează


A1
mai multă energie decât la hidroliza unei legături macroergice din
ATP:

[x] fosfoenolpiruvat

212. I Met gen si Glucide La hidroliza căror compuşi se eliberează


A1
mai multă energie decât la hidroliza unei legături macroergice din
ATP:

[x] 1,3-difosfoglicerat

213. I Met gen si Glucide A3 Viteza proceselor metabolice:

[x] este dependentă de raportul NADH/NAD+

[x] este influenţată de hormoni


214. I Met gen si Glucide A3 Care din compuşii enumeraţi sunt
macroenergci:

[x] pirofosfat

[x] fosfoenolpiruvat

[x] acetil-CoA

215. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat


dehidrogenaza (PDH):

[x] includeenzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil


acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil dehidrogenaza

[x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-


CoA

216. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat


dehidrogenaza (PDH):

[x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului

[x] activează în mitocondrii

217. I Met gen si Glucide A3 Rolul complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

[x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH

[x] formarea NADH pentru lanţul respirator


218. Reglarea activităţii complexului enzimatic
I Met gen si Glucide A3
piruvat dehidrogenaza (PDH):

[x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH

[x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH

219. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a


piruvatului:

[x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+

220. Selectaţi vitaminele - componente ale


I Met gen si Glucide A3
coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] tiamina

[x] vitamina PP

221. Selectaţi vitaminele - componente ale


I Met gen si Glucide A3
coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] acidul pantotenic (tiamin pirofosfat)

[x] acidul lipoic

[x] riboflavina

222. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele complexului


A3
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] tiamin pirofosfat

[x] acidul lipoic


[x] NAD+

223. Selectaţi coenzimele complexului


I Met gen si Glucide A3
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

[x] HS-CoA

[x] FAD

224. I Met gen si Glucide A3 Ciclul Krebs:

[x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici

[x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism

[x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2

225. I Met gen si Glucide A1 Ciclul Krebs:

[x] funcţionează în condiţii aerobe

226. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O


→ citrat + HS-CoA reactia
[x] este prima reacţie din ciclul Krebs

[x] este o reacţie utilizată la transportul acetil-CoA din mitocondrie în


citozol

[x] enzima este citratsintaza

227. I Met gen si Glucide A3 Citrat sintaza:

[x] este enzimă alosterică

[x] este inhibată de citrat, succinil coA si NADH

228. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Citrat ↔ izocitrat:


[x] este o reacţie a ciclului Krebs

[x] cis-aconitatul este intermediar al reacţiei


[x] reprezinta transformarea citratului in izocitrat

229. Reacţia: Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-


I Met gen si Glucide A3
cetoglutarat + CO2 + NADH+H+ reactia

[x] este o reacţie de oxido-reducere

[x] enzima ce catalizeaza reacta este activată de ADP şi inhibată de NADH

este catalizata de izocitrat dehidrogenaza

230. Reacţia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-


I Met gen si Glucide A3
CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH+H+ reactia
[x] este o reacţie de oxido-reducere

[x] este
catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat
dehidrogenaza

[x] succinil-CoA este un compus macroergic

231. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat


dehidrogenaza:

[x] este inhibat de succinil CoA

[x] este inhibat de NADH

[x] în
calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP,
HS-CoA, acidul lipoic

232. Reacţia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4


I Met gen si Glucide A3
↔ succinat + GTP + HS-CoA: reactia
[x] este o reacţie a ciclului Krebs

[x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

[x] este catalizată de enzima succinil-CoA sintetaza

233. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Succinat + FAD ↔ fumarat +


FADH2:reactia

[x] este catalizată de enzima succinat dehidrogenaza

[x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei


(x)este o reactie din ciclul krebs

234. I Met gen si Glucide A3 Succinat dehidrogenaza:

[x] este o enzimă a ciclului Krebs

[x] este inhibată de malonat

235. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fumarat + H2O ↔ L-malat:


reactia

[x] este catalizată de enzima fumaraza

[x] fumaraza este o enzimă stereospecifică

236. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat +


NADH+H+: reactia
[x] este o reacţie utilizată în sistema-navetă malat-aspartat

[x] este o reacţie din ciclul Krebs

237. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului


Krebs:

[x] citrat sintaza

[x] izocitrat dehidrogenaza

[x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

238. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de


substrat din ciclul Krebs:

[x] succinil-CoA → succinat

239. I Met gen si Glucide A3 Reglarea ciclului Krebs:

[x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-


CoA

[x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat


dehidrogenaza
240. I Met gen si Glucide Selectaţi vitaminele necesare pentru
A3
activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] tiamina

[x] vitamina PP

241. I Met gen si GlucideSelectaţi vitaminele necesare pentru


A3
activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] acidul pantotenic ori tiaminpirofosfat

[x] acidul lipoic

[x] riboflavina

242. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele necesare pentru


A3
funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] tiamin pirofosfat

[x] acidul lipoic

[x] NAD+

243. I Met gen si GlucideSelectaţi coenzimele necesare pentru


A3
funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

[x] HS-CoA

[x] FAD

245. I Met gen si Glucide A1 Reacţiile anaplerotice:


[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs

246. Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP →


I Met gen si Glucide A3
oxaloacetat + ADP + H3PO4: reactia

[x] este o reacţie anaplerotică


[x] este catalizată de piruvat carboxilaza

[x] enzima are ca grupare prostetică biotina

247. Reacţia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP


I Met gen si Glucide A3
↔ oxaloacetat + GTP:reactia ATENTIE!!! Reactia merge de la PEP
spre OA

[x] este o reacţie anaplerotică

[x] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza

[x] este o reacţie reglatoare din gluconeogeneză

248. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile anaplerotice:

[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3

[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP

[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

249. I Met gen si Glucide A3 Oxidarea biologică:


[x] reprezintă
totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în
organismele vii

[x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie

[x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente

250. I Met gen si Glucide A3 NAD+: formula

[x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida

[x] la reducerea acestuia se adiţionează 1proton+ şi 2ē (

[x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent

251. I Met gen si Glucide A3 FAD: structura


[x] la reducerea acestuia 2 protoni si 2 electroni sunt acceptati pe riboflavina si compusul prezentat
aditioneaza 2 protoni si 2 electroni

[x] adiţionează 2H+ şi 2ē

252. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-


dependente:

[x] glutamat DH

[x] izocitrat DH

[x] alcool DH

253. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-


dependente:

[x] lactat DH

[x] malat-DH

[x] beta-hidroxibutirat DH

254. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-


dependente:

[x] succinat DH

[x] glicerol-3-fosfat DH mitocondriala

[x ] acil-CoA-DH

255. I Met gen si Glucide A3 Lanţul respirator (LR):


[x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere

[x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2

256. I Met gen si Glucide A1 Transferul echivalenţilor reducători în


lanţul respirator (LR):

[x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele


doar ē

257. I Met gen si Glucide A3 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului


respirator:

[x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē

[x] citocromii transferă doar elecroni

258. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al


I Met gen si Glucide A3
sistemelor-redox din lanţul respirator:

[x] este
o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a
adiţiona şi a ceda ē

[x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii


Eo

259. I Met gen si Glucide A3 Fosforilarea oxidativă:

[x] reprezintă
sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul
respirator (LR)

[x] în LR sunt trei puncte de fosforilare

[x] pentrusinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie


să fie ≥ 0,224V
260. I Met gen si Glucide A3 Complexul I al lanţului respirator
(NADH-CoQ reductaz:

funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele


[x] îndeplineşte
NAD+-dependente

[x] conţine FMN

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

261. I Met gen si Glucide A3 Complexul II al lanţului respirator


(succinat-CoQ reductaz:

[x] conţineflavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în


lanţul respirator şi de pe alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

262. Complexul III al lanţului respirator


I Met gen si Glucide A3
(CoQH2-citocrom c reductaz:

[x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaz

[x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaz

[x] conţine citocromii b şi c1

[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

263. I Met gen si Glucide A3 Complexul IV al lanţului respirator


(citocromoxidaz:

[x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a


2-
2O

[x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa

[x] conţine citocromii a şi a3


[x] conţine ioni de cupru

264. I Met gen si Glucide A3 Citocromii:

[x] reprezintă hemoproteine

[x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

265. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

[x] transferul
de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele
membranei interne mitocondriale

[x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă


negativ, iar suprafaţa externă - pozitiv

266. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

[x] transferul
de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea
mitocondrială în spaţiul intermembranar
[x] protonii revin in matrixul mitocontriei prin factorul F0 al ATP-sintazei

[x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui

267. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:

[x] F0 este canalul de protoni

[x] este alcătuită din factorii F0 şi F1

[x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei

268. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:


[x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă

[x] este inhibată de oligomicină

[x] inhibareaATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi


transferul de electroni prin lanţul respirator

269. I Met gen si Glucide A3 Agenţii decuplanţi:

[x] înlătură
gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi
matricea mitocondrială

[x] sunt substanţe liposolubile

270. I Met gen si Glucide A1 Agenţii decuplanţi:

[x] măresc termogeneza

271. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

[x] oligomicina

272. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale lanţului respirator:

[x] H2O

molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul


[x] 2
complexului succinat-CoQ reductaz

molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul


[x] 3
complexului NADH-CoQ reductaz

273. I Met gen si Glucide A3 Decuplarea fosforilării oxidative:

[x] este un proces adaptiv la frig

[x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare


274. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi procesele ce au loc în membrana
internă mitocondrială:

[x] lanţul respirator

275. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi procesele ce au loc în matricea


mitocondrială:

[x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului

[x] beta-oxidarea acizilor graşi

[x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

276. I Met gen si Glucide Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi


A1
reacţia ce are loc în citozol):

[x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

277. I Met gen si GlucideSistema-navetă malat-aspartat (selectaţi


A1
reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):

[x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

278. Transportul echivalenţilor reducători prin


I Met gen si Glucide A3
membrana internă mitocondrială:

[x] H+
şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă
mitocondrială de sistema-navetă glicerol-fosfat

[x] H+
şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă
mitocondrială de sistema-navetă malat-aspartat
1. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care este unitatea structurală a proteinelor simple?
a) [ ] mononucleotidele
b) [ ] glucoză
c) [x] aminoacizii
d) [ ] acizii graşi
e) [ ] glicerolul

2. Chimia proteinelor Enzimele A1 Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:
a) [ ] colesterol
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] glucoză
d) [x] aminoacizi
e) [ x] proteine simple

3. Chimia proteinelor Enzimele A1 Grupările libere NH2 (amino) sunt prezente în:
a) [x] proteine simple
b) [X ] aminoacizi
c) [X ] ARN
d) [ ] fosfatidiletanol
e) [ ] uracil

3. Chimia proteinelor Enzimele A1 Gruparile libere OH sunt prezente in:


a) [x] proteine
b) [x] glicerol
c) [x ] glucoza
d) [ ] fosfatidiletanol
e) [ ] uracil

3. Chimia proteinelor Enzimele A1 Gruparile libere OH sunt prezente in:


a) [ ] colesterol
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] glucoză
d) [x]serina
e) [ x] proteine simple

4. Chimia proteinelor Enzimele A3 Care compusi contin azot?


a) [x] proteinele simple
b) [ ] grăsimile neutre
c) [ ] glucoza liberă
d) [x] ADN
e) [ ] fructoza

5. Chimia proteinelor Enzimele A1 În componenţa căror compuşi este prezentă gruparea SH?
a) [x] proteine simple
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] amidon
d) [ ] acizi nucleici
e) [ ] baze azotate.

5. Chimia proteinelor Enzimele A1 În componenţa căror compuşi este prezentă gruparea SH?
a) [x] cisteina
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] amidon
d) [ ] acizi nucleici
e) [ ] baze azotate.

6. Chimia proteinelor Enzimele A1 Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi acide?


a) [ ] guanidinică
b) [ ] imidazolică
c) [x] carboxilică
d) [ ] amino
e) [ ] metilică

7. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi bazice?


a) [ ] fosforică
b) [ ] carboxilică
c) [x] amino
d) [ ] metilică
e) [x] guanidinică

8. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi polimerii biologici :


a) [ ] nucleozidele
b) [ ] aminoacizii
c) [ ] glucoza
d) [x] ADN
e) [x] colagenul

9. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ce grupe de aminoacizi sunt prezente în proteine?


a) [x] hidroxiaminoacizii
b) [x] aminoacizii homociclici
c) [ ] beta-aminoacizi
d) [ ] aminoacizii diaminodicarboxilici
e) [ ] seria D a aminoacizilor

10. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii hidrofobi nepolari:


a) [ ] Ser
b) [x] Val
c) [x] Ile
d) [ ] Asp
e) [ ] Glu

11. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii hidrofili polari:


a) [x] Ser
b) [ ] Val
c) [ ] Ile
d) [x] Asn
e) [ ] Leu

12. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii bazici:


a) [x ] Arg
b) [ ] Ser
c) [ ] Tyr
d) [ ] Gln
e) [x] Lys

13. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii acizi:


a) [ ] Ala
b) [ ] Asn
c) [x] Asp
d) [x] Glu
e) [ ] His

14. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la alfa-alanină este corectă afirmaţia:


a) [ ] prin transaminare formeaza acid aspartic
b) [ ] este componentă a coenzimei A
c) [x] prin decarboxilare formează piruvat
d) [ ] este aminoacid cetogen
e) [ ] este derivat al acidului butiric

15. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţiile corecte in legatură cu serina sunt:


a) [ ] este tioaminoacid
b) [ ] are punctul izoelectric in zona de pH bazic
c) [x] este aminoacid neesential
d) [ ] este aminoacid esential
e) [ ] la pH=4 migrează spre anod

16. Chimia proteinelor Enzimele A1 În legătură cu treonina sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] este aninoacid aromatic
b) [ ] este aminoacid diaminomonocarboxilic
c) [x] este aminoacid neesenţial
d) [x] radicalul treoninei poate forma legături de hidrogen
e) [ ] în soluţie cu pH=4 migrează spre anod

17. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţii corecte referitor la aspartat:


a) [ ] este aminoacid neutru
b) [ ] la pH fiziologic are sarcina neta pozitiva
c) [ ] este aminoacid esenţial
d) [x] participă la sinteza bazelor azotate purinice
e) [ ] este aminoacid aromatic

18. Chimia proteinelor Enzimele A1 Glutamina este:

a) [ ] aminoacid acid
b) [ ] aminoacid indispensabil
c) [x] aminoacid neutru
d) [ ] aminoacid bazic
e) [ ] hidroxiaminoacid

19. Chimia proteinelor Enzimele A1 Acidul glutamic este:


a) [ ] tio aminoacid
b) [ ] aminoacid bazic
c) [x] aminoacid dispensabil
d) [ ] aminoacid hidrofob
e) [ ] hidroxiaminoacid
20. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la arginină sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] este aminoacid aromatic
b) [ ] are pI in mediu acid
c) [ ] în forma hidroxilat intră in structura colagenului
d) [x] este aminoacid bazic
e) [ ] are în structură gruparea imidazolică

21. Chimia proteinelor Enzimele A3 Care afirmări sunt corecte referitor la lizină?

a) [x] este aminoacid bazic


b) [ ] este aminoacid dispensabil
c) [x] prin modificări posttranslationale formează hidroxilizina
d) [ ] este aminoacid aromatic
e) [ ] pI este în mediu acid

22. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la prolină sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] este aminoacid
b) [x] este iminoacid
c) [ ] prin modificări posttranslationale formează hidroxilizina
d) [ ] este aminoacid bazic
e) [x] este proteinogen

23. Chimia proteinelor Enzimele A3 Funcţiile proteinelor:


a) [ ] electroizolatoare
b) [ ] termoreglatoare
c) [x] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] de transport a informatiei genetice

24. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura primară a proteinelor:


a) [x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
b) [x] este determinată genetic
c) [ ] este stabilizată de legăturile de hidrogen
d) [ ] e distrusă la denaturare
e) [ ] este afectată prin salifiere

25. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte în legatură cu structura primară a


proteinelor:
a) [ ] fiecare aminoacid se poate încorpora în lanţ numai o singură dată
b) [ ] este stabilizată de legaturi esterice
c) [x] este caracteristică tuturor proteinelor
d) [x] se distruge prin hidroliză
e) [ ] nu este caracteristică tuturor proteinelor

26. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la legatura peptidică sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] fiecare grupare peptidică poate forma doar o legătură de hidrogen
b) [x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
c) [ ] are doar configuratia cis
d) [ ] legatura peptidică poate fi numai în forma enol
e) [x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan
27. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
a) [ ] lantul polipeptidic conţine mai mulţi aminoacizi N- si C-terminali
b) [x] lantul polipeptidic conţine cite un singur aminoacid N- si C-terminal
c) [ ] la formarea structurii primare acidul glutamic participă cu ambele grupe carboxil
d) [ ] legatura de hidrogen stabilizează structura primară a proteinelor
e) [ ] legatura peptidică stabilizează structura secundară a proteinelor

28. Chimia proteinelor Enzimele A1 Structura secundară a proteinelor:


a) [ ] este aranjarea lantului polipeptidic intr-o structură haotică
b) [ ] e stabilzată de interacţiuni hidrofobe şi ionice
c) [x] este alfa-helixul şi beta-structură
d) [ ] nu este stabilizată de legături de hidrogen
e) [ ] este stabilizată de legăturile peptidice

29. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la alfa-elice sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] predomină în moleculele proteinelor fibrilare
b) [ ] nu posedă simetrie elicoidală
c) [ ] radicalii aminoacizilor participă la formarea alfa-elicei
d) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi catenă polipeptidică
e) [ ] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene polipeptidice diferite

30. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura secundară (beta-structură):


a) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene polipeptidice diferite
b) [ ] este stabilizată de legături hidrofobe
c) [ ] posedă forma unui cilindru
d) [ ] este stabilizată de legături peptidice
e) [x] poate fi paralelă şi antiparalelă

31. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura terţiară a proteinelor:


a) [x] este aranjarea spatială a lanţului polipeptidic
b) [ ] e stabilizată numai de legături covalente
c) [x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar departe unul de altul
d) [ ] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar aproape unul de altul
e) [ ] nu se distruge la denaturare

32. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura terţiară a proteinelor:


a) [x] determină activitatea biologică a proteinelor
b) [x] este stabilizată de legături covalente, de hidrogen, electrostatice, hidrofobe
c) [ ] include numai segmente alfa
d) [ ] include numai segmente în conformaţie beta
e) [ ] se realizează doar prin legături hidrofobe

33. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura cuaternară a proteinelor:


a) [x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
b) [ ] fiecare protomer separat poseda activitate biologica
c) [x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale protomerilor
d) [ ] e o însuşire structurală a mioglobinei
e) [ ] nu se distruge prin denaturare

34. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi proteinele oligomere:


a) [x] hemoglobina
b) [ ] mioglobina
c) [x] LDH (lactatdehidrogenaza)
d) [x] imunoglobulinele
e) [x] creatinkinaza

35. Chimia proteinelor Enzimele A1 Hemoglobină (Hb):


a) [x] este tetramer format din 2 tipuri de subunităţi
b) [ ] prezintă tetramer format din 4 lanţuri de tip alfa
c) [ x] fiecare protomer conţine o singura grupare prostetică "hem"
d) [ ] protomerii sunt asociaţi prin legături glicozidice
e) [ ] protomerii sunt fixaţi prin forţe covalente

36. Chimia proteinelor Enzimele A3 Clasificarea proteinelor:


a) [x] exista atât proteine simple, cât şi conjugate
b) [ ] proteinele simple sunt formate din aminoacizi şi un compus neproteic
c) [ ] albuminele, histonele sunt proteine conjugate
d) [x] glicoproteinele şi nucleoproteinele sunt proteine conjugate
e) [ ] proteinele conjugate sunt formate doar din aminoacizi

37. Chimia proteinelor Enzimele A3 Albuminele:


a) [ ] sunt proteine conjugate
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
c) [ ] sunt proteine bazice
d) [x] menţin presiunea oncotică sangvină
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi

38. Chimia proteinelor Enzimele A3 Globulinele plasmei sangvine:


a) [ ] sunt nucleoproteine
b) [x] la electroforeză se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline
c) [ ] sunt proteine fosforilate
d) [ ] nu pot fi separate prin electroforeză
e) [x] gama globulinele asigură protecţia imunologică

39. Chimia proteinelor Enzimele A3 Histonele:


a) [ ] sunt proteine conjugate
b) [x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
c) [ ] sunt proteine acide
d) [ ] sunt componente ale ribozomilor
e) [x] intră în componenta nucleozomilor

40. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţii corecte referitor la enzime:


a) [ ] sunt catalizatori nebiologici
b) [ ] prezintă catalizatori anorganici
c) [x] poseda specificitate de actiune
d) [ ] catalizează doar reacţii de scindare
e) [ ] catalizează numai reacţii de sinteză

41. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor


anorganici:
a) [ ] modifică direcţia reacţiei
b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde
d) [ ] activitatrea lor se reglează
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
42. Chimia proteinelor Enzimele A1 Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:
a) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la temperaturi înalte
b) [ ] activitatea lor nu poate fi reglata
c) [ ] posedă viteză catalitică mai mică, comparativ cu catalizatorii nebiologici
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
e) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la pH extrem acid sau bazic

43. Chimia proteinelor Enzimele A3 Natura chimică a enzimelor:


a) [ ] toate enzimele sunt doar proteine simple
b) [ ] sunt glicolipide
c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
d) [ ] sunt numai nucleoproteide
e) [x] sunt proteine simple si conjugate

44. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:
a) [ ] specificitatea este determinată de cofactor
b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei

45. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la cofactor sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] ca cofactori pot servi doar lipidele
b) [x] ca cofactori pot fi nucleotidele, vitaminele, peptidele
c) [ ] gruparea prostetică este cofactorul slab legat de apoenzimă
d) [ ] coenzima prezintă cofactorul legat covalent cu apoenzima
e) [ ] cofactorul este partea proteică a enzimei

46. Chimia proteinelor Enzimele A3 Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:


a) [x] stabilizează conformaţia activă a enzimelor
b) [x] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică
c) [ ] determină specificitatea de acţiune a enzimei
d) [x] leagă substratul la enzimă
e) [ ] determină directia reactiei chimice

47. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul activ al enzimelor reprezintă:


a) [ ] linie frintă în molecula enzimei
b) [ ] un plan in molecula enzimei
c) [x] structură compusă unicală tridimensională
d) [ ] un punct din structura terţiară a enzimei
e) [x] locul unde se fixează substratul

48. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
b) [ ] CA este alcătuit din aminoacizi amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic
c) [ ] în CA se fixează activatorii si inhibitorii enzimei
d) [ ] CA se formează numai la proteinele cu structură cuaternară
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

49. Chimia proteinelor Enzimele A3 La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele
funcţionale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu
c) [ ] COOH - Asn
d) [ ] COOH - Gln
e) [ ] NH2 - Val

50. Chimia proteinelor Enzimele A3 Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
b) [ ] toate enzimele fixează numai un singur substrat
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi
d) [ ] se leagă de centrul activ al enzimei exclusiv prin legături covalente
e) [ ] este parte componentă a enzimei

51. Chimia proteinelor Enzimele A3 Centrul alosteric al enzimei:


a) [x] este un centru diferit de centrul activ
b) [ ] este locul fixării substratului
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor
d) [ ] este locul fixării doar a activatorilor alosterici
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici

52. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:
a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite
c) [ ] efectorii alosterici fixîndu-se la centrul alosteric nu modifică conformatia moleculei enzimei
d) [ ] modulatorii alosterici se leagă covalent în centrul activ al enzimei
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei
53. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt corecte
afirmările:
a) [ ] formarea complexului enzimă-substrat nu este obligatorie
b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
c) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură rigidă, stabilă
d) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură stabilă
e) [ ] formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă a mecanismului de acţiune a enzimelor

54. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor:
a) [ ] în componenta complexului enzimă-substrat substratul nu se modifică
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
e) [ ] la interacţiunea substratului cu enzima conformatia lor nu se modifică

55. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proprietăţile generale ale enzimelor:


a) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate absolută de substrat
b) [x] enzimele sunt termolabile
c) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate relativă de substrat
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
e) [ ] activitatea enzimelor nu depende de pH mediului

56. Chimia proteinelor Enzimele A3 Specificitatea enzimatica:


a) [ ] e determinată de coenzimă
b) [ ] depinde atât de partea proteică, cât si de coenzimă
c) [x] poate fi absolută de substrat
d) [ ] este o proprietate a catalizatorilor nebiologici
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului
57. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care enzime posedă stereospecificitate?
a) [x] fumaraza
b) [ ] ureaza
c) [ ] citratsintaza
d) [ ] carbanhidraza
e) [ ] alcooldehidrogenaza

58. Chimia proteinelor Enzimele A3 Termolabilitatea enzimatică:


a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează
b) [ ] e determinată de coenzimă
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C
d) [ ] la temperatura mai înaltă de 50 0 C activitatea majoritătii enzimelor creşte
e) [ ] la temperatură scăzută, mai joasă de 10 0 C, activitatea enzimelor nu se modifică

59. Chimia proteinelor Enzimele A2 Inhibitia competitivă:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
d) [ ] se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a substratului şi a inhibitorului
e) [ ] inhibitorul competitiv se leagă în centrul alosteric

60. Chimia proteinelor Enzimele A1 Inhibiţia competitivă:


a) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului la centrul alosteric al enzimei
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [ ] inhibiţia competitivă se inlatură prin exces de inhibitor
d) [ ] inhibitorul este scindat fermentativ
e) [ ] inhibitorul concurează cu substratul pentru fixarea în centrul alosteric

61. Chimia proteinelor Enzimele A1 Inhibitia alosterică:


a) [ ] este caracteristică tuturor enzimelor
b) [ ] este ireversibilă
c) [ ] se înlătură prin exces de substrat
d) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului în centrul activ al enzimei
e) [x] este reversibilă

62. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) și reglarea


activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] face parte din clasa transferazelor
b) [ ] acidul malonic provoacă o inhibiţie ireversibilă a SDH
c) [ ] inhibitorii modifică structura primară a SDH
d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD → Fumarat + FADH2

63. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la pepsină şi activarea ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] este o hidratază
b) [ ] face parte din clasa liazelor
c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
d) [ ] se activează prin fosforilare
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic

64. Chimia proteinelor Enzimele A1 Activitatea specifică este:


a) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat in 1 min la 250 C
b) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mmol de substrat in 1 min la 250 C
c) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol de substrat in 1sec la 250 C
d) [ ] numărul mol de substrat ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă
e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C raportată la
1mg proteină

65. Chimia proteinelor Enzimele A3 Izoenzimele:


a) [ ] sunt proteine cu structură tertiară
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
d) [ ] catalizează diferite reacţii
e) [x] sunt alcătuite din diferiti protomeri

66. Chimia proteinelor Enzimele A1 Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele lactat
dehidrogenazei (LDH)?
a) [ ] sunt proteine dimere alcătuite din 2 tipuri de subunităti - M si H
b) [ ] sunt proteine dimere
c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite
d) [ ] lanţurile proteice M si H sunt codificate de aceeaşi genă
e) [ ] LDH are 4 izoforme

67. Chimia proteinelor Enzimele A3 Vitamina B1:


a) [x] coenzima de bază a vitaminei B1 este tiaminpirofosfatul
b) [ ] coenzima de bază a vitaminei B1 este flavinmononucleotidul
c) [x] coenzima vitaminei B1 participă la decarboxilarea oxidativă a alfa-cetoacizilor
d) [ ] coenzima vitaminei B1 participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [ ] se mai numeste riboflavină

68. Chimia proteinelor Enzimele A3 Vitamina B2:


a) [x] este riboflavina
b) [ ] este tiamina
c) [ ] coenzima vitaminei B2 este tiamindifosfatul
d) [x] coenzimele vitaminei B2 sunt FMN şi FAD
e) [ ] coenzimele vitaminei B2 sunt NAD şi NADP

69. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
b) [ ] catalizează reacţii de izomerizare
c) [ ] adiţionează şi cedează doar electroni
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni
e) [ ] catalizează reacţii de carboxilare

70. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] contin nicotinamida
b) [ ] vitamina componentă este B6
c) [x] vitamina componentă este B2
d) [ ] participă la reactii de hidroliză
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare
71. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzima NAD+ :
a) [x] transferă hidrid-ionul
b) [ ] se uneste cu apoenzima prin legături covalente
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
d) [ ] contine riboflavina
e) [ ] vitamina componentă este B3

+
72. Chimia proteinelor Enzimele A1 Coenzima NADP :
a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere
b) [ ] contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
c) [ ] participă la reactii de hidroliză
d) [ ] se leagă covalent cu apoenzima
e) [ ] contine B1

72. Chimia proteinelor Enzimele A1 Coenzima FAD:


a) [x] participă în reacţii de DEHIDROGENARE
b) [ ] contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
c) [ ] participă la reactii de hidroliză
d) [ ] se leagă covalent cu apoenzima
e) [ x] contine B2

73. Chimia proteinelor Enzimele A3 Coenzimele vitaminei B6:


a) [ ] sunt piridoxaminfosfatul şi piridoxalfosfatul
b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor
c) [x] participă în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea alfa-cetoacizilor
e) [ ] participă în reacţiile de carboxilare a aminoacizilor

73. Chimia proteinelor Enzimele A3 In ce reactie participa Co A:

a) [ ] sunt piridoxaminfosfatul şi piridoxalfosfatul


b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor
c) [x] participă în reacţiile de activare a acizilor grasi
d) [ ] participă la decarboxilarea alfa-cetoacizilor
e) [ ] participă în reacţiile de carboxilare a aminoacizilor

74. Chimia proteinelor Enzimele A3 Clasificarea enzimelor:


a) [x] se clasifică în şase clase
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre
e) [ ] cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă

75. Chimia proteinelor Enzimele A1 Oxidoreductazele catalizează:


a) [ ] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] reacţii de transfer al restului fosfat
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului

76. Chimia proteinelor Enzimele A3 Transferazele catalizează:


a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului

77. Chimia proteinelor Enzimele A3 In ce reactie se formeaza TPP:


a) [x] reacţii trancetolazice
b) [ ] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] reacţii de decarboxilare oxidativa a piruvatului
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului

77. Chimia proteinelor Enzimele A3 Hidrolazele:


a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile

78. Chimia proteinelor Enzimele A3 Liazele:


a) [ ] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fumaraza se referă la liaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

79. Chimia proteinelor Enzimele A3 Izomerazele:


a) [ ] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze
d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

80. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ligazele:


a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
d) [ ] în reactiile catalizate de ligaze ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat pentru substrat
e) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile

81. Chimia proteinelor Enzimele A3 În componenţa căror compuşi se întîlneşte gruparea OH?
a) [x] proteine simple
b) [ ] trigliceride
c) [ ] adenină
d) [ ] cisteină
e) [x] seruna

82. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proteinele fixatoare de calciu sunt


a) [ ] hemoglobina
b) [x] calmodulina
c) [x] colagenul
d) [ ] mioglobina
e) [x] Ca-ATP-aza

83. Chimia proteinelor Enzimele A3 Sarcina electrică a proteinei depinde de:


a) [x] componenţa aminoacidică
b) [x] pH-ul solutiei
c) [ ] concentratia proteinei
d) [ ] temperatura soluţiei
e) [ ] radicalii hidrofobi ai aminoacizilor

84. Chimia proteinelor Enzimele A1 Punctul izoelectric (pI) al tetrapeptidei Glu - Asp - Cys - Ser
se afla in zona pH-lui :
a) [ ] 9,0 - 10
b) [ ] 7 - 9,0
c) [ ] 8 - 10
d) [x] 4,0 - 5,0
e) [ ] 6,0 - 7,0

85. Chimia proteinelor Enzimele A1 pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in zona pH -
lui:
a) [ ] 3.6 - 4.0
b) [ ] 4.0 - 4.5
c) [ ] 5.0 - 7.0
d) [ ] 2,0 - 3,0
e) [x] 7.7 - 8.8

86. Chimia proteinelor Enzimele A1 Punctul izoelectric (pI):

a) [x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu zero
b) [ ] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este pozitivă
c) [ ] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este negativă
d) [ ] pI al proteinelor bazice este în mediul acid
e) [ ] pI al proteinelor acide este în mediul bazic

87. Chimia proteinelor Enzimele A3 Solubilitatea proteinelor:


a) [ ] proteinele fibrilare se dizolvă bine în apă
b) [x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă
c) [x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură
d) [ ] proteinele fibrilare sunt mai solubile ca cele globulare
e) [ ] este maximală în punctul izoelectric

88. Chimia proteinelor Enzimele A3 Factorii ce stabilizează solutiile coloidale proteice sunt:
a) [x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile
b) [x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului
c) [ ] sarcina electrică dependentă de radicalii hidrofobi ai aminoacizilor
d) [ ] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofobe
e) [ ] sarcina electrică determinată de aminoacizii N- şi C-terminali

89. Chimia proteinelor Enzimele A3 Condiţiile de salifiere ale proteinelor sunt:


a) [x] înlăturarea membranei apoase
b) [x] neutralizarea sarcinei electrice
c) [ ] cresterea temperaturii
d) [ ] adăugarea sărurilor metalelor grele
e) [ ] micsorarea concentratiei solutiei proteice

90. Chimia proteinelor Enzimele A3 Salifierea:


a) [ ] este hidratarea moleculei proteice
b) [x] este dehidratarea moleculei proteice
c) [x] este un proces reversibil
d) [ ] este trecerea micromoleculelor prin membrana semipermiabilă
e) [ ] conduce la distrugerea structurii terţiare a proteinei

91. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte referitor la molecula proteică denaturată
sunt:
a) [ ] se distruge structura primară
b) [ ] creste activitatea biologică
c) [x] se distruge structura tertiară, cuaternară
d) [x] nu se distrug legăturile peptidice
e) [ ] nu se modifică starea nativă

