Sunteți pe pagina 1din 31

Tranzactiile SWAP

Lector dr. Nicolae Iordan-Constantinescu


723.573722
iordan@unifib.ro
nota bene
• Legislatia romaneasca in vigoare nu reglementeaza
contractele swaps
– mentionate numai la enumerarea instrumentelor
financiare [(f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de
schimb şi pe acţiuni;]
• Nici o bursa romaneasca nu tranzactioneaza swap-
uri
• In cadrul procesului de armonizare legislativa,
respectiv de preluare a acquis-ului comunitar, sunt
proiecte de reglementare la nivelul CNVM care fac
referire la swaps-uri
definitia swap
• produs derivat in care doua parti convin
cumpararea si vanzarea simultana a unui
activ de referinta similar sau a unei
obligatii de valoare echivalenta si/sau a
fluxurilor de plati aferente activelor de
referinta, acest schimb conferind ambelor
parti la tranzactie conditii mai favorabile
decat cele la care s-ar fi putut astepta daca
nu ar apela la acest tip de tranzactie
scop
• Protejarea jucatorilor de pe piata impotriva
fluctuatiilor nefavorabile de pret ale instrumentului
sau produsului de referinta, care afecteaza
produsele derivate pe care le utilizeaza acestia
• Exemple:
– Ratele dobanzii la imprumuturi pe termen lung (investitii
majore)
– Fluctuatiile cursurilor de schimb (import/export)
– Variatiile preturilor combustibilului (transport)
– Cresterea/descresterea indicilor bursieri (manageri
fonduri de plasament, investitori institutionali)
caracteristici de baza
• Contract OTC (over the counter) intre doi
parteneri, prin care o parte promite sa faca o
plata in contul celei de-a doua si invers, de
catre cealalta parte
• Nu se tranzactioneaza la bursa
• Acest tip de contract swap se numeste si plain
vanilla - contract direct si fara complicatii
precizari
• cele doua fluxuri sunt denumite “pilonii” swap-ului
• la data convenirii, cel putin unul din fluxuri depinde
de o variabila aleatorie (dobanda, rata de schimb
etc)
• fluxurile de plati sunt calculate fata de valoarea
nominala (notional principal amount), care de regula
nu se schimba intre parti
• partile pot sa aiba castiguri sau pierderi din variatiile
pretului, fara sa utilizeze activul de baza in cash sau
colateral
tipuri de contract
• Swap-uri pe rate ale dobanzii - Interest Rates
SWAP – IRSs)
• Swap-uri pe valute (diferite de swap-urile
valutare)
• Swap-uri pe marfuri – commodity swaps
• Swap-uri pe actiuni – equity swaps
standardizare
• Desi acordurile swap sunt negociabile privat, sunt
unele institutii profesionale care sunt preocupate
de standardizarea acestor operatiuni
– British Bankers’ Association
– International Swap and Derivatives Association (ISDA) –
infiintata in 1985 ca asociatie pentru comertul global,
reprezentand jucatorii de pe piata care utilizeaza
operatiuni swap (http://www.isda.org)
– Banca Reglementelor Internationale, de la Basel, care
publica, incepand din 1998, rapoarte periodice privind
piata derivatelor OTC (http://www.bis.org)
platile in cadrul swap-urilor
• Platile in cadrul swap-urilor implica rate, care
sunt:
– Fixe – e.g. – pentru cupoanele de obligatiuni
– Flotante – i.e. – variaza conform unui indice sau
curs de referinta (LIBOR, indicele S&P500 etc)
platile in cadrul swap-urilor
SWAP Platile Partii A Platile Partii B bazate pe:
bazate pe:
Rata dobanzii Rata dobanzii fixa Dobanda asupra unei
sau flotanta valute diferite

Valute Dobanda asupra Dobanda asupra unei


uneia dintre valute valute diferite

Marfuri Indicele pretului Rata fixa sau o alta rata


marfii sau pret flotant

Actiuni si alte Rentabilitatea unui Rata fixa sau flotanta ori


titluri de valoare indice bursier rata de rentabilitate a unui
alt indice bursier
scadente
• Contractele de swap fiind negociate intre
parti, inclusiv scadenta, aceasta poate fi oricat
de indepartata – de regula 10 ani
• Termenul de scadenta indepartat – avantaj
distinct fata de optiuni
de ce sunt utilizate operatiunile de swap

