Sunteți pe pagina 1din 1

Ocolul Silvic …………..

Anexa 4
Nr. /

Suprafaţa fondului forestier pe categorii de proprietari

din care :
Contracte de administrare O.S. ……………….. Contracte de paza O.S ……………..
Suprafaţa F.F. stat
Nr.
Ocolul administ Unităţi teritorial
crt. Persoane juridice/fizice Persoane fizice Persoane juridice
………. rat de administrative
Total Total
RNP
Denumire Suprafaţă Denumire Suprafaţă Nr. Suprafaţă Nr. Suprafaţă

Total 0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0

Şef ocol,