Sunteți pe pagina 1din 8

Revelația originilor

La început, Dumnezeu ?
Biserica RENAȘTEREA Cluj
Originea vieții
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul...

Creaționism

Evoluționism
biblic progresiv evoluționist
(bara)
Creația ex-nihilo

renew – restore - reform


Revelația originilor – creaționismul biblic 24/7

ADEVĂR
Geneza 1 Apocalipsa 22
mit / minciună

renew – restore - reform


Revelația originilor – creaționismul biblic
1.Cristos a interpretat personajele și evenimentele din Geneza 1-11 ca fiind
istorice.
- Isus face referire la Adam, Eva, (Mt 19:4), la Abel (Mt 23:35; Lc 11:51), la Noe
(Mt 24:37; Lc 17:26), la Potop (Mt 24:38,39; Lc 17:27)
2. Genealogiile din Matei & Luca fac referire la perioade istorice și confirmă
genealogiile din Geneza.
3. Apostolii au vorbit despre personajele și evenimentele majore ale Genezei ca
despre realități istorice (Adam și Eva – Rom 5:14; 1 Cor 15:22,45; 2Cor 11:3;
1Tim 2:13,14)
renew – restore - reform
Revelația originilor – creaționismul biblic 24/7
1. [nr+YOM] – o zi de 24ore
2. Analogiile la zilele creației – Exod 20:8-11 „adu-ți aminte de ziua de odihnă
ca s-o sfințești, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și
tot ce este pe ele iar în ziua a șaptea s-a odihnit!”

OBS:
2Petru 3:8 context
-nu are legătura cu creația
-Dumnezeu în raport cu timpul
renew – restore - reform
Revelația originilor – creaționismul biblic 24/7

Adam 930 ani 1000 ani Noe


Noe 950 ani 1000 ani Avraam
Avraam 175 ani 1000 ani David
David 1000 ani Hristos
Hristos Judecata finală

renew – restore - reform


Revelația originilor – creaționismul biblic
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul...

Universul observabil: 2 trilioane de galaxii Universul: de 150 de sextilioane mai mare


renew – restore - reform
Întrebări de reflectare
1. De ce este important să discutăm despre istoricitatea cărții Geneza?
(Este Cartea Geneza istorie sau mit?) Argumentați răspunsul.
2. Ce afirmă creaționismul biblic în raport cu teoria evoluționismului despre
originea vieții ? Care sunt implicațiile celor două perspective ?

renew – restore - reform