Sunteți pe pagina 1din 1

Ocolul Silvic …………..

Anexa 5
Nr. /

Situaţia suprafeţelor revendicate şi aflate în litigiu

ha
Suprafeţe revendicate (validate şi nepuse în posesie) Suprafeţe aflate în litigiu privind proprietatea

Nr. Unităţi teritorial Unităţi teritorial


Denumire OS Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice
crt. administrative Total administrative Total
suprafaţă suprafaţă
Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă

Total - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0

Şef ocol, Responsabil fond forestier,