Sunteți pe pagina 1din 39

EXEMPLUL 1: FUZIUNEA - METODA ACTIVULUI NET

Societatea A absoarbe societatea B


A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
281 200.000 500.000
371 250.000 300.000
401 500.000 630.000
5121 50.000 30.000

În protocolul de predare-primire se prevede că activele vor fi predate la valoarea brută.


A ABSORBANT B ABSORBIT
1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei
+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 600.000 lei/10.000 acțiuni = 60 lei/acț VCAb = 1.200.000 lei/5.000 acțiuni = 240 lei/acț

Acțiuni emise de A = 1.200.000 lei/60 lei/acț = 20.000 acțiuni


VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț
● La A capitalul propriu crește cu 1.200.000 lei
- La A capitalul social crește cu 20.000 acțiuni x 50 lei/acț = 1.000.000 lei
= Prima de fuziune = 200.000 lei
PPP:
ELEMENTE B
1.200.000 lei
212 2.000.000 lei
281 (500.000 lei)
371 300.000 lei
5121 30.000 lei
401 (630.000 lei)
A B
1.Înregistrare creștere capital social si prima de 1. Închidere capitaluri proprii:
fuziune: 1.000.000 1012 = 456 1.200.000
1.200.000 456 = 1012 1.000.000 200.000 1068
1042 200.000
2.Preluare active: 2. Transmitere active:
2.000.000 212 = 891 2.330.000 2.330.000 892 = 212 2.000.000
300.000 371 371 300.000
30.000 5121 5121 30.000
3.Preluare datorii și amortizări: 3. Transmitere datorii și amortizări:
2.330.000 891 = 281 500.000 500.000 281 = 892 2.330.000
401 630.000 630.000 401
456 1.200.000 1.200.000 456
EXEMPLUL 2: FUZIUNEA - METODA VALORII GLOBALE-SOCIETĂȚI INDEPENDENTE

A absoarbe B. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
281 200.000 500.000
371 300.000 400.000
397 50.000 100.000
401 500.000 630.000
5121 50.000 30.000
Pe baza evaluării A înregistrează: Pe baza evaluării B înregistrează:
✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri. ✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri.
✓ o creștere de 500.000 lei pe seama elementelor
neidentificabile.
A ABSORBANT B ABSORBIT
1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei
+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 100.000 lei
+Elemente neidentificabile = 500.000 lei
VGa = 700.000 lei VGb = 1.800.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 700.000 lei/10.000 acțiuni = 70 lei/acț VCAb = 1.800.000 lei/5.000 acțiuni = 360 lei/acț

Acțiuni emise de A = 1.800.000 lei/70 lei/acț = 25.714 acțiuni

VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț

● La A capitalul propriu crește cu 1.800.000 lei

- La A capitalul social crește cu 25.714 acțiuni x 50 lei/acț = 1.285.700 lei

= Prima de fuziune = 513.400 lei


PPP:

ELEMENTE B

1.800.000 lei

207 500.000 lei

212 2.000.000 lei + 100.000 lei = 2.100.000 lei

281 (500.000 lei)

371 400.000 lei

397 (100.000 lei)

5121 30.000 lei

401 (630.000 lei)

Activele vor fi predate la valoarea brută.


A B
1.Înregistrare creștere capital social si prima de 1. Înregistrarea creanței față de A pentru VG:
fuziune:
1.800.000 461 = 7583 1.800.000
1.800.000 456 = 1012 1.285.700
1042 513.400
2.Preluare active la valoarea din PPP: 2. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:
500.000 207 = 456 3.030.000 500.000 281 = 212 2.000.000
2.100.000 212 100.000 397 371 400.000
630.000 401 5121 30.000
400.000 371 1.200.000 6583
30.000 5121
3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 3. Închidere venituri și cheltuieli:
1.230.000 456 = 281 500.000 1.800.000 7583 = 121 1.800.000
1.200.000 121 = 6583 1.200.000
397 100.000
401 630.000 Sold 121 = 1.800.000 – 1.200.000 = 600.000 = Total plusuri
de valori
- 4. Închiderea capitalurilor proprii:
1.000.000 1012 = 456 1.800.000
200.000 1068
600.000 121
- 5. Regularizare 456 și 461:
1.800.000 456 = 461 1.800.000
EXEMPLUL 3: FUZIUNEA - METODA VALORII GLOBALE-SOCIETĂȚI INDEPENDENTE ABSORBITUL
DESFĂȘOARĂ TRANZACȚII ÎNTRE DATA DEPUNERII PROIECTULUI DE FUZIUNE ȘI DATA ÎNTOCMIRII
PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE

