Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Propunător: Lăzăr Marinela


Clasa : a III a
Obiectul: Consiliere şi orientare
Subiectul: Cum să fiu un bun ascultător?
Conţinuturi: Comunicare

OBIECTIV CADRU: 2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi


abilităţilor inter-personale;

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 2.1. Să exerseze abilităţile de ascultare activă;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. Cognitive:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
OC1: să formuleze enunţuri pro/contra în soluţionarea unor dileme supuse dezbaterii
colective;
OC2: să descrie ce inseamnă să fii un bun ascultător;
OC3 : să recunoască, în situaţii diferite, persoana care poate fi numită “bun ascultător” ;

B. Afective :

OA1 : să aprobe/dezaprobe diversele situaţii discutate la nivelul echipelor create;


OA2: să se antreneze, coordoneze, pentru rezolvarea sarcinilor propuse;
OA3: să trăiască bucuria de a câştiga un rezultat bun în echipă;

C. Motrice

OM1: să păstreze poziţia corectă în bancă;


OM2: să execute corect, după indicaţii, mişcările;

Bibliografie:
Curriculum cls I – IV Consiliere şi orientare, Bucureşti, 2005.
Dan Butnaru, Marinela Gulei, Consiliere şi Orientare Şcolară, Iaşi, Editura Spiru Haret,
1999
M. Ionescu, I. Radu, Didactica modernă, Cluj, Editura Dacia, 1995
RESURSE METODOLOGIE:
1. strategie didactică: dirijată, inductiv-deductivă;
2. metode şi procedee: reţeaua de discuţii, explicaţia, conversaţia, jocul de rol,
problematizarea;
3. forme de organizare: frontal, individual, grupe, perechi;
4. mijloace didactice: coli de hârtie A 2, markere;

RESURSE TEMPORALE:
Durata lecţiei: 50 de minute

SCENARIU DIDACTIC

OB. EVENIMENTELE LECŢIEI STRATEGIA


DIDACTICĂ
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA
ELEVILOR
1. Captarea şi orientarea atenţiei (6 min)
Împarte clasa pe grupe (4) de câte 4 sau 5
elevi. Iniţiază un joc de mişcare: Elevii ascultă indicaţiile
Ascultă ploaia! Sarcinile sunt: învăţătorului.
Elevii din prima grupă bat cu 2 degete de la
mâna dreaptă în podul palmei stângi, destul de
rar, în ritmul impus de învăţător.
OA2 După 6 bătăi, elevii din a doua grupă încep să
OM1 pocnească din degete, în acelaşi ritm. În tot
acest timp, primul grup continuă; se bate
simultan.
După alte 6 bătăi, elevii din grupa a treia, vor
începe să bată din palme, în acelaşi ritm.
Respectând aceleaşi cerinţe, elevii din ultima
grupă vor bate cu degetul arătător în bancă. Elevii execută mişcările - exerciţiul;
OM2 La un moment dat se aud toate bătăile, acestui exerciţiu şi ascultă - lucrul pe
renunţându-se, treptat, din 6 în 6 mişcări, la „ploaia”. grupe;
ultima grupă, penultima, … până la prima
care a bătut încontinuu.
La final învăţătorul întreabă:
- Ce sentimente ţi-a indus ploaia
când ai ascultat-o?

