Sunteți pe pagina 1din 3

Definiţie: Un sistem de n ecuaţii liniare cu n necunoscute se numeşte sistem de tip Cramer

dacă determinantul matricei sistemului este nenul.


Metoda lui Cramer pentru n = 2
ax  by  m a b 
Fie sistemul (S)  şi matricea sistemului A    . Notăm d  det(A) .
 cx  dy  n c d 
Dacă d  0 , atunci sistemul (S) este de tip Cramer şi este compatibil determinat iar soluţia
sa se calculează cu formulele:

dx dy
x , y
d d

m b a m
unde d x  , dy  .
n d c n
 x  3y  3
Exemplu: Să se rezolve sistemul:  S = {(0, 1)}.
3 x  8 y  8

Metoda lui Cramer pentru n = 3


 a1 x  b1 y  c1 z  d 1

Fie sistemul de trei ecuaţii liniare cu trei necunoscute (S) a 2 x  b2 y  c 2 z  d 2 şi matricea
a x  b y  c z  d
 3 3 3 3

 a1 b1 c1 
 
asociată A   a 2 b2 c2 
a b3 c3 
 3
Dacă sistemul (S) este de tip Cramer atunci acesta este compatibil determinat şi se rezolvă cu
ajutorul formulelor:

dx dy dz
x , y , z
d d d

d1 b1 c1 a1 d1 c1 a1 b1 d1
Unde d  det(A) , d x  d 2 b2 c2 , d y  a2 d2 c2 , d z  a2 b2 d2
d3 b3 c3 a3 d3 c3 a3 b3 d3
 x yz 2

Exemplu: Să se determine soluţia sistemului 2 x  y  z  2 ,
 x  z 1

2
 1  1 1
 
Rezolvare: Matricea sistemului este: A   2  1 1 .
 1 0 1
 
1 1 1
d  det( A)  2  1 1  1  1  0  1  2  0  1
1 0 1
2 1 1
d x  2  1 1  2  1  0  1  2  0  0
1 0 1
1 2 1
d y  2 2 1  2  2  2  2  4  1  1
1 1 1
1 1 2
d z  2  1 2  1  2  0  2  2  0  1
1 0 1
Aplicând regula lui Cramer obţinem:
d dy d
x  x  0, y   1, z  z  1
d d d
În concluzie sistemul este compatibil determinat cu soluţia: S = {(0, -1, 1)}.

5. Consolidarea cunoştinţelor şi asigurarea feed-back-ului ( 24’): Fiecare elev va primi


cate o fişă de lucru. Pe parcursul rezolvării exerciţiilor, profesorul intervine cu întrebări,
adresate atât elevilor de la tablă cât şi celor din clasă, pentru a se clarifica demersul
rezolvării.
6. Tema pentru acasă (3’): Se vor propune spre rezolvare ca temă pentru acasă, exerciţiile
rămase nerezolvate din fişa de lucru, pag. 91 E6, E5-facultativ
7. Evaluare (2’): se notează elevii care s-au evidenţiat în timpul orei.

3
Fişă de lucru la rezolvarea sistemelor de ecuaţii prin regula lui Cramer.

I. Să se rezolve următoarele sisteme:

3x  4 y  5 5 x  2 y  0
1.  2. 
x  2 y  5 x  y  7

2 x  3 y  9 2 x  3 y  3
3.  4. 
3 x  5 y  4 x  2 y  2

II. Să se rezolve următoarele sisteme:

x  y  2z  1  x  y  2 z  1
 
1.  x  2 y  3 z  1 2.  x  y  3 z  2
x  y  z  0 x  2 y  z  6
 

x  3 y  z  2 3 x  4 y  z  2
 
3. 2 x  y  z  1 4.  x  2 y  z  2
x  2 y  z  1 x  y  0
 

III.
 x  y  mz  1

1. Se consideră sistemul  x  y  z  1
x  2 y  z  0

a) Să se determine parametrul real m astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.


b) Pentru m  R \ {1} să se rezolve sistemul.

S-ar putea să vă placă și