Societatea A absoarbe societatea B. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit și înregistrate în scop de TVA.

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
281 200.000 500.000
371 300.000 400.000
397 50.000 100.000
401 500.000 630.000
5121 50.000 30.000
Pe baza evaluării A înregistrează: Pe baza evaluării B înregistrează:
✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri. ✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri.
✓ o creștere de 500.000 lei pe seama elementelor
neidentificabile.
Între data depunerii proiectului de fuziune și data întocmirii PPP B efectuează tranzacțiile:

1.Achiziționează materii prime de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA, cost de achiziție 200.000 lei, exclusiv
TVA.

2.Vinde mărfurile unei personae juridice înregistrate în scop de TVA, preț de vânzare 500.000 lei exclusiv TVA.
A ABSORBANT B ABSORBIT
1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei
+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 100.000 lei
+Elemente neidentificabile = 500.000 lei
VGa = 700.000 lei VGb = 1.800.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 700.000 lei/10.000 acțiuni = 70 lei/acț VCAb = 1.800.000 lei/5.000 acțiuni = 360 lei/acț

Acțiuni emise de A = 1.800.000 lei/70 lei/acț = 25.714 acțiuni

VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț

● La A capitalul propriu crește cu 1.800.000 lei

- La A capitalul social crește cu 25.714 acțiuni x 50 lei/acț = 1.285.700 lei

= Prima de fuziune = 513.400 lei


CONTABILIZARE TRANZACȚII B:
1.Achiziție materii prime:
200.000 301 = 401 238.000
38.000 4426

2.Vânzare mărfuri:
a)Preț de vânzare:
595.000 4111 = 707 500.000
4427 95.000

b)Descărcarea de gestiune:
400.000 607 = 371 400.000

c)Anulare ajustare pentru depreciere:


100.000 397 = 7814 100.000

d)Regularizare TVA:
95.000 4427 = 4426 38.000
4423 57.000

e)Închidere conturi de cheltuieli și venituri:


400.000 121 = 607 400.000
Și
500.000 707 = 121 600.000
100.000 7814

Sold 121 = 600.000 – 400.000 = 200.000 = RC


RF = 200.000 + 100.000 = 300.000

IP = 300.000 X 16% = 48.000

f)Înregistrare impozit pe profit:

48.000 691 = 4411 48.000

g)Închidere 691:

48.000 121 = 691 48.000

RN = 200.000 – 48.000 = 152.000


PPP:

ELEMENTE B

207 500.000 lei

212 2.000.000 lei + 100.000 lei = 2.100.000 lei

281 (500.000 lei)

5121 30.000 lei

301 200.000 lei

401 630.000 lei + 238.000 lei = 868.000

4111 595.000 lei

4423 57.000 lei

4411 48.000 lei

117 152.000 lei

Activele vor fi predate la valoarea brută.


