Sunteți pe pagina 1din 4

The 12th International Pigeon Race

BALKANIC
BALKANIC
FAIR-PLAY
FAIR-PLAY
13th of August 2011
500 km

DV 02733 10 1716
Familie Sollner DV 4858 10 1527

1st Final Race 2010 - 450 km Werner Waldow & Thiel Silvia
1st Ace Pigeon 2010
2nd Final Race 2010 - 450 km

The biggest race in Eastern Europe!


Over € 40,000 prize money!
„MADAME L.R.” (H: 117,1 cm)
Famous sculpture by Romanian Constantin Brancusi
Sold in 2009 by Christie’s for € 29,185,000
Urmare a mai multor sugestii venite din partea unor crescatori care participa la sositi vor primi trofee iar restul premiantilor, diplome. La
columbodroame an de an, in toate colturile lumii, incepand cu anul 2011 am decis sa Campionatul As-porumbel se vor acorda premii si trofee
introducem o noua metoda de joc. Sistemul se bazeaza pe plata initiala a unei taxe de primilor 3 porumbei.
intretinere per porumbel, urmand ca, dupa efectuarea mai multor etape de concurs, in 4. Mai jos este prezentat un exemplu de calcul al premiilor
cazul nostru pina la 220 km, sa se achite taxele de participare, suma acestora formand in cazul in care 500 porumbei vor fi activati inainte de
fondul de premiere. Metoda a fost deja folosita cu succes in China, la columbodromul Semifinala (340 km).
China National Race, dar si in S.U.A., la Vegas Classic Race si probabil va fi introdusa in
din ce in ce mai multe columbodroame, deoarece s-a observat o crestere substantiala a Premii Semifinala Premii Finala
participarii. Taxa de intretinere este la indemana majoritatii crescatorilor, se poate
urmari evolutia porumbeilor inscrisi, se evita pierderea sumelor mari de bani datorate Loc Premiu Loc Premiu
pierderii porumbeilor cum este in cazul in care taxa de participare este platita la inceput si, 1 € 1.000 1 € 8.000
mai ales, se asigura premii consistente. Speram sa fiti in asentimentul nostru si sa 2 € 900 2 € 5.000
imbratisati acest nou regulament de joc la Balkanic Fair-Play 2011. 3 € 800 3 € 4.000
4 € 700 4 € 3.000
Conditii de participare:
5 € 600 5 € 2.000
1. Porumbeii inscrisi trebuie sa poarte inele din anul 2011. € 500 6
6 € 1.000
2. Primirea porumbeilor: 15 martie - 15 mai. 7 € 400 7 € 900
3. Porumbeii trebuie sa fie sanatosi si vaccinati impotriva paramixovirozei cu cel 8, 9 € 300 8 € 800
putin 10 zile inainte de aducerea in columbodrom. 10 € 250 9 € 700
4. Porumbelul ACTIV se defineste ca fiind porumbelul caruia i-a fost achitata taxa de 11 - 20 € 200 10 € 600
activare. 21 - 30 € 100 11 - 15 € 500
5. Numai porumbeii ACTIVI concureaza pentru premii. 31 - 40 € 75 16 - 20 € 350
41 - 50 € 50 21 - 25 € 250
Taxe si modalitati de plata: 26- 30 € 150
1. Taxa intretinere: 30 EUR / porumbel (se achita la aducerea porumbeilor). Un 31 - 40 € 100
crescator, tandem, sindicat poate inscrie un numar nelimitat de porumbei.
2. Taxa de activare: 100 EUR / porumbel. Porumbeii se pot activa la orice data inainte Campionat As-porumbel
de Semifinala (340 km). In cazul in care un porumbel se pierde dupa plata activarii si nu
este imbarcat nici la Semifinala, nici la Finala, taxa de activare va fi returnata integral. Loc Premiu
3. Porumbeii neactivati cu 3 zile inainte de Semifinala vor fi publicati pe site si pot fi 1 € 1.250
activati de catre orice alta persoana. Eventualele premii castigate vor fi oferite persoanei 2 € 750
care a activat porumbelul, insa porumbelul va concura sub numele crescatorului initial 3 € 500
(cel care a inscris porumbelul).
