Sunteți pe pagina 1din 101

Prof. Univ. Dr.

NICOLAE DANILA
PRODUSE SI SERVICII BANCARE
Bucuresti – 2007

Produse si servicii bancare – CUPRINS

I. Elemente cheie ale excelentei in domeniul


produselor si serviciilor bancare
1.Succesul unei strategii in domeniul bancar
2. Performanta – obsesie a culturii organizationale în banci
3. Nevoia de adaptare permanenta-aliat al marilor banci
4. Fortele de vanzare si Marketingul - Simbioza Obligatorie
5. Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
6. Eficientizarea costurilor si sistemul informationalcombinatie cheie
7. Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
8. Guvernanta corporativa – noua ordina bancara

II. Produse si servicii bancare RETAIL


1. Produse de tip credit
1.1 Credite ipotecare/imobiliare
1.2 Credite de consum
1.3 Pachete de produse ce include si o componenta de creditare
2. Instrumente de economisire
2.1 Conturi curente
2.2 Conturi de economii
2.3 Depozite la termen
2.4 Certificate de depozit
3. Produse si servicii asociate
3.1 Carduri de debit/credit
3.2 Mobile Banking
3.3 Internet Banking
3.4 e-Commerce
3.5 Direct Debit
3.6 Standing Order
3.7 Transferuri rapide
3.8 Plati facturi prin ATM
3.9 Casete de valori
3.10 Cecuri de calatorie
4. Bancassurance
5. Private Banking

III. Produse si servicii bancare CORPORATE


1. Produse de tip credit
1.1 Finanatarea activitatii curente
1.2 Finantarea investitiilor
2. Produse non credit
2.1 Scrisoarea de garantie bancara
2.2 Scrisoarea de intentie
2.3 Scrisoarea de confort
2.4 Avalizarea efectelor de comert
2.5. Incassoul
2.6. Acreditivul documentar
3. Instrumente de economisire
3.1 Contul curent
3.2 Depozitul la termen
3.3 Certificatul de depozit cu discount
3.4 Contul Escrow
4. Carduri
4.1. Carduri de debit
4.2. Carduri de credit
5. Servicii de electronic banking
5.1. Decontare electronica a datoriei vamale
5.2. MultiCash/Internet Banking

IV. Produse si servicii bancare alternative


1. Produse de trezorerie
2. Leasing
3. Asset Management
4. Asigurari
4.1 Asigurari generale
4.2 Asigurari de viata
5. Securities
6. Produse aferente bancilor de locuinte

I.Produse si servicii bancare

1.Succesul unei strategii in domeniul bancar deriva din:


• implicarea directa a conducerii executive;
• netolerarea mediocritatii si fixarea unor obiective îndraznete;
• stabilirea clara a directiei strategice de urmat;
• adoptarea unei strategii optime pentru întreaga organizatie;
• implementarea unei structuri organizationale adecvate;
• stabilirea sarcinilor concise si clare pentru fiecare veriga din lantul decizional;
• elaborarea strategiilor si implementarea acestora trebuie percepute ca un tot unitar;
• recompensarea adecvata a performantelor;
• utilizarea sistemului de management al informatiei (MIS – management information
system).

2.Performanta – obsesie a culturii organizationale în banci


• Fara dorinta permanenta de atingere a performantei, succesul pe termen lung este extrem de
greu de atins. Între succes si insucces diferentele de abordare a activitatii de retail nu sunt
mereu usor de distins.
• performanta trebuie cuantificata cât mai exact
• oferirea posibilitatii de comparare a rezultatelor
• o cultura a performantei inoculata la nivel de individ
• Nu trebuie subestimate efectele secundare negative ale unei presiuni continue de obtinere a
performantei maxime
• Cresterea gradului de sofisticare a clientelei conduce la un efort sporit din partea organizatiei
si în special din partea celor abilitati sa ia decizii strategice pentru plierea strategiei pe
necesitatile pietei. O strategie care este operationala si cu rezultate excelente în prezent,
poate genera rezultate mediocre în viitorul mai mult sau mai putin apropiat.
• Nu numai conducerea executiva a unei banci trebuie sa simta în permanenta pulsul pietei ci
si managerii de la toate palierele ierarhice
• transmiterea fara bariere a informatiilor si semnalelor pietei direct de la cei care intra în
contact fata în fata cu clientii
• Stimularea capacitatilor de adaptare se poate efectua prin implementarea unui sistem
motivational adecvat
• Practic, între perfectiune si mediocritate nu exista decât un singur pas în domeniul activitatii
de retail. Un pas greu de facut dar nu imposibil.

3. Nevoia de adaptare permanenta-aliat al marilor banci


• Câte banci se pot lauda ca pot cuantifica cu precizie efortul si eficienta fortelor de vânzare
proprii ?
• Multe banci reusesc sa atinga aceste aspecte. Foarte putine însa le pot trata cu minutiozitate,
ceea ce va conduce la un avantaj competitiv greu de egalat. Practic, nu numarul unitatilor
fortelor de vânzare va da câstig de cauza în lupta pentru acapararea cotei de piata tinta ci
calitatea si eficienta acestora.

4.Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie


• Conform McKinsey, alocarea personalului bancar în directia vânzarilor si serviciilor
diacente activitatii cu clientii a diferentiat si diferentiaza valoarea intrinseca a bancilor.

• Timpul alocat dezvoltarii fortelor de vânzare si calitatea celor care formeaza astfel de forte
reprezinta un alt element important care trebuie luat în considerare
• Inocularea culturii organizationale care sa impuna performanta continua este un
catalizator eficient, indiferent de dimensiunea fortelor de vânzare
• Pentru dezvoltarea fortelor de vânzare este posibila încheierea de parteneriate strategice cu
diversi terti specializati în vânzarea altor produse financiare

• Din punct de vedere al fortelor interne de vânzare un element esential, pe lânga numarul
acestora, îl constituie suportul logistic si de IT vital concentrarii atentiei acestora
preponderent catre vânzarea efectiva si mai putin asupra procesului contabil/administrativ
post-vânzare
• Aportul informatiilor inteligente- îmbinare a vânzarilor inteligente si a unui marketing
eficient (baza de date de marketing)
• Calitatea acestui proces poate fi evidentiata de ecoul informational (conform McKinsey)

Desi multe banci gestioneaza destul de bine, unele chiar excelent, informatiile aferente bazei
de date privind clientii proprii,– numai cele cu activitate exceptionala – ating un nivel ridicat
al managementului vânzarilor si în special al interactiunii cu clientii actuali sau potentiali
• Crearea unei echipe din cei mai buni specialisti în domeniul marketingului, al vânzarilor de
produse si servicii si respectiv al analistilor responsabili cu dezvoltarea strategica a bancii
• Utilizarea experientelor strategiilor de succes implementate si utilizarea bazei de date de
marketing
• Monitorizarea evolutiei si a rezultatelor acesteia, prin intermediul „ecoului informational”
• Imaginea unei banci – greu de construit, usor de alterat
• Imaginea unei banci poate fi considerata drept capitalul cel mai important de care dispune
o institutie financiarbancara
• Crearea unei relatii pe termen lung între o banca si clientii acesteia poate fi considerat
astfel obiectivul major al promovarii imaginii institutiei
• Beneficiile rezultate în urma unui brand corespunzator sunt greu de evaluat direct. Printr-o
analiza comparativa între bancile cu o imagine excelenta si cele cu o imagine mai putin
satisfacatoare, se poate distinge indirect un decalaj net între rezultatele financiare sau volumul
net al acumularii de resurse
• Daca o campanie de marketing bine gândita poate sa fructifice beneficiile emotionale,
numai fortele de vânzare si calitatea produselor si serviciilor oferite clientilor pot sa mentina
gradul ridicat de utilizare a acestora de catre toti clientii, nu doar cei
nou atrasi de campania de promovare
• Construirea unei imagini excelente a unei institutii financiarbancare se realizeaza în etape
si necesita un orizont lung de timp ( R.Leichtfuss- Achieving excellence in retail banking)
• Prima etapa o constituie aducerea la cunostinta segmentului tinta de clienti, conform
strategiei proprii, a caracteristicilor si produselor si serviciilor oferite
• În etapa a doua a construirii unei imagini va trebui sa se treaca de la stadiul de
constientizare a brandului în general la cel de prezentare a produselor si serviciilor
specifice segmentului tinta de clienti
• Urmatoarea etapa a construirii unei imagini excelente a unei banci o constituie
determinarea
clientului sa aleaga respectiva institutie dintre mai multe optiuni
• Ultima etapa – cea a loialitatii clientilor – este cea mai critica si care sintetizeaza calitatea
produselor si serviciilor si potentialul de dezvoltare a activitatii bancii. Ceea ce este cel mai
dificil de mentinut este apetitul clientului de a utiliza aceeasi banca si de a achizitiona cât
mai multe produse si servicii bancare de la aceasta
• Inovatia din partea responsabililor bancii în ce priveste paleta de produse trebuie mentinuta
la cote înalte
• Este necesara îmbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor, inclusiv prin sisteme interene
de apreciere a salariatilor care-si îmbunatatesc abilitatile de servicire a clientilor
• Operativitate în rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat clientii
• Alegerea canalului corect de diseminare a informatiilor prin intermediul campaniei de
marketing poate asigura un raport eficienta-cost maxim
• Pentru atingerea unei imagini excelente a bancii, comunicarea cu clientii de catre fortele de
vânzare si call center-ul ocupa pozitii cheie

5.Canalele de distributie-Modul eficient de acaparare a cotelor de piata


• Managementul relatiei banca-clienti
• Majoritatea institutiilor financiar-bancare europene abordeaza dezvoltarea managementului
relatiei cu clientii ca o modalitate de sporire a veniturilor viitoare, a bazei de clienti si a
vânzarilor încrucisate de produse bancare si de asigurari
• Exista o provocare considerabila cu care se confrunta bancile, relevata de studii*, din
moment ce majoritatea institutiilor semnaleaza reducerea gradului de loialitate al clientii
lor, iar acei clienti ce au ales sa utilizeze canalele electronice de furnizare a serviciilor si
produselor bancare vor fi si mai putin loiali
• În aceste conditii, un management eficient al relatiei cu clientii ar trebui sa realizeze
urmatoarele:
-o îmbunatatire a cunostintelor bancare ale clientilor;
-cunostintele acumulate sa conduca la îmbunatatirea activitatii acestora si la utilizarea cu o
mai mare frecventa a serviciilor si produselor bancii;
-o mai buna interpretare a deciziei de investitie, ceea ce ar permite facilitarea oportunitatilor
de vânzare încrucisata a diverselor tipuri de produse (financiar-bancare si asigurari);
-o îmbinare a canalelor de distributie bancara astfel încât clientul sa beneficieze de servicii si
produse de calitate;
-o asigurare a flexibilitatii optiunilor clientului;
-o maximizare a gradului de loialitate fata de banca (brand), astfel încât sa utilizeze o perioada
cât mai îndelungata produsele si serviciile acesteia.
• Exista însa si pareri ale unor institutii financiar-bancare europene conform carora
implementarea unui management eficient al relatiei cu clientii implica din ce în ce mai
mari cheltuieli, iar obiectivele propuse a fi atinse se modifica permanent
• Aplicarea unui model de realizare a acestui tip de management special ar necesita:
-segmentarea pietei;
-utilizarea acestei segmentari în vederea oferirii unui mix de produse si servicii care sa asigure
satisfactia clientilor si dezvoltarea relatiei cu acestia;
-realizarea unor oferte corespunzatoare si printr-un canal de distributie acceptat de client;
-fructificarea oportunitatilor în momentul în care apar
• Pentru asigurarea unei diferentieri a serviciilor adecvate fiecarui client în parte (sau
grupe de clienti) este necesar ca institutiile sa poata cuantifica profitabilitatea fiecarui client
(sau grupe de clienti). În acest mod banca va putea identifica solutii cu privire la modul în
care sa abordeze un anumit client în functie de valoarea actuala si potentiala a acestuia.
• Inabilitatea de a monitoriza fiecare client în functie de canalele de distributie a serviciilor
utilizate sau de a analiza tranzactiile ar putea constitui o problema stringenta, ce nu ar
permite previzionarea comportamentului clientului
• Actiuni în scopul diferentierii serviciilor pentru clientii importanti (în ordinea
descrescatoare a importantei actiunilor):
-particularizarea produselor/serviciilor;
-stabilirea unui manager de relatii dedicat;
-promovari de produse dedicate;
-îmbunatatirea preturilor serviciilor/produselor oferite;
-asigurarea altor canale de distributie a produselor;
-oferirea gratuita a unor servicii
• Din punct de vedere al tipurilor de canale de distributie a produselor si serviciilor,
apartinând bancilor europene (conform studiului IFS) se remarca urmatoarele (în
ordine descrescatoare a ponderii detinute):
-subunitati teritoriale;
-telefonie (fixa);
-internet;
-telefonie mobila (WAP);
-salariati proprii cu rol de distributie a serviciilor si produselor;
-intermediari.
• Prin urmare, reteaua de unitati va juca si în continuare rolul de „consilier” al clientilor si
de principal canal de disributie a produselor si serviciilor bancare aferente grupurilor
financiare, interactiunea fata în fata constituind un element greu înca greu de înlocuit de
avântul tehnologic
• Cresterea loialitatii clientilor ce utilizeaza cu precadere canalele de distributie on-line se
poate realiza, în viziunea bancilor europene, prin urmatoarele metode (în ordinea
descrescatoare a importantei metodelor):
-acces integrat catre alte canale de distributie;
-servicii ce detin un bogat suport informational;
-pretul produselor si serviciilor;
-marketing;
-aliante cu alti furnizori de servicii electronice
• Daca imaginea poate determina clientii sa ia contact cu o banca, numai cunoasterea
necesitatilor acestora si asigurarea unor servicii personalizate îi va determina sa desfasoare în
continuare operatiunile prin aceea banca

• Avalansa canalelor de distributie


• Analistii renumitelor institutii de consultanta americane au ajuns la concluzia ca în anul
2003, cea mai profitabila activitate pentru banci este cea de retail. În perioada 2000-2003,
veniturile din comisioane au decazut semnificativ, în timp ce afluxul masiv de resurse în
activitatea de retail a generat venituri consistente pe fondul unui trend descrescator al ratelor
de dobânda. La acest trend a constribuit si colapsul pietei de capital concomitent cu o „liniste”
în piata obligatiunilor si altor hârtii de valoare, care în trecut generau venituri considerabile.
• În acest context, bancile ce detin o retea puternica de unitati au reusit sa faca fata reducerii
veniturilor generate de comisioane din activitatile conexe celei bancare. Astfel, se remarca un
trend în rândul bancilor de a-si extinde reteaua de unitati • Astfel, apanajul celor puternici
consta în a evalua si a lua decizia optima la momemntul potrivit. Costul de acaparare de noi
cote de piata este cu mult mai mare dupa ce tot sectorul a realizat validitatea strategiei
adoptate de liderii pietei bancare. Viziunea conducerii unei banci si actiunea energica si
consecventa la momentul oportun poate fi rasplatita de rezultate excelente pe termen lung

Prin urmare, bancile se straduiesc prin diverse strategii sa culiseze o parte din tranzactiile
curente catre canale de distributie mult mai ieftine precum ATM, Call center, telefon
automat sau internet.
• Nu trebuie uitat faptul ca aceasta modificare de structura, din punct de vedere a cerintelor
clientilor, ar determina si o serie de cheltuieli initiale, deloc neglijabile, cu asigurarea
infrastructurii necesare unei asemenea strategii
• În prezent, succesul strategiei bancare nu se mai axeaza exclusiv pe majorarea veniturilor în
conditiile unei marje a dobânzilor reduse ci, aceasta este îmbinata parca mai mult decât
oricând cu controlul si reducerea costurilor
• Orice schimbare sau intentie de influentare a optiunii clientilor întâmpina o anumita
rezistenta chiar din partea acestora, iar rezultatele concrete se pot identifica pe un
orizont lung de timp
• Asistam la crearea, la nivelul fiecarui client, a unei strategii proprii de utilizare simultana a
mai multor canalele puse la dispozitie de catre o banca. Alegerea acestora ramâne la
latitudinea proprie fiecarui client
• De felul în care prin diverse oferte competitive bancile vor reusi sa reorienteze clientii
catre canale de distributie cu costuri reduse pe tranzactie va depinde succesul financiar al
institutiilor respective
• Segmentarea clientilor poate juca un rol decisiv în alegerea mixului optim de canale de
distributie care vor fi oferite unui anumit grup de clienti.

• Ceea ce este interesant de retinut este faptul ca frecventa deplasarilor la unitatile bancare nu
difera semnificativ în functie de grupa de vârsta.
Preferinta de a efectua operatiuni bancare la ghiseul bancii prin dialog direct cu un
administrator de cont pare sa fie universala.
• Modificarile structurale si de volum ale tranzactiilor pe diferite canalele de distributie a creat
de asemenea posibilitatea reducerii costurilor salariale, fie prin reducerea numarului de
angajati fie prin utilizarea unor angajari cu un regim de ore de lucru redus (McKinsey).
• Maximizarea eficientei mixului canalelor de distributie
• La nivelul unei banci europene cu activitate de retail pot fi sintetizate, în general,
urmatoarele obiective primare si secundare aferente fiecarui canal de distributie a produselor
si servicilor:

• Sucursala
•Obiective primare:
-deschiderea conturilor clientilor;
-acordarea de consultanta financiara prin intermediul administratorilor de cont.
•Obiective secundare:
-rezolvarea problemelor cu care se confrunta clientii;
-efectuarea tranzactiilor.

ATM
•Obiective primare:
-retragerea de numerar;
-prezentarea extraselor de cont;
-efectuarea de depozite.
•Obiective secundare:
-diverse informatii;
-promovare prin oferte de produse si servicii

Call center
•Obiective primare:
-rezolvarea problemelor cu care se confrunta clientii;
-vânzarea de produse bancare de baza;
-stabilirea de întâlniri cu clientii.
•Obiective secundare:
-efectuarea tranzactiilor bancare;
-furnizarea informatiilor solicitate de clienti.

Robot telefonic sau telefon mobil


•Obiective primare:
-informatii cu privire la starea financiara si tranzactii;
-tranzactii efectuate de catre clienti;
•Obiectiv secundar:
-transferul tranzactiilor nestandard solicitate de un client catre alt canal de distributie (în
general Call center).

Internet
•Obiective primare:
-furnizarea tuturor tipurilor de informatii;
-efectuarea de tranzactii;
•Obiective secundare:
-vânzarea de produse de baza;
-punerea la dispozitia clientilor a sfaturilor financiare.
Consultanti financiari independenti
•Obiective primare:
-consultanta financiara individuala;
-elaborarea unor planuri de investitii pentru clienti;
•Obiectiv secundar:
-tranzactii complexe pentru persoane fizice.

• Stabilirea rolului fiecarui canal de distributie va trebui apoi completat cu dimensionarea


corecta a tuturor elementelor de infrastructura alocate fiecarui canal

• Un mix de canale este eficient. Totusi, nu orice combinatie a acestora se va preta în mod
uniform pentru toate categoriile de clienti. Utilizarea bazei de date de marketing este
esentiala
• Stragiile în acest domeniu sunt extrem de greu de copiat si aplicat identic de la o regiune la
alta sau de la o banca la alta
• Nu exista o strategie unica privind îmbinarea diferitelor canale de distributie
• Totusi, nu sunt oferite pe toate canalele de distributie aceleasi facilitati. Nu pentru toate
canalele de distributie se încearca atingerea perfectiunii din punct de vedere functional,
deoarece aceasta implica o serie de costuri suplimentare consistente

6. Eficientizarea costurilor si sistemul informational -combinatie cheie


• Controlul strategic al costurilor
• Similar culturii organizationale axata pe performanta, putem considera necesara existenta
unei asa-numite culturi a controlului costurilor
• Aceasta cultura a controlului costurilor (care trebuie insuflata organizatiei de catre cel mai
înalt nivel ierarhic) va trebui apoi acompaniata de masuri de monitorizare permanenta a
sarcinilor adoptate si de încercare continua de îmbunatatire a performatei în domeniul
utilizarii resurselor disponibile
• Eficienta functionala poate fi asigurata numai în conditiile canalizarii eforturilor si implicit
a cheltuielilor catre activitatile generatoare de venituri
• Monitorizarea costurilor aferente la nivel de client, produs, unitate operativa, poate
asigura un spor de precizie deciziilor ce se pot adopta în sfera cresterii eficientei utilizarii
resurselor disponibile
• Eliminarea redundantelor procedurale poate conduce atât la reducerea costurilor cât si la
diminuarea timpului de raspuns la o solicitare a clientilor
• O serie de banci cu rezultate deosebite au recurs la externalizarea anumitor activitati
considerate neproductive
• Unele banci chiar au recurs la transbordarea în special a anumitor operatiuni de tip back-
office sau a operatiunilor de gestiune a bazelor de date în alte regiuni – în special Indiaunde
forta de munca este mult mai ieftina iar calitatea si pregatirea factorului uman este ridicata
• O alta strategie utilizata a fost implicarea în fuziuni sau aliante strategice. Comasarea
activitatilor similare sau complementaritatea functionala eficient fructificata ar putea
determina efecte pozitive în lant. Însa, nu toate bancile ce au adoptat asemenea strategii au
avut si succes
• Centralizarea operatiunilor de achizitie la nivelul întregii banci constituie un alt element
cheie al eficientizarii activitatii. Media acestor reduceri, conform McKinsey, se poate situa
în jurul a 5-15% din totalul cheltuielilor operationale la nivelul unei banci de retail, fapt
extrem de important în conditiile actuale de limitare a cresterii consistente a veniturilor
generate de marjele de dobâda în scadere
• Rezultatele unei strategii de control riguros al costurilor nu pot aparea instantaneu

• Sistemul informational privit din doua perspective – element de cost si furnizor de


calitate
• Un element important în structura costurilor îl ocupa cel aferent asigurarii unui sistem
informational si implicit infomatic performant. Investitiile în acest domeniu sunt extrem de
importante pentru sustinerea dezvoltarii activitatii curente a unei banci. Economiile
nejustificate la acest capitol se pot transforma în viitor în costuri suplimentare
• Presiunea exercitata din partea actionarilor de generare permananeta de profituri în
crestere trebuie echilibrata cu necesitatea asigurarii viitoare a succesului si competitivitatii
prin intermediul unui sistem informatic flexibil si eficient
• Se poate economisi mai mult daca se investeste inteligent într-un sistem informatic si de
comunicatii de prim nivel calitativ. Trebuie însa atins un optim între necesitatile prezente si
viitoare ale bancii si cheltuielile alocate în cadrul bugetelor de venituri si cheltuieli
multianuale, astfel încât capacitatea de generare de profit pentru actionari sa nu fie sufocata
• Exista putine activitati economice în care cheltuielile aferente tehnologiei informatiei sa fie
cuprinse între 10% si 20% din total costuri operationale, precum în activitatea bancara in
special de retail. Prin urmare orice reducere de cost în acest domeniu nu poate decât sa
sustina o evolutie financiara pozitiva a bancii. Aceasta reducere trebuie insa efectuata cu
foarte mare precautie

• Caracteristici ale sistemului informational în domeniul bancar


• Performanta sistemului informatic rezida, în principal, din caracteristicile arhitecturii sale
• Optim performanta-cost
• Transmiterea informatiilor în conditii de securitate maxima
• Corectitudinea informatiilor furnizate de sistem este dependenta si de filtrele concepute
pentru datele de intrare
• Viteza de raspuns a sistemului
• Nivelul ridicat al fiabilitatii sistemului - fault tolerance
• Monitorizarea claritatii informationale transmise în sistem
• Stabilirea informatiilor ce vor fi furnizate de sistem
• Calitatea actului decizional –Sistemului Informational pentru Management (MIS)

7.Produsele destinate clientilor - oglinda performantei


• Senzitivitatea clientilor fata de caracteristicile produselor si serviciilor bancare
• Diversitatea în crestere a caracteristicilor produselor si serviciilor bancare, face din ce în ce
mai dificila comparabilitatea acestora
• Clientii selecteaza o banca (in special retail) în functie de un numar relativ limitat de
caracteristici ale produselor si serviciilor oferite
• Calitatea imaginii bancii poate influenta prin reducerea la minimum a numarului acestor
caracteristici
• Invariabil, pretul – dobânda oferita pentru depozite sau cea perceputa pentru un credit –
reprezinta unul dintre criteriile incluse în rândul celor ce vor fi comparate.
• În functie de structura clientelei, se poate remarca faptul ca exista si exceptii, în sensul ca nu
toate persoanele fizice sunt senzitive la pretul de achizitie al produselor bancare.
• Pentru anumite grupe de clienti – în special pentru cei cu venituri peste medie - calitatea si
flexibilitatea serviciilor si a asistentei financiare pot constitui elemente mult mai
importante decât pretul platit pentru achizitionarea acestora. Din acest motiv, atingerea
optimului între aspiratiile fiecarui tip de clientela si pretul produselor si serviciilor oferite
constituie sursa principala de performanta a bancilor ce exceleaza ca performanta
• Un mediu economic dezvoltat cu o cultura bancara solida poate produce o serie de exceptii
din punct de vedere al atentiei acordate modificarii pretului produselor bancare

Cunoasterea exacta a costurilor implicate de activitatile directe de vânzare si alocarea


entitatilor functionale a cheltuielilor indirecte, constituie punctul de plecare al abordarii
strategice
• Aplicarea unor criterii clare si transparente la nivelul organizatiei de stabilire a pretului
fiecarui produs si serviciu poate determina o majorare a venitului cuprinsa între 1% si 4%
• Urmatoarea etapa în atingerea maximului de venit posibil din stabilirea corecta a costului
produselor si serviciilor activitatii de retail o constituie optimizarea structurii de calcul a
pretului
• Urmatoarea etapa necesara a fi parcursa în cadrul acestui proces de stabilire a „pretului
corect” îl constituie diferentierea preturilor între segmenetele de clienti în functie de
caracteristicile acestora
• Ultima etapa si care este cel mai greu de atins, o constituie adaptarea preturilor la nivel
general în functie atât de obiectivele financiare necesar a fi atinse cât si în funtie de
marja de manevra oferita de piata.
• In general, persoanele fizice încearca sa aloce suficienta atentie pentru efectuarea analizei
comparative între ofertele mai multor banci competitoare pentru produsele care „afecteaza”
în mod consistent veniturile si cheltuielile proprii pe o perioada lunga de timp
• constituie identificarea criteriilor esentiale, luate în considerare de o persoana fizica în
procesul de alegere a unei institutii financiar-bancare
• Estimarea senzitivitatii clientilor fata de caracetristicile produselor si serviciilor oferite de
o banca cu activitate de retail constituie un element extrem de dificil de realizat

