Sunteți pe pagina 1din 3

Modul imperativ – actualizarea cunoștințelor

Vino la masă!
Nu scrie urât!
Veniți în parc!
Nu călcați iarba!
I. Modul imperativ arată o acțiune posibilă, realizabilă,
exprimând un ordin, o poruncă, un sfat, o cerere, o rugăminte.
II. Verbele la modul imperativ au forme doar pentru persoana a II-
a, sg și pl:
a) Singular: terminațiile sunt identice cu cele de la indicativ prezent,
persoana a III-a.
El curăță. ----------> Curăță!(imperativ)—pers a III-a el/ea: curăță
Ea pune. -----------> Pune!
El ghicește. ----------> Ghicește!/ Ghici!
EXCEPȚII:formele de imperativ nu mai coincid cu indicativ, prezent,
pers a III-a
El vede........ -----------> Vezi!
Ea vine....... ----------> Vino!
El face........ ------------> Fă!
Ea zice........... -----------> Zi!
El aduce.......... ---------->Adu!
El duce.......... -------------> Du!
El este................------------->Fii!------Fii cuminte!, Fii civilizat!
b) Plural: terminațiile sunt identice cu cele de la indicativ prezent,
pers. a II-a, nr. plural.
Voi curățați........ -------------> Curățați!
Voi vedeți........... -------------> Vedeți!
Voi citiți...........__________> Citiți!
c) Verbele la imperativ au două forme:
 Afirmativă:
sg---> Curăță! pl-Curățați!
Scrie! Scrieți!
Du! Duceți!
Fii! Fiți!
Zi! Ziceți!
Fă! Faceți!

 Negativă:
a. Singular – NU+infinitivul fără a:
a cânta: NU cânta!
a zice: NU zice!
a face: NU face!
a fi: NU fi!
a duce: Nu duce!
b. Plural – NU+forma afirmativă
Mergeți!: Nu mergeți!
Vorbiți!/ Nu vorbiți!
!!!!!!!!! Verbele la indicativ și imperativ au funcția sintactică de predicat
verbal.
Aplicații

1.Trece verbele următoare la imperativ, singular și plural, forma


afirmativă:
a se ridica: Ridică-te! Ridicați-vă!
a se spăla: Spală-te! Spălați-vă!
a se hotărî: Hotărăște-te! Hotărâți-vă!
a-și imagina: Imaginează-ți! Imaginați-vă!
a scrie: Scrie! Scrieți!
2.Alege forma corectă de imperativ:
a.Stăi pe loc!/ Stai pe loc!
b. Du-te la locul tău!/ Dute la locul tău!
c. Scrie-ți tema, copile!/ Scrieți tema, copile!
d. Cânta-ți mai tare! / Cântați mai tare!