Sunteți pe pagina 1din 2

Dos.nr.

3-91/21
2-21088959-02-3-14062021-1
HOTĂRÂRE
În numele legii
dispozitiv
17 iunie 2021 mun. Chișinău

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ


al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

în componență:
Președintele ședinței, judecătorul Anatolie Minciuna
Judecătorii Ion Muruianu și Ecaterina Palanciuc
Grefier Liliana Matei

examinînd, în ședință publică, cauza în contencios administrativ la acțiunea


înaintată de către Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor împotriva Comisiei
Electorale Centrale, terț Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate cu privire la
anularea răspunsului nr.CEC-8/4175 din 12.06.2021 și obligarea examinării contestației
depuse înregistrată nr.CEC-10AP/6 din 09.06.021,
conform art.224 al.(1) lit. b) Cod administrativ, art. 74 Cod electoral, completul
specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil,
comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite acțiunea înaintată de Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor


împotriva Comisiei Electorale Centrale, terț Partidul Politic Partidul Acțiune și
Solidaritate cu privire la anularea răspunsului nr.CEC-8/4175 din 12.06.2021 și obligarea
examinării contestației depuse înregistrată nr.CEC-10AP/6 din 09.06.2021.
Se anulează răspunsul Comisiei Electorale Centrale nr.CEC-8/4175 din 12.06.2021.
Se obligă Comisia Electorală Centrală să examineze contestația depuse de către
Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor înregistrată nr.CEC-10AP/6 din
09.06.2021 către Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate în fond cu emiterea
hotărîrii în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de examinare
și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat
prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20.07.2010 și Regulamentului cu privire la activitatea
Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea CEC nr.137 din 14.02.2006.
Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 1
(una) zi de la pronunțare, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.
Președintele ședinței, judecătorul Anatolie Minciuna

Judecător Ion Muruianu

Judecător Ecaterina Palanciuc