Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA

PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA


AN ŞCOLAR 2019 – 2020
CLASA III

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA


PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA - MARIANA
CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Planificarea activităţilor de consiliere pentru părinţii


elevilor din CLASA a III-a
PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA - MARIANA

ACTIVITATEA
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale
3. Comunicare si abilitati sociale
- Managementul emotiilor
- Prietenii copiilor noştri. Nevoia copiilor de comunicare şi socializare.
4. Managementul informatiilor. Învăţarea eficientă
5. Planificarea carierei - Rolul achizitiilor învatarii în dezvoltarea personală a
copilului

„Atunci când decizi să ai un copil iei o decizie foarte importantă.


Decizi, pentru totdeauna, sa-ți lași inima să se desprindă de trup și să
1
meargă pe o cale separată.”
Elizabeth Stone
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA III

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI DE SUPORT EDUCAŢIONAL, CONSILIERE SI ORIENTARE


PENTRU PĂRINŢII ELEVILOR DIN CLASA a III-a – PLANIFICARE ANUALĂ

”Copiii sunt educați de comportamentul


adultului, nu de cuvintele sale.”Carl Jung

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI DE SUPORT EDUCAŢIONAL, CONSILIERE SI ORIENTARE


PENTRU PĂRINŢII ELEVILOR DIN CLASA a III-a – PLANIFICARE ANUALĂ
ACTIVITATEA Ore Sapt. Obs.

1. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 I
2. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a copilului. ”CopiiiCum trebuie crescuti
îmbunătăţim pentru
respectul ei,încrederea
de sine, nu pentru în sineparinti.”
şi imaginea de 1 II
sine a copilului? (Consiliere şi orientare)
3. Rolul familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului (Consiliere şi orientare) 1 III
4. Valorile din viaţa copiilor noştri (Consiliere şi orientare) Nicolae Iorga 1 IV
5. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 V
6. Să învăţăm copiii să accepte si să respecte diferenţele individuale! (Consiliere şi orientare)
ACTIVITATEA Ore 1
Sapt. VIObs.
7. Drepturi
1. Şedinţă şi responsabilităţi
cu părinţii – Tematică înale copilului
baza în cadrul
planificării familiei.(Consiliere
şedinţelor obligatorii cuşitoţiorientare)
părinţii elevilor 1 1I VII
8. Comunicare
2. Surse de informare şi socializare – nevoi alepentru
- Surse de informare fiecărei persoane(Consiliere
a sprijini şi orientare)
activitatea scolara a copiilor 1 1II VIII
9. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii
3. Capcanele mediului virtual pentru dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului cu toţi părinţii elevilor 1 1III IX
10. Calitatea
4. Respectul stilului
față de de -viata.
părinți Calitatea
temelia vietii
unei vieți personale - regulile unei alimentații sănătoase (Consiliere şi orientare)
frumoase 1 1IV X
11. Suntem responsabili pentru stilul de viață al copiilor
5. Cunostintele dobândite în scoala si importanta acestora pentru viata noștri - Comportamentul preventiv (Consiliere şi orientare) 1 1V XI
12. Şedinţă
6. Şedinţă cu părinţii
cu părinţii – Tematică
– Tematică în bazaînplanificării
baza planificării şedinţelor
şedinţelor obligatorii
obligatorii cu toţicupărinţii
toţi părinţii
elevilorelevilor 1 1VI XII
13. Încurajarea
7. Cunoaşterea stiluluicopiilor de a dezvolta
de învăţare relaţii– de
al copilului unprietenie(Consiliere şi orientare)
avantaj pentru învăţarea eficientă 1 1
VII XIII
14. Dezvoltarea capacităților de interrelaționare: Lucrăm împreună, realizăm progrese (Consiliere
8. Care sunt modelele de comportare ale copiilor? - modalitati generale de învatare a unor comportamente la școală sau în şi orientare) 1 1
VIII XIV
societate: imitatia, exemplul celorlalti, repetitia, încercare si eroare
2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA III

ACTIVITATEA Ore Sapt. Obs.