4. Imbarcarea pentru Semifinala si Finala va fi efectuata, ca in fiecare an, de o comisie Licitatia:
formata din mai multi participanti. Oricine doreste sa asiste este binevenit! 1. Primii 10% porumbei sositi la Finala vor fi intai
5. Platile prin transfer bancar se pot face in conturile: prelicitati pe site-ul columbodromului si apoi licitati
EUR: public. Restul porumbeilor vor fi vanduti numai via
Beneficiary: Stefanescu Liviu internet.
Bank: BCR Targoviste, Dambovita, Romania 2. Persoana care a inscris porumbelul va primi 50% din
IBAN: RO 02 RNCB 0128 0451 2979 0006 suma, dupa scaderea cheltuielilor licitatiei (fotografiere,
SWIFT: RNCB RO BU
procesare fotografii, comision site licitatie, etc)
LEI:
Beneficiar: Stefanescu Liviu 3. Contravaloarea licitatiei porumbeilor care nu au fost
Banca: BCR Targoviste, Dambovita activati nici de persoana care i-a inscris, nici de catre
IBAN: RO 13 RNCB 0128 0451 2979 0002 altcineva, va reveni in totalitate organizatorilor.
SWIFT: RNCB RO BU 4. Persoanele care nu trimit pedigree-le porumbeilor
pana la data Finalei, isi pierd dreptul asupra celor 50%
Program concursuri: din valoarea licitatiei.
Ruta Ucraina (primordiala) Ruta Grecia (de rezerva)
5. Porumbeii ramasi nevanduti dupa efectuarea
12 iulie - Concurs 1 (120 km) 12 iulie - Concurs 1 (120 km)
licitatiilor, devin proprietatea organizatorilor.
19 iulie - Concurs 2 (170 km) 19 iulie - Concurs 2 (170 km)
26 iulie - Concurs 3 (220 km) 26 iulie - Concurs 3 (220 km)
03 august - Concurs 4 - Semifinala (340 km) 03 august - Concurs 4 - Semifinala (320 km)
Generalitati:
13 august - Concurs 5 - Finala (500 km) 13 august - Concurs 5 - Finala (460 km)
Organizatorii isi rezerva dreptul de a schimba sau
Campionatul As-porumbel: modifica data / locul de efectuare a oricarui concurs, in
functie de conditiile meteo.
1. Toti porumbeii participa la campionatul As-porumbel, insa numai porumbeii activati
pot castiga premiile puse in joc. Durata fiecarui concurs este stabilita de organizatori.
2. Castiga porumbelul cu cea mai mare viteza medie obtinuta in urma efectuarii tuturor
etapelor de concurs, a Semifinalei si Finalei.
Detalii de contact:
3. In caz de egalitate, castiga porumbelul cu cea mai buna clasare la Finala.
Stefanescu Liviu & Bibi
Distribuirea taxelor de activare si premiile: Crangului, 100
1. Totalul taxelor de activare se va fi imparti dupa cum urmeaza: 5% pentru premii la Targoviste, cartier Priseaca, DB
Campionatul As-porumbel, 20% pentru premii la Semifinala, 65% pentru premii la Finala Email: contact@sportcolumbofil.ro
si 10% pentru organizatori.
Tel: +40 723 345543
2. Totalul premiilor depinde de numarul de porumbei activati.
3. Se vor premia 10% din porumbeii angajati la Semifinala si Finala, primii 10 porumbei +40 760 256822
Following some advices from breeders who each year participate in one loft races around Ace-pigeon Championship:
the world, we decided to introduce a new system in Balkanic Fair-Play Race starting this 1. All entered pigeons participate for the title of Ace-
year. The method is based on an initial payment of a feeding fee per pigeon followed by, pigeon but only activated pigeons are eligible to win
after flying some races, in our case until 220 km, payment of participating fees (activation) prize money.
whose sum will form the prize money fund. This system was already successfully used in 2. The Ace-pigeon will be the pigeon with the biggest
