Sunteți pe pagina 1din 4

1.

EXEMPLE PRACTICE PRIVIND CEDAREA ȘI TRANSFERUL RAMURII DE ACTIVITATE


EXEMPLUL 1- CEDARE RAMURĂ DE ACTIVITATE FĂRĂ FOND COMERCIAL: Societatea Alfa (cedent) cedează o
ramură de activitate către societatea Beta (beneficiar).
1. Activele și datoriile aferente ramurii de activitate cedate sunt evaluate de un evaluator autorizat, valorile juste rezultate fiind
următoarele:

Elemente de activ și daotrii Valori contabile Valori juste


Terenuri 120.000 120.000
Clădiri 85.000 75.000
Amortizare clădiri (15.000) (15.000)
Materii prime 45.000 45.000
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (5.000) (5.000)
Clienți 16.000 16.000
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți clienti (1.000) (1.000)
Furnizori (85.000) (85.000)
Active nete 160.000 150.000
2. Informații despre activele societății Alfa:
Valoarea contabilă a construcțiilor este egală cu valoarea lor fiscală;
 Ajustările pentru deprecierea stocurilor nu au fost deductibile fiscal;
 Ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți au fost deductibile fiscal.
3. Societatea Beta emite 10.000 acținui, în schimbul activelor și datoriilor primite de la societatea Alfa, valoarea nominală 10
lei/acțiune și valoarea contabilă 15 lei/acțiune.
4. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.
EXEMPLUL 2 – CEDARE RAMURĂ DE ACTIVITATE FOND COMERCIAL NEGATIV: Societatea Alfa (cedent) cedează
o ramură de activitate către societatea Beta (beneficiar).
1. Activele și datoriile aferente ramurii de activitate cedate sunt evaluate de un evaluator autorizat, valorile juste rezultate fiind
următoarele:

Elemente de activ și datorii Valori contabile Valori juste


Terenuri 120.000 135.000
Clădiri 85.000 85.000
Amortizare clădiri (15.000) (15.000)
Mărfuri 45.000 45.000
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (5.000) (5.000)
Clienți 16.000 16.000
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți (1.000) (1.000)
Furnizori (85.000) (85.000)
Active nete 160.000 175.000

2. Informații despre activele societății Alfa:


Valoarea contabilă a construcțiilor este egală cu valoarea lor fiscală;
 Ajustările pentru deprecierea stocurilor nu au fost deductibile fiscal;
 Ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți au fost deductibile fiscal.
3.Societatea Beta emite 10.000 acținui, în schimbul activelor și datoriilor primite de la societatea Alfa, valoarea nominală 10
lei/acțiune și valoarea contabilă 15 lei/acțiune.
4. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.
EXEMPLUL 3 – CEDARE RAMURĂ DE ACTIVITATE FOND COMERCIAL POZITIV: Societatea Alfa (cedent) cedează o
ramură de activitate către societatea Beta (beneficiar).
1. Activele și datoriile aferente ramurii de activitate cedate sunt evaluate de un evaluator autorizat, valorile juste rezultate fiind
următoarele:

Elemente de activ și daotrii Valori contabile Valori juste


Terenuri 120.000 135.000
Clădiri 85.000 85.000
Amortizare clădiri (15.000) (15.000)
Mărfuri 45.000 45.000
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (5.000) (5.000)
Clienți 16.000 16.000
Ajustări deprecierea creanțelor clienți (1.000) (1.000)
Furnizori (85.000) (85.000)
Active nete 160.000 175.000

2. Informații despre activele societății Alfa:


Valoarea contabilă a construcțiilor este egală cu valoarea lor fiscală;
 Ajustările pentru deprecierea stocurilor nu au fost deductibile fiscal;
 Ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți au fost deductibile fiscal.
3.Societatea Beta emite 10.000 acținui, în schimbul activelor și datoriilor primite de la societatea Alfa, valoarea nominală 10
lei/acțiune și valoarea contabilă 18 lei/acțiune.
4. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.
EXEMPLUL 4 – VÂNZARE RAMURĂ DE ACTIVITATE: Societatea Alfa îi vinde societății Beta o ramură de activitate la
prețul de vânzare de 180.000 lei.
1.Situația activelor și a datoriilor ramurii de activitate cedate de societatea Alfa se prezintă astfel:

Elemente de activ și daotrii Valori contabile Valori juste


Terenuri 120.000 135.000
Clădiri 85.000 85.000
Amortizare clădiri (15.000) (15.000)
Mărfuri 45.000 45.000
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (5.000) (5.000)
Clienți 16.000 16.000
Ajustări deprecierea creanțelor clienți (1.000) (1.000)
Furnizori (85.000) (85.000)
Active nete 160.000 175.000