• Adaptarea ofertei bancare


• Identificarea cerintelor unui grup de clienti semnificativ pentru banca (segmentare) si
oferirea acelor caracteristici concomitent cu stabilirea unui pret corespunzator produsului
pot asigura atât fidelizarea clientilor cât si mentinerea costurilor la nivele ce pot permite
dezvoltarea eficienta a activitatii
• Cumularea mai multor produse si servicii în pachete, care se pot diferentia în functie de
caracteristicile grupului de clienti tinta
• Vânzarea mai multor produse si servicii unui client va conduce atât la cresterea valorii
clientului din punct de vedere al veniturilor generate cât si majorarea pentru client a costului
de schimbare a institutiei financiar-bancare
• Calculul profitabilitatii la nivelul clientului este esentiala pentru stabilirea pretului optim
• Grija fata de detaliile personale poate atrage clienti si diferentia produsele oferite fata de
media sectorului bancar
• Atragerea unor clienti de retail cu venituri peste medie se poate realiza si printr-un
tratament similar cu cel aplicat firmei la care acestia lucreaza
• Facilitatile conexe unor produse si servicii, neincluse în pachete standard pot permite
cresterea gradului de fidelizare

• Reducerea ecartului între carcateristicile produselor si aspiratiile clientilor


• Pentru a se putea estima ecartul între caracteristicile actuale ale produselor si serviciilor
oferite si aspiratiile grupurilor de clienti este necesara o analiza complexa. Aceasta ar urma sa
identifice atât idealul caracteristicilor din punct de vedere al clientilor proprii cât si a ofertei
furnizate de concurenta
• Identificarea si evaluarea situatiei curente a carcateristicilor produselor si serviciilor
oferite
• identificarea unica a unui client în întreaga organizatie de catre toate entitatile procedurale
reprezinta un prim punct de plecare în identificarea comportamentului de achizitie de produse
si servicii bancare si non-bancare
• Analiza valorii clientului - modelul de profitabilitate la nivel de client si produs trebuie sa
asigure aceasta analiza a valorii pe care fiecare client o poate transmite bancii.
• Diferentierea clientilor constituie un proces pe care majoritatea bancilor îl ating dar numai
performerii îl pot canaliza catre extragerea informatiilor critice necesare dezvoltarii durabile a
activitatii
• Procesul de diferentiere începe prin separarea celor mai profitabili 10% dintre clienti si
respectiv cei mai putin profitabili în acelasi procent de 10%
• Armonizarea capacitatii organizatiei fata de cerintele clientilor
• Echilibrul între calitatea produselor bancare solicitate de client si senzitivitatea fata de
costul de achizitie ar trebui atins prin masurile incluse în strategia fiecarei banci
8.Guvernanta corporativa – noua ordine bancara
• Concept aparut in urma unor falimente rasunatoare
• Separarea efectiva a rolurilor si responsabilitatilor între Management si Consiliul de
Supraveghere
• Consiliul de Supraveghere este organul de supraveghere al institutiei bancare si va avea un
Presedinte diferit de CEO (Presedinte Executiv – Management)
• Comitetul Executiv este organismul executiv de management ce actioneaza similar unui
consiliu al managementului întâlnit în mod obisnuit în UE (respectiv va avea numai membrii
care sunt manageri executivi) spre deosebire de Consiliul de Supraveghere care are membrii
non-executivi
• Comitetului Executiv i se acorda –prin delegare de catre Consiliul de Supraveghere-
responsabilitati de management operational sporite ce sunt convenite între cele doua entitati
• Statutul institutiei financiare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor defineste
structura si responsabilitatile Consiliului de Supraveghere/Comitetului Executiv
• Persoanele nominalizate pentru Consiliul de Supraveghere/Comitetul Executiv trebuie sa
indeplineasca anumite cerinte (calificari profesionale si alte calificari necesare pentru
indeplinirea eficienta a indatoririlor lor)
• Este necesar sa existe Comitete eficiente ale Consiliului de Supraveghere/Comitetului
Executiv pentru a monitoriza activitatea pe paliere de responsabilitati
• Comitetul de audit si conformitate si Comitetul de remunerare se intalnesc in mod regulat –
la nivelul Consiliului de Supraveghere
• Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor (ALCO), Comitetul de Risc si Comitetul
de Credite la nivelul responsabilitatilor managementului executiv
II.Produse si servicii bancare
RETAIL

• 1.Produse de tip credit


• 2.Instrumente de economisire
• 3.Produse si servicii asociate
• 1.1 Credite ipotecare/imobiliare
• 1.2 Credite de consum
• 1.3 Pachete de produse ce include si o componenta de creditare

II.1. RETAIL-Produse de tip credit

II.1 RETAIL- Produse de tip credit


1.1 Credite ipotecare/imobiliare – Caracteristici
• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente care au vârsta de cel putin 18 ani
• Destinatia:
-cumpararea sau construirea de imobile
-cumpararea de terenuri aflate în intravilan
-amenajari/modernizari/viabilizari/reparatii de locuinte
• Moneda: RON, EUR, USD, CHF, JPY, etc.
• Suma maxima:
– maxim 75% din valoarea imobilului/terenului ce urmeaza a fi achizitionat sau
– maxim 75% din valoarea devizului estimativ al
constructiei/amenajarilor/modernizarilor/viabilizarilor/reparatiilor de locuinte, precum si
– în functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si a familiei acestuia, daca este
cazul si
– de garantiile constituite
• Termen maxim acordare: 30 ani (si peste)
• Avans: minim 25% din valoarea bunului
• Confirmarea existentei avansului poate fi facuta astfel:
_se depune suma în numerar sau prin virament în contul curent al solicitantului
_se prezinta documente care atesta efectuarea platii avansului catre vânzatorul bunului
_se prezinta documente care atesta cumpararea de materiale necesare realizarii lucrarilor de
amenajare, modernizare efectuare de reparatii
• Dobânda: dobânda se stabileste în functie de termenul convenit cu clientul pentru
rambursarea creditului
• solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobanda:
– fix
– variabil (nivel indicativ sau stabilit de banca)
– revizuibil la un interval de timp (nivel indicativ)
– mix intre variantele precedente
• Perioada de gratie: maxim 12 luni,in general, în cadrul termenului de rambursare
• În perioada de gratie împrumutatul achita in general numai comisioanele aferente
(exista exceptii-comisionul de administrare)
• Dobânda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfârsitul
perioadei de gratie, fiind inclusa în valoarea creditului
• Garantii:
_ipoteca de rang I asupra imobilului cumparat din credit sau alt imobil (proprietatea
solicitantului/ tert). În cazul construirii, creditul se garanteaza cu garantii imobiliare
apartinând solicitantului/tert
_asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garantia creditului si cesionarea politei de
asigurare în favoarea bancii
_asigurare de viata pentru persoanele care au calitatea de împrumutat (maxim 65 ani)
• Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor certe nete lunare realizate de
catre solicitant/coplatitori,din salarii,pensii venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate în strainatate sau din alte surse
• Evaluarea bonitatii: angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si ale familiei
acestuia, decurgând din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura
(ex: alte contracte de credit, leasing, contracte de cumparare de bunuri în rate, indiferent de
creditor)
• Evaluarea bonitatii (continuare):angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si
ale familiei acestuia sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale
solicitantului/familiei
• În plus fata de aceasta conditie, la acordarea creditelor, angajamentele de plata lunare
decurgând din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura
creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile
nete ale solicitantului/familiei acestuia.
• Forma de decontare este viramentul în contul:
_vânzatorului locuintei sau al terenului
_societatii de constructii, care va executa lucrarea (esalonat în functie de graficul de executare
a lucrarilor)
_împrumutatului, în cazul efectuarii lucrarilor în regie proprie
• Modalitati de rambursare a creditului:
_la orice sediu al bancii, în numerar
_virament in contul curent în lei/valuta
_prin internet, din contul curent în lei/valuta, utilizând serviciul e–banking
_la ATM din reteaua bancii, din contul de card de debit
_prin mobile banking
_prin retele mobile de consilieri vanzari/parteneriate
• Principalele costuri:
_Comision întocmire si analiza documentatie (de catre forte de vanzare interne/externe)
_Comision acordare credit (flat - perceput o singura data la acordarea creditului)
_Comision administrare (încasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat/la sold)
_Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garantia creditului
_Comision rambursare anticipata
• Principale documente necesare:
_Cerere de credit si adeverinta salariu (formular tip)
_Certificat de casatorie/hotarâre de divort(eventual)
_ Cartea de munca /contractul individual de munca
_Talon de pensie/decizie de pensionare
_BI/CI pentru solicitant/ coplatitor(i)
_ Documente necesare pentru justificarea veniturilor realizate din alte surse, dupa caz
_ Actul de proprietate al imobilului/ documentatia cadastrala
• Avantaje:
_Finantarea oricarui proiect de investitii imobiliare
_ Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci, inclusiv suplimentarea acestora
_Acordarea creditului fara garanti
_Acordarea, la cerere, a unei perioade de gratie
_Efort financiar redus prin perioada mare de creditare
_Accesul la sume mai mari prin luarea în calcul atât a veniturilor solicitantului cât si ale
familiei sale

II.1 RETAIL- Produse de tip credit


1.2 Credite de consum – Caracteristici

• Credit de trezorerie nenominalizat, în lei/valuta


• Beneficiari: persoane fizice care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate
• Destinatia: se acorda pentru satisfacerea nevoilor personale ale împrumutatului
• Moneda de acordare: RON, EUR, USD, CHF, JPY, etc.
• Suma maxima: 10.000 EUR (sau echivalent alte valute) – in general, mai mica decat cea
aferenta creditului ipotecar/imobiliar
• Termen maxim: 10 ani, in general inferior celui ipotecar/imobiliar
• Avans: nu este necesar
• Dobânda: se stabileste în functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea
creditului
• Solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobânda
– fix, variabil, revizuibil la un anumit interval sau
– mix intre variantele precedente
• Garantii:
_certificat de asigurare (asigurare de viata)
_garant
• Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor certe nete lunare realizate din
salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate de
catre solicitant/ coplatitori,din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la
aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
• Garantii:
_certificat de asigurare (asigurare de viata)
_garant
• Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor certe nete lunare realizate din
salarii, pensii, venituri provenite din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate de
catre solicitant/ coplatitori,din activitati independente, din depozite si dobânzi bonificate la
aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.
• Evaluarea bonitatii solicitantului –angajamentele totale de plata lunare ale
solicitantului/familiei acestuia, decurgând din contractul de credit si din alte contracte de
aceeasi natura(ex: contracte de credit,leasing,cumparare de bunuri în rate,indiferent de
creditor) sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului/ familiei sale
• În plus, la acordarea creditelor, angajamentele de plata lunare decurgând din credite de
consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu
vor depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului/ familiei acestuia.
• Modalitati de angajare a creditului: sumele se pun la dispozitia clientului prin cont separat
de împrumut
• Platile se efectueaza prin alimentarea din contul separat de împrumut a contului curent, de
unde se pot efectua plati catre terti, dispuse prin ordine de plata sau ridicari de numerar
• Plafonul de credit poate fi pus la dispozitia clientilor si prin cont de card de debit
• Modalitati de rambursare a creditului:
_la orice sediu al bancii, în numerar
_virament in contul curent în lei/valuta
_prin internet, din contul curent în lei/valuta, utilizând serviciul e–banking
_la ATM din reteaua bancii, din contul de card de debit
_prin mobile banking
_prin retele mobile de consilieri vanzari/parteneriate
• Principalele costuri:
_Comision întocmire si analiza documentatie (de catre forte de vanzare interne/externe)
_Comision acordare credit (flat - perceput o singura data la acordarea creditului)
_Comision administrare (încasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat/la sold)
_Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garantia creditului
_Comision rambursare anticipata
• Principale documente necesare:
_Cerere de credit si adeverinta salariu (formular tip)
_Certificat de casatorie sau hotarâre de divort, daca este cazul (copie)
_Cartea de munca /contractul individual de munca
_Talon de pensie sau decizie de pensionare
_BI/CI pentru solicitant/ coplatitor(i)
_ Documente necesare pentru justificarea veniturilor realizate din alte surse, dupa caz
• Avantaje:
_Finantarea oricarui proiect personal, rapid si usor, fara a fi necesara justificarea scopului
utilizarii banilor
_Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci, inclusiv suplimentarea acestora
_Acordarea creditului fara aport propriu, garanti sau ipotecarea unui imobil
_Obtinerea preavizarii creditului, în termen scurt si posibilitatea de tragere a acestuia intr-un
termen inferior celui ipotecar/imobiliar
• Credit nenominalizat garantat cu garantii reale mobiliare/imobiliare, în lei/valuta
• Suma maxima: în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite, dar nu
va putea depasi valoarea de garantie a imobilului (constructie si/sau teren) ce urmeaza a fi
admis în garantie sau un procent (ex:90%) din valoarea depozitelor colaterale/certificatelor de
depozit etc.
• Termen maxim mai mare: ex: 20 ani RETAIL- Produse de tip credit

Credite de consum garantate cu garantii


reale–Diferente fata de credite de consum

• Costuri: in general inferioare fata de creditele de consum negarantate cu garantii reale


• Principale documente necesare:
_Actul de proprietate al imobilului care constituie garantia creditului înregistrat la Biroul de
Carte Funciara
_Documentatia cadastrala
• Componentele obligatorii ale pachetului
– Produs de creditare si
– Produs de economisire sau
– Card de debit sau
– Produs/serviciu al grupului bancar din care face parte banca (asigurare de viata, de locuinta,
unitati de fond mutual, contract de leasing, activitati de brokeraj, etc)
1.3 Pachete de produse ce includ si
componenta de creditare

• Componentele optionale ale pachetului


– Alt produs de creditare sau
– Alt produs inclus in categoria potentialelor produse obligatorii
• Avantaje client:
– oferirea gratuita/cu discount de catre banca/grup financiar a unor produse
obligatorii/optionale din cadrul pachetului de produse – in functie de strategia proprie
• Succesul pachetului depinde de modul de segmentare a clientilor si de identificarea
cerintelor comune segmentului tintit de strategia bancii/grupului financiar

II.Produse si servicii bancare


RETAIL

• 1.Produse de tip credit


• 2.Instrumente de economisire
• 3.Produse si servicii asociate
II.2 RETAIL - Instrumente de economisire
• 2.1.Conturi curente
• 2.2 Conturi de economii
• 2.3 Depozite la termen
• 2.4 Certificate de depozit

II.2 RETAIL- Instrumente de economisire

2.1Conturi curente – Caracteristici


• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta de pâna la 18 ani sau
peste 18 ani
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• In general nu se solicita o suma minima
• Depuneri/alimentari: oricând prin:
– depunerea de numerar la sediul unitatii bancare
– virament intrabancar/interbancar
– transfer de fonduri din contul de card de debit
– alimentarea de la extern
• Retrageri: oricând, orice suma prin:
– numerar
– transfer inrabancar/interbancar
– virament în conturi de card de debit si/sau credit ale titularului
– constituirea de depozite la termen
_ Împuterniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi împuterniciti
care pot efectua operatiuni în cont, în limita sumelor aferente contului curent
• Dobânda este in general variabila si poate fi diferentiata pe transe valorice sau se poate
impune o suma minima pentru bonificare dobanda sau o perioada de detinere a fondurilor
la banca
• Costuri:
-comision de deschidere a contului curent
-comision de mentinere/gestiune a contului curent
-alte costuri precum retragerile de numerar din contul curent/alimentari/plati ce se pot
comisiona in general
• Avantaje:
– acces rapid la sumele din cont fara alte restrictii de timp
– transfer rapid de sume din contul curent
– alimentarea rapida a contului curent
• Documente necesare:
– BI/CI

2.2 Conturi de economii–Caracteristici


• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta de pâna la 18 ani sau
peste 18 ani, care detin suma minima de constituire a contului de economii
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Depuneri/alimentari: oricând oricând, în sume minime (impuse de banca/convenite de
client) prin:
– depunerea de numerar la sediul unitatii bancare
– virament intrabancar/interbancar
– transfer de fonduri din contul de card de debit
– alimentarea de la extern
• Retrageri: oricând, orice suma prin:
– numerar
– transfer inrabancar/interbancar
– virament în conturi curente/de card de debit si/sau credit ale titularului
– constituirea de depozite la termen
În situatia în care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim, se
poate proceda la lichidarea contului de economii
_ Împuterniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi împuterniciti care pot
efectua operatiuni în cont, în limita sumelor aferente contului de economii
• Dobânda este variabila si este diferentiata pe transe valorice
• Nivelurile de dobânda vor fi bonificate cu conditia mentinerii soldului minim obligatoriu
o anumita perioada de la data deschiderii conturilor de economii
• În situatia în care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit nivelul
dobânzii practicate va fi inferior (in general cel pentru conturi curente), pentru perioada scursa
de la data deschiderii si pâna la data diminuarii soldului
• Dobânda la conturile de economii se bonifica lunar (in general)
• Costuri:
-comision de deschidere a contului de economii(daca e cazul)
-comision de mentinere/gestiune a contului de economii
-alte costuri precum retragerile de numerar din contul de economii/alimentari/transferuri/plati
ce se pot comisiona in general
• Avantaje:
– acces rapid la sumele din contul de economii fara alte restrictii de timp
– transfer rapid de sume din contul de economii
– alimentarea rapida
– dobânda atractiva, apropiata de cea a depozitelor la termen
– un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobânda fiind diferentiata pe transe
valorice
– siguranta oferita de garantarea de catre Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor
economisite
• Documente necesare:
– BI/CI /Conventie de cont curent pentru persoane fizice, dupa caz

2.3 Depozite la termen – Caracteristici


• Beneficiari: persoane fizice, cu vârsta minima de 18 ani
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Termene multiple:1 saptamana,1 luna, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 luni, etc.
• In general se solicita o suma minima de constituire a depozitului (sau plan de alimentare
pentru depozitele cu acumulare)
• Dobânda: variabila/fixa/indicativa pe perioada cuprinsa între momentul achizitionarii si
data scadentei, etc.
• Se poate opta pentru plata dobânzii:
- lunar/trimestrial/semestrial/ la scadenta sau
- capitalizarea automata (împuternicind banca sa constituie un nou depozit, pe aceeasi
perioada de timp, dar la care se adauga la suma initiala si dobânda cuvenita)
• Prelungirea: se poate prelungi automat depozitul pe acelasi termen si cu aceeasi suma
pentru care a fost constituit initial (dobânda bonificata, în acest caz, este cea practicata de
banca la data prelungirii depozitului)
• Lichidarea: la scadenta/la cerere; în cazul în care îsi retrage suma înaintea expirarii
termenului, clientul încaseaza o dobanda inferioara celei la termen
• Împuterniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi împuterniciti care sa
poata efectua operatiuni în cont, în limita sumelor aferente depozitului la termen
• Costuri:
-retragere de numerar din depozit se comisioneaza in general
-la lichidarea depozitelor constituite pe anumite termene se pot percepe comisioane
diferentiate in functie de strategia fiecarei banci
-alte costuri aferente dobanzilor generate de depozite (ex: în cazul retragerii de la ATM a
dobânzii virate în contul de card)
• Avantaje:
– posibilitatea de a opta pentru o gama larga a termenelor pentru depozite
– posibilitatea virarii în contul de card de debit a dobânzii cuvenite (acces la retragere
dobânzii de la orice ATM sau utilizarea pentru plati)
– nu se percepe comision la alimentarea contului de depozit
– comision diferentiat la lichidarea depozitelor constituite pe anumite termene/pachete de
produse
– pot fi utilizate ca obiect al garantiei pentru creditele, scrisorile de garantie bancara
– sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar în limita unui plafon
stabilit de catre acesta
• Documente necesare:
– BI/CI /Conventie de cont curent/depozit pentru persoane fizice, dupa caz

2.4 Certificate de depozit (cu discont) – Caracteristici


• Beneficiari: persoane fizice
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Termene multiple:1 saptamana,1 luna, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 luni, etc.(in functie de
momentul achizitiei)
• In general se solicita o suma minima de achizitionare a certificatelor de depozit (cu
discont)
• Prin discont se poate intelege diferenta intre valoarea nominala a certificatului de depozit si
pretul platit de client la achizitionare (dobanda finala)
• Dobânda: fixa (in general) pe perioada cuprinsa între momentul achizitionarii si data
scadentei, etc.(dupa data scadentei poate fi redusa la nivelul dobanzii de cont curent)
• Prelungirea: in general nu se poate prelungi automat certificatul de depozit (cu discont) pe
acelasi termen si cu aceeasi suma pentru care a fost constituit initial
• Lichidarea: la scadenta/la cerere; în cazul în care clinetul îsi retrage suma înaintea expirarii
termenului, se poate încasa o dobanda inferioara celei la termen dar superioara celei de cont
curent
• Împuterniciti: titularul de certificat poate desemna (in general) unul sau mai multi
împuterniciti care sa poata dispune de certificate în limita sumelor aferente (pretul de
rascumparare oferit de banca)
• Costuri:
-retragere de numerar din certificate se poate comisiona (in general)
-nu se percepe comision la achizitionarea/rascumpararea certificatelor de depozit cu discount
(in general)
• Avantaje:
– Comisioane diferentiate la vânzarea/rascumpararea certificatelor fata de depozitele la
termen
– poate fi cumparat/rascumparat oricând, la valoarea cotatiei din ziua respectiva oferita de
banca
– banca bonifica o dobânda fixa corespunzatoare perioadei de la cumparare si pâna la data
scadentei
– certificatul de depozit cu discount este acceptat drept garantie (pentru creditele sau scrisorile
de garantie bancara solicitate la banca, precum si pentru instrumentele derivate -forward pe
cursul de schimb)
– sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar în limita unui plafon
stabilit de catre acesta
– ofera siguranta si confidentialitatea economiilor clientului prin utilizarea parolei (dupa caz)
• Documente necesare:
– BI/CI /Conventie de cont curent/depozit/certificat de depozit (cu discont), dupa caz

II.Produse si servicii bancare


RETAIL
• 1.Produse de tip credit
• 2.Instrumente de economisire
• 3.Produse si servicii asociate

II.3 RETAILProduse si servicii asociate


• 3.1 Carduri de debit/credit
• 3.2 Mobile Banking
• 3.3 Internet Banking
• 3.4 e-Commerce
• 3.5 Direct Debit
• 3.6 Standing Order
• 3.7 Transferuri rapide
• 3.8 Plati facturi prin ATM
• 3.9 Casete de valori
• 3.10 Cecuri de calatorie
II.RETAIL-Produse si servicii asociate
3.1 Carduri de debit

• Card de debit - toate tranzactiile se efectueaza în limita disponibilului din contul de card
• Emis în: RON, EUR, USD
• Destinat: persoanelor fizice/juridice
• Cardul poate fi utilizat:
-Romania/strainatate,
- în mediu electronic (terminale POS si/sau ATM)/ internet / manual (imprintere)
-oriunde este afisata sigla institutiei sub care a fost emis (ex: VISA/MasterCard/Maestro etc.)
• Atunci când cardul este utilizat în strainatate, conversia valutara se face automat de catre
sistemul de autorizare daca valuta contului de card e diferita de cea platita
• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptanti de carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri;
-plata, prin ATM-uri, a facturilor curente de utilitati/servicii (electricitate, apa, gaze,
salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), în functie de conventiile care se încheie cu
societatile furnizoare de utilitati/servicii;
-transferuri de fonduri, prin ATM-uri, din conturile de card în conturile curente, ca si
rambursarea ratelor pentru credite (inclusiv pentru cardurile de credit);
-transferuri de fonduri din contul de card de debit în contul de economii prin serviciul oferit
de banca la ATM;
-reîncarcarea cartelelor de telefon mobil (ex:Vodafone) de la ATM-uri
-accesarea serviciului Mobile Banking
• Cardul de debit poate avea si functie de credit (descoperit de cont):
- În cazul virarii salariului lunar în contul asociat cardului, banca acorda un credit în
limita unui plafon (ex: cuprins între 75% din salariul net si maxim 6 salarii nete).
- Plafonul se acorda în baza protocolului încheiat de banca cu angajatorul/angajatul
- Creditul este nenominalizat (asimilat cu cel de consum)
• Avantajele pe care le ofera cardul de debit:
-se alimenteaza usor într-o valuta si se poate utiliza in Romania si în strainatate, în orice
valuta;
-accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de numerar
(in anumite limite);
-eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului;
-virarea în contul de card a dobânzii cuvenite pentru depozitele, la termen sau la vedere;
-parintii pot solicita emiterea de carduri suplimentare pentru copiii cu vârste între 14-18 ani;
-garantarea disponibilitatilor din contul de card prin Fondul de Garantare a Depozitelor, în
limita nivelului stabilit periodic de catre acesta;
-accesul la sume de bani suplimentare prin descoperitul de cont;
-informatii si îndrumari oferite de catre Serviciul Asistenta detinatori de carduri;
-obtinerea extraselor de cont pentru conturile în lei si valuta si pentru cardurile de debit
-achitarea ratelor la cardurile de credit si a altor facturi
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit

• Card de credit destinat persoanelor fizice/juridice care fac dovada ca au


capacitatea de a rambursa atât sumele utilizate din linia de credit cât si cheltuieli
generate de utilizarea cardului (comisioane, dobânzi etc)
• Poate fi folosit pe teritoriul României si în strainatate, în mediu electronic (terminale
POS si/sau ATM) si manual (imprintere), oriunde este afisata sigla institutiei
emitente
• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptanti de carduri
-ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri
-plata prin ATM-uri a facturilor curente de utilitati/servicii (electricitate, apa, gaze,
salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), în functie de conventiile care se încheie cu
societatile furnizoare de utilitati/servicii
-reîncarcarea cartelelor de telefon mobil (ex: Vodafone) de la ATM-uri
• Documente necesare:
-contract de credit (cuprinde cerere privind emiterea si acordarea/ majorarea/diminuarea
plafonului, declaratie pe proprie raspundere, acord CRB, acord Biroul de Credite)
-copie dupa actul de identitate (BI/CI)
-documente care atesta realizarea de venituri de catre solicitant si/sau de catre sot/sotie
(adeverinta de salariu, copie dupa carte de munca; din pensii; din cedarea folosintei
bunurilor; din dividende; din depozite si dobânzi bonificate; alte surse)
• Modalitati de rambursare a creditului prin:
-depuneri de numerar la orice unitate teritoriala a bancii
-transfer bancar
-debitarea directa a contului aferent unui card de debit
-serviciul de plata prin intermediul ATM
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit-Conditii (V)

• Avantajele pe care le ofera cardul de credit:


-achizitionarea de bunuri si servicii, fara a dispune de numerar, de la orice comerciant din tara
si strainatate ce are afisata sigla cardului
-perioada de gratie de dobânda (ex: maximum 50 zile pentru tranzactiile efectuate la orice
comerciant-detinatorul de card de credit are facilitatea de a nu plati, pe toata durata lunii în
care se fac tranzactiile la comercianti plus urmatoarele 20 de zile din luna calendaristica
urmatoare, dobânda aferenta sumelor utilizate din credit în luna respectiva pentru tranzactii
de plati; perioada de gratie se acorda numai daca detinatorul ramburseaza datoria totala fata
de banca - soldul nou din extrasul de cont aferent lunii în care s-au efectuat tranzactiile la
comercianti - pâna la data scadentei, care este de 20 zile de la data emiterii extrasului, acesta
emitându-se în ultima zi lucratoare a lunii)
-acces la servicii conexe ce asigura o economie de timp si confort (Plati facturi la ATM,
Reîncarcare cartele telefon mobil)
-perioada mare de acordare a liniei de credit (ex:5 ani) cu posibilitatea prelungirii automate
daca sunt respectate conditiile din contract
-suma minima de plata lunar formata din 100% dobânzi plus 100% comisioane trebuie
achitata în termen de 20 zile de la data extrasului
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si strainatate

