Sunteți pe pagina 1din 2

Seminarul 11

Mai 6, 2020 Analiză economico-financiară a grupurilor de societăţi

Analiza performanţelor în cadrul companiei OMV PETROM GROUP


Obiective urmărite:
- explicarea conceptului de performanţă a companiei;
- identificarea indicatorilor ce masoară performanţele companiei;
- analiza şi interpretarea performanţelor companiei.

Introducere
(Sursa: ZF.ro, autor: Roxana Petrescu, titlul articolului: Petrom scrie istorie: Profit de 1,091 miliarde de euro anul
trecut. Este cel mai mare câştig înregistrat vreodată de o companie din România. Rezultatul în lei este cu 22% mai
mare decât cel din anul precedent, 19 februarie 2014)

Petrom, cea mai mare companie din România, a ajuns anul trecut la un profit net de 1,091 miliarde de euro, cel
mai mare din istoria sa. Rezultatul, în lei, este cu 22% mai mare decât cel din anul precedent. Afacerile producătorului
de petrol şi gaze au ajuns în 2013 la 24,1 miliarde de lei (5,4 mld. euro), în scădere cu 8% faţă de 2012, arată rezultele
preliminare consolidate anunţate de companie.
Profitul raportat azi de Petrom este cel mai mare înregistrat vreodată de o companie din România.
„În 2013, România a înregistrat o creştere economică mai mare decât anticipat, însă consumul a rămas scăzut,
iar povara fiscală a continuat să crească. În pofida cererii scăzute din sectorul de gaze şi electricitate, a contracţiei
marjelor de rafinare şi prețurilor la electricitate, Petrom a înregistrat o performanţă financiară solidă, datorită
iniţiativelor operaţionale şi de control strict al costurilor, precum şi datorită mediului favorabil al preţului la țițeiˮ,
spune Mariana Gheorghe, directorul general executiv al companiei.
Dincolo de profitul net record anunţat azi, de 4,824 miliarde de lei (peste
1 miliard de euro), compania a anunţat şi o creştere a producţiei de petrol şi gaze din România.
Deşi creşterea este marginală, numai 0,26%, ea este un semnal pozitiv.
„În activitatea operaţională, am crescut cu succes producţia de hidrocarburi din România, compensând declinul
natural, şi ne-am angajat în parteneriate ce vizează deblocarea potenţialului onshore. În Marea Neagră, am continuat
activităţile de explorare prin finalizarea achiziţiei de seismică 3D şi am făcut pregătirile pentru reluarea campaniei de
explorare la jumatatea anului 2014. Din momentul privatizării, am asigurat dezvoltarea companiei noastre şi viitorul
producţiei de hidrocarburi, prin reinvestirea a aproximativ 85% din profiturile operaţionale, respectiv 10 miliarde de
euro cumulatˮ, a mai spus Mariana Gheorghe.
Compania a terminat anul cu 19.619 de angajaţi, cu 2.031 mai puţini faţă
de 2012.
Acestea sunt rezultatele consolidate ale companiei, care nu reflectă numai evoluţia pe piaţa din România.
Informaţii disponibile - Extras din situaţiile financiare

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)
Indicatori 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Venituri din vânzări 26.258,13 24.185,22 21.541,26
Cheltuieli directe
(696,04) (646,20) (479,70)
de distribuţie
Costul vânzărilor (17.305,65) (15.484,69) (15.815,11)
Marja brută 8.256,44 8.054,33 5.246,45
Profit înainte
de dobânzi 5.662,00 5.957,86 3.338,30
şi impozitare (EBIT)
Profitul
4.826,26 5.698,60 2.909,18
din activitatea curentă
Profitul net al anului 3.946,10 4.824,04 2.099,67

Total active 38.144,62 40.046,87 43.124,77


Total capitaluri proprii 23.405,34 26.641,68 27.005,28
Mai 6, 2020

Nr.crt. Indicatori 2012 2013 2014 Indici % Indici %


2013/2012 2014/2013
1 CA 26258 24185 21545
1.1. CA E&P (Exploatare si 12992 13220 12889
productie)
1.2. CA G&E (Gaze si energie) 4143 4315 4375
1.3. CA R&M (Rafinare si 9123 6650 4281
Marketing)
2. EBIT 5662 5958 3338
2.1. EBIT E&P 5467 5529 3132
2.2. EBIT G&E 57 43 56
2.3. EBIT R&M 138 386 150
3. EBITD 8724 8437 7791
3.1. EBITD E&P 7521 8018 7201
3.2. EBITD G&E 450 324 49
3.3. EBITD R&M 753 95 541
4. Marja bruta 8256 8054 5246
5 Profit din act curenta 4826 5699 2909
6. Profit net din ex. fin. 3946 4824 2100
7. Profit net al societății 3953 4821 2103
dominante

Nr. Indicatori 2012 2013 2014 Indici % Indici %


crt. 2013/2012 2014/2013
1 Rata rentabilitatii financiare = Rez net
total/ Capitol propriu (inclusiv interese
care nu controlează) *100
2. Viteza de rotație a activului total
CA/At
3. Factorul de multiplicare a capitalului
propriu
At/Kp
4. Rata rentabilității nete Pn/CA

a) Calculaţi şi analizaţi performanţa companiei prin:


- Indicatorii în mărime absolută: cifra de afaceri, profit, EBIT, EBITDA, marja brută, profit net;
- Rata rentabilității financiare;
b) Identificaţi strategii de creştere a performanţelor companiei.

Bibliografie/ Surse informaţionale utilizate:


Rapoartele anuale pentru 2013 şi 2014
Articol Ziarul Financiar

Material preluat și adaptat din lucrarea Analiză și evaluare economico-financiară, Ion Anghel –coord.

S-ar putea să vă placă și