China, to China National Race and U.S.A. in Vegas Classic Race and probably it will be medium speed over the races, Semifinal and Final.
more and more introduced to other one loft races. It has the advantage that the feeding fee 3. In case of a tie, the ace will be the pigeon with the best
is available for the majority of the breeders, one could follow the evolution of the pigeons, prize in the Final Race.
could avoid loosing big sum of money caused by the loosing of the pigeons as in the case
when the participation fees were paid at the beginning, it substantially stimulates the Distribution of the total amount of activations
participation and assures consistent fund of prize money. We hope to meet your approval fees and prize money:
and to embrace these new racing rules for Balkanic Fair-Play 2011. 1. The total amount of activations fees will be
distributed as follows: 5% for Ace-pigeon, 20% for
Conditions of entry:
Semifinal, 65% for Final and 10% for organizers.
1. Entered pigeons must wear 2011 life rings. 2. The prize money depends on the number of activated
th th
2. Receiving of the pigeons: 15 of March 15 of May. pigeons.
3. Pigeons must be healthy and vaccinated against PMV at least 10 days before entering in 3. First 10% arrived pigeons will be awarded with prize
the loft. money in the Semifinal and Final race. First 10 arrived
4. ACTIVE pigeon is defined as the pigeon whose activation fee was paid. pigeons will receive trophies and the rest of awarded
5. Only ACTIVE pigeons are eligible to win prizes money. pigeons will receive diplomas. First 3 classified Ace-
pigeons will receive money and trophies.
Entry fees and payment methods: 4. Below is an example of prize money calculation in
1. Feeding fee: 30 EUR / pigeon (to be paid when the pigeons are entered). A breeder, case there are 500 pigeons activated before Semifinal
combination or syndicate of breeders may enter an unlimited number of pigeons. race.
2. Activation fee: 100 EUR / pigeon. Pigeons could be activated any date before
Semifinal race (340 km). If a pigeon whose activation fee was already paid got lost and will Prize money Semifinal Prize money Final
not participate neither to Semifinal nor Final race, the activation fee will be fully returned.
Place Prize money Place Prize money
3. Pigeons which were not activated 3 days before Semifinal race will be published on the 1 € 1.000 1 € 8.000
website and could be activated by any person. The eventual prize money will be offered to 2 € 900 2 € 5.000
the person who activated the pigeon but the pigeon will race under the name of the original
3 € 800 3 € 4.000
breeder (person who entered the pigeon).
4 € 700 4 € 3.000
4. Payments in EUR could be done by bank transfer in the following account:
5 € 600 5 € 2.000
Beneficiary: Stefanescu Liviu 6 € 500 6 € 1.000
Bank: BCR Targoviste, Dambovita, Romania 7 € 400 7 € 900
IBAN: RO 02 RNCB 0128 0451 2979 0006 8, 9 € 300 8 € 800
SWIFT: RNCB RO BU 10 € 250 9 € 700
11 - 20 € 200 10 € 600
How to send the pigeons: 21 - 30 € 100 11 - 15 € 500
We will organize 2 collections of pigeons from West-Europe, as follows: 31 - 40 € 75 16 - 20 € 350
1st collection Belgium & Netherlands 29th of March 2011 41 - 50 € 50 21 - 25 € 250
Germany 30th of March 2011 26- 30 € 150
2nd collection Belgium & Netherlands 26th of April 2011 31 - 40 € 100
Germany 27th of April 2011
Ace-pigeon Championship
Pigeons from Austria, Hungary and Slovakia could be collected next day of the above