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.2 Mobile Banking

• Destinat clientilor persoane fizice si juridice posesori de carduri de debit in lei si valuta si
utilizatori de telefonie mobila in una dintre retelele compatibile
• Serviciile puse la dispozitia clientilor sunt de tip:
-SMS + browsing : se adreseaza utilizatorilor de telefonie mobila care au microbrowser
incorporat in telefon
-SMS: se adreseaza utilizatorilor de telefonie mobila care nu au microbrowser incorporat in
telefon
• Serviciul permite:
-vizualizarea soldului contului de card de debit in lei si valuta
-vizualizarea listei ultimelor 5 tranzactii, prin solicitarea unui mini extras de cont
-transferul de fonduri intre conturile de card de debit in lei si valuta ale aceluiasi utilizator (de
ex: se pot transfera fonduri dintr-un cont de card de lei, intr-un cont de card in valuta, la
cursul BNR din ziua respectiva si invers)
-solicitarea unui extras de cont letric, care va fi transmis prin posta
-blocarea contului de card in cazul pierderii cardului sau daca acesta a fost furat
-primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card, la ATM si
POS indiferent de valoarea tranzactiei
-primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card, la ATM si
POS pentru sume mai mari de....../ mai mici de... (alerte cu limita de suma)
• Serviciul Mobile Banking poate fi accesat in doua moduri, in functie de performantele
telefonului mobil, astfel:
– Prin simpla transmitere/primire de SMS la un numar de telefon prestabilit in functie de retea
– Prin protocolul WAP respectiv protocolul 3G, pentru abonatii retelelor care utilizeaza
aparatele de telefon mobil dotate cu microbrowser. In acest caz, serviciul Mobile Banking
poate furniza in plus, fata de serviciile mentionate mai sus, informatii (sub forma de pagini
HTML) despre:
-reteaua de ATM-uri si unitati a bancii
-cursul valutar din ziua curenta sau pe o anumita perioada
-informatii despre tipurile de card
-dobanzile practicate de catre banca la depozitele in lei si valuta
-campaniile de promovare derulate de banca
-numerele de telefon pentru informatii
• Costuri:
-Comision pentru mesaj SMS de raspuns primit la mesajul de comanda initiat de client sau in
urma setarii alertelor
-Abonament lunar, numai pentru utilizatorii serviciului Mobile Banking SMS + Browsing
• Documente:
-Titularul de cont de card incheie conventie pentru prestari servicii bancare prin intermediul
telefoniei mobile (Mobile Banking), si o cerere pentru servicii Mobile Banking SMS /
SMS+Browsing
• Avantaje:
-confort si economie de timp prin folosirea telefonului mobil pentru a intra in legatura cu
banca; in cazul clientilor anumitor retele aceasta se poate face si din strainatate
-accesul la informatii asupra contului de card si a tranzactiilor efectuate la ATM si/sau POS
-siguranta si confidentialitatea operatiunilor
-informatii financiar-bancare on-line

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.3 Internet Banking

• Se adreseaza clientilor persoane fizice care au cel putin un cont curent în lei
deschis la una din untitatile bancii
• Ofera posibilitatea efectuarii confortabile si în maxima siguranta a operatiunilor
bancare în lei si valuta, de la orice calculator conectat la Internet
• Permite realizarea urmatoarelor operatiuni:
-plati în lei si în valuta, din contul curent, în sistem intra si interbancar
-achitarea facturilor si impozitelor
-alimentarea conturilor de card de debit, precum si a conturilor de economii, din conturile
curente în lei sau în valuta
-vizualizarea extraselor conturilor/subconturilor curente în lei si în valuta, existând inclusiv
posibilitatea salvarii acestora pe calculatorul personal
-constituirea si lichidarea depozitelor la termen în lei si în valuta
-cumpararea-rascumpararea certificatelor de depozit cu discount
-efectuarea de rambursari ale ratelor de credit, în lei si în valuta, din contul curent, precum si
ale sumei minime lunare de plata pentru cardurile de credit
-schimb valutar
-accesul la informatii financiar-bancare, cum ar fi: ratele de schimb si dobânzile practicate la
depozite, ratele de schimb ale BNR, informatii despre Piata valutara interna si Piata
internationala de capital etc.
-în plus,se poate cunoaste în orice moment situatia exacta a conturilor bancare si a celor
aferente cardurilor de debit
• Documente:
-conventie privind efectuarea de operatiuni prin Internet Banking
• Costuri
– taxa anuala de mentenanta
– pentru operatiunile realizate prin serviciul Internet Banking se pot percepe aceleasi
comisioane ca si pentru operatiunile realizate la ghisee (in functie de strategia bancii)
• Avantaje:
-flexibilitate, serviciul fiind accesibil 24 de ore pe zi, procesarea operatiunilor realizându-se
în cadrul programului bancar(in general)
-mobilitate, serviciul putând fi accesat din tara sau din strainatate, de la orice calculator
conectat la Internet
-comoditate prin administrarea de la distanta a conturilor
-rapiditate în transferul sumelor
-siguranta si confidentialitatea tranzactiilor
-economie de timp si eliminarea stresului provocat de deplasarea la banca/coada ghisee

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.4 e-commerce

• Asigura posibilitatea de a se achizitiona bunuri/servicii de la magazinele virtuale


prin intermediul unui CARD
• Cardurile internationale pot fi folosite pentru a plati pe site-uri internationale
si locale (ex: Visa, MasterCard, etc.)
• Cardurile cu utilizare doar in România pot fi folosite pentru a plati pe site-urile
românesti ale comerciantilor virtuali (ex: Visa Classic in RON, MasterCard
Classic in RON, etc.)
• pe Internet exista magazine virtuale care ofera cumparatorilor grade de siguranta
diferite
• asigurarea unei cât mai bune protectii a acestora se pot oferi mai multe optiuni cu
grade diferite de securitate
1. Pentru achizitionarea de bunuri/servicii de pe Internet si clientul nu este preocupat de riscul
expunerii cardurilor la eventuale fraude acesta poate solicita inscrierea intr-o baza de date
speciala. Astfel, ori de câte ori va dori sa tranzactioneze pe orice site de Internet, sistemul de
carduri va transmite cererea clientului spre autorizare deoarece va constata ca optiunea
acestuia se gaseste in aceasta baza de date speciala.
2. Daca se doreste sa se apeleze la magazine virtuale care asigura un anumit grad de securitate
(ex.: SSL, TLS) si afiseaza un simbol de forma unui lacat pe bara de jos a ecranului la
momentul cumpararii, tranzactiile vor fi autorizate fara a fi nevoie ca ace client sa avizeze
inainte banca despre intentiile pe care le are. Sistemul de carduri detecteaza faptul ca site-ul
este securizat, cardul clientului nu este expus fraudei prin captarea informatiilor in timpul
tranzactiei si aceasta este autorizata in limita sumei din contul clientului. Aceasta modalitate
nu elimina riscul aparitiei unor tranzactii fictive (au fost generate de fraudatori care
folosesc programe de generare a unor numere de card si apoi le folosesc pe diferite site-uri pe
care lanseaza zeci de tranzactii).
3. Pentru eliminarea riscurilor clientul poate apela la serviciu 3-D Secure, pus la dispozitie
de banca impreuna cu Visa International si MasterCard. Acesta inglobeaza concepte si
tehnologii hard/soft de ultima ora care concura la asigurarea unui grad inalt de securitate
tranzactiilor pe Internet. Standardul international 3-D Secure care sta la baza noului serviciu
este implementat sub brand-urile Verified by Visa si MasterCard Secure Code si impune
autentificarea prin metode specifice a tuturor participantilor intr-o tranzactie pe Internet,
inainte de lansarea cererii de autorizare a sumei de plata catre banca clientului.
Ce este bine de stiut:
• Exista carduri acceptate numai in mediu virtual, pe orice fel de site, nefiind autorizata
utilizarea la comercianti sau la bancomate.
• Cardurile pot avea conturi in echivalent alta valuta decat in moneda nationala sau in cea in
care se efectueaza plata;
• Se pot transfera sumele intre conturile de carduri;
• Utilizarea cardului virtual este o metoda comoda, ieftina si destul de sigura de a cumpara
bunuri si servicii pe Internet.

Ce este bine de stiut:


• Nu uitati ca autorizarea platii cumparaturilor se face automat in limita sumelor din cont
• Nu uitati ca acceptarea cardului dvs. la plata pe web este decisa in primul rând de vânzator,
posesor al magazinului virtual, si nu de banca. Exista site-uri care nu accepta la plata orice fel
de card, dupa cum exista si cazuri in care vânzatorul declina tranzactia sau cere informatii
suplimentare daca are unele suspiciuni cu privire la autenticitatea platitorului
• Incercati sa va faceti cumparaturile numai de la magazine virtuale securizate, ale unor
comercianti cunoscuti pentru reputatia buna pe care o au si care asigura confidentialitatea
informatiilor
• Nu lasati cardul dvs. la indemâna nici unei alte persoane
Alegeti site-uri care va solicita sa introduceti, printre informatiile de plata, si asa numita
“Check value” sau “Verification value”. Aceasta se gaseste pe spatele cardului, este un numar
din trei cifre si constituie un mijloc in plus de a autentifica cumparatorul
• Notati-va adresa reala si de Internet a comerciantului, orice alte detalii de contact si retineti
confirmarea vânzarii
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.5 Direct Debit

• Modalitatea de plata a unei sume de bani, convenite intre platitor si beneficiar, pentru
achitarea contravalorii unor servicii/ produse/rate, cu caracter de repetabilitate, la initiativa
beneficiarului (prestatorul de servicii/furnizorul de utilitati)

• Caracteristicile serviciului:
-Serviciul se adreseaza titularilor de cont curent în lei, persoane fizice sau persoane juridice,
si permite efectuarea unor plati cu caracter regulat, fara a fi necesara prezenta la banca a
platitorului
-Practic, utilizând acest serviciu, clientul are posibilitatea de a-si achita facturile de
electricitate, gaze, apa, telefon etc, fara numerar si fara a fi nevoie sa se deplaseze la banca.

• Procedura:
1.clientul platitor, încheie la unitatea teritoriala a bancii la care are deschis contul curent
Contractul de Mandat privind plata prin debitarea directa - DIRECT DEBIT, pentru fiecare
beneficiar in parte cu care intra în relatii de decontare prin Direct Debit:
-prin semnarea contractului, clientul platitor mandateaza unitatea teritoriala a bancii sa-i
debiteze contul în vederea platii facturilor emise de catre beneficiar si totodata se obliga sa-si
alimenteze contul, astfel încât la data scadentei sa existe fonduri suficiente acoperirii valorii
facturilor emise de beneficiari
-clientul platitor comunica beneficiarului modalitatea în care se va realiza plata; în vederea
efectuarii platii, beneficiarul va transmite bancii platitorului o instructiune de debitare directa;
-decontarea cu beneficiarul se efectueaza de catre banca prin debitarea contului clientului
platitor cu suma platii si transferarea acesteia în contul beneficiarului sumei; aceasta
modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre platitor a fiecarei instructiuni de
debitare directa trasa asupra contului sau. Operatiunea se va evidentia în extrasul de cont.
2. clientul beneficiar, încheie la unitatea teritoriala a bancii la care are deschis contul curent
Angajamentul privind debitarea directa, in baza caruia poate transmite instructiuni de debitare
directa.
• Costuri:
– serviciul poate fi gratuit
– pentru platile realizate prin DIRECT DEBIT, in cazul clientului platitor, se pot percepe
aceleasi comisioane prevazute de Tarifului de comisioane al bancii ca si in cazul operatiunilor
realizate la ghisee
– operatiunile de incasari se vor comisiona de catre banca beneficiarului sumei, potrivit
prevederilor Tarifului de comisioane al bancii
• Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul platitor:
- Contract de Mandat privind plata prin debitare directa – DIRECT DEBIT
• Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul beneficiar:
- Angajament privind debitarea directa

• Avantaje:
-economie de timp, prin posibilitatea achitarii unor plati cu caracter de regularitate;
-evitarea riscului neplatii la timp a unor furnizori;
-evitarea aglomeratiei de la ghisee pentru plata facturilor de utilitati/servicii, rate.
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.6 Standing Order

• Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului executa ordine de plata la date
si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu platitorul
• Caracteristicile serviciului:
-Serviciul se adreseaza titularilor de cont curent/depozit colateral pentru plati prin
standing order în lei, persoane fizice sau persoane juridice
-Permite efectuarea unor plati cu caracter regulat, la date fixe si pentru sume prestabilite
(rate de leasing, chirii), fara a fi necesara prezenta la banca a platitorului
• Procedura:
-clientul platitor încheie la unitatea teritoriala a bancii Contractul privind plata prin Standing
Order
-contractul se întocmeste la sediul bancii pentru fiecare beneficiar cu care platitorul intra în
relatii de decontare prin Standing Order
-prin semnarea contractului, clientul platitor mandateaza banca sa execute, la datele fixate si
pentru sumele stabilite în prealabil de comun acord, ordine de plata în favoarea unui prestator
de servicii/furnizor si totodata se obliga sa-si alimenteze contul, astfel încât la data scadentei
sa existe fonduri suficiente acoperirii platilor prestabilite
-banca executa ordinele de plata conform planificarii din contractul încheiat, la datele si în
sumele convenite cu clientul platitor, transferul în contul prestatorului de servicii/furnizor
realizându-se numai în baza contractului încheiat, fara a se mai solicita un alt consimtamânt
din partea clientului platitor.
• Costuri:
– serviciul poate fi gratuit in functie de strategia bancii
– pentru plata utilitatilor realizata prin STANDING ORDER, se pot percepe aceleasi
comisioane ca si in cazul operatiunilor realizate la ghisee
– operatiunile de încasari se vor comisiona de catre banca prestatorului de servicii/furnizor,
potrivit Tarifului de comisioane al acesteia
• Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul platitor:
– Contract privind plata prin Standing Order
• Avantaje:
-economie de timp, prin posibilitatea efectuarii unor plati cu caracter de regularitate, fara a fi
necesara prezenta la banca a clientului platitor
-posibilitatea clientului de a opta pentru acest serviciu în corelatie cu fructificarea superioara a
economiilor sale, prin achizitionarea contului de economii si exprimarea optiunii de plati prin
Standing Order în Conventia de cont de economii
-evitarea deplasarii la banca si a aglomeratiei de la ghisee pentru plata facturilor de
utilitati/servicii

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.7 Transferuri rapide

• Serviciul presupune efectuarea, de catre persoanele fizice, de transferuri rapide de fonduri


între agentii unui sistem (precum MoneyGram, SMITH&SMITH, etc.)
• Caracteristici:
-se adreseaza persoanelor fizice
-se poate dispune de suma primita in termen foarte scurt (ex:în 10 minute) de la expedierea
din strainatate
-comisionarea se face pe transe valorice, în functie de suma transferata
-serviciul este disponibil în retelele bancare cat si in retelele nebancare
-in general, indiferent de valuta transmisa din tara de origine spre Romania, suma, convertita
automat de sistem în momentul transferului, ajunge si se elibereaza clientului în EUR
(ex:MoneyGram)
• Expeditorul sumei:
-va completa un formular de trimitere si va prezenta la cerere, un act de identiate (pasaport,
rezidenta)
-in general va înmâna agentului suma pe care doreste sa o transfere plus comisionul pentru
aceasta suma
-va achita comisionul pe transe valorice, în functie de suma transferata si va primi un numar
de referinta (numar secret)
-va comunica acest numar persoanei care urmeaza sa primeasca banii; acestia pot fi
ridicati in termen scurt de la expedierea din strainatate
• Beneficiarul sumei:
-beneficiarii serviciului pot fi membrii familiilor ramase in Romania care primesc bani de la
persoanele care muncesc in strainatate
-se va asigura de faptul ca expeditorul i-a comunicat numarul de referinta
-se va deplasa la cel mai apropiat agent al sistemului cu un act de identitate (carte de
identitate sau pasaport) si numarul de referinta
-va completa un formular de primire si va prezentaactul de identitate
-va primi suma transferata (ex: în EUR)
• Suma maxima de transferat sau primit pentru un client/zi (ex:18.000 EUR )
• Costuri:
-beneficiarul nu plateste (in general) comision la ridicarea sumei în EUR
-expeditorul plateste comisionul de trimitere, care este calculat pe transe valorice
-în situatia în care se doreste ridicarea sumei în alta valuta decît EUR,
destinatarul plateste un comision de conversie (ex: 3%)

• Exemplu de costuri:
• Avantaje:
-rapiditate, siguranta si confidentialitate în operare
- comoditate în utilizare (nu este necesara deschiderea unui cont pentru a beneficia de
acest serviciu)
-sumele primite sunt disponibile imediat ce beneficiarul s-a prezentat la un agent al
serviciului
-se pot transmite, alaturi de bani, si mesaje de maxim 10 cuvinte de la ordonator la beneficiar
-retea extinsa de agenti ai serviciului la nivelul oraselor din Romania
-relatii externe cu peste 160 de tari (reperezentând peste 60.000 de agenti)

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.8 Plati facturi prin ATM

• Serviciul se adreseaza detinatorilor de carduri, persoane fizice si juridice, care detin


carduri emise în lei si/sau valuta
• Clientii retail au posibilitatea de a efectua:
-plati reprezentând contravaloarea facturilor emise de catre furnizorii de utilitati/servicii
(electricitate, apa, gaze, salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc), atât pentru titularul
contului de card, cât si pentru alte persoane
-transferuri de fonduri din conturile de card în conturile curente
-transferuri de fonduri reprezentând rambursari rate credit, inclusiv pentru cardurile de credit
• Procedura de plata la ATM presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
-introduceti cardul în ATM
-selectati limba româna
-introduceti PIN-ul
-selectati Plata facturi
-selectati tipul cardului (debit, credit) pe care îl utilizati la plata facturii
-selectati furnizorul de utilitati sau optati pentru transfer fonduri
-tastati suma pe care o aveti de platit
-confirmati corectitudinea sumei si a furnizorului/transferului
-primiti mesajele: Tranzactia a fost efectuata.
-mai doriti alta tranzactie?
• Costuri:
-Comision (ex: 0) pentru efectuarea platilor din conturi de card
-Comision de conversie valutara (ex: 2%), în cazul în care operatiunea de plata in lei este
efectuata dintr-un card cu cont în valuta
• Documente necesare:
-BI/CI
-copie dupa ultima factura de la fiecare furnizor de utilitati /copie dupa ultimul extras de cont
curent/copie dupa ultimul extras de cont de credit - valabil numai pentru propriile rate de
credit sau suma minima de plata în cazul cardului de credit
-conventie pentru efectuarea de plati prin intermediul ATMurilor (la orice unitate)
• Avantaje:
-posibilitatea platii atât a propriilor facturi cât si a facturilor altor persoane
-posibilitatea efectuarii platilor de la orice ATM al bancii, din orice localitate, alta
decât cea de resedinta, în orice zi, la orice ora
-evitarea deplasarii la banca si a aglomeratiei de la ghisee pentru plata facturilor de
utilitati/servicii
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.9 Casete de valori

• Pastrarea valorilor în casete


• Caracteristici:
-se adreseaza clientilor persoane fizice si juridice
-au marimi diferite
-exista încuietori si chei distincte (in general cheia de la caseta este repartizata deponentului,
iar cheia de la dulap casierului)

-în casete se pot pastra:


– bijuterii din metale si pietre pretioase
– bilete de banca si valuta cash
– diverse colectii (de monede românesti/straine, obiecte istorice vechi etc)
– documente de valoare
– obiecte fara valoare determinata
– testamente
– titluri, actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit etc
• Comision:
-pentru servicii de depozitare si pastrare a obiectelor sau documentelor cu valoare nedeclarata
în casete se achita un comision lunar + TVA
• Clientul/deponentul:
-încheie un contract de primire în depozit si va primi un permis de intrare în banca, precum si
cheia casetei
-poate stabili 1 singura persoana (împuternicit) care sa consulte valorile depozitate
-poate efectua consultarea valorilor, operatiuni în casete (ridicare/introducere de valori)
-la ridicarea totala a valorilor depune o cerere
-are acces permanent (in general intre anumite ore) la caseta personala
• Avantaje
-siguranta valorilor tezaurizate (bijuterii, diverse colectii, documente de valoare,
testamente, titluri, actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de
depozit)
-confidentialitatea operatiunilor
-eliminarea riscurilor de furt din locuinta clientului

II.RETAIL- Produse si servicii asociate


3.10 Cecuri de calatorie

• Caracteristici:
-se adreseaza persoanelor fizice care cãlãtoresc în strainatate
-sunt emise sub o sigla internationala (ex: AMERICAN EXPRESS) si sunt exprimate în USD,
EUR, GBP, CAD etc.
-cupiurile în care se regasesc categoriile de cecuri, sunt (in general):
• USD (50, 100, 500, 1000)
• EUR (50, 100, 200, 500)
• GBP (20, 50, 100, 200, 500)
• CAD (50, 100, 500)
-pot fi utilizate în interes propriu (drept conferit prin semnatura de pe fila de cec), sau pot fi
transmite “la ordin“, beneficiarului dorit
-nu au o data minima de rascumparare
• Costuri:
-la achizitionarea cecurilor se achita un comision (ex: 0,75% min 5 EUR) din valoarea
cecurilor achizitionate
-la preschimbarea cecurilor în numerar se poate achita un comision (ex: 1,5 % min 5 EUR
pentru sume mai mici de 5.000 EUR)
- pentru cecurile de calatorie emise în EUR, se poate retine în plus un comision(speza) de
procesare pe fiecare fila (ex: 1 EUR/fila)
• Documente:
-Clientul va achizitiona cecurile semnând pe acestea la cumparare si le va contrasemna,
atunci când doreste sa le rascumpere sau când le utilizeaza pentru cumpararea de bunuri si
servicii.
• Avantaje:
-pot fi utilizate oriunde în lume, ca mijloc de plata pentru achizitionarea de bunuri sau servicii
în magazine, hoteluri, restaurante etc.
-pot fi preschimbate oriunde în lume, în moneda locala a tarii, la banci sau case de schimb
-confera siguranta, evitând grija pastrarii si riscul pierderii numerarului (cecurile
pierdute/furate pot fi înlocuite în maxim 24 ore)
-nu au durata de expirare (sunt valabile pe termen nelimitat)
-bancile accepta la plata (rascumparare) toate tipurile de cecuri de calatorie prezentate

II.Produse si servicii bancare RETAIL


4.BANCASSURANCE

• Crearea conglomeratelor financiar-bancare au avut la baza ideea unificarii sub aceeasi


„umbrela” a produselor bancare cu cele nonbancare si distribuirea acestora prin intermediul
canalelor concatenate ale entitatilor din cadrul grupurilor
• Caracteristici ale simbiozei produse bancare-asigurari
• Produsele de tip “bancassurance” reprezinta, în linii mari, sistemul de vânzare încrucisata a
produselor bancare si a politelor de asigurare
• Cooperarea între institutiile bancare si cele de asigurari se poate concretiza prin:
-contracte de vânzari, ceea ce va conduce la o alianta si nu fuziune, permitând încrucisarea
canalelor de distributie a produselor proprii;
-joint venture prin intermediul caruia se vor împarti atât riscul, cât si profitul;
- achizitie de catre o institutie a celeilalte;
- crearea unei noi companii de asigurari de catre o banca sau chiar invers.
• Succesul simbiozei produse bancare-produse de asigurari se bazeaza, în principal, pe
urmatoarele elemente:
-alegerea partenerilor corespunzatori pentru distribuirea produselor de tip “bancassurance”;
-îmbinarea eficienta a produselor specifice de asigurari cu cele bancare, în functie de tinta
aleasa (tipul clientilor);
-instruirea adecvata a personalului din domeniul bancar si cel din domeniul asigurarilor în
vederea uniformizarii nivelului informational aferent fiecarui domeniu;
-utilizarea fara obstacole a informatiilor din bazele de date ale celor doua institutii;
-stabilirea unei scheme organizatorice concrete si flexibile de implementare a acestor produse
specifice;
-elaborarea unui sistem informational si de control pentru facilitarea comunicarii între cele
doua institutii si urgentarea rezolvarii problemelor critice.
• Bancassurance pentru clientii cu bani
• Nu departe de conceptul private banking se situeaza acela de focalizare a claselor înalte de
persoane fizice ce dispun de resurse financiare considerabile
• Clientii bogati platesc sume consistente pentru asigurarile de viata, ca urmare a solicitarilor
bancilor creditoare sau pentru protejarea mostenitorilor ori pentru consolidarea planurilor
de pensii.- prime consistente. Bancile din cadrul grupurilor financiare cunoscând aceasta
necesitate a propriilor clienti pot oferi credite pentru plata acestor prime, pâna clientul va
converti o parte din activele financiare mai putin lichide în bani de cont
• Reglementarile si facilitatile fiscale
• O structura de grup financiar-bancar poate fructifica inteligent oportunitatea oferita de
baza proprie de clienti pentru intensificarea vânzarilor de produse încrucisate apartinând
sferei bancare si non-bancare

• Imaginea, segmentarea si managementul relatiei cu clientii- factori de performanta ai


bancassurance
• În domeniul bancassurance, vânzarea reprezinta punctul central al dezvoltarii acestei
activitati. Eficienta diferitelor canale de distributie a produselor si serviciilor constituie astfel
un factor critic
• Imaginea brandului constituie unul dintre elemnetele esentiale în cadrul vânzarilor
încrucisate de produse bancare si de asigurari
• Fidelizarea clientilor prin intermediul unei monitorizari permanente a relatiei cu acestia a
constituit un atuu al grupului financiar fata de competitori. Clientul devine astfel atomul
structurilor complexe ce se cladesc si sunt incluse în strategii elevate
• Segmentarea constituie un alt element central al bancassurance-ului menit sa asigure o
atentie distributiva adresata clientilor, dar într-o pondere inegala. O banca de dimensiune
importanta, care dispune de milioane de clienti, nu îsi poate permite sa aloce aceeasi atentie
tuturor clientilor sai în cadrul miilor de canale punctiforme de distributie

• Bancassurance – perspective de succes


• Viitorul bancassurance-ului va depinde de forta de distributie a grupurilor financiare si de
amplificarea acesteia prin intermediul fuziunilor si achizitiilor
• Reducerea marjelor nete de dobânda, concomitent cu sporirea cerintelor entitatilor de
reglementare pot conduce la încercarea supermarketurilor financiare existente sa fructifice
orice oportunitate aparuta, prin vânzarea unui produs din cadrul bancassurance catre un client
existent sau nou
• . Nu exista o solutie unica a reusitei în domeniul bancassurance la nivel european
• În cazul achizitiilor, calitatea managementului si a fortei de restructurare a competitorilor
achizitionati, necesita un efort investitional consistent si un orizont de timp corespunzator
pentru deplina integrare si fructificare a sinergiilor.