92. Chimia proteinelor Enzimele A3 În calitate de soluţii coloidale, proteinele posedă:


a) [ ] viteză de difuzie mare
b) [x] viscozitate mărită
c) [x] difuzie redusă
d) [x] proprietăţi optice
e) [ ] viscozitate redusă

93. Chimia proteinelor Enzimele A1 Influenţa pH-lui asupra activităţii enzimelor:


a) [x] fiecare enzimă are pH optimal de actiune
b) [ ] pH-ul optimal pentru pepsină este 7-8
c) [ ] pH-ul nu modifică activitatea catalitică a enzimei
d) [ ] pH-ul optimal al tripsinei este 1-2
e) [ ] pH-ul optimal al arginazei este 7

94. Chimia proteinelor Enzimele A3 Mecanismele de activare a enzimelor sunt:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
c) [ ] autoasamblarea secundară
d) [x] activarea alosterică
e) [ ] activarea competitivă

95. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:


a) [x] lipaza
b) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
c) [x] pepsina
d) [x] amilaza
e) [ ] fosfofructokinaza

96. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

97. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:
a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina

98. I Met gen si Glucide A1 Monozaharidele sunt:


a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici
b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide

98. I Met gen si Glucide A1 Oxidoreductazele sunt:


a) [x] Malat dehidrogenaza
b) [x] Succinat dehidrogenaza
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide

99. I Met gen si Glucide A3 Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] se supun hidrolizei
b) [x] unele sunt monomerii amidonului
c) [ ] toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari
d) [x] se clasifică în cetoze şi aldoze
e) [ ] toate monozaharidele au doi anomeri - alfa şi beta

100. I Met gen si Glucide A3 Maltoza:


a) [x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare
b) [ ] este monozaharidă cu proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine sub acţiunea lipazei pancreatice
d) [x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză
e) [ ] este unitatea repetitivă a celulozei

101. I Met gen si Glucide A3 Lactoza:


a) [ ] este dizaharidă alcătuită din două molecule de alfa-galactoză
b) [x] monozaharidele constituente sunt piranoze
c) [ ] este unitatea repetitivă a glicogenului
d) [x] posedă proprietăţi reducătoare
e) [ ] nu poate fi sintetizată în celulele umane

102. I Met gen si Glucide A3 Zaharoza:


a) [ ] este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză
b) [x] nu posedă proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine prin hidroliza amidonului
d) [ ] ambele monozaharide constituente sunt în formă furanozică
e) [x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-fructofuranoză
103. I Met gen si Glucide A3 Glucoza:
a) [x] există sub forma a 2 anomeri - alfa şi beta
b) [ ] forma glucofuranozică este cea mai stabilă
c) [x] este un monozaharid
d) [ ] nu posedă atomi asimetrici de carbon
e) [ ] este o cetohexoză

104. I Met gen si Glucide A3 Fructoza:


a) [x] este o cetohexoza
b) [ ] este o pentoză
c) [x] este componentă a zaharozei
d) [ ] este principalul glucid din sânge
e) [ ] este principala componentă a lactozei

105. I Met gen si Glucide A3 Homoglicanii:


a) [ ] unitatea structurală a celulozei este maltoza
b) [x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal
c) [x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză
d) [ ] glicogenul este alcătuit din beta-glucoză
e) [ ] în structura celulozei predomină legăturile α-1,6-glicozidice

106. I Met gen si Glucide A1 Afirmaţii corecte referitor la glucide:


a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor
b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză
c) [x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică
d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză

107. I Met gen si Glucide A3 Digestia glucidelor:


a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

108. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la lactoză:


a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

109. I Met gen si Glucide A3 Absorbţia glucozei:


a) [x] necesită Na+
b) [ ] necesită Ca2+
c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza
d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu
e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

110. I Met gen si Glucide A3 Glicogenul:

a) [x] se depozitează în muşchii scheletic


b) [ ] se depozitează în ţesutul adipos
c) [x] se depozitează în ficat
d) [ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea glicemiei
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

111. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza:


a) [x] este scindarea glicogenului
b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

112. I Met gen si Glucide A3 Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):
a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

113. I Met gen si Glucide A3 Glicogen fosforilaza:


a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen
e) [ ] este activată de ATP

114. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenolizei:


a) [ ] insulina activează glicogenoliza
b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

115. I Met gen si Glucide A3 Reacţia chimică: Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-fosfat:


a) [x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
b) [ ] este catalizată de enzima glucozo-6-fosfataza
c) [ ] este o reacţie din glicoliză
d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză
e) [x] este o reacţie din glicogenoliză

116. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:
a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea glicemiei
d) [x] G-6-P se include în glicoliză
e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

117. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:
a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată pentru menținerea glicemiei
d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat
e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

118. I Met gen si Glucide A3 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):
a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza
b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizată de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican transferazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

119. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenolizei:


a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

120. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza:


a) [ ] este sinteza glucozei
b) [x] este sinteza glicogenului
c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile
d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

121. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:


a) [x] glicogen sintaza
b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucozo 6 fosfotaza
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

122. I Met gen si Glucide A3 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):


a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP
b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP
c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

123. I Met gen si Glucide A3 Glicogen sintaza:


a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare
c) [ ] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen
e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea sintezei
124. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:
a) [x] insulina activează glicogenogeneza
b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza
c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

125. I Met gen si Glucide A3 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):
a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza
b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
c) [x] este catalizată de enzima de ramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-transglicozidazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

126. I Met gen si Glucide A3 Glicogenozele:


a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în metabolismul glicogenului
b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi
c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat
d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală
e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

127. I Met gen si Glucide A3 Glucokinaza:


a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici
b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat
d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulină

128. I Met gen si Glucide A3 Hexokinaza:


a) [ ] este prezentă doar în ficat
b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] este o enzima din glicoliza
d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

129. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:


a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici
b) [x] are loc în toate ţesuturile
c) [x] reprezintă scindarea glucozei
d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului
e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi H2O

130. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza:


a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile
b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul
c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O
e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
131. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP:
a) [x] este prima reacţie din glicoliză
b) [x] este prima reacţie din glicogenogeneză
c) [ ] în toate ţesuturile este catalizată de enzima hexokinaza
d) [ ] este ultima reactive din glicoliza
e) [x] în muşchi hexokinaza este inhibată de glucozo-6-fosfat

132. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat:


a) [ ] este prima reacţie a glicolizei
b) [x] este a doua reacţie din glicoliză
c) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
d) [x] este catalizată de enzima glucozofosfat izomeraza
e) [ ] este catalizată de enzima hexokinaza

133. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP:


a) [ ] este a treia reacție din glicogenoliză
b) [ ] este o reacţie reversibilă
c) [ ] este catalizată de enzima fosfofructomutaza
d) [x] este catalizată de enzima fosfofructokinaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

134. I Met gen si Glucide A3 Reglarea activităţii fosfofructokinazei:


a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul
b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

135. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat +


dihidroxiacetonfosfat:
a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataza
d) [x] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza
e) [ ] este catalizată de enzima fosfofructokinaza

136. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat ↔ dihidroxiacetonfosfat:


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima triozofosfat mutaza
d) [x] este catalizată de enzima triozofosfat izomeraza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o transferază

137. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔ 1,3-


difosfoglicerat + NADH+H+
a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrataza
d) [x] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrogenaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

138. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + ATP


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza
d) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o ligază

139. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + ATP


a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă
b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [x] 1,3-difosfogliceratul este un compus supermacroergic
d) [ ] este o reacţie din calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

140. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat


a) [x] este o reacţie a glicolizei
b) [ ] este o reacţie a glicogenogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza
d) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa transferazelor

141. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: 2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] este catalizată de enzima enolaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o hidrolază

142. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP


a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă
b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] piruvatul este un compus macroergic
d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

143. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+


a) [ ] are loc în condiţii aerobe
b) [x] are loc în condiţii anaerobe
c) [x] este catalizată de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)
d) [x] LDH este oxido-reductază
e) [ ] este o reacţie din ciclul Krebs

144. I Met gen si Glucide A3 Căile de utilizare a piruvatului:


a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA
b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat
c) [x] se carboxilează la oxaloacetat
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator
e) [ ] nu poate fi utilizat în gluconeogeneză

145. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4
b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

146. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

a) [ ] 2 molecule de piruvat
b) [ ] glucoza

c) [ ] 4 ATP

d) [x] 2 H2O
e) [x] 2 molecule de lactat
147. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza
e) [x] piruvatkinaza
148. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este activată de:

a) [ ] NADH
b) [ ] ATP
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP
149. I Met gen si Glucide A3 Glicoliza este inhibată de:

a) [ ] NAD+
b) [x] citrat
c) [x] acizii graşi
d) [ ] glucoză
e) [ ] AMP
150. I Met gen si Glucide A3 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:

a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] piruvatkinaza
151. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:

a) [ ] glucoza → glucozo-6-fosfat
b) [x] fosfoenolpiruvat → piruvat
c) [ ] fructozo-6-fosfat → fructozo-1,6-difosfat
d) [x] succinil-CoA → succinat
e) [x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat
152. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicolizei:

a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de fructozo-2,6-difosfat


b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei
c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei
d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza
e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică
153. I Met gen si Glucide A1 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei?

a) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
d) [ ] malat dehidrogenaza
e) [ ] piruvat dehidrogenaza
154. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale oxidării complete a unei molecule de glucoză:

a) [x] 38 ATP

b) [x] 44 H2O
c) [ ] 5 CO2
d) [ ] 22 H2O
e) [ ] 44 ATP
155. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de
piruvat:

a) [ ] 3
b) [ ] 2
c) [x] 15
d) [ ] 30
e) [ ] 6
156. I Met gen si Glucide A1 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule
de lactat:

a) [ ] 6
b) [x] 18
c) [ ] 15

d) [ ] 36
e) [ ] 3
157. I Met gen si Glucide A3 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:

a) [ ] hexokinaza
b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza
158. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză


b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate

d) [x] decurge intens în inaniţie


e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei
159. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza:

a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

160. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:
a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul
161. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:

a) [ ] beta-hidroxibutiratul

b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice
162. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat + ADP + H3PO4:

a) [x] este o reacţie anaplerotică


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [ ] are loc în citozol

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o transferază


163. I Met gen si Glucide A3 Piruvat carboxilaza:

a) [ ] este enzimă a glicolizei


b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] gruparea prostetică a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul
e) [x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

164. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP:
a) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză
b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză


d) [x] are loc în citozol
e) [ ] raportul ATP/ADP înalt favorizează formarea oxaloacetatului
165. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:

a) [x] piruvat carboxilaza


b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] lactat dehidrogenaza
e) [ ] fosfofructokinaza
166. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-fosfat + H3PO4:

a) [ ] este o reacţie din glicogenoliză


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [ ] are loc în mitocondrii
e) [x] enzima ce catalizează reacţia este fructozo-1,6-difosfataza
167. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat + H2O → glucoză + H3PO4:

a) [x] este o reacţie din glicogenoliză


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză
d) [ ] are loc în mitocondrii
e) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza
168. I Met gen si Glucide A3 Glucozo-6-fosfataza:
a) [x] este enzimă a glicogenolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] este o hidrolază
d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză
e) [ ] este activată de insulină
169. I Met gen si Glucide A3 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a) [x] 2 molecule de piruvat


b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP
170. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei
c) [ ] insulina activează gluconeogeneza

d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi glicerol din ţesutul
adipos
e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza
171. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele:

a) [x] glicerol kinaza


b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza
172. I Met gen si Glucide A3 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:
a) [ ] aspartataminotransferaza
b) [x] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza
173. I Met gen si Glucide A3 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite


b) [ ] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare
c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze
d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze
e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile
174. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [x] sinteza pentozelor


b) [ ] generarea de NADH
c) [x] generarea de NADPH

d) [ ] generarea de FADH2
e) [ ] formarea pirofosfatului
175. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă +
NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză


b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat fosfataza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH
176. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:
a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+
b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2
177. I Met gen si Glucide A3 Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
d) [ ] ATP
e) [ ] ribozo-5-fosfat
178. I Met gen si Glucide A2 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH
179. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):

a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP


b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat
180. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:
a) [ ] hexokinaza
b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [x] triozokinaza
181. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):

a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP


b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat

e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat


182. I Met gen si Glucide A3 Fructozuria esenţială:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei

c) [x] are loc acumulare de fructoză


d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal
183. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la fructoză:

a) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei


b) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei

c) [x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza


d) [x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză

e) [x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice


184. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):
a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP
b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza
185. I Met gen si Glucide A3 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza
186. I Met gen si Glucide A3 Galactozemia:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat
d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în cristalin
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal
187. I Met gen si Glucide A3 Intoleranţa la galactoză:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei
c) [ ] se acumulează doar galactoză
d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal
e) [x] se manifestă clinic prin cataractă
188. I Met gen si Glucide A3 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:
a) [x] stres
b) [x] activarea glicogenolizei
c) [ ] activarea glicolizei
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism
189. I Met gen si Glucide A1 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic


b) [ ] amplificarea glicogenogenezei
c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism
190. I Met gen si Glucide A3 Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic


b) [ ] activarea glicogenolizei
c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
e) [ ] activarea gluconeogenezei
191. I Met gen si Glucide A3 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

a) [x] diabetul zaharat


b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid
192. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:
a) [ ] inhibarea glucokinazei

b) [ ] activarea glicogen fosforilazei


c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei
193. I Met gen si Glucide A3 Insulina stimulează:

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi


b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza
194. I Met gen si Glucide A3 Insulina provoacă:

a) [x] activarea glicolizei


b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos
d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză
e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)
195. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei


b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [ ] activarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi
196. I Met gen si Glucide A3 Efectele insulinei:
a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat
b) [x] măreşte cantitatea de NADPH
c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi
d) [ ] inhibă sinteza proteinelor
e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor
197. I Met gen si Glucide A3 Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza


b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza
c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza
d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza
e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei
198. I Met gen si Glucide A3 Sinteza insulinei:

a) [x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă


b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare
c) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin decarboxilare
d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă
e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare
199. I Met gen si Glucide A3 Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat


b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4
200. I Met gen si Glucide A3 Metabolismul:
a) [ ] este un sistem necoordonat de transformări ale substanţelor şi energiei

b) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei


c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică
d) [x] constă din două faze - catabolism şi anabolism
e) [ ] nu necesită energie
201. I Met gen si Glucide A3 Funcţiile metabolismului constau în:

a) [x] producerea energiei chimice


b) [x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor, acizilor nucleici)
c) [x] transformarea substanţelor nutritive in precursori ai macromoleculelor celulare
d) [x] sinteza şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine biogene etc.)
e) [ ] nici una din funcţiile enumerate nu sunt corecte
202. I Met gen si Glucide A3 Referitor la metabolism sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple

b) [ ] anabolismul este însoţit de degajare de energie


c) [ ] energia obţinută în anabolism este utilizată în catabolism

d) [ ] catabolismul necesită energie

e) [x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple


203. I Met gen si Glucide A3 Căile metabolice:

a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate

b) [ ] toate constau doar din reacţii ireversibile


c) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile

d) [ ] toate reacţiile unei căi metabolice sunt catalizate de o singură enzimă

e) [x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă
204. I Met gen si Glucide A3 Catabolismul:

a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple


b) [ ] necesită energie
c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular
d) [ ] nu necesită enzime
e) [ ] nu este supus reglării
205. I Met gen si Glucide A3 Anabolismul:

a) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple


b) [x] necesită energie
c) [ ] decurge preponderent în mitocondrii şi lizozomi
d) [ ] nu necesită enzime
e) [ ] nu este supus reglării
206. I Met gen si Glucide A3 Căile catabolice şi anabolice:

a) [ ] coincid ca direcţie
b) [x] posedă reacţii şi enzime comune
c) [ ] sunt identice
d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare
e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului
207. I Met gen si Glucide A3 Reglarea metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune

b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune ale anabolismului şi
catabolismului
c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile
d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice
208. I Met gen si Glucide A3 Bioenergetica:
a) [ ] organismele vii sunt sisteme termodinamice inchise
b) [ ] energia liberă (∆G) este energia care nu poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului
c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic
d) [ ] energia legată (T∆S) este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului
e) [x] ∆E = ∆G + T∆S
209. I Met gen si Glucide A3 Energia liberă (∆G):

a) [x] este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului la temperatură şi presiune constantă
0
b) [x] condiţiile standard sunt: t =25 C, concentraţia substraturilor - 1 mol, pH =7,0, presiunea 760 tori
c) [ ] dacă ∆G > 0 - reacţia este exergonică
d) [ ] dacă ∆G < 0 - reacţia este endergonică
e) [ ] dacă ∆G > 0 - produsele reacţiei au o energie liberă mai mică decât substanţele iniţiale
210. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul:

a) [ ] este unica nucleotidă macroergică

b) [ ] este o nucleotidă pirimidinică


c) [ ] este sursă de energie
d) [x] are două legături macroergice
e) [x] este intermediar energetic (transportă energia de la procesele exergonice la cele endergonice)
211. I Met gen si Glucide A3 Variantele de hidroliză a ATP-lui:

a) [x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol

b) [ ] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -14,6 kcal/mol


c) [x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol
d) [ ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -14,6 kcal/mol
e) [x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol
212. I Met gen si Glucide A3 Energia ce se formează la hidroliza ATP-lui este determinată de:
a) [x] repulsia electrostatică
b) [x] gradul mic de stabilitate a ATP-lui
c) [x] prezenţa ionilor de Mg2+
d) [ ] prezenţa apei

e) [ ] scindarea legăturilor glicozidice


213. I Met gen si Glucide A3 ATP-ul:

a) [ ] conţine trei legături macroergice

b) [ ] nu poate fi donator de grupări fosfat


c) [x] poate fi donator de grupări pirofosfat
d) [x] energia eliberată în procesele catabolice este utilizată pentru sinteza ATP-lui
e) [ ] energia eliberată la hidroliza ATP-lui este utilizată în reacţiile exergonice
214. I Met gen si Glucide A3 Starea energetică a celulei:

a) [x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])

b) [x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])


c) [ ] în condiţii normale sarcina energetică a celulei este 500-900
d) [ ] sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice
e) [ ] sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice
215. I Met gen si Glucide A1 La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la
hidroliza unei legături macroergice din ATP:

a) [ ] ADP
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] AMP
d) [ ] GMP
e) [x] fosfoenolpiruvat
216. I Met gen si Glucide A1 La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la
hidroliza unei legături macroergice din ATP:

a) [x]
1,3-difosfoglicerat

b) [ ] acetil-CoA
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [ ] UDP-glucoza
e) [ ] fructozo-6-fosfat
217. I Met gen si Glucide A3 Viteza proceselor metabolice:

a) [ ] nu este dependentă de raportul NADPH/NADP+


b) [ ] nu este influenţată de modulatorii alosterici
c) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+
d) [x] este influenţată de hormoni
e) [ ] nu depinde de conţinutul de ATP
218. I Met gen si Glucide A3 Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:

a) [x] glicerol-3-fosfat
b) [ ] ATP
c) [ ] creatinfosfat
d) [x] glucozo-6-fosfat

e) [ ] GTP
219. I Met gen si Glucide A3 Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:

a) [ ] glucozo-1-fosfat
b) [x] pirofosfat

c) [x] fosfoenolpiruvat
d) [x] acetil-CoA
e) [ ] UDP-galactoza
220. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
a) [ ] este localizat în citozol
b) [x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil
dehidrogenaza
c) [x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA
d) [ ] coenzimele enumerate sunt derivaţi ai vitaminelor: H, B6, B12, acidul folic
e) [ ] catalizează carboxilarea piruvatului cu formarea oxaloacetatului
221. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului


b) [ ] decarboxilarea piruvatului este un proces reversibil
c) [x] activează în mitocondrii
d) [ ] conţine 2 coenzime
e) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu enzimele
222. I Met gen si Glucide A3 Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COOH


b) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COCH2COOH
c) [x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH
d) [ ] formarea NADPH pentru sintezele reductive
e) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator
223. I Met gen si Glucide A3 Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
(PDH):

a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH

b) [x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH


c) [ ] sarcina energetică mică inhibă enzimele complexului PDH
d) [ ] toate enzimele complexului PDH se supun doar reglării prin sarcină energetică
e) [ ] toate enzimele complexului PDH se reglează prin fosforilare-defosforilare
224. I Met gen si Glucide A1 Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:
a) [ ] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+
b) [ ] piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2
c) [x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
d) [ ] piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2
e) [ ] piruvat + biotina + HS-CoA → acetil-CoA + biotina-CO2
225. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [x] tiamina
b) [ ] biotina
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6
e) [ ] vitamina B12
226. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului
enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] acidul folic
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina
227. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat


c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul tetrahidrofolic
e) [x] NAD+
228. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
a) [ ] biotina
b) [x] HS-CoA
c) [ ] acidul ascorbic
d) [ ] CoQ
e) [x] FAD
229. I Met gen si Glucide A3 Ciclul Krebs:

a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici

b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism

c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2

d) [ ] funcţionează în condiţii anaerobe

e) [ ] în reacţiile ciclului Krebs participă nemijlocit O2


230. I Met gen si Glucide A1 Ciclul Krebs:

a) [ ] furnizează echivalenţi reducători pentru biosinteza acizilor grasi

b) [ ] decurge în citozol

c) [x] funcţionează în condiţii aerobe

d) [ ] în ciclul Krebs oxaloacetatul se oxidează până la 2 molecule de CO2

e) [ ] toate enzimele ciclului Krebs se supun reglării


231. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HS-CoA

a) [x] este prima reacţie din ciclul Krebs


b) [x] este o reacţie utilizată la transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
c) [ ] este catalizata de citrat liaza
d) [x] reprezintă o condensare aldolică urmată de hidroliză
e) [ ] reacţia necesită ATP pentru energie
232. I Met gen si Glucide A3 Citrat sintaza:
a) [ ] catalizează prima reacţie a ciclului ornitinic

b) [ ] este din clasa ligazelor

c) [x] este enzimă alosterică

d) [ ] este activată de citrat, succinil-CoA, ATP, NADH

e) [x] este inhibată de acizii graşi


233. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Citrat ↔ izocitrat:

a) [x] este o reacţie a ciclului Krebs


b) [x] cis-aconitatul este intermediar al reacţiei
c) [x] izomerizarea se realizează prin dehidratare, succedată de hidratare
d) [ ] este catalizată de enzima izocitrat dehidrogenaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa izomerazelor
234. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH+H+

a) [x] este o reacţie de oxido-reducere


b) [ ] este catalizată de izoenzima aconitază
c) [ ] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială poate utiliza ca coenzimă şi NADP+
d) [ ] izocitrat dehidrogenaza citoplasmatică utilizează ca coenzimă doar NAD+
e) [x] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială este activată de ADP şi inhibată de NADH
235. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → succinil-CoA + CO2
+ NADH+H+

a) [x] este o reacţie de oxido-reducere


b) [x] este catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
c) [ ] reacţia nu se supune reglării
d) [ ] se petrece în citozol
e) [x] succinil-CoA este un compus macroergic
236. I Met gen si Glucide A3 Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:
a) [x] este activat de Ca2+
b) [ ] este activat de ATP
c) [x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
d) [x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
e) [ ] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: biotina, B6, B12, acidul folic
237. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + GTP + HS-
CoA:

a) [x] este o reacţie a ciclului Krebs


b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă
d) [x] este catalizată de enzima succinil-CoA sintetaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa liazelor
238. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:

a) [ ] decurge în citozol
b) [x] este catalizată de enzima succinat dehidrogenaza
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este o enzimă alosterică
d) [x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei
e) [ ] enzima este inhibată de AMP
239. I Met gen si Glucide A3 Succinat dehidrogenaza:

a) [x] este o enzimă a ciclului Krebs


b) [ ] este o enzimă NAD+-dependentă
c) [ ] este inhibată de NADH
d) [x] este inhibată de malonat

e) [ ] este inhibată de fumarat


240. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fumarat + H2O ↔ L-malat:

a) [ ] este o reacţie de hidroliză


b) [x] este catalizată de enzima fumaraza
c) [ ] fumaraza poate utiliza ca substrat şi maleatul
d) [x] fumaraza este o enzimă stereospecifică
e) [ ] malatul este inhibitor alosteric al enzimei
241. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+:

a) [ ] este catalizată de enzima malat reductaza

b) [x] este o reacţie utilizată în sistema-navetă malat-aspartat

c) [x] este o reacţie din ciclul Krebs

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este reglatoare

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de citrat


242. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:

a) [x] citrat sintaza

b) [ ] aconitaza
c) [x] izocitrat dehidrogenaza

d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

e) [ ] malat dehidrogenaza
243. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat

b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA

c) [x] succinil-CoA → succinat

d) [ ] succinat → fumarat

e) [ ] fumarat → malat
244. I Met gen si Glucide A3 Reglarea ciclului Krebs:

a) [ ] viteza ciclului este diminuată de concentraţia înaltă a ADP-lui

b) [x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA

c) [ ] sarcina energetică mică inhibă activitatea ciclului


d) [ ] ADP-ul inhibă izocitrat dehidrogenaza

e) [x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza


245. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor
ciclului Krebs:

a) [x] tiamina

b) [ ] biotina
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6
e) [ ] vitamina B12
246. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor
ciclului Krebs:

a) [ ] acidul folic

b) [x] acidul pantotenic


c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic

e) [x] riboflavina
247. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a
enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] piridoxal fosfat

b) [x] tiamin pirofosfat


c) [x] acidul lipoic

d) [ ] acidul tetrahidrofolic
e) [x] NAD+
248. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a
enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] biotina
b) [x] HS-CoA

c) [ ] acidul ascorbic

d) [ ] CoQ

e) [x] FAD
249. I Met gen si Glucide A1 Reacţiile anaplerotice:

a) [x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs

b) [ ] asigură cu acetil-CoA ciclul Krebs


c) [ ] micşorează cantitatea intermediarilor ciclului Krebs

d) [ ] sunt reacţii generatoare de ATP

e) [ ] sunt reacţii generatoare de NADH


250. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4:

a) [x] este o reacţie anaplerotică

b) [ ] este o reacţie din glicoliză


c) [x] este catalizată de piruvat carboxilaza

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

e) [x] enzima are ca grupare prostetică biotina


251. I Met gen si Glucide A3 Reacţia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP ↔ oxaloacetat + GTP:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză

b) [x] este o reacţie anaplerotică


c) [x] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [ ] este catalizată de enzima piruvat kinaza
e) [x] este o reacţie reglatoare din gluconeogeneză
252. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi reacţiile anaplerotice:
a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA
b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
c) [ ] aspartat + alfa-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat
d) [x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
e) [x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4
253. I Met gen si Glucide A3 Oxidarea biologică:

a) [x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii


b) [x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie
c) [ ] are loc prin transferul H direct pe O2 cu formarea apei

d) [x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente


e) [ ] enzime sunt oxidazele FAD- şi FMN-dependente
254. I Met gen si Glucide A3 NAD+:

a) [ ] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este adenina


b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida
c) [x] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent
e) [ ] adiţionează 2H+ şi 2ē

255. I Met gen si Glucide A3 FAD:

a) [ ] acceptor de H+ şi ē în FAD este adenina

b) [x] acceptor de H+ şi ē în FAD este riboflavina


c) [ ] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [ ] un H+ al substratului se transferă pe FAD, altul trece în solvent
e) [x] adiţionează 2H+ şi 2ē
256. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [ ] succinat DH
b) [x] glutamat DH
c) [x] izocitrat DH
d) [x] alcool DH
e) [ ] acil-CoA-DH
257. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [x] lactat DH
b) [x] malat-DH
c) [ ] acil-CoA DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH
e) [ ] succinat DH
258. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:

a) [x] succinat DH
b) [ ] glutamat DH
c) [ ] gliceraldehid-3-fosfat DH
d) [x] glicerol-3-fosfat DH
e) [ ] acil-CoA-DH
259. I Met gen si Glucide A3 Lanţul respirator (LR):

a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială


b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2
e) [ ] produsul final al LR este H2O2
260. I Met gen si Glucide A1 Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):

a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē


b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+
261. I Met gen si Glucide A3 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului respirator:

a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē


b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē
c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē
d) [x] citocromii transferă doar elecroni
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni
262. I Met gen si Glucide A3 Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul
respirator:

a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē

b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox de a
adiţiona ē
c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox de a ceda
ē

d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo


e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo
263. I Met gen si Glucide A3 Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:

a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui


b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză
d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza
e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza
264. I Met gen si Glucide A3 Fosforilarea oxidativă:
a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)
b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR
c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare
d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V
e) [ ] toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui
265. I Met gen si Glucide A3 Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):

a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente


b) [ ] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele FAD-dependente
c) [x] conţine FMN
d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
e) [ ] conţine FAD
266. I Met gen si Glucide A3 Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):

a) [ ] transferă H+ şi ē în lanţul respirator doar de pe succinat

b) [x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe alte


substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)

c) [ ] conţine NAD+

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)


267. I Met gen si Glucide A3 Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):

a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)

b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)


c) [x] conţine citocromii b şi c1

d) [ ] conţine citocromii a şi a3

e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)


268. I Met gen si Glucide A3 Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):
a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa
c) [ ] conţine citocromii b şi c1
d) [x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru
269. I Met gen si Glucide A3 Citocromii:

a) [x] reprezintă hemoproteine

b) [ ] participă la transferul H+ şi ē în lanţul respirator


c) [x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

d) [ ] transferă H+ şi ē pe ubichinonă

e) [ ] un citocrom poate transfera 2 ē


270. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar macroergic


b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază
c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne mitocondriale
d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa externă - pozitiv
e) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni
271. I Met gen si Glucide A3 Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul intermembranar
b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni
272. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:
a) [x] este localizată în membrana internă mitocondrială
b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1
c) [ ] factorul F0 este localizat în matricea mitocondrială
d) [ ] factorul F1 este localizat în spaţiul intermembranar
e) [x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei
273. I Met gen si Glucide A3 ATP-sintaza:

a) [ ] este enzimă responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat


b) [x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă

c) [x] este inhibată de oligomicină


d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin lanţul
respirator
e) [ ] inhibarea ATP-sintazei nu influenţează transferul de electroni prin lanţul respirator