dates. Please contact us in order to organize a collection center. Place Prize money
The transport fee is 10 EUR / pigeon. 1 € 1.250
2 € 750
Our friend, Stefan Radev from Kalimanci Race (Bulgaria) will also organize 2 collections 3 € 500
from these countries, 1st one around 15th of March and 2nd one around 15th of April 2011. If
these dates suit you better for sending pigeons to our race please contact him or Kalimanci
coordinators you could find on this website address: http://www.pigeon-bg.com. Auction:
1. First 10% arrived pigeons in the Final race will be first
Pigeons from Spain, Italy, Greece, Bulgaria, Republic of Moldova and Ukraine could also pre-auctioned on the website and after there will be
be sent directly in Romania. For more details, please contact the coordinator from your public auctioned. The rest of the pigeons will be
country, listed below. auctioned only via internet.
2. The person who entered the pigeon will receive 50%
BELGIUM: GREAT BRITAIN & WALES NETHERLANDS: of the auctioned sum after the deduction of the expenses
Patrick Philippens Derek Nicholls Henk Deweerd per pigeon (photo shooting and processing,
+32 3 6403559 +44 7810 323827 +31 620 615790 commission of the auction site, etc)
Jan van Wanrooij 3. The entire auction sum of the pigeons which were not
BULGARIA: GREECE: +31 653 646832 activated neither by original entrant or another person
Costea Metodiev G & D Aslanidis Belgica Deweerd will belong to the organizers.
+359 889 518066 +30 693 2829460 +31 76 5600222 4. The breeders who do not send the pedigrees until the
date of the Final race will loose the right of receiving
FRANCE: ITALY: NORTHERN IRELAND: 50% of the auction.
Guillaume Benoit Eros Carboni John Boyd
+33 672 779178 +39 335 331541 5. Unsold pigeons after the organization of the auction
+44 7799 543334 will become property of the organizers.
GERMANY: MOLDOVA & UKRAINE Spain:
Karl-Heinz Lang Dumitru Gorbatovschi General conditions:
Florin Zegheru
+49 640 3902713 +37 379 508403 +34 671 378497
Organizers reserve the right to change / modify the
Werner A. Waldow liberation site of the races, depending of the weather
+49 172 2626841 conditions.
The duration of each race is at the discretion of the
organizers.
Racing schedule:
Flying route in Ukraine (primordial) Flying route in Greece (reserve)
12.07 Race 1 (120 km) 12.07 Race 1 (120 km) Contact details:
19.07 Race 2 (170 km) 19.07 Race 2 (170 km) Stefanescu Liviu & Bibi
26.07 Race 3 (220 km) 26.07 Race 3 (220 km) Crangului, 100
03.08 Race 4 - Semifinal (340 km) 03.08 Race 4 - Semifinal (320 km) Targoviste, cartier Priseaca, DB
13.08 Race 5 - Final (500 km) 13.08 Race 5 - Final (460 km) Email: contact@sportcolumbofil.ro
Tel: +40 723 345543 • +40 760 256822
Toni Deigner, Liviu Stefanescu, Gheorghe Colezea, First Romania - Cornel Chirica, Stefan Radev
Werner Waldow and Jan van Wanrooij Car Winner 2010, 4th & 12th BFP 2010 and Macsim Kumanov

Mihai Popescu & Cornel Savu, Mihai Dinu, Nikolaas Gyselbrecht Eros Carboni, Italian Champion's Group,
6th BFP 2010 and Nevi Koeva 8th BFP 2010

The new car offered for first Andrei Mihalache, Eros Carboni with Romanian friends
Romanian pigeon 14th BFP 2010

Dan Mihai, 7th, 10th BFP 2010 Free Dance – Republic of Moldova Six Forces, 21st BFP 2010

Mihai Nicoara, Dumitru Gorbatovschi, Moldova, Auction 2010, a real success


First Romanian Ace-pigeon 24th BFP 2010