A B
1.Înregistrare creștere capital social si prima de 1. Înregistrarea creanței față de A pentru VG:
fuziune:
1.800.000 461 = 7583 1.800.000
1.800.000 456 = 1012 1.285.700
1042 513.400
2.Preluare active la valoarea din PPP: 2. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:
500.000 207 = 456 3.425.000 500.000 281 = 212 2.000.000
2.100.000 212 100.000 397 371 400.000
630.000 401 5121 30.000
30.000 5121 1.200.000 6583
200.000 301
595.000 4111
3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 3. Închidere venituri și cheltuieli:
1.625.000 456 = 281 500.000 1.800.000 7583 = 121 1.800.000
1.200.000 121 = 6583 1.200.000
401 868.000
4423 57.000 Sold 121 = 1.800.000 – 1.200.000 = 600.000 = Total plusuri
de valori
4411 48.000
117 152.000
- 4. Închiderea capitalurilor proprii:
1.000.000 1012 = 456 1.800.000
200.000 1068
600.000 121
- 5. Regularizare 456 și 461:
1.800.000 456 = 461 1.800.000
EXEMPLUL 4 – FUZIUNEA - METODA VALORII GLOBALE-MICROÎNTREPRINDERI

A absoarbe B. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (sau numai absorbitul)

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
281 200.000 500.000
371 300.000 400.000
397 50.000 100.000
401 500.000 630.000
5121 50.000 30.000
Pe baza evaluării A înregistrează: Pe baza evaluării B înregistrează:
✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri. ✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri.
✓ o creștere de 500.000 lei pe seama elementelor
neidentificabile.
A ABSORBANT B ABSORBIT
1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei
+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 100.000 lei
+Elemente neidentificabile = 500.000 lei
VGa = 700.000 lei VGb = 1.800.000 lei
-Impozit micro = 1% x 1.800.000 lei = 18.000 lei
=VGf b=1.782.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 700.000 lei/10.000 acțiuni = 70 lei/acț VCAb = 1.782.000 lei/5.000 acțiuni = 356 lei/acț

Acțiuni emise de A = 1.782.000 lei/70 lei/acț = 25.457 acțiuni

VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț

● La A capitalul propriu crește cu 1.782.000 lei

- La A capitalul social crește cu 25.457 acțiuni x 50 lei/acț = 1.272.850 lei

= Prima de fuziune = 509.150 lei


PPP:

ELEMENTE B

1.782.000 lei

207 500.000 lei

212 2.000.000 lei + 100.000 lei = 2.100.000 lei

281 (500.000 lei)

371 400.000 lei

397 (100.000 lei)

5121 30.000 lei – 18.000 = 12.000

401 (630.000 lei)

Activele vor fi predate la valoarea brută.


A B
1.Înregistrare impozit micro:
18.000 698 = 4418 18.000
2.Plată impozit micro:
18.000 4418 = 5121 18.000
1.Înregistrare creștere capital social si prima de 3. Înregistrarea creanței față de A pentru VG:
fuziune:
1.782.000 461 = 7583 1.782.000
1.782.000 456 = 1012 1.272.850
1042 509.150
2.Preluare active la valoarea din PPP: 4. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:
500.000 207 = 456 3.012.000 500.000 281 = 212 2.000.000
2.100.000 212 100.000 397 371 400.000
630.000 401 5121 12.000
400.000 371 1.182.000 6583
12.000 5121
3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 5. Închidere venituri și cheltuieli:
1.230.000 456 = 281 500.000 1.782.000 7583 = 121 1.782.000
1.200.000 121 = 6583 1.182.000
397 100.000 698 18.000
401 630.000
Sold 121 = 1.782.000– 1.200.000 = 582.000
- 6. Închiderea capitalurilor proprii:
1.782.000 1012 = 456 1.782.000
200.000 1068
582.000 121
- 7. Regularizare 456 și 461:
1.782.000 456 = 461 1.782.000
EXEMPLUL 5: FUZIUNEA - ABSORBITUL DEȚINE TITLURI LA ABSORBANT

Societatea ALFA absoarbe societatea BETA. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
265 60.000 (1.000 acțiuni x 60 lei/acțiune)
281 200.000 500.000
371 300.000 400.000
397 50.000 100.000
401 500.000 690.000
5121 50.000 30.000
Pe baza evaluării A înregistrează:✓un plus de Pe baza evaluării autorizați B înregistrează:
valoare de 100.000 lei la clădiri. ✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri.
✓ o creștere de 500.000 lei pe seama elementelor neidentificabile.
A ABSORBANT 1.000 acțiuni x 60 lei/acțiune B ABSORBIT

1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei


+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 100.000 lei
+Elemente neidentificabile = 500.000 lei
+ Plusvaloare deținere acțiuni = 1.000 acțiuni x (70 lei/acț
- 60 lei/acțiune) = 10.000 lei
VGa = 700.000 lei VGb = 1.810.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 700.000 lei/10.000 acțiuni = 70 lei/acț VCAb = 1.810.000 lei/5.000 acțiuni = 362 lei/acț

Acțiuni emise de A = 1.810.000 lei/70 lei/acț = 25.857 acțiuni

VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț

● La A capitalul propriu crește cu 1.810.000 lei

- La A capitalul social crește cu 25.857 acțiuni x 50 lei/acț = 1.292.850 lei

= Prima de fuziune = 517.150 lei


PPP:

ELEMENTE B

1.810.000 lei

207 500.000 lei

212 2.000.000 lei + 100.000 lei = 2.100.000 lei

!!!! 109 1.000 acțiuni x 70 lei/acț = 70.000 lei

281 (500.000 lei)

371 400.000 lei

397 (100.000 lei)

5121 30.000 lei

401 (690.000 lei)

Activele vor fi predate la valoarea brută.


A B
1.Înregistrare creștere capital social si prima de fuziune: 1. Înregistrarea creanței față de A pentru VG:
1.810.000 461 = 7583 1.810.000
1.810.000 456 = 1012 1.292.850

1042 517.150

2.Preluare active la valoarea din PPP: 2. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:

500.000 207 = 456 3.100.000 500.000 281 = 212 2.000.000


100.000 397 265 60.000
2.100.000 212
690.000 401 371 400.000
70.000 109 1.200.000 6583 5121 30.000

400.000 371

30.000 5121

3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 3. Închidere venituri și cheltuieli:


1.290.000 456 = 281 500.000 1.810.000 7583 = 121 1.810.000
1.200.000 121 = 6583 1.200.000
397 100.000 Sold 121 = 1.810.000 – 1.200.000 = 610.000 = Total plusuri de valori
401 690.000

4.Anulare acțiuni proprii: 4. Închiderea capitalurilor proprii:


50.000 1012 = 109 70.000 1.000.000 1012 = 456 1.810.000
200.000 1068
20.000 1495 610.000 121
5.Acoperire pierdere din prima de fuziune (hotărâre AGA): 5. Regularizare 456 și 461:
1.810.000 456 = 461 1.810.000
20.000 1042 = 1495 20.000
EXEMPLUL 6: FUZIUNEA- ABSORBANTUL DEȚINE TITLURI LA ABSORBIT

Societatea A absoarbe societatea B. Ambele societăți sunt plătitoare de impozit pe profit.

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
265 300.000 (1.000 acțiuni x 300 lei/acțiune)
281 200.000 500.000
371 300.000 400.000
397 50.000 100.000
401 800.000 630.000
5121 50.000 30.000
Pe baza evaluării B înregistrează:
Pe baza evaluării A înregistrează: ✓un plus de valoare de 100.000 lei la
✓un plus de valoare de 100.000 lei la clădiri. clădiri.
✓ o creștere de 500.000 lei pe seama
elementelor neidentificabile.
A ABSORBANT 1.000 acțiuni x 300 lei/acțiune B ABSORBIT

1012 = 500.000 lei 1012 = 1.000.000 lei


+ 1068 = 100.000 lei + 1068 = 200.000 lei
ANC a = 600.000 lei ANCb = 1.200.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 100.000 lei
+ Plusvaloare deținere acțiuni = 1.000 acțiuni x (360 +Elemente neidentificabile = 500.000 lei
lei/acț - 300 lei/acțiune) = 10.000 lei
VGa = 760.000 lei VGb = 1.800.000 lei
Nr acțiuni = 10.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAa = 760.000 lei/10.000 acțiuni = 76 lei/acț VCAb = 1.800.000 lei/5.000 acțiuni = 360 lei/acț

𝟏.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝟑𝟔𝟎 𝐥𝐞𝐢/𝐚𝐜ț


Acțiuni emise de ALFA =AE = 𝟕𝟔 𝐥𝐞𝐢/𝐚𝐜ț
− 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝐚𝐜ț 𝐱
𝟕𝟔 𝐥𝐞𝐢/𝐚𝐜ț
= 23.684 acț – 4.737 acț = 18.947 acțiuni

5.000 acț x 360 lei/acț 360 lei/acț


Acțiuni emise de ALFA =AE = − 1.000 acț x = 23.684 acț – 4.737 acț = 18.947
76 lei/acț 76 lei/acț
acțiuni
𝐕𝐂𝐛
Acțiuni emise de ALFA =AE = (𝐍𝐚𝐛 − 𝐀𝐝)𝒙 𝐕𝐂𝐚
= (5.000 acț – 1.000 acț) x 𝟑𝟔𝟎 𝐥𝐞𝐢/𝐚𝐜ț
𝟕𝟔 𝐥𝐞𝐢/𝐚𝐜ț
= 18.947 acțiuni

VNa = 500.000 lei/10.000 acțiuni = 50 lei/acț


● La A capitalul propriu crește cu 1.800.000 lei

- La A capitalul social crește cu 18.947 acțiuni x 50 lei/acț = 947.350 lei

- Valoarea contabilă a acțiunilor deținute = 300.000 lei

= Prima de fuziune = 552.650 lei


PPP:

ELEMENTE B

1.800.000 lei

207 500.000 lei

212 2.000.000 lei + 100.000 lei = 2.100.000 lei

281 (500.000 lei)

371 400.000 lei

397 (100.000 lei)

5121 30.000 lei

401 (630.000 lei)

Activele vor fi predate la valoarea brută.


A B
1.Înregistrare creștere capital social si prima de fuziune: 1. Înregistrarea creanței față de A pentru VG:
1.800.000 461 = 7583 1.800.000
1.800.000 456 = 1012 947.350
1042 552.650
261 300.000
2.Preluare active la valoarea din PPP: 2. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:

500.000 207 = 456 3.030.000 500.000 281 = 212 2.000.000


100.000 397 371 400.000
2.100.000 212
630.000 401 5121 30.000
400.000 371 1.200.000 6583

30.000 5121

3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 3. Închidere venituri și cheltuieli:


1.230.000 456 = 281 500.000 1.800.000 7583 = 121 1.800.000
1.200.000 121 = 6583 1.200.000
397 100.000 Sold 121 = 1.800.000 – 1.200.000 = 600.000 = Total plusuri de valori
401 630.000

4. Închiderea capitalurilor proprii:


1.000.000 1012 = 456 1.800.000
200.000 1068
600.000 121
5. Regularizare 456 și 461:
1.800.000 456 = 461 1.800.000
EXEMPLUL 7: DIVIZARE - METODA EVALUĂRII GLOBALE

Societatea A se divizează prin cedarea a 70% din elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, ea
rămânând cu diferența de 30%.

A B
cont SF-D SF-C SF-D SF-C
1012 5.500.000 (10.000 acțiuni) 1.000.000 (5.000 acțiuni)
1068 100.000 200.000
212 1.000.000 2.000.000
281 200.000 500.000
371 250.000 300.000
401 500.000 630.000
5121 5.050.000 30.000

Societatea A, pe baza evaluării înregistrează o creștere de valoare de 500.000 lei la clădiri și 200.000 lei pe seama elementelor
neidentificabile. Societatea B pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizați, înregistrează o creștere de valoare de 100.000
lei la mărfuri.

În protocolul de predare-primire se precizează....

La societatea B se contabilizează activele la valorile brute

 Desprinderea se realizează în interesul ......