9. Comportamentul civilizat în diferite situaţii – Codul bunelor maniere 1 IX


10. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 X
11. Biblioteca de acasă – o necesitate 1 XI
12. Lectura elevului în timpul liber 1 XII
13. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 XIII
14. “Reguli de igienă” – Calitatea vieţii personale” (Consiliere şi orientare) 1 XIV
15. “Comportamentul în cazul situaţiilor de criză: incendiu, inundaţie, accident. La cine apelăm pentru ajutor?” - Reactii la 1 XV
situatii de risc sau de criza (Consiliere şi orientare) (Consiliere şi orientare)
16. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 XVI
17. Autocontrol asupra emoţiilor în diferite situaţii (Consiliere şi orientare) 1 XVII
18. “Ne pregătim de vacanță!” – Calitatea vieţii personale” (Consiliere şi orientare) 1 XVIII
19. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 XIX

3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA
PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
CLASA III

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR


DIN CLASA a III-a

Semestrul 1
Nr.
ORDINEA DE ZI DATA Obs.
crt
1 - Structura anului scolar 2019/2020 12 sept. 2019
- Obiectivele urmarite, manuale, discipline, cadre didactice,
- Necesarul de rechizite
- Orarul zilnic - provizoriu
- Alegerea comitetului de parinti
- Discuţii
2. - Analiza situaţiei la învăţătură; 17 oct. 2019
- Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Discuții
3. - Strategii manageriale aplicate la nivelul clasei de elevi – managementul 21 nov. 2019
problemelor disciplinare ;
- Discuţii
4. - Incheierea primului semestru de scoala : calificative, medii, vacanta de iarna 12. dec. 2019
- Analiza situaţiei la învăţătură;
- Discuții

Semestrul 2
Nr.
ORDINEA DE ZI DATA Obs.
crt
1 - Analiza SWOT a activităţii educative şcolare şi extraşcolare desfăşurată în 23 ian. 2020
semestrul I, an şcolar 2087 – 2020; Concluzii. Recomandări pentru semestrul II
- Probleme organizatorice
- Discuţii
2. - Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor 13 feb. 2020
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Probleme organizatorice
- Discuţii
3. - Analiza situaţiei la învăţătură; 19 mar. 2020
- Activităţile extraşcolare şi influenţa lor pozitivă asupra copilului
- Discuții
4. - Strategii de dezvoltare a capacităţilor, priceperilor şi deprinderilor elevilor la 23 apr. 2020
şcoală şi acasă
- Probleme organizatorice
- Discuții
5. - Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor 14 mai 2020
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Importanța relației strânse elev-părinte-profesor și influența pe care aceasta o are
asupra nivelului de implicare a copilului în activitata de învățare
- Discuţii
6. - Analiza SWOT a activităţii şcolare şi extraşcolare 11iunie 2020
- Chestionar: “Impresii ale părinţilor la sfârşitul școlii”
- Probleme organizatorice
- Discuţii

4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA III

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI a III-a

Semestrul 1
Nr. Tematica lectoratelor Denumirea activităților Modalități de realizare Data Obs
crt
1. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a copilului. ,, Să ne cunoaştem copiii!” Chestionar „Cât de bine ne 19.09.2019
Cum îmbunătăţim respectul de sine, încrederea în sine cunoaștem copilul?”
şi imaginea de sine a copilului? „Cât de bine îmi cunosc Dezbatere cu părinţii pe tema 26.09.2019
2. Rolul familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii familia?” prezentată;
copilului Jocuri de cunoaștere a
3. Valorile din viaţa copiilor noştri ,, Eu şi copilul meu” membrilor familiei 03.10.2019