II.Produse si servicii bancare RETAIL


5.PRIVATE BANKING

• Orice banca de retail si-ar dori ca toti clientii sa detine active financiare consistente
• Bancile de retail, uneori gresesc prin acordarea aceleiasi atentii atât unor clienti numerosi
ce dispun de venituri reduse cât si unui numar restrâns de persoane care însa pot detine
disponibilitati banesti cât restul clientilor acelei institutii
• Indiferent de criteriul de segmentare, conditia esentiala a Private Banking-ului o constituie
capacitatea financiara prezenta sau viitoare a unui client
• Sunt instituite programe speciale de servire a acestor clienti prin intermediul diverselor
canale de distributie, fie sunt create entitati distincte în cadrul unui grup bancar, care
efectueaza operatiuni exclusiv cu clienti extrem de potent financiar
• Strategii de abordare bancara a clientilor bogati -

• Offshore private banking


• Pentru persoanele fizice ce dispun de active financiare consistente, orice stimulent fiscal sau
orice evitare la limita legii a impozitarii avutiei reprezinta un element ce suscita interesul
• Combinat cu voalul greu de patruns al secretului bancar impus de tari cu traditie în
domeniul gestiunii avutiei sau cu identificarea unei nise de piata consistenta, private
banking-ul de tip offshore pare sa prezinte o perspectiva extrem de incitanta pentru multe
grupuri bancare de prim rang
• Volumul activelor financiare gestionate este extrem de important în acest domeniu
• Procesul de consolidare si reducere drastica de personal în scopul compresiei costurilor
operationale au constituit si pot constitui si în viitor elemente curente ale activitatii specifice
acestui domeniu.
• O amenintare pentru fondurile de tip offshore pentru bancile de tip private banking îl
constituie amnestiile ficale oferite de tari precum Italia, care au condus la repatrieri de fonduri
consistente din asa numitele „paradisuri sigure”
• Clientul european mai în vârsta, încadrat în segmentul de elita al unei banci pare sa fie atras,
pe lânga secretul bancar si de acceptarea unui risc redus pentru propriile investitii efectuate.
Spre deosebire de cel tânar, cu un caracter antreprenorial, cel mai în vârsta prefera siguranta
avutiei dobândite în cursul vietii.
• Sporirea volumului comisioanelor pe acest segment este extrem de importanta în conditiile
în care presiunea exercitata, si în acest domeniu, asupra marjelor de dobânda, le forteaza,
din ce în ce mai mult, sa eficientizeze canalele de distributie si sa tina sub un control extrem
de riguros costurile operationale
• Fondurile de pensii – element de atractivitate pentru clientii bogati
• Printre dorintele oricarui client potent financiar, care a depasit o anumita vârsta, se afla si
cele legate de momentul în care acesta va renunta la activitatea antreprenoriala actuala
• Schimbarile demografice ce se petrec atât în Europa cât si în America indica faptul ca în
viitor, ca urmare a cresterii duratei medii de viata în tarile dezvoltate, structura pe vârste a
populatiei se va schimba radical
• Previziunile privind continua polarizare a avutiei, prin cresterea controlului exercitat
asupra activelor financiare de un numar redus de persoane fizice, în conditiile îmbatrânirii
acesteia nu poate sa conduca decât la oportunitatea de fi fructificate cerintele acestei
categorii extrem de bogate de clienti europeni – gestiunea avutiei pentru perioada aferenta
încetarii activitatii profesionale
• bancile vor trebui sa conceapa strategii de migrare de clienti dintr-un sehgment în altul,
referitoare în special la miscarile ascendente.
• Pensiile asigurate de stat prin sistemul “platesti cât muncesti” îsi vor pierde constant din
consistenta veniturilor oferite dupa pensionare
• Un prim model îl constituie cel al bancilor de tip private banking, care asigura clientilor
proprii, printre alte servicii si pachete de produse destinate acumularii avutiei în vederea
iesirii la pensie
• Un alt model îl reprezinta cel aplicat de entitatile care consiliaza clientii bogati si care în
momentul identificarii exacte a cerintelor acestora îi sfatuiesc concret cu privire la tipul
produsului necesar a fi obtinut, de la ce institutie bancara sa fie achizitionat si chiar prin
intermediul carui canal de distributie- inclusiv de la e-banci.
• Un al treilea model întâlnit, relativ similar cu precedentul, îl reprezinta retelele de
consultanti financiari, care însa în general coopereaza strâns cu un numar extrem de redus de
entitati
• Un al patrulea model întâlnit îl reprezinta acela dezvoltat extrem de mult de companiile de
asigurari, prin intermediul unitatilor de investitii corelate cu asigurarile oferite

Produse si servicii bancare - CUPRINS


III. Produse si servicii bancare CORPORATE
1. Produse de tip credit
2. Produse non credit
3. Instrumente de economisire
4. Carduri
5. Servicii de electronic banking
6. Alte servicii

1. PRODUSE DE TIP CREDITCORPORATE

Creditul bancar – Definire Concept


In Romania, definitia oficiala a creditului este data in Legea 58/1998 republicata – Legea
bancara, astfel: ”Creditul reprezinta orice angajament de plata a unei sume de bani in
schimbul dreptului la rambursarea sumei platite, precum si la plata unei dobanzi sau a altor
cheltuieli legate de aceasta suma, sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice
angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata
unei sume de bani” Statutul Bancii Centrale Europene (Cap. Credite) da o definitie mai
cuprinzatoare a creditului, astfel “ Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica
sau juridica numita creditor, care acorda unei alte persoane numita debitor, un imprumut in
bani sau care vinde marfuri/servicii pe datorie, in general cu o dobanda stabilita in functie de
riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului”.
1. PRODUSE DE TIP CREDIT - Clasificare
Creditul bancar – Clasificare
Având în vedere mijloacele si instrumentele specifice cu care opereaza o banca comerciala,
putem clasifica finantarile, astfel:
1.1. finantarea prin credite pe termen scurt a activitatii curente;
1.2. finantarea prin credite pe termen mediu si lung a activitatii de investitii îndeosebi pentru
achizitionarea de active fixe si dezvoltarea capacitatilor de productie;

1.1. FINANTAREA ACTIVITATII CURENTE


1.1. Finantarea activitatii curente se realizeaza prin urmatoarele tipuri de credite:
• Linii de credit - în lei si în valuta
• Credite pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare sau sezoniere - în lei si în
valuta
• Credite pentru produse cu ciclu lung de fabricatie - în lei si în valuta
• Credite pentru (pre)finantarea exporturilor - în lei si în valuta
• Operatiuni de scontare cambii si bilete la ordin - în lei în si valuta
• Credite pentru instrumente de plata - în lei si în valuta
• Credite pentru facilitati de cont - în lei
• Credite pentru descoperit de cont (overdraft) - în lei
• Credite pentru achitarea obligatiilor bugetare - în lei
• Operatiuni de factoring intern si extern
• Operatiuni de forfetare primara - în valuta
• Credite agricole - în lei

LINIA DE CREDIT
Destinatia
• creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere,
prestari servicii (diverse plati inclusiv rambursari de credite, plati de comisioane, plati catre
buget, depozite colaterale care se vor constitui în aceeasi valuta în care a fost aprobata linia de
credit, cu exceptia platilor pentru investitii);
• creditarea unor subactivitati, proiecte, contracte etc., care prin natura lor se evidentiaza
distinct

Caracteristici
• disponibile în lei si/sau valuta;
• functioneaza dupa sistemul revolving;
• Volumul creditului se determina din analiza cash-flow-ului (fluxul de numerar) pe o
anumita perioada;
• se acorda pe termene de 3, 6 si 12 luni, iar în cazuri justificate, pe termen de maxim 60
de luni;
• pot fi prelungite pe noi perioade de creditare, pe baza de acte aditionale, daca sunt
indeplinite conditiile avute in vedere la acordare(ex:ratingul financiar, serviciul
datoriei,indicatorii de bonitate rulajul incasarilor si platilor si situatia exporturilor daca este
cazul) iar rulajul creditor al liniei (rambursarile din credite ) realizat in perioada de
creditare este 1-2 ori mai mare decat plafonul aprobat ;
• fondurile provenite din linia de credit se pot utiliza fractionat, in functie de nevoile
clientului, cu posibilitatea de a face trageri si rambursari multiple, fara a depasi nivelul stabilit
prin contractul de credit (soldul zilnic al angajamentelor sa nu depaseasca volumul liniei
de credit aprobat);
Garantii
• Garantii reale imobiliare :privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente/subconturilor,actiunile, cesiunea de creanta,echipamente, instalatii, planul de afaceri,
fondul de comert;
Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR
( nivel indicativ)
_comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor:
• pâna la 6 luni
• peste 6 luni
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit
si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilantului conform reglementarilor legale în vigoare
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru
care se solicita creditul
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si ori de câte ori este
necesar)
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
înscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-
a a hotarârii adunarii generale de contractare a împrumutului
• Orice alte documente necesare, solicitate de banca.

Avantaje
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobânda fixa, variabila sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale
clientului.

CREDIT PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SI


STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE
Destinatia
• plata stocurilor care au fost aprovizionate în perioada anterioara, fara a fi achitate, a celor
care urmeaza a fi aprovizionate precum si a cheltuielilor temporare/sezoniere aferente
acestor stocuri;
• plata altor cheltuieli temporare/sezoniere;

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta;
• volumul creditului solicitat si dobânda aferenta, în cazul clientilor care desfasoara
activitate de comert, nu poate depasi volumul încasarilor obtinute din vânzarile de
marfuri pe o perioada anterioara de 12 luni;
• durata creditului este de maxim 12 luni iar scadenta se stabileste în functie de termenele de
recuperare a cheltuielilor si de valorificare a stocurilor respective, fara a depasi intervalul
dintre doua sezoane/cicluri de productie naturale; • se acorda numai in baza documentatiei
prezentate din care sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor ce fac obiectul creditarii si
cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective – ex: primirea de la
furnizori, a unor materii prime si materiale in avans fata de termenele din contracte,
intreruperea productiei din motive justificate, lipsa mijloacelor de transport sau alte greutati in
expedierea produselor la intern sau extern.

Garantii
• Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente /subconturilor, actiunile,cesiunea de creanta, echipamente, instalatii, planul de afaceri,
fondul de comert; Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate
garantii de companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea,
garantii emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
Alte garantii solicitate de banca

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR
( nivel indicativ)
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.
Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit
si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilantului conform reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow-ul) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si ori de câte ori este necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
înscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-
a a hotarârii adunarii generale de contractare a împrumutului;
• Documentatia din care sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor care fac obiectul
creditarii si cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective
• Orice alte documente necesare, solicitate de banca.

Avantaje
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobânda fixa, variabila sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale
clientului.

CREDIT PENTRU PRODUSE


CU CICLU LUNG DE FABRICATIE
Destinatia
• executia produselor cu ciclu lung de fabricatie pe baza de comenzi si/sau contracte
care necesita finantare si urmarire distincta, în care se includ, fara a fi limitative, urmatoarele
grupe: utilaje tehnologice de toate tipurile si parti ale acestora, corpuri de nave si aeronave,
sisteme flexibile, linii automate de prelucrare, masini-unelte etc.

Definitie
• produsele cu ciclu lung de fabricatie – sunt cele ale caror cicluri tehnologice de executie,
de la lansarea in fabricatie pana la obtinerea produsului finit, dureaza mai mult de 12 luni.
Aceasta categorie de produse cuprinde: instalatii si utilaje complexe, nave maritime si
fluviale, elicoptere, aeronave, etc

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta;
• durata creditului se va stabili în functie de ciclul de executie al produselor prevazut în
documentatia tehnica si contractele comerciale si poate depasi 12 luni;
• volumul maxim al creditului se determina pe baza costurilor estimate/antecalculate pe
contract/comanda/produs;
• se acorda esalonat, în functie de evolutia cheltuielilor cu productia în curs de fabricatie
aferenta produselor respective;
• plafonul trimestrial al creditului va acoperi necesitatile de finantare la nivelul rezultat
pentru ultima luna a trimestrului. Necesitatile suplimentare de finantare care apar in cursul
trimestrului vor fi acoperite prin plafoane de credit intratrimestriale.

Garantii
• Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile,cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
Alte garantii solicitate de banca

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR
( nivel indicativ)
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit (termen scurt si mediu);
_ comision de gestiune la acordarea creditelor (termen scurt si mediu);
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit
si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilantului conform reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow-ul) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicita creditul;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si ori de câte ori este necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si
înscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-
a a hotarârii adunarii generale de contractare a împrumutului;
• Orice alte documente necesare, solicitate de banca.

Avantaje
• suport financiar pentru realizarea la timp a produselor complexe;
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobânda fixa,
variabila sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale
clientului.
CREDIT PENTRU (PRE)FINANTAREA
EXPORTURILOR
Destinatia
• Se acorda clientilor din categoria corporate, producatori sau intermediari de produse/
prestatori de servicii destinate exportului, în vederea finantarii ciclului de
aprovizionareproductie- desfacere-încasare sau a desfasurarii corespunzatoare a activitatii de
exploatare pe perioada de la livrarea produselor si pâna la încasarea contravalorii lor de la
partenerii externi.

Destinatia
• Este destinat pentru aprovizionarea de la intern si/sau din import cu materii prime si
materiale, semifabricate, subansamble, combustibili, energie, cheltuieli cu manopera si alte
cheltuieli;
• Se acorda in baza contractelor de export sau comenzilor ferme, care fac obiectul creditului
solicitat, din care sa rezulte: cantitatea si felul marfii, conditiile si graficul de livrare,
modalitatea si termenele de plata, pretul marfii in valuta.

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta;
• perioada de creditare este de maxim 12 luni;
• modalitatile de încasare a produselor exportate sunt:
• - Acreditiv-ul documentar sau alta modalitate garantata bancar;
• - Incasso-ul documentar, daca între parteneri exista relatii traditionale de afaceri;
• Ordinele de plata, însotite de asigurarea de risc comercial si de tara sau de o societate de
factoring internationala agreata de banca;
• Cesiunea de acreditiv emisa în baza reglementarilor internationale care
guverneaza acreditivele, al carei beneficiar este exportatorul care solicita creditul;
• Plafonul maxim al creditului este 90% din:
• costurile antecalculate din contractul comercial, în cazul finantarii ciclului
aprovizionare;
• productie-desfacere-încasare, inclusiv activitatile de intermediere a vânzarii
produselor/prestarii serviciilor destinate exportului;
• valoarea produselor livrate/serviciilor prestate, în cazul finantarii activitatii de exploatare pe
perioada de la livrarea produselor/prestarea serviciilor si pâna la încasarea contravalorii lor
de la export;
• Volumul creditului se determina pe baza portofoliului de contracte de export sau de
comenzi ferme încheiate si din analiza cashflow- ului.

Garantii
• Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente /subconturilor, actiunile,cesiunea de creanta, echipamente, instalatii, planul de afaceri,
fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
• Garantii specifice, in functie de riscul fiecarei tranzactii:
1) Acordarea creditelor este conditionata, atunci când banca considera necesar,de asigurarea
acestora împotriva riscului comercial de neplata si asigurarea împotriva riscului de tara
pentru contractele de export încheiate cu partenerii externi, cu exceptia tarilor nominalizate de
BNR în categoria A;
2) Banca poate solicita clientilor exportatori, în functie de riscul specific fiecarei tranzactii,
polita de asigurare a riscului de nelivrare emisa de Eximbank, care va fi cesionata în
favoarea bancii;
• Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR
(nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_comision de gestiune la acordarea creditelor;
_comision de administrare lunar;
_comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit si
pierdere, balante de verificare);
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru
care se solicita creditul;
• Descrierea modalitatilor de garantare a creditului;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Acte de proprietate ale bunurilor aduse în garantie;
• Dovada existentei contractelor de export sau comenzilor ferme încheiate direct cu
partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari

Documente specifice
• În cazul creditelor acordate pentru realizarea unor produse care necesita importuri de
completare, se vor prezenta si copii dupa contractele (comenzile ferme confirmate) de
import care fac obiectul creditului de finantare a activitatii de export;
• În cazul creditelor acordate pentru ciclul circulatiei (desfacere-încasare) se vor prezenta
bancii contractele de export si documentele ce atesta livrarea marfurilor la export;

Avantaje
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobânda fixa, variabila sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale
clientului.
CREDIT DE SCONT
Destinatia
• se acorda agentilor economici pentru finantarea activitatii curente a acestora (ex: furnizori,
impozite, salarii, taxe etc.);
• se acorda clientilor corporate, care sunt posesorii legali ai unor efecte de comert
(cambii sau bilete la ordin) si doresc încasarea înainte de scadenta a sumei înscrise
pe acestea

Definire concept
• Scontul – operatiunea prin care, in schimbul unui efect de comert (cambie/bilet la ordin),
banca pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio (dobanda de
scont si comisionul de gestiune), inainte de scadenta efectului respectiv.
• Cambia – titlu de credit care pune in legatura trei persoane:
a) tragatorul – persoana fizica/juridica care emite cambia;
b) trasul – persoana indicata sau obligata de tragator sa plateasca cambia;
c) beneficiarul – persoana in favoarea careia se emite cambia.
• Biletul la ordin – titlu de credit care pune in legatura doua persoane:
a)tragatorul - persoana fizica/juridica care emite biletul la ordin;
b) beneficiarul – persoana in favoarea careia a fost emis biletul la ordin. In cazul biletului la
ordin tragatorul si trasul sunt una si aceeasi persoana.

• Cambia si biletul la ordin, ca titluri de credit, au ca element definitoriu obligatia trasului de


a plati beneficiarului o anumita suma de bani la o data stabilita (scadenta).
• Girul – actul prin care posesorul titlului de credit, numit girant, transfera altei persoane,
numita giratar, printr-o declaratie scrisa si subscrisa pe titlu odata cu predarea acestuia, toate
drepturile decurgand din titlul astfel redactat si completat.Prin gir, posesorul cambiei da
ordin trasului sa plateasca suma mentionata in titlu persoanei in favoarea careia a transmis
cambia.

Cambiile care cuprind sau nu mentiunea “la ordin” pot circula prin gir. Daca tragatorul a
inscris in cambie mentiunea “nu la ordin”, titlul este transmisibil numai in forma si cu
efectele unei cesiuni de creanta ordinare.
Girul poate fi facut in folosul trasului (cu sau fara acceptarea acestuia), al tragatorului sau al
oricarui alt obligat.

Tipuri de operatiuni de scontare:


1. scontare cu regres, în care banca îsi rezerva dreptul de a se îndrepta pe cale de regres si
împotriva beneficiarului (persoana în favoarea careia se emite cambia/ biletul la ordin) si a
celorlalti debitori de regres;
2. scontare cu regres partial, în care banca îsi rezerva dreptul de a se îndrepta pe cale de
regres împotriva beneficiarului si a celorlalti debitori de regres doar în anumite situatii
stabilite în mod expres, care vor fi prevazute în contractul de scont;
3. scontare fara regres, în care banca renunta la dreptul de regres împotriva beneficiarului;

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta;
• se realizeaza în baza unui contract de scont sau a unui acord – cadru de scont cu
valabilitate de pâna la 12 luni. În cazul scontarii fara regres sau cu regres partial banca va
încheia cu beneficiarul cambiilor/ biletelor la ordin contracte de scont distincte pentru
fiecare emitent/ tras;
• plafonul creditului de scont este dat valoarea nominala a efectelor de comert (cambii/bilete
la ordin) diminuata cu dobânda de scont si comisionul de gestiune (agio);
• scadenta creditului se stabileste la data scadentei înscrisa pe efectul de comert plus durata
circuitului bancar;
• Banca care a primit titlul la scont se va ingriji de remiterea acestuia la plata la banca
trasului, pe circuit bancar, in timp util,astfel incat titlul sa fie achitat in ziua platibila si sa se
recupereze creditul acordat prin mecanismul scontarii.
• plafonul creditului de scont este dat valoarea nominala a efectelor de comert (cambii/bilete
la ordin) diminuata cu dobânda de scont si comisionul de gestiune (agio);
• scadenta creditului se stabileste la data scadentei înscrisa pe efectul de comert plus durata
circuitului bancar.
• Cambiile/ biletele la ordin acceptate la scontare trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
1. solicitantul sa fie beneficiarul cambiilor/ biletelor la ordin prezentate la scont, cu conditia
ca aceste titluri sa nu se afle întrun sir de giruri;
2. trasul/ emitentul efectului de comert trebuie sa fie, de regula, client al bancii; în cazul în
care acesta este client al altei societati bancare din tara sau strainatate, titlul trebuie sa fie
avalizat de societatea bancara ce-l deserveste pe tras;
3. în cazul în care emitentul/ trasul este clientul bancii trebuie sa nu figureze la Centrala
Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore pe o perioada anterioara de minim 1 an;
4.efectele de comert sa nu fie declarate la Centrala Incidentelor de Plati ca fiind pierdute,
furate, distruse;
5. cambia sa fie acceptata legal la plata de catre tras; 6. intervalul de timp dintre momentul
prezentarii la scontare si scadenta cambiei/ biletului la ordin sa nu depaseasca 6 luni;
7. titlul sa aiba scadenta la data fixa si sa fie emis într-un singur exemplar;
8. titlul sa aiba clauza “fara protest” sau “fara cheltuieli”;
9. pe titlul de credit sa fie completat în mod obligatoriu obiectul platii la rubrica “valoarea
reprezinta”;
10.cambiile/ biletele la ordin sa îndeplinesca cerintele legale de forma si fond stabilite de
reglementarile legale;
11. emiterea titlurilor de credit prezentate la scontare trebuie sa aiba la baza tranzactii
comerciale concretizate în documente contractuale si documente justificative care sa ateste
efectuarea prestatiei platibila prin cambie/ bilet la ordin.

Garantii
•Garantii specifice:
•Cambiile/biletele la ordin scontate;
•Garantii reale mobiliare fara deposedare pe soldul creditor al conturilor/subconturilor curente
In completare:
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile,cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
Principalele costuri
_ Dobânda (taxa scontului) se calculeaza astfel:
Ds =(Vn x Dc x Nz)/360 x 100
unde:
Ds = dobanda cuvenita bancii;
Vn = valoarea nominala inscrisa la rubrica special rezervata pe fata titlului de credit;
Nz = numarul de zile calendaristice dintre data scontarii si ziua scadentei, inclusiv.

_ comision de gestiune la acordarea creditelor;


_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cerere de scontare;
• Biletele la ordin si cambiile pentru care se solicita scontarea;
• Documente care atesta situatia economicofinanciara a societatii (bilant, contul de profit si
pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, ultimele situatii contabile, balanta de verificare
încheiata pentru ultima luna).
Banca va solicita, dupa caz, situatiile contabile consolidate, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilantului conform reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru
care se solicita creditul;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru
care se solicita creditul;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea
si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si înscrierea la registrul
comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotarârii adunarii
generale de contractare a împrumutului;

Avantaje
– Dobânda de scont ramâne neschimbata, indiferent de modificarile survenite pe întreaga
perioada a creditarii;
– Sumele provenite din scontarea titlurilor de credit pot avea orice destinatie, inclusiv
rambursari de credite;
– Posibilitatea încasarii creantelor înaintea scadentei titlurilor de credit;
– Fluidizarea platilor;
– Continuitate în desfasurarea activitatii curente

CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA


Destinatia
• se acorda agentilor economici pentru finantarea activitatii curente a acestora
(Ex: furnizori, impozite, salarii, taxe etc.);
• Instrumentele de plata (cecuri, ordine de plata sau mesaje swift) aflate in circuit bancar pot
constitui o sursa rapida de finantare a activitatii curente;
Definire instrumente de plata
Cecul = titlu de credit si instrument de plata, care pune in legatura in procesul crearii sale trei
persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul.
Instrumentul este creat de tragator care, in baza unui disponibil constituit in prealabil la o
societate bancara, da ordin neconditionat acesteia, care se afla in pozitia de tras, sa
plateasca la prezentare, o suma determinata unei terte persoane sau insusi tragatorului
emitent aflat in pozitie de beneficiar. Cecul trebuie sa indeplineasca toate cerintele (de
forma si fond) prevazute de reglementarile legale in vigoare – Legea 59/1934 modificata prin
Legea 83/1994 si Normele cadru 7/1994 ale BNR.
Ordinul de plata = dispozitia data de o persoana, numita ordonator, unei banci, de a plati o
suma determinata in favoarea unei alte persoane, denumita beneficiar, pentru stingerea unei
obligatii banesti, ce provine dintr-o relatie directa, existenta intre ordonator si beneficiar.
Parti implicate: a) ordonatorul; b) beneficiarul; c) bancile: ordonatoare si platitoare
Ordinul de plata trebuie sa indeplineasca toate cerintele (de forma si fond) prevazute de
reglementarile legale in vigoare – Regulamentul BNR nr.8/1994, Normele cadru nr.15/1994 si
Normele tehnice nr.16/1994.
Mesajul swift =documentul care atesta ca in baza dispozitiei de plata externa receptionata,
autentificata si acceptata de catre banca platitoare, aceasta debiteaza contul din care se
ordona plata.

Caracteristici
• Moneda de acordare:
- creditele pentru cecuri: RON
- creditele pe mesaje swift receptionate: EUR, USD
- creditele pe documente fara discrepante remise spre încasare în cadrul acreditivelor de
export cu plata la vedere/la scadenta: RON, EUR, USD
• Creditul se acorda în baza unui contract de credit distinct sau a unui acord - cadru de
creditare încheiat pe o perioada de maxim 1 an;
• Nivelul creditului este de cel mult 90% din valoarea nominala a documentelor admise la
creditare, diferenta de 10% fiind destinata acoperiri dobanzii aferente.

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente /subconturilor, actiunile, cesiunea de creanta, echipamente, instalatii, planul de
afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Borderou în 4 exemplare la care se anexeaza cecurile/exemplarul 3 al ordinelor de plata
înscrise într-un borderou;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
• Banca va solicita, dupa caz, situatiile contabile consolidate, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilantului conform reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si înscrierea
la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a
hotarârii adunarii generale de contractare a împrumutului;
• Orice alte documente solicitate de banca.

Avantaje
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobânda fixa,
variabila sau revizuibila;
• consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor
clientului.

Destinatia
• creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere, prestari
servicii;
• acoperirea decalajului intervenit în fluxul de lichiditati (cash-flow), ca urmare a aparitiei
unor situatii neprevazute (intarzieri in incasarea marfurilor livrate,etc) fata de planificarea
fluxurilor financiare.

Caracteristici
• Din facilitatile de cont se pot efectua plati pentru activitati care privesc sau au legatura cu
activitatea curenta a împrumutatului (inclusiv, dar fara a se limita la rambursari de credite,
plati de comisioane, plati catre buget etc) si plati pentru investitii;
• Este disponibil în lei, în baza unor contracte de credit distincte sau acord cadru de creditare
cu o perioada de valabilitate de maxim 1 an, în limita unui plafon de maxim 1 mil.RON/client,
care functioneaza în sistem revolving;
• Durata creditului este de maxim 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de
credit.
• Se acorda clientilor corporate cu standing financiar ridicat si serviciul datoriei bun;
• Plafonul creditului se stabileste functie de valoarea totala a marfurilor livrate, lucrarilor
executate sau serviciilor prestate de client pana la data solicitarii creditului, cu conditii certe
de incasare pana la expirarea duratei de creditare.