274. I Met gen si Glucide A3 Inhibiţia lanţului respirator (LR):

a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă

b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A


c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO

d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui


e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi
275. I Met gen si Glucide A3 Agenţii decuplanţi:

a) [ ] inhibă ATP-sintaza

b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator


c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē
276. I Met gen si Glucide A1 Agenţii decuplanţi:
a) [ ] favorizează sinteza ATP-lui
b) [x] măresc termogeneza
c) [ ] inhibă transferul ē în lanţul respirator
d) [ ] activează hidroliza ATP-lui
e) [ ] transportă H+ din matricea mitocondrială în spaţiul intermembranar
277. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi agenţii decuplanţi:

a) [ ] rotenona

b) [ ] oligomicina

c) [x] 2,4-dinitrofenolul

d) [ ] monooxidul de carbon

e) [x] acizii graşi


278. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

a) [ ] monooxidul de carbon

b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina

d) [ ] cianurile

e) [ ] 2,4-dinitrofenolul
279. I Met gen si Glucide A3 Câtul de fosforilare (P/O):

a) [x] reprezintă raportul dintre numărul de molecule de ATP formate şi numărul de atomi de oxigen utilizaţi
în lanţul respirator

b) [ ] pentru oxidarea glicerol-3-fosfatului P/O este 3/1


c) [x] pentru oxidarea succinatului P/O este 2/1
d) [ ] pentru oxidarea piruvatului P/O este 2/1
e) [ ] pentru oxidarea acidului ascorbic P/O este 2/1
280. I Met gen si Glucide A3 Produsele finale ale lanţului respirator:
a) [ ] H2O2

b) [x] H2O

c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-CoQ reductaza)
d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ reductaza)
e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-citocrom c
reductaza)
281. I Met gen si Glucide A3 Decuplarea fosforilării oxidative:

a) [x] este un proces adaptiv la frig

b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare

c) [ ] este prezentă în hipotiroidie

d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb

e) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită de ATP


282. I Met gen si Glucide A3 Ţesutul adipos brun:

a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui

b) [x] este ţesut specializat în termogeneză

c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi

d) [ ] conţine puţine mitocondrii

e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)
283. I Met gen si Glucide A1 Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial
284. I Met gen si Glucide A3 Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:
a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi

c) [ ] lanţul respirator

d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial
285. I Met gen si Glucide A3 Sistema-navetă glicerol-fosfat:

a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol


b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-fosfat + NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială
d) [ ] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat +
NADH+H+
e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔ dihidroxiaceton-fosfat + FADH2
286. I Met gen si Glucide A1 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):

a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+

b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+


c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2

e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+


287. I Met gen si Glucide A1 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea
mitocondrială):

a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+


b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+
288. I Met gen si Glucide A3 Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă
mitocondrială:
a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+ şi NADH

b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă glicerol-
fosfat

c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă malat-
aspartat
d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat
e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către carnitină
289. I Met gen si Glucide A3 Oxidarea microzomială:

a) [ ] are loc în mitocondrie

b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic


c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici

d) [x] este catalizată de monooxigenaze


e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
290. I Met gen si Glucide A3 Oxidarea microzomială:

a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O

b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2


c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P450 ,flavoproteine
d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor

e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici


291. I Met gen si Glucide A3 Citocromul P450:

a) [x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO


b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor substraturi

c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH

d) [ ] este component al lanţului respirator

e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat


292. II Acizii nucleici A3 Bazele azotate majore în componenţa DNA sunt:
a) [ ] 5 - metilcitozina
b) [x] citozina
c) [ ] 2 - metiladenina
d) [x] guanina

e) [x] timina
293. II Acizii nucleici A1 Bazele azotate majore în componența DNA sunt:

a) [x] adenina

b) [ ] 1-metilguanina

c) [ ] dihidrouracilul

d) [ ] hipoxantina

e) [ ] xantina
294. II Acizii nucleici A3 Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunti:

a) [ ] 5 - metilcitozina

b) [x] adenina

c) [ ] 2 - metiladenina

d) [x] guanina

e) [x] uracilul
295. II Acizii nucleici A3 Componentele structurale ale DNA-ului sunt:

a) [ ] dihidrouracilul
b) [ ] riboza
c) [x] acidul fosforic
d) [x] adenina

e) [ ] uracilul
296. II Acizii nucleici A3 Componentele structurale ale RNA-ului sunt:
a) [ ] timina

b) [x] citozina

c) [x] adenina

d) [x] guanina

e) [ ] ribuloza
297. II Acizii nucleici A1 În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de legături chimice:

a) [x] peptidică

b) [ ] 3',5'-fosfodiesterică
c) [ ] N-glicozidică

d) [ ] interacțiune hidrofobă

e) [ ] de hidrogen
298. II Acizii nucleici A3 Pentru DNA sunt corecte afirmaţiile
a) [ ] este un poliribonucleotid

b) [ ] conține AMP, CMP, UMP, GMP


c) [x] la capatul 5' se află 3 resturi de fosfat
d) [x] mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-fosfodiesterice

e) [ ] monomerii se leagă prin legături N-glшcozidice


299. II Acizii nucleici A1 Adenozina:

a) [ ] este o nucleotidă

b) [ ] conţine legătura glicozidică N1 - C'1


c) [x] este componentă a ATP-lui

d) [ ] conține dezoxiriboză

e) [ ] conţine o bază azotată pirimidinică


300. II Acizii nucleici A1 Сitidină:
a) [ ] este o dezoxiribonucleotidă

b) [ ] conţine legătura glicozidică N9-C'1

c) [x] este o ribonucleozidă

d) [ ] conţine acid fosforic

e) [ ] conţine o bază azotată purină


301. II Acizii nucleici A1 Timidina:

a) [x] este un dezoxiribonucleozidă

b) [ ] este prezentă în RNA

c) [ ] este o ribonucleotidă

d) [ ] conţine o bază azotată purinică

e) [ ] conţine legătura glicozidică N9-C'1


302. II Acizii nucleici A1 Uridina:

a) [ ] este o ribonucleotidă

b) [ ] se conţine în DNA

c) [x] conţine o bază azotată pirimidinică

d) [ ] conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică

e) [ ] conţine legătura glicozidică N9-C'1


303. II Acizii nucleici A1 Dezoxicitidina:

a) [ ] este o nucleotidă

b) [ ] este componentă a RNA


c) [ ] conţine acid fosforic

d) [ ] conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică

e) [x] conţine legătura glicozidică N1-C'1


304. II Acizii nucleici A3 Acidul adenilic:

a) [x] este constituit din adenină, riboză şi acid fosforic

b) [x] este o nucleozidă

c) [ ] conţine legătura glicozidică N1-C'1

d) [x] este AMP-ul

e) [ ] este AMP-ul ciclic


305. II Acizii nucleici A1 Numărul legăturilor de hidrogen din DNA dublu catenar cu secvenţa

T - C - G - A - G -G

A - G - C - T - C -C este:

a) [ ] 10

b) [ ] 11

c) [x] 16

d) [ ] 13

e) [ ] 17
306. II Acizii nucleici A3 Referitor la structura secundară a DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] este bicatenară


b) [ ] catenele sunt paralele
c) [x] bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
d) [ ] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături covalente

e) [ ] o spiră conţine 3,6 perechi de nucleotide

307. II Acizii nucleici A3 Referitor la structura secundară a DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] dublul helix este alcătuit din două catene polipeptidice antiparalele

b) [x] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături de hidrogen

c) [ ] catenele antiparalele sunt identice după componenţa nucleotidică

d) [ ] catenele antiparalele sunt identice după secvenţa nucleotidică

e) [x] planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului


308. II Acizii nucleici A1 Referitor la DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] toate tipurile de DNA sunt orientate spre stânga

b) [x] forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră

c) [ ] forma A conţine 3,6 perechi de nucleotide la o spiră

d) [ ] forma Z conţine 12 perechi de nucleotide şi e orientată spre dreapta

e) [ ] în toate tipurile de DNA raportul G+C/A+T=1


309. II Acizii nucleici A3 Afirmaţii corecte referitoare la DNA (legile complementarităţii):

a) [ ] la aceeaşi specie DNA din diferite ţesuturi are o compoziţie nucleotidică diferită
b) [x] componenţa nucleotidică a DNA la specii distincte este diferită

c) [ ] compoziţia nucleotidică a DNA la aceeaşi specie depinde de vârstă, raţia alimentară, condiţiile mediului
ambiant

d) [ ] în toate tipurile de ADN, A=G si T=C

e) [x] în toate tipurile de ADN, A=T şi G=C


310. II Acizii nucleici A3 Afirmaţii corecte referitoare la nucleozomi:

a) [x] reprezintă unitatea structurală a cromatinei

b) [x] reprezintă octamere histonice înfăşurate cu DNA

c) [ ] reprezintă nivelul superior de organizare a materialului cromozomial

d) [ ] între DNA şi histone se stabilesc legături covalente

e) [ ] conţin histona H1
311. II Acizii nucleici A3 Histonele:

a) [ ] sunt proteine bogate în Asp şi Glu

b) [x] formele fosforilate favorizează transcripţia

c) [ ] sunt componente structurale ale ribozomului

d) [ ] se leagă covalent cu DNA

e) [x] sunt proteine bazice


312. II Acizii nucleici A1 Afirmaţii corecte referitoare la RNA:

a) [ ] este preponderent bicatenar

b) [ ] compoziţia nucleotidică se supune legităţii complementarităţii


c) [ ] cantitatea de RNA în celulă este constantă
d) [ ] se conţine doar în nucleu şi mitocondrii

e) [x] conţine uracil, citozină, adenină şi guanină


313. II Acizii nucleici A1 Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] este implicat în activarea aminoacizilor

b) [ ] este copia exactă a catenei codificatoare de DNA

c) [ ] la capătul 5'conţine o secvenţă poliadenilică

d) [x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor

e) [ ] este parte componentă a ribozomilor


314. II Acizii nucleici A3 Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:

a) [x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor

b) [x] aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al RNAt

c) [ ] bucla anticodon conţine un triplet de nucleotide identic codonului de pe RNAm

d) [ ] aceeaşi moleculă de RNAt poate transporta mai mulţi aminoacizi

e) [ ] conţin doar baze azotate majore


315. II Acizii nucleici A1 Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:

a) [ ] sunt macromolecule bicatenare

b) [ ] servesc matriţă pentru sinteza proteinelor

c) [ ] se conţin doar în nucleu


d) [x] sunt componente structurale ale ribozomilor

e) [ ] reprezintă o conformaţie în „foaie de trifoi"


316. II Acizii nucleici A3 Structura şi funcţile ribozomilor:

a) [x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi

b) [ ] reprezintă sediul de biosinteză a RNAm

c) [ ] subunităţile sunt fixate rigid prin legături covalente

d) [ ] constau din RNAr şi proteine histonice

e) [x] conţin RNAm


317. II Acizii nucleici A3 Replicarea DNA:

a) [x] este bazată pe principiul complementarităţii

b) [x] reprezintă sinteza DNA pe matriţa de DNA

c) [ ] decurge fără desfacerea dublului helix de DNA

d) [ ] este un proces conservativ

e) [ ] nu necesită energie
318. II Acizii nucleici A3 Biosinteza DNA necesită:

a) [ ] participarea nucleozid-monofosfaţilor

b) [ ] prezenţa DNA monocatenar

c) [x] participarea complexului de enzime - DNA-replicaza


d) [ ] prezenţa ribonucleozid-difosfaţilor

e) [x] prezenţa dezoxibonucleozid-trifosfaţilor


319. II Acizii nucleici A3 Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] sediul replicării este nucleul

b) [ ] sinteza catenelor de DNA are loc în direcţia 3' → 5'

c) [ ] ambele catene se sintetizează discontinuu


d) [x] forţa motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului

e) [x] angajează simultan întregul cromozom


320. II Acizii nucleici A3 Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:

a) [x] DNA-polimerazele I, II, III

b) [x] helicaza

c) [ ] transaminazele

d) [ ] RNA-polimeraza RNA-dependentă

e) [ ] dehidrogenazele
321. II Acizii nucleici A3 Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:

a) [ ] RNA-polimerazele I, II, III

b) [ ] transpeptidaza

c) [x] topoizomerazele

d) [x] RNA-polimeraza DNA-dependentă


e) [x] DNA-ligaza
322. II Acizii nucleici A1 Fragmentele Okazaki:

a) [ ] sunt regiuni de DNA ce nu conţin informaţie genetică

b) [ ] se sintetizează în direcţia 3' → 5'

c) [ ] se formează la sinteza catenei de DNA lider

d) [ ] sunt sintetizate de DNA-polimeraza II

e) [x] sunt unite de DNA-ligaze

323. II Acizii nucleici A3 DNA-polimerazele (III):

a) [ ] nu necesită matriţă

b) [ ] nu necesită primer

c) [ ] utilizează ca substraturi nucleozid-difosfaţii

d) [x] posedă activitate 3' → 5'-exonucleazică

e) [x] are activitate 5' → 3'-polimerazică


324. II Acizii nucleici A3 DNA-polimerazele (I):

a) [x] îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-exonucleazică

b) [x] adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5'→3'-polimerazică

c) [ ] sintetizează catena lider şi catena întârziată de DNA

d) [ ] nu necesită energie
e) [x] participă la repararea DNA
325. II Acizii nucleici A3 Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] angajează simultan întregul cromozom

b) [x] este un proces asimetric

c) [ ] are loc în citoplasmă

d) [x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă

e) [ ] RNA este sintetizat în direcţia 3'→5


326. II Acizii nucleici A3 Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirmațiile:

a) [ ] substraturi pentru sinteza RNA sunt ribonucleozid-difosfaţii

b) [x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-dependentă

c) [x] este un proces procesiv

d) [x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului

e) [ ] la transcriere participă şi dezoxiribonucleotidele


327. II Acizii nucleici A1 RNA polimerazele:

a) [ ] nu necesită matriţă

b) [ ] necesită primer

c) [ ] utilizează ca substraturi ribonucleozid-monofosfaţii

d) [ ] posedă activitate 3' → 5'-exonucleazică

e) [x] au activitate 5' → 3'-polimerazică


328. II Acizii nucleici A3 Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA:

a) [ ] ambele procese necesită primer


b) [x] decurg în nucleu

c) [x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii

d) [ ] ambele procese angajează simultan întregul cromozom

e) [ ] sinteza catenelor decurge în direcţia 3'→5'


329. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranscripţionale ale RNAm (processing-ul RNAm) includ:

a) [ ] sudarea fragmentelor Okazaki

b) [x] adăugarea la capătul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei

c) [x] poliadenilarea capătului 3' al RNAm

d) [x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)

e) [ ] înlăturarea dimerului de timină


330. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:

a) [x] adăugarea la capătul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice CCA

b) [ ] ataşarea la capătul 3' al RNAt a 7-metil-guanozinei

c) [ ] poliadenilarea capătului 5' al RNAt

d) [x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)

e) [ ] înlăturarea primer-ului
331. II Acizii nucleici A3 RNA-polimeraza RNA-dependentă:

a) [ ] posedă activitate 3' → 5'-polimerazică


b) [x] participă la replicarea RNA

c) [ ] este o reverstranscriptază

d) [x] este prezentă doar la RNA-virusuri

e) [ ] utilizează ca matriţă RNA a celulei-gazdă


332. II Acizii nucleici A3 DNA-polimeraza-RNA-dependentă:

a) [x] este numită şi reverstranscriptază

b) [ ] posedă activitate 3' → 5'-polimerazică

c) [ ] participă la replicarea RNA

d) [x] se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor gene

e) [x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman


333. II Acizii nucleici A3 Repararea DNA necesită următoarele enzime:

a) [x] DNA-polimeraza I

b) [ ] RNA polimeraza DNA-dependentă

c) [x] endonucleaze specifice

d) [x] DNA-ligaza

e) [ ] telomeraza
334. II Acizii nucleici A1 Referitor la codul genetic sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] este singlet

b) [ ] codonii sunt citiţi în direcţia 3' → 5'


c) [ ] în RNAm codonii sunt separaţi între ei prin introni

d) [x] codul este degenerat

e) [ ] un codon specifică mai mulţi aminoacizi


335. II Acizii nucleici A3 În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:

a) [ ] conține 3 codoni de inițiere

b) [x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni


c) [ ] conține un singur codon de terminare
d) [x] codul este colinear
e) [ ] codul are semne de punctuație
336. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:

a) [x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA

b) [ ] modificarea covalentă a RNA

c) [x] tranziţie şi transversie

d) [x] deleţie de nucleotide

e) [x] inserţie de nucleotide


337. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile prin transversie:

a) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică

b) [x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate

c) [x] pot determina formarea unui codon-stop

d) [ ] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţiei

e) [x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi


338. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile prin deleţie:
a) [x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia

b) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică

c) [ ] nu afectează structura şi funcţia proteinei codificate

d) [x] pot conduce la formarea codonilor-stop

e) [x] pot cauza maladii ereditare


339. II Acizii nucleici A3 Aminoacil-RNAt-sintetazele:

a) [ ] participă la formarea legăturilor peptidice

b) [x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid

c) [x] are capacitatea de autocontrol

d) [ ] nu necesită ATP

e) [x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor


340. II Acizii nucleici A3 Activarea aminoacizilor:

a) [x] are loc în citoplasmă

b) [ ] constă în legarea aminoacidului la ARNm

c) [x] necesită energia a 2 legături macroergice

d) [ ] are loc fără participarea enzimelor

e) [ ] necesită GTP
341. II Acizii nucleici A3 Iniţierea sintezei proteinelor necesită:
a) [x] subunitatea mică şi mare a ribozomului

b) [x] RNAm

c) [ ] peptidiltransferaza

d) [ ] factorii Tu, Ts, G

e) [ ] ATP
342. II Acizii nucleici A3 Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din:

a) [x] ribozomul integral

b) [ ] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul A

c) [x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P

d) [x] N-formilmetionil-tRNAfmet în situsul P

e) [ ] factorii de iniţiere: IF-1, IF-2, IF-3


343. II Acizii nucleici A3 Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:

a) [x] complexul de initiere

b) [ ] aminoacil-RNAt-sintetaza

c) [x] peptidiltransferaza

d) [ ] factorii IF-1, IF-2, IF-3

e) [ ] ATP
344. II Acizii nucleici A3 Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:
a) [x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A

b) [ ] legarea fmet-RNAtfmet în locusul P


c) [ ] legarea aminoacidului la RNAt

d) [x] formarea legăturii peptidice între aminoacizi

e) [x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm


345. II Acizii nucleici A3 În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:

a) [x] înlăturarea RNAt din locusul P

b) [x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt

c) [x] disocierea ribozomului în subunităţi

d) [ ] transpeptidarea

e) [ ] translocarea
346. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranslaţionale includ:

a) [ ] formarea prolinei din hidroxiprolină

b) [ ] excizia intronilor

c) [x] fosforilarea unor proteine

d) [x] metilarea lizinei, argininei

e) [x] formarea punţilor disulfidice


347. II Acizii nucleici A1 Modificările posttranslaţionale includ:
a) [ ] poliadenilarea

b) [ ] „cap"-area

c) [ ] transversia

d) [ ] tranziţia

e) [x] carboxilarea glutamatului


348. II Acizii nucleici A3 Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):

a) [x] necesită prezenţa represorului

b) [ ] necesită prezenţa corepresorului


c) [x] e caracteristică pentru căile catabolice

d) [ ] în calitate de inductor serveşte produsul final al căii metabolice

e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive


349. II Acizii nucleici A1 Represia enzimatică:

a) [x] necesită prezenţa represorului

b) [ ] necesită prezenţa inductorului

c) [ ] e caracteristică pentru căile catabolice

d) [ ] în calitate de corepresor serveşte substratul căii metabolice

e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive


350. II Acizii nucleici A3 La reglarea expresiei genelor la om participă:
a) [ ] catecolaminele

b) [ ] glucagonul

c) [x] cortizolul

d) [x] calcitriolul

e) [x] retinolul
351. II Acizii nucleici A3 Telomeraza prezintă:

a) [ ] o ribonucleotidă

b) [x] o ribonucleoproteină

c) [x] enzima ce alungeşte capetele cromozomilor

d) [ ] enzimă ce utilizează ca substraturi ribonucleotide

e) [x] o transcriptază ce foloseşte ca matriţă RNA


352. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt:

a) [ ] substanţe organice solubile în apă


b) [ ] substanţe neorganice solubile în apă
c) [x] substanţe organice solubile în solvenţi organici
d) [ ] omogene după structură
e) [x] substanţe organice insolubile în apă
353. V Metab lipidelor A3 Funcţiile lipidelor:

a) [x] energetică
b) [x] izolatoare
c) [ ] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] contractilă
354. V Metab lipidelor A3 Clasificarea structurală a lipidelor:

a) [ ] protoplasmatice
b) [ ] de rezervă
c) [x] saponifiabile
d) [ ] neutre
e) [x] nesaponifiabile
355. V Metab lipidelor A3 După rolul biologic lipidele se clasifică în:

a) [x] structurale
b) [x] de rezervă
c) [ ] saponifiabile
d) [ ] neutre
e) [ ] nesaponifiabile
356. V Metab lipidelor A3 După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:

a) [x] amfifile
b) [ ] esenţiale
c) [ ] saponifiabile
d) [x] neutre
e) [ ] nesaponifiabile
357. V Metab lipidelor A3 În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

a) [ ] caprinic
b) [ ] caproic
c) [x] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic
358. V Metab lipidelor A3 Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:
a) [ ] lignoсeric
b) [ ] oleic
c) [ ] palmitoleic
d) [x] linolenic
e) [x] linoleic
359. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

a) [ ] stearic (С18)
b) [x] arahidonic (С20:4)
c) [ ] nervonic (С24:1)
d) [ ] palmitic (С16)
e) [ ] oleic (С18:1)
360. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

a) [ ] lignoceric(C24)
b) [ ] miristic (C14)
c) [x] butiric (C4)
d) [ ] caprilic (C8)
e) [ ] lauric (C12)
361. V Metab lipidelor A3 Acilglicerolii:

a) [ ] sunt constituenţi ai membranelor biologice


b) [x] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] reprezintă o formă de stocare a energiei
d) [ ] sunt mai grei decât apa şi se dizolvă în ea
e) [ ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
362. V Metab lipidelor A3 Glicerofosfolipidele:
a) [ ] sunt insolubile în solvenţi organici
b) [ ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
d) [ ] reprezintă o formă de stocare a energiei
e) [x] sunt componentele membranelor biologice
363. V Metab lipidelor A3 Lecitinele şi cefalinele:

a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


b) [x] sunt lipide structurale
c) [ ] sunt derivaţi ai sfingozinei
d) [ ] sunt grasimi neutre
e) [ ] au rol energetic
364. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina:

a) [ ] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare


b) [ ] capătul polar posedă sarcină negativă
c) [ ] se mai numesc şi cefaline
d) [x] rol structural - constituienţi a membranelor biologice

e) [x] rezultă prin metilarea fosfatidiletanolaminelor


365. V Metab lipidelor A1 Fosfatidiletanolamina:

a) [ ] reprezintă o formă de depozitare a energiei


b) [ ] conţine sfingozina
c) [ ] conţine ceramida
d) [ ] se mai numeşte şi lecitină
e) [x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare
366. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:
a) [ ] sunt reprezentanţi ai ceridelor
b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
c) [ ] reprezintă o rezervă de energie
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
e) [ ] se deosebesc după sarcina electrică
367. V Metab lipidelor A1 Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

a) [ ] lecitinele
b) [ ] cefalinele
c) [x] fosfatidilserina
d) [ ] trigliceridele
e) [ ] cerebrozidele
368. V Metab lipidelor A1 Sfingomielinele conţin:

a) [ ] sfingozină, acid gras, glucoză, acid fosforic


b) [ ] etanolamină, acid gras, ceramidă, acid fosforic
c) [ ] polialcool ciclic, ceramida
d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină
e) [ ] acid fosfatidic, cholină, glicerol
369. V Metab lipidelor A3 Sfingozina:

a) [ ] este un aminoalcool dihidroxilic saturat


b) [x] e component al sfingomielinei
c) [x] este constituent al glicolipidelor
d) [ ] este baza structurală a glicerofosfolipidelor
e) [ ] nu intră în structura ceramidei
370. V Metab lipidelor A3 Cerebrozidele:

a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului


b) [ ] nu conţine sfingozină
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
d) [ ] conţin oligozaharide
e) [x] din ele se formează sulfatidele
371. V Metab lipidelor A1 Gangliozidele:

a) [ ] conţin câteva resturi de glicerol


b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (NANA)
c) [ ] oligozaharidul este prezentat numai de glucoză
d) [ ] conţin şi resturi sulfat legate de galactoză
e) [ ] se conţin pe suprafaţa internă a membranelor
372. V Metab lipidelor A1 Glicolipidele:

a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide


b) [ ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sulfuric
c) [ ] gangliozidele sunt glicerofosfolipide
d) [ ] gangliozidele conţin acid fosfatidic
e) [ ] gangliozidele conţin cardiolipină, acid N-acetilneuraminic
373. V Metab lipidelor A3 Colesterolul:

a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului


b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
d) [ ] posedă o legătură dublă în ciclul A la C3
e) [ ] catena laterală se finisează cu gruparea carboxil
374. V Metab lipidelor A3 Acizii biliari:

a) [x] se sintetizează din colesterol


b) [ ] constau din 28 atomi de carbon
c) [ ] se conjugă în ficat cu bilirubina
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grăsimilor
375. V Metab lipidelor A1 Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:
a) [ ] glicolipidele, triacilglicerolii, esterii colesterolului
b) [ ] prostaglandinele, acizii graşi liberi, ceridele
c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul
d) [ ] glicolipidele, fosfolipidele, esterii colesterolului
e) [ ] ceridele, sulfatidele, acizii graşi liberi
376. V Metab lipidelor A3 Proprietătile principale ale membranei:

a) [ ] simetria
b) [x] fluiditatea
c) [x] asimetria
d) [ ] imobilitatea componentelor
e) [ ] monostratul lipidic
377. V Metab lipidelor A3 Proteinele membranelor biologice:

a) [x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale


b) [x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
c) [ ] posedă numai capacitate de mişcare laterală
d) [x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară, antigenică
e) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+
378. V Metab lipidelor A3 Glucidele membranelor biologice sunt:

a) [x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


b) [x] fixate covalent de lipide sau proteine
c) [ ] aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice
d) [ ] responsabile de permeabilitatea membranei
e) [x] responsabile de comunicarea intercelulară
379. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare,
deoarece:

a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile
c) [ ] servesc ca sursă de substanţe proteice
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor
e) [ ] sunt sursă de intermediari pentru sinteza bilirubinei
380. V Metab lipidelor A3 Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

a) [ ] are loc în stomac


b) [x] are loc în duoden
c) [ ] enzimele lipolitice sunt de origine biliară
d) [ ] bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric
e) [x] se digeră doar lipidele emulsionate
381. V Metab lipidelor A1 Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal
necesită:

a) [x] lipazele pancreatice şi intestinale


b) [ ] lipoproteinlipaza
c) [ ] fosfolipazele A2, B, C, D
d) [ ] lipaza gastrică
e) [ ] colesterolesteraza
382. V Metab lipidelor A3 Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:

a) [x] fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele


b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [ ] ceramidaza scindează sfingozina
d) [ ] lipaza gastrică este activă la adulţi
e) [ ] lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor .
383. V Metab lipidelor A3 Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:

a) [x] 2-monogliceridelor
b) [x] acidului fosforic
c) [ ] numai a acizilor graşi cu catenă scurtă
d) [ ] numai a acizilor graşi cu catenă lungă
e) [ ] bazelor azotate
384. V Metab lipidelor A3 Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:
a) [x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă
b) [ ] acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele - prin transport activ
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
d) [ ] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie facilitată
e) [ ] acidul fosfatidic - prin transport pasiv
385. V Metab lipidelor A3 Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:

a) [ ] se absorb numai în duoden


b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
c) [x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului
d) [ ] conţin glicerol, acizi graşi cu catenă scurtă
e) [ ] sunt secretate în sistemul capilar al enterocitelor
386. V Metab lipidelor A3 Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

a) [ ] sunt eliminate în sînge în sistemul venei porta


b) [ ] sunt eliminate în sînge la nivelul venelor hemoroidale
c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
d) [ ] se includ în resinteza lipidelor complexe în intestinul gros
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii
387. V Metab lipidelor A3 Chilomicronii:

a) [ ] se sintetizează în ficat
b) [ ] se secretă din intestin direct în sînge
c) [x] apoproteina de bază este apo B48
d) [ ] lipidul predominant este colesterolul
e) [x] transportă trigliceridele exogene
388. V Metab lipidelor A3 Catabolismul chilomicronilor:

a) [x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


b) [ ] lipoproteinlipaza este activată de apoB
c) [x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza

d) [x] lipoproteinlipaza este activată de insulină


e) [ ] sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă
389. V Metab lipidelor A3 VLDL:

a) [x] apoproteina principală este apoB100


b) [ ] transportă trigliceridele exogene

c) [ ] sunt sintetizate în enterocitele intestinale


d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
e) [ ] au rol antiaterogen
390. V Metab lipidelor A3 Catabolismul VLDL:

a) [x] sunt degradate de lipoproteinlipază


b) [ ] prin pierderea de colesterol se transformă în LDL
c) [ ] insulina inhibă catabolismul VLDL
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
e) [ ] sunt degradate de lecitincolesterolacil transferază
391. V Metab lipidelor A3 LDL :

a) [x] contin apoB100


b) [ ] procentul colesterolului este foarte mic
c) [ ] se formează în plasmă din chilomicroni
d) [ ] se sintetizează în enterocite
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi
392. V Metab lipidelor A3 HDL:

a) [x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
c) [ ] transportă colesterolul spre tesuturile extrahepatice
d) [ ] sunt lipoproteine proaterogene
e) [ ] subiecţii cu HDL majorat prezintă un risc aterogen înalt
393. V Metab lipidelor A1 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a) [ ] carnitina + ATP + AG → acilcarnitina + ADP


b) [ ] AG + ATP + biotina → acil-AMP + biotin-P
c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi
d) [ ] AG + ATP + HSCoA + H2O → acil-AMP + HSCoA + AMP +2P
e) [ ] coenzima Q + ATP + AG → acil-CoQ +AMP + 2P
394. V Metab lipidelor A3 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a) [x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi


b) [ ] se petrece în mitocondrii
c) [ ] reacţia este catalizată de acetil-CoA carboxilază
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza
e) [ ] activarea este o reacţie reversibilă
395. V Metab lipidelor A3 Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în
procesul beta-oxidării:

a) [ ] necesită energie
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
d) [ ] AG pot fi transportaţi numai în stare liberă
e) [ ] AG sunt transportaţi de malic enzimă
396. V Metab lipidelor A3 Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

a) [x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


b) [ ] se oxidează AG liberi
c) [ ] se desfăsoară în citotozol
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA
e) [ ] malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi
397. V Metab lipidelor A1 Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni
de 4 reacţii. Ordinea lor corectă este:
a) [ ] hidratare, oxidare, dehidratare, clivare
b) [ ] oxidare, dehidratare, reducere, clivare
c) [ ] aditie, oxidare, reducere, hidratare
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare
e) [ ] dehidrogenare, hidratare, reducere, clivare
398. V Metab lipidelor A1 Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor
graşi):

a) [ ] are loc decarboxilarea substratului


b) [ ] are loc hidratarea substratului
c) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza NAD+-dependentă
d) [x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă
e) [ ] are loc dehidratarea substratului
399. V Metab lipidelor A1 Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării
acizilor graşi) sunt:

a) [ ] acil-CoA + NADH + H+
b) [x] trans-enoil-CoA + FADH2
c) [ ] cetoacil-CoA + FADH2
d) [ ] hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
e) [ ] trans-enoil-CoA + NADH + H+
400. V Metab lipidelor A3 A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

a) [ ] este o dehidratare
b) [ ] este o dehidrogenare
c) [x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
d) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza
e) [x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA
401. V Metab lipidelor A1 Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:
a) [ ] enoil-CoA + H2O
b) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA
d) [ ] acil-CoA + NADH + H+
e) [ ] cetoacil-CoA
402. V Metab lipidelor A1 A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

a) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA
b) [ ] dehidratarea beta-hidroxiacil-CoA
c) [ ] reducerea beta-cetoacil-CoA
d) [ ] decarboxilarea acil-CoA
e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA
403. V Metab lipidelor A1 Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează
această reacţie:

a) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH betahidroxiacil-CoA dehidrogenaza


b) [ ] trans-enoil-CoA + H2O transacilaza
c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
d) [ ] beta-oxoacil-CoA + FADH2, hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
e) [ ] tioacil-CoA + NADH + H+ tioesteraza
404. V Metab lipidelor A1 Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:

a) [ ] hidroliza beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrolaza


b) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrataza
c) [ ] dehidratara beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA dehidrataza
d) [x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza
e) [ ] oxidarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA oxidaza
405. V Metab lipidelor A3 În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă
urmatoarele modificări:
a) [x] se oxidează
b) [ ] se reduc
c) [ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA
406. V Metab lipidelor A1 Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte
molecule de ATP (3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

a) [ ] 6 8 131
b) [ ] 6 7 114
c) [x] 7 8 130
d) [ ] 5 6 121
e) [ ] 8 9 143
407. V Metab lipidelor A3 Utilizarea acetil-CoA:

a) [x] se oxidează în ciclul Krebs


b) [ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
d) [ ] se include în gluconeogeneză
e) [x] se utilizează în cetogeneză
408. V Metab lipidelor A1 Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:

a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei


b) [ ] prezenţa trano moleculă de FAD suplimentară
c) [ ] o moleculă de HSCoA suplimentară
d) [ ] o moleculă de NAD+ suplimentară
e) [ ] randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi
409. V Metab lipidelor A3 Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:

a) [ ] în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o moleculă de butiril-CoA şi una de acetil-CoA


b) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele H şi B12
c) [ ] propionil-CoA se include direct în ciclul Krebs
d) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită CO2, ATP, Mg2+
e) [x] propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de succinil-CoA
410. V Metab lipidelor A1 Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

a) [ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


b) [ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
c) [ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
e) [ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic
411. V Metab lipidelor A3 Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] este un corp cetonic


b) [x] compusul reprezintă acidul acetoacetic
c) [ ] se utilizează în ficat
d) [ ] se sintetizează în ţesuturile extrahepatice
e) [ ] concentraţia sangvină a compusului este micşorată în diabetul zaharat
412. V Metab lipidelor A3 Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:

a) [x] sinteza corpilor cetonici


b) [ ] sinteza aminoacizilor
c) [ ] beta-oxidare
d) [x] sinteza colesterolului
e) [ ] sinteza glucozei
413. V Metab lipidelor A3 Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

a) [ ] sunt utilizaţi doar de ficat


b) [x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
d) [ ] pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoză
414. V Metab lipidelor A3 Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


b) [ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
c) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
e) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup
415. V Metab lipidelor A3 Cetonemia:

a) [x] poate apărea în inaniţie


b) [ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
c) [ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
e) [ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi
416. V Metab lipidelor A3 Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] spontan prin decarboxilare generează acetona


b) [x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat
c) [ ] se sintetizează din malonil-CoA
d) [ ] sinteza lui are loc in citozol
e) [ ] se utilizează ca substrat energetic în ficat
417. V Metab lipidelor A3 Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a) [ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol

b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
d) [ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare - nu
418. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:
a) [ ] are loc în mitocondrii
b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
c) [ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
e) [ ] ca donator de H se utilizează NADH
419. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:

a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
d) [ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
e) [ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2
420. V Metab lipidelor A1 Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de
transport din mitocondrie în citozol (2):

a) [ ] butiril-CoA citrat
b) [ ] hidroxibutirat carnitină
c) [ ] acidul fumaric oxaloacetat
d) [ ] acetil-CoA aspartat
e) [x] acetil-CoA citrat
421. V Metab lipidelor A3 Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza
acizilor graşi):

1. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):b) [x] este realizat de
sistemul-
a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza
422. V Metab lipidelor A3 Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în
citozol (biosinteza acizilor graşi):
a) [ ] piruvat dehidrogenaza
b) [x] citratliaza
c) [x] enzima malică
d) [ ] succinat dehidrogenaza
e) [ ] fumaraza
423. V Metab lipidelor A3 Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


b) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1

e) [ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP


424. V Metab lipidelor A3 Sintaza acizilor graşi:

a) [x] este un complex multienzimatic


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
d) [ ] reprezintă un tetramer enzimatic
e) [ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei
425. V Metab lipidelor A1 Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima
reglatoare a sintezei acizilor graşi):

a) [ ] ATP ADP
b) [ ] AMP ATP
c) [ ] malonat AMP
d) [ ] acetoacetat citrat
e) [x] citrat palmitoil-CoA
426. V Metab lipidelor A3 Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește
NADPH generat în:
a) [ ] ciclul acizilor tricarboxilici
b) [ ] glicoliză
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
d) [ ] oxidarea acidului glucuronic
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei
427. V Metab lipidelor A3 Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


b) [ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
c) [ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
e) [ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază
428. V Metab lipidelor A3 Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a
acizilor graşi):

a) [x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


b) [ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
c) [ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
e) [ ] este catalizată de enzima tiolaza
429. V Metab lipidelor A3 Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a
acizilor graşi):

a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH


b) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
d) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
e) [ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH
430. V Metab lipidelor A1 Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă
a acizilor graşi):
a) [ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD
b) [ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
c) [ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
d) [ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+
431. V Metab lipidelor A3 Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de
carbon:

a) [ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
d) [ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
e) [ ] utilizează 2 molecule de FAD
432. V Metab lipidelor A1 Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:

a) [ ] 8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA


b) [ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
c) [ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
d) [ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
e) [x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil-CoA
433. V Metab lipidelor A3 Biosinteza triacilglicerolilor:

a) [ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


b) [ ] se intensifică în inaniţie
c) [ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată
434. V Metab lipidelor A3 Glicerol-3-fosfatul se formează:

a) [ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
d) [ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
e) [ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului
435. V Metab lipidelor A1 În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

a) [ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


b) [ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
d) [ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
e) [ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina
436. V Metab lipidelor A1 Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

a) [ ] monoglicerid
b) [ ] UDP-diglicerid
c) [x] acidul fosfatidic
d) [ ] CDP-diglicerid
e) [ ] acidul fosforic
437. V Metab lipidelor A1 Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

a) [ ] serina
b) [ ] cisteina
c) [x] S-adenozilmetionina
d) [ ] S-adenozilhomocisteina
e) [ ] tetrahidrofolatul
438. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfogliceridelor:

a) [x] se poate realiza de novo


b) [x] se poate realiza din produse gata (calea de rezervă)
c) [ ] ca activator al intermediarilor sintezei de novo serveşte ATP-ul
d) [ ] ca activator al intermediarilor căii de rezervă serveşte GTP-ul
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul
439. V Metab lipidelor A3 Sinteza de novo a fosfogliceridelor:
a) [ ] serina interacţionează cu acidul fosfatidic, formând fosfatidilserină
b) [ ] serina se activează, formând CDP-serină
c) [ ] CDP-serina interacţionează cu acidul fosfatidic, formând fosfatidilserină
d) [x] acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină
440. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a
fosfogliceridelor):

a) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


b) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] enzima este o decarboxilază

e) [ ] enzima este o carboxilază


441. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a
fosfogliceridelor):

a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei


b) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea fosfatidiletanolaminei
c) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin decarboxilarea fosfatidiletanolaminei
d) [ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina
442. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilinozitolii:

a) [ ] sunt precursorii vitaminelor liposolubile


b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
c) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi triacilgliceroli
d) [ ] inozitolul este un compus azotat şi poate fi fosforilat
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat
443. V Metab lipidelor A3 Biosinteza colesterolului:
a) [ ] are loc numai în ficat
b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
d) [ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
e) [ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol
444. V Metab lipidelor A1 Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

a) [ ] generarea acetoacetil-CoA
b) [ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
c) [ ] ciclizarea scualenului
d) [ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
445. V Metab lipidelor A3 Reglarea biosintezei colesterolului:

a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei
446. V Metab lipidelor A3 Ateroscleroza:

a) [ ] este cauzată de creştera concentraţiei HDL-colesterolului


b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
c) [ ] chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
d) [ ] LDL sunt lipoproteine antiaterogene
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza
447. V Metab lipidelor A3 Obezitatea:

a) [ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


b) [ ] este cauzată de hiperinsulinism
c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
e) [ ] este prezentă în hipertiroidie
448. V Metab lipidelor A1 Precursorul eicosanoizilor:

a) [ ] acidul arahic
b) [x] acidul arahidonic
c) [ ] acidul linolenic
d) [ ] acidul fosfatidic
e) [ ] acidul behenic
449. V Metab lipidelor A3 La eicosanoizi se referă:

a) [x] tromboxanii
b) [ ] endotelinele
c) [ ] endorfinele
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele
450. V Metab lipidelor A3 Vitaminele liposolubile:

a) [ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
c) [ ] nu se depozitează în organismul uman
d) [ ] se acumulează în ţesutul muscular
e) [x] sunt derivaţi ai izoprenului
451. V Metab lipidelor A3 Vitamina A:

a) [ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
d) [x] are acţiune antioxidantă
e) [ ] se depozitează în ţesutul muscular
452. V Metab lipidelor A3 Vitamina E:
a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii
b) [ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
e) [ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos
453. V Metab lipidelor A3 Vitamina K:

a) [ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
d) [ ] posedă acţiune anticoagulantă
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II, VII, IX şi X
454. V Metab lipidelor A3 Vitamina D:

a) [ ] nu se sintetizează în organismul uman


b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
c) [ ] este derivat al glicerolului
d) [x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
e) [ ] colecalciferolul este de origine vegetală
455. V Metab lipidelor A3 Metabolismul vitaminei D:

a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


b) [ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
c) [x] forma activă este calcitriolul
d) [ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
e) [ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni
456. V Metab lipidelor A3 Calcitriolul:
a) [ ] este vitamina D de origine vegetală
b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
d) [ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
e) [ ] acţionează prin AMPc
457. Capitol: V metab proteinelor A3 Funcţiile biologice ale proteinelor:

a) [ ] coenzimatică
b) [x] catalitică
c) [x] plastică
d) [x] de transport
e) [x] imunologică
458. Capitol: V metab proteinelor A3 Funcţiile biologice ale proteinelor:

a) [x] antigenică
b) [ ] genetică
c) [x] contractilă
d) [x] energetică
e) [x] reglatoare
459. Capitol: V metab proteinelor A3 Valoarea biologică a proteinelor este determinată de
aminoacizii indispensabili:

a) [ ] alanină
b) [x] triptofan
c) [ ] acid glutamic
d) [x] fenilalanină
e) [ ] serină
460. Capitol: V metab proteinelor A3 Valoarea biologică a proteinelor este determinată de
aminoacizii indispensabili:
a) [ ] asparagină
b) [ ] cisteină
c) [x] metionină
d) [x] treonină
e) [ ] prolină
461. Capitol: V metab proteinelor A3 Selectaţi aminoacizii semidispensabili:

a) [ ] asparagina
b) [x] histidina
c) [ ] glicina
d) [x] arginina
e) [ ] fenilalanina
462. Capitol: V metab proteinelor A3 Bilanţul azotat pozitiv:

a) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat

b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţă de cele de biosinteză

c) [x] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide

d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi

e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia


463. Capitol: V metab proteinelor A3 Bilanţul azotat negativ:

a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat

b) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mică decît a celui eliminat

c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide


d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi

e) [x] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia


464. Capitol: V metab proteinelor A1 Bilanţul azotat echilibrat:

a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat

b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţă de cele de biosinteză

c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide

d) [x] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi

e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a trei


465. Capitol: V metab proteinelor A3 Rolul HCl în digestia proteinelor:

a) [ ] activează tripsinogenul
b) [ ] activează chimotripsinogenul
c) [x] сreează рН optimal pentru acţiunea pepsinei
d) [ ] creează рН optimal pentru acţiunea carboxipeptidazelor
e) [x] denaturează parţial proteinele alimentare
466. Capitol: V metab proteinelor A3 Rolul HCl în digestia proteinelor:

a) [x] posedă acţiune antimicrobiană


b) [ ] este emulgator puternic
c) [x] activează transformarea pepsinogenului în pepsină

d) [ ] inhibă secreţia secretinei


e) [ ] stimulează formarea lactatului în stomac
467. Capitol: V metab proteinelor A3 Proprietăţile pepsinei:
a) [x] pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de celulele principale ale mucoasei stomacale

b) [ ] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 3,0-4,0

c) [x] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 1,5-2,5

d) [ ] activarea pepsinei are loc prin fosforilare

e) [x] activarea pepsinogenului constă în scindarea de la capătul N-terminal a unei peptide (42 de
aminoacizi)
468. Capitol: V metab proteinelor A3 Pepsina:

a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările -NH2 ale Phe, Tyr, Trp
b) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice
c) [ ] scindează legăturile peptidice din keratine, histone, protamine şi mucopolizaharide
d) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi
e) [x] este o endopeptidază
469. Capitol: V metab proteinelor A3 Tripsina:

a) [x] este secretată sub formă de tripsinogen inactiv


b) [ ] este o aminopeptidază
c) [ ] este o carboxipeptidază
d) [x] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea enterokinazei şi a tripsinei
e) [x] pH-ul optimal de acţiune a tripsinei este 7,2-7,8
470. Capitol: V metab proteinelor A3 Chimotripsina:

a) [ ] este secretată de celulele principale ale mucoasei stomacale în formă de chimotripsinogen inactiv
b) [ ] este secretată de pancreasul exocrin în formă activă
c) [x] este o endopeptidază
d) [ ] activarea chimotripsinogenului are loc în pancreas
e) [x] activarea chimotripsinogenului are loc sub acţiunea tripsinei şi a chimotripsinei prin proteoliza limitată
471. Capitol: V metab proteinelor A3 Carboxipeptidazele:

a) [x] sunt secretate sub formă de zimogeni de pancreasul exocrin


b) [ ] sunt secretate de celulele mucoasei intestinale
c) [ ] scindează aminoacizii de la capătul N-terminal

d) [x] sunt exopeptidaze

e) [ ] sunt endopeptidaze
472. Capitol: V metab proteinelor A1 Aminopeptidazele:

a) [ ] sunt endopeptidaze
b) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
c) [ ] sunt secretate de pancreasul exocrin
d) [ ] scindează aminoacizii de la capătul C-terminal

e) [x] sunt exopeptidaze


473. Capitol: V metab proteinelor A3 Absorbţia aminoacizilor (AA):

a) [ ] AA sunt absorbiţi prin difuzie simplă

b) [x] la transportul AA are loc simportul AA şi a Na+

c) [ ] la transportul AA are loc antiportul AA şi a Na+

d) [x] la transportul AA participă Na+ ,K+ -АТP-aza

e) [ ] la transportul AA participă GTP-sintaza

474. Capitol: V metab proteinelor A3 Absorbţia aminoacizilor (AA):


a) [ ] are loc in stomac si în intestinul gros
b) [x] are loc in intestinul subţire
c) [x] este dependentă de concentraţia Na+
d) [ ] este dependentă de concentraţia Ca+ +
e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru AA înrudiţi structural
475. Capitol: V metab proteinelor A3 Ciclul gama-glutamilic:

a) [ ] este un mecanism de transport al glucozei prin membranele celulare


b) [ ] decurge fără utilizare de energie

c) [x] enzima-cheie a ciclului este gama-glutamiltransferaza


d) [ ] cofactorul enzimei este acidul glutamic
e) [x] cofactorul enzimei este tripeptida glutation (GSH)
476. Capitol: V metab proteinelor A3 Putrefacţia aminoacizilor în intestin:

a) [x] este scindarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor microflorei intestinale


b) [ ] are loc sub acţiunea enzimelor proteolitice gastrice şi pancreatice
c) [x] conduce la formarea atât a substanţelor toxice
d) [ ] alcoolii, acizi graşi si cetoacizii sunt produse toxice
e) [ ] crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice
477. Capitol: V metab proteinelor A3 Neutralizarea produselor de putrefacţie a aminoacizilor:

a) [ ] are loc în intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric şi acidul glucuronic
b) [x] forma activă a acidului sulfuric este fosfoadenozinfosfosulfatul (PAPS)
c) [ ] forma activă a acidului glucuronic este CDP-glucuronatul
d) [x] la conjugare participă enzimele hepatice UDP-glucuroniltransferaza şi arilsulfotransferaza
e) [x] are loc în ficat

478. Capitol: V metab proteinelor A3 Utilizarea aminoacizilor (AA) în ţesuturi:


a) [x] sinteza proteinelor, inclusiv şi a enzimelor
b) [ ] toţi AA pot fi utilizaţi în gluconeogeneză
c) [ ] surplusul de AA nu poate fi transformat în lipide
d) [x] toţi AA pot fi oxidaţi până la CO2 şi H2O
e) [ ] scindarea AA nu generează energie
479. Capitol: V metab proteinelor A3 Căile generale de degradare a aminoacizilor:

a) [x] dezaminarea
b) [ ] transsulfurarea
c) [x] transaminarea
d) [x] decarboxilarea
e) [ ] transamidinarea
480. Capitol: V metab proteinelor A3 Tipurile de dezaminare a aminoacizilor:

a) [x] reductivă
b) [x] intramoleculară
c) [x] hidrolitică
d) [x] oxidativă
e) [ ] omega-dezaminare
481. Capitol: V metab proteinelor A1 Dezaminarea aminoacizilor (DA):

a) [ ] DA intramoleculară este caracteristică pentru toţi aminoacizii


b) [x] DA oxidativă conduce la formarea alfa-cetoacizilor şi a amoniacului
c) [ ] toţi aminoacizii se supun DA oxidative directe
d) [ ] în rezultatul DA intramoleculare se obţin alfa-cetoacizi şi amoniac
e) [ ] DA reprezintă calea principală de sinteză a aminoacizilor dispensabili
482. Capitol: V metab proteinelor A1 Dezaminarea oxidativă a aminoacizilor (AA):

a) [x] are loc sub acţiunea oxidazelor L- şi D aminoacizilor


b) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este FAD
c) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este NAD+
d) [ ] oxidazele L-AA posedă o activitate înaltă la pH-ul fiziologic
e) [ ] dezaminarea oxidativă directă este principala cale de dezaminare a tuturor L-AA
483. Capitol: V metab proteinelor A3 Dezaminarea directa a aminoacizilor:

a) [ ] este caracteristică tuturor aminoacizi

b) [x] Ser + H2O → piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)

c) [ ] Thr + H2O → piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)

d) [x] Thr + H2O → α-cetobutirat + NH3 (enzima - treonindehidrataza)

e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 a - (enzima -glutamatdehidrogenaza)


484. Capitol: V metab proteinelor A3 Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:

a) [ ] are loc sub acţiunea enzimei glutamat oxidaza


b) [x] are loc sub acţiunea enzimei glutamat dehidrogenaza
c) [ ] este un proces ireversibil
d) [x] coenzimele sunt NAD+ şi NADP+
e) [ ] coenzimele sunt FAD şi FMN
485. Capitol: V metab proteinelor A3 Glutamat dehidrogenaza:

a) [ ] este o enzimă din clasa hidrolazelor


b) [x] este o enzimă din clasa oxidoreductazelor

c) [ ] în calitate de coenzime utilizează FAD şi FMN


d) [x] ATP şi GTP sunt inhibitori alosterici ai enzimei
e) [ ] activitatea glutamat dehidrogenazei nu se reglează
486. Capitol: V metab proteinelor A3 Transaminarea aminoacizilor (TA):
a) [x] reprezintă transferul grupării -NH2 de la un alfa-aminoacid la un alfa-cetoacid
b) [x] este o etapă a transdezaminării aminoacizilor
c) [ ] este un proces ireversibil
d) [ ] Glu, Asp şi Ala nu se supun TA
e) [ ] numai Gln, Asn şi Ala se supun TA
487. Capitol: V metab proteinelor A3 Transaminazele aminoacizilor:

a) [ ] sunt enzime din clasa izomerazelor


b) [x] reacţiile catalizate de transaminaze sunt reversibile
c) [ ] toate transaminazele posedă specificitate absolută pentru substrat
d) [ ] specificitatea transaminazelor este determinată de coenzimă
e) [x] coenzimele transaminazelor sunt piridoxalfosfatul şi piridoxaminfosfatul

488. Capitol: V metab proteinelor A3 Mecanismul reacţiei de transaminare (TA) a aminoacizilor:

a) [x] TA are loc prin formarea unor compuşi intermediari (baze Schiff)
b) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxalfosfatului (PALP) în piridoxaminfosfat
(PAMP)
c) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxaminfosfatului în piridoxalfosfat
d) [x] alfa-aminoacid + PALP ↔ alfa-cetoacid + PAMP
e) [ ] alfa-aminoacid + PAMP ↔ alfa-cetoacid + PALP
489. Capitol: V metab proteinelor A3 COOH-CH2-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH

COOH-CH2-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CH NH2-COOH

a) [ ] este reacţia de transaminare a alaninei


b) [x] este o etapă a dezaminării indirecte a aspartatului
c) [ ] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
d) [x] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează piruvat şi glutamat
490. Capitol: V metab proteinelor A3 CH3-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH ↔
CH3-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CHNH2-COOH

a) [x] este reacţia de transaminare a alaninei


b) [ ] este reacţia de dezaminare directă a aspartatului
c) [x] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
d) [ ] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează oxaloacetat şi glutamat
491. Capitol: V metab proteinelor A3 Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea):

a) [ ] este un proces ireversibil


b) [ ] este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabili
c) [x] în prima etapă are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
d) [x] în etapa a doua are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamic
e) [ ] la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+
492. Capitol: V metab proteinelor A3 Transreaminarea aminoacizilor:

a) [ ] este un proces ireversibil


b) [ ] este o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor
c) [x] în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa-cetoacid
e) [ ] la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+
493. Capitol: V metab proteinelor A3 Transdezaminarea alaninei:

a) [ ] este dezaminarea directă a alaninei


b) [ ] este procesul de biosinteză a alaninei din piruvat şi NH3
c) [x] include dezaminarea acidului glutamic
d) [x] participă enzimele alaninaminotransferaza (ALT) şi glutamatdehidrogenaza
e) [ ] în procesul de transdezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+
494. Capitol: V metab proteinelor A3 Transdezaminarea aspartatului:
a) [ ] este dezaminarea directă a aspartatului
b) [ ] este procesul de biosinteză a aspartatului din oxaloacetat şi NH3
c) [ ] include dezaminarea asparaginei
d) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza (AST) şi glutamatdehidrogenaza
e) [x] participă coenzimele piridoxalfosfat şi NAD+
495. Capitol: V metab proteinelor A3 Transdezaminarea aspartatului. Selectaţi reacţiile procesului (1)
şi enzimele (2) ce catalizează aceste reacţii:

a) [ ] Asp + H2O → oxaloacetat + NH3 + H2O aspartatdehidrataza


b) [x] Asp + alfa-cetoglutarat → oxaloacetat + Glu aspartataminotransferaza
c) [ ] Asn + H2O → Asp + NH3 asparaginaza
d) [ ] Glu + NADP+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza
e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza
496. Capitol: V metab proteinelor A3 Alaninaminotransferaza (ALT):

a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi piruvat


b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre alanină şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a ALT creşte în hepatitele acute şi cronice, hepatopatiile toxice
d) [ ] are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
e) [ ] în afecţiunile hepatice activitatea serică a ALT scade
497. Capitol: V metab proteinelor A3 Aspartataminotransferaza (AST):

a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi oxaloacetat


b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre aspartat şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a AST creşte semnificativ în formele grave ale afecţiunilor hepatice
d) [x] în infarctul miocardic activitatea serică a AST atinge valori maximale în 24-48 ore
e) [ ] în infarctul miocardic şi afecţiunile hepatice activitatea serică a AST scade
498. Capitol: V metab proteinelor A3 Decarboxilarea aminoacizilor:
a) [x] este reacţia de înlăturare a grupării -COOH din aminoacizi în formă de CO2
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B6)

d) [ ] toţi aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare

e) [x] în rezultatul alfa-decarboxilării se obţin aminele biogene


499. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

HC C CH2 CH COOH HC C CH2 CH2 + CO2


N NH N NH
NH2 NH2

a) [x] e alfa-decarboxilare
b) [ ] e omega-decarboxilare
c) [x] este reacţia de formare a histaminei
d) [ ] este reacţia de formare a serotoninei
e) [ ] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare
500. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:
HC C CH2 CH COOH HC C CH2 CH2 + CO2
N NH N NH
NH2 NH2

a) [ ] este reacţia de sinteză a triptaminei


b) [ ] este o reacţie de decarboxilare a alfa-cetoacizilior
c) [ ] produsul reacţiei inhibă secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasodilatatoare
e) [x] produsul reacţiei este mediator în reacţiile alergice şi inflamatorii
501. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:
HO C CH2 CH COOH HO C CH2 CH2 + CO2

NH NH2 NH NH2

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei


b) [x] este reacţia de formare a serotoninei
c) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului
d) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei
e) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare
502. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

HO C CH2 CH COOH HO C CH2 CH2 + CO2

NH NH2 NH NH2

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei


b) [ ] produsul reacţiei poseda acţiune vasodilatatoare
c) [ ] produsul reacţiei contribuie la secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei participă la reglarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţiei
e) [x] produsul reacţiei este mediator în SNC
503. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

HO CH2 CH COOH HO CH2 CH2 + CO2


HO HO
NH2 NH2

a) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei

b) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului


c) [x] este reacţia de formare a dopaminei
d) [ ] este reacţia de formare a tiraminei
e) [x] produsul reacţiei este precursorul noradrenalinei şi al adrenalinei
504. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

HO CH2 CH COOH HO CH2 CH2 + CO2


HO NH2 HO
NH2

a) [ ] este o reactie de carboxilare


b) [x] DOPA este precursorul melaninelor
c) [x] este catalizată de decarboxilaza aminoacizilor aromatici
d) [x] inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici (alfa-metildopa) contribuie la scăderea tensiunii
arteriale
e) [ ] alfa-metildopa măreşte tensiunea arterială
505. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

R-CH2-NH2 + H2O + O2 → R-COH + NH3 + H2O2

a) [ ] este reacţia de formare a aminelor biogene


b) [x] este reacţia de neutralizare a aminelor biogene
c) [x] este catalizată de enzima monoaminoxidaza (MAO)
d) [ ] cofactorul MAO este piridoxalfosfatul
e) [ ] cofactorul MAO este NAD-ul
506. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

NH2 NH2
| |
HOOC - CH- (CH2)2 - COOH → CH2 - (CH2)2 - COOH + CO2

a) [ ] este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza


b) [ ] este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza
c) [x] produsul reacţiei este acidul gama-aminobutiric (GABA)
d) [ ] produsul reacţiei este mediator activator în SNC
e) [x] produsul reacţiei este utilizat în tratamentul epilepsiei
507. Capitol: V metab proteinelor A1 Precursorul catecolaminelor:

a) [ ] glutamatul
b) [x] tirozina
c) [ ] triptofanul
d) [ ] histidina
e) [ ] glutamina
508. Capitol: V metab proteinelor A1 Precursorul histaminei:

a) [ ] triptofanul
b) [x] histidina
c) [ ] tirozina
d) [ ] fenilalanina
e) [ ] aspartatul
509. Capitol: V metab proteinelor A1 Serotonina se sintetizează din:

a) [ ] histidină
b) [ ] glutamat
c) [ ] tirozină
d) [ ] fenilalanină
e) [x] triptofan
510. Capitol: V metab proteinelor A3 Produsele finale ale scindării proteinelor simple:

a) [x] CO2
b) [x] NH3
c) [ ] CO
d) [x] H2O
e) [ ] acidul uric
511. Capitol: V metab proteinelor A3 Amoniacul se obţine în următoarele procese:

a) [ ] ciclul Krebs
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] dezaminarea aminoacizilor
d) [ ] glicoliză
e) [x] degradarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice
512. Capitol: V metab proteinelor A3 Amoniacul se obţine în următoarele procese:

a) [ ] transaminarea aminoacizilor
b) [x] neutralizarea aminelor biogene
c) [x] putrefacţia aminoacizilor în intestin
d) [ ] gluconeogeneză
e) [ ] oxidarea corpilor cetonici
513. Capitol: V metab proteinelor A3 Reacţia chimică:

Glu + NH3 + ATP → Gln + ADP + H3PO4

a) [x] este o reacţie de dezintoxicare temporară a amoniacului


b) [ ] are loc doar în ficat şi în rinichi
c) [x] este catalizată de glutaminsintetaza
d) [ ] Gln este unica formă de transport al NH3 de la ţesuturi spre ficat şi rinichi
e) [ ] Gln este forma finală de dezintoxicare a amoniacului
514. Capitol: V metab proteinelor A3 Ureogeneza:

a) [x] are loc exclusiv în ficat


b) [ ] are loc în rinichi
c) [ ] este sinteza acidului uric
d) [x] decurge parţial în citoplasmă, iar parţial în mitocondrii
e) [x] este mecanismul de dezintoxicare finală a NH3
515. Capitol: V metab proteinelor A3 Ureogeneza:

a) [ ] este sinteza de NH3


b) [x] necesită consum de energie
c) [ ] are loc în toate ţesuturile

d) [ ] ureea este compus toxic


e) [x] ureea este sintetizată în ficat şi eliminată cu urina
516. Capitol: V metab proteinelor A3 Enzimele ciclului ureogenetic:

a) [ ] glutaminaza
b) [x] carbamoilfosfatsintetaza I
c) [x] ornitincarbamoiltransferaza
d) [ ] glutaminsintetaza
e) [ ] glutamatdehidrogenaza
517. Capitol: V metab proteinelor A3 Enzimele ciclului ureogenetic:

a) [ ] asparaginaza
b) [ ] asparaginsintetaza
c) [x] argininosuccinatsintetaza
d) [x] argininosuccinatliaza
e) [x] arginaza
518. Capitol: V metab proteinelor A1 Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei
molecule de uree?

a) [ ] 1
b) [ ] 2
c) [x] 3
d) [ ] 4
e) [ ] 5
519. Capitol: V metab proteinelor A1 Câte legături macroergice sunt utilizate la sinteza a 200
molecule de uree?

a) [ ] 200
b) [ ] 400
c) [ ] 600
d) [x] 800
e) [ ] 1000
520. Capitol: V metab proteinelor A3 Ciclul ureogenetic (prima reacţie):

a) [x] debutează cu formarea carbamoilfosfatului


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatul
c) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic
521. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza carbamoilfosfatului (prima reacţie în sinteza ureei):

a) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4


b) [x] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)

d) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)


e) [x] carbamoilfosfatsintetaza I este activată de N-acetilglutamat
522. Capitol: V metab proteinelor A3 Selectaţi reacţiile ciclului ornitinic:

a) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + 2ATP→ citrulină + 2ADP + 2H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + ornitină → citrulină + H3PO4
c) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + ATP→ citrulină + ADP + H3PO4
d) [ ] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + ADP + H3PO4
e) [x] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + AMP + H4P2O7
523. Capitol: V metab proteinelor A3 Selectaţi reacţiile ciclului ornitinic:

a) [x] argininosuccinat → arginină + fumarat


b) [ ] argininosuccinat + H2O → arginină + fumarat
c) [ ] argininosuccinat + ATP → arginină + fumarat + AMP + H4P2O7
d) [ ] arginină → H2N-CO-NH2 + ornitină
e) [x] arginină + H2O → H2N-CO-NH2 + ornitină
524. Capitol: V metab proteinelor A3 Eliminarea renală a amoniacului:

a) [x] este cuplată cu menţinerea echilibrului acido-bazic


b) [ ] este cuplată cu menţinerea echilibrului fluido-coagulant
c) [x] în rinichi glutaminaza catalizează reacţia: Gln + H2O →Glu + NH3
d) [ ] glutaminaza nu este prezentă în rinichi
e) [x] NH3 + H+ + Cl- → NH4Cl este reacţia de formare a sărurilor de amoniu în rinichi
525. Capitol: V metab proteinelor A3 NH3 este utilizat:

a) [ ] la sinteza aminoacizilor esenţiali


b) [ ] la sinteza corpilor cetonici
c) [x] în aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] la sinteza glutaminei şi a asparaginei
e) [x] la formarea sărurilor de amoniu
526. Capitol: V metab proteinelor A1 NH3 este utilizat la sinteza:

a) [x] ureei
b) [ ] acidului uric
c) [ ] acetonei
d) [ ] beta-hidroxibutiratului
e) [ ] acetoacetatului
527. Capitol: V metab proteinelor A1 Glutamatdehidrogenaza face parte din:

a) [ ] hidrolaze
b) [ ] ligaze
c) [x] oxidoreductaze
d) [ ] liaze
e) [ ] izomeraze
528. Capitol: V metab proteinelor A3 Produsele finale de dezintoxicare a NH3:

a) [ ] glutamina
b) [ ] asparagina
c) [x] ureea
d) [x] sărurile de amoniu
e) [ ] acidul uric
529. Capitol: V metab proteinelor A3 Conexiunea dintre ciclul ureogenetic şi ciclul Krebs:

a) [ ] ciclul Krebs furnizează NADPH necesar pentru sinteza ureei


b) [x] ciclul Krebs asigură sinteza ureei cu ATP
c) [x] intermediarul comun al ciclurilor este fumaratul
d) [ ] fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei
e) [ ] intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul
530. Capitol: V metab proteinelor A3 Glicina:

a) [ ] este aminoacid esenţial


b) [x] se transformă în serină
c) [ ] este un aminoacid cetogen
d) [ ] transformarea glicinei în serină este o reacţie ireversibilă
e) [x] la transformarea glicinei în serină participă N5,N10-СН2-THF (tetrahidrofolat)

531. Capitol: V metab proteinelor A3 Glicina participă la sinteza:


a) [x] nucleotidelor purinice
b) [ ] glutaminei
c) [x] creatinei
d) [x] hemului
e) [ ] nucleotidelor pirimidinice
532. Capitol: V metab proteinelor A3 Glicina participă la:

a) [x] sinteza serinei


b) [ ] sinteza indicanului
c) [ ] sinteza metioninei
d) [x] conjugarea acizilor biliari
e) [x] serveşte ca sursă de grupări cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)
533. Capitol: V metab proteinelor A3 Serina (Ser):

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [x] se sintetizează din 3-fosfoglicerat
d) [x] se poate forma din glicină
e) [ ] participă la sinteza metioninei
534. Capitol: V metab proteinelor A3 Serina (Ser):

a) [x] participă la sinteza glicerofosfolipidelor

b) [x] serveşte ca sursă de fragmente cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)


c) [ ] participă la sinteza hemului
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor purinice şi pirimidinice

e) [ ] participă la biosinteza corpilor cetonici


535. Capitol: V metab proteinelor A3 S-adenozilmetionina (SAM):
a) [ ] este produsul de catabolism al metioninei
b) [x] este forma activă a metioninei
c) [x] serveşte ca donator de grupări -CH3
d) [ ] serveşte ca donator de adenozil
e) [ ] serveşte ca donator de metionină
536. Capitol: V metab proteinelor A1 Fenilalanina (Phe) şi tirozina (Tyr):

a) [ ] ambii aminoacizi sunt dispensabili


b) [ ] ambii aminoacizi sunt indispensabili
c) [ ] Phe se sintetizează din Tyr prin hidroxilare
d) [x] sunt aminoacizi micşti - gluco- şi cetoformatori
e) [ ] Phe este aminoacid glucoformator, iar Tyr - cetoformator
537. Capitol: V metab proteinelor A3 Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate în
metabolismul fenilalaninei şi al tirozinei:

a) [x] alcaptonuria
b) [ ] boala Hartnup
c) [ ] boala urinei cu miros de arţar
d) [x] albinismul

e) [x] fenilcetonuria
538. Capitol: V metab proteinelor A3 Fenilcetonuria:

a) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei


b) [ ] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei de tirozină
c) [ ] manifestările clinice sunt determinate de micşorarea concentraţiei de fenilalanină
d) [x] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei fenilpiruvatului, fenillactatului,
fenilacetatului
e) [x] se manifestă clinic prin retard mental
539. Capitol: V metab proteinelor A3 Alcaptonuria:
a) [ ] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [ ] se acumulează fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
c) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a homogentizatdioxigenazei
d) [x] urina se înnegreşte în contact cu aerul datorită prezenţei acidului homogentizinic
e) [x] conduce la artroze

540. Capitol: V metab proteinelor A3 Albinismul:

a) [ ] este cauzat de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei


b) [x] este cauzat de deficienţa ereditară a tirozinazei
c) [x] persoanele cu albinism prezintă în risc crescut pentru cancerul de piele
d) [ ] persoanele cu albinism sunt protejate de razele ultraviolete
e) [ ] este însoţit de retard mental
541. Capitol: V metab proteinelor A3 Histidina (His):

a) [x] pentru om este aminoacid semidispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [ ] se supune dezaminării oxidative
d) [x] se supune dezaminării intramoleculare
e) [ ] prin decarboxilarea His se obţine serotonină
542. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul glutamic (Glu):

a) [ ] este aminoacid indispensabil

b) [x] prin alfa-decarboxilare din Glu se obţine acidul gama-aminobutiric (GABA)


c) [x] prin carboxilare din Glu se obţine acidul gama-carboxiglutamic
d) [ ] carboxilaza Glu utilizează ca coenzimă biotina
e) [ ] carboxilaza Glu utilizează ca coenzimă vitamina C
543. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul glutamic (Glu):
a) [ ] este aminoacid cetoformator
b) [x] se supune dezaminării oxidative directe
c) [x] din Glu se sintetizează glutamina
d) [ ] se supune dezaminării intramoleculare
e) [x] se obţine prin aminarea reductivă a α- cetoglutaratului (enzima -glutamatdehidrogenază)

544. Capitol: V metab proteinelor A1 Acidul glutamic:

a) [ ] este parte componentă a hemului


b) [ ] este parte componentă a acidului pantotenic
c) [x] este parte componentă a acidului folic
d) [ ] la dezaminare se transformă în oxaloacetat
e) [ ] la dezaminare se transformă în piruvat
545. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza glutaminei (Gln):

a) [ ] Gln se sintetizează din asparagină


b) [x] Gln se sintetizează din acid glutamic
c) [ ] este catalizată de glutaminaza

d) [x] este catalizată de glutaminsintetaza


e) [ ] reacţia nu necesită energie
546. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul aspartic (Asp):

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [ ] se supune dezaminării oxidative directe
d) [x] se supune transdezaminării
e) [x] la dezaminare se transformă în oxaloacetat
547. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza asparaginei (Asn):
a) [x] Asn se sintetizează din acid aspartic
b) [ ] este catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
c) [x] este catalizată de asparaginsintetaza
d) [ ] reacţia nu necesită energie
e) [ ] Asn se sintetizează din glutamină
548. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul aspartic (Asp) participă la sinteza:

a) [ ] carbamoilfosfatului
b) [x] nucleotidelor pirimidinice
c) [ ] glutationului
d) [x] ureei
e) [ ] corpilor cetonici
549. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul aspartic (Asp) participă la:

a) [x] sistema-navetă malat-aspartat


b) [ ] ciclul glucoză-alanină

c) [x] sinteza nucleotidelor purinice


d) [ ] sinteza hemului
e) [x] sinteza glucozei
550. Capitol: V metab proteinelor A3 Prolina (Pro):

a) [ ] este aminoacid indispensabil

b) [ ] se produce din asparta

c) [x] se produce din glutamat


d) [ ] este aminoacid cetogen

e) [x] se poate hidroxila, formînd 3-hidroxiprolină şi/sau 4-hidroxiprolină


551. Capitol: V metab proteinelor A3 Prolina (Pro) participă la:

a) [x] biosinteza proteinelor

b) [ ] ciclul glucoză-alanină

c) [ ] sinteza nucleotidelor purinice

d) [ ] sinteza hemului

e) [x] sinteza glucozei.


