Sunteți pe pagina 1din 1

Model cerere demisie cu preaviz

NOTIFICARE DEMISIE

Subsemnatul _____________________________________________________________,
angajat al societatii ____________________________________________________________ in
functia de _____________________________________________________ prin prezenta va
notific incetarea contractului individual de munca incepand cu data de
______________________ conform articolului nr. 81 alin. (1) din Codul Muncii

Mentionez ca perioada cuprinsa intre data notificarii si data incetarii contractului de munca
reprezinta preavizul legal, conform art. 81, alin 4 din Codul Muncii.

Data, Semnatura,

Am luat la cunostinta,

___________________________

Reprezentant legal angajator

S-ar putea să vă placă și