Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la limba română.

Unitatea 6 „Și ei au fost copii”


Data____________________ Numele______________________________

Citește cu atenție textul.


Cum am devenit muzician
după Eugen Doga
„Duminicile, mama mă lua de mână și mergeam împreună în centrul satului, unde
concerta moș Fedot alături de taraful său. Ascultam vrăjit cum cânta bătrânul lăutar care,
deși era orb, avea un talent înnăscut. În clipele acelea, în inima mea se aprindea o dorință
aprigă să fac și eu ceva deosebit. Voiam să creez ceva frumos, încât oamenii să exclame:
- Ce mic este, dar ce muzică grozavă a alcătuit!
Gândul acesta m-a frământat multă vreme...”
Eugen Doga
1 Încercuiește varianta de răspuns corectă.
 Titlul textului este L0123
a. Moș Fedot b. Eugen Doga c. Cum am devenit muzician
 Textul conține
a. 6 propoziții b. 5 propoziții c. 7 propoziții
 Ultimul cuvânt din text este
a. duminicile b. gândul c. vreme
2 Transcrie din text o propoziție exclamativă. L012
______________________________________________________________
3 Formulează o întrebare în baza textului. L01
______________________________________________________________
4 Completează tabelul cu părți de vorbire din text.
Substantive Verbe Adjective L0123

5 Unește cuvintele cu explicațiile lor.


 răgaz muzicant popular care cântă la un instrument L0123
 lăutar părere de rău (față de suferința cuiva)
 compătimire moment de odihnă, timp liber
6 Trece verbele la numărul plural.
eu scriu – noi_____________ tu dansezi – voi ______________ L01234
el merge – ei _____________ ea tace – ele _________________
7 Alcătuiește o propoziție cu un verb la persoana I, numărul singular. L012
_______________________________________________________________
8 Analizează părțile de vorbire de mai jos:
 cântă - ____________________________________________________ L012
 noi - _____________________________________________________
9 Alcătuiește propoziții în care cuvintele date să fie partea de vorbire
cerută. L012
 bătrân (substantiv, adjectiv) L012
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 vii (verb, adjectiv) L012
_______________________________________________________________
L012
_______________________________________________________________
10 Alcătuiește un text din 6 enunțuri utilizând următoarele cuvinte:
minunat, soare, eu, bucurie.
________________________________ L01

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________ L01
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ L012
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ L0123
_______________________________________________________________

Total: 40 de puncte Ai acumulat: _______ puncte