Sunteți pe pagina 1din 2

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ CRAIOVA


CRAIOVA ,str.Iancu Jianu nr.19, cod postal 200142
J16/100/2001,CUI 13717440;
cont: RO24RZBR0000060002216605 deschis la Raiffeisen Ag. N. Titulescu
Tel.:0251/421.363; 0251/597.058; Fax:0251/597.059
e-mail: dscraiova@rosilva.ro
Nr. /21.04.2008.

CONVOCARE
PENTRU CONCILIERE DIRECTA

CATRE,
S.C. LUCALEX S.R.L.
Str. 22 Decembrie 1989, bl. G5,
sc. 2, ap.16, Loc. Craiova

Prin prezenta, va informam ca in baza contractului incheiat cu d-voastra


cu nr. 8466/23.10.2007, la data prezentei, mai aveti de ridicat o cantitate 126
m.c. material lemnos fasonat din P 1516 Tencanau, Ocolul Silvic Perisor,
precum si plata penalitatilor de intarziere pentru neridicarea in termen (0,1% pe
zi incepand cu data de 23.12.2007 – art. 18 din contract).
Avand in vedere cele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 720
ind.1, alin.2 din Codul de procedura civila, va convocam ca la data de
08.05.2008, ora 10.oo, sa va prezentati la sediul nostru din Craiova, str. Iancu
Jianu, nr.19, judetul Dolj, in vederea concilierii si stabilirii de comun acord a
modalitatilor de stingere pe cale amiabila a prezentului litigiu comercial.
Mentionam faptul ca, daca nu veti raspunde prezentei convocari in
termenul prevazut de lege, vom fi nevoiti sa solicitam sprijinul instantelor
judecatoresti pentru recuperarea sumelor datorate, sens in care veti suporta
cheltuielile de judecata ocazionate cu derularea procesului si ale executarii silite.
In sprijinul celor solicitate, anexam prezentei, in copie xerox, situatia
penalitatilor calcutate la contractul sus-mentionat.
Totodata, va informam ca orice intentie a societatii d-voastra de a mai
participa la licitatii sau negocieri pentru obiectul de activitate a incetat pana la
plata integrala a datoriei.

DIRECTOR OFICIUL JURIDIC


ing. Eugen GIOANCA c.j. Aurel GIURCA