Sunteți pe pagina 1din 4

Titlul proiectului: Infiintarea unei firme ce are ca obiectiv producerea de energie

electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice

Directorul de proiect și contextul proiectului


(Se vor prezenta cele mai importante contribuţii ale directorului de proiect în domeniul temei propuse
și contextul. Problematica. Se va justifica motivaţia temei proiectului: (1) importanţa problemei; (2)
elementele de dificultate ale problemei)

Echipa de management a proiectului este formata din directorul de proiect si va avea in


subordine echipa de implementare a proiectului alcatuita din 14 angajati.
Directorul de proiect are studii superioare cu specializarea electrotehnica/energetica, cu o
experineta de aproximativ 10 ani pe postul de Manager de exploatare într-o centrala electrica.
Principalele roluri/contributii în cadrul firmei sunt cele de:
- conducerea firmei;
- coordonare a proceselor de conversie a instalatiei;
- coordonare a mentenantei panourilor pentru productivitatea maxima.

Activitatea firmei consta in producerea de energie electrica prin intermediul panourilor


fotovoltaice. Conceptul de afacere este reprezentat de obtinerea energiei la costuri minime si cu impact
minim asupra mediului inconjurator si utilizarea acesteia in cadrul hotelurilor de pe litoralul din zona
Constantei.
Printr-o strategie de dezvoltare energetica a Romaniei se poate asigura cresterea sigurantei in
alimentarea cu energie si limitarea importului de resurse energetice, in conditiile unei dezvoltari
economice accelerate. Aceasta cerinta se poate realiza, pe de o parte, prin implementarea unei politici
sustinute de conservare a energiei, cresterea eficientei energetice care sa conduca la decuplarea
ritmului de dezvoltare economica de evolutia consumului de energie, concomitent cu cresterea
gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie.
Valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie confera premise reale de realizare a
unor obiective strategice privind cresterea sigurantei in alimentarea cu energie prin diversificarea
surselor si diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv, de dezvoltare durabila a
sectorului energetic si protejarea mediului înconjurator.
Desi utilizarea energiei solare este pozitiva in ansamblu, exista o serie de aspecte negative,
riscuri, elemente de dificltate care ar trebui luate in calcul. Printre acestea putem enumera:
- investitia initiala ridicata;
- un panou solar are o putere limitata;
- dependenta de climat / vremea nefavorabila;
- aparitia unor defecțiuni;
- subestimarea custurilor de instalare;
- aparitia unor cheltuieli neprevăzute
- neindeplinirea target-ului de contracte

Pentru a putea face față acestor situații nefavorabile, echipa de conducere trebuie să aibă în
vedere următoarele:
1
- păstrarea unei marje de resurse financiare pentru a acoperi eventualele cheltuieli
neprevăzute;
- pentru a preveni riscul de neîndeplinire a target-ului de contracte trebuie luate măsuri de
sancționare, dar și de impulsionare a agenților de vânzări;
- asigurarea prin soluții de back-up pentru situațiile în care poate interveni nerespectarea
obligațiilor de către un colaborator.

Descrierea obiectivelor

(În acest capitol se vor preciza, în detaliu scopul, obiectivele, modul de implementare a obiectivelor şi
resursele necesare. Tema, Obiective. (1) obiectivele concrete ale proiectului; (2) elementele de
originalitate)

Proiectul are ca obiectiv general valorificarea potențialului solar din Romania prin producerea
energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

Obiectivul imediat ( scopul proiectului ):


- asigurarea producției de energie electrică cu panouri fotovoltaice pentru hotelurile de pe litoralul din
zona Constantei.

Alte obiective:
- dezvoltarea unei imagini favorabile pe piața distribuitorilor de energie electrică;
- creșterea gradului de loialitate al clientilor fata de serviciul oferit.