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente /subconturilor, actiunile, cesiunea de creanta, echipamente, instalatii, planul de
afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal
societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de banca.

Avantaje
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• posibilitatea de negociere a dobanzii;
• volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de
rambursare.

Destinatia
• este destinat achitarii unor obligatii stringente (aprovizionare cu materii prime,
materiale, combustibil, energie, impozite, taxe curente si alte operatiuni curente);
• se acorda clientilor din categoria corporate pentru prevenirea lipsei temporare de
disponibilitati în cont la data decontarii unor instrumente de plata de debit emise (cec,
cambii, bilete la ordin);

Caracteristici
• este disponibil în lei, în baza unor contracte de credit distincte sau acord-cadru de creditare,
cu o perioada de valabilitate de maxim 1 an, în limita unui plafon de maxim 1 mil.RON/
client, care functioneaza în sistem revolving;
• perioada de creditare este de maxim 7 zile calendaristice.
• se acorda in general marilor companii si firmelor cu prestigiu in mediul de afaceri, al caror
flux de lichiditati este cesionat in favoarea bancii;
• se pot trage integral sau in transe, pe masura aparitiei necesitatilor de plata pentru care au
fost aprobate;
• Clientii care solicita un astfel de credit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
1. au standing financiar ridicat si serviciul datoriei bun fata de banca;
2. nu inregistreaza datorii fata de buget si partenerii de afaceri;
3. nu au figurat niciodata la CIP cu incidente de plati majore;

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, soldul creditor al conturilor
curente /subconturilor, actiunile, cesiunea de creanta, echipamente, instalatii, planul de
afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_ Dobânda curenta perceputa de banca este mai mare decat dobanda de baza practicata la
creditele pe termen scurt, deoarece creditul pe descoperit de cont este un imprumut marginal,
acordat in conditii deosebite;
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.
Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de banca.

Avantaje
• Acoperirea decalajului temporar nefavorabil dintre incasari si plati;
• continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• fluidizarea platilor;
• volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de
rambursare.

Destinatia
• plati restante la bugetul consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, fonduri
speciale);

Caracteristici
• Se acorda in lei ;
• Volum maxim: suma obligatiilor restante catre bugetul consolidat, la data analizei,
determinate în baza certificatului fiscal, daca din cash-flow rezulta ca exista capacitate de
rambursare a creditului si dobânzilor aferente;
• Perioada de creditare: maxim 5 ani, fara perioada de gratie
• Trageri: va fi utilizat integral,pe masura ce platile restante catre bugetul consolidat vor fi
achitate;
• Scadenta: lunar, trimestrial, fara sa fie depasita perioada maxima de creditare si în functie
de capacitatea de rambursare rezultata din cash-flow-ul previzionat.
• Conditii: solicitantul sa nu fie în faliment sau în desfasurarea procedurii de executare silita.

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca;
Principalele costuri
Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit
_ comision de gestiune la acordarea creditelor:
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans);
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte
legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de banca.

Avantaje
• imbunatatirea “cazierului fiscal” prin achitarea tuturor obligatiilor restante la bugetul
consolidat;
• stabilirea volumului creditului în functie de valoarea totala a obligatiilor restante si
posibilitatile de rambursare;
• Consultanta specializata la intocmirea dosarului de credit.

FACTORINGUL
Destinatia
• agentilor economici, producatori, comercianti de bunuri sau prestatori de servicii la care
probabilitatea aparitiei unui litigiu legat de produsele/ serviciile supuse factoringului este
redusa. Nu se preteaza derularii prin factoring produsele care necesita grad mare de finisare,
produse unicat, o piata de desfacere extrem de restrânsa, precum si activitatea de constructii.

Definire concept
Factoringul – un contract incheiat intre o parte denumita aderent (furnizoare de marfuri sau
prestatoare de servicii) si o societate bancara /institutie financiara, denumita factor, prin care
aceasta din urma asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia riscurilor de credit, iar
aderentul cedeaza factorului, cu titlul de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de
bunuri sau prestarea de servicii pentru terti;
Serviciul de finantare – finantarea imediata in proportie de maxim 80% din contravaloarea
fiecarei facturi pentru livrari de marfuri/prestari servicii, din care se scad comisioanele
factorului, restul de 20% se elibereaza in momentul incasarii.
Serviciul de administrare a creantelor – evidentierea in contabilitate si gestionarea
creantelor preluate in regim de factoring; reflectarea separata a facturilor finantate, a
facturilor care depasesc plafonul de acoperire a riscului de neplata, raportarea facturilor aflate
in sold la sfarsitul fiecarei luni.
Serviciul de colectare – urmarirea incasarii la scadente a facturilor si atentionarea, chiar
somarea acelor debitori care nu respecta scadentele.
Serviciul de acoperire a riscului de neplata al debitorilor – presupune ca in cazul in care
apare riscul, factorul sa acopere contravaloarea creantelor neincasate (20%) in general in
termen de 120 zile de la scadenta creantei.
• In cazul factoringului accentul analizei se pune in primul rand pe bonitatea partenerilor
solicitantului (aderent).
Factoringul poate fi:
• Intern – cu regres si fara regres;
• Extern – fara regres

FACTORING INTERN
Caracteristici
• reprezinta un pachet complex de servicii care asigura:
– finantarea pe baza facturilor provenite din livrari de marfuri, executari de lucrari si
prestari de servicii la intern;
– administrarea creantelor;
• Moneda: se acorda finantare în lei si/sau valuta pentru creantele comerciale pe care clientul
le detine din diverse contracte comerciale în lei si/sau valuta;
• Poate fi: cu regres sau fara regres;
• Nivelul maxim al finantarii: 90% din contravaloarea facturilor în momentul cumpararii
creantelor de catre banca;
• Perioada de finantare:180 de zile de la data emiterii facturilor;
• Conditii:
– produsele/ serviciile facturate trebuie sa fie livrate/ prestate efectiv catre clienti;
– facturile sa nu fie cesionate în favoarea altor datorii/ obligatii;
– scadenta facturilor sa nu depaseasca 180 de zile de la emitere;
– daca încasarile din contractele propuse a fi derulate prin factoring au fost cesionate bancii în
baza unor contracte de credit de productie/ investitii, finantarea prin factoring poate fi
acordata numai daca sumele respective ramburseaza creditul acordat anterior.
• Perfectarea tranzactiilor de factoring se concretizeaza prin semnarea de catre client si
banca a Acordului-cadru de factoring si a actelor aditionale pentru fiecare client în parte.

Principalele costuri
• comision de factoring: variaza intre 0,5-2% flat, aplicat la valoarea nominala a facturilor,
pentru serviciile de factoring intern în lei/ valuta cu regres;
• comision de finantare: egal cu nivelul dobânzii la creditele pe termen scurt în lei sau
valuta, aplicat la sumele finantate;

Documente necesare
• pentru aprobarea plafonului de finantare:
– formularul - cerere de factoring;
– copie contract comercial/ comanda;
– situatiile financiare ale solicitantului;
– situatiile financiare ale debitorului;
• pentru finantare:
– facturile (original/copie) care sa poarte mentiunea subrogatorie comunicata la încheierea
contractului;
– copii ale documentelor care atesta livrarea marfii;
– chitanta subrogatorie;
– comanda, dupa caz;

Avantaje
• plata imediata a facturilor, în ziua prezentarii facturilor la unitatea bancara teritoriala,
dupa aprobarea tranzactiilor si semnarea Acordului - cadru de factoring;
• plata creantelor înainte de scadenta, încasarea ”la termen” transformându-se în încasare
”la vedere”;
• acces la lichiditati într-un timp mult mai scurt decât în cazul unui credit, obtinându-se
astfel o îmbunatatire a cash-flow-ului;
• flexibilitate în utilizarea fondurilor obtinute prin finantare, în functie de necesitatile
imediate, nefiind necesara justificarea destinatiei platilor;
• finantare fara garantii materiale;
• flexibilitate în negocierea costurilor;
• documentie redusa pentru obtinerea finantarii prin factoring fata de cea pentru
acordarea unui credit;

FACTORING EXTERN
Caracteristici
• reprezinta un pachet complex de servicii care asigura:
– finantarea pe baza facturilor externe provenite din livrari de marfuri, executari de lucrari si
prestari de servicii;
– administrarea creantelor;
– colectarea creantelor la scadenta;
– protectie împotriva riscului de neplata (ex: insolvabilitatea sau falimentul partenerului
extern);

Caracteristici
• Moneda: se acorda finantare în valuta pentru creantele comerciale materializate în facturi
externe;
• Perioada maxima de finantare: 180 de zile de la data emiterii facturilor;
• Este fara regres, banca asumându-si riscul direct fata de debitor, risc acoperit de o societate
de factoring/ banca din strainatate;

Nivelul maxim al finantarii:


– 90% din contravaloarea facturilor în momentul cumpararii creantelor de catre banca;
– 100% în cazul în care modalitatea de plata este acreditivul irevocabil la termen sau
daca plata este garantata cu scrisoare de garantie bancara;

Conditii:
– produsele/ serviciile facturate trebuie sa fie livrate/ prestate efectiv catre clienti;
– facturile sa nu fie cesionate în favoarea altor datorii/ obligatii;
– scadenta facturilor sa nu depaseasca 180 de zile de la emitere;
– daca încasarile din contractele propuse a fi derulate prin factoring au fost cesionate bancii în
baza unor contracte de credit de productie/ investitii, finantarea prin factoring poate fi
acordata numai daca sumele respective ramburseaza creditul acordat anterior;
– contractul comercial de export sau alte documente cu efecte juridice similare, trebuie sa
prevada ca modalitate de plata ordinul de plata sau o modalitate de plata asiguratorie
(acreditiv sau scrisoare de garantie bancara);

Principalele costuri
• modalitati de plata negarantate si derulate în sistem Compania Internationala de Factoring:
– comision de factoring: flat, aplicat la valoarea nominala a facturii;
– comision de finantare: EURIBOR/ LIBOR +marje /an, aplicat la sumele finantate;
– taxa de administrare, de la caz la caz:/factura;
• modalitati de plata garantate (acreditiv, scrisoare de garantie bancara):
– comision de finantare: LIBOR/ EURIBOR+marja (aplicata la sumele finantate pe perioada
pentru care se acorda finantarea);
• modalitati de plata negarantate, dar asigurate la EXIMBANK:
– comision de finantare: LIBOR/ EURIBOR+marja/an, aplicat la sumele finantate

Documente necesare
• pentru finantare:
– facturile (original/copie) care sa poarte mentiunea subrogatorie comunicata la încheierea
contractului;
– copii ale documentelor care atesta livrarea marfii;
– chitanta subrogatorie;
– comanda, dupa caz;
• pentru aprobarea plafonului de finantare:
– formularul - cerere de factoring;
– copie contract comercial/ comanda;
– situatiile financiare ale solicitantului;

Avantaje
• plata imediata a facturilor, în ziua prezentarii facturilor la unitatea bancara teritoriala,
dupa aprobarea tranzactiilor si semnarea Acordului - cadru de factoring;
• plata creantelor înainte de scadenta, încasarea ”la termen” transformându-se în încasare
”la vedere”;
• acces la lichiditati într-un timp mult mai scurt decât în cazul unui credit, obtinându-se
astfel o îmbunatatire a cash-flow-ului;
• flexibilitate în utilizarea fondurilor obtinute prin finantare, în functie de necesitatile
imediate, nefiind necesara justificarea destinatiei platilor;
• finantare fara garantii materiale;
• flexibilitate în negocierea costurilor;
• debitorul (importatorul) plateste contravaloarea creantelor în tara sa, evitând un transfer
valutar extern; totodata, are posibilitatea sa poarte corespondenta cu Factorul de Import în
propria limba si sa-si rezolve eventualele litigii în cadrul legislativ si sub competenta
jurisdictionala ce-i sunt familiare;
• documentie redusa pentru obtinerea finantarii prin factoring fata de cea a acordari unui
credit;
• protectie împotriva riscului de neîncasare a contravalorii exporturilor realizate (ex:
insolvabilitatea sau falimentul partenerului extern);
• acces la informatiile referitoare la potentialii clienti externi, prin informatiile obtinute de la
societatea de factoring/ banca externa

CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE FORFETARE


Destinatia
• Se acorda clientilor din categoria corporate, exportatori români sau straini, pentru
tranzactiile cu importatori români garantate de catre Ministerul Finantelor Publice;
Definire concept
• Operatiunea de forfetare - presupune cumpararea de catre banca (forfetor) a creantelor în
valuta ale exportatorului, înainte de ajungerea acestora la scadenta, contra unei taxe de
forfetare, fara drept de regres împotriva vânzatorului.

Caracteristici
• Forma de finantare pe termen scurt sau mediu (30 zile-3 ani);
• Valoarea creantelor prezentate la forfetare trebuie sa fie mai mare de o limita minima;
• Banca efectueaza tranzactii de forfetare în doua momente diferite, în functie de stadiul
încheierii contractului comercial: pre-contractual sau post-contractual;
• Forfetarea permite exportatorului recuperarea sumelor înainte de scadenta;
• Operatiunea de forfetare este negociabila;

Obiectul forfetarii
• Pot fi supuse operatiunii de forfetare urmatoarele tipuri de creante:
– trate (B/E);
– bilete la ordin (P/N);
– documente din cadrul acreditivului cu plata diferata (la termen): facturi, documente de
transport;
• Titlurile primite de catre banca în vederea forfetarii trebuie sa îndeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
– sa fie neconditionate;
– sa fie acceptate legal la plata;
– sa fie avalizate/ garantate de catre o banca agreata;
– sa fie emise într-o limba de circulatie internationala (limba engleza).

Principalele costuri
•Costul de forfetare este compus din:
- taxa de forfetare (TF), determinata de :
- marja globala de risc
- nivelul dobânzii de piata
- comision de angajament (CA)
- comision de optiune (CO), în cazul ofertei cu optiune.

Documente necesare
• Cererea de forfetare, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Efectele de comert avalizate/ garantate de catre o banca agreata de BCR/ acreditivul
documentar;
• Documente relevante cu privire la tranzactia comerciala (copii conforme ale
contractuluicomercial, facturilor comerciale, documentelor de transport aferente, a
licentei de export - dupa caz);
• Orice alte documente necesare solicitate de banca.
Avantaje
• Se îmbunatatesc lichiditatile în valuta ale exportatorului, tranzactia «la termen»
transformându-se în tranzactie « la vedere » ;
• Posibilitatea finantarii integrale a tranzactiei (pâna la 100%);
• Transferul riscului de neplata în proportie de 100% (nu exista regres asupra exportatorului,
odata ce acesta a vândut înscrisurile, cu exceptia cazurilor de frauda);
• Structurarea tranzactiei în functie de solicitarile detinatorului creantei;
• Eliminarea riscului fluctuatiei dobânzii, de transfer, de neplata;
• Eliminarea costurilor de administrare si urmarire a platii
• Dobânda fixa pâna la scadenta;
• Nu sunt solicitate garantii reale (ipoteci, gajuri etc.) ;
• Asigurarea confidentialitatii, în functie de optiunea participantilor la tranzactia respectiva;
• Documentatie relativ simplificata;

CREDIT AGRICOL PENTRU ACTIVITATEA CURENTA


Destinatia
– înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole si plantatiilor
– achizitionarea din productia interna sau producerea puilor de pasare, a purceilor pentru
îngrasat si a tineretului ovin si bovin pentru îngrasat
– aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale
pentru pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adaposturilor,
utilajelor si instalatiilor aferente
– asigurarea culturilor si plantatiilor împotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc
natural, precum si asigurarea efectivelor de animale împotriva efectelor daunatoare ale
factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor

Caracteristici
• Volumul creditelor se determina în functie de tehnologiile necesare pe culturi sau categorii
de animale si de cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii curente de productie
agricola;
• Este disponibil în lei pe maxim 12 luni, termenele de rambursare fiind stabilite în functie
de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei;
• Creditele pot fi garantate înntr-o anumita proportie de Fondul de Garantare a Creditului
Rural;
• Beneficiarii creditelor care ramburseaza creditele si platesc dobânzile la termenele scadente
pot primi o alocatie bugetara de pâna la 30% din volumul creditului, calculata la
nivelul ratelor de împrumut rambursate;

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate
de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin si
titlurile nominative, soldul creditor al conturilor curente
/subconturilor, actiunile, cesiunea de creanta, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;

Avantaje
• Continuitate în desfasurarea activitatii curente;
• Fluidizarea platilor;
• Volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de
rambursare;

1.2. FINANTAREA ACTIVITATII DE INVESTITIICORPORATE


1.2. Finantarea activitatii de investitii se realizeaza prin urmatoarele tipuri de credite:
• Credit pentru investitii;
• Credit pentru investitii financiare (actiuni si parti sociale);
• Credit pentru promotori imobiliari;
• Credit ipotecar;
• Credit pentru activitatea de leasing;

CREDIT PENTRU INVESTITII


Destinatia
• finantarea activitatii de investitii, în completarea surselor proprii ale clientilor, pe total
activitate de investitii sau pe obiective (proiecte) de investitii, pentru:
- realizarea de noi capacitati de productie;
- dezvoltarea/mentinerea la parametrii a capacitatilor de productie existente;
- modernizarea/retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor,
cladirilor existente etc.

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Pentru plata avansului la
bunurile cumparate în leasing, termenul de creditare se încadreaza în valabilitatea contractului
de leasing;
• se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit de pâna la 5 ani;
• aportul propriu al solicitantului consta fie în lichiditati înregistrate în contul curent, fie în
realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva probata cu documente justificative si
trebuie utilizat înainte de punerea la dispozitie a creditului sau proportional cu efectuarea
tragerilor;

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Alte garantii solicitate de banca.

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans);
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de banca.

Documente specifice
• Studiu de fezabilitate (în cazul proiectelor de investitii cu valoare mare si pentru investitiile
tip green-field); ceilalti solicitanti vor prezenta planul de afaceri;
• Documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii sau memorii
justificative privind necesitatea acestor investitii cu devize estimative si listele de utilaje si
alte dotari care se vor atasa planului de afaceri, în cazul proiectelor de investitii la care nu este
necesar studiul de fezabilitate;
• Autorizatia de constructie cu avizele si acordurile necesare;
• Lista cheltuielilor de capital pentru investitia (se solicita în cazul proiectelor de investitii a
caror acoperire financiara se asigura partial de la buget/fonduri speciale extrabugetare)
• Acte justificative privind situatia juridica a terenului si/sau a constructiilor

Avantaje
• sustinere în proportie mare a procesului investitional (minim 80% din valoarea
investitiei);
• efort financiar mai redus din momentul demararii obiectivului finantat, în functie de
perioada de gratie acordata;
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• volum optim al creditului, în functie de necesitatile de finantare ale clientului si
posibilitatile acestuia de rambursare;

CREDIT PENTRU INVESTITII FINANCIARE (ACTIUNI SI PARTI SOCIALE)


Destinatia
Creditul este destinat clientilor a caror activitate principala nu o constituie investitiile în
valori mobiliare de orice fel si care nu înregistreaza datorii restante fata de bugetul statului.

Caracteristici
• Forma de creditare pentru finantarea activitatii de investitii financiare, respectiv pentru
cumpararea de actiuni nominative, emise în forma materializata si/sau dematerializata sau
parti sociale, emise de societatile comerciale, constituite în baza legii române;
• Moneda de acordare: lei
• Termen: scurt sau mediu (maxim 5 ani)
• Volum credit:
- maxim 75% din pretul actiunilor cotate;
- maxim 50% din pretul actiunilor necotate/parti sociale;

Caracteristici
• Tragerea creditului: integral, dar fara a depasi data limita stabilita în contractul de vânzare-
cumparare sau documentul/prospectul de oferta publica în cazul ofertei publice de cumparare
• Aportul propriu al clientului:
- minim 25% din pretul actiunilor cotate, respectiv;
- minim 50% din pretul actiunilor necotate/parti sociale;
• Aportul propriu al clientului trebuie sa existe în contul curent deschis la banca sau sa
faca dovada ca acesta a fost platit vânzatorului/ S.S.I.F. dupa caz.
Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•În mod obligatoriu se va constitui garantie reala mobiliara fara deposedare asupra actiunilor
ce vor fi achizitionate din credit.

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit (termen scurt si termen
mediu si lung);
_ comision de gestiune la acordarea creditelor (termen scurt,mediu si lung);
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans):
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul S.A., se va solicita si înscrierea la registrul
comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial a hotarârii AGAde contractare a
creditului
• anuntul publicitar de vânzare/oferta de vânzare, în cazul actiunilor emise de societatile
comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar;
• alte oferte de vânzare actiuni si/sau parti sociale facute de societatea comerciala implicata
sau de o persoana fizica/juridica alta decât A.V.A.S. sau alta institutie publica implicata în
realizarea procesului de privatizare;
• copie a extrasului de cont de la registrul actionarilor în situatia în care evidenta
actionariatului este tinuta de o societate de registru autorizata de C.N.V.M./document eliberat
de catre societatea comerciala care sa faca dovada numarului de actiuni detinut de catre
vânzator si faptul ca acestea nu sunt grevate de sarcini în cazul societatilor comerciale care îsi
tin registrul actionarilor/extras de la Registrul Comertului cu privire la situatia partilor sociale
precum si declaratia reprezentantilor legali ai societatii comerciale cu privire la cota de parti
sociale detinuta de vânzator, orice alte acte care potrivit actului constitutiv al societatii
transmit dreptul de proprietate asupra actiunilor, dupa caz.
• dosarul de prezentare a societatii comerciale ale carei actiuni/parti sociale urmeaza sa fie
cumparate de clientul bancii;
• orice modificari facute de vânzator în dosarul de prezentare;
• (pre)contractul de vânzare-cumparare de actiuni/parti sociale încheiat cu A.V.A.S. sau alta
institutie publica implicata în realizarea procesului de privatizare, Societatea de Investitii
Financiare, sau alta persoana fizica/juridica, dupa caz;
• orice acte aditionale la (pre)contractul de vânzarecumparare;
• orice alte documente necesare solicitate de banca;
• În cazul în care cumpararea de actiuni se face printr-un intermediar autorizat sa presteze
servicii de investitii financiare (S.S.I.F.), respectiv cumpararea de actiuni printr-o oferta
publica de cumparare/ preluare actiuni aprobata în prealabil de catre C.N.V.M. clientii,
solicitanti de credite, vor prezenta si urmatoarele documente specifice, dupa caz:
1. anunt de oferta publica de cumparare autorizat de C.N.V.M. si publicat;
2. prospectul/documentul de oferta publica (cu toate anexele) aprobat de C.N.V.M. si orice
modificari autorizate de C.N.V.M. ale ofertei publice autorizate;
3. contractul de intermediere încheiat cu o S.S.I.F. autorizata de C.N.V.M. si agreata de
catre banca;
4. alte documente în functie de particularitatile fiecarei tranzactii;

Avantaje
• Faciliteaza efectuarea de investitii financiare, în actiuni sau parti sociale;
• Costuri avantajoase;
• Consultanta gratuita la întocmirea documentatiei de credite;
• Graficul de rambursare se stabileste împreuna cu clientul, în functie de resursele proprii ce
se constituie conform fluxului de lichiditati;

CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI


Destinatia
• demararii constructiilor de locuinte (proiectarea, avizarea, autorizarea si contractarea
executiei)
• cumpararii de terenuri destinate construirii de locuinte;
• primirii în concesiune a terenurilor destinate constructiei de locuinte din credite;
• efectuarii lucrarilor de constructii de locuinte;
• se acorda pentru finantarea construirii de locuinte convenabile si case de vacanta de catre
persoanele juridice specializate si autorizate denumite promotori imobiliari.

Caracteristici
• este disponibil în lei si/sau valuta, pe termen scurt, mediu si lung;
• perioada de creditare este determinata în functie de durata de executie a obiectivului
conform graficului de realizare, plus o perioada de cel mult 12 luni necesara vânzarii propriu-
zise catre beneficiari, în cazul în care vânzarea locuintelor se face cu plata integrala din surse
proprii sau împrumuturi de la institutiile financiare si de credit;
• aportul propriu al clientului este de minim 15% din valoarea lucrarii, fie în lichiditati
înregistrate în contul curent, fie în realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva la
valoarea înregistrata în bilant;
• la cererea clientilor, banca poate suplimenta creditul;
• se poate acorda o perioada de gratie de maxim 3 ani;

Garantii
•Garantii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garantii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de depozit, certificate de
depozit cu discount, titlurile la ordin si titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanta,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comert;
•Garantii personale:scrisori de garantie bancara, titluri de credit avalizate, garantii de
companie/firma, garantii emise de fonduri de garantare, fidejusiunea /cautiunea, garantii
emise de statul român si de autoritatile administratiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplata;
•Garantii specifice:
- Banca va solicita, suplimentar, cesionarea încasarilor de la viitorii proprietari ai
locuintelor construite (care reprezinta avansurile partiale si ratele lunare rezultate din
contracte ferme încheiate cu acestia, în cazul în care plata este prevazuta a se face în cadrul
termenului de creditare).

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans);
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de câte ori se considera
necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
Documente specifice
• Studiu de fezabilitate (în cazul proiectelor de investitii cu valoare mare si pentru investitiile
tip green-field); ceilalti solicitanti vor prezenta planul de afaceri;
• Documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii sau memorii
justificative privind necesitatea acestor investitii cu devize estimative si listele de utilaje si
alte dotari care se vor atasa planului de afaceri, în cazul proiectelor de investitii la care nu este
necesar studiul de fezabilitate;
• Autorizatia de constructie cu avizele si acordurile necesare;
• Lista cheltuielilor de capital pentru investitia (se solicita în cazul proiectelor de investitii a
caror acoperire financiara se asigura partial de la buget sau din fondurile speciale
extrabugetare);
• Acte justificative privind situatia juridica a terenului si/sau a constructiilor;
• Planul urbanistic de zona;
• Proiectul tehnic avizat de organele administratiei locale;
• Devizul general;

Avantaje
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit;
• Volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de
rambursare;

CREDIT IPOTECAR
Destinatia
Se acorda persoanelor juridice pentru:
• cumpararea, construirea, amenajarea, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea
de imobile, dar fara a se limita la acestea;
• rambursarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior;
• finantarea altor cheltuieli legate de realizarea investitiilor imobiliare cum sunt: cheltuieli
pentru realizarea de studii si proiecte, pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
legale necesare, amenajarea terenurilor destinate realizarii constructiilor (inclusiv organizare
de santier), cheltuieli notariale si alte cheltuieli.
Caracteristici
• este disponibil în RON, EUR si USD;
• durata creditului este de maxim 30 ani;
• în cazul creditelor ipotecare destinate construirii, reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau
extinderii imobilelor, banca poate acorda o perioada de gratie de pâna la 2 ani;
• nivelul creditului este de maxim 75% din valoarea imobilului si/ sau din valoarea devizului
estimativ, diferenta fiind aportul propriu al solicitantului;
• poate exista o suma maxima a unui credit ipotecar;
• creditul poate acoperi si finantarea unor cheltuieli legate de realizarea investitiilor
imobiliare, cum ar fi: cheltuieli pentru realizarea de studii si proiecte, pentru obtinerea
avizelor,acordurilor si autorizatiilor legale necesare, amenajarea terenurilor, cheltuieli
notariale etc.
Garantii
• Ipoteca de rang I constituita asupra imobilului – teren si/ sau constructie - pentru care se
acorda creditul, iar în cazul în care terenul pe care se va realiza constructia nu este finantat
din credit, dar se afla în proprietatea împrumutatului, ipoteca se va constitui si asupra acestuia
• Când este necesar, banca poate accepta în completare si alte garantii reale si/ sau personale;
• Drepturile de încasat rezultate din contractul de asigurare a imobilului ipotecat/ polita de
asigurare pentru toate riscurile aferente lucrarilor de constructie, inclusiv de nefinalizare a
acesteia, încheiate cu societati de asigurare agreate de banca, cesionate în favoarea bancii pe
toata perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.

