Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nv. 1 la Regulamentul privind particulariteqile de desemnare si inregistrare a candidayilor fa functia de deputat in Parlamentul Republicit Moldova Comisia Fleetorala Central DECLARATI Subsemnatul(a), «Br eed off Ye 2 6 funeia de chins ed} alegerile parlamentare din 11 mai 2021, in la SAL" Vel2o conformitate cu art.49 alin, (1) lit. e) din Codul electoral, deelar pe propria rispundere e&: definind candidat la Tunegia de deputat 1. In ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 - am realizat urmatoarele venituri: | ctul | Suma venitului | ra venitului: | nele/denumirea | prestat/o T a Cine a realizat yenitul | G ert. persoan | generator de fizive/juridice) | _venit 1. Venitul obfinut Ia locul de muned de b¥66’/* A202,” ae L1_| Subiectul dectara _ ws Hein paddise: 1.2 | Soqulisoyia sau 4 concubinul Copii minori | Persoanele ana