552. Capitol: V metab proteinelor A3 La catabolismul aminoacizilor participă enzimele:

a) [ ] topoizomerazele
b) [ ] acil-CoA-sintetaza
c) [x] transaminazele
d) [x] glutamatdehidrogenaza
e) [ ] acil-CoA-dehidrogenaza
553. Capitol: V metab proteinelor A3 Lizina (Lys):

a) [x] este aminoacid indispensabil

b) [ ] se produce din glutamină

c) [ ] se produce din glutamat

d) [ ] este aminoacid strict cetogen

e) [x] se poate hidroxila, formînd hidroxilizină


554. Capitol: V metab proteinelor A3 Catabolismul aminoacizilor:

a) [x] Leu este aminoacid exclusiv cetoformator

b) [ ] Glu şi Gln intră în ciclul Krebs prin oxalilacetat

c) [x] Ala, Gly, Ser, Glu, Gln, Asp, Asn sunt aminoacizi glucoformatori

d) [ ] Asp şi Asn intră în ciclul Krebs prin fumarat

e) [x] Pro se include în ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat


555. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul folic:

a) [ ] este aminoacid
b) [x] este vitamină
c) [ ] este coenzimă
d) [x] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid glutamic
e) [ ] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi glicină
556. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul tetrahidrofolic (THF):

a) [ ] este vitamină
b) [x] este cofactor
c) [ ] participă la carboxilarea aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [x] participă la transferul grupărilor cu un atom de carbon
557. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul tetrahidrofolic (THF):
a) [x] participă la metabolismul serinei (Ser) şi al glicinei (Gly)
b) [x] Ser + THF ↔ Gly + N5,N10-CH2-THF + H2O
c) [ ] Gly + THF ↔ Ser + N5,N10-CH2-THF + H2O
d) [ ] Ser + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
e) [x] Gly + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
558. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul tetrahidrofolic (THF) este donator şi acceptor de
grupări:

a) [ ] acil
b) [x] metil
c) [ ] amino
d) [x] metilen
e) [ ] carboxil
559. Capitol: V metab proteinelor A3 Conexiunea metabolismului proteic şi glucidic:

a) [x] majoritatea aminoacizilor sunt glucoformatori


b) [ ] aminoacizii care se transformă în intermediari ai cuclului Krebs nu pot fi transformaţi în glucoză
c) [x] aminoacizii care se transformă în piruvat pot genera glucoză
d) [ ] glucoza nu poate fi utilizată pentru sinteza aminoacizilor
e) [x] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din glucoză
560. Capitol: V metab proteinelor A3 Conexiunea metabolismului glucidic şi lipidic:

a) [ ] acizii graşi pot fi utilizaţi în gluconeogeneză


b) [x] glicerolul se transformă în glucoză
c) [ ] surplusul de glucoză nu poate fi convertit în acizi graşi
d) [x] glicerolul-3-fosfatul se obţine din intermediarul glicolizei - dihidroxiaceton-fosfat
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei furnizează NADPH pentru sinteza acizilor graşi
561. Capitol: V metab proteinelor A3 Conexiunea metabolismului proteic şi lipidic:
a) [ ] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din acizi graşi
b) [ ] surplusul de proteine nu poate fi convertit în acizi graşi
c) [x] aminoacizii glucoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
d) [ ] aminoacizii cetoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
e) [x] aminoacizii ce se transformă în intermediari ai ciclului Krebs nu pot fi utilizaţi pentru sinteza lipidelor
562. Capitol: V metab proteinelor A3 Carenţa proteică:

a) [x] este rezultatul inaniţiei totale sau parţiale


b) [x] este rezultatul alimentaţiei proteice unilaterale (proteine de origine vegetală)
c) [ ] este însoţită de bilanţ azotat pozitiv
d) [x] este însoţită de bilanţ azotat negativ
e) [ ] bilanţul azotat nu este dereglat
563. Capitol: V metab proteinelor A3 Digestia nucleoproteinelor:

a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomac


b) [ ] acizii nucleici se scindează în stomac
c) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea DNA-zelor şi RNA-zelor
pancreatice
e) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic
564. Capitol: V metab proteinelor A3 Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor
purinice:

a) [x] ribozo-5-fosfat
b) [x] glutamina
c) [ ] acidul glutamic
d) [ ] asparagina
e) [x] acidul aspartic
565. Capitol: V metab proteinelor A3 Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor
purinice:
a) [x] glicina
b) [ ] alanina
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] serina
566. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) - prima reacţie în
sinteza nucleotidelor purinice:

a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP


b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi GTP
567. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP)
- a doua reacţie din sinteza nucleotidelor purinice:

a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H4P2O7


b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H4P2O7
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferaza
e) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi GMP
568. Capitol: V metab proteinelor A3 Inozinmonofosfatul (IMP):

a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice


b) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
c) [x] este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-lui
d) [ ] este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) [ ] este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui
569. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
a) [x] are loc prin două reacţii succesive
b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este oxaloacetatul
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
e) [x] procesul este activat de GTP
570. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [ ] are loc prin patru reacţii succesive


b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP
571. Capitol: V metab proteinelor A3 Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [x] fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă alosterică


b) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică
c) [ ] AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) [ ] ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) [x] nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare
572. Capitol: V metab proteinelor A3 Reutilizarea bazelor purinice:

a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)


b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza (APRT)
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza (HGPRT)
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat
573. Capitol: V metab proteinelor A3 Sursele atomilor inelului pirimidinic:
a) [ ] glicina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] asparagina
574. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea
carbamoilfosfatului):

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic
575. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea
carbamoilfosfatului):

a) [x] HCO3- + Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP + H3PO4


b) [ ] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
576. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+
577. Capitol: V metab proteinelor A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)


b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7
c) [ ] OMP + CO2 → UMP
d) [x] OMP → UMP + CO2
e) [ ] OMP → CMP + CO2
578. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza nucleotidelor citidilice:

a) [x] CTP se sintetizează din UTP


b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4
579. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:

a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor

b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza azotată
corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2
580. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza nucleotidelor timidilice:

a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP


b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare -CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este metionina
581. Capitol: V metab proteinelor A1 Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:

a) [ ] inozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] acidul uric
e) [ ] ureea
582. Capitol: V metab proteinelor A3 Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
e) [x] beta-alanina
583. Capitol: V metab proteinelor A3 Produşii catabolismului timinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
e) [ ] beta-alanina
584. Capitol: V metab proteinelor A3 Guta:

a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia


b) [x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor purinice
585. Capitol: V metab proteinelor A3 Manifestările clinice ale gutei:

a) [x] artrită gutoasă


b) [ ] xantoame cutanate
c) [x] tofi gutoşi
d) [x] nefrolitiază
e) [ ] litiază biliară
586. Capitol: V metab proteinelor A3 La cromoproteine se referă:

a) [ ] nucleoproteinele
b) [ ] metaloproteinele
c) [x] flavoproteinele
d) [x] hemoproteinele
e) [ ] fosfoproteinele
587. Capitol: V metab proteinelor A3 Hemoproteinele:

a) [ ] sunt proteine simple


b) [ ] toate hemoproteinele conţin protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] la hemoproteine se referă hemoglobina şi mioglobina
d) [x] la hemoproteine se referă catalaza, citocromii, peroxidazele
e) [ ] mioglobina este o proteină oligomeră
588. Capitol: V metab proteinelor A3 Hemoglobina (Hb):

a) [ ] este o proteină tetrameră unită cu un hem


b) [x] hemul este format din protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] HbA (adultă majoră) este alcătuită din 2 lanţuri polipeptidice alfa, 2 lanţuri beta şi din 4 hemuri
d) [ ] fierul din hem, în procesul activităţii normale a Hb, îşi schimbă valenţa: Fe2+ ↔ Fe3+
e) [ ] este o nucleoproteină

589. Capitol: V metab proteinelor A3 Hemoglobina (Hb) participă la:

a) [x] transportul sangvin al O2


b) [x] transportul sangvin al CO2
c) [ ] reglarea echilibrului fluido-coagulant
d) [ ] transportul sangvin al fierului
e) [x] reglarea echilibrului acido-bazic
590. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza hemului (selectaţi substanţele necesare):

a) [ ] glutamina
b) [x] glicina
c) [x] succinil-CoA
d) [x] Fe2+
e) [ ] acidul aspartic
591. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza hemului (prima reacţie):

a) [x] Gly + succinil-CoA → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2


b) [ ] Gly + succinil-CoA + ATP → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2 + ADP + H3PO4
c) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat sintaza
d) [ ] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat decarboxilaza
e) [x] enzima este reglată prin inducţie-represie de hem
592. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza hemului (a doua reacţie):

a) [ ] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic +ATP → porfobilinogen + ADP + H3PO4 + H2O


b) [x] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic → porfobilinogen + 2 H2O
c) [ ] reacţia este catalizată de porfobilinogen sintetaza
d) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat dehidrataza
e) [ ] coenzima este piridoxalfosfatul
593. Capitol: V metab proteinelor A3 Biosinteza hemului (transformarea protoporfirinei IX în hem):

a) [ ] protoporfirina IX + Fe3+ → hem + 2H+


b) [x] protoporfirina IX + Fe2+ → hem + 2H+
c) [x] reacţia este catalizată de enzima fierochelataza
d) [ ] enzima este activată alosteric de hem
e) [x] deficienţa enzimei conduce la protoporfirie primară
594. Capitol: V metab proteinelor A3 Porfiriile:

a) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în catabolismul hemului


b) [x] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în biosinteza hemului
c) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în catabolismul bazelor azotate
purinice

d) [x] se caracterizează prin excreţia crescută de porfirine şi precursori ai acestora

e) [ ] porfiriile sunt exclusiv cutanate


595. Capitol: V metab proteinelor A3 Catabolismul hemoglobinei (Hb):

a) [ ] începe în eritrocitele intacte


b) [ ] are loc exclusiv în sânge

c) [ ] are loc în toate ţesuturile

d) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial


e) [x] zilnic se degradează ≈ 6g de Hb
596. Capitol: V metab proteinelor A3 Catabolismul hemoglobinei (Hb):
a) [x] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → verdoglobină → biliverdină → bilirubină
b) [ ] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → biliverdină → verdoglobină → bilirubină
c) [x] reacţiile au loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
d) [ ] reacţiile au loc în hepatocite
e) [ ] reacţiile au loc în sânge
597. Capitol: V metab proteinelor A3 Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb în
biliverdină):

a) [ ] iniţial are loc detaşarea globinei de la hem


b) [ ] ulterior are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea biliverdinei
c) [x] iniţial are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea verdoglobinei
d) [x] ulterior de la verdoglobină se detaşează globina şi Fe3+ cu obţinerea biliverdinei
e) [ ] Hb se transformă direct în biliverdină
598. Capitol: V metab proteinelor A3 Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea biliverdinei
în bilirubină):

a) [ ] are loc în hepatocite


b) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
c) [ ] biliverdină + NAD+ → bilirubină + NADH+H+
d) [x] biliverdină + NADPH+H+ → bilirubină + NADP+
e) [ ] reacţia este catalizată de biliverdin dehidrogenaza
599. Capitol: V metab proteinelor A3 Bilirubina indirectă:

a) [ ] este o substanţă foarte solubilă în apă


b) [ ] circulă în plasmă în stare liberă
c) [x] este transportată de albumine
d) [x] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină liberă
e) [ ] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină conjugată
600. Capitol: V metab proteinelor A3 Bilirubina indirectă:
a) [x] este captată din sânge prin intermediul receptorilor specifici ai hepatocitelor

b) [x] este transportată în microzomi de ligandine


c) [ ] în microzomi se supune fosforilării pentru a preveni reîntoarcerea în sânge
d) [x] în microzomi se supune conjugării cu acidul glucuronic
e) [ ] agent de conjugare este UDP-glucoza
601. Capitol: V metab proteinelor A3 Conjugarea bilirubinei:

a) [x] agent de conjugare este UDP-glucuronatul


b) [x] enzima ce catalizează conjugarea este UDP-glucuronil-transferaza
c) [ ] în rezultatul conjugării bilirubina devine mai puţin solubilă
d) [x] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină conjugată (directă)
e) [ ] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină liberă (indirectă)
602. Capitol: V metab proteinelor A3 Etapele intestinale ale metabolismului bilirubinei:

a) [x] au loc în ileonul terminal şi în intestinul gros sub acţiunea enzimelor bacteriilor intestinale
b) [x] enzima beta-glucuronidaza scindează resturile de acid glucuronic de la bilirubină
c) [ ] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → stercobilinogen → urobilinogen
d) [ ] pigmenţii biliari din intestin nu se reabsorb în sânge
e) [x] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → mezobilirubină → urobilinogen →
stercobilinogen
603. Capitol: V metab proteinelor A3 Excreţia renală a pigmenţilor biliari:

a) [ ] urina persoanelor sănătoase nu conţine pigmenţi biliari


b) [ ] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin vena porta
c) [x] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin venele hemoroidale
d) [x] bilirubina conjugată poate trece în urină
e) [x] o parte din urobilinogenul reabsorbit din intestin în sânge trece în urină
604. Capitol: V metab proteinelor A3 Bilirubina serică:
a) [x] constituie 8,5 - 20,5 μmol/L
b) [x] creşterea concentraţiei bilirubinei serice se manifestă prin ictere
c) [ ] în condiţii fiziologice în ser predomină bilirubina conjugată
d) [x] determinarea fracţiilor bilirubinei permite diagnosticul diferenţial al icterelor
e) [ ] în condiţii fiziologice în ser este prezentă exclusiv bilirubina liberă
605. Capitol: V metab proteinelor A3 Cauzele icterelor:

a) [x] creşterea vitezei de formare a bilirubinei


b) [ ] diminuarea degradării hemoproteinelor
c) [x] scăderea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
d) [ ] mărirea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina
e) [x] scăderea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina
606. Capitol: V metab proteinelor A3 Cauzele icterelor:

a) [x] perturbarea eliminării bilirubinei din hepatocite în bilă


b) [ ] mărirea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
c) [ ] diminuarea sintezei hemoglobinei
d) [x] tulburări extrahepatice ale fluxului biliar
e) [ ] diminuarea formării bilirubinei în celulele sistemului reticulo-endotelial
607. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul neonatal:

a) [x] este determinat de o hemoliză intensă


b) [x] este determinat de o „imaturitate" a ficatului de a prelua, conjuga şi excreta bilirubina
c) [ ] creşte preponderent concentraţia bilirubinei conjugate
d) [x] bilirubina neconjugată trece bariera hemato-encefalică şi provoacă encefalopatie toxică
e) [ ] în icterul neonatal fenobarbitalul nu influenţează metabolizarea bilirubinei
608. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul prehepatic:
a) [ ] este determinat de diminuarea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
b) [x] este determinat de hemoliza acută şi hemoliza cronică
c) [ ] în ser se măreşte preponderent concentraţia bilirubinei conjugate
d) [ ] conjugarea bilirubinei în ficat este dereglată
e) [x] în ser creşte preponderent cantitatea bilirubinei libere
609. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul hepatic premicrozomial:

a) [x] este specific sindromului Gilbert şi sindromului Crigler-Najjar I şi II


b) [x] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de deficienţa UDP-glucuronil-transferazei specifice pentru
conjugarea bilirubinei
c) [ ] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de o hemoliză intensă
d) [ ] în sindromul Crigler-Najjar I fenobarbitalul ameliorează metabolizarea bilirubinei
e) [x] sindromul Gilbert este cauzat de deficienţa captării bilirubinei de către ficat
610. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul hepatic microzomial este determinat de:

a) [ ] hemolize masive
b) [x] hepatite virale
c) [x] ciroze hepatice
d) [ ] afecţiuni biliare
e) [x] hepatopatii alcoolice
611. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul hepatic microzomial (modificările pigmenţilor
biliari):

a) [ ] bilirubina totală - cantitatea micşorată


b) [x] bilirubina liberă - cantitatea mărită
c) [x] bilirubina conjugată - cantitatea mărită
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin - cantitatea crescută
e) [x] în urină apare bilirubina conjugată
612. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul hepatic postmicrozomial:
a) [ ] este determinat de hemoliză
b) [ ] este cauzat de dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [x] este cauzat de stază biliară intrahepatică
d) [x] este caracteristic sindromului Dubin-Johnson şi sindromului Rotor
e) [x] sindromul Dubin-Johnson este cauzat de deficienţa secreţiei bilirubinei conjugate din hepatocite în
capilarele biliare
613. Capitol: V metab proteinelor A1 Icterul posthepatic este cauzat de:

a) [ ] hemoliză
b) [ ] dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [ ] stază biliară intrahepatică
d) [x] blocarea parţială sau totală a canalelor biliare
e) [ ] diminuarea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
614. Capitol: V metab proteinelor A3 Icterul posthepatic (modificările pigmenţilor biliari):

a) [ ] bilirubina totală - cantitatea scăzută


b) [ ] bilirubina liberă - cantitatea crescută
c) [x] bilirubina conjugată - cantitatea crescută
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin - cantitatea crescută
e) [x] în cazul obstrucţiei complete - lipsa urobilinogenului şi stercobilinogenului în urină
615. Capitol: V metab proteinelor A3 Transportul sangvin al oxigenului (O2):

a) [ ] O2 se transportă preponderent în formă dizolvată


b) [x] O2 se transportă preponderent în formă de oxihemoglobină
c) [ ] metxemoglobina este principala formă de transport al O2
d) [x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului
e) [ ] O2 se leagă la subunităţile proteice ale hemoglobinei
616. Capitol: V metab proteinelor A3 Factorii ce măresc afinitatea hemoglobinei (Hb) faţă de
oxigen (O2) :
a) [ ] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului (pO2)
b) [x] mărirea pH-ului
c) [ ] creşterea temperaturii
d) [x] micşorarea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului
e) [ ] micşorarea concentraţiei 1,3-difosfogliceratului
617. Capitol: V metab proteinelor A3 Factorii ce scad afinitatea hemoglobinei (Hb) faţă de
oxigen (O2) :

a) [x] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului (pO2)


b) [x] micşorarea pH-ului
c) [ ] micşorarea temperaturii
d) [x] mărirea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului
e) [ ] creşterea concentraţiei 1,3-difosfogliceratului
618. Capitol: V metab proteinelor A1 Oxihemoglobina:

a) [ ] conţine o moleculă de oxigen (O2)


b) [ ] O2 se leagă la Fe3+ al hemului
c) [x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului
d) [ ] O2 se leagă la partea proteică a hemoglobinei
e) [ ] O2 se leagă la inelul tetrapirolic al hemului
619. Capitol: V metab proteinelor A3 Formele de transport sangvin al dioxidului de carbon (CO2):

a) [x] dizolvat în plasmăc


b) [x] carbhemoglobina
c) [ ] carboxihemoglobina
d) [ ] methemoglobina
e) [x] NaHCO3, KHCO3
620. Capitol: V metab proteinelor A3 Formele patologice ale hemoglobinei sunt:
a) [ ] oxihemoglobina
b) [ ] carbhemoglobina
c) [x] carboxihemoglobina
d) [x] methemoglobina

e) [ ] deoxihemoglobina
621. Capitol: V metab proteinelor A3 Schimbul de O2 şi CO2 (selectaţi reacţiile care au loc la
nivelul plămânilor):

a) [x] HHb + O2 → HHbO2


b) [ ] KHb + O2 → KHbO2
c) [x] HHbO2 + KHCO3 → KHbO2 + H2CO3
d) [ ] KHbO2 + H2CO3 → HHbO2 + KHCO3
e) [x] H2CO3 → CO2 + H2O
622. Capitol: V metab proteinelor A3 Schimbul de O2 şi CO2 (selectaţi reacţiile care au loc la
nivelul ţesuturilor):

a) [ ] HHbO2 → HHb + O2
b) [x] KHbO2 → KHb + O2
c) [x] CO2 + H2O → H2CO3
d) [x] KHb + H2CO3 → HHb + KHCO3
e) [ ] HHb + KHCO3 → KHb + H2CO3
623. Capitol: V metab proteinelor A3 Hipoxiile:

a) [x] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în ţesuturi


b) [ ] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în sânge
c) [x] pot fi cauzate de micşorarea presiunii parţiale a oxigenului în aerul inspirat
d) [x] pot fi secundare anemiilor
e) [x] pot fi cauzate de patologii obstructive pulmonare
624. Capitol: V metab proteinelor A3 Anemia falciformă (HbS):
a) [x] este cauzată de substituţia Glu din poziţia 6 a lanţului beta al hemoglobinei (Hb) cu Val
b) [ ] HbS posedă solubilitate mai înaltă, comparativ cu HbA
c) [x] HbS dezoxigenată precipită uşor, formând fibre rigide ce deformează eritrocitul
d) [ ] anemia falciformă este cauzată de diminuarea sintezei Hb
e) [x] persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie
625. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii sunt:

a) [x] substanţe biologice active

b) [x] compuşi chimici cu specificitate înaltă de acţiune

c) [ ] sintetizaţi în sânge

d) [ ] catalizatori biologici
e) [ ] receptori cu activitate reglatoare
626. Capitol: VI Hormonii A1 Activitate biologică posedă:

a) [x] hormonul liber

b) [ ] prohormonul
c) [ ] preprohormonul
d) [ ] hormonul legat cu proteina de transport
e) [ ] nivelul total al hormonului
627. Capitol: VI Hormonii A3 Clasificarea structurală a hormonilor:

a) [x] proteino-peptide
b) [ ] derivaţi ai fosfolipidelor
c) [x] steroizi
d) [x] derivaţi ai aminoacizilor
e) [ ] derivaţi ai nucleotidelor
628. Capitol: VI Hormonii A2 Clasificarea structurală a hormonilor:

a) [ ] toţi hormonii sunt proteine simple

b) [x] hormonii pot fi derivaţi ai colesterolului


c) [ ] toţi hormonii sunt proteine conjugate
d) [ ] hormonii hipotalamusului sunt de natură steroidă

e) [x] catecolaminele sunt derivaţi ai aminoacizilor


629. Capitol: VI Hormonii A3 Receptorii hormonali sunt:

a) [ ] cromoproteine

b) [x] proteine multidomeniale


c) [x] glicoproteine
d) [ ] metaloproteine
e) [ ] lipoproteine
630. Capitol: VI Hormonii A3 Mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor este
caracteristic pentru:

a) [x] iodtironine

b) [ ] glucagon

c) [ ] adrenalină

d) [x] cortizol

e) [ ] calcitonină
631. Capitol: VI Hormonii A3 Mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor este caracteristic
pentru:

a) [ ] insulină

b) [ ] somatotropină

c) [ ] corticoliberină

d) [x] calcitriol
e) [ ] hormonul paratiroidian
632. Capitol: VI Hormonii A3 Mecanismul membrano-intracelularde de acţiune a hormonilor este
caracteristic pentru:

a) [ ] calcitriol

b) [x] glucagon

c) [x] adrenalină

d) [ ] cortizol

e) [ ] aldosteron
633. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul membranaro-intracelular sunt corecte
afirmaţiile:

a) [x] receptorii sunt situaţi pe membrana plasmatică

b) [ ] hormonul serveşte drept mesager secundar

c) [ ] complexul hormon-receptor pătrunde în nucleu

d) [x] e caracteristic pentru hormonii peptidici

e) [ ] este un mecanism lent


634. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul membranaro-intracelular sunt corecte
afirmaţiile:

a) [ ] receptorii sunt situaţi în nucleu


b) [ ] hormonii pătrund în celulă

c) [x] implică formarea complexului hormon-receptor membranar

d) [ ] este caracteristic pentru hormonii steroidici

e) [x] la transducţia mesajului hormonal participă mesagerii secunzi


635. Capitol: VI Hormonii A3 Proteinele Gs:

a) [x] sunt proteine-trimeri alcătuite din subunităţile alfa, beta şi gama

b) [ ] sunt amplasate pe suprafaţa externă a membranei citoplasmatice

c) [ ] posedă un domeniu de legare cu proteinkinazele

d) [x] sunt cuplate cu adenilatciclaza

e) [ ] catalizează sinteza AMPc


636. Capitol: VI Hormonii A3 Proteina Gs activă:

a) [x] activeaza adenilatciclaza

b) [ ] activează proteinkinazele
c) [x] reprezintă complexul alfa-GTP

d) [ ] este mesager secund al semnalului hormonal

e) [ ] este inactivată de fosfodiesterază


637. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi mesagerii secunzi ai hormonilor:
a) [x] AMP-ciclic

b) [ ] GTP
c) [x] Ca2+
d) [ ] CMPc
e) [x] inozitolfosfaţii
638. Capitol: VI Hormonii A3 Mecanismul membrano-intracelular de acţiune a hormonilor mediat de AMPc:

a) [ ] este specific numai insulinei

b) [x] implică activarea proteinkinazelor A

c) [ ] este caracteristic pentru cortizol


d) [ ] reprezintă un mecanism de reglare a expresiei genelor
e) [x] conduce la fosforilarea unor enzime reglatoare
639. Capitol: VI Hormonii A3 Adenilatciclaza:

a) [ ] este enzimă citoplasmatică

b) [ ] generează inozitolfosfaţi

c) [x] catalizează formarea AMPc din ATP

d) [x] este inhibată de proteina Gi

e) [ ] participă la sinteza ATP-lui


640. Capitol: VI Hormonii A1 AMP ciclic este:

a) [ ] precursor în sinteza acizilor nucleici


b) [x] mesager secundar al semnalului hormonal

c) [ ] produs intermediar în metabolismul energetic

d) [ ] predecesor în procesele de biosinteză

e) [ ] nucleozidă
641. Capitol: VI Hormonii A3 Fosfodiesteraza:

a) [x] catalizează reacţia de scindare a AMPc

b) [ ] catalizează reacţia de formare a AMPc

c) [ ] este activată de cofeină

d) [x] este inhibată de viagră

e) [ ] e localizată în nucleu
642. Capitol: VI Hormonii A3 Proteinkinaza A:

a) [ ] este inhibată de adenilatciclază

b) [x] este activată de AMP ciclic

c) [x] catalizează reacţia de fosforilare a unor enzime reglatoare

d) [ ] este activată de hormonii steroidici

e) [ ] este localizată în nucleu


643. Capitol: VI Hormonii A1 Cofeina inhibă:
a) [x] fosfodiesteraza

b) [ ] adenilatciclaza
c) [ ] proteina Gs

d) [ ] proteinkinaza A

e) [ ] fosfoprotein fosfataza
644. Capitol: VI Hormonii A1 Fosfoprotein fosfatazele catalizează:

a) [ ] formarea AMP ciclic din ATP

b) [x] defosforilarea unor enzime reglatoare

c) [ ] fosforilarea enzimelor reglatoare

d) [ ] activarea proteinkinazelor

e) [ ] activarea proteinelor Gs
645. Capitol: VI Hormonii A3 Complexul Ca++ -calmodulină reglează:

a) [x] contracţiile muşchilor netezi şi a microfilamentelor din celulelele nemusculare

b) [x] activarea unor proteinkinaze


c) [ ] expresia genelor

d) [ ] sinteza DNA

e) [ ] biosinteza proteinelor
646. Capitol: VI Hormonii A3 Calmodulină:
a) [ ] poate fixa Fe2+ şi Mg2+

b) [x] conţine 4 domenii de fixare pentru Ca2+

c) [ ] este o nucleotidă

d) [ ] conţine multe resturi de Arg şi Lys

e) [x] în complex cu Ca2+ este mesager secund pentru unii hormoni


647. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul membranaro-intracelular de acţiune a
hormonilor mediat de diacilglicerol (DAG) şi inozitoltrifosfat (IP3) sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] este caracteristic hormonilor, receptorii cărora sunt cuplaţi cu proteina Gq

b) [ ] DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfatidilinozitol


c) [x] DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei C din fosfatidilinozitol-4,5-difosfat
d) [ ] DAG inhibă proteinkinazele C

e) [ ] este caracteristic pentru hormonii liposolubili


648. Capitol: VI Hormonii A1 Fosfolipaza „C" :

a) [ ] este localizată în citozol

b) [ ] scindează fosfolipidele membranare, generând prostaglandine

c) [x] este activată de proteina Gq

d) [ ] este activată de hormonii steroidici

e) [ ] este inhibată de cofeină


649. Capitol: VI Hormonii A3 Mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor este caracteristic
pentru:
a) [ ] catecolamine

b) [x] hormonii steroidici

c) [ ] hormoni hidrofili

d) [ ] hormonii de natură proteică

e) [x] hormonii lipofili


650. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor sunt corecte
afirmaţiile:

a) [x] receptorii hormonali sunt situaţi în nucleu sau citozol

b) [ ] are loc prin intermediul mesagerilor secundari

c) [ ] este un mecanism rapid

d) [x] complexul hormon-receptor reglează expresia genelor

e) [ ] implică activarea proteinkinazelor


651. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii hipotalamusului:

a) [ ] sunt de natură steroidă

b) [x] prezintă peptide scurte

c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor

d) [x] sunt liberinele şi statinele


e) [x] reglează secreţia hormonilor adenohipofizari
652. Capitol: VI Hormonii A3 Liberinele sunt:
a) [x] tireoliberina

b) [ ] vasopresina
c) [ ] oxitocina
d) [x] gonadoliberinele
e) [ ] tireotropina
653. Capitol: VI Hormonii A3 Statinele sunt:

a) [x] somatostatina
b) [ ] gonadostatinele
c) [x] prolactostatina
d) [ ] corticostatină
e) [ ] tireostatină
654. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii adenohipofizari:

a) [x] sunt de natură proteică


b) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor
c) [ ] sunt steroizi
d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

e) [x] reglează funcţiile altor glande endocrine periferice


655. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii adenohipofizari sunt:

a) [ ] corticoliberina
b) [x] somatotropina
c) [ ] gonadoliberinele

d) [x] tireotropina
e) [ ] prolactostatina
656. Capitol: VI Hormonii A1 Hormonii - derivaţi ai proopiomelanocortinei (POMC) sunt:

a) [x] corticotropina
b) [ ] prolactina
c) [ ] somatotropina
d) [ ] tireotropina
e) [ ] gonadotropinele
657. Capitol: VI Hormonii A3 Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina):

a) [x] stimulează secreţia gluco-, mineralocorticoizilor şi a hormonilor androgeni

b) [ ] amplifică sinteza glucagonului

c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

d) [x] activează transformarea colesterolului în pregnenolonă

e) [ ] este un hormon de natură steroidică


658. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii somatomamotropi sunt:

a) [x] somatotropina
b) [ ] tireotropina
c) [ ] corticotropina
d) [x] prolactina
e) [x] lactogenul placentar
659. Capitol: VI Hormonii A3 Somatotropina (hormonul de creştere):

a) [x] acţionează prin intermediul somatomedinelor

b) [ ] inhibă procesele anabolice

c) [x] controlează creşterea postnatală, dezvoltarea scheletului şi a ţesuturilor moi

d) [ ] este un derivat al aminoacizilor

e) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


660. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale somatotropinei:
a) [x] stimulează sinteza proteinelor în ţesuturi

b) [ ] inhibă transcrierea şi translaţia


c) [x] determină bilanţ azotat pozitiv

d) [ ] inhibă lipoliza

e) [ ] inhibă gluconeogeneza
661. Capitol: VI Hormonii A3 Prolactina:

a) [ ] se sintetizează numai în glandele mamare

b) [ ] este un hormon de natură steroidă

c) [x] controlează iniţierea şi întreţinerea lactaţiei

d) [x] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia

e) [ ] reglează funcţia glandelor sexuale

662. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii hipofizari glicoproteici sunt:

a) [x] tireotropina

b) [ ] corticotropina
c) [x] hormonul luteinizant
d) [x] hormonul foliculostimulant
e) [ ] prolactina
663. Capitol: VI Hormonii A3 Tireotropina (TSH):

a) [x] acţionează prin intermediul AMP ciclic

b) [x] activeaza sinteza şi secreţia iodtironinelor


c) [ ] este precursorul hormonilor tiroidieni

d) [ ] este derivat al tirozinei

e) [ ] este sintetizată în glanda tiroidă


664. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonul foliculostimulant (FSH):

a) [x] controlează funcţiile glandelor sexuale

b) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni


c) [x] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni şi pregătirea lor pentru ovulaţie

d) [ ] inhibă spermatogeneza

e) [ ] este de natură steroidică


665. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonul luteinizant (LH):

a) [x] stimulează sinteza estrogenilor şi a progesteronei

b) [ ] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni

c) [ ] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia

d) [ ] se sintetizează în corpul galben

e) [x] este o glicoproteină


666. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii neurohipofizari:

a) [x] sunt vasopresină şi oxitocină


b) [ ] sunt hormonii tropi
c) [x] prezintă nonapeptide
d) [ ] se produc în lobul anterior al hipofizei
e) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic nuclear
667. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la vasopresină sunt corecte afirmaţiile:
a) [x] se mai numeşte hormon antidiuretic

b) [x] menţine osmolaritatea şi volumul lichidului extracelular

c) [ ] în insuficienţa de vasopresină se dezvoltă diabetul steroid

d) [x] ţesutul-ţintă pentru vasopresină este rinichiul - epiteliul tubilor contorţi distali şi colectori

e) [ ] se sintetizează în suprarenale
668. Capitol: VI Hormonii A3 Oxitocina:

a) [ ] este de natură steroidică

b) [x] exercită acţiune contractilă asupra uterului în travaliu

c) [x] contribuie la contracţia celulelor mioepiteliale în glanda mamară şi la ejecţia laptelui

d) [ ] se mai numeşte hormon antidiuretic

e) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni


669. Capitol: VI Hormonii A3 Iodtironinele:

a) [x] sunt derivaţi ai tirozinei

b) [ ] sunt sintetizaţi în glandele paratiroide

c) [x] sunt triiodtironina (T3) şi tiroxina (T4)

d) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular

e) [ ] reglează metabolismul calciului şi al fosfaţilor


670. Capitol: VI Hormonii A3 Tireoglobulina:
a) [ ] este hormon trop al hipofizei

b) [ ] este proteina de transport a hormonilor tiroidieni

c) [x] este precursor al hormonilor tiroidieni

d) [x] conţine peste 100 de resturi de tirozină

e) [ ] este hormon reglator al hipotalamusului


671. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la biosinteza iodtironinelor sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tireoglobulinei

b) [ ] are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tironinei

c) [ ] are loc prin iodurarea tirozinei libere

d) [x] pentru iodurarea tirozinei se utilizează iodul oxidat

e) [x] oxidarea iodului şi iodurarea tirozinei sunt catalizate de peroxidază


672. Capitol: VI Hormonii A3 Transportul iodtironinelor este realizat de:

a) [x] globulina fixatoare de tiroxină (TBG)

b) [x] prealbumina fixatoare de tiroxină (TBPA)

c) [x] albumine

d) [ ] fibrinogen
e) [ ] hemoglobină
673. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la reglarea sintezei şi secreţiei iodtironinelor sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] are loc sub acţiunea tireoliberinei şi a tireotropinei

b) [ ] nivelul scăzut de T3 plasmatic inhibă sinteza tireotropinei


c) [ ] tireotropina inhibă secreţia iodtironinelor

d) [ ] în cazul unui conţinut scăzut de iod se sintetizează preponderent T4

e) [x] glanda tiroidă posedă mecanisme de autoreglare independente de tireotropină


