Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea personajului Cristișor Dămian

de M. Sadoveanu
I. Introducere:
- Cristișor Dămian este personaj principal;
- este un negustor, are o dugheană la Iași;
- are o situație materială bună, ceea ce îi permite să facă o călătorie mai lungă;
- este un om credincios, cu frică de Dumnezeu;
- oaspete la hanul Ancuței, revenit din Lipsca (Leipzig), un povestitor și personaj;
II. Cuprins
Caracterizare directă: autor, alte personaje, autocaracterizarea;
a) autorul:

Atunci apăru in lucirea făcliei de seu, mişcându-se spre gazdă, un bărbat bărbos cu căciulă şi cu giubea.
Barba-i era astâmpărată şi rotunjită de foarfece; râdea cu obraji plini şi bogaţi de creştin bine hrănit.

- trăsătura dominantă: bărbat îngrijit, binedispus, credincios, sociabil, comunicativ

b) autocaracterizarea: replica personajului

– Mă cheamă Dămian Cristişor, întregi negustorul, şi am dugheană la Ieşi, în uliţa mare.

- trăsătura dominantă: înstărit, inteligent, își permite să călătorească, bun întreprinzător; exemplu
pentru noi;

Caracterizare indirectă: acțiuni, vorbe, comportament, fapte etc.


a) acțiuni:
Am trecut fără nacaz graniţa la nemţi ş-am dat la Cernăuţi. De-acolo la Liov. Şi-n Liov am pus marfa
noastră în tren şi-n puţine zile am ajuns la Ştraţburg, ş-am vândut batalii c-un galbăn bucata.

- trăsătura dominantă: curajos, hotărât, dovedește spirit comerciant (este un speculant); descurcăreț;

b) relația cu alte personaje:

- vameșii îl întreabă dacă nu le-a adus „câte-un dar de la iriticii şi ticăloşii aceia de nemţi”; negustorul le-a
dat câte un baider (fular lung, şal),
- „ca să nu-mi spintece boccelele”; în lunca Moldovei, l-a oprit un călăreţ „frumos şi voinic”, cerându-i banii
pe care-i avea asupra lui, dar pentru că nu vânduse marfa şi nu avea deloc bani, i-a dat în dar „un baider de
lână roş”, spre mulţumirea hoţului.

- trăsătura dominantă: darnic, atent cu oamenii, respect, educat, pașnic, calculat;

III. Concluzia:

- model:
- portret fizic:
- portret moral: