Sunteți pe pagina 1din 2

MASTER CEP 1 Ghera Mihaela

Tema nr.4

1. În ce constă consilierea educațională și la cine anume se referă?

Consilierea educatională sprijină tinerii pentru a lua decizii în legătură cu viitorul lor,
pentru a opta pentru un program de studiu, sau pentru o viitoare carieră şi de asemenea pentru
a parcurge cu uşurinţă perioadele de şcolarizare, de integrare în diferite forme de învăţământ,
sau oricare problematici ale educaţiei. Adresabilitatea acestui tip de consiliere este orientată
spre elevi, părinţi, profesori pentru că „ prin cuvântul, fapta şi comportamentul nostru fiecare
poate zidi ori dărâma, stimula ori inhiba, bucura sau întrista, motiva sau descuraja, chema ori
alunga, aduna sau risipi voinţa şi aşteptarea celor din jur”.(Şoitu, Vrăjmaş,

Consilierea pentru orientarea şcolară - acest tip de consiliere constă în îndrumarea


elevului în vederea alegerii unei forme de învatământ potrivit nivelului de pregatire atins
anterior si, mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale si personalităţii lui. În urma
evaluarii, acestuia i se fac recomandări privind continuarea educaţiei, i se ofera informaţii
despre unităţile şcolare care corespund cerinţelor sale educaţionale, despre condiţiile de acces
la aceste unităţi şi despre formalităţile ce trebuie îndeplinite în acest scop. Apoi se alcătuieşte
un plan de acţiune. Orientarea şcolară este o etapa premergătoare orientării şi consilierii
profesionale şi este important ca încă din aceasta etapă să se ţină seama de criteriul integrarii
ulterioare a actualului elev în viaţa activă. Consilierea educaţională şi vocaţională este
realizată de consilierul şcolar care de obicei este psihologul şcolar. „Un consilier şcolar este
un educator însărcinat într-o instituţie de profil, să-i ghideze pe elevi în studiile lor”
(Hudiţeanu, 2002, pag.112)

Consilierea profesionala presupune consilierea oferită persoanelor care doresc să


opteze pentru o carieră, sau întâmpină dificultăţi în muncă, fie ele de adaptare, fie de
optimizare, sau cele ce ţin de şomaj, de reintegrare în muncă, de schimbari legate de
înaintarea sau nu în ierarhie, consiliere legată de activitatea de muncă şi de timpul liber, de
factorii de stres, de relaţionarea în colectivele de muncă, perioada de pensionare, etc.
Orientarea profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este orientată înspre a
se dezvolta personal, înspre a cunoşte şi accepta o imagine cât mai completă despre sine,
despre rolul său în societate; testarea acestor descoperiri personale în realitate, astfel încât
acea persoană să se integreze în muncă şi să fie motivată să desfaşoare o munca benefica
societăţii. Consilierea profesionala este - acel tip de consiliere a carei temă este decizia legată
de opţiunea pentru o anume profesiune/ carieră. (după Erdei, 2007-2008)

2. Cum poate fi definite consilierea educațională?

Consilierea educaţională poate fi definită ca o relaţie interumană de asistenţă şi suport


dintre persoana specializată în psihologie şi consilierea educaţională şi grupul de elevi în
scopul dezvoltării personale şi prevenţiei situaţiilor problematice şi de criză. Principala
sarcină a consilierului este de a ajuta elevii să parcurgă paşii unui demers de conştientizare,
clarificare, evaluare şi actualizare a sistemului personal de valori. Profesorul-consilier poate
facilita, prin activitatea sa, reducerea riscului apariţiei şi dezvoltării de probleme în mediile de
învăţământ, poate favoriza procesul educativ prin conturarea unor strategii de intervenţie
cognitivă, motivaţională, emoţională şi comportamentală, atât la nivel individual cât şi de
grup.

Consilierul educaţional este interesat primordial de acele aspecte al e dezvoltării


elevilor care conduc către definirea identităţii sale şi îl abilitează pentru a face opţiuni şi a lua
decizii care vor conduce către integrarea armonioasă în lumea din care face parte.

Consilierea educațională mai poate fi definită ca fiind un proces de orientare-învățare


care se desfășoară în spațiul realității dintre două persoane, cuplu în care sfătuitorul cu
competențe în probleme psihologice oferă clientului său metode adecvate nevoilor acestuia, în
raport cu contextul evenimentelor vieții, stabilindu-se în acest fel in program personal în care
sunt incluse următoarele:

-luarea la cunoștință despre sine

-înțelegerea situaților

-evaluarea efectelor acestora

-realism și simț practic în soluționarea acestor situații critice

-restabilirea echilibrului cu realitatea vieții

3. Care sunt scopurile fundamentale ale consilierii educaționale?

Scopul fundamental al consilierii educaţionale este funcţionarea psihosocială optimă a


persoanei sau a grupului. Obiectivele procesului de consiliere sunt(după Mih, 2004):

promovarea sănătăţii şi a stării de bine - funcţionare optimă din punct de vedere somatic,
fiziologic, mental, emoţional, social şi spiritual.

dezvoltare personală - cunoaştere de sine, date despre imaginea de sine, capacitatea de decizie
responsabilă, relaţionare interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare
eficiente, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste.

prevenţie - a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a


conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor
psihosomatice, a situaţiilor de criză.

Obiectivele activităţii de consiliere, sunt definite pentru trei categorii distincte, şi anume
pentru: elevi, profesori, părinţi şi consiliere.

S-ar putea să vă placă și