• a proteja (hedge) expunerea fata de ratele


dobanzilor, tranzactiile valutare, preturile
marfurilor, investitiile in actiuni si alte titluri de
valoare, orice alt tip de instrument de referinta
• a specula – cumpararea sau vanzarea de contracte
swap pentru a obtine profit
avantaje
• Reducerea costurilor de finantare – swap-urile pot
permite accesul pe piete pe care in mod normal
jucatorii respectiv nu pot patrunde – exemplu:
imprumuturi in valute straine la rate ale dobanzii de
pe piata interna
• Flexibilitate – pot fi perfectate ca sa convina
ambelor parti
• Tranzactie unica – un singur aranjament swap poate
acoperi un interval de plata de regula de 10 ani
• Asigurare – schimburi reciproce de riscuri –
asigurare pentru riscul de piata
dezavantaje
• contracte nestandardizate
• nu pot fi tranzactionate
• risc de credit/contrapartida
– la contractele de futures si optiuni exista o
casa de compensare, care garanteaza
tranzactiile
– nu exista casa de compensare in cazul swap-
urilor
swap-uri versus optiuni/futures
Futures/options Swap-uri
•Tranzactionate la bursa •Negociate privat OTC
•Contracte standardizate •Acorduri individualizate
•Disponibile pentru •Accesibile numai
investitorii privati corporatiilor multinationale
•Partile in contract sunt si bancilor
anonime •Contrapartidele trebuie sa se
•Casele de compensare ofera cunoasca reciproc
garantii •Riscuri de contrapartida (se
poate constitui o garantie)
swap-uri pe rata dobanzii

• Schimb de doua fluxuri de plati


• Index prestabilit, valoarea nominala, si
datele de scadenta specifice fiecarui flux
• Cel mai uzual – schimbul unui flux bazat pe
rata fixa a dobanzii contra flux bazat pe rata
flotanta a dobanzii
swap-uri pe rata dobanzii
• A – corporatie multinationala – doreste un
imprumut de 50 mil $ pe 5 ani, cu rata fixa a
dobanzii, pentru a-si putea estima costurile de
finantare viitoare, dar poate imprumuta numai cu
rata flotanta a dobanzii LIBOR + 1%
• B – banca internationala – are nevoie de un
imprumut de 50 mil $ pe o perioada de 5 ani, cu o
rata flotanta a dobanzii, care sa-i permita sa
controleze marjele de profit in functie de orice
decalaj intre ratele dobanzii. Poate imprumuta la o
rata fixa de 8,25% sau la o rata flotanta LIBOR
swap-uri pe rata dobanzii (2)
• Un schimb reciproc intre A si B reduce platile de
rate ale dobanzii pentru ambele parti
• Valorile imprumuturilor principale ale celor doua
parti nu se schimba
• A si B obtin fondurile care le sunt necesare si apoi
schimba intre ele platile in contul ratei dobanzii,
respectiv:
– A imprumuta la 8,25% pe o baza fixa + un % ca o
compensatie pentru banca ce a intrat in swap (9.75%)
– B imprumuta la LIBOR + 1%
• A si B schimba intre ele numai diferenta de dobanda
swap-uri pe valute
• Definitie: intelegere prin care una dintre parti face plati
intr-o anumita valuta iar cealalta parte face plati intr-o
valuta diferita
• Asemanatoare cu IRS, cu doua diferente principale:
– Platile de dobanzi sunt facute in valute diferite
– Exista un schimb reciproc de capital de baza, de regula la
inceputul si la scadenta acordului, de regula la cursul de schimb
spot initial
• Un swap pe valute este diferite de un swap FX (swap
valutar) – acesta implica cumpararea si vanzarea simultana
a unei valute fata de o alta, la doua date ale valorii diferite
• Primul swap important a avut loc intre Banca Mondiala si
IBM in 1981
swap-uri pe valute - exemplu
• Banca Mondiala avea nevoie sa se imprumute cu franci
elvetieni pe termen lung, dar rata dobanzii pe piata curenta
era foarte ridicata. Un imprumut similar in USD il putea face
la niveluri foarte favorabile ale dobanzii
• IBM detinea o pozitie favorabila pe piata elvetiana si putea
imprumuta franci elvetieni pe termen lung cu rate
favorabile ale dobanzii, insa avea nevoie de USD pentru
proiecte majore
• Solutia – swap de valute – cele doua parti se imprumuta,
IBM cu CHF, BIRD cu USD, schimband intre ele atat sumele
imprumuturilor principale cat si platile pentru dobanzi – la
scadenta capitalurile de baza se schimba reciproc
swap-uri pe valute – exemplu (2)
• Schimbarea reciproca a capitalurilor de baza –cursul
de schimb de regula cel la vedere (spot)
• Schimbarea reciproca a platilor ratei dobanzii – pe
baza ratelor dobanzii convenite la inceputul
tranzactiei – ratele dobanzii pentru platile reciproce
sunt rate fixe (swap fixed-to-fixed)
• Reschimbarea reciproca a capitalurilor de baza la
scadenta – la cursul de schimb initial
swap-uri pe marfuri
• Definitie – intelegere intre parti prin care cel putin un set
de plati implicate este stabilit pe baza pretului marfurilor
sau pe baza valorii unui indice bursier al marfii
• Sunt tranzactii pur financiare – nu implica o livrare fizica de
marfuri
• Exemplu – o companie de transport aerian trebuie sa-si
fixeze pretul biletelor pentru o perioada viitoare de un an
• Combustibilul reprezinta cca 1/3 din costurile operationale
iar livrarea se face prin contracte pe termen lung, cu pretul
de cumparare stabilit pe baza unui indice de pret mediu
lunar
• Problema: venituri fixe din incasari, dar preturi fluctuante,
deseori ample, pentru combustibil
swap-uri pe marfuri (2)
• Solutie – contract de swap cu o banca:
1. Compania intra intr-un swap cu o banca, respectiv
cumpara un swap energetic si convine sa
plateasca bancii un pret fix pentru o serie de plati
pana la expirarea swap-ului
2. Banca este de acord sa efectueze platile garantate,
bazate pe indicele preturilor petrolului, pentru
fiecare perioada planificata
3. Diferenta intre cele doua plati, in numerar, se
achita, dupa caz, de companie sau de catre banca,
respectiv- daca pretul petrolului creste, banca ii
plateste companiei diferenta si invers
swap-uri pe actiuni
• Definitie – aranjament intre doua parti, prin care cel
putin una dintre parti este de acord sa-i plateasca
celeilalte parti o rata de randament bazata pe indici
bursieri, in conformitate cu un grafic de termene
viitoare, pentru perioade pana la scadenta
aranjamentului. Cealalta parte efectueaza plati
bazate pe un curs fix sau flotant al unui alt indice
bursier. Platile sunt bazate pe un anumit procent
convenit, aplicat la valoarea capitalului national de
referinta
swap-uri pe actiuni - structura