Vor numi sentimentele aşa


cum le cunosc ei: linişte,
tulburare …
2. Enunţarea obiectivelor (2 min)
Comunică conţinutul învăţării şi Urmăresc obiectivele şi se - conversaţia;
performanţele aşteptate. Precizează că concentrează asupra - frontal;
toţii copiii trebuie să participe activ pe activităţii.
toată perioada desfăşurării activităţii şi că
toate răspunsurile lor vor fi acceptate.
3. Actualizarea cunoştinţelor (6 min)
Adresează următoarele întrebări: Dau răspunsuri după ce se
- Vă place să fiţi ascultaţi atunci gândesc;
OC1 când discutaţi între voi? - conversaţia;
- Sunteţi atenţi când cineva vorbeşte - frontal;
cu voi? - se încalcă drepturile unei
- Ce drept încălcaţi dacă nu comunicări reuşite;
respectaţi partenerii de discuţii?
OA3 Plan de discuţie – Cum să comunic - despre importanţa
frumos? comunicării; roadele unei
comunicări reuşite;
- exerciţiul;
- perechi
4. Prezentarea noului conţinut (2 min)
Comunică elevilor titlul lecţiei noi: Cum
OA2 să fiu un bun ascultător? Ascultă cu atenţie.
5. Dirijarea învăţării (15 min)
a) Momentul I
Prezintă elevilor sarcinile. În fiecare grupă
există un „ascultător”. Toate grupele
trebuie să-şi informeze în mod diferit
„ascultătorii” despre şcoala lor. Elevii din
prima grupă vor vorbi foarte tare
perturbând informaţiile. Elevii din a doua - jocul de rol;
grupă vorbesc foarte încet, cu informaţii - fiecare grupă de elevi isi
puţine. Elevii din cea de-a treia grupă, “joacă” rolurile;
vorbesc pe rând, clar, oferind informaţii
importante. Fiecare elev din a patra grupă
face altceva decât ceea ce ar trebui.
„Ascultătorii” au dreptul să intervină.
b) Momentul II
Învăţătorul întreabă „ascultătorii” ce au - „ascultătorii” răspund , pe
înţeles. rând, fiecare ce a înţeles de
la partenerii săi de grupă;
c) Momentul III
Învăţătorul cere elevilor să răspundă:
- Consideraţi că informaţiile s-au
transmis corect? - răspund solicitărilor;
- „Ascultătorii” au un rol important
OA1 atunci când primesc o informaţie?
- Lucraţi pe echipe, alcătuind o listă
care să cuprindă părerile de la
fiecare grupă: ce a greşit
„ascultătorul” şi ce au greşit
OC1 colegii lui de grupă!
OC2 - Grupa unde “ascultătorul” a primit - completează listă
OC3 corect informaţia alcătuieşte o listă - negociază
ce va cuprinde câteva soluţii - găsesc soluţii
pentru a deveni un bun ascultător.
6. Obţinerea performanţei (10 min) Problematizar
OA1 Învăţătorul prezintă o scurtă poveste a ea;
OC3 unui copil care nu putea să vorbească, să
asculte liniştit niciodată orice copil din
anturajul său. Mereu se impunea şi nu
ţinea cont de părerile celorlalţi. De aceea,
colegii săi începuseră să-l evite.
Îndrumă elevii să găsească soluţii pentru
cazul prezentat. - caută soluţii;
- Ce ar trebui să facă băieţelul - le expun pe foaie;
pentru a fi din nou acceptat?

7. Retenţia (4 min) - conversaţia;


Foarte pe scurt se reia conţinutul lecţiei, - frontal;
cu precizarea importanţei comunicării. - caută să-şi amintească
OM1 Cere elevilor să-şi amintească situaţii situaţii similare;
OA3 similare cu cele ale băieţelului. - exerciţiul;

8. Transferul
Propune elevilor să fie buni ascultători
deoarece e foarte important atunci când
comunici cu cei din jurul tău. Fiecare elev
este îndemnat să scrie pe un bileţel ce
OA3 trăsătură consideră că îl poate deranja în
procesul comunicării şi de care este dornic Răspund după modelul:
să scape. - …”mă deranjează
Bileţelele sunt aruncate in mod simbolic când…., nu-mi place când - conversaţia
la coşul de gunoi. ….., nu am nevoie de
…………”
- în final se simt liberi şi
fericiţi la gândul că au
scăpat de ce le este urât şi
că au învăţat să fie buni
ascultători;