Sunteți pe pagina 1din 1

OCOLUL SILVIC __________ Anexa 6

Nr. /

Evidenţa drumurilor de tractor neconforme cu principiile FSC

Lungimea Traseu în zone


Grupa şi Volumul Lungimea Traseu în lungul
Nr Supr. neconformă Panta longitudinală Panta transversală mlăştinoase, stâncării,
U.P. U.a. subgrupa accesibilizat drumului pâraielor Măsuri
crt. Deservită (ha) (m) din >25 g (m) >35 g (m) biodiversitate, etc.
funcţională (mc) (m) (m)
care: (m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Şef ocol, Responsabil fond forestier,