• Pilonul 1 – un flux de plati legat de o


rata flotanta sau fixa a dobanzii (equity
leg)
• Pilonul II – flux de plati legat de o
actiune (share of stock) sau un indice
bursier (stock market index) (floating
leg)
swap-uri pe actiuni - exemplu
• Un manager american de portofoliu detine un fond
reprezentat de titluri de valoare americane si vrea
sa-si diversifice portofoliul, cumparand blue-chips
germane pentru 15% din portofoliul sau
• Solutia 1 – sa vanda 15% din actiunile americane si
sa cumpere actiuni germane – costuri ridicate, plus
complicatii generate de detinerea de active straine
• Solutia 2 – intra intr-un acord de swap cu o banca –
cum functioneaza?
swap-uri pe actiuni – exemplu (2)
• Managerul intra intr-un swap cu o banca, convenind
ca valoarea capitalului national sa fie echivalenta cu
15% din valoarea de piata a portofoliului, iar platile
sa fie facute trimestrial
• Partile implicate schimba intre ele plati
– Managerul, plateste trimestrial, bancii, rata de
rentabilitate a indicelui de bursa S&P 500 aplicata
capitalului national
– Banca plateste managerului, trimestrial, rata de
rentabilitate a indicelui de bursa DAX, pentru acelasi
capital initial
swap-uri pe actiuni – concluzie
• Managerul de portofoliu a vandut efectiv titluri
americane si a cumparat titluri germane pentru o
valoare speculativa reprezentand 15% din
portofoliul sau
importanta swap-urilor
• In prezent instrumente importante in gestionarea
riscului produselor derivate
• Conform datelor ISPA, swap-urile pe rate ale
dobanzii sunt de departe cel mai important tip de
swap-uri realizate
Gestionarea riscurilor
• Riscul de credit
– Riscul ca una dintre parti sa nu-si onoreze obligatiile asumate
• Riscul de piata
– Urmare a unei modificari in valoarea unui contract, cauzata de
modificarile nivelului sau volatilitatea pretului de piata pentru
activul de referinta
• Riscurile operationale
– Risc de reglementare, risc juridic, deficiente in sistemele de
informatizare, monitorizare si control, care conduc la frauda, erori
umane, caderi de sistem, esecuri manageriale etc
• Riscurile strategice
– Conduita antreprenoriala a traderilor din institutiile financiare,
interpretarea incorecta a solicitarilor clientilor, costuri scapate de
sub control, tranzactionarea cu parteneri inadecvati