Sunteți pe pagina 1din 4

NORME

DE CONSUM CARBURANȚI, LUBRIFIANȚI


ȘI LICHIDE SPECIALE LA AUTOVEHICULE

STABILIREA PARCURSULUI ECHIVALENT


I.NORME DE CONSUM CARBURANȚI

1. Pentru funcționarea autovehiculelor sunt stabilite consumuri medii de carburanți (C m).

Consumul mediu de carburanți (Cm) reprezintă cantitatea de carburanți prevăzută pentru ca:

- un automobil de o anumită marcă sau tip să parcurgă în condiții medii de circulație pe drum de
categoria K (D2=1) 100 de kilometrii echivalenți;

- un tractor rutier să funcționeze o oră.

2. Consumurile medii de carburanți pe tipuri de autovehiculesunt:

A. AUTOTURISME
(autoutilitare realizate pe șasiul acestora)
Consum
Capacitatea mediu la
Nr. de
Nr.crt. Marca autoturismului cilindrică 100 km. Obs.
cilindrii
(cm3) echivalenți
(l)

B. AUTOUTILITARE ȘI DERIVATE

Sarcina Consum
Capacitatea utilă mediu la
Categoria Tipul și Nr. de
Nr.crt. cilindrică nominală 100 km. Obs.
autovehiculului marca cilindrii
(cm3) (t) echivalenți
(l)
C. AUTOCAMIOANE ȘI DERIVATE
Sarcina Consum
Capacitatea utilă mediu la
Categoria Tipul și Nr. de
Nr.crt. cilindrică nominală 100 km. Obs.
autovehiculului marca cilindrii
(cm3) (t) echivalenți
(l)

D. AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE PERSOANE

Capacitatea Consum
Capacitatea de mediu la
Categoria Tipul și Nr. de
Nr.crt. cilindrică transport 100 km. Obs.
autovehiculului marca cilindrii
(cm3) (locuri) (t) echivalenți
(l)

E. TRACTOARE RUTIERE

Consum
Felul mediu de
Nr.crt. Marca tractorului Obs.
carburantului carburant pe
oră (l)

3. Pentru stabilirea consumului normat de carburant (Cn), consumul mediu (Cm) se corectează în raport cu
condițiile specifice de exploatare a autovehiculelor.

4. Consumul normat de carburanți (Cn) reprezintă cantitatea maximă de carburanți admisă a fi consumată de
un autovehicul pentru parcursul efectuat sau pentru timpul de funcționare. Această cantitate se stabilește la
expirarea valabilității foii de parcurs, prin înmulțirea parcursului în kilometrii echivalenți la autovehicule sau a
timpului de funcționare la tractoarele rutiere, cu consumul mediu (C m) și după caz cu coeficienții de corecție
ai acestuia.

5. Parcursul efectiv (Pef) reprezintă distanța reală în km, pe care s-a deplasat un autovehicul pentru
îndeplinirea unei misiuni.
6. Parcursul echivalent (Pe) reprezintă distanța convențională care se determină prin înmulțirea kilometrilor
efectiv rulați ( timpului de funcționare) cu valoarea coeficienților de corecție, corespunzători categoriilor de
drum pe care s-a deplasat autovehiculul, a remorcii pe care o tractează, a sarcinii permanente pe care o
poartă sau a altor condiții de exploatare prevăzute în anexa nr.1.

7. Coeficienții ai consumului mediu de carburanți sunt numere constante cu care se majorează după caz
consumul mediu al autovehiculelor, funcție de condițiile specifice de exploatare ale acestora (anotimp,
deplasări în coloană sau alte situații prevăzute în anexa nr.2).

8. Consumul normat de carburanți (Cn) se calculează cu relațiile:

a) La autovehicule:
Pe
Cn = * Cm* Z
100

în care:
Cn – consumul normat de carburanți;
Pe – parcursul echivalent al autovehiculului;
Cm – consumul mediu de carburanți în litri la 100 km echivalenți;
Z – produsul total al coeficienților de corecție a consumului mediu de carburanți care se aplică în raport de
condițiile de funcționare a autovehiculelor.
b) La tractoare rutiere:

C n =N o * C m * A

în care:
Cn – consumul normat de carburanți;
No – numărul de ore lucrate;
Cm – consumul mediu de carburanți în litri pe oră;
A – coeficientul de corecție a consumului normat de carburanți pe timp de iarnă
9. Exemple de calcul a consumului normat de carburanți sunt arătate în enexa nr.5.

II NORME DE CONSUM LUBRIFIANȚI ȘI LICHIDE SPECIALE


10. Consumul normat de lubrifianți și lichide speciale (C n) reprezintă cantitatea maximă admisă a fi
consumată de un autovehicul pentru parcursul efectuat într-o anumită perioadă de timp și constă din:
CA – consumul normat de ulei de motor prin ardere;
CS – consumul normat de lubrifianți și lichide speciale pentru schimb.
Consumul normat de ulei de motor prin ardere

Rulajul la care se încadrează motorul Capacitatea cilindrică a motorului


de la data punerii în funcţiune ca nou (cmc)
Până la 1500 1501-2500 Peste 2500
Consumul normat ( în litri la 100 km)
Până la 25.000 0,075 0,125 0,175
25.001 – 100.000 0,100 0,150 0,200
Peste 100.000 0,150 0,200 0,250

Capacitatea cilindrică a motorului în cmc. Consumul normat (în litri la oră)


până la 4000, inclusiv 0,300
peste 4.000 0,500