Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL VECINILOR

PRIVIND DEBRANŞAREA TOTALĂ DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE CENTRALIZAT

A APARTAMENTULUI Nr….………., situat în Str. ..……………………………………………………………………

Nr…………., Bloc ……………….., Scara ……………., Sector……….., BUCUREŞTI

VECIN NR. NUME DATA / SEMNĂTURA

APARTAMENT PRENUME
STÂNGA

DREAPTA
SUS

JOS

Semnatarii acestui acord au luat la cunostinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzut în art. 326 din
Codul Penal.

Asociaţia de Proprietari / Locatari a blocului …………. situat în Strada .………..……………………………………… Nr………..,


sector……………, Bucureşti, confirmă autenticitatea vecinilor / proprietarilor şi a semnăturilor acestora.

Preşedinte Asociaţia de Proprietari / Locatari,

Nume / Prenume ………………………………………………….….

Semnătura…………………………………………………………………

Ştampila ……………………………………………………………………

Data…………………………………………………………………………..

Notă : Verificarea veridicitătii semnăturilor vecinilor, precum si numărul acestora NU INTRĂ în atributiile CMTEB,
aceasta fiind sarcina exclusivă a Asociaţiei de Proprietari / Locatari, care confirmă aceste informatii prin semnatură
şi ştampilă.