674. Capitol: VI Hormonii A3 Efectele metabolice ale T3 şi T4:

a) [x] stimulează producerea ATP-ului

b) [ ] nu posedă acţiune calorigenă

c) [ ] scad viteza metabolismului bazal

d) [ ] posedă efect anabolic asupra glucidelor şi lipidelor (glucide, lipide)

e) [x] intensifică catabolismul proteinelor (bilanţ azotat negativ)


675. Capitol: VI Hormonii A3 Efectele metabolice ale T3 şi T4:

a) [x] reglează diviziunea şi diferenţierea celulară, îndeosebi a sistemului nervos şi scheletic

b) [x] reglează metabolismul oxidativ prin inducţia Na+/K+-ATP-azei


c) [x] stimulează fosforilarea oxidativă în mitocondrii şi utilizarea de O2

d) [ ] în concentraţii fiziologice posedă efect decuplant puternic

e) [ ] inhibă ATP-sintaza
676. Capitol: VI Hormonii A3 Hiperfuncţia glandei tiroide se manifestă prin:

a) [ ] obezitate

b) [ ] somnolenţă, memorie scăzută

c) [x] creşterea temperaturii corpului

d) [x] bilanţ azotat negativ

e) [ ] bradicardie
677. Capitol: VI Hormonii A3 Hipofuncţia glandei tiroide la maturi (mixedemul) se manifestă prin:

a) [x] bradicardie

b) [x] micsorarea temperaturii corpului

c) [ ] exoftalmie

d) [ ] statură joasă

e) [ ] retard mental
678. Capitol: VI Hormonii A3 Homeostazia extracelulară a calciului este asigurată de:

a) [x] parathormonul
b) [x] calcitonină
c) [ ] vitaminele K şi E
d) [x] 1,25-dihidroxi-colecalciferolul (D3)
e) [ ] tireotropină
679. Capitol: VI Hormonii A3 Parathormonul:

a) [ ] este sintetizat în glanda tiroidă

b) [ ] este derivat al tirozinei


c) [x] se sintetizează sub formă de preprohormon
d) [ ] se sintetizează în formă activă
e) [x] acţionează prin AMP ciclic

680. Capitol: VI Hormonii A3 Parathormonul:

a) [x] creşte calcemia

b) [ ] creşte fosfatemia

c) [ ] inhibă absorbţia calciului şi fosfaţilor din intestin

d) [ ] creşte capacitatea osului de a fixa calciul şi fosfaţii

e) [x] stimulează reabsorbţia calciului, dar inhibă reabsorbţia fosfaţilor în rinichi


681. Capitol: VI Hormonii A3 Hipoparatiroidismului se caracterizează prin:

a) [x] hipocalciemie şi hiperfosfatemie

b) [ ] hipercalciemie şi hiperfosfatemie
c) [x] depolarizarea membranelor şi hiperexcitabilitatea celulelor musculare şi nervoase
d) [ ] mobilizarea calciului şi fosfatului din oase
e) [ ] osteoporoză
682. Capitol: VI Hormonii A3 Hiperparatiroidismul se manifestă prin:
a) [ ] hipocalcemie şi hiperfosfatemie

b) [ ] hipercalcemie şi hiperfosfatemie

c) [x] hipercalcemie şi hipofosfatemie

d) [x] excreţia sporită a calciului cu urina

e) [x] osteoporoză
683. Capitol: VI Hormonii A3 Calcitonina:

a) [x] este sintetizată de celulele C adiacente celulelor foliculare ale glandei tiroide

b) [x] reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor


c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

d) [ ] hormon de natură steroidică

e) [ ] acţionează asupra intestinului, rinichilor şi a oaselor


684. Capitol: VI Hormonii A3 Efectele metabolice ale calcitoninei:

a) [ ] stimulează absorbţia calciului şi a fosfaţilor din intestin

b) [ ] inhibă reabsorbţia calciului şi a fosfaţilor în rinichi

c) [ ] acţionează prin intermediul calcitriolului

d) [x] sporeşte depozitarea de Ca2+ şi fosfat în oase

e) [x] micşorează concentraţia calciului şi a fosfaţilor în plasmă


685. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la 1,25 dihidroxi-colecalciferol (calcitriol) sunt corecte
afirmaţiile:
a) [x] este derivatul activ al vitaminei D3

b) [ ] se produce în intestin din vitamina D alimentară


c) [x] se obţine prin 2 hidroxilări ale vitaminei D3 în ficat şi în rinichi

d) [x] sinteza calcitriolului este controlată de parathormon

e) [ ] participă la reglarea concentraţiei plasmatice de sodiu şi potasiu


686. Capitol: VI Hormonii A3 Sinteza hormonilor pancreatici:

a) [ ] celulele insulare alfa produc şi secretă insulina

b) [ ] celulele insulare beta produc şi secretă glucagonul

c) [x] celulele insulare D produc şi secretă somatostatina

d) [ ] peptida C este sintetizată de celulele C

e) [x] polipeptida pancreatică este sintetizată de celulele F

687. Capitol: VI Hormonii A3 Insulina:

a) [x] este produsă de celulele beta ale pancreasului


b) [ ] are acţiune hiperglicemiantă
c) [ ] este hormon de natură steroidă
d) [x] conţine 2 lanţuri polipeptidice: A - 21 resturi de aminoacizi şi B - 30 resturi de aminoacizi
e) [ ] lanţurile A şi B sunt legate prin legături necovalente

688. Capitol: VI Hormonii A3 Secreţia de insulină este activată de:


a) [x] glucoză

b) [x] fructoză, manoză

c) [ ] somatostatină

d) [ ] serotonină

e) [ ] adrenalină
689. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul de acţiune a insulinei sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] insulina acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

b) [x] mecanismul de acţiune a insulinei este o formă particulară a celui membrano-intracelular

c) [x] receptorul insulinei este un complex heterotetrameric α2β2

d) [ ] subunitatea beta este extracelulară şi leagă insulina

e) [x] subunitatea beta posedă activitate enzimatica de tip tirozinkinazică


690. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale insulinei:

a) [x] favorizează sinteza trigliceridelor, glicogenului, proteinelor (efect anabolic)

b) [ ] sporeşte degradarea lipidelor, glicogenului, proteinelor (efect catabolic)


c) [x] exercită acţiuni mitogene: influenţează creşterea fetală, diferenţierea celulară, procesele de regenerare

d) [ ] reglează sinteza ATP-lui şi producerea căldurii

e) [ ] reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor


691. Capitol: VI Hormonii A1 Insulina:
a) [ ] activează glicogenfosforilaza

b) [ ] inhibă glicogensintaza

c) [ ] activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei

d) [ ] inhibă enzimele reglatoare ale glicolizei

e) [x] induce sinteza glucokinazei în hepatocite


692. Capitol: VI Hormonii A3 Insulina stimulează:

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi

b) [ ] conversia glicerolului în glucoză

c) [ ] transformarea aminoacizilor în glucoză

d) [x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor

e) [x] viteza sintezei transportorilor de glucoză (GLUT)


693. Capitol: VI Hormonii A3 Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a) [ ] accelerează lipoliza

b) [x] inhibă trigliceridlipaza din ţesutul adipos

c) [x] activează lipoproteinlipaza


d) [ ] inhibă sinteza lipidelor

e) [ ] măreşte sinteza corpilor cetonic


694. Capitol: VI Hormonii A3 Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:
a) [ ] facilitează transportul aminoacizilor în muşchi

b) [x] stimulează biosinteza proteinelor


c) [ ] determină bilanţ azotat negativ

d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor

e) [ ] stimulează degradarea proteinelor


695. Capitol: VI Hormonii A3 Diabetul zaharat se caracterizează prin:

a) [x] hiperglicemie şi glucozurie


b) [x] hipercetonemie şi cetonurie
c) [ ] uremie
d) [x] polifagie, polidipsie, poliurie
e) [ ] oligurie
696. Capitol: VI Hormonii A3 Glucagonul:

a) [ ] este un derivat al triptofanului


b) [ ] se sintetizează în celulele insulare beta
c) [x] se sintetizează în celulele insulare alfa
d) [x] este o polipeptidă
e) [ ] este un compus de natură steroidă
697. Capitol: VI Hormonii A3 Glucagonul:

a) [x] este sintetizat sub formă de pre-pro-glucagon


b) [ ] se sintetizează direct în formă activă
c) [x] se transformă în hormon activ prin proteoliză limitată
d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

e) [ ] are efect hipoglicemiant


698. Capitol: VI Hormonii A3 Secreţia de glucagon este:
a) [x] inhibată de somatostatină

b) [ ] stimulată de hiperglicemie

c) [ ] inhibată de hipoglicemie

d) [x] stimulată de agoniştii beta adrenergici

e) [ ] activată de insulină
699. Capitol: VI Hormonii A1 Glucagonul:

a) [x] activează gluconeogeneza

b) [ ] activează lipogeneza

c) [ ] inhibă lipoliza

d) [ ] stimulează sinteza proteinelor

e) [ ] inhibă catabolismul proteinelor


700. Capitol: VI Hormonii A3 Somatostatina:

a) [x] se sintetizează în hipotalamus, pancreas (celule D), tractul gastrointestinal, creier

b) [ ] este de natură steroidică

c) [ ] activează secreţia de glucagon şi insulină

d) [x] inhibă secreţia de glucagon şi de insulină

e) [ ] activează secreţia unor hormoni gastrointestinali ca: secretina, colecistokinina


701. Capitol: VI Hormonii A3 Catecolaminele sunt:
a) [x] dopamina, noradrenalina, adrenalina
b) [x] derivaţi ai tirozinei
c) [ ] derivaţi ai treoninei
d) [ ] hormoni ai cortexului suprarenal
e) [ ] hormoni proteino-peptidici

702. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la biosinteza catecolaminelor sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] are loc în medulosuprarenale

b) [ ] are loc în cortexul suprarenal

c) [ ] succesiunea reacţiilor este: tirozină → noradrenalină → dopamină → adrenalină

d) [x] succesiunea reacţiilor este: tirozină → dopamină → noradrenalină → adrenalină

e) [ ] succesiunea reacţiilor este: tirozină → adrenalină → noradrenalină → dopamină


703. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la receptorii adrenergici sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] receptorii β sunt cuplaţi cu proteina Gp şi determină formarea diacilglicerolilor şi a inozitolfosfaţilor

b) [ ] toţi receptorii adrenergici sunt cuplaţi cu proteina Gs şi determină creşterea concentraţiei AMPc

c) [ ] receptorii α1 şi α2 sunt cuplaţi cu adenilatciclaza prin intermediul proteinei "Gs" şi determină creşterea
de AMPc

d) [x] receptorii α2 sunt cuplaţi cu proteina "Gi" şi determină scăderea AMPc

e) [x] receptorii α1 determină creşterea concentraţiei citoplasmatice de Ca2+


704. Capitol: VI Hormonii A1 Selectaţi efectele metabolice ale catecolaminelor:
a) [x] stimularea lipolizei

b) [ ] stimularea secreţiei de insulină


c) [ ] inhibarea glicogenolizei

d) [ ] micşorarea tensiunii arteriale

e) [ ] inhibarea gluconeogenezei
705. Capitol: VI Hormonii A1 Feocromocitomul:

a) [ ] este determinat de hiperplazia cortexului suprarenalelor

b) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită a aldosteronului

c) [ ] este determinat de sinteza sporită a melaninei în piele

d) [ ] este cauzat de hiposecreţia de cortizol

e) [x] se manifestă clinic prin hipertensiune arterială


706. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi hormonii care se sintetizează în cortexul suprarenal:

a) [x] cortizolul

b) [ ] adrenalina
c) [ ] noradrenalina

d) [ ] progesterona

e) [x] aldosteronul
707. Capitol: VI Hormonii A1 Referitor la sinteza hormonilor steroidici sunt corecte afirmaţiile:
a) [x] pregnenolona este intermediar comun în sinteza hormonilor steroidici

b) [ ] sinteza hormonilor steroidici nu se reglează


c) [ ] toţi hormonii de natură steroidică se sintetizează doar în suprarenale

d) [ ] cortizolul se sintetizează în foliculii ovarieni

e) [ ] progesterona se sintetizează în cortexul suprarenal


708. Capitol: VI Hormonii A3 Reglarea sintezei şi secreţiei glucocorticoizilor (cortizolului):

a) [x] în stări de stres are loc stimularea secreţiei de corticoliberină şi corticotropină

b) [ ] sinteza maximală de cortizol are loc seara


c) [ ] corticotropina inhibă sinteza şi secreţia de cortizol

d) [x] nivelul plasmatic al cortizolului suferă variaţii diurne (ritm circadian)

e) [ ] secreţia de cortizol este dependentă de concentraţia natriului şi a potasiului


709. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la mecanismul de acţiune a glucocorticoizilor sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

b) [ ] stimulează activitatea fosfolipazei "C" cu formare de diacilgliceroli

c) [ ] stimulează activitatea adenilatciclazei cu formare de AMPc

d) [x] utilizează receptori citozolici

e) [ ] utilizează receptori membranari


710. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale glucocorticoizilor:

a) [x] induc biosinteza proteinelor în ficat şi rinichi


b) [x] stimulează gluconeogeneza din aminoacizi în ficat şi rinichi

c) [ ] induc sinteza proteinelor în muşchi

d) [ ] stimulează sinteza glicogenului


e) [ ] accelerează transportul glucozei în muşchi, ţesut adipos şi limfoid
711. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale glucocorticoizilor:

a) [ ] inhibă lipoliza în ţesutul adipos al membrelor

b) [x] favorizează depunerea de lipide la nivelul trunchiului, gâtului, feţei

c) [x] provoacă mobilizarea grăsimilor de la extremităţi

d) [ ] inhibă cetogeneza

e) [ ] scad concentraţia acizilor graşi liberi în sânge


712. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale glucocorticoizilor:

a) [x] efect antiinflamator

b) [ ] în concentraţii mari stimulează sinteza anticorpilor


c) [x] posedă efect permisiv asupra catecolaminelor, glucagonului

d) [ ] provoacă hipoglicemie

e) [ ] favorizează depozitarea calciului şi a fosfaţilor în oase


713. Capitol: VI Hormonii A3 Mineralocorticoizi:

a) [ ] se sintetizează în medulosuprarenale

b) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular


c) [x] se sintetizează din colesterol

d) [ ] reglează concentraţia de calciu şi fosfaţi

e) [x] aldosteronul este principalul mineralocorticoid la om


714. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la reglarea sintezei şi secreţiei aldosteronului sunt corecte
afirmaţiile:

a) [x] are loc prin intermediul sistemului renină-angiotensină

b) [ ] creşterea volemiei şi a concentraţiei de natriu stimulează secreţia reninei

c) [ ] renina transformă angiotenzinogenul în angiotenzină II

d) [x] enzima de conversie transformă angiotenzina I în angiotenzină II

e) [ ] angiotenzina II inhibă secreţia aldosteronului


715. Capitol: VI Hormonii A3 Angiotensina II:

a) [x] măreşte presiunea sângelui

b) [ ] are efect vasodilatator

c) [ ] inhibă secreţia de aldosteron

d) [x] se sintetizează în formă inactivă

e) [ ] este de natură steroidică


716. Capitol: VI Hormonii A3 Mineralocorticosteroizii reglează:

a) [x] concentraţia natriului şi a potasiului


b) [x] homeostazia hidrică

c) [ ] concentraţia ionilor de calciu şi fosfaţi

d) [ ] sinteza parathormonului

e) [ ] glicemia
717. Capitol: VI Hormonii A3 Mineralocorticoizii la nivelul rinichilor favorizează:

a) [x] reabsorbţia Na+, Cl- şi a apei


b) [ ] eliminarea de Na+, Cl- şi apă
c) [x] eliminarea de K+, H+, NH4+
d) [ ] reabsorbţia de fosfaţi

e) [ ] reabsorbţia de Ca++

718. Capitol: VI Hormonii A1 Sindromul Cushing:

a) [ ] este cauzat de hiposecreţia glucocorticoizilor

b) [x] se caracterizează prin obezitate centripetă

c) [ ] se manifestă prin hipotensiune arterială

d) [ ] este însoţit de diabet insipid

e) [ ] se caracterizează prin hipoglicemie


719. Capitol: VI Hormonii A3 Hipocorticismul (boala Adison) se caracterizează prin:

a) [ ] obezitate centripetă

b) [ ] hipertensiune arterială
c) [x] scăderea conţinutului de Na+, Cl- şi creşterea K+ în sânge

d) [ ] hiperglicemie, glucozurie

e) [x] hiperpigmentarea tegumentelor


720. Capitol: VI Hormonii A3 Hiperaldosteronismul (sindromulConn) se caracterizează prin:

a) [ ] hiperpigmentarea tegumentelor
b) [x] creşterea concentraţiei de Na in sânge
c) [ ] creşterea concentraţiei de K+ în sânge
d) [ ] hipotensiune arterială
e) [x] mărirea excitabilităţii miocardului
721. Capitol: VI Hormonii A3 Corticosteroizii se utilizează:

a) [x] în tratamentul colagenozelor (reumatism, poliartrită nespecifică)

b) [x] ca agenţi desensibilizanţi (în astmul bronţic, bolile alergice)


c) [x] ca imunodepresanţi în transplantarea organelor şi ţesururilor
d) [ ] ca agenţi fibrinolitici
e) [ ] în calitate de hemostatice
722. Capitol: VI Hormonii A1 Hormonii sexuali:

a) [ ] se sintetizează numai în glandele sexuale

b) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular


c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor
d) [x] sunt reglaţi prin intermediul gonadotropinelor
e) [ ] utilizează receptori membranari
723. Capitol: VI Hormonii A3 Hormonii sexuali sunt:

a) [ ] folitropina

b) [x] testosteronul
c) [ ] hormonul luteinizant
d) [x] estradiolul
e) [x] progesterona
724. Capitol: VI Hormonii A1 Referitor la hormonii sexuali feminini sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] estrogenii se sintetizează în corpul galben

b) [ ] progesterona se sintetizează în folicului ovarieni

c) [ ] în prima fază a ciclului ovarian se sintetizează în special progesterona

d) [x] în prima fază a ciclului ovarian se sintetizează în special estrogenii

e) [ ] în faza a doua a ciclului ovarian se sintetizează în special estrogenii


725. Capitol: VI Hormonii A3 Referitor la reglarea sintezei şi secreţiei hormonilor sexuali sunt
corecte afirmaţiile:

a) [ ] lutropina inhibă sinteza şi secreţia hormonilor sexuali

b) [x] folitropina stimulează spermatogeneza

c) [x] folitropina induce dezvoltarea foliculilor ovarieni


d) [ ] lutropina contribuie la dezvoltarea musculaturii scheletului

e) [ ] progesterona stimulează secreţia lutropinei şi folitropinei şi inhibă secreţia prolactinei


726. Capitol: VI Hormonii A3 Androgenii:

a) [x] se sintetizează în celulele interstiţiale Leydig din testicule


b) [ ] utilizează receptori membranari

c) [ ] principalul reprezentant este androstendionul

d) [ ] sunt de natură proteică

e) [x] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


727. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele metabolice ale androgenilor:
a) [x] activează replicarea şi transcrierea, stimulând sinteza proteinelor

b) [ ] determină bilanţ azotat negativ

c) [x] induc sinteza proteinelor în ficat şi rinichi

d) [x] stimulează mineralizarea ţesutului osos

e) [ ] provoacă hiperglicemie
728. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele fiziologice ale androgenilor:
a) [x] stimulează spermatogeneza

b) [ ] reglează tensiunea arterială

c) [x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare şi a comportamentului la bărbaţi

d) [x] au efect anabolizant asupra scheletului şi a muşchilor

e) [ ] inhibă sinteza anticorpilor


729. Capitol: VI Hormonii A3 Selectaţi efectele fiziologice ale estrogenilor:

a) [x] controlează dezvoltarea organelor genitale feminine

b) [x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine

c) [ ] au efect anabolizant asupra scheletului şi a muşchilor


d) [ ] au efect hperglicemiant

e) [x] asigură desfăşurarea sarcinii, a procesului de naştere şi lactaţia


730. Capitol: VII Singele A3 Funcţiile sângelui:

a) [x] de transport
b) [x] homeostatică

c) [ ] energetică

d) [ ] catabolică
e) [ ] anabolica
731. Capitol: VII Singele A3 Principalele componente organice ale sângelui:

a) [x] glucoza

b) [x] colesterolul

c) [ ] sodiul

d) [ ] potasiul

e) [ ] fierul
732. Capitol: VII Singele A3 Principalele componente organice ale sângelui:

a) [ ] calciul

b) [x] proteinele

c) [ ] apa

d) [ ] magneziul

e) [x] ureea
733. Capitol: VII Singele A3 Elementele figurate ale sângelui:

a) [ ] chilomicronii
b) [x] leucocitele

c) [x] eritrocitele

d) [ ] micelele

e) [ ] lipoproteinele
734. Capitol: VII Singele A3 Elementele figurate ale sângelui:

a) [ ] globulinele
b) [x] trombocitele

c) [ ] albuminele
d) [x] limfocitele

e) [ ] corpii cetonici
735. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi substanţele azotate neproteice:

a) [x] ureea

b) [ ] fibrinogenul

c) [ ] corpii cetonici

d) [x] acidul uric

e) [ ] colesterolul
736. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi substanţele azotate neproteice:

a) [x] creatină

b) [ ] albuminele
c) [ ] trigliceridele

d) [x] aminoacizii
e) [ ] globulinele
737. Capitol: VII Singele A3 Azotemia apare în:

a) [x] micşorarea eliminării renale a produselor azotate

b) [ ] aport scăzut de proteine în alimentaţie

c) [x] catabolismul intens al proteinelor tisulare

d) [ ] catabolismul intens al lipidelor de rezervă

e) [ ] sinteză excesivă de glicogen


738. Capitol: VII Singele A3 Substanţele organice neazotate ale sângelui:

a) [x] colesterolul

b) [x] trigliceridele
c) [ ] ureea

d) [ ] bilirubina

e) [ ] acidul uric
739. Capitol: VII Singele A3 Substanţele organice neazotate ale sângelui:

a) [x] glucoza

b) [x] acidul lactic

c) [ ] creatina

d) [ ] creatinina

e) [ ] indicanul
740. Capitol: VII Singele A3 Referitor la componenţa electrolitică a sângelui sunt corecte
afirmaţiile:

a) [ ] principalul ion al lichidului extracelular este K+

b) [ ] principalul ion al lichidului intracelular este Na+

c) [x] hipernatriemia cauzează hipertensiune arterială şi edeme

d) [ ] hiponatriemia este prezentă în hiperaldosteronism

e) [x] hipernatriemia este prezentă în nefrite, insuficienţa cardiacă


741. Capitol: VII Singele A3 Hipokaliemia:

a) [ ] se dezvoltă în hiporfuncţia cortexului suprarenal

b) [x] se dezvoltă în hiperaldosteronism

c) [ ] se dezvoltă în hipoparatiroidie

d) [x] este însoţită de dereglări ale funcţiei cardiace

e) [ ] conduce la osteoporoză
742. Capitol: VII Singele A3 Calciul plasmatic:

a) [ ] se conţine doar în formă ionizată


b) [x] se conţine preponderent în plasmă
c) [x] Ca++ ionizat constituie 50% din cantitatea totală

d) [x] Ca++ legat cu proteinele plasmatice constituie 40% din cantitatea totală

e) [ ] este prezent în plasmă doar în formă liberă


743. Capitol: VII Singele A3 Modificările concentraţiei calciului plasmatic:

a) [x] hipocalcemia este prezentă în rahitism

b) [ ] hipocalcemia este determinată de hiperparatiroidism

c) [x] hipercalcemia apare în adenomul paratiroidelor

d) [ ] hipercalcemia este însoţită de tetanie

e) [ ] hipocalcemia este însoţită de retenţie de apă


744. Capitol: VII Singele A3 Fierul:

a) [ ] se conţine preponderent în plasmă

b) [x] este un component preponderent al eritrocitelor

c) [x] se absoarbe în intestin sub formă de Fe++

d) [ ] este absorbit în intestin sub formă de Fe+++

e) [ ] Fe+++ este transportat de apoferitina


745. Capitol: VII Singele A3 Proteinele plasmatice:

a) [x] menţin presiunea oncotică

b) [x] transportă hormoni, metale, vitamine


c) [ ] nu participă în coagularea sângelui

d) [ ] în normă sunt în concentraţie de 20-30 g/L

e) [ ] nu participă la menţinerea pH-lui


746. Capitol: VII Singele A3 Rolul proteinelor plasmei sangvine:

a) [x] participă la menţinerea pH-lui fiziologic (7,35-7,4)

b) [ ] nu participă la menţinerea echilibrului hidro-salin

c) [ ] participă la fagocitoză
d) [x] reprezintă o rezervă de aminoacizi

e) [ ] transportă oxigenul
747. Capitol: VII Singele A1 Albuminele plasmatice:

a) [ ] sunt proteine bazice

b) [ ] sunt proteine conjugate

c) [ ] sunt hidrofobe

d) [ ] sunt liposolubile

e) [x] constituie 50-65% din conţinutul total al proteinelor


748. Capitol: VII Singele A3 Albuminele plasmatice:

a) [ ] constituie 20-30% din conţinutul total al proteinelor

b) [x] sunt proteine acide

c) [ ] se sintetizează în sânge

d) [x] menţin presiunea oncotică

e) [ ] sunt proteine cu structură cuaternară


749. Capitol: VII Singele A3 Albuminele plasmatice transportă:

a) [x] acizi graşi

b) [ ] lipoproteine

c) [x] bilirubina

d) [ ] glucoza

e) [ ] uree
750. Capitol: VII Singele A3 Albuminele plasmatice:
a) [ ] se sintetizează în ţesutul muscular

b) [x] conţin mulţi aminoacizi dicarboxilici

c) [x] leagă şi reţin în sânge cationii


d) [ ] leagă şi reţin în sânge anionii

e) [ ] la electroforeză se separă în fracţiile: alfa1, alfa2, beta şi gama


751. Capitol: VII Singele A3 Globulinele plasmatice:

a) [ ] toate sunt proteine simple

b) [x] reprezintă o clasă eterogenă de proteine

c) [x] la electroforeză se separă în fracţiile: alfa1, alfa2, beta şi gama

d) [ ] îndeplinesc doar funcţie de transport

e) [ ] îndeplinesc doar funcţie de menţinere a presiunii oncotice


752. Capitol: VII Singele A1 Din grupa gama-globulinelor fac parte:

a) [ ] antitripsina

b) [ ] haptoglobina

c) [ ] ceruloplasmina

d) [x] imunoglobulinele

e) [ ] macroglobulina
753. Capitol: VII Singele A3 Hiperproteinemia:

a) [ ] reprezintă creşterea conţinutului proteinelor musculare

b) [x] reprezintă creşterea conţinutului proteinelor plasmatice

c) [ ] este caracteristică pentru ciroza hepatică


d) [ ] este caracteristică pentru glomerulonefrite

e) [x] poate fi prezentă în deshidratarea organismului (combustii, diaree, vomă intensă etc.)
754. Capitol: VII Singele A3 Hipoproteinemia:

a) [ ] reprezintă micşorarea concentraţiei proteinelor musculare


b) [ ] este însoţită de retenţie de apă în patul sangvin
c) [x] este caracteristică pentru ciroza hepatică

d) [x] este caracteristică pentru glomerulonefrite


e) [ ] poate fi prezentă în deshidratarea organismului (combustii, diaree, vomă intensă etc.)
755. Capitol: VII Singele A3 La menţinerea pH-ului fiziologic al sângelui participă:

a) [x] sistemele-tampon plasmatice şi eritrocitare

b) [x] sistemul respirator

c) [ ] sistemul coagulant

d) [ ] sistemul fibrinolitic

e) [x] sistemul renal


756. Capitol: VII Singele A1 Selectaţi sistemele-tampon care funcţionează doar în plasmă:

a) [ ] bicarbonat

b) [ ] fosfat
c) [x] proteic

d) [ ] hemoglobinic

e) [ ] toate sistemele-tampon enumerate


757. Capitol: VII Singele A1 Selectaţi sistemele-tampon care funcţionează doar în eritrocite:

a) [ ] bicarbonat

b) [ ] fosfat

c) [ ] proteic

d) [x] hemoglobinic

e) [ ] toate sistemele-tampon enumerate


758. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi sistemele-tampon care funcţionează atât în plasmă, cât şi în
eritrocite:

a) [x] bicarbonat

b) [x] fosfat
c) [ ] proteic

d) [ ] hemoglobinic

e) [ ] toate sistemele-tampon enumerate


759. Capitol: VII Singele A3 Capacitatea de tamponare a proteinelor plasmatice este determinată de:

a) [x] aminoacizii acizi

b) [x] aminoacizii bazici

c) [ ] serină şi treonină

d) [ ] prolină şi hidroxiprolină

e) [ ] metionină şi cisteină
760. Capitol: VII Singele A1 Capacitatea de tamponare a hemoglobinei este determinată de:

a) [ ] fenilalanină şi tirozină

b) [x] histidină

c) [ ] serină şi treonină

d) [ ] prolină şi hidroxiprolină

e) [ ] metionină şi cisteină
761. Capitol: VII Singele A3 Acidoza metabolică este cauzată de:

a) [x] cetonemie

b) [ ] voma intensă

c) [x] hipoxie

d) [ ] hipercolesterolemie

e) [ ] hiperventilaţie pulmonară
762. Capitol: VII Singele A3 Acidoza metabolică este prezentă în:

a) [ ] diabetul insipid

b) [ ] diabetul steroid

c) [x] diabetul zaharat


d) [x] inaniţie
e) [ ] obezitate
763. Capitol: VII Singele A1 Acidoza respiratorie este cauzată de:

a) [ ] hiperventilaţie pulmonară

b) [x] hipoventilaţie pulmonară

c) [ ] vomă intensă

d) [ ] cetonemie

e) [ ] supradozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor gastrice


764. Capitol: VII Singele A3 Acidoza respiratorie este prezentă în:

a) [x] astm bronşic

b) [ ] inaniţie

c) [ ] diabet zaharat

d) [x] emfizem pulmonar

e) [ ] inaniţie
765. Capitol: VII Singele A3 Alcaloza metabolică este cauzată de:

a) [ ] cetonemie

b) [ ] hipoxie

c) [x] supradozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor gastrice

d) [x] vomă intensă

e) [ ] hiperventilaţie pulmonară
766. Capitol: VII Singele A1 Alcaloza respiratorie este cauzată de:

a) [x] hiperventilaţie pulmonară

b) [ ] hipoventilaţie pulmonară
c) [ ] vomă intensă
d) [ ] cetonemie

e) [ ] supradozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor gastrice


767. Capitol: VII Singele A1 Selectaţi factorul plasmatic al coagulării sângelui care iniţiază calea
intrinsecă:

a) [x] factorul XII - Hageman

b) [ ] factorul VIII - globulina antihemofilică A

c) [ ] factorul X - Prower-Stuart

d) [ ] factorul V - proaccelerina

e) [ ] factorul XIII - stabilizator de fibrină


768. Capitol: VII Singele A1 Selectaţi factorul coagulării sângelui care iniţiază calea extrinsecă:

a) [ ] factorul VIII - globulina antihemofilică A

b) [ ] factorul I - fibrinogenul

c) [x] factorul III - tromboplastina tisulară

d) [ ] ionii de Ca++

e) [ ] factorul X - Prower-Stuart
769. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii coagulării sângelui care participă doar în calea
intrinsecă:

a) [x] factorul VIII - globulina antihemofilică A

b) [ ] factorul X - Prower-Stuart
c) [x] factorul XI - Rozenthal

d) [ ] factorul V - proaccelerina

e) [x] factorul IX - globulina antihemofilică B


770. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii coagulării sângelui care participă doar în calea
extrinsecă:

a) [x] factorul VII - proconvertina

b) [ ] factorul I - fibrinogenul
c) [x] factorul III - tromboplastina tisulară

d) [ ] ionii de Ca++

e) [ ] factorul X - Prower-Stuart
771. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii coagulării sângelui care participă atât în calea
intrinsecă, cât şi în calea extrinsecă:

a) [ ] factorul VIII - globulina antihemofilică A

b) [x] factorul X - Prower-Stuart

c) [ ] factorul XI - Rozenthal

d) [x] factorul V - proaccelerina

e) [ ] factorul IX - globulina antihemofilică B


772. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii coagulării sângelui care participă atât în calea
intrinsecă, cât şi în calea extrinsecă:

a) [ ] factorul VII - proconvertina

b) [x] factorul I - fibrinogenul

c) [ ] factorul III - tromboplastina tisulară

d) [x] ionii de Ca++

e) [ ] factorul XII - Hageman


773. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii coagulării sângelui care participă atât în calea
intrinsecă, cât şi în calea extrinsecă:

a) [ ] factorul VII - proconvertina

b) [x] factorul II - protrombina

c) [x] factorul XIII - stabilizator de fibrină

d) [ ] factorul XII - Hageman

e) [ ] factorul IX - globulina antihemofilică B


774. Capitol: VII Singele A3 Rolul vitaminei K în coagularea sângelui:

a) [ ] participă la sinteza fibrinogenului


b) [x] participă la sinteza protrombinei

c) [ ] participă la activarea fibrinogenului

d) [ ] este necesară pentru decarboxilarea acidului glutamic (Glu)

e) [x] este necesară pentru carboxilarea Glu cu formarea gama-carboxiglutamatului