_ Dobânda poate fi:


- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;
_ comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans);
_ comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare.
_ Prime aferente politelor de asigurare pentru:
– imobilele care fac obiectul creditului ipotecar pentru investitii imobiliare;
– asigurarea tuturor riscurilor aferente lucrarilor de constructii, inclusiv de nefinalizare
a constructiei, valabila pâna la finalizarea constructiei si semnarea procesului verbal de
receptie finala.

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Declaratie privind litigiile cu tertii, cu preciza-rea motivelor si stadiului acestora;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscala;
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului;
• Actele justificative privind situatia juridica a terenului; actele de proprietate a bunurilor
propuse în garantie;
• Situatiile privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate eventuale împrumuturi
contractate de la alti creditori;
• Studiu de fezabilitate;
• Plan de finantare convenit de solicitant cu constructorul, în cazul construirii, reabilitarii,
consolidarii sau extinderii imobilelor;

Documente specifice
• Autorizatia de constructie, avizul de mediu si proiectul tehnic stampilat spre neschimbare
care fac parte din aceasta. Pentru analiza dosarului de credit, în cazul în care beneficiarul nu a
obtinut înca autorizatia de construire, vor fi prezentate cel putin certificatul de urbanism,
avizul de mediu si proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire, urmând ca
tragerile din credit sa se efectueze numai dupa prezentarea autorizatiei de construire si a
anexelor acesteia.
• Devizul de realizare din contractul cu antreprenorul sau devizele estimative determinate în
baza planurilor stampilate spre neschimbare care sunt parte componenta a proiectului tehnic
mentionat anterior;

Avantaje
• Finantarea investitiilor imobiliare cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decât cea
locativa, existând posibilitatea alegerii modalitatii de realizare a lucrarilor de construire/
reabilitare/ modernizare/ consolidare/ extindere/ viabilizare: executarea lucrarilor în regie
proprie sau prin intermediul unei societati de constructii;
• Acordarea unei perioade de gratie de maxim 2 ani pentru plata ratelor de credit, la cererea
beneficiarului finantarii;
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;

CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING


Destinatia
• Finantarea contractelor de leasing prezente si/sau viitoare încheiate/ce se vor încheia cu
diversi utilizatori, al caror obiect îl constituie bunuri imobile si bunuri mobile corporale,
aflate în circuitul civil, noi sau second hand, precum si drepturile de proprietate intelectuala
aferente acestora.
• Se acorda pentru:
- activitatea de leasing financiar
- activitatea de leasing operational
- operatiuni de lease-back

Caracteristici
• volumul maxim al creditului: 85% din pretul de achizitie (inclusiv TVA) a bunurilor ce
urmeaza a fi cumparate si închiriate în regim de leasing;
• disponibil în lei si valuta, pe termen scurt, mediu sau lung;
• perioada de creditare nu trebuie sa depaseasca durata contractului de leasing;
• Termenul de rambursare al creditelor acordate în baza:
– acordurilor de creditare distincte destinate finantarii bunurilor mobile: maxim 5 ani de la
data îndeplinirii conditiilor de tragere;
– acordurilor de creditare revolving destinate finantarii bunurilor mobile si/ sau imobile:
maxim 5 ani de la data îndeplinirii conditiilor de tragere;
– acordurilor de creditare distincte destinate finantarii bunurilor imobile: maxim 10 ani de la
data îndeplinirii conditiilor de tragere din cadrul fiecarui contract de credit, cu conditia
încadrarii ultimei rate de credit în termenul de valabilitate al acordului
– contractului de credit distinct:
– bunuri mobile -maxim 5 ani de la data îndeplinirii conditiilor de tragere
– bunuri imobile -maxim 10 ani de la data îndeplinirii conditiilor de tragere

Garantii
• bunuri mobile sau imobile, noi sau second hand, care fac obiectul contractelor de leasing
finantate de banca si/ sau, dupa caz, alte bunuri aflate în proprietatea împrumutatului sau a
garantilor;
• drepturile de încasat rezultate din politele de asigurare încheiate de împrumutat cu societati
de asigurare agreate de banca privind riscul financiar de neplata, precum si din politele de
asigurare a bunurilor aduse în garantie pentru riscurile specifice fiecarei categorii de
bunuri, cesionate în favoarea bancii;
• suplimentar, banca poate solicita constituirea cesiunii de creanta asupra drepturilor de
încasat rezultate din contractele de leasing ;

Principalele costuri
_ Dobânda poate fi:
- fixa;
- variabila (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile BUBOR/ LIBOR/
EURIBOR (nivel indicativ);
_ comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit;
_ comision de gestiune la acordarea creditelor;
_ comision de administrare lunar;
_ comision de neutilizare a creditelor aprobate;

Documente necesare
• Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
• Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilantul, contul de profit
si pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanta de verificare încheiata pentru ultima luna);
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform
reglementarilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicita creditul si
bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si ori de câte ori este necesar);
• Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la
contractarea si garantarea creditului; în cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si înscrierea
la registrul comertului si avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a
hotarârii adunarii generale de contractare a împrumutului ;
• Orice alte documente necesare solicitate de banca;

Avantaje
• Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Consultanta gratuita la întocmirea documentatiei de credite;
• Volumul creditului se stabileste în functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de
rambursare.
2. PRODUSE NON – CREDIT CORPORATE

2. Produse non credit


2.1. Scrisoarea de garantie bancara
2.2. Scrisoarea de intentie
2.3. Scrisoarea de confort
2.4. Avalizarea efectelor de comert
2.5. Incassoul
2.6. Acreditivul documentar

2.1. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA


Destinatia
• Se adreseaza clientilor persoane juridice, fiind o modalitate de garantare de catre banca a
unei plati/prestatii;
Destinatii :
• Garantii de plata;
• Garantii pentru participarea la licitatii;
• Garantii de buna executie;
• Garantii pentru plata taxelor si impozitelor catre diverse autoritati;
• Garantii pentru restituirea avansurilor;
• Emiterea de garantii pe baza unor contragarantii primite de client;
• Garantii în favoarea unui client/nonclient;
• Garantarea unor credite acordate clientilor bancii respective;

Caracteristici
• Tipuri:
– scrisoarea de garantie bancara (SGB)
– contragarantia bancara
– acreditivul stand-by
• Moneda: lei sau valuta
• Termen: scurt, mediu sau lung

Costuri
_ Comision de garantare la încheierea acordului de garantare - contract de credit în
baza caruia se emit:
- mai multe SGB (indiferent de tipul garantiilor constituite):
- o singura SGB (indiferent de tipul garantiilor constituite):
_ Comision diferentiat de eliberare pentru SGB:
• garantate integral cu cash colateral (indiferent de termenul de valabilitate a SGB);
• garantate cu alte tipuri de garantii;
_ Comision de modificare:
• modificarea valorii/ perioadei de valabilitate a acordului de garantare - contract de credit si/
sau SGB:
• modificarea unor clauze cuprinse în SGB si/ sau în acordul de garantare - contract de
credit:

Avantaje
• eliminarea riscului legat de neonorarea obligatiilor asumate prin contractul comercial;
• elimina neîncrederea dintre partenerii de afaceri, în cazul în care acestia sunt la începutul
colaborarii sau contractul se deruleaza pe o perioada mai mare de timp;
• îmbunatatesc imaginea clientului din punct de vedere al performantei si standing-ului
financiar;

2.2. SCRISOAREA DE INTENTIE


Destinatia
• Scrisorile de intentie sunt eliberate de banca în sprijinul clientilor existenti, carora le sunt
necesare în vederea:
_ încheierii unei tranzactii comerciale;
_ obtinerii unei finantari pe plan intern sau international;
_ adjudecarii unor oferte în cazul organizarii de licitatii pentru achizitia de produse, prestari
de servicii sau efectuarea unor lucrari.

Caracteristici
• banca îsi exprima prin scrisoarea în cauza, intentia/disponibilitatea sa de a acorda
clientului, în anumite conditii, finantarea sau efectuarea de servicii bancare;
• continutul unei scrisori de intentie nu angajeaza raspunderea bancii;
• Moneda: lei si/sau valuta;
• Perioada de valabilitate: maxim 6 luni;

Costuri
• comision de eliberare: in lei si valuta

Avantaje
• se elibereaza anterior încheierii unei tranzactii financiare sau comerciale, facilitând
finalizarea tranzactiei respective;
• comision de eliberare mai mic în comparatie cu cel aferent unei scrisori de garantie
bancara;

2.3. SCRISOAREA DE CONFORT


Destinatia
• Beneficiarul scrisorii de confort este partenerul comercial sau finantatorul intern
/extern al clientului bancii;
• Scrisoarea de confort - reprezinta o confirmare a capacitatii de plata a clientului unei banci,
respectiv certificarea existentei si disponibilitatii fondurilor necesare perfectarii tranzactiei
comerciale sau financiare.

Caracteristici
• scrisoarea poate fi emisa în baza resurselor proprii ale clientului, a unor credite aflate în curs
de derulare sau a unor finantari viitoare;
• angajeaza raspunderea ferma a bancii privind respectarea conditiilor prevazute în scrisoarea
de confort
• Moneda: lei si/sau valuta;
• Perioada de valabilitate: pâna la încheierea unui contract sau cel mult 1 an de la data
emiterii;
• Destinatie: orice destinatie legala;
• Conditie: la baza solicitarii trebuie sa existe intentia încheierii unui contract comercial
pentru cumpararea unui/unor bunuri/servicii de la un/unii furnizori din tara si/sau strainatate
si/sau încheierea altor tipuri de tranzactii.
• Scrisoarea de confort îsi înceteaza valabilitatea odata cu încheierea contractului
comercial/tranzactie pentru care a fost solicitata.

Costuri
• comision de eliberare: in lei si valuta

Avantaje
• se elibereaza anterior încheierii unei tranzactii financiare sau comerciale, facilitând
finalizarea tranzactiei respective;
• comision de eliberare mai mic în comparatie cu cel aferent unei scrisori de garantie
bancara;

2.4. AVALIZAREA EFECTELOR DE COMERT


Destinatia
• garantarea obligatiilor de plata pentru onorarea carora se utilizeaza ca instrumente de plata
efectele de comert rezultate din operatiuni pentru care banca poate oferi si credite;
• Avalul - garantia personala data de catre banca, în calitate de avalist, pe un efect de
comert (bilet la ordin, cambie/trata), pentru garantarea obligatiei avalizatului (trasul
acceptant/emitentul).

Caracteristici
• Banca poate avaliza efecte de comert daca:
• trasul/emitentul (obligatul principal) este clientul bancii;
• titlul este acceptat (avizat) legal la plata;
• banca avalizeaza numai pentru unul dintre obligatii cambiali (trasul
acceptant/emitentul) ce apar pe fata titlului, pentru suma mentionata pe titlu sau pentru
o parte din aceasta;
• Moneda: lei sau valuta
• Volum: avalurile acordate în baza acordurilor de avalizare - contracte de credit trebuie
sa se încadreze în sumele, termenele si conditiile prevazute în acordurile încheiate,
conform aprobarii;
• Scadenta: scadenta cambiilor/biletelor la ordin avalizate;
• Termen: scurt, mediu sau lung;

Costuri
_ Comision de garantare la încheierea acordului de avalizare - contract de credit în baza
caruia sunt avalizate:
- mai multe efecte de comert (indiferent de tipul garantiilor constituite);
- un singur efect de comert (indiferent de tipul garantiilor constituite);
_ Comision diferentiat de avalizare pentru avaluri:
• garantate integral cu cash colateral;
• garantate cu alte tipuri de garantii, cu termen de valabilitate a avalului;
_ Comision de modificare:
- modificarea valorii/ perioadei de valabilitate a acordului de avalizare - contract de credit si/
sau avalului:
- modificarea unor clauze cuprinse în SGB si/ sau în acordul de avalizare - contract de credit;
2.5. INCASSOUL
Definire concept
• Incasso-ul, ca modalitate de plata, reprezinta tratarea de catre banci a documentelor
comerciale (facturi, documente de transport) si/sau financiare (cambii, bilete la ordin) în
conformitate cu instructiunile primite de la exportator, cu scopul de a:
• obtine plata si/sau acceptarea;
• remite documentele contra plata si/sau acceptare;
• remite documentele în baza altor termeni si conditii.

Definire concept
Parti implicate în derularea incasso-ului
• Tragatorul (ordonatorul/exportatorul/vânzatorul), partea care încredinteaza ordinul de
încasare unei banci;
• Banca remitenta este banca careia ordonatorul i-a încredintat ordinul de încasare;
• Banca colectoare, orice banca însarcinata cu încasarea, alta decât banca remitenta implicata
în operatiunea de incasso;
• Banca prezentatoare este banca la care beneficiarul prezinta documentele în vederea platii,
în cele mai multe cazuri, fiind aceeasi cu banca colectoare;
• Trasul (cumparator/importator) este partea la care trebuie efectuata prezentarea
documentelor în conformitate cu ordinul de încasare.

Caracteristici
• Operatiunea este initiata întotdeauna de catre exportator;
• Aceasta modalitate de decontare se bazeaza, în esenta, pe obligatia de plata a
cumparatorului, asumata prin contractul comercial, fara a implica nici un angajament
de plata din partea bancilor implicate în derulare;
• Scopul operatiunii este transmiterea documentelor comerciale si/sau financiare de la
beneficiarul platii la platitor contra plata/acceptare sau în alte conditii;
• Obligatia de plata în cadrul incassoului revine trasului. Banca preia obligatia de plata
numai în cazul incassoului garantat;
• Incasso-urile sunt reglementate prin Regulile Uniforme privind Incasso-urile,
Publicatia 522 a Camerei Internationale de Comert Paris.

Tipuri de Incasso
În functie de documentele vehiculate, se disting doua tipuri:
• simplu – remitere de documente financiare (cambii, bilete la ordin) neînsotite de documente
comerciale;
• documentar – remitere de documente comerciale însotite sau nu de documente financiare;

Modalitatea de eliberare a documentelor


• documente contra acceptare (D/A): documentele comerciale sunt însotite si de o
cambie, eliberarea documentelor de banca trasului se face dupa ce acesta accepta
cambia (trata);
• documente contra plata (D/P): eliberarea documentelor de catre banca trasului se
realizeaza dupa ce acesta le-a platit;
• în alte conditii, în conformitate cu instructiunile primite de la tragator;

Procedura de derulare
• Acceptarea de catre parti (vânzatorul si cumparatorul), a incasso-ului, ca modalitate de plata,
stipulata în contractul comercial/factura proforma/confirmarea de comanda;
• Livrarea marfurilor conform clauzelor contractuale;
• În urma livrarii, vânzatorul(tragatorul), fiind în posesia documentelor care atesta livrarea (de
regula factura, document de transport, polita de asigurare, certificat de calitate, alte
documente de livrare), le depune la banca sa (banca remitenta), cu instructiuni de încasare;
• Banca remitenta, dupa verificarea instructiunilor primite odata cu documentele, le transmite
împreuna cu setul de documente, bancii colectoare, în conformitate cu instructiunile primite
de la clientul sau;
• Banca colectoare, la primirea documentelor, avizeaza cumparatorul(trasul) si-l informeaza
despre conditiile în care i se pot elibera documentele;
• La îndeplinirea conditiilor privind acceptarea/plata/alte conditii, banca colectoare îi
elibereaza documentele cumparatorului(trasului);

Procedura de derulare (continuare)


• Banca colectoare, la primirea documentelor, avizeaza cumparatorul(trasul) si-l informeaza
despre conditiile în care i se pot elibera documentele;
• La îndeplinirea conditiilor privind acceptarea /plata/alte conditii, banca colectoare îi
elibereaza documentele cumparatorului(trasului);
• Fiind în posesia documentelor, cumparatorul (trasul) ridica marfa;
• Banca colectoare transfera contravaloarea documentelor bancii remitente;
• La primirea fondurilor, banca remitenta crediteaza contul vânzatorului (tragatorului) cu
sumele respective, mai putin spezele si comisioanele;

Derularea Incasso-ului de Import


• Banca colectoare, la primirea documentelor si a instructiunilor de încasare de la banca
remitenta, avizeaza clientul(cumparatorul/trasul), prin unitatea teritoriala la care acesta are
deschis contul valutar, cu privire la primirea incasso-ului si a instructi-unilor de eliberare a
documentelor. În cazul în care documentele pot fi eliberate contra acceptarii, clientul va fi
invitat la banca în vederea acceptarii tratei;
• În cazul în care clientul nu constata neconcordante între instructiunile primite la incasso si
conditiile din contractul extern si acesta accepta trata, banca elibereaza documentele de livrare
clientului;
• Se va transmite bancii remitente un mesaj swift de confirmare a acceptarii si a scadentei;
• În cazul în care instructiunile de incasso prevad eliberarea documentelor contra plata si
trasul accepta plata, acesta întocmeste Dispozitia de plata externa, în vederea efectuarii platii;

Derularea Incasso-ului de Import (continuare)


• Daca clientul nu accepta plata sau nu plateste la scadenta, iar instructiunile de incasso
prevad initierea actiunii de protest în caz de neacceptare /neplata, prin oficiul juridic din
cadrul unitatii teritoriale, se initiaza actiunea de protest;
• Daca instructiunile de eliberare a documentelor prevad avalizarea de catre banca colectoare
a tratei, se va contacta Serviciul garantii emise din cadrul bancii, în vederea analizarii
posibilitatii de garantare a tratei.
• Transmiterea de catre vânzator (tragator), la banca remitenta, a documentelor la incasso
însotite de ordinul de încasare, cu instructiunile aferente operatiunii;
• Verificarea si avizarea de catre banca remitenta, a documentelor, pentru a determina daca
exista sau nu neclaritati/neconcordante între documente si instructiunile primite;

Derularea Incasso-ului de Export


În cazul existentei unor neclaritati/neconcordante, banca va contacta vânzatorul(tragatorul),
pentru remedierea acestora;
• Remiterea la extern catre banca colectoare, a documentelor la incasso însotite de scrisoarea
de remitere, conform instructiunilor tragatorului si informarea acestuia. În scrisoarea de
remitere se vor mentiona instructiunile de plata cu precizarea corespondentului bancar;
• Din momentul remiterii la extern a documentelor la incasso, functionarul bancar
monitorizeaza situatiile de protest de neacceptare/neplata;
• Decontarea incasso-ului si confirmarea de fonduri pe baza mesajelor swift primite si a
extraselor de la bancile corespondente. În mod automat, prin decontare se realizeaza
închiderea incasso-ului de export;

Costuri
INCASSO EXPORT => Comisioane pentru:
- Remitere incasso simplu;
- Remitere incasso documentar;
- Modificarea instructiunilor initiale;
- Documente/ cambii returnate neplatite/ neacceptate;
- Prezentare suplimentara de documente spre plata/ acceptare;
- Remitere documente franco de plata;
- Investigatii în cadrul incassoului.
INCASSO IMPORT => Comisioane pentru:
- Avizare incasso simplu;
- Avizare incasso documentar;
- Modificarea instructiunilor initiale;
- Plati în cadrul incassourilor;
- Documente/ cambii returnate neplatite sau neacceptate;
- Comision de protest în caz de neacceptare/neplata a tratelor/ biletelor la ordin;

Avantaje
• utilizarea incasso-ului este mai sigura decât utilizarea ordinului de plata simplu, conferind o
anumita certitudine partenerilor privind îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul
comercial încheiat;
• implica costuri mai mici fata de acreditiv;
• în cazul incasso-urilor ce prevad eliberarea documentelor contra acceptare, trasul are
posibilitatea de a vinde marfa si de a obtine disponibilitati înaintea platii;
• nu necesita blocarea disponibilitatilor clientului, în calitate de cumparator, din momentul
avizarii incasso-ului, blocajul fiind efectuat la momentul initierii platii;
• faptul ca incasso-ul se deruleaza în baza Normelor Uniforme pentru Incasso, Publicatia
522 a CCI Paris, îi confera o anumita protectie si o interpretare unitara.

Definire concept
• Acreditivul documentar - instrument ce ofera vânzatorului un angajament irevocabil de
plata din partea bancii si, în acelasi timp, îi ofera cumparatorului siguranta ca plata se va
efectua numai contra prezentarii documentelor ce atesta livrarea marfurilor/executarea
lucrarilor /prestarea serviciilor, în stricta conformitate cu termenii si conditiile acreditivului.
2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR
Definire concept
• Angajamentul de plata irevocabil asumat de banca emitenta, actionând din ordinul si
conform instructiunilor cumparatorului (ordonatorul), consta în:
– plata catre un tert (beneficiar) sau la ordinul acestuia sau acceptarea si plata
tratelor/cambiilor trase de catre beneficiar;
– autorizarea altei banci sa efectueze o asemenea plata sau sa accepte si sa plateasca asemenea
trate/cambii;
– autorizarea altei banci sa negocieze, contra prezentarii documentelor solicitate, în
conformitate cu termenii si conditiile acreditivului;

Caracteristici
• instrument de plata frecvent utilizat în comertul international;
• poate fi deschis atât în lei cât si în valuta;
• deschiderea acreditivului se face la cererea ordonatorului, în baza existentei sursei de
deschidere a acreditivului care poate fi:
_ sursa proprie a clientului;
_ credit;
_ finantare externa.
• Domicilierea acreditivului poate fi facuta:
_ la banca ordonatorului;
_ la banca beneficiarului;
_ la o terta banca;
• Acreditivele documentare sunt supuse Publicatiei 500 a Camerei Internationale de Comert,
Paris;
• Acreditivul documentar, prin natura sa, este o tranzactie separata de contractul de
vânzare sau de alt contract ce poate sta la baza lui;
• În toate etapele derularii acreditivului, toate partile iau în considerare documentele si nu
marfurile, serviciile si/sau alte prestatii la care documentele se refera;
• Bancile nu-si asuma nici o responsabilitate cu privire la forma, autenticitatea, legalitatea
documentelor;
• Efectuarea platii conform conditiilor din acreditiv se face în urma verificarii documentelor
primite de la banca externa, conform conditiilor din acreditiv. În cazul constatarii unor
discrepante se procedeaza la înftiintarea bancii externe si transmiterea mesajului de
refuz;
Încetarea valabilitatii acreditivului are loc în cazul:
– expirarii acreditivului si neprezentarea documentelor de livrare în cadrul valabilitatii
acreditivului;
– folosirii integrale a sumei;
– la cererea ordonatorului, cu acordul beneficiarului;
• Transferul acreditivului se poate realiza numai daca acreditivul este denumit în mod
expres, transferabil. Acreditivul transferabil - acreditivul în cadrul caruia beneficiarul
(primul beneficiar) poate cere bancii autorizate sa plateasca, sa-si asume un angajament de
plata diferata, sa accepte sau sa negocieze (banca transferatoare) sau în cazul unui acreditiv
liber negociabil, banca abilitata în mod expres ca banca transferatoare, sa faca acreditivul
utilizabil în totalitate sau partial de catre unul sau mai multi beneficiari (beneficiari secunzi).
Clasificare
1. Din punct de vedere al fermitatii angajamentului:
• Acreditivul revocabil poate fi modificat/anulat fara consimtamântul partilor de catre banca
emitenta, în orice moment, fara nici o avizare prealabila a beneficiarului;
• Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat fara consimtamântul partilor
implicate;
Acreditivul irevocabil poate fi:
_ neconfirmat ( acreditivul este avizat beneficiarului fara nici un angajament sau
responsabilitate a bancii avizatoare în afara de verificarea autenticitatii aparente a
acreditivului);
_ confirmat (angajamentul ferm al bancii confirmatoare se adauga angajamentului de plata
ferm al banci emitente);

2. Din punct de vedere al domicilierii, în functie de locul unde urmeaza sa aiba loc plata:
• Acreditivul documentar domiciliat la banca emitenta este acela în cadrul caruia
documentele trebuie trimise de beneficiar, prin intermediul bancii sale, la ghiseele bancii
emitente, în cadrul termenului de valabilitate al acreditivului (termen ce trebuie înteles ca
ultim termen de prezentare al documentelor), în vederea verificarii lor si efectuarii platii;
• Acreditivul documentar domiciliat la banca avizatoare presupune ca documentele sa fie
prezentate de beneficiar la ghiseele bancii sale în cadrul valabilitatii acreditivului, în scopul
verificarii conformitatii lor si efectuarii platii;
• Acreditivul documentar domiciliat la o terta banca implica prezentarea documentelor la
ghiseele acestei banci în cadrul valabilitatii acreditivului si verificarea conformitatii lor de
aceasta banca în vederea platii;

3. Din punct de vedere al modului de stingere a obligatiei de plata:


• Acreditivul documentar cu plata la vedere -plata se efectueaza în momentul prezentarii de
catre exportator (beneficiarul acreditivului), la ghiseele bancii platitoare, a documentelor strict
conforme cu termenii si conditiile acreditivului;
• Acreditivul documentar cu plata diferata (la termen/scadenta)-plata documentelor nu se
face în momentul prezentarii acestora la banca, ci la o data ulterioara mentionata expres in
textul acreditivului. Angajamentul de plata al bancii emitente înceteaza dupa efectuarea
platii la data scadenta.
• Acreditiv documentar cu plata prin acceptare = obligatia bancii emitente de a accepta si
plati la scadenta convenita trate(cambii) trase de beneficiar asupra bancii emitente sau asupra
unei terte banci nominate în acreditiv ca banca trasa, cu conditia ca termenii si conditiile
acreditivului sa fi fost Îndepliniti întocmai.
• Acreditiv documentar cu plata prin negociere = obligatia bancii negociatoare de a plati
fara recurs (la prezentare) trate/cambii trase de beneficiar si/sau documente prezentate în
acreditiv;

4. Din punct de vedere al clauzelor speciale pe care le contine:


• Acreditivul documentar transferabil;
• Acreditivul documentar reînnoibil (revolving);
• Acreditivul documentar cu clauza rosie;
• Acreditivul documentar de compensatie (reciproce);
5. Din punct de vedere al utilizarii combinate:
• Acreditivul documentar subsidiar(back-to–back);
• Cesiunea de acreditiv;
6. Alte tipuri:
• Acreditivul documentar stand-by

