Sunteți pe pagina 1din 9

I

I
i

t
I
,

Activit5li concepute de Coline Creton gi R6my L6glise

r
tfr
Cuprins

Activitilile mele ...........7

Reprezentarea culorilor gi a materialelor


Nua*tele culnriicr ............8
Amestecurile de cui*ri .....................9
Greutatee materiai*lor ........... ...... 10
Neturale sau artifielale? ....... ......... 11

Orientarea in timp
5*ar*l* *ra .........
ir'ldEc$
Rutina rc*m :iE*i** .............. .............I4
R*etn *r:*tEnip*s"i1*r......... .............. 16
ffi**te !ilft!l*r.....
Adaptar*a !* c*ndi{iEtr* :n*t**.............. ......... 19

Descoperirea lumii vii gi a mediului inconjurdtor


Cu e* se hr*n*sc?............ ............... 20
Curn s* numesc? ............22
il*m *unt?............... ........23
*eplas*r*#.............. ........24
Urme*e ...........25
Mlsdiul ** r:ia{a ..............26
Fiinrplp ...........28
*e la *u la brnas*$ .......29
t* ia ou l* fii.rt*rs ..........30
De in *u la beh*lu5 ........31
d&s 'i fr
tr- d ffi ...p*fu H# *ueff*= -- -=##-

::+i:::!i+,=.=:::ir:+,:-a::!i=::j:::.ii:;ii,:!i.i:::.i::::-:.it:: __ __=
:l
il€
:.r ii!

a::
::I
r:
*

!::

k :J
.., li
.t

=ii
::r :i:
it! E

:::
:a' ::
+t:
:j ;:-
l:,
+=:
.i
--il:B:..::::;::-.:.:::::;;;9g...;L1:1";=.;:.5Lg:;..;.
:-.g=.:_.=r,€

t-
-----r
i f,lot* pentru piringi: i
! Ceref i-i.c-opilului si giseasci in case cinci obiecte care au sYvvsYr
aceeagi vvrvs!
t

'cr in
culoare,
s' dar tt' i
i nuante diferitg. I
I

--------.:
. P- - l,""r q'.c.a.,t.a.
"06r^rr c'.mo^Ltrx^and" "rr ^"",QtZ

I
I I
I I
t I
\

O+
f
I t
r I
I I
- \

I
I I
I I
I I
\

I
I I
I I
I I
\

I
I I
I I
I I
\

I
I I
I I

t I
\

9
t:'lt "' j' ;''

ir* oidi^.a,/ dr ,Q- J ^^i


tttu-tr,Q"
^rgr^ ,Q- *,t
P^
^
W, m-,Qr
,Y\.o.i d*,8^ 4 h-,t^* J,m.o.i
*tr.f F^i ,Q,, T tryr*^r, *,t ,rr,.i Xrr"^rl

10
'l
$r qnAL
p;^r"z
-wffi

ffr

,r.AW @
di^,, p
L. [)- r.
b[Ar,/.a" dMtlr

la

G
Xs
G cilIi,s din" ar^,
il** cr;^r',tr"T,
1.o""t6, ff,.""

'm"qA; a;r*l"r t*
NotA pen€=* p#e-fiwe$$;
Erplicafi-i copilului ca, pornind de la un element natural, putem crea un material nou,
de exemplu, sticla este facuti pornind de la nisip.

'!n
*c" E-E
gF
gd i*j -*"

fl"itu€"e. tH" F:re* E+ __+=


Xryr"€J L€*:aJ
H'*
ot
?F
e ,i;

s J\L-,'BI'tf*""
3^r ,r)alL,a. rJ&/rru/nfJl.c,
*W,
*ri
T-.."^,n.c,,.'.,t,.il.4ro
o,, m,B-
ai fo
"!. {t ^}ta$il

a\ * o*
€.ffi !!
t::r.i1-1
.tgl5-=

i Noti pentru pfirinfi: I

i Cereli-i copilului si giseasci in casi fiinfe 9i obiecte, astfelincit si incurajali


i experimentarea senzoriali (texturi, gr"rti1i, i

"riorij. :
I

12
S*@**#Affe ffiffi

oD" f
st)\.

ora 12 ora 20

l----------
p5rinfi:
|

! lloti pentru
! ?r'opunefi-i copilului si observe pozilia soarelui pe cer la diferite ore din zi: ora 10,
t

i -" 1 2, ora 16, ora 18 gi ora 20. i

15