775. Capitol: VII Singele A3 Protrombina:

a) [ ] este factor anticoagulant

b) [x] este factor al coagulării

c) [ ] este sintetizată în sânge

d) [x] sub acţiunea protrombinazei (Xa, Va, Ca2+, f.3) se activează în trombină

e) [ ] nu necesită vitamina K pentru sinteza sa


776. Capitol: VII Singele A3 Trombina:

a) [ ] este sintetizată în formă activă


b) [x] este sintetizată în formă de protrombină neactivă

c) [x] transformă fibrinogenul în fibrină

d) [ ] transformă fibrina-monomer în fibrină-polimer

e) [ ] stabilizează fibrina
777. Capitol: VII Singele A3 Fibrinogenul:

a) [x] fibrinogenul este sintetizat în ficat

b) [ ] constă din 6 lanţuri polipeptidice identice

c) [ ] se activează în ficat

d) [x] este transformat în fibrină de către trombină

e) [ ] necesită vitamina K pentru sinteza sa


778. Capitol: VII Singele A3 Transformarea fibrinogenului în fibrină:

a) [x] are loc în sânge

b) [ ] are loc sub acţiunea protrombinei


c) [ ] constă în carboxilarea resturilor de acid glutamic

d) [x] constă în detaşarea a 2 fibrinopeptide A şi 2 fibrinopeptide B

e) [ ] este un proces reversibil


779. Capitol: VII Singele A3 Polimerizarea şi stabilizarea fibrinei (formarea trombului):

a) [ ] are loc sub acţiunea trombinei

b) [x] necesită prezenţa factorului XIII

c) [ ] are loc sub acţiunea heparinei


d) [x] necesită prezenţa ATP-lui

e) [ ] necesită prezenţa vitaminei K


780. Capitol: VII Singele A3 La coagularea sângelui participă (suplimentar factorilor plasmatici):

a) [ ] haptoglobinele

b) [x] serotonina

c) [x] catecolaminele

d) [ ] acidul epsilon-aminocapronic

e) [x] fosfolipidele plachetare


781. Capitol: VII Singele A3 La coagularea sângelui participă (suplimentar factorilor plasmatici):

a) [ ] albuminele plasmatice

b) [x] ATP-ul

c) [ ] imunoglobulinele

d) [x] calicreinele

e) [ ] lipoproteinele plasmatice
782. Capitol: VII Singele A3 La coagularea sângelui participă:

a) [ ] factori eritrocitari

b) [x] factori plachetari


c) [ ] factori leucocitari

d) [x] factori plasmatici

e) [x] factori tisulari


783. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii trombocitari ai coagulării:

a) [ ] globulina antihemofilică A

b) [x] trombostenina
c) [x] fosfolipidele plachetare

d) [ ] globulina antihemofilică B

e) [ ] heparina
784. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi substanţele anticoagulante:

a) [x] antitrombinele (I, II, III, IV, V, VI)

b) [ ] acidul N-acetilneuraminic

c) [x] heparina

d) [ ] vitamina K

e) [ ] proteina C reactivă
785. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi substanţele anticoagulante:

a) [x] derivaţii cumarinei

b) [ ] acidul epsilon-aminocapronic

c) [ ] malatul

d) [x] citratul

e) [ ] protrombina
786. Capitol: VII Singele A3 Heparina:

a) [x] este glicozaminoglican

b) [ ] este proteină

c) [x] este anticoagulant direct


d) [ ] este anticoagulant indirect

e) [ ] este factor fibrinolitic


787. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii sistemului fibrinolitic:

a) [ ] heparina

b) [x] plasminogenul

c) [ ] transferina

d) [ ] ceruloplasmina

e) [x] streptokinaza
788. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi factorii sistemului fibrinolitic:

a) [ ] accelerina

b) [ ] acidul epsilon-aminocapronic

c) [x] urokinaza

d) [ ] antiplasmina

e) [x] activatorul tisular al plasminogenului


789. Capitol: VII Singele A3 Transformarea plasminogenului în plasmină are loc sub acţiunea:

a) [ ] trombinei

b) [x] urokinazei

c) [x] streptokinazei
d) [ ] heparinei

e) [ ] accelerinei
790. Capitol: VII Singele A3 Fibrinolizina:

a) [ ] împiedică formarea trombilor


b) [x] dizolvă trombii deja formaţi
c) [x] hidrolizează moleculele de fibrină din componenţa trombilor

d) [ ] inactivează trombina
e) [ ] inhibă sinteza fibrinogenului
791. Capitol: VII Singele A3 Clasificarea funcţională a enzimelor plasmatice:

a) [x] secretorii

b) [x] excreto-secretorii

c) [ ] anabolice

d) [x] indicatorii (celulare)

e) [ ] catabolice
792. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi enzimele secretorii ale ficatului:

a) [ ] creatinfosfokinaza

b) [ ] glicinamidinotransferaza

c) [x] factorii coagulării sângelui

d) [x] lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)

e) [x] ceruloplasmina
793. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi enzimele indicatorii hepatospecifice:

a) [ ] amilaza

b) [x] histidaza
c) [x] alaninaminotransferaza (ALAT)

d) [ ] lactat dehidrogenaza 1(LDH1)


e) [ ] creatinfosfokinaza (CPK)
794. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi enzimele indicatorii hepatospecifice:

a) [ ] lipaza

b) [x] aldolaza B (fructozo--fosfat aldolaza)


c) [ ] tripsina

d) [ ] renina
e) [x] lactat dehidrogenaza (izoformle LDH4, LDH5).
795. Capitol: VII Singele A3 Selectaţi enzimele indicatorii cardiospecifice:

a) [x] aspartataminotransferaza (ASAT)

b) [ ] glicinamidino transferaza

c) [ ] aldolaza B

d) [x] LDH1, LDH2

e) [ ] LDH5, LDH4
796. Capitol: VII Singele A1 Selectaţi enzimele organospecifice ale muşchilor scheletici:

a) [ ] malat dehidrogenaza

b) [ ] leucinaminopeptidaza

c) [x] creatinfosfokinaza MM

d) [ ] izocitratdehidrogenaza

e) [ ] arginaza
797. Capitol: VII Singele A3 Funcţiile ficatului sunt:

a) [x] de depozitare a excesului glucidic

b) [ ] de depozitare a excesului lipidic

c) [ ] de depozitare a proteinelor

d) [x] de dezintoxicare

e) [ ] de transport
798. Capitol: VII Singele A3 Ficatul şi metabolismul glucidelor:

a) [x] ficatul asigură nivelul constant al glucozei în sânge

b) [ ] glicogenoliza hepatică se intensifică în perioadele postprandiale


c) [x] glicogenoliza hepatică se intensifică în inaniţie

d) [ ] glicogenogeneza se intensifică în inaniţie


e) [ ] gluconeogeneza se activează în perioadele postprandiale
799. Capitol: VII Singele A3 Ficatul şi metabolismul glucidelor:

a) [x] în ficat excesul de glucide este transformat în lipide

b) [ ] în ficat excesul de acizi graşi este transformat în glucide

c) [ ] în ficat glucoza se obţine doar în rezultatul glicogenolizei

d) [x] în ficat glucoza se obţine în rezultatul glicogenolizei şi gluconeogenezei

e) [ ] în ficat glucoza se obţine doar în rezultatul gluconeogenezei


800. Capitol: VII Singele A3 Rolul ficatului în metabolismul lipidic (selectaţi procesele care au loc
în ficat):

a) [x] sinteza VLDL (pre-lipoproteinelor)

b) [ ] formarea chilomicronilor

c) [x] sinteza corpilor cetonici

d) [ ] utilizarea corpilor cetonici

e) [x] sinteza glicerofosfolipidelor


801. Capitol: VII Singele A3 Ficatul şi metabolismul proteinelor:

a) [x] ficatul reprezintă sediul de sinteză a ureei

b) [ ] sinteza proteinelor în ficat este redusă

c) [x] ficatul este sediul de sinteză a fibrinogenului, protrombinei

d) [ ] ficatul nu este sursă de enzime plasmatice

e) [ ] în ficat are loc transformarea excesului de acizi graşi în proteine


1.Albuminele:
e) [x] constituie 50-65% din conţinutul total al proteinelor
b) [x] sunt proteine acide
d) [x] menţin presiunea oncotică
a) [x] transportă acizi graşi
c) [x] transportă bilirubina
e) [x] se sintetizează în ficat (circa 20 g/zi)
b) [x] conţin mulţi aminoacizi dicarboxilici
c) [x] leagă şi reţin în sânge cationii
e) [x] participă la menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi

2.Care compusi contin azot?


a) [x] proteinele simple;
d) [x] ADN-ul;
e) [x] mARN-ul.

3.Ce grupe de aa sunt prezente in proteine?


a) [x] hidroxiaminoacizii ;
b) [x] aminoacizii homociclici;

4.Clasificarea proteinelor – afirmatii corecte:

5.Globulinele plasmei sangvine – afirmatii corecte:

6.Gruparile libere NH2 (amino) sunt prezente in:


a) [x] proteine simple;
d) [x] aminoacizi;

7.Gruparile libere COOH (hidroxi) sunt prezente in:


a) [x] proteine conjugate
d) [x] aminoacizi;

8.In componenta caror compusi este prezenta gruparea hidroxil – OH?

9.In component caror compusi este prezenta gruparea tio – SH?

12.Selectati aa acizi:
c) [X] Asp;
a)[x] Glu;

13.Selectati aa bazici:
e) [X]Lys.
d)[x] Arg;
b)[x] His;

14.Selectati aa hidrofili:
a) [X ] Ser;
b)[x] Tre; Thr
c)[x] Asn;
d)[x] Gln;
e)[x] Tyr;

15.Selectati aa Hidrofobi:
a)[x] Gly:
b) [x] Val;
c) [x] Ile;
d) [x] Trp;
e)[x] Leu’;
f)[x] Phe;
g)[x]Ala;
h)[x]Cys;
i)[x] Met;
j)[x]Pro.

16.Selectati functiile proteinelor:


c) [ x] sunt biocatalizatori;
d) [x ] determină presiunea oncotică a plasmei sanguine;
c) [x] catalitică
d) [x] structurală

17.Structura primara a proteinelor:


a) [x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
b) [x] este determinată genetic

18.Structura secundara (beta-structura) – afirmatiile corecte:


a) [x] lanţurile polipeptidice (LP) sunt legate prin leg. de hidrogen interlanţ;
c) [x ] posedă formă pliată
e) [x] lanţurile polipeptidice adiacente pot fi paralele şi antiparalele.
a) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene polipeptidice diferite
e) [x] poate fi paralelă şi antiparalelă

19.Selectati polimeri biologicii:


c) [X] glicogen;
d) [X] ADN;
e) [X] colagenul.

20.21.Afirmatii corecte in legatura cu structura primara a proteinelor:


a) [x] prezintă o secvenţă de aminoacizi uniţi prin legături peptidice;
b) [x] este determinată genetic;
c) [x] este o insusire structurală a tuturor proteinelor;
d) [x] se distruge prin hidroliza acidă sau enzimatică;
c) [x] este caracteristică tuturor proteinelor
d) [x] se distruge prin hidroliză

22.Unitatea structurala a proteinelor simple:


c) [x] aminoacizii

23.Hemoglobina – selectati afirmatiile corecte:


b) [x] hemul este format din protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] HbA (adultă majoră) este alcătuită din 2 lanţuri polipeptidice alfa, 2 lanţuri beta şi din 4 hemuri
e) [x] hemul se leagă prin intermediul Fe2+ la resturile de histidină din componenţa lanţurilor alfa şi beta

24.Histonele:
b) [x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
e) [x] intră în componenta nucleozomilor
b) [x] formele fosforilate favorizează transcripţia
e) [x] sunt proteine bazice

25.Proteinele fixatoate de calciu sant:


b) [x] calmodulina
c) [x] colagenul
e) [x] Ca-ATP-aza

26.Referitor la alfa-elice sant corecte afirmatiile:


d) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi catenă polipeptidică

27.Referitor la legatura peptidica sant corecte afirmatiile:


b) [x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
e) [x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan
a) [x] fiecare grupare peptidică poate forma 2 legături de hidrogen;
c) [x] faţă de legatura C-N atomii de oxigen si hidrogen se află in poziţia trans;

28.Selectati proteinele oligomere:


a) [x] hemoglobina
c) [x] LDH (lactatdehidrogenaza)
d) [x] imunoglobulinele
e) [x] creatinkinaza

29.Structura cuaternara a proteinelor – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
c) [x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale protomerilor/domeniilor
a) [x ] asamblarea moleculei finale decurge prin faza de formare a intermediarilor;
b) [ x] e favorizată de interacţiuni hidrofobe dintre radicalii AA;
c) [ x] funcţionarea proteinelor e corelată cu deplasarea domeniior;
d) [x ] e o însuşire structurală a hemoglobinei;

30.Structura secundara a proteinelor:


a) [x] arangamentul intr-o structură ordonată;
c) [x ]este alfa helixul şi beta structură;
d) [ x] apare graţiei formării legăturilor de hidrogen în limitele unui singur lanţ cît şi între lanţurile
adiacente;

31.Structura tertiata a proteinelor:


a) [x] este aranjarea spatială/tridimennsionala a lanţului polipeptidic
c) [x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar departe unul de
altul
c) [x] este determinată de secvenţa AA, forma şi polaritatea radicalilor;
a) [x] apare graţie interacţiunii. sterice a AA amplasati liniar departe unul de altul
b) [x] este stabilizată si de legături necovalente, slabe;
e) [x] se realizează şi prin legături hidrofobe.
b) [x] formarea ei posedă un grad înalt de cooperare;
c) [x] se caracterizează printr-un anumit grad de flexibilitate;
d) [x] include atît segmente alfa, cît şi beta
a) [x] la baza funcţiei stau modificările conformaţionale;
b) [x] domeniile se includ in structura respectivă;
c) [x] domeniile determină funcţii speciale în proteină;
d) [x] e posibilă interacţiunea între radicalii AA- Cys-Cys;

32.Afirmatii corecte referitor la molecula proteica denaturata sunt:


c) [x] se distruge structura tertiară, cuaternară
d) [x] nu se distrug legăturile peptidice

33.Ce grupari functionale confera proteinelor proprietati acide?


c) [x] carboxilică

34.Ce grupari functionale confera proteinelor proprietati bazice?


c) [x] amino
e) [x] guanidinică.

35.Conditiile de salifiere a proteinelor sunt:


a) [x] înlăturarea membranei apoase
b) [x] neutralizarea sarcinei electrice

36.Factorii ce stabilizeaza solutiile coloidale proteice sunt:


a) [x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile
b) [x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului

37.In caliatate de solutii coloidale, proteinele poseda:


b) [x] viscozitate mărită;
c) [x] difuzie redusă;
d) [x ] proprietăţi optice;

38.40.Punctul isoelectric (pI) al tripeptidei prezentate se afla in zona pH-ului:

39.Punctul isoelectric (pI) – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu zero

41.Salifierea:
b) [x] este dehidratarea moleculei proteice
c) [x] este un proces reversibil
d) [x] consta in sedimentarea proteinelor cu sa rurile neuter
e) [x] permite separarea diferitor protein din amesttec in sare neactiva

42.Sarcina electrica/neta a proteinei depinde de:


a) [x] componenţa aminoacidică
b) [x] pH-ul solutiei

43.Slectati afirmatiile corecte referitor la solubilitatea proteinelor:


b) [x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă
c) [x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură

44.Afirmatia corecta referitor la enzime:


c) [x] poseda specificitate de actiune
a) [x] sunt catalizatori biologici;
d) [x] există si în formă neactivă în organism;

45.Afirmatii corecte referilor la centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

46.Afirmatii corectte referilor la clasificarea enzimelor:


a) [x] se clasifica în şase clase;
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică;

47.Afirmatii corecte referitor la izomeraze:


d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

48.Afirmatii corecte referitor la mecanismul de actiune al enzimelor:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.
b) [x] în complexul ES - substratul se deformează;
c) [x] în centrul activ al enzimi are loc cataliza covalentă;
d) [x] în centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazică;

49.Afirmatiile corecte referitor la enzima care catalizeaza reactia chimica:


(nu este prezentata reactia)

50.Afirmatii corecte referitor la ligaze:


a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
d) [x] piruvatcarboxilaza se refera la ligaze

51.Alegeti afirmatiile corecte referitor la natura chimica a enzimelor:


c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
e) [x] sunt proteine simple si conjugate
a) [x] constituenţii fundamentali sunt aminoacizii;
c) [x] în apă formează soluţii coloidale;
e) [x] prezintă substanţe termolabile.

52.Care enzima prezinta stereospecificitate?


a) [x] fumaraza

53.Centrul activ al enzimelor reprezinta:


c) [x] structurăcompusă unicală tridimensională
e) [x] locul unde se fixează substratul
54.Centrul allosteric al enzimei:
a) [x] este un centru diferit de centrul activ
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici
a) [x] este separat spaţial de centrul activ;

55.Coenzima NAD+ - alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] transferă hidrid-ionul
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
c) [ x] legatura sa cu componenţii proteici este slabă, necovalentă;

56.Coenzima NADPH – alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere (NADP dependenta)
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic.

57.Coenzimele vitaminei B2 (FMN si FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni
a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea acil-CoA;

58.Enzimele se deosebesc de catallizatorii anorganici prin faptul ca:


d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
b) [x] posedă specificitate;

59.Functiile enzimelor in cadrul activitatii enzimatice sunt:

60.Indicati afirmatiile corecte referitoare la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi

61.La formarea centrului active al enzimelor participa grupele functionale (1) ale
radicalilor aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu
e) [x] NH2 – Lys.

62.Liazele:
c) [x] fumaraza se referă la liaze
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

63.Oxidoreductazele catalizeaza:
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor

64.Proprietatile comune ale enzimelor si catalizatorilor anorganici sunt:


b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
a) [x] nu modifică direcţia reacţiei;

65.Proprietatile generale ale enzimelor – alegeti afirmatiile corecte:


b) [x] enzimele sunt termolabile
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
d) [x] posedă specificitate;
66.Referitor la coenzime este corecta afirmatia:

67.Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:


a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei

68.Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:


b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul

69.Referitor la FAD si FMN sunt corecte afirmatiile:


e) [x] FAD participă la dehidrogenarea succinatului
c) [x] vitamina componentă este B2
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

70.Referitor la hidrolaze sunt corecte afirmatiile:


a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [x] esterazele se refera la hihdrolaze
e) [x] nucleazele se refera la hidrolaze

71.Referitor la mecanismul de actiune al enzimelor este corecta afirmatia:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică/deformeaza
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [ x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.

72.Selectati afirmatiile corecte referitor la compusul chimic:


(nu este prezentat compusul)

76.Selectati enzimele ce se refera la hidrolaze:


a) [x] lipaza
b) [x] pepsin
c) [x] amilaza
c) [x] fosfatazele
d) [x] esterazele
e) [x] nucleazele

77.Selectati enzimele ce se refera la oxidoreductaze:


a) [x] glutamat dehidrogenaza
b) [x] FAD si FMN
c) [x] dehidrogenazele
d) [x] hidroxilazele
e) [x] reductazele

78.Selectati procesul chimic la care participa vitamina C:


79.Specificitatea enzimatica:
c) [x] poate fi absolută de substrat - catalizează transformarea unui singur substrat;
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului
e) [x] poate fi stereochimică – catalizează transformările unui stereoizomer al substratului.

80.Transefazele catalizeaza:
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul

81.Activitatea specifica este:


e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină.

82.Alegeti afirmatiile corecte referitor la inhibitia competitiva:


b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă;
c) [x] inhibitorul se aseamană dupa structură cu S;
c) [x] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;

83.Care afirmatie este corecta referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH):


c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite

84.Creatinfosfokinaza (CPK):
c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic;

85.Influenta pH-ului asupra activitatii enzimelor – alegeti afirmatia corecta:


a) [ x] fiecare enzimă are pH-ul său optim;

86.Inhibitia alosterica:
e) [x] este reversibilă

87.Inhibitia competitiva – alegeti afirmatia corecta:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [x ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat

88.Inhibitia enzimatica necompetitiva – alegeti afirmatia corecta:


d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;

89.Izoenzimele:
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
e) [x] au rolul de reglatori în metabolism.

90.Katalul reprezinta:
c) [x]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1 sec la 250 C;
91.Referitor la pepsina si activarea ei sunt corecte afirmatiile:
c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic
c) [x] apare la proteoliza limitată (PL) a pepsinogenului;
e) [x] în urma PL se formează centrul activ al enzimei.

92.Referitot la succinatdehidrogenaza (SDH) si reglarea activitatii ei sunt corecte


afirmatiile:
d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD → Fumarat + FADH2

94.Selectati mecanismele de activare a enzimelor:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
d) [x] activarea alosterică

95.Termolabilitatea enzimatica – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C
a) [x] T determină afinitatea E fata de S, de modulatori

99. NAD+ VitPP niacina, niacinamida


1. reactii de REDOX
2. dehidrogenarea substraturilor
3.Participa la procesele catabolice
4. componenta a coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
5. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs
6 reacţiile anaplerotice b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
7. . I Met gen si Glucide A3 NAD+:
b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida
c) [x] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent
8. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente
[x] glutamat DH
[x] izocitrat DH
[x] alcool DH
a) [x] lactat DH
b) [x] malat-DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH
Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):
a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente
c) [x] conţine FMN
d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
286. I Met gen si Glucide A1 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc
în citozol):
a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
A3 Dezaminarea directa a aminoacizilor
e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 a - (enzima –
glutamatdehidrogenaza
Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:
d) [x] coenzimele sunt NAD+ şi NADP+
A3 Transdezaminarea aspartatului:
d) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza (AST) şi glutamatdehidrogenaza
e) [x] participă coenzimele piridoxalfosfat şi NAD+
A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+
100. Procesele la care participa vit C (acid ascorbic)
1.reactiile de hidroxilare cu implicarea O2
2.reactii REDOX cuplat cu glutationul sau CoE NAD+ si FAD-dep
3.cofactor activator al anumitor enzime(degr oxidativa a Tyr, formarea adrenaline)
101. Afirmaţii corecte referitoare la DNA (legile complementarităţii):
) [x] componenţa nucleotidică a DNA la specii distincte este diferită
[x] în toate tipurile de ADN, A=T şi G=C
102.afirmatii corecte referitoare la nucleozomi
[x] reprezintă unitatea structurală a cromatinei
[x] reprezintă octamere histonice înfăşurate cu DNA
103. Bazele azotate majore în componenţa DNA sunt
[x] citozina
[x] guanina
[x] timina
[x] Adenina
104.Biosinteza DNA necesită:
[x] participarea complexului de enzime - DNA-replicaza
[x] prezenţa dezoxibonucleozid-trifosfaţilor
105. Componentele structurale ale DNA-ului sunt:
[x] acidul fosforic
[x] adenina
[x] citozina
[x] guanina
106. DNA-polimerazele I
x] participă la repararea DNA
[x] îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-exonucleazică
[x] adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5'→3'-polimerazică
107. DNA-polimeraza III
[x] posedă activitate 3'  5'-exonucleazică
[x] are activitate 5'  3'-polimerazică
108.Fragmentele Okazaki
[x] sunt unite de DNA-ligaze
109. În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de legături chimice
x] peptidică
110. Pentru DNA sunt corecte afirmaţiile
[x] la capatul 5' se află 3 resturi de fosfat
[x] mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-fosfodiesterice
111.Referitor la DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră
112.Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile
[x] sediul replicării este nucleul
[x] forţa motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului
) [x] angajează simultan întregul cromozom
113. Referitor la structura dublului helix a DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] este bicatenară
[x] bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
[x] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături de hidrogen
[x] planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului
115. Repararea DNA necesită următoarele enzime
[x] DNA-polimeraza I
[x] endonucleaze specifice
[x] DNA-ligaza
116.Replicarea DNA
[x] este bazată pe principiul complementarităţii
[x] reprezintă sinteza DNA pe matriţa de DNA
117. Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:
[x] DNA-polimerazele I, II, III
[x] helicaza
[x] topoizomerazele
[x] RNA-polimeraza DNA-dependentă
[x] DNA-ligaza
118. Telomeraza prezintă:
) [x] o ribonucleoproteină
) [x] enzima ce alungeşte capetele cromozomilor
x] o transcriptază ce foloseşte ca matriţă RNA
119. Componentele structurale ale RNA-ului sunt:
b) [x] citozina
[x] adenina
[x] guanina
120. DNA-polimeraza-RNA-dependentă:
[x] este numită şi reverstranscriptază
[x] se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor gene
[x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman
121. Histonele
[x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
) [x] intră în componenta nucleozomilor
[x] formele fosforilate favorizează transcripţia
[x] sunt proteine bazice
122.Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):
x] necesită prezenţa represorului
[x] e caracteristică pentru căile catabolice
123.La reglarea expresiei genelor la om participă:
c) [x] cortizolul
d) [x] calcitriolule)
[x] retinolul
124. Modificările posttranscripţionale ale RNAm (processing-ul RNAm) includ:
[x] adăugarea la capătul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei
) [x] poliadenilarea capătului 3' al RNAm
) [x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)
125. Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:
[x] adăugarea la capătul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice CCA
[x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)
126. Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:
[x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA
[x] tranziţie şi transversie
[x] deleţie de nucleotide
[x] inserţie de nucleotide
127. Mutaţiile prin deleţie:
[x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia
) [x] pot conduce la formarea codonilor-stop
[x] pot cauza maladii ereditare
128. Mutaţiile prin transversie:
) [x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate
[x] pot determina formarea unui codon-stop
[x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi
129. Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirmațiile:
[x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-dependentă
[x] este un proces procesiv
[x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului
130. Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile
[x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor
131.Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] este un proces asimetric
[x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă
132. Represia enzimatică:
) [x] necesită prezenţa represorului
133. Afirmaţii corecte referitoare la RNA:
[x] conţine uracil, citozină, adenină şi guanină
134. RNA polimerazele:
[x] au activitate 5'  3'-polimerazică
135. Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:
[x] sunt componente structurale ale ribozomilor
136. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:
[x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor
[x] aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al RNAt
137. Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunti:
b) [x] adenina
d) [x] guanina
e) [x] uracilul
138. Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA:
b) [x] decurg în nucleu
c) [x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii
139. Activarea aminoacizilor:
[x] are loc în citoplasmă
[x] necesită energia a 2 legături macroergice
140. Aminoacil-RNAt-sintetazele:
b) [x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid
c) [x] are capacitatea de autocontrol
[x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor
141. Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din
[x] ribozomul integral
[x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P
) [x] N-formilmetionil-tRNAfmet în situsul P
142. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:
[x] complexul de initiere
[x] peptidiltransferaza
143. Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:
[x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A
d) [x] formarea legăturii peptidice între aminoacizi
e) [x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm
144/149 În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:
) [x] codul este degenerat
[x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
[x] codul este colinear
145. În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:
[x] înlăturarea RNAt din locusul P
[x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt
[x] disocierea ribozomului în subunităţi
146. Iniţierea sintezei proteinelor necesită:
) [x] subunitatea mică şi mare a ribozomului
[x] RNAm
147/148 Modificările posttranslaţionale includ:
[x] fosforilarea unor proteine
[x] metilarea lizinei, argininei
[x] formarea punţilor disulfidice
[x] carboxilarea glutamatului
150. Structura şi funcţile ribozomilor:
[x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi
[x] conţin RNAm
151. Căile metabolice:
[x] pot fi liniare, ciclice, ramificate
) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile
[x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă
152. anabolism
) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] necesită energie
153. Bioenergetica:
[x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic
[x] ∆E = ∆G + T∆S
154. Căile catabolice şi anabolice:
) [x] posedă reacţii şi enzime comune
d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare
e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului
) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
155. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:
[x] glicerol-3-fosfat
[x] glucozo-6-fosfat
156. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:
b) [x] pirofosfat
c) [x] fosfoenolpiruvat
d) [x] acetil-CoA
157. Catabolismul:
a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple
c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular
158/159. Ciclul Krebs
a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici
b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism
c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2
[x] funcţionează în condiţii aerobe
[x]prima reactie a ciclului krebs Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA
160. Citrat sintaza
c) [x] este enzimă alosterică
e) [x] este inhibată de acizii graşi
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs
161. complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
[x] este activat de Ca2+
[x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
[x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs
162.Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH
[x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3
- dihidrolipoil dehidrogenaza c)
[x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA
[x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului
[x] activează în mitocondrii
163.Funcţiile metabolismului constau în:
a) [x] producerea energiei chimice
b) [x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor, acizilor nucleici)
c) [x] transformarea substanţelor nutritive in precursori ai macromoleculelor celulare
d) [x] sinteza şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine biogene etc.)
[x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple
164. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei legături
macroergice din ATP:
[x] fosfoenolpiruvat
) [x] 1,3-difosfoglicerat
165. Metabolismul
) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei
c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică
d) [x] constă din două faze - catabolism şi anabolism
166. Oxidarea biologică
[x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii
[x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie c
[x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente
167/182. Reacţiile anaplerotice:
[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs
[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4
172. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH
b) [x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH
173. Reglarea ciclului Krebs:
[x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA
[x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
174. Reglarea metabolismului
) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune
[x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
175. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
[x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH
) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator
176.Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
[x] tiamin pirofosfat c) [x] acidul lipoic d e) [x] NAD+
[x] HS-CoA e) [x] FAD
[x] acidul pantotenic c) [x] acidul lipoic [x] riboflavina
[x] tiamina [x] vitamina PP
177. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente
[x] succinat DH
[x] glicerol-3-fosfat DH
178. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
b) [x] glutamat DH
[x] izocitrat DH d) [x] alcool DH
) [x] lactat DH b) [x] malat-DH
[x] beta-hidroxibutirat DH
179. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
[x] citrat sintaza [x] izocitrat dehidrogenaza
d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
180. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:
[x] succinil-CoA → succinat
181.Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:
[x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
183. Variantele de hidroliză a ATP-lui:
[x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol
[x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol
[x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol
186. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:
[x] tiamina
[x] vitamina PP
[x] acidul pantotenic [x] acidul lipoic [x] riboflavina
187. Starea energetică a celulei
[x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])
[x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])
188. succinat dehidrogenaza
Catalizeaza reactia Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:
[x] este o enzimă a ciclului Krebs
[x] este inhibată de malonat
189. Viteza proceselor metabolice
) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+
d) [x] este influenţată de hormoni
190. Agenţii decuplanţi
c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
[x] măresc termogeneza
[x] 2,4-dinitrofenolul
[x] acizii graşi
191. ATP-sintaza:
[x] este localizată în membrana internă mitocondrială
b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1
[x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei
[x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă
c) [x] este inhibată de oligomicină
d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin
lanţul respirator
193. citocromii
[x] reprezintă hemoproteine
[x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+
194. Citocromul P450
[x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor
substraturi
c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH
195. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza)
[x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+dependente
[x] conţine FMN
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
196. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):
[x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe
alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
197. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza)
a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)
b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)
c) [x] conţine citocromii b şi c1
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

198. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa c
[x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru

198. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa
c) [ ] conţine citocromii b şi c1
d) [x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru

199. Decuplarea fosforilării oxidative:


a) [x] este un proces adaptiv la frig
b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare
c) [ ] este prezentă în hipotiroidie
d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb

200 Fosforilarea oxidativă:


a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)
b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2 O7 cuplată la LR
c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare
d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V e) [ ]
toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

201 Inhibiţia lanţului respirator (LR):


a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă
b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A
c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO
d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui
e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

202 Lanţul respirator (LR):


a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2
e) [ ] produsul final al LR este H2O2

203 Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar
macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază
c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne
mitocondriale
d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa
externă - pozitiv
e) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni

Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul
intermembranar
b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F 0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

204 Oxidarea microzomială:


a) [ ] are loc în mitocondrie
b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic
c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici
d) [x] este catalizată de monooxigenaze
e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
Oxidarea microzomială:
a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O
b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2
c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P 450 ,flavoproteine
d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

