Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 07.04.2021
Grădinița cu program prelungit „Motanul Încălțat” Pitești
Grupa: mica „Buburuze”
Prof.înv.preșc: Văduva Ștefania
Tema de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema proiectului: ”Viețuitoarele Primăverii”
Subtema săptămânii: Bucurosi de oaspeti
Tema activității: Câte rândunici au sosit?
Mijloc de realizare: : Joc didactic
Forma de realizare: Frontal, pe grupuri, individual.
Domeniul experiențial: Știință
Mijloc de realizare: Consolidare de cunostinte
Scopul: • Informativ: consolidarea cunoștințelor despre grupele de obiecte (grupa cu 2
elemente); consolidarea cunoștințelor privind raportarea numărului la cantitate
• Formativ: dezvoltarea spiritului de observație, a rapidității în gândire și acțiune
• Educativ: formarea unui comportament de cooperare între preșcolari

Obiective operaționale:
 Cognitive: - să formeze grupa alcătuită din 1, 2 rândunici la tabla magnetică asociind
cifra corespunzătoare;
- să intuiască corect obiectele din coșulețe (rândunici, jetoane cu
cifrele 1 și 2);
- să asocieze corect cifra cu grupa de rândunici motivând operația;
- să recunoască cifra de pe cub;
- să pună în machetă tot atâtea flori câte arată cifra de pe cub
utilizând cubul;
 Afective: - să manifeste interes pe tot parcursul activității;
 Psiho-motorii: - să participe activ la desfășurarea activității;
- să mânuiască cu atenție materialele și instrumentele puse la
dispoziţie.

Strategii didactice:
Resurse procedurale: demonstrația, explicația, exercițiul, conversația, problematizarea,
jocul
Resurse materiale: jetoane cu rândunici și cifre, machetă, tablă magnetică
Forme de organizare: frontală, individual-independentă, pe grupe
Evaluare: formativă

Bibliografie:
 Revista învățământului preșcolar și primar, Ed. Arlequin, București, 2014;
 Anghel M., Toma G. , - Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învățământul preșcolar. Nivel 5-7 ani, Ed. Delta Cart Educational, Pitești, 2013;
 Dumitrana M., - Activitățile matematice în grădiniță, Ed. Compania, București, 2002;
 Filimon N., Iordache G. , - Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de
copii, Ed. Sitech, Craiova, 2010.

DEMERS DIDACTIC

N Evenimentul Strategii Evaluare


r. didactic Conținutul activității didactice
cr
t.
1. Moment Se asigură condițiile necesare Observarea
organizatoric derulării activității matematice. comportamentul
Se împart copiii în două grupe ui copiilor
(fluturași și floricele).
2. Captarea Voi prezenta copiilor macheta -conversația Analiza
atenției și surpriză ,,Rândunicile au sosit” -machetă răspunsurilor
reactualizarea și se recunosc elementele. -frontală Observarea
cunoștințelor comportamentul
dobândite ui copiilor
anterior
3. Enunțarea -Dragi copii, astăzi ne vom juca -frontală Observarea
scopului și a și vom număra rândunicile, comportamentul
obiectivelor vom alcătui grupa formată ui copiilor
dintr-o rândunică și grupa
formată din două rândunici,
vom potrivi cifra
corespunzătoare la grupa
formată, iar la final vom
completa macheta.

4. Prezentarea Voi forma la tabla magnetică o - explicația, Observarea


conținutului și grupă cu o singură rândunică și demonstrația, comportamentul
dirijarea o grupă cu două rândunici. exercițiul, ui copiilor
învățării Solicit unui copil din grupa conversația Analiza
fluturașilor să vină la tablă și să -jetoane cu răspunsurilor
alcătuiască grupa formată dintr- rândunici și
o rândunică și să asocieze cifra cifre
corespunzătoare (1), apoi invit -frontală, pe
un copil de la grupa floricelelor. grupe,
Invit doi copii de la cele două individual-
grupe să alcătuiască grupa independentă
formată din două rândunici și să
asocieze cifra corectă (2). Voi
aplauda și încuraja copiii.
Se va realiza intuirea
materialului din coșulețele
copiilor.
- Priviți în coșulețele voastre
și-mi spuneți ce vedeți
acolo! (rândunici, jetoane cu
cifrele 1și 2)
- Vă rog să scoateți o
rândunică din coșuleț și sa
alcătuiți grupa formată
dintr-o rândunică! Acum
scoateți jetonul cu cifra 1 și
îl adăugați la grupa formată
dintr-o rândunică.
La fel se procedează și în cazul
grupei formate din două
rândunici.
În continuare voi descoperi
macheta cu rândunici spunându-
le copiilor că aceasta nu este
terminată și că noi va trebui să o
construim.
- Câte rândunici sunt în
machetă? (2)
- Am să vă rog să închideți
ochii, iar atunci când eu o sa
bat din palme voi deschideți
ochii și vă uitați să vedeți ce
s-a întâmplat la rândunici.
- Ce s-a întâmplat? (a plecat o
rândunică)
- Dar acum? (a mai venit o
rândunică)
- Câte rândunici s-au strâns
acum în macheta noastră ?
(2)
5. Asigurarea Voi prezenta copiilor cubul și le - Analiza
feed-back-ului voi explica ce trebuie să facem problematizare răspunsurilor
cu el. Voi invita copii, pe rând a, jocul Observarea
de la cele două grupe. -machetă comportamentul
- Ce cifră arată cubul? (cifra -pe grupe ui copiilor
2/1)
- Trebuie să iei atâtea flori
(din coșulețul meu) câte îți
arată cifra și să le punem
împreună în machetă.
După realizarea machetei
,,Rândunicile au sosit” se
încheie activitatea matematică
prin tranziția: ,, Bucuroși că
bine am lucrat,

Acum frumos ne ridicăm


Și rândul îl formăm.

Unul după altul


Î
n rând ne așezăm,

Unul după altul

Omida o formăm. “

6. Evaluarea Se fac aprecieri asupra modului -frontală Observarea


de comportare al copiilor în comportamentul
timpul activității. ui copiilor

S-ar putea să vă placă și