Sunteți pe pagina 1din 6

Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman Casa Corpului Didactic Teleorman

Nr. ……………./………………………… Nr. …………………./………………………..

CERCUL PEDAGOGIC AL DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT


ZONA TURNU MAGURELE
AN SCOLAR 2020-2021
SEMESTRUL II – 03.06.2021
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN
Nr. 140/02.06.2021

PROGRAM:
* 11.00 - 11.10 – Conectarea online a participantilor
* 11.10 – 11.30 – Cuvant de deschidere si prezentarea scolii
* 12.00 - 12.30 – Prezentare Power Point cu tema:

”Desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare in perioada online”


Ora 12.00 - 12.30 - Discutii

Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman,


Inspector Scolar General, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman,
prof. Iuliana Stancu Inspector Scolar General Adjunct,
prof. Ramona Daniela Vija

Casa Corpului Didactic Teleorman,


prof. Marinela Iana

Scoala Gimnaziala Traian, Resposabil cerc pedagogic,


Director, Director,
prof. Constantin Cojoaca prof. Adrian Emanuel Silimon

“ Ne aflăm astăzi într-un moment important din


istorie. Criza Covid-19 a dus la o schimbare de
paradigmă a modului în care elevii și studenții din
întreaga lume pot învăța. Prin urmare, este mai mult
ca niciodată esențial ca întreaga comunitate să se
reunească pentru a face posibil accesul tuturor la
informații și cunoștințe, prin intermediul Resurselor
Educaționale Deschise.”
Stefania Giannini, director general adjunct pentru educație și Moez Chakchouk, director general adjunct pentru
comunicare și informare din cadrul UNESCO

Criză și soluții
  UNESCO (2020) a declarat că, începând cu 17 mai, aproape 1,21
miliarde de cursanți au fost afectați, reprezentând 69,3% din
totalul populației școlare pe plan global. Deși educația online și la
distanță nu este nouă, provocări cu privire la acest tip de sistem și în
această situație neașteptată și critică au apărut în întreaga lume:
 Lipsa timpului de pregătire: Profesorii nu și-au pregătit conținuturile
de învățare pentru a se adapta la educația online, iar pregătirea unui
astfel de conținut necesită timp. În mod similar, mai multe
universități și școli nu și-au îmbunătățit mediile de învățare online
pentru a sprijini acest tip de experiență de învățare. 
 Deconectarea profesorului/cursantului: În această primă aplicare a
învățării online pe termen lung (fără învățare față în față sau
învățare mixtă), atât profesorii, cât și cursanții nu trebuie să simtă
că sunt lăsați fără sprijin în timpul proceselor de predare și
învățare.  
 Necesitatea unor abordări pedagogice eficiente: Sunt necesare noi
abordări pedagogice, care să fie mai eficiente pentru a menține
motivarea și implicarea cursanților pe parcursul acestei lungi
perioade de învățare online, ținând cont în special de faptul că rata
abandonului școlar în învățământul la distanță este, în general, mai
mare decât în cazul învățământului desfășurat fața în față.  

 Ministerul Educației și Cercetării a lansat portalul de informare


educatiacontinua.edu.ro, instrument online dedicat tuturor celor
interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura
activitatea în anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a
evoluției pandemiei de COVID-19. 

 ehttp://educatiacontinua.edu.ro
 La scurt timp după suspendarea cursurilor școlilor a fost creat acest
spațiu pentru toți profesorii dornici să valorifice noile tehnologii în
activitățile de învățare cu elevii, fructificând experiența și
rezultatele obținute până acum în proiectul CRED (site si pagina
Facebook).  Ulterior, din dorința de a acoperi cât mai multe dintre
nevoile profesorilor, au ales să pună la dispoziție și resurse din surse
din afara Proiectului CRED.

 Pentru a contribui la depășirea problemei timpului limitat de pregătire a


conținutului didactic online, profesorii trebuie să utilizeze miile de resurse
educaționale deschise (RED) publicate de Ministerul Educației disponibile
și în alte arhive naționale și internaționale, precum și instrumentele,
platformele și tehnologiile existente online.
 Termenul de resurse educaționale deschise (RED) a fost definit ca fiind:
„materiale didactice și de cercetare în orice format și suport care se află
în domeniul public sau care se află sub drepturi de autor și care au fost
difuzate sub o licență deschisă ce permite accesul gratuit, [reutilizarea],
[refolosirea], adaptarea și redistribuirea de către alte persoane”. 
e
Alte directoare în limba română cu RED sau acces
deschis sunt:
http://manuale.edu.ro
http://digitaledu.ro
http://reteauaedu.ro
http://iteach.ro
https://www.oerup.eu/ro
http://educatie.inmures.ro
https://kidibot.ro
http://digitaliada.ro
https://dacobots.com
http://scoaladinvaliza.ro
http://indreptardigital.ro
https://www.noi-orizonturi.ro/resurseeducationale
https://www.twinkl.ro
http://www.educatieonline.md
G-Suite for Education

In urma unui proiect cu finantare din partea Consiliului local al comunei,


toti elevii scolii au primit tablete cu abonament la internet preplatit pentru
o perioada de doi ani. De asemenea, in luna noiembrie 2020, scoala a
doata cu table interactive si laptop pentru fiecare clasa, astfel facilitandu-
se procesul de predare online, in special in perioadele in care acesta s-a
desfasurat in scenariul galben.