Descrierea planului de lucru

(Se va prezenta în detaliu metodologia: (1) alegerea metodelor şi instrumentelor de investigaţie; (2)
un plan de lucru, eşalonat în timp, ce va descrie modul de organizare şi planificare al proiectului, în
raport cu obiectivele propuse; (3) descrierea potenţialelor riscuri şi abordările prin care aceste riscuri
ar urma să fie adresate;)

Planul de marketing este instrumentul de bază în ceea ce privește coordonarea activității. În


acest sens, activitatea firmei va fi orientată către satisfacerea cererii clienților intermediari și finali.
Este necesară eficientizarea resurselor umane, materiale și financiare pentru ca obiectivele
propuse să fie atinse.
Firma va fi orientată în permanență către clienți și către piață.
Segmentul țintă : Clienți ce privesc beneficiul energiei electrice produsă cu ajutorul panourilor
fotovolatice ca o oportunitate favorabilă de scădere a costurilor pe termen lung si mediu. Pe termen
lung se urmărește menținerea și fidelizarea acestor clienți, dar și atragerea de clienți noi ce sunt
interesați de energia electrică produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice.
Planul activitatilor:
A1 – Achiziție teren
A2 – Construcție

2
A2 – Achiziție echipamente
A3 – Instalare
A4 – Recrutare personal
A5 – Probe tehnice
A6 – Activitate de vânzări, publicitate

Pentru stabilirea zonei în care va fi montată centrala cu panouri fotovoltaice este necesară
măsurarea zonei disponibile, ținând cont că sunt necesari în jur de 8 m2 pentru fiecare kWp de putere
ce se vor instala.

Anul 1 Anul 2
Work Package L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24
WP1 - Managementul și
coordonarea proiectului

WP2 - Stabilirea de noi habitate


de mediu marin
WP3 -Evaluarea impactului apei
de balast în noile habitate de
mediu marin
WP4 - Măsuri specifice de
protecție a mediului marin

WP5 - Diseminarea și
exploatarea

Rezultatele proiectului

(Se vor enumera rezultatele așteptate, corelate cu activitățile, indicatorii cantitativi și calitativi,
metodele de verificare a acestora)

În cadrul acestui proiect se așteaptă o amortizare a investitiei în maxim 10 ani, obtinerea de


surse sustenabile de energie care, în timp, sa inlocuiasca alte tipuri de energie.
Indicatorii de performanța obtinuti prin simularea sistemului cu programul SAM:

|Energie produsa anual ( anul I ) : 13069.573 kWh


Factor de capacitate ( anul I ) : 15.0 %
Randament energie ( anul I ) : 1316 kWh/kW
Raport de performanța ( anul I ) : 0.83

Impactul proiectului

3
(Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al proiectului: (1) potenţialul de a influenţa
semnificativ domeniul; (2) discutarea impactului potenţial al proiectului în mediul ştiinţific, social,
economic sau cultural)

Acest proiect dorește valorificarea potențialului solar ridicat din zona litoralului României
prin obținerea de energie cu impact favorabil asupra mediului înconjurător prin eliminarea emisiilor de
gaze cu efect de sera, un alt aspect important este acela ca nu polueaza fonic, ener gia fotovoltaica este
compatibila cu alte surse și prin dezvoltarea unei piețe a energiei regenerabile după standarde
europene, oferindu-le consumatorilor servicii cu valoare superioară, în concordanță cu mediul.

Resurse necesare

(Se vor detalia resursele necesare și se vor corela cu activitățile în cadrul cărora aceste resurse vor fi
utilizate)

Preţul unui sistem complet diferă în funcţie de furnizor şi de produsele alese. Un sistem cu
echipamente de top poate ajunge şi la 1.400 de euro pe kWp, iar unul ieftin poate costa 700-800 de
euro pentru un kWp instalat.
Deoarece un astfel de sistem cere o putere electrică mare, este necesară utilizarea unui număr
mai mare de panouri fotovoltaice. De asemenea, este important de menționat faptul că un asemenea
sistem are nevoie de un echipament numit invertor ce servește la transformarea curentului continuu în
curent alternativ.
Un modul fotovoltaic este alcătuit din mai multe celule solare conectate între ele în așa fel încât
să producă o putere electrică pe modul în medie între 50 și 300 W. Pentru a crește puterea se
conectează mai multe astfel de module în serie care formează o bandă, iar mai multe benzi formează
un câmp fotovoltaic.
Astfel, după măsurarea suprafeței disponibile pentru montarea panourilor fotovolatice, se pot
face și estimările exacte cu privire la bugetul necesar realizării sistemului fotovoltaic.
Durata de viață a panourilor fotovoltaice este aproximativ 20 de ani, timp în care se garantează
o productivitate de 80%.
Energia fotovoltaica este compatibila cu alte surse și, de fapt, multe case au doua instalații
pentru ca energia convențională sa funcționeze atunci când cealaltă nu. Aceasta esmodalitatea de a
face o tranzitie treptata către energia solara și, mai ales, de a evita problemele.

S-ar putea să vă placă și