Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul ______________________________

Clinica _______________________________
Nr._______din_________________________

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că dl/dna dr. ______________________________


este medic rezident an ___ în specialitatea __________________________________
la Spitalul ____________________________________________________________
și a efectuat în perioada ____________________________________ stagiul/modulul
de __________________________________________________________________
din cadrul pregătirii prin rezidențiat, la Clinica _______________________________
____________________________________________________________________
și a obținut nota ________________.

Data: _________________

ȘEF CLINICĂ,
Prof./Conf.dr. _______________________________

S-ar putea să vă placă și