Pentru activitățile de predare online, cadrele didactice de la scoala


noastra au utilizat suita Google pentru Educație, integrând diverse RED-
uri. Elevii au participat atât la activități individuale cât și de grup, creând
proiecte și prezentări, pentru care au trimis fotografii și conținut
multimedia pe platformele online ale clasei. 

În timpul procesului de învățare online, cadrele didactice au acționat ca


facilitatori ai procesului de învățare. Au ajutat elevii să-și realizeze temele
și proiectele, furnizându-le referințe utile spre lecturare. De asemenea,
au jucat un rol activ în construirea unui mediu de învățare de încredere,
încurajându-și continuu elevii să își împărtășească opiniile și
răspunsurile. 

Evaluarea a fost facuta in sistem sincron, atat oral cat si scris, prin
intemediul testelor de evaluare pe care cadrele didactice le-au creat in
platforma G-suite, prin intermediul Google forms, acestea constand in
teste cu corectare automata si cu timp de lucru limitat. De asemenea, s-
au folosit si platforme de lucru dedicate anumitor materii (invatamant
primar, limba engleza, limba franceza), care ofera resurse interactive
adaptate la sistemul online atat pentru desfasurarea lectiilor cat si pentru
efectuarea evaluarilor cu corectare automata si stocarea notelor in
platforma. Asfel, cadrele didactice au avut o vedere de ansamblu asupra
progresului elevilor.

Platforme dedicate cu resurse interactive adaptate la sistemul online:

* www.liveworksheets.com
* www.islcollective.com
* www.twinkl.com
Desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare in sistem online la nivelul
Scolii Gimnaziale Traian

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 


 relativa flexibilitate a programului  timpul exagerat petrecut în fața device-
 dotarea scolii si a elevilor cu mijloacele urilor
tehnologice necesare desfasurarii  lipsa de certitudine... învățăm din
orelor online mers, ne adaptăm din mers... când,
 accesul rapid la informații de fapt, nu mergem
 verificarea rapidă a informațiilor  pregătirea lecției online necesită mult
 acces rapid la numeroase mijloace mai mult timp, mult mai multă
adiacente necesare unei bune desfășurări imaginație
a lecțiilor: fond muzical, imagini,  corectarea materialelor este mult
videoclipuri tematice, materiale interactive mai solicitantă (mai ales a celor
etc. fotografiate / scanate după „scrisul
 școala online ne-a demonstrat că: de mână”)
teoretizarea și utilizarea excesivă a  comunicarea poate fi doar aparentă...
conceptelor operaționale au pierdut teren unii elevi nu au deschis camera /
în situații de criză! microfonul... motivând că nu
 deschiderea către o varietate de formule de funcționează - între timp, făcând
predare / evaluare online altceva, dar nimeni nu poate
 deschiderea cadrelor didactice catre contesta că nu a fost prezent!
colaborare si schimb de experienta prin  elevii pot să nu trimită materialele
creearea si publicarea de RED-uri la timp, motivând că „nu au avut
 atat elevii cat si cadrele didactice s-au net!”,
adaptat la aceasta situatie de criza si  dependența de semnalul de internet
au depus eforturi pentru buna care este din ce în ce mai
desfasurare a procesului instructiv- solicitat, de curentul electric ce se
educativ. poate opri, etc.

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 permanent„update” didactic! căutând  pericol pentru sănătate!!! o persoana,
formula optimă, învățăm permanent, măcar fie ea elev sau professor, care stă 6 ore
din curiozitate... accesăm cât mai multe (presupunând că aceasta ar fi
platforme media!, deși se stă mult mai mult!) în
 șansa de a înțelege că, în situații de criză, fața unui device poate ajunge la
în învățământ prioritară este empatia!!! probleme de sanitate
 șansa de a fi mai „aproape” de universul  pericol social în ceea ce privește
copiilor! comunicarea pe viitor a elevilor /
 posibilitatea de a experimenta diverse profesorilor
activități interactive si de a utiliza  pot fi diluate / eliminate momente
resursele manualului digital la maxim, importante din procesul didactic
deci lectii mai atractive!!!  vulnerabilitate mult mai mare decât la
 șansa de a ne imbunatati competentele ora obișnuită (părinți care stau în
digitale , atat pentru cadre didactice cat spatele elevilor si le sugereaza
si pentru elevi. raspunsurile la
intrebari/exercitii/teste... am văzut
elevi care se uitau când la profesor,
când la părinte)
 înlocuirea „scrisului de mână” cu cel
tehnoredactat...(scrierea
tehnoredactată este păgubitoare din
punct de vedere intelectual!)
 înregistrările intalnirilor pot fi valorificate
/ postate și pe alte site-uri fara
acordul participantilor
 pot fi periclitate foarte ușor materialele
cu titlu de autor

S-ar putea să vă placă și