B BENEFICIAR A CEDENT
1012 = 1.000.000 lei 1012 = 5.500.000 lei
+ 1068 = 200.000 lei + 1068 = 100.000 lei
ANC b = 1.200.000 lei ANCa = 5.600.000 lei
+Clădiri = 100.000 lei +Clădiri = 500.000 lei
+Elemente neidentificabile = 200.000 lei
VGb = 1.300.000 lei VGa = 6.300.000 lei
VGTa = 70% x 6.300.000 lei = 4.410.000 lei
Nr acțiuni = 5.000 acțiuni Nr acțiuni = 5.000 acțiuni
VCAb = 1.300.000 lei/5.000 acțiuni = 260 lei/acț VCAb = 6.300.000 lei/5.000 acțiuni = 1.260 lei/acț

Acțiuni emise de B = 4.410.000 lei/260 lei/acț = 16.962 acțiuni

VNb = 1.000.000 lei/5.000 acțiuni = 200 lei/acț

● La B capitalul propriu crește cu 4.410.000 lei

- La B capitalul social crește cu 16.962 acțiuni x 200 lei/acț = 3.392.400 lei

= Prima de divizare = 1.017.600 lei


PPP- EU PROPUN URMĂTOARELE:

212 - B
207 - B
401- proporțional
Rest - 5121

B
4.410.000
212 1.000.000 + 500.000 = 1.500.000
281 (200.000)
207 200.000
401 500.000 x 70% = (350.000)
1.500.000 – 200.000 + 200.000 – 350.000 = 1.150.000
5121 = 4.410.000 – 1.150.000 = 3.260.000
1012 5.500.000 x 70% = 3.850.000
1068 100.000 x 70% = 70.000
121 700.000 x 70% = 490.000

B A
1.Înregistrare creștere capital social si prima de divizare: 1. Înregistrarea creanței față de B pentru VG:

4.410.000 456 = 1012 3.392.400 4.410.000 461 = 7583 4.410.000


1042 1.017.600

2.Preluare active la valoarea din PPP: 2. Transmitere active, datorii, ajustări, amortizări - VC:

200.000 207 = 456 4.960.000 200.000 281 = 212 1.000.000


350.000 401 5121 3.260.000
1.500.000 212
3.710.000 6583
3.260.000 5121

3.Preluare datorii,ajustări și amortizări,: 3. Închidere venituri și cheltuieli:


550.000 456 = 281 200.000 4.410.000 7583 = 121 4.410.000
3.710.000 121 = 6583 3.710.000
401 350.000
Sold 121 = 4.410.000– 3.710.000= 700.000 = Total plusuri de valori
- 4a. Predare capitalurilor proprii - DIA:
3.850.000 1012 = 456 4.410.000
70.000 1068
490.000 121
4b. Primire titluri - DIS: - în locul formulei de mai sus:

4.410.000 261 = 461 4.410.000

- 5. Regularizare 456 și 461-DIA:


4.410.000 456 = 461 4.410.000

6.În cazul DIS – formula contabilă de mai sus nu există.


EXEMPLUL 8 - Lichidarea - disponibilitățile bănești rezultate în urma lichidării asigură achitarea
datoriilor.

Asociații societății Alfa sunt persoane fizice care au contribuit cu 60% la capitalul social și persoane juridice
care au contribuit cu 40% la capitalul social.

Bilanțul societății ALFA în urma lichidării și înainte de partaj:

Denumirea elementului Sold


B. Active circulante
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121) 1.407.760
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 1.407.760
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 1.407.760
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.407.760
J. CAPITALURI PROPRII 1.407.760
I. CAPITAL SUBSCRIS, din care: 1.000.000
Capital subscris vărsat (ct. 1012) 1.000.000
1.000.000 acțiuni x 1 leu/acțiune
IV. REZERVE (ct. 1061) 200.000
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Sold C 307.760
V.REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) (100.000)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 1.407.760
Înregistrări contabile privind operațiunile de partaj între acționari, persoane fizice și juridice :

Persoane fizice = 1.407.760 lei x 60% = 844.656 lei


Persoane juridice = 1.407.760 lei x 40% = 563.104 lei

(a) Partajul activului net:

1.000.000 lei 1012 = 456/PF 844.656 lei


200.000 lei 1061 456/PJ 563.104 lei
307.760 lei 121 117 100.000 lei

(b) Evidențierea impozitului pe venitul din lichidare, datorat conform legii și plata acestuia.