Parti implicate în derularea acreditivului documentar


• Ordonatorul, în relatia contractuala, este importatorul /cumparatorul marfii sau al
serviciului, cel ce initiaza relatia de acreditiv prin instructiunile pe care le da bancii sale de a
plati exportatorul;
• Banca emitenta este banca ce emite acreditivul documentar, cea care la solicitarea
ordonatorului îsi asuma în scris angajamentul de plata în favoarea exportatorului, beneficiarul
acreditivului;
• Banca avizatoare este banca prin care banca emitenta transmite textul acreditivului spre a fi
comunicat beneficiarului acreditivului, exportatorul de marfa sau servicii- de regula- banca
beneficiarului;
• Beneficiarul în relatia contractuala este exportatorul/vânzatorul marfii sau al serviciului, cel
în favoarea caruia se deschide acreditivul si cel în favoarea caruia banca emitenta s-a angajat
la plata si care, îndeplinind termenii si conditiile acreditivului, va încasa banii;
• Banca platitoare (negociatoare) este banca la care beneficiarul prezinta documentele în
vederea platii, în cele mai multe cazuri fiind aceeasi cu banca avizatoare;
• Banca confirmatoare îsi adauga la angajamentul de plata asumat de banca emitenta
propriul ei angajament sa plateasca/accepte/ negocieze documente conforme cu termenii si
conditiile acreditivului. În cazul în care banca emitenta nusi onoreaza angajamentul de plata,
banca confirmatoare va efectua plata;

Documente
– Cererea de deschidere de acreditiv (CDA) precum si anexele aferente (daca este cazul),
completate în corelare cu datele din contractul extern/ confirmarea de comanda/factura
proforma ce sta la baza operatiunii;
– Originalul Ei o copie a contractului comercial Ei/sau a facturii proforme Ei/sau a
confirmarii de comanda pentru ca banca sa consemneze “conform cu originalul” pe
document;
– Declaratie de Plata Externa (DPE) în doua exemplare;

Costuri
a) ACREDITIVE PRIMITE => Comisioane pentru:
- Preavizare/ Avizare majorare / Confirmare /Avizare modificare / Notificare cesiune
/Investigatii / Discrepante / Utilizare (op.de încasare) / Transfer / Înlocuire unor documente
prezentate initial;
b) ACREDITIVE EMISE => Comisioane pentru:
- Preavizare / Deschidere acreditiv, majorare valoare, prelungire valabilitate/ Modificare
acreditiv / Plata / Discrepante / Înlocuirea unor documente prezentate initial /
Investigatii/Anulare /neutilizare;
c) ACREDITIVE EXPORT=> Comisioane pentru:
- Preavizare /Avizare/majorare / Confirmare /Avizare modificare;/ Repunere în vigoare /
Comision de plata/ verificare documente / Comision de plata diferata/ acceptare /Transfer
/Notificare cesiune / Modificare cesiune / Plata în cadrul cesiunii: pt.clienti ai bancii si pentru
neclientiTransferul în contul clientului deschis la alte banci /Rambursare la o terta banca/
nlocuirea unor documente prezentate initial remise deja la extern / Investigatii în cadrul L/C
/Comision anulare/ neutilizare;
d) ACREDITIVE IMPORT=> Comisioane pentru:
- Preavizare/ Deschidere acreditiv, majorare valoare, prelungire valabilitate/Modificare
acreditiv/ Plata/ Plata diferata/ Manipulare documente Discrepante/ Refuz de plata/ Înlocuirea
unor documente prezentate initial primite de la extern /Investigatii în cadrul L/C/ Anulare /
neutilizare;

Avantaje
• Confera siguranta tuturor partilor implicate (cumparator, vânzator, banca emitenta)
deoarece plata se efectueaza numai daca se dovedeste ca furnizorul a respectat în
totalitate conditiile prevazute în acreditiv:
_ Siguranta cumparatorului ca plata marfii/serviciilor se va face numai contra documente ce
atesta expedierea si care sunt strict conforme cu termenii si conditiile acreditivului;
_ Siguranta furnizorului (beneficiarul) de a încasa contravaloarea marfii/serviciilor si ca au
fost îndeplinite întocmai conditiile convenite;
• Adaptabilitate permanenta la diversele forme pe care le pot avea schimburile
internationale;

3. INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE CORPORATE


3. Instrumente de economisire
3.1 Contul curent
3.2 Depozitul la termen
3.3 Certificatul de depozit cu discount
3.4 Contul Escrow

3.1. CONTUL CURENT


Caracteristici
• Beneficiari: persoane juridice;
• Moneda: RON, USD, EUR si alte valute cotate de BNR si acceptate de banca;
• cont deschis de clientii persoane juridice, prin care se deruleaza operatiuni de încasari si
plati în numerar si prin virament si care evidentiaza disponibilitatile clientului;
• poate fi deschis cu sold zero si poate fi alimentat, atât prin depuneri de numerar, cât si prin
virament;
• sumele înregistrate în aceste conturi sunt purtatoare de dobânzi, dobânda practicata de
banca fiind cea aferenta disponibilitatilor la vedere, care variaza în functie de
dobânda pietei bancare;
• exista un plafonul minim pentru care se bonifica dobânda atat pentru contul curent in lei
cat si pentru cel in valuta;
• banca efectueaza în conturile curente, deschise clientilor sai, operatiuni dispuse de titularul
de cont, numai în limita disponibilului existent;

Conturile curente în lei/valuta pot fi închise:


• la cererea titularului de cont;
• daca titularul de cont nu mai îndeplineste conditiile cu privire la deschiderea si functionarea
conturilor mentionate în conventia-cadru;
• daca titularul a produs incidente majore de plati, precum si în situatia în care în decurs de 6
luni, contul curent nu prezinta alta miscare decât operatiuni reprezentând dobânda bonificata
la disponibilitatile existente, iar soldul contului curent este mai mic decât limita minima
stabilita de banca;
Costuri
• Deschiderea si alimentarea conturilor in general nu se comisioneaza;
• Comision administrare cont curent :
_ Pentru clientii cu mai multe conturi;
_ Pentru clientii cu un singur cont;
• Comision retragere numerar (functie de politica fiecarei banci);
Banca acorda pentru sumele disponibile in conturile curente o anumita dobanda care variaza
în functie de dobânda pietei bancare;

Documente
Pentru deschiderea acestor conturi, clientul trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
_ cererea de deschidere de cont;
_ fisa specimenelor de semnaturi;
_ delegatia pentru persoanele desemnate sa efectueze operatiuni bancare, la care se vor anexa,
în original si în copie, actele de înfiintare a societatii;

Avantaje
• nu se percepe comision la deschiderea si alimentarea contului de catre titular;
• banca bonifica lunar dobânda la vedere în contul de disponibilitati;
• persoanele juridice pot efectua operatiuni bancare în contul curent utilizând produse de
electronic banking;

3.2. DEPOZITUL LA TERMEN


Caracteristici
• Beneficiari: persoane juridice;
• Moneda: RON, EUR, USD si alte valute cotate de BNR si acceptate de banca;
• Termene multiple: 1 , 3, 6, 9, 12 si 18 luni si peste; • suma de bani încredintata bancii de
catre deponent, rambursabila în totalitate, cu dobânda, la cerere sau la un termen convenit de
ambele parti;
• exista o suma minima de constituire a depozitului care difera la depozitul in lei fata de cel
in valuta;
• se constituie numai prin virament bancar;
• sumele depuse pot fi retrase înainte de scadenta depozitului, obtinând dobânda
corespunzatoare disponibilitatilor la vedere, tinând cont de evolutia în timp a
acesteia;

Caracteristici
Depozitele in LEI:
• depozitele la termen în lei cu capitalizare beneficiaza de o dobânda care se calculeaza
lunar, la data egala cu data constituirii depozitului la termen si se bonifica în contul de
depozit la termen la data scadentei;
• rata dobânzii este variabila/fixa pe perioada cuprinsa între momentul constituirii depozitului
si scadenta lui;
Depozitele in VALUTA:
• beneficiaza de o dobânda care se plateste la scadenta/lunar într-un cont la vedere;
• rata dobânzii este variabila/fixa pe perioada derularii depozitului la termen;
Costuri
• Deschiderea si alimentarea conturilor in general nu se comisioneaza;
• Comision retragere numerar (functie de politica fiecarei banci);
Banca acorda pentru sumele disponibile in depozitele la diferite termene o anumita dobanda
care variaza în functie de dobânda pietei bancare si politica bancii respective;

Documente
• Cerere completata de catre persoanele desemnate sa reprezinte persoana juridica în
relatiile cu banca, potrivit fisei specimenelor de semnatura;
• constituirea depozitului la termen se poate face si pe baza ordinului de plata întocmit de
client; acesta poate mentiona în ordinul de plata si termenul pentru care se solicita
constituirea depozitului respectiv;

Avantaje
• posibilitatea de a opta pentru o gama variata a termenelor pentru depozite;
• nu se percepe comision la deschiderea si alimentarea depozitului;
• se pot constitui depozite la termen si prin utilizarea serviciilor de internet banking;
• titularul contului poate solicita, dupa scadenta, constituirea unui cont de depozit cu alta suma
si pe alt termen;
• la expirarea termenului depozitului constituit de persoana juridica, în functie de optiunea
acesteia, banca poate vira suma în contul curent sau prelungeste automat depozitul pe un
nou termen egal cu cel stabilit prin conventia initiala;
• poate fi utilizat atât pentru garantarea creditelor/scrisorilor de garantie sau a avalurilor
solicitate la banca, cât si pentru garantarea tranzactiilor cu instrumente derivate;

3.3. CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT


Caracteristici
• Moneda: RON, USD si EUR;
• Termen: maxim de 24 luni;
• Este un depozit pe termen mediu în cont nominal, în forma dematerializata
• Valoarea nominala: in general se solicita o suma minima de achizitionare a certificatelor de
depozit cu discont;
• Prin discont se poate intelege diferenta intre valoarea nominala a certificatului de depozit si
pretul platit de client la achizitionare (dobanda finala);
• Dobânda: fixa (in general) pe perioada cuprinsa între momentul achizitionarii si data
scadentei;
• Scadenta: tuturor certificatelor emise într-o perioada poate fi prima zi lucratoare a lunii;
• operatiunile desfasurate cu certificate de depozit cu discount – vânzari/rascumparari – se fac
numai prin virament;
• clientul poate rascumpara certificatul înainte de scadenta la pretul cotat de banca la data
rascumpararii;

Comisioane
• operatiunile de vânzare/cumparare a certificatelor de depozit cu discount in general nu se
comisioneaza;
• retragere de numerar din certificate se poate comisiona (in general);
Documente
• viramentul sumei corespunzatoare din contul curent în contul de certificat de depozit cu
discount se realizeaza prin dispozitie de transfer;
• în general, cand certificatele de depozit cu discount constitue garantie pentru
instrumentele derivate, precum si pentru credite/scrisori de garantie/avaluri, se încheie
un contract de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra certificatelor de depozit cu
discount.

Avantaje
• ofera posibilitatea de a beneficia de avantajele combinate oferite de depozitele la termen
si titluri de stat;
• operatiunile de vânzare/cumparare a certificatelor de depozit cu discount nu se
comisioneaza;
• dobânda acordata de banca ramâne fixa pe toata perioada cuprinsa între data achizitionarii
si data scadentei;
• certificatul de depozit cu discount poate fi utilizat pentru garantarea creditelor/scrisorilor
de garantie/avaluri precum si a instrumentelor derivate ;

3.4. CONTUL ESCROW


Caracteristici
• Cont de depozit temporar, deschis în vederea pastrarii/depozitarii unor sume de bani (în
lei si/sau valuta) pâna la încheierea unui contract, livrarea unor marfuri sau îndeplinirea
unor conditii specificate într-un contract sau angajament încheiat între doua parti. În cadrul
acestei operatiuni banca îndeplineste rolul de agent escrow, iar deponentul sumelor va fi
titularul contului.

Costuri
• in general nu se percepe taxa pentru deschidere de cont curent;
• comision de întocmire contract depozit escrow;
• comision retragere suma din cont;
• alte taxe si comisioane in functie de tariful de comisioane al fiecarei banci;

Documente
• Contract de depozit escrow, care poate fi încheiat fie între banca si deponentul sumelor, fie
între banca si ambele parti contractante;
• încheierea contractului de depozit escrow se va realiza pe baza cererii deponentului, care
are calitatea de titular al contului de depozit escrow;
• banca va transfera fondurile din contul de depozit escrow în contul vânzatorului numai dupa
ce aceasta a primit o instructiune scrisa de la cumparator si vânzator numita « Certificat de
îndeplinire a conditiilor », semnat de ambele parti;
• în cazul neîndeplinirii clauzelor la termenele si în conditiile prevazute de contractul
încheiat, sumele depozitate în contul escrow vor fi restituite depunatorului, împreuna cu
eventualele dobânzi calculate si înregistrate pe perioada functionarii depozitului temporar,
contul de depozit escrow fiind astfel lichidat;

Avantaje
• ofera garantia utilizarii sumelor strict pentru destinatia stabilita si este o masura
asiguratorie a realizarii obiectivelor urmarite de parti într-un contract;
• siguranta pentru partile implicate într-o tranzactie;
• bonificarea dobânzii la vedere pentru sumele depuse în cont;
• dobânda se achita cumparatorului, indiferent daca tranzactia are loc sau nu;

4. CARDURI CORPORATE
4. Carduri
4.1 Cardul de debit
4.2. Cardul de credit

4. CARDURI
Definire concept
Cardul – reprezinta un mijloc de plata electronic, o alternativa la mijloacele de plata clasice
(numerarul, cecul,etc) si care poseda avantajul: securitatii si facilitatilor oferite (plata
facturilor prin ATM, transferuri in vederea achitarii ratelor de credit).
• In Romania este folosit in special pentru plata salariilor;
• Exista doua tipuri de operatiuni cu cardul:
_ ridicare de numerar de la bancomat (ATM);
_ plata la comercianti cu ajutorul POS-ului;
• S-a constatat o evolutie favorabila a cardurilor pe piata romaneasca (desi utilizarea acestora
este redusa in comparatie cu celelalte tari europene) caci tot mai multi comercianti (magazine,
hoteluri, restaurante, etc) isi manifesta disponibilitatea utilizarii acestor mijloace de plata
moderne;
• Pentru a accepta la plata carduri de debit/credit, comerciantii trebuie sa contacteze bancile in
vederea instalarii de POS-uri – “cititoare de carduri”;

Categorii de carduri pe piata romaneasca


• Carduri de debit: Visa Clasic, Maestro,Visa Electron, Eurocard Business, Visa Business,
Visa International,etc.
• Carduri de credit: MasterCard Business, Visa Business Electron, MasterCard, MasterCard
Gold, American Express, etc

Caracteristici
• Card de debit - toate tranzactiile se efectueaza în limita disponibilului din contul de card
• Emis în: RON, EUR, USD
• Destinat: persoanelor fizice/juridice
• Cardul poate fi utilizat:
-Romania/strainatate,
- în mediu electronic (terminale POS si/sau ATM)/ internet / manual (imprintere)
-oriunde este afisata sigla institutiei sub care a fost emis (ex: VISA/MasterCard/Maestro etc.)
• Atunci când cardul este utilizat în strainatate, conversia valutara se face automat de catre
sistemul de autorizare daca valuta contului de card e diferita de cea platita

4.1. CARDURI DE DEBIT


• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptanti de carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri;
-plata, prin ATM-uri, a facturilor curente de utilitati/servicii (electricitate, apa, gaze,
salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), în functie de conventiile care se încheie cu
societatile furnizoare de utilitati/servicii;
-transferuri de fonduri, prin ATM-uri, din conturile de card în conturile curente, ca si
rambursarea ratelor pentru credite (inclusiv pentru cardurile de credit);
-transferuri de fonduri din contul de card de debit în contul de economii prin serviciul oferit
de banca la ATM;
-reîncarcarea cartelelor de telefon mobil (ex:Vodafone) de la ATM-uri accesarea serviciului
Mobile Banking)

• Avantajele pe care le ofera cardul de debit:


-se alimenteaza usor într-o valuta si se poate utiliza in Romania si în strainatate, în orice
valuta;
-accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de numerar
(in anumite limite);
-eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului;
-virarea în contul de card a dobânzii cuvenite pentru depozitele, la termen sau la vedere;
garantarea disponibilitatilor din contul de card prin Fondul de Garantare a Depozitelor, în
limita nivelului stabilit periodic de catre acesta;
-informatii si îndrumari oferite de catre Serviciul Asistenta detinatori de carduri;
-obtinerea extraselor de cont pentru conturile în lei si valuta si pentru cardurile de debit
-achitarea ratelor la cardurile de credit si a altor facturi;

Caracteristici
• Card de credit destinat persoanelor fizice/juridice care fac dovada ca au capacitatea
de a rambursa atât sumele utilizate din linia de credit cât si cheltuieli generate de utilizarea
cardului (comisioane, dobânzi etc)
• Poate fi folosit pe teritoriul României si în strainatate, în mediu electronic (terminale POS
si/sau ATM) si manual (imprintere), oriunde este afisata sigla institutiei emitente

• Cardul poate fi utilizat pentru:


-plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptanti de carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri;
-plata prin ATM-uri a facturilor curente de utilitati/servicii (electricitate, apa, gaze,
salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), în functie de conventiile care se încheie cu
societatile furnizoare de utilitati/servicii;
-reîncarcarea cartelelor de telefon mobil (ex: Vodafone) de la ATM-uri;

4.2. CARDURI DE CREDIT


• Modalitati de rambursare a creditului prin:
-depuneri de numerar la orice unitate teritoriala a bancii;
-transfer bancar;
-debitarea directa a contului aferent unui card de debit;
-serviciul de plata prin intermediul ATM;

Avantajele pe care le ofera cardul de credit:


• achizitionarea de bunuri si servicii, fara a dispune de numerar, de la orice comerciant din
tara si strainatate;
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de
numerar;
• eliminarea riscurilor, în tara si în strainatate, pe care le presupune detinerea numerarului de
catre angajati;
• odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta o perioada de timp (in general minim 1
an), în limita plafonului aprobat, fara a mai fi necesara întocmirea altei documentatii;
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul calatoriilor în tara si în
strainatate;

5. SERVICII DE ELECTRONIC BANKING CORPORATE

5. Servicii de electronic banking


5.1. Decontare electronica a datoriei vamale
5.2. MultiCash/Internet Banking

5.1. DECONTAREA ELECTRONICA A DATORIEI VAMALE


Beneficiari: persoane juridice cu activitate de import – export, prin care se realizeaza
decontarea datoriei vamale prin mijloace informatice, la ghiseele bancii sau prin utilizarea
serviciilor e-Banking in vederea acordarii de catre autoritatea vamala a liberului de vama.

Caracteristici
• clientii pot beneficia de acest serviciu fie la ghiseele bancii, fie prin intermediul serviciilor
de tip e- banking;
• datoria vamala se refera la urmatoarele tipuri de taxe:
– TVA încasata pentru importurile de bunuri
– accize încasate din importul uleiurilor minerale/ de alcool, distilate si bauturi alcoolice/ de
produse din tutun/ de cafea/ energiei electrice/ autoturismelor/ aparatelor de aer conditionat/
– venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
• permite birourilor vamale utilizarea formei electronice a Ordinului de Plata pentru
Trezoreria statului pe suport hârtie, care reprezinta dovada necesara pentru acordarea
liberului de vama marfurilor destinate importului sau exportului;
• în prezent, conform reglemetarilor legale în vigoare, sistemul este functional în cadrul a 78
de birouri vamale;
• comisionarii vamali se pot prezenta la birourile vamale în vederea obtinerii liberului de
vama în functie de momentul efectuarii platii la ghiseele bancii sau prin serviciile ebanking

Costuri
Abonament lunar pentru fiecare birou vamal accesat, diferentiat în functie de modalitatea de
decontare aleasa:
• la ghiseele bancii;
• prin e-banking;

Documente
• cerere pentru accesarea serviciului în care clientul va mentiona modalitatea de efectuare a
platilor (la ghiseele bancii sau utilizând serviciile de electronic banking;
• semneaza ”Conventia privind decontarea electronica a datoriei vamale” care intra în
vigoare dupa un numar de zile lucratoare (ex: 7) de la data semnarii acesteia de catre ambele
parti;
• depune la sediul bancii lista cu birourile vamale pentru care solicita utilizarea serviciului
de decontare electronica a datoriei vamale;

Avantaje
• Simplifica procedura de lucru dintre clienti si Autoritatea Nationala a Vamilor, întrucât
permite transmiterea automata a informatiilor cu maximum de viteza si acuratete;
• Reduce semnificativ timpul pe care clientii cu activitate de import/export îl aloca
operatiunilor de vamuire;
• Ofera posibilitatea efectuarii de plati în favoarea unor birouri vamale din alte localitati,
activitate care pâna acum presupunea deplasarea unui reprezentant al clientului în localitatea
unde se afla respectivul birou vamal.

5.2. MULTICASH / INTERNET BANKING


Beneficiari:clienti persoane juridice si persoane fizice autorizate, permitând realizarea de
operatiuni bancare, de la sediul acestora, pe cale electronica (prin modem sau Internet).
• Banca poate instala in mod gratuit (in functie de strategia proprie) sistemul de plati
electronice la sediul clientului sau, sistemul permitand administrarea si operarea in mod direct
in conturile deschise la banca si poate realiza plati atat in tara cat si in strainatate dar si alte
tranzactii.

Operatiunile care se pot efectua:


• plati din conturile/subconturile în lei si în valuta, în sistem intra si interbancar;
• vânzarea/cumpararea de valuta;
• vizualizarea extraselor de cont pentru conturile proprii si pentru subconturi (în lei si valuta);
• constituirea de depozite la termen în lei si în valuta;
• importul/exportul de Ordine de plata/extrase de cont în/din alte aplicatii;
• consultarea unor informatii financiare;

Comisioane
_ Comision lunar – un comision de mentenanta în functie de tipul modulelor utilizate:
• extras de cont pentru conturile proprii (în lei si valuta);
• extras de cont pentru subconturi (în lei si valuta);
• ordine de plata în lei;
• ordine de plata în valuta;
• ordine de vânzare/cumparare de valuta la licitatie;
• constituirea de depozite la termen;
• management operatiuni;
• buletine informative;
_ Comisioane la data efectuarii operatiunilor - în lei, prin debitarea de catre banca a
contului/subcontului clientului în cazul operatiunilor de încasari si plati în lei, în sistem intra
si interbancar;
- in valuta pentru operatiunile (incasari/plati) efectuate în valuta;

Avantaje
• instalarea programului, instruirea clientului si asistenta tehnica sunt in general gratuite;
• legatura electronica permanenta cu banca în scopul transmiterii ordinelor de plata si
obtinerii informatiilor financiar – bancare;
• transfer rapid si securizat al sumelor în valuta spre si dinspre România;
• siguranta si confidentialitatea tranzactiilor efectuate;
• controlul operatiunilor de la distanta prin utilizarea semnaturilor electronice si/sau
distribuite;
• controlul drepturilor de acces si de operare ale utilizatorilor din firma si/sau facilitatea de
a decide asupra drepturilor de operare ale utilizatorilor, inclusiv limite de sume pe
zi/operatiune.
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie
• Introducerea de noi produse si servicii financiare, care sa vina in intampinarea solicitarilor
clientilor din ce in ce mai sofisticati
• Portofoliul de produse si servicii de trezorerie poate cuprinde urmatoarele componente:
1. Depozite la termen in lei si valuta (atipice –diferite de cele standard)
2. Certificate de depozit la purtator
3. Certificate de depozit cu discont
4. Operatiuni cu titluri de stat pe piata primara si secundara
5. Schimb valutar cu date de valuta TODAY, TOM, SPOT
6. Contracte FORWARD pe cursul de schimb
7. Ordine valutare la curs limitat
8. Produse structurate

1. Depozite in lei si valuta (atipice –diferite de cele standard)


-in sume importante
-se pliaza pe necesitatile specifice ale unui client
-in orice valuta
-pe orice interval de timp
-in conditii de constituire/remunerare diferentiate

2. Certificate de depozit la purtator


- sunt emise in anumite valute;
- implica tiparirea unor formulare (hartii de valoare) la purtator
- sunt cu dobanda fixa
- este un titlu de credit pe termen, emis de banca, care atesta depunerea unei sume de bani pe
baza caruia, la scadenta, se poate încasa atat suma depusa cat si dobanda aferenta;
- se poate utiliza ca obiect al garantiei pentru creditele sau scrisorile de garantie bancara
precum si pentru instrumentele financiare derivate

3. Certificate de depozit cu discount


-sunt emise în anumite valute;
-dobanda este fixa;
-este un depozit pe termen mediu în cont nominal, în forma dematerializata;
-scadenta tuturor certificatelor emise într-o perioada este prima zi lucratoare a unei luni pe
orizontul de timp maxim emis de banca;
-se pot cumpara si rascumpara în orice zi din perioada cuprinsa între data emiterii si data
scadentei;
-pot fi utilizate pentru garantarea creditelor/scrisorilor de garantie/avaluri solicitate precum si
pentru instrumentele financiare derivate.