4. Să învăţăm copiii să accepte si să respecte diferenţele „Copil ca tine sunt și eu!” Prezentarea de către părinţi și 10.10.2019
individuale! discutarea mediului educaţional
5. Drepturi şi responsabilităţi ale copilului în cadrul „Suntem o familie – suntem din familie: ambient, relaţiile 24.10.2019
familiei. o echipă! copilului cu membrii familiei;
6. Comunicare şi socializare – nevoi ale fiecărei persoane „Comunicăm, socializăm!” Chestionar pentru părinți 07.11.2019

7. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale - „Ești ceea ce mănânci!” Prezentare PPT cu tema 14.11.2019
regulile unei alimentații sănătoase ,,Alimentaţie sănătoasă pentru
8. Suntem responsabili pentru stilul de viață al copiilor „Minte sănătoasă în corp copii sănătoşi”
noștri - Comportamentul preventiv sănătos” Piramida alimentelor 28.11.2019
9. Încurajarea copiilor de a dezvolta relaţii de prietenie „Prietenii copilului meu?” Discuții, jocuri de rol 05.12.2019
10. Dezvoltarea capacităților de interrelaționare: Lucrăm ”„Atelierul lui Moș Crăciun” Atelier de lucru pe grupe 19.12.2019
împreună, realizăm progrese

5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA III

6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA PROF. ÎNV. PRIMAR EVENDEN ALINA MARIANA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA III

Semestrul 2
Nr. Tematica lectoratelor Denumirea activităților Modalități de realizare Data Obs
crt
1. Surse de informare pentru a sprijini activitatea scolara ,, Cum și de unde mă Prezentare PPT pe tema dată 16.01.2020
a copiilor informez?
2. Capcanele mediului virtual pentru dezvoltarea „Televizorul – prieten sau Dezbatere 30.01.2020
intelectuală și emoțională a copilului dușman?”
3. Respectul față de părinți - temelia unei vieți frumoase ,,Cu drag, măicuței dragi!” Program artistic închinat mamelor 06.02.2020
4. Cunostintele dobândite în scoala si importanta „Ce și pentru ce Discuţii tip masă rotundă 20.02.2020
acestora pentru viata învățăm?”

5. Cunoaşterea stilului de învăţare al copilului – un „Stilurile de învățare” Chestionar 27.02.2020


avantaj pentru învăţarea eficientă Provocarea părinţilor de a relata 05.03.2020
6. Care sunt modelele de comportare ale copiilor? - „Copilul - oglinda modalităţile de comunicare cu copiii
modalitati generale de învatare a unor comportamente la adultului” lor în situaţii tipice: când au/nu au
scoala sau în societate: imitatia,repetitia, încercare/eroare timp suficient,când sunt calmi şi
7. Comportamentul civilizat în diferite situaţii – Codul „Știm să fim politicoși!” bine dispuşi sau stresaţi şi iritaţi, etc;
bunelor maniere Discuţii de tip masă rotundă; 12.03.2020
8. Biblioteca de acasă – o necesitate ,, Citește astăzi, ca să nu Prezentare PPT cu tema 26.03.2020
înțelegi prea târziu mâine! ,,Biblioteca mea”; discuții libere
9 Lectura elevului în timpul liber „Ești ceea ce citești!” Dezbatere 30.04.2020
10. Autocontrol asupra emoţiilor în diferite situaţii ,,Ruleta emoțiilor” Prezentarea unor situații și a 07.05.2020
11. Comportamentul în cazul situaţiilor de criză: „Cum reacționez în emoțiilor pe care le implică
incendiu, inundaţie, accident. „La cine apelăm pentru anumite situații?” Prezentarea unor situații de criză 21.05.2020
. ajutor?” - Reactii la situatii de risc sau de criza și a comportamentelor adecvate
12. Reguli de igienă (calitatea vieții personale) „Să ne păstrăm Prezentarea și discutarea regulilor 28.05.2020
sănătatea!” de păstrare a igienei la școală / acasă
13. “Ne pregătim de vacanță!” – Calitatea vieţii „Vine vacanța mare!” Analiza activităţii şi realizarea 04.06.2020
personale” portofoliului cu activităţi, poze, etc.

S-ar putea să vă placă și