205 Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:


a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē
b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a adiţiona ē
c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a ceda ē
d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo
e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo

206 Produsele finale ale lanţului respirator:


a) [ ] H2O2
b) [x] H2O
c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-
CoQ reductaza)
d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ
reductaza)
e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-
citocrom c reductaza)

207 Agenţii decuplanţi:


a) [ ] inhibă ATP-sintaza
b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator
c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē
Selectaţi agenţii decuplanţi:
a) [ ] rotenona
b) [ ] oligomicina
c) [x] 2,4-dinitrofenolul
d) [ ] monooxidul de carbon
e) [x] acizii graşi

208 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:


a) [ ] monooxidul de carbon
b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina
d) [ ] cianurile
e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

209 Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:


a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [ ] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

210 Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:


a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial
211 Sistema-navetă glicerol-fosfat:
a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol
b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-
fosfat
+ NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială
d) [ ] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔
dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+
e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔
dihidroxiaceton-fosfat + FADH2
212 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):
a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+
c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

213 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):


a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+

214 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului respirator:


a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē
b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē
c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē
d) [x] citocromii transferă doar elecroni
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni

215 Ţesutul adipos brun:


a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui
b) [x] este ţesut specializat în termogeneză
c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi
d) [ ] conţine puţine mitocondrii
e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

216 Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):


a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē
b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

217 Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:


a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD + şi NADH
b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă glicerol-fosfat
c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă malat-aspartat
d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat
e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către
carnitină

218 Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:


a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză
d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza
e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

219 Absorbţia glucozei:


a) [x] necesită Na+
b) [ ] necesită Ca2+
c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza
d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu
e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

220 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:


a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina
Afirmaţii corecte referitor la glucide:
a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor
b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză
c) [x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică
d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză
Digestia glucidelor:
a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

221 Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

222 Digestia glucidelor:


a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din
polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică
223 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen
(glicogenogeneza):
a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza
b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
c) [x] este catalizată de enzima de ramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-
transglicozidazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

224 Glicogen fosforilaza:


a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [ ] este activată de ATP

225 Glicogen sintaza:


a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare
c) [ ] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea
sintezei

226 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):


a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP
b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP
c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

227 Glicogenogeneza:
a) [ ] este sinteza glucozei
b) [x] este sinteza glicogenului
c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile
d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

228 Glicogenoliza:
a) [x] este scindarea glicogenului
b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice
229 Glicogenozele:
a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în
metabolismul glicogenului
b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi
c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat
d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală
e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

230 Glicogenul:
a) [x] se depozitează în muşchii scheletici
b) [ ] se depozitează în ţesutul adipos
c) [x] se depozitează în ficat
d) [ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea
glicemiei
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

231 Glucozo-6-fosfataza:
a) [x] este enzimă a glicogenolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] este o hidrolază
d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză
e) [ ] este activată de insulin

232 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat
e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

233 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-
fosfatazei
c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [x] G-6-P se include în glicoliză
e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

234 Homoglicanii:
a) [ ] unitatea structurală a celulozei este maltoza
b) [x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal
c) [x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză
d) [ ] glicogenul este alcătuit din beta-glucoză
e) [ ] în structura celulozei predomină legăturile α-1,6-glicozidice

235 Intoleranţa la lactoză:


a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi
dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

Lactoza:
a) [ ] este dizaharidă alcătuită din două molecule de alfa-galactoză
b) [x] monozaharidele constituente sunt piranoze
c) [ ] este unitatea repetitivă a glicogenului
d) [x] posedă proprietăţi reducătoare
e) [ ] nu poate fi sintetizată în celulele umane

236 Maltoza:
a) [x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare
b) [ ] este monozaharidă cu proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine sub acţiunea lipazei pancreatice
d) [x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză
e) [ ] este unitatea repetitivă a celulozei

237 Monozaharidele sunt:


a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici
b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide
Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] se supun hidrolizei
b) [x] unele sunt monomerii amidonului
c) [ ] toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari
d) [x] se clasifică în cetoze şi aldoze
e) [ ] toate monozaharidele au doi anomeri - alfa şi beta

238

239 Monozaharidele sunt:


a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici
b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide

240 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:


a) [x] insulina activează glicogenogeneza
b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza
c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

241 Reglarea hormonală a glicogenolizei:


a) [ ] insulina activează glicogenoliza
b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei,
glucagonului

242 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):


a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza
b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizată de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican
transferazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

243 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:


a) [x] glicogen sintaza
b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucozo 6 fosfotaza
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

244 Selectaţi enzimele glicogenolizei:


a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

245 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

246 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:


a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina
247 Zaharoza:
a) [ ] este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză
b) [x] nu posedă proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine prin hidroliza amidonului
d) [ ] ambele monozaharide constituente sunt în formă furanozică
e) [x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-
fructofuranoză
248 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei?
a) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
d) [ ] malat dehidrogenaza
e) [ ] piruvat dehidrogenaza
249

250 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule


de piruvat:
a) [ ] 3
b) [ ] 2
c) [x] 15
d) [ ] 30
e) [ ] 6

251 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei


molecule de lactat:
a) [ ] 6
b) [x] 18
c) [ ] 15
d) [ ] 36
e) [ ] 3

252 Glicoliza este activată de:


a) [ ] NADH
b) [ ] ATP
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP

253 Glicoliza este inhibată de:


a) [ ] NAD+
b) [x] citrat
c) [x] acizii graşi
d) [ ] glucoză
e) [ ] AMP
254 Glicoliza:
a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici
b) [x] are loc în toate ţesuturile
c) [x] reprezintă scindarea glucozei
d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului
e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi
H2O
255 Glicoliza:
a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile
b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul
c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O
e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

256 Glucokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici
b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat
d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulin

257 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)
258 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:
a) [ ] aspartataminotransferaza
b) [x] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

259 Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele:


a) [x] glicerol kinaza
b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza
260 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:
a) [x] piruvat carboxilaza
b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] lactat dehidrogenaza
e) [ ] fosfofructokinaza

260 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] beta-hidroxibutiratul
b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice
261 Hexokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în ficat
b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] este o enzima din glicoliza
d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
262 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:
a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] piruvatkinaza

263 Căile de utilizare a piruvatului:


a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA
b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat
c) [x] se carboxilează la oxaloacetat
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator
e) [ ] nu poate fi utilizat in gluconeogeneză

264 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:


a) [x] 2 molecule de piruvat
b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP

265 Piruvat carboxilaza:


a) [ ] este enzimă a glicolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] gruparea prostetică a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul
e) [x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

266 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:


a) [ ] 2 molecule de piruvat
b) [ ] glucoza
c) [ ] 4 ATP
d) [x] 2 H2O
e) [x] 2 molecule de lactat

267

268 Reglarea activităţii fosfofructokinazei:


a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul
b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

269 Reglarea hormonală a glicolizei:


a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de
fructozo-2,6-difosfat
b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei
c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei
d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza
e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică

270 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:


a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin
fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei
c) [ ] insulina activează gluconeogeneza
d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din
muşchi şi glicerol
din ţesutul adipos
e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

271 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

272 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza

273 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:


a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza
e) [x] piruvatkinaza

274 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4
b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

275 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din


ciclul Krebs:
a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat
b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
c) [x] succinil-CoA → succinat
d) [ ] succinat → fumarat
e) [ ] fumarat → malat

276 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:


a) [x] diabetul zaharat
b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid

277 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite
b) [ ] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare
c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze
d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze
e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

278 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:


a) [ ] inhibarea glucokinazei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei
279 Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:
a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei
b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [ ] activarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi
280 Efectele insulinei:
a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat
b) [x] măreşte cantitatea de NADPH
c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi
d) [ ] inhibă sinteza proteinelor
e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor

280 Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:


a) [ ] facilitează transportul aminoacizilor în muşchi
b) [x] stimulează biosinteza proteinelor
c) [ ] determină bilanţ azotat negativ
d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor
e) [ ] stimulează degradarea proteinelor

281 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [x] triozokinaza

282 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:


a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

283 Fructozuria esenţială:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei
c) [x] are loc acumulare de fructoză
d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal
284 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:
a) [x] sinteza pentozelor
b) [ ] generarea de NADH
c) [x] generarea de NADPH
d) [ ] generarea de FADH2
e) [ ] formarea pirofosfatului

285 Galactozemia:
a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat
d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în
cristalin
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

286 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [x] stres
b) [x] activarea glicogenolizei
c) [ ] activarea glicolizei
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism

287 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic
b) [ ] amplificarea glicogenogenezei
c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism
288 Hipoglicemia poate fi cauzată de:
a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic
b) [ ] activarea glicogenolizei
c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
e) [ ] activarea gluconeogenezei

289 Insulina stimulează:


a) [x] transportul glucozei în ţesuturi
b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza

290 Insulina provoacă:


a) [x] activarea glicolizei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos
d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză
e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

291 Intoleranţa la fructoză:


a) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei
b) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei
c) [x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza
d) [x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză
e) [x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

292 Intoleranţa la galactoză:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat
uridiltransferazei
c) [ ] se acumulează doar galactoză
d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal
e) [x] se manifestă clinic prin cataractă

293 Intoleranţa la lactoză:


a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi
dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

294 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):


a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

295 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):


a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

296 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):


a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP
b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

297 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:


a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH

297.Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH

298.Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză


b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat fosfataza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

299. Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza


b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza
c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza
d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza
e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

300. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+


b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

301.Sinteza insulinei:

a) [x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă


b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare
c) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin decarboxilare
d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă
e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

301.Sinteza insulinei:
a) [ ] În REP, preproinsulina (PPI) se transformă în proinsulina (PI), prin proteoliza unui
oligopeptid de la cap. C-terminal;
b) [x] PI activă este transferată în complexul Golgi, unde e împachetată în granule;
c) [x] Insulina şi C-peptida se găsesc în cantităţi echimolare;
d) [x] Expulzarea insulinei si a C-peptidei e dependenta de ionii de Ca2+;
e) [x] La reducerea punţilor disulfidice işi pierde activitatea biologică.

302. Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
d) [ ] ATP
e) [ ] ribozo-5-fosfat

303.Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat


b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4
304.A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:
a) [ ] este o dehidratare
b) [ ] este o dehidrogenare
c) [x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
d) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza
e) [x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

305.A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

a) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA
b) [ ] dehidratarea beta-hidroxiacil-CoA
c) [ ] reducerea beta-cetoacil-CoA
d) [ ] decarboxilarea acil-CoA
e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

306. Acizii biliari:

a) [x] se sintetizează din colesterol


b) [ ] constau din 28 atomi de carbon
c) [ ] se conjugă în ficat cu bilirubina
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grăsimilor

307. Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:

a) [x] fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele


b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [ ] ceramidaza scindează sfingozina
d) [ ] lipaza gastrică este activă la adulţi
e) [ ] lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor .

308.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a) [ ] carnitina + ATP + AG → acilcarnitina + ADP


b) [ ] AG + ATP + biotina → acil-AMP + biotin-P
c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi
d) [ ] AG + ATP + HSCoA + H2O → acil-AMP + HSCoA + AMP +2P
e) [ ] coenzima Q + ATP + AG → acil-CoQ +AMP + 2P

309.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
b) [ ] se petrece în mitocondrii
c) [ ] reacţia este catalizată de acetil-CoA carboxilază
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza
e) [ ] activarea este o reacţie reversibilă

310.Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a sintezei


acizilor graşi):

a) [ ] ATP ADP
b) [ ] AMP ATP
c) [ ] malonat AMP
d) [ ] acetoacetat citrat
e) [x] citrat palmitoil-CoA

311. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


b) [ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
c) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
e) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

312. Ateroscleroza:

a) [ ] este cauzată de creştera concentraţiei HDL-colesterolului


b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
c) [ ] chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
d) [ ] LDL sunt lipoproteine antiaterogene
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza

313.Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:

a) [x] sinteza corpilor cetonici


b) [ ] sinteza aminoacizilor
c) [ ] beta-oxidare
d) [x] sinteza colesterolului
e) [ ] sinteza glucozei

314.Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

a) [x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


b) [ ] se oxidează AG liberi
c) [ ] se desfăsoară în citotozol
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA
e) [ ] malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi

315.Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii.


Ordinea lor corectă este:

a) [ ] hidratare, oxidare, dehidratare, clivare


b) [ ] oxidare, dehidratare, reducere, clivare
c) [ ] aditie, oxidare, reducere, hidratare
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare
e) [ ] dehidrogenare, hidratare, reducere, clivare

316.Biosinteza acizilor graşi:

a) [ ] are loc în mitocondrii


b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
c) [ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
e) [ ] ca donator de H se utilizează NADH

317.Biosinteza acizilor graşi:

a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
d) [ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
e) [ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2

318.Biosinteza colesterolului:

a) [ ] are loc numai în ficat


b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
d) [ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
e) [ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

319.Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


b) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
e) [ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP
320.Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


b) [ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
c) [ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
e) [ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

321.Biosinteza triacilglicerolilor:

a) [ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


b) [ ] se intensifică în inaniţie
c) [ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

322.Calcitriolul:

a) [ ] este vitamina D de origine vegetală


b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
d) [ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
e) [ ] acţionează prin AMPc

323.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a) [ ] stearic (С18)
b) [x] arahidonic (С20:4)
c) [ ] nervonic (С24:1)
d) [ ] palmitic (С16)
e) [ ] oleic (С18:1)

324.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a) [ ] lignoceric(C24)
b) [ ] miristic (C14)
c) [x] butiric (C4)
d) [ ] caprilic (C8)
e) [ ] lauric (C12)

325.Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


a) [ ] lecitinele
b) [ ] cefalinele
c) [x] fosfatidilserina
d) [ ] trigliceridele
e) [ ] cerebrozidele

326.Catabolismul chilomicronilor:

a) [x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


b) [ ] lipoproteinlipaza este activată de apoB
c) [x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [x] lipoproteinlipaza este activată de insulină
e) [ ] sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă

327.Catabolismul VLDL:

a) [x] sunt degradate de lipoproteinlipază


b) [ ] prin pierderea de colesterol se transformă în LDL
c) [ ] insulina inhibă catabolismul VLDL
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
e) [ ] sunt degradate de lecitincolesterolacil transferază

328.Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte molecule de ATP (3) se
formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

a) [ ] 6 8 131
b) [ ] 6 7 114
c) [x] 7 8 130
d) [ ] 5 6 121
e) [ ] 8 9 143

329.Cerebrozidele:

a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului


b) [ ] nu conţine sfingozină
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
d) [ ] conţin oligozaharide
e) [x] din ele se formează sulfatidele

330.Cetonemia:

a) [x] poate apărea în inaniţie


b) [ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
c) [ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
e) [ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

331.Chilomicronii:

a) [ ] se sintetizează în ficat
b) [ ] se secretă din intestin direct în sînge
c) [x] apoproteina de bază este apo B48
d) [ ] lipidul predominant este colesterolul
e) [x] transportă trigliceridele exogene

332.Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

a) [ ] glicolipidele, triacilglicerolii, esterii colesterolului


b) [ ] prostaglandinele, acizii graşi liberi, ceridele
c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul
d) [ ] glicolipidele, fosfolipidele, esterii colesterolului
e) [ ] ceridele, sulfatidele, acizii graşi liberi

333.Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

a) [ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


b) [ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
c) [ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
e) [ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

334.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a) [ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol


b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
d) [ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare - nu

335.Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

a) [ ] are loc în stomac


b) [x] are loc în duoden
c) [ ] enzimele lipolitice sunt de origine biliară
d) [ ] bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric
e) [x] se digeră doar lipidele emulsionate

336.Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește NADPH generat în:

a) [ ] ciclul acizilor tricarboxilici


b) [ ] glicoliză
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
d) [ ] oxidarea acidului glucuronic
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

337.Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor


graşi):

a) [ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD


b) [ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
c) [ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
d) [ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

338.Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

339.Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

a) [ ] sunt reprezentanţi ai ceridelor


b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
c) [ ] reprezintă o rezervă de energie
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
e) [ ] se deosebesc după sarcina electrică

340.Fosfatidilinozitolii:

a) [ ] sunt precursorii vitaminelor liposolubile


b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
c) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi triacilgliceroli
d) [ ] inozitolul este un compus azotat şi poate fi fosforilat
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat
341.Funcţiile lipidelor:

a) [x] energetică
b) [x] izolatoare
c) [ ] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] contractilă

342.Gangliozidele:

a) [ ] conţin câteva resturi de glicerol


b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (NANA)
c) [ ] oligozaharidul este prezentat numai de glucoză
d) [ ] conţin şi resturi sulfat legate de galactoză
e) [ ] se conţin pe suprafaţa internă a membranelor

343.Glicerofosfolipidele:

a) [ ] sunt insolubile în solvenţi organici


b) [ ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
d) [ ] reprezintă o formă de stocare a energiei
e) [x] sunt componentele membranelor biologice

344.Glicerol-3-fosfatul se formează:

a) [ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
d) [ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
e) [ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

345.Glicolipidele:

a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide


b) [ ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sulfuric
c) [ ] gangliozidele sunt glicerofosfolipide
d) [ ] gangliozidele conţin acid fosfatidic
e) [ ] gangliozidele conţin cardiolipină, acid N-acetilneuraminic

346.Glucidele membranelor biologice sunt:

a) [x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


b) [x] fixate covalent de lipide sau proteine
c) [ ] aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice
d) [ ] responsabile de permeabilitatea membranei
e) [x] responsabile de comunicarea intercelulară
347.HDL:

a) [x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
c) [ ] transportă colesterolul spre tesuturile extrahepatice
d) [ ] sunt lipoproteine proaterogene
e) [ ] subiecţii cu HDL majorat prezintă un risc aterogen înalt

348.În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

a) [ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


b) [ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
d) [ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
e) [ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

349.În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

a) [ ] caprinic
b) [ ] caproic
c) [x] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic
350.În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:

a) [x] se oxidează
b) [ ] se reduc
c) [ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA
351Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (2):

a) [ ] butiril-CoA citrat
b) [ ] hidroxibutirat carnitină
c) [ ] acidul fumaric oxaloacetat
d) [ ] acetil-CoA aspartat
e) [x] acetil-CoA citrat
352.Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

a) [ ] monoglicerid
b) [ ] UDP-diglicerid
c) [x] acidul fosfatidic
d) [ ] CDP-diglicerid
e) [ ] acidul fosforic
353.La eicosanoizi se referă:

a) [x] tromboxanii
b) [ ] endotelinele
c) [ ] endorfinele
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele
354.LDL :

a) [x] contin apoB100


b) [ ] procentul colesterolului este foarte mic
c) [ ] se formează în plasmă din chilomicroni
d) [ ] se sintetizează în enterocite
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi
355.Lecitinele şi cefalinele:

a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


b) [x] sunt lipide structurale
c) [ ] sunt derivaţi ai sfingozinei
d) [ ] sunt grasimi neutre
e) [ ] au rol energetic

356.Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile
c) [ ] servesc ca sursă de substanţe proteice
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor
e) [ ] sunt sursă de intermediari pentru sinteza bilirubinei
357.Lipidele sunt:

a) [ ] substanţe organice solubile în apă


b) [ ] substanţe neorganice solubile în apă
c) [x] substanţe organice solubile în solvenţi organici
d) [ ] omogene după structură
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

358.Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

a) [x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă


b) [ ] acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele - prin transport activ
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
d) [ ] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie facilitată
e) [ ] acidul fosfatidic - prin transport pasiv

359.Metabolismul vitaminei D:

a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


b) [ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
c) [x] forma activă este calcitriolul
d) [ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
e) [ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni

360.Obezitatea:

a) [ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


b) [ ] este cauzată de hiperinsulinism
c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
e) [ ] este prezentă în hipertiroidie
361.Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:

a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei


b) [ ] prezenţa trano moleculă de FAD suplimentară
c) [ ] o moleculă de HSCoA suplimentară
d) [ ] o moleculă de NAD+ suplimentară
e) [ ] randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi

362.Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:

a) [ ] lignoсeric
b) [ ] oleic
c) [ ] palmitoleic
d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

363.Precursorul eicosanoizilor:

a) [ ] acidul arahic
b) [x] acidul arahidonic
c) [ ] acidul linolenic
d) [ ] acidul fosfatidic
e) [ ] acidul behenic

364.Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:

a) [ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
d) [ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
e) [ ] utilizează 2 molecule de FAD

365.Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:

a) [ ] acil-CoA + NADH + H+
b) [x] trans-enoil-CoA + FADH2
c) [ ] cetoacil-CoA + FADH2
d) [ ] hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
e) [ ] trans-enoil-CoA + NADH + H+

366.Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:

a) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH betahidroxiacil-CoA dehidrogenaza


b) [ ] trans-enoil-CoA + H2O transacilaza
c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
d) [ ] beta-oxoacil-CoA + FADH2, hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
e) [ ] tioacil-CoA + NADH + H+ tioesteraza

367.Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

a) [ ] enoil-CoA + H2O
b) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA
d) [ ] acil-CoA + NADH + H+
e) [ ] cetoacil-CoA

368. Proprietătile principale ale membranei:

a) [ ] simetria
b) [x] fluiditatea
c) [x] asimetria
d) [ ] imobilitatea componentelor
e) [ ] monostratul lipidic

369.Proteinele membranelor biologice:

a) [x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale


b) [x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
c) [ ] posedă numai capacitate de mişcare laterală
d) [x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară,
antigenică
e) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+

370.Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
b) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
d) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
e) [ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

371.Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):

a) [x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


b) [ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
c) [ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
e) [ ] este catalizată de enzima tiolaza

372.Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

a) [ ] generarea acetoacetil-CoA
b) [ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
c) [ ] ciclizarea scualenului
d) [ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

373,374

Reglarea biosintezei colesterolului:


a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza
b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

Ateroscleroza-b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage

Colesterolul:
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului
b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
d) [ ] posedă o legătură dublă în ciclul A la C3
e) [ ] catena laterală se finisează cu gruparea carboxil
b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
Miceliile lipidice-b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
Catabolismul VLDL d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
HDL-b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru: d) [x] sinteza colesterolului
Biosinteza colesterolului:
b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
Reglarea biosintezei colesterolului:
b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este- e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-
CoA
Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina): d) [x] activează transformarea colesterolului
în pregnenolonă
Substanţele organice neazotate ale sângelui:
a) [x] colesterolul
b) [x] trigliceridele
Selectaţi enzimele secretorii ale ficatului: c) [x] factorii coagulării sângelui
d) [x] lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
e) [x] ceruloplasmina

Acilglicerolii:

a) [ ] sunt constituenţi ai membranelor biologice


b) [x] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] reprezintă o formă de stocare a energiei
d) [ ] sunt mai grei decât apa şi se dizolvă în ea
e) [ ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:


c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:c) [x] acidul fosfatidic
Sinteza de novo a fosfogliceridelor:
d) [x] acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină
Care din compuşii de mai jos au caracter acid?c) [x] fosfatidilserina

Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):


a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina
Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] enzima este o decarboxilază

Fosfatidilcolina:
d) [x] rol structural - constituienţi a membranelor biologice
e) [x] rezultă prin metilarea fosfatidiletanolaminelor
Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:
b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
Sfingozina:b) [x] e component al sfingomielinei. c) [x] este constituent al glicolipidelor

Corpii cetonici sunt următorii compuşi: d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-
hidroxibutiric

375.Reglarea biosintezei colesterolului:

a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

376.Reglarea biosintezei colesterolului:

a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

377.Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită:

a) [x] lipazele pancreatice şi intestinale


b) [ ] lipoproteinlipaza
c) [ ] fosfolipazele A2, B, C, D
d) [ ] lipaza gastrică
e) [ ] colesterolesteraza

378.Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:

a) [ ] hidroliza beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrolaza


b) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrataza
c) [ ] dehidratara beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA dehidrataza
d) [x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza
e) [ ] oxidarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA oxidaza
379.Sfingomielinele conţin:

a) [ ] sfingozină, acid gras, glucoză, acid fosforic


b) [ ] etanolamină, acid gras, ceramidă, acid fosforic
c) [ ] polialcool ciclic, ceramida
d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină
e) [ ] acid fosfatidic, cholină, glicerol

380.Sintaza acizilor graşi:

a) [x] este un complex multienzimatic


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
d) [ ] reprezintă un tetramer enzimatic
e) [ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei

381.Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):

a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei


b) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea fosfatidiletanolaminei
c) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin decarboxilarea fosfatidiletanolaminei
d) [ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

382.Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):

a) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


b) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] enzima este o decarboxilază

383.Sinteza fosfogliceridelor:

a) [x] se poate realiza de novo


b) [x] se poate realiza din produse gata (calea de rezervă)
c) [ ] ca activator al intermediarilor sintezei de novo serveşte ATP-ul
d) [ ] ca activator al intermediarilor căii de rezervă serveşte GTP-ul
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul

384.Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:

a) [ ] 8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA


b) [ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
c) [ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
d) [ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
e) [x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil

385 .Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

a) [ ] sunt eliminate în sînge în sistemul venei porta


b) [ ] sunt eliminate în sînge la nivelul venelor hemoroidale
c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
d) [ ] se includ în resinteza lipidelor complexe în intestinul gros
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

386.Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

a) [ ] serina
b) [ ] cisteina
c) [x] S-adenozilmetionina
d) [ ] S-adenozilhomocisteina
e) [ ] tetrahidrofolatul

387.Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

a) [ ] are loc decarboxilarea substratului


b) [ ] are loc hidratarea substratului
c) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza NAD+-dependentă
d) [x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă
e) [ ] are loc dehidratarea substratului

388. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

389.Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-


oxidării:

a) [ ] necesită energie
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
d) [ ] AG pot fi transportaţi numai în stare liberă
e) [ ] AG sunt transportaţi de malic enzimă

390.Utilizarea acetil-CoA:

a) [x] se oxidează în ciclul Krebs


b) [ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
d) [ ] se include în gluconeogeneză
e) [x] se utilizează în cetogeneză

391.Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

a) [ ] sunt utilizaţi doar de ficat


b) [x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
d) [ ] pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoză

392.Vitamina A:

a) [ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
d) [x] are acţiune antioxidantă
e) [ ] se depozitează în ţesutul muscular

393.Vitamina D:

a) [ ] nu se sintetizează în organismul uman


b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
c) [ ] este derivat al glicerolului
d) [x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
e) [ ] colecalciferolul este de origine vegetală

394.Vitamina E:

a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


b) [ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
e) [ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos
395.Vitamina K:

a) [ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
d) [ ] posedă acţiune anticoagulantă
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II,
VII, IX şi X

396.Vitaminele liposolubile:

a) [ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
c) [ ] nu se depozitează în organismul uman
d) [ ] se acumulează în ţesutul muscular
e) [x] sunt derivaţi ai izoprenului

397.VLDL:

a) [x] apoproteina principală este apoB100


b) [ ] transportă trigliceridele exogene
c) [ ] sunt sintetizate în enterocitele intestinale
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
e) [ ] au rol antiaterogen

396. Vitaminele liposolubile:


a) [ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic
b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
c) [ ] nu se depozitează în organismul uman
d) [ ] se acumulează în ţesutul muscular
e) [x] sunt derivaţi ai izoprenului
397.VLDL:
a) [x] apoproteina principală este apoB100
b) [ ] transportă trigliceridele exogene
c) [ ] sunt sintetizate în enterocitele intestinale
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
e) [ ] au rol antiaterogen

398. Selectati lipidele amfipatice: (conțin o parte hidrofilă și o parte hidrofobă)


Fosfolipidele …

399. Selectati lipidele cu rol structural:


 Fosfogliceride : lecitine(fosfatidilcolina) , cefaline(fosfatidiletanolamina),
fosfatidilserina, fosfatidilinozitol, plasmalogene;
 Glicolipidele (glicosfingolipide) :cerebrozide, sulfatide, gangliozide
 Sfingomielinele (derivati ai sfingozinei) :ceramida (sfingozina+AG) ,sfingomielina
(ceramida +rest de fosforilcolina)
 colesterol

400. Selectati lipidele de rezerva: Lipid nepolar


Trigliceride

401.Selectati lipidele hidrofobe:

402. Selectati lipidele nepolare:


 cerurile,
 trigliceridele,
 colesteridele; Lipid polar
403. Selectati lipidele polare:
 fosfolipidele,
 glicolipidele,
 sfingomielinele,
 colesterolul.

404. Oxidarea acizilor gra�i cu numar impar de atomi de carbon:


a)in ultimul ciclu de beta-oxidare se obtine o molecula de propionil-CoA si una de acetil-CoA
b) oxidarea completa a propionil-CoA necesita vit H si B12
d) oxidarea completa a propionil-CoA necesita CO2, ATP, Mg2+
e)propionil-CoA se include in ciclul Krebs in forma de succinil-CoA
405. Acidul folic:
a) [ ] este aminoacid
b) [x] este vitamină
c) [ ] este coenzimă
d) [x] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid glutamic
e) [ ] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi glicină
406 Acidul tetrahidrofolic (THF) este donator �i acceptor de grupari:
b) [x] metil
d) [x] metilen
*metenil, Formil, oximetil, formimino

407 Acidul tetrahidrofolic (THF):


a) [ ] este vitamină
b) [x] este cofactor
c) [ ] participă la carboxilarea aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [x] participă la transferul grupărilor cu un atom de carbon

a) [x] participă la metabolismul serinei (Ser) şi al glicinei (Gly)


b) [x] Ser + THF ↔ Gly + N5,N10-CH2-THF + H2O
c) [ ] Gly + THF ↔ Ser + N5,N10-CH2-THF + H2O
d) [ ] Ser + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
e) [x] Gly + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
408 Alaninaminotransferaza (ALT):
a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi piruvat
b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre alanină şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a ALT creşte în hepatitele acute şi cronice, hepatopatiile toxice
d) [ ] are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
e) [ ] în afecţiunile hepatice activitatea serică a ALT scade
409 Albinismul:
a) [ ] este cauzat de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [x] este cauzat de deficienţa ereditară a tirozinazei
c) [x] persoanele cu albinism prezintă în risc crescut pentru cancerul de piele
d) [ ] persoanele cu albinism sunt protejate de razele ultraviolete
e) [ ] este însoţit de retard mental
410 Alcaptonuria:
a) [ ] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [ ] se acumulează fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
c) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a homogentizatdioxigenazei
d) [x] urina se înnegreşte în contact cu aerul datorită prezenţei acidului homogentizinic
e) [x] conduce la artroze
411 Amoniacul se obtine în urmatoarele procese:
a) [ ] ciclul Krebs
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] dezaminarea aminoacizilor
d) [ ] glicoliză
e) [x] degradarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice

a) [ ] transaminarea aminoacizilor
b) [x] neutralizarea aminelor biogene
c) [x] putrefacţia aminoacizilor în intestin
d) [ ] gluconeogeneză
e) [ ] oxidarea corpilor cetonici
412 Aspartataminotransferaza (AST):
a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi oxaloacetat
b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre aspartat şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a AST creşte semnificativ în formele grave ale afecţiunilor
hepatice
d) [x] în infarctul miocardic activitatea serică a AST atinge valori maximale în 24-48 ore
e) [ ] în infarctul miocardic şi afecţiunile hepatice activitatea serică a AST scade
413 Bilirubina indirecta:
c) [x] este transportată de albumine
d) [x] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină liberă
a) [x] este captată din sânge prin intermediul receptorilor specifici ai hepatocitelor
b) [x] este transportată în microzomi de ligandine
d) [x] în microzomi se supune conjugării cu acidul glucuronic
414 Bilirubina serica:
a) [x] constituie 8,5 - 20,5 μmol/L
b) [x] creşterea concentraţiei bilirubinei serice se manifestă prin ictere
c) [ ] în condiţii fiziologice în ser predomină bilirubina conjugată
d) [x] determinarea fracţiilor bilirubinei permite diagnosticul diferenţial al icterelor
e) [ ] în condiţii fiziologice în ser este prezentă exclusiv bilirubina liberă
415 Biosinteza asparaginei (Asn):
a) [x] Asn se sintetizează din acid aspartic
b) [ ] este catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
c) [x] este catalizată de asparaginsintetaza
d) [ ] reacţia nu necesită energie
e) [ ] Asn se sintetizează din glutamină
416 Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:
a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor
b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu
baza azotată corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2
417 Biosinteza glutaminei (Gln):
a) [ ] Gln se sintetizează din asparagină
b) [x] Gln se sintetizează din acid glutamic
c) [ ] este catalizată de glutaminaza
d) [x] este catalizată de glutaminsintetaza
e) [ ] reacţia nu necesită energie
418 Biosinteza hemului (a doua reactie):
a) [ ] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic +ATP → porfobilinogen + ADP + H3PO4 +
H2O
b) [x] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic → porfobilinogen + 2 H2O
c) [ ] reacţia este catalizată de porfobilinogen sintetaza
d) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat dehidrataza
e) [ ] coenzima este piridoxalfosfatul
419 Biosinteza hemului (prima reactie):
a) [x] Gly + succinil-CoA → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2
b) [ ] Gly + succinil-CoA + ATP → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2 + ADP +
H3PO4
c) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat sintaza
d) [ ] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat decarboxilaza
e) [x] enzima este reglată prin inducţie-represie de hem
420 Biosinteza hemului (selectati substantele necesare):
a) [ ] glutamina
b) [x] glicina
c) [x] succinil-CoA
d) [x] Fe2+
e) [ ] acidul aspartic
421 Biosinteza hemului (transformarea protoporfirinei IX în hem):
a) [ ] protoporfirina IX + Fe3+ → hem + 2H+
b) [x] protoporfirina IX + Fe2+ → hem + 2H+
c) [x] reacţia este catalizată de enzima fierochelataza
d) [ ] enzima este activată alosteric de hem
e) [x] deficienţa enzimei conduce la protoporfirie primară
422 Biosinteza nucleotidelor citidilice:
a) [x] CTP se sintetizează din UTP
b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4
423 Biosinteza nucleotidelor timidilice:
a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare -CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este metionina
424 Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate în
metabolismul fenilalaninei �i al tirozinei:
a) [x]