Aportul persoanelor fizice la capitalul social = 1.000.000 lei x 60% = 600.000 lei

Venituri obținute de persoanele fizice = 844.656 lei – 600.000 lei = 244.656 lei

Impozit = 244.656 lei x 10% = 24.466 lei


24.466 lei 456/PF = 446 24.466 lei

Și plata:

24.466 lei 446 = 5121 24.466 lei

(c ) Plata sumelor nete cuvenite din lichidare, după reținerea impozitului datorat conform legii:

Persoane fizice = 844.656 lei - 24.466 lei = 820.190 lei

820.190 lei 456/PF = 5121 1.383.294 lei


563.104 lei 456/PJ
EXEMPLUL 9 - LICHIDAREA- disponibilitățile bănești rezultate în urma lichidării nu asigură achitarea
datoriilor.

Bilanțul societății ALFA în urma lichidării și înainte de partaj:

Denumirea elementului Sold


A. Active imobilizate
B. Active circulante
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN (ct. 404) 378.034

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (378.034)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (378.034)


J. CAPITALURI PROPRII (378.034)
I. CAPITAL SUBSCRIS, din care: 1.000.000
Capital subscris vărsat (ct. 1012) 1.000.000
1.000.000 acțiuni x 1 leu/acțiune
IV. REZERVE (ct. 1061) 200.000
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117) Sold D (1.590.000)
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C 11.966
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (378.034)
CAPITALURI - TOTAL (378.034)
SA sau SRL SNC - la constituire: A 40% și B 60%. SCS/ SCA- la constituire: asociatul A
comanditat) 40% și l B 60%. (comanditar).

Acționarii respectiv asociații sunt Asociații răspund nelimitat și solidar pentru Asociații sau acționarii comanditați
responsabili numai în limita aportului lor obligațiile sociale. Ca atare ei trebuie să răspund nelimitat și solidar pentru
iar datoriile rămîn neachitate: participe la achitarea datoriilor proporțional obligațiile sociale iar asociații sau acționarii
cu cota de participare la capital.
comanditari răspund numai până la
concurența capitalului subscris.

1000000 1012 = 117 1590000 (1)Partajul capitalului subscris vărsat: (1)Partajul capitalului subscris vărsat:
200000 1061
11966 121 1000000 1012 = 456/A 400000 1000000 1012 = 456/A 400000
378034 404 (1000000 x (1000000 x
40%) 40%)
456/B 600000 456/B 600000
(1000000 x (1000000 x
60%) 60%)
(2) Partajul rezervei legale: 2) Partajul rezervei legale:

200000 1061 = 456/A 80000 200000 1061 = 456/A 80000


(200000x40%) (200000x40%)
456/B 120000 456/B 120000
(200000x60%) (200000x60%)
(3)Partajul rezultatului din lichidare: (3)Partajul rezultatului din lichidare:

11966 121 = 456/A 4786 11966 121 = 456/A 4786


(11966x40%) (11966x40%)
456/B 7180 456/B 7180
(11966x60%) (11966x60%)
(4) Decontarea pierderii: (4) Decontarea pierderii:
636000 456/A = 117 1590000 Contribuția B la acoperirea pierderii este
(1590000x40%) limitată la cota parte ce îi revine din capitalul
954000 456/B subscris și vărsat, din rezervele legale și din
(1590000x60%) rezultatul lichidării: adică 600.000 + 120.000
+ 7.180 = 727.180

862.820 456/A = 117 1590000


(1.590.000-
727.180)
727180 456/B
(5) Depunerea de către asociați a sumelor de (5)Depunerea de către A a sumelor de bani
bani pentru plata datoriilor: pentru plata datoriilor:
378034 5121 = 456/A 151214
(378034 378034 5121 = 456/A 378034
x40%)
456/B 226820
(378034
x60%)
(6) Plata datoriilor: (6) Plata datoriilor:
378034 404 = 5121 378034 378034 404 = 5121 378034