4. Operatiuni cu titluri de stat pe piata primara si secundara


- conform autorizatiei BNR, banca ce ofera asemenea instrumente trebuie sa
indeplineasca calitatea de dealer primar;
-se ofera clientilor posibilitatea de a efectua operatiuni cu titluri de stat atat pe piata
primara cat si pe piata secundara;
-gama de operatiuni aferenta pietei secundare cuprinde:
-vanzare/cumparare,
-REPO,
-Reverse REPO,
-executare garantii prin vanzare/transfer fara plata,
-executare garantii prin apropriere,
-rascumparare partiala/optionala/ totala,
-inregistrare/substituire/eliberare gaj,
-titluri în litigiu/transfer beneficiar gaj/transfer portofoliu titluri gajate

5. Schimb valutar cu date de valuta TODAY, TOM, SPOT


-ofera posibilitatea efectuarii operatiunilor de vanzare-cumparare intre diverse valute, precum
si intre moneda nationala si celelalte valute, nivelul cotatiilor depinzind de evolutia pietelor
valutar-monetare interbancare interne si internationale:
• SPOT - tranzactii cu data de decontare 2 zile lucratoare;
• TOM - tranzactii cu data de decontare 1 zi lucratoare;
• TODAY - tranzactii cu data de decontare in aceeasi zi lucratoare.
-tranzactionarea se realizeaza in general automat
-sumele importante/regulate pot fi negociate tefefonic direct cu Directia Trezorerie, optiune
disponibila in general numai dupa semnarea unui acord de negociere telefonica

6. Contracte forward pe cursul de schimb


- clientul isi stabileste:
>propriile scadente,
>nivelul sumelor tranzactionate,
> momentul intrarii pe piata valutara,
> valutele tranzactionate
- alegerea scadentei (perioade de la 3 zile la 1-2 ani);
- posibilitatea de fixare in prezent a ratei de schimb aferente unei tranzactii valutare a carei
decontare are loc la o data specificata in viitor eliminand astfel riscul de curs ce se poate
manifesta pana la data scadentei;
- acopera riscul valutar al :
• cumparatorului impotriva cresterii ratei de schimb in viitor;
• vanzatorului impotriva scaderii ratei de schimb in viitor.
- cursul la termen nu este o estimare cu privire la nivelul viitor al cursului ci este un rezultat
provenit din calcul;
- nu exista comisioane dar exista garantii/marje

AVANTAJ EXPORTATORI:
• exportatorul va incasa peste 30 de zile suma de 100.000 EUR
• acesta doreste acoperirea riscului scaderii cursului de schimb
• pentru un curs valutar pe piata interbancara de 3.6200/3.6250, banca poate cumpara EUR de
la exportator peste o luna la cursul calculat de 3.6260 lei per EUR
• daca acest curs corespunde asteptarilor clientului, se incheie tranzactia
• acesta va putea vinde 100.000 EUR peste 30 zile la cursul calculat de aproximativ 3.6260 lei
per EUR
• avantajul major este ca exportatorul isi stabileste in prezent nivelul incasarilor si platilor,
putand astfel sa-si gestioneze optim fluxurile de trezorerie
• importatorul va plati peste 30 de zile suma de 100.000 EUR
• acesta doreste acoperirea riscului cresterii cursului de schimb
• pentru un curs valutar pe piata interbancara de 3.6200/3.6250, BCR poate vinde EUR peste
o luna la cursul calculat de aprox. 3.6400 lei per EUR
• daca acest curs corespunde asteptarilor clientului, se incheie tranzactia
• acesta va putea cumpara 100.000 EUR peste 30 zile la cursul de 3.6400 lei per EUR
• avantajul major este ca importatorul isi stabileste in prezent nivelul incasarilor si platilor in
echivalent lei, putand astfel sa-si gestioneze optim fluxurile de trezorerie
• in conditiile in care se manifesta un trend de depreciere pentru moneda nationala
importatorul poate iesi in avantaj financiar

7. Ordine valutare la curs limitat


-ordinul se executa pana la cursul limita indicat de client (necesar cunostinte de piata sau
BVC stabilit clar pentru clientul respectiv);
-exista o suma minima necesara pentru efectuarea operatiunilor la curs limitat
-exista o perioada maxima de valabilitate a unui ordin de vanzare/cumparare la curs limitat;
-la momentul in care cursul indicat de client este atins, acesta se va executa si se va comunica
acest fapt clientului;
-in cazul in care cursul solicitat nu a fost atins in termenul de valabilitate, ordinul se considera
respins;
-retragerea unui ordin la curs limitat se poate efectua pe baza solicitarii clientului;
-nu se comisioneaza in general
-nu exista nici o garantie ca se va executa tranzactia

8. Produse structurate (depozite structurate)


• produse cu un grad ridicat de complexitate destinate clientelei initiate
• produse ce incumba un anumit grad de risc
• produse al caror randament poate fi legat independent sau cumulat de evolutia:
-evolutia cursului valutar (sau cos de valute)
-evolutia indicelui/indicilor bursieri
-pretul aurului/alte metale/petrol
-evolutia indicatorilor monetari (inclusiv dobanzi de referinta)
• bancile pentru a oferi aceste produse structurate recurg la utilizarea
diferitelor optiuni ce se suprapun peste caracteristicile produselor
• exista posibilitatea ca banca sa nu acopere integral riscul implicat de aceste produse

IV. Produse si servicii bancare alternative


2. Leasing

AVANTAJELE LEASINGULUI
1.. Trattamentt ffiiscall avanttajjos
-deductibilitatea platilor de leasing (amortizare, dobanda, asigurare, diferente de curs valutar)
-esalonarea platilor TVA de-a lungul perioadei de leasing si amanarea obligatiilor de plata
aferente importului, aplicate la valoarea reziduala de 20% din valoarea de achizitie
2.. Managementt effiiciientt all resursellor ffiinanciiare
-eliberarea/utilizarea resurselor financiare proprii pentru dezvoltarea altor investitii sau
proiecte cu randament superior
-bunurile achizitionate in sistem leasing participa la crearea sursei de venit care contribuie la
plata ratelor de leasing
-valoarea constanta a ratei de leasing permite o programare mai riguroasa a cashflow-ului
3. Rapiditate/Accesibilitate
-documentatie simplificata
-obtinerea si derularea unei finantari in sistem leasing sunt mai rapide (in comparatie cu
creditul bancar)
-leasingul este accesibil pentru segmente mai largi de utilizatori
4. Servicii specializate
-administrarea proceselor de vamuire si asigurare de catre institutia financiara
5. Servicii financiare integrate
-pachet integrat de finantare si asigurare a bunurilor

ETAPELE OPERATIUNII DE LEASING


Clientul:
- contacteaza importatorul/dealerul si alege bunul dorit
- contacteaza institutia financiara nebancara (IFN) pentru a obtine oferta financiara
corespunzatoare optiunilor sala si intocmeste dosarul de leasing Institutia financiara
nebancara:
- efectueaza verificarea bonitatii clientului
- incheie contractul de leasing si face plata integrala a bunului

Importatorul/dealerul:
-livreaza bunul in conditiile agreate

PLATI IMPLICATE
La institutia financiara nebancara, un contract de leasing financiar presupune efectuarea
urmatoarelor plati:
• avansul din pretul CIP al bunului, la care se va adauga TVA aferenta acestei sume
• comisionul de management
• taxele de inmatriculare
• asigurarea CASCO
• redeventele, care cuprind:
o partea din capital
o dobanda;
o TVA aferenta partii de capital (pana la noi reglemenari legale, dobanda nefiind purtatoare
de TVA )
• valoarea reziduala de 20% sau 0% (inclusa in redevente)

Dictionar de leasing
CIP (despre valoarea unui bun) -conditie de livrarare prin care vanzatorul plateste frahtul
pentru transportul bunului la destinatia cuvenita si efectueaza asigurarea pentru acoperirea
riscului de pierdere sau deteriorare a bunului in timpul transportului. (CARRIAGE AND
INSURANCE PAID TO – traducere: transport si asigurare platite pana la ...)
DDP (despre valoarea unui bun) -conditie de livrare prin care vanzatorul isi indeplineste
obligatia de livarare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la
locul cuvenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte toate riscurile si costurile,
inlcusiv taxele vamale, alte taxe si speze legate de livrarea bunului vamuit pentru import
(DELIVERED DUTY PAID – traducere: livrat taxe vamale platite)
LEASING FINANCIAR -operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre
urmatoarele conditii: 1) riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra
utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing; 2) partile au prevazut expres ca
la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra
bunului; 3) utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare ( piata ) pe care acesta o are la data la care
optiunea poate fi exprimata. Perioada de folosire a bunului in sistem leasing acopera cel putin
75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu
este transferat
LOCATOR -persoana juridica care transmite pentru o perioada determinata dreptul de
folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, adica utilizatorului; finantator
LOCATAR -persoana fizica, juridica sau persoana fizica autorizata care beneficiaza de
dreptul de folosinta asupra unui bun ce apartine locatorului si care poate opta pentru
cumpararea bunului; utilizator
RATA DE LEASING (redeventa) -in cazul leasing-ului financiar, cota parte din valoarea de
intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a
dobanzii bancare pe piata romaneasca
VALOARE REZIDUALA -valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face
transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. Aceasta valoare nu
poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului
VALOARE DE INTRARE -valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre furnizor,
respectiv costul de achizitie

IV. Produse si servicii bancare alternative


3. Asset Management

• SAI – Societate de Administrare a Investitiilor


-obiect de activitate: prestarea de servicii specifice privind infiintarea, promovarea,
organizarea si administrarea de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare
-activitate auxiliara: administrarea conturilor individuale de investitii sau de plasament ale
persoanelor fizice si juridice
-activitati adiacente: consultanta cu privire la instrumentele financiare
• CNVM - autoritatea de reglementare si control a pietei de capital din Romania
• UNOPC - Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv
• Depozitar - institutie de credit autorizata de BNR, avizata de CNVM pentru activitatea de
depozitare a in conditii de siguranta a tuturor activelor unui OPCVM
• Distribuitor - institutie de credit, SSIF, SAI prin care se desfasoara operatiunile de
subscriere/rascumparare a unitatilor de fond

Fond Deschis de Investitii – Ce este?


• Este un organism de plasament colectiv, fara personalitate juridica, constituit prin contract
de societate civila – atrage banii de le investitori prin emiterea continua de unitati de fond si ii
investeste conform regulilor din prospectul de emisiune
• Cuprinde totalitatea contributiilor banesti atrase, a activelor achizitionate si a beneficiilor
rezultate prin investirea unor astfel de resurse
• Este un portofoliu diversificat de active - actiuni, certificate de trezorerie, obligatiuni
municipale si corporative, depozite si certificate bancare, efecte de comert, etc. - administrat
de o societate de administrare a investitiilor
• Se autorizeaza de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si trebuie sa respecte
prevederile privind piata de capital
• Unitatea de fond - detinere de capital in activele fondului, emisa in forma nominativa
dematerializata
• Valoarea unitara a activului net - se calculeaza prin impartirea valorii activului net al
fondului la numarul de unitati de fond aflate in circulatie
• Valoarea activului net - se calculeaza zilnic, prin scadere obligatiilor fondului din valoarea
totala a activelor si fluctueaza in functie de evolutia valorii activelor din portofoliu.
• Unitatile de fond sunt rascumparabile continuu la cererea detinatorilor
• Operatiunile de subscriere / rascumparare se efectueaza prin toate/anumite unitati ale
bancii/distribuitori si la sediul SAI
• Pretul de subscriere – pretul la care investitorii cumpara unitatile de fond. Este egal cu
valuarea unitara a activului net plus comisionul de cumparare (daca este cazul)
• Pretul de rascumparare – pretul pe care il primeste un investitor la vanzarea unitatilor de
fond. Este egal cu valoarea unitara a activului net din care se scade comisionul de
rascumparare (daca este cazul) si impozitul pe profit. Atat comisionul de rascumparare cat si
impozitul se retin la sursa
• Plata se efectueaza in numerar sau prin virament in termen de maxim 10 zile de la
depunerea cererii de rascumparare
• Subscrierea de unitati de fond
– Cerere de adeziune – (doar la prima operatiune)
– Cerere de subscriere – datele de identificare si suma subscrisa (minim o unitate de fond)
• Rascumpararea unitatilor de fond - Cerere de rascumparare – se completeaza cu datele de
identificare si suma rascumparata

Avantajele investirii in fonduri de investitii


– Expertiza – avantajul de a beneficia de un management profesionist al investitiilor
– Diversificare – investitiile realizate de un fond se concentreaza asupra unui numar ridicat
de active astfel incat randamentul scazut al unora din aceste active are un impact mic asupra
portofoliului
– Lichiditate – unitatile de fond pot fi rascumparate oricand, total sau partial
– Metoda simpla de a investi - investitorul utilizeaza un singur instrument investitional –
unitatea de fond – a carei valoare este data de zecile de plasamente care stau la baza sa. Astfel
investitorul are acces la piata financiara si de capital cu un efort minim de analiza
– Oportunitati – atat in ceea ce priveste oportunitati investitionale (in calitate de investitor
calificat) cat si a costurilor mai reduse de care beneficiaza Risc – incertitudinea
(probabilitatea) de a nu obtine randamentul asteptat (estimat) sau chiar de a inregistra o
pierdere de valoare

Fond deschis de investitii – de obligatiuni si cu venit fix


– Categorie - fond de obligatiuni si instrumente cu venit fix
– Profilul investitorului – investitor prudent, persoana fizica sau juridica care prefera sa-si
plaseze disponibilitatile in conditii reduse de rsic
– Politica de investitii - plasamente in active cu grad scazut de risc – cestificate de trezorerie,
obligatiuni municipale, obligatiuni corporative, depozite bancare, certificate de depozit si
maxim 10% actiuni
– Durata investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un termen de
minim 3 luni

Fond deschis de investitii - diversificat


– Categorie - fond diversificat
– Profilul investitorului – investitor persoana fizica sau juridica care doreste venituri
suplimentare, acceptand ca investitia lui sa fie supusa unui anumit risc
– Politica de investitii - plasamente in actiuni cotate (pana la 50% din valoarea activelor),
certificate de trezorerie, obligatiuni municipale, obligatiuni corporative, depozite bancare,
certificate de depozit
– Durata investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un termen de
minim 12 luni
Fond deschis de investitii- pe actiuni
– Profilul investitorului – investitor persoana fizica sau juridica care doreste obtinerea unor
randamente superioare, acceptand ca investitia lui sa fie supusa unui anumit grad de risc ca
urmare a prezentei fondului pe piata de capital
– Politica de investitii - plasamente preponderent in actiuni cotate (pana la 100% din
valoarea activelor) precum si in alte categorii de active cu diverse scandente – Durata
investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un termen de minim 18
luni

Cont individual
– Produs care se adreseaza investitorilor care doresc un management personalizat al
investitiilor si care ating masa critica necesara unei asemenea abordari, respectiv de minim
100.000 RON

Portfolio management
– Nivelul de risc pe care clientul este dispus sa si-l asume este un factor extrem de important
ce trebuie luat in considerare inainte de a face o investitie pentru ca asumarea unui risc prea
mare poate avea consecinte neplacute
– Riscul este incertitudinea – probabilitatea ca investitiile sa nu aiba randamentul asteptat
(estimat)
– Aprecierea corecta asupra nivelului tolerantei fata de risc este necesara pentru a preveni
deciziile pripite/abandonarea cursului planificat al investitiei in cel mai nepotrivit moment

IV. Produse si servicii bancare alternative


4.1 Asigurari Generale

PORTOFOLIU DE PRODUSE
ASIGURARI GENERALE
– Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale)
• Asigurarea de accidente persoane
• Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in autovehicule
• Asigurarea de accidente pentru profesionistii din media si spectacole - CARISMA
– Asigurari de mijloace de transp. terestru (altele decat cele feroviare)
• Asigurarea facultativa a autovehiculelor (CASCO)
– Asigurari de mijloace de transport feroviar
• Asigurarea facultativa a materialului rulant
– Asigurari de mijloace de transport aerian
• Asigurarea aeronavelor
– Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
• Asigurarea facultativa a navelor
• Asigurarea facultativa a navelor de agrement
• Asigurarea navelor pe timpul constructiei
– Asigurari de bunuri in tranzit
• Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO)
• Asigurarea containerelor
– Alte asigurari de bunuri
• Asigurarea culturilor agricole, rodului viilor, pomilor si hameiului
• Asigurarea banilor si a altor valori
• Asigurarea tip "Toate riscurile" pentru lucrarile de constructii si a raspunderii
constructorului
• Asigurarea echipamentelor electronice
• Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale
– Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule
• Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule (RCA)
• Asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule,
excedent peste limita maxima legala
• Asigurarea de raspundere a transportatorului pentru pagube produse calatorilor prin
accidente de transport
• Asigurarea de raspundere a transportatorului rutier in calitate de caraus pentru bunurile/
marfurile transportate cu vehicule pe teritoriul Romaniei
• Asigurarea de raspundere a transportatorului rutier in calitate de caraus pentru
bunurile/marfurile transportate cu vehicule in trafic international (CMR)
• Asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule in
afara teritoriului Romaniei (Carte Verde)
– Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian
• Asigurarea de raspundere civila decurgand din folosirea mijloacelor de transport aerian
– Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim,
lacustru si fluvial
• Asigurarea de raspundere civila decurgand din folosirea mijloacelor de transport maritim,
lacustru si fluvial
• Asigurarea de raspundere a transportatorului pentru pagube produse calatorilor prin
accidente de navigatie
– Asigurari de raspundere civila generala
• Asigurarea de raspundere civila fata de terti
• Asigurarea complexa de raspundere civila (Generala si Profesionala)
• Asigurarea de raspundere civila a: producatorului, proprietarului fata de chirias, a chiriasului
fata de proprietar, angajatorului, prestatorului de servicii (inclusiv hoteliere, de alimentatie
publica, service auto, curierat), societatilor specializate de paza si
protectie/monitorizare/dispecerizare/interventie, caselor de expeditii;
• Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turist
in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
• Asigurarea capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier
• Asigurarea de raspundere civila legala a operatorului feroviar
• Asigurarea de raspundere civila a reparatorilor de nave
– Asigurari de credite
• Asigurarea contractelor de leasing
• Asigurarea creditelor de consum/comerciale/de investitii
– Asigurari de garantii
• Asigurarea de garantii contractuale
• Asigurarea imprumuturilor obligatare
– Asigurari de pierderi financiare
• Asigurarea de pierderi financiare din cauza intreruperii activitatii ca urmare a producerii
unor evenimente asigurate
• Asigurarea privind nefinalizarea lucrarilor de constructii montaj
• Asigurarea turistilor pentru pierderi financiare
– Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau
absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta
• Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate
• Asigurarea de asistenta medicala pentru cetatenii straini pe teritoriul Romaniei
REASIGURARE
• Realizarea angajamentelor asumate de societatea de asigurari este garantata de tratatele de
reasigurare incheiate cu companii de reasigurare de top
• Principalul obiectiv in realizarea programului de reasigurare este acela de a elimina
consecintele riscurilor majore care ar putea pune in pericol stabilitatea financiara a societatii
precum si de a mentine capacitatea de plata a obligatiilor asumate prin contractele de
asigurare.
• Societatea de asigurari a incheiat un tratat de reasigurare proportional pentru portofoliul
asigurarilor de cladiri si continut, constructii montaj, echipamente electronice, avarii
accidentale si bunuri in tranzit, cu reasiguratori de prestigiu (ex: Swiss Re, Munich Re)
• Pentru asigurarea medicala de calatorii in strainatate,se pot incheia contracte de asistenta
cu companii de specialitate sau contracte de reasigurare de tip neproportional.
• Din programul de reasigurare pot face parte contracte de reasigurare pentru riscurile
aferente creditelor de consum, contracte de reasigurare pentru raspunderi civile, casco
si raspunderi maritime, pentru asigurari de culturi agricole.
• De asemenea, pentru protejarea unor riscuri individuale mari, se pot incheia contracte de
reasigurare facultative, adaptate specificului fiecarui risc, cu companii foarte bine cotate pe
piata internationala.

IV. Produse si servicii bancare alternative


4.2 Asigurari de viata

• O societate de Asigurari de Viata trebuie sa fie in masura sa ofere produse si servicii


bancassurance
• Misiunea societatii ar trebui sa fie sprijnirea clientilor in :
– protectia familiei;
– mentinerea garantata a stilului de viata, indiferent de situatiile prin care trec;
– continuarea si securitatea intereselor in afaceri - oferindu-le prin canale de vanzare specifice
produse de asigurare de inalta calitate la tarife competitive
• Succesul unei astfel de societati rezida in produsele de asigurare, canalele de distributie,
forta de vanzare, servicii de incredere, combinate cu o strategie de marketing si vanzari bine
definita si agresiva
• Produse oferite:
– Produse bancassurance
– Planurile de pensii
– Programe de asigurari de sanatate
– Programele de beneficii destinate grupurilor de angajati

IV. Produse si servicii bancare alternative


4. Securities

Servicii principale oferite de o astfel de societate:


• Preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legatura cu unul sau mai multe
instrumente financiare;
• Executarea ordinelor în legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât
pe cont propriu;
• Tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;
• Administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreţionara, cu
respectarea mandatului dat de aceştia;
• Subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de
instrumente financiare;
Servicii conexe:
• Custodia şi administrarea de instrumente financiare;
• Inchirierea de casete de siguranţa;
• Acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea
executarii unor tranzacţii cu instrumente financiare;
• Consultanţa acordata societaţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital,
strategie industriala, precum şi consultanţa şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de
societaţi;
• Alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
• Consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare;
• Servicii de schimb valutar în legatura cu activitaţile de servicii de investiţii financiare
prestate.

Categorii clienti
1. Persoane fizice, posesori ai unor actiuni (cupoane) dobandite in cadrul Programului de
Privatizare in Masa si care doresc sa le vanda pe piata bursiera BVB sau prin sistemul
Rasdaq;
2. Investitori individuali si institutionali, romani si straini, care doresc sa achizitioneze/vanda
actiuni si obligatiuni pe piata de capital romaneasca, prin intermediul ofertelor publice de
cumparare si vanzare; Persoane fizice si juridice, care solicita creearea si administrarea unui
portofoliu;
3. Societati comerciale, interesate in:
– finantarea investitiilor prin oferte publice de obligatiuni si actiuni;
– majorarea capitalului social prin oferta publica de actiuni;
– cotarea la bursa;
– investitii de portofoliu.
4. Persoane fizice si juridice care investesc in titluri de participare ale fondurilor de investitii;
5. Persoane fizice si juridice care solicita reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor,
colectarea si plata dividendelor distribuite de societatile tranzactionate, ai caror actionari
sunt investitori straini care doresc sa efectueze investitii de portofoliu in Romania;
6. Primarii ale oraselor din Romania, interesate in finantarea investitiilor prin emisiuni de
obligatiuni.

Cui se adreseaza investitia in actiuni/obligatiuni listate pe pietele bursiere, BVB si


RASDAQ? Cum apar castigurile?
• Actiunile sunt un instrument de investitie care se adreseaza persoanelor care detin sume de
bani (economii) fara nevoia de a le utiliza pe termen scurt. Caracteristica principala a
investitiei in actiuni este perspectiva pe termen mediu sau lung. In acelasi timp, investitia in
actiuni/obligatiuni este mai riscanta decat depozitele bancare sau certificatele de trezorerie.

Castigurile si avantajele investitorului in actiuni si obligatiuni provin in principal din:


• Sursa independenta de piata actiunilor: dividendele si castigurile din reinvestirea
dividendelor. Dividendele se platesc anual si depind direct de marimea profitului si de rata de
dezvoltare a companiei care a emis actiunile.
• Sursa dependenta de situatia de pe piata actiunilor: castiguri rezultate din diferenta de pret
dintre momentul vanzarii si cel al cumpararii (castiguri de capital - investitii de portofoliu).
• Dobanda la obligatiuni corporative sau municipale este superioara dobanzilor bancare la
depozite atrase de catre bancile din Romania;
• Listarea obligatiunilor la BVB/RASDAQ permite investitorului transformarea obligatiunilor
detinute in lichiditati.

Acte necesare pentru investitii bursiere :


• Cerere de deschidere de cont
• Contractului de intermediere
Acte necesare deschiderii contului:
• Persoane fizice: copie dupa BI/CI a titularului contului (in caz de reprezentare procura
speciala autentificata la notariat si copia BI a imputernicitului)
• Persoane juridice:
-copie dupa codul fiscal si certificatul de inmatriculare de la RC sau codul de inregistrare
unica;
-copie dupa BI/CI al imputernicitului care va efectua operatiuni in contul societatii;
-delegatia in original a persoanei care va semna in numele societatii contractul de
intermediere;
-copii dupa actele constitutive ale societatii – contract si statut/act constitutiv din care sa
reiasa cine este reprezentantul legal al societatii si atributiile sale;
-hotararea actionarilor sau a asociatilor prin care se mandateaza si se aproba efectuarea de
tranzactii cu valori mobiliare si suma limita pe care o poate angaja reprezentantul in numele
societatii, in astfel de tranzactii.

IV. Produse si servicii bancare alternative


5. Produse aferente bancilor de locuinte

• Destinaţiile creditelor pentru domeniul locativ sunt reglementate prin Legea nr. 541/2002
privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ cu modificarile
si completarile ulterioare, care susţine construirea, cumpararea, reabilitarea, modernizarea,
consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie preponderent locativa
• Un asemenea produs în lei presupune existenta unei perioade minime de economisire
urmata de acordarea unui credit cu dobânda fixa pentru activitaţi în domeniul locativ. Pe
parcursul perioadei de economisire statul plateşte o prima din depunerile anuale, prima ce se
acorda pentru sumele economisite în anul calendaristic respectiv de catre clienţi, în condiţiile
legii. Dobânda va fi fixa pe toata perioada creditului, indiferent de fluctuaţiile dobânzilor pe
piata monetara.

Exemplu Condiţii de acordare a creditului:


1. Perioada minima de economisire este de 18 luni;
Economisire = banii depuşi în banca + prima de stat (15% dar nu mai mult de 150 de euro pe
an) + dobanda de 3% pe an
2. Sold minim de 50 % din valoarea contractului;
3. Cifra de evaluare minima (un scor care depinde de volumul economiilor, tariful ales,
perioada de economisire, etc.)

• Perioada de rambursare : 7-14 ani


• Valoarea creditului este diferenţa dintre valoarea contractului si soldul economisit.
• Condiţii de vârsta:
Pentru perioada de economisire nu exista restricţii de vârstaa, ceea ce înseamna ca şi minorii
pot fi titulari de contract, parinţii urmând sa efectueze depunerile în numele acestora. În ceea
ce priveşte perioada de creditare, vârsta minima este de 18 ani iar cea maxima este
reprezentata de vârsta legala de pensionare la sfârşitul perioadei de creditare.
• Garanţii:
- Asigurari de viaţa;
- Depozite la termen;
- Ipoteca;
- Altele (ex. Gaj asupra unui bun mobil, etc).
• Documente solicitate:
1. Cerere de credit;
2. Documente care sa ateste veniturile;
3. Acord de consultare a bazei de date a CRB;
4. Acte de identitate/certificate de casatorie;
5. Documentaţie de identificare a destinaţiei creditului

Avantaje:
• Subvenţia de stat pentru depunerile anuale;
• Acordarea de credite cu o dobânda avantajoasa, fixa pe an în lei;
• Evitarea riscului valutar pentru ca tot sistemul de economisire-creditare este în lei;
• Cunoaşterea istoricului financiar al clientului, din timpul perioadei de economisire, va
permite o flexibilitate în acordarea creditului;
• Accesul la finanţari bancare pentru domeniul locativ al persoanelor cu venituri mici si sub
medie;
• Posibilitatea “modelarii” acestuia în funcţie de necesitaţile fiecarui client;
• Flexibilitatea – produsul poate suferi o multitudine de modificari;
• Inexistenţa unor limite de vârsta şi implicit încheierea unor contracte de economisire -
creditare chiar şi pentru minori;
• Încheierea individuala de catre fiecare membru al unei familii (inclusiv minorii) a unor
contracte de economisire-creditare;
• Prima de stat este obţinuta de fiecare titular de cont în parte, indiferent de cine a facut
alimentarea contului.

Paşii desfaşurarii contractului:


PASUL I – Obţinerea creditului (contractul de economisire-creditare)
Pentru a putea primi creditul, clientul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiţii:
• economisirea soldului minim de 50% din suma contractata;
• împlinirea unei perioade minime de economisire de 18 luni de la data încheierii contractului;
• declaraţia clientului privind acceptarea contractarii creditului;
• constituirea garanţiilor suficiente pentru creanţele rezultate din acordarea creditului. PASUL
II – Rambursarea creditului
• Rata de rambursare (credit şi dobânda) este aceeaşi cu rata cu care clientul a economisit
Perioada de rambursare a creditului va fi mai lunga decât perioada de economisire, deoarece
rata de rambursare va conţine şi dobânda la credit; clientul are dreptul, însa, de a rambursa
anticipat creditul, fara a se calcula penalizari pentru aceasta operaţiune.
PASUL III-Dobânda la credit
• Clientul va trebui sa ramburseze creditul cu o dobânda anuala fixa Aceasta dobânda nu se va
modifica pe durata contractului.