Sunteți pe pagina 1din 2

Nume comun Denumire chimică Formula chimică

Dry Ice Dioxid de carbon solid CO2


Văr stins De hidroxid de calciu Ca (OH) 2
Cloroză de var Oxiclorură de calciu CaOCl2
Nausadar Clorură de amoniu NH4Cl
Sodă caustică Hidroxid de sodiu NaOH
Sare gemă Clorură de sodiu NaCl
Potasă caustică Hidroxid de potasiu KOH
Potasă Alum Sulfat de potasiu din aluminiu K2SO4. AL2 (SO4) 3. 24H2O
Epsom Sulfat de magneziu MgSO4. 7H2O
Văr nestins Oxid de calciu CaO
Ipsos de Paris Sulfat de calciu (CaSO4) ½ H2O

Nume comun Denumire chimică Formula chimică


Gips Sulfat de calciu CaSO4. 2H2O
Verde vitriol Sulfat de fier FeSO4. 7H2O
Sare Mohr Feroase sulfat de amoniu FeSO4 (NH4) 2SO4. 6H2O
Blue vitriol Sulfat de cupru CuSO4. 5H2O
Alb vitriol Sulfat de zinc ZnSO4. 7H2O
Gaz metan Metan CH4
Oţet Acid acetic CH3COOH
Potasă Ash Carbonat de potasiu K2CO3
Hypo Tiosulfat de sodiu Na2S2O3. 5H2O
Praf de copt Bicarbonat de sodiu NaHCO3
Soda de spălat Carbonat de sodiu Na2CO3. 10H2O
Magnesia Oxid de magneziu MgO
Cretă (marmura) Carbonat de calciu CaCO3
Nitrat de argint Azotat de argint AgNO3
Gaz ilariant Protoxid de azot N2O
Cloroform Tricholoro Metan CHCl3
Vermelium Sulfură de mercur HgS
Borax Borax Na2B4O7. 10H2O
Alcool Alcool etilic C2H5OH
Zahăr Zahăr C12H22O11
Apei grele Duterium Oxide D2O
Globar de sare Sulfat de sodiu Na2SO2. 10H2O
TNT Tri Nitro - toluen C6H2CH3 (NO2) 3
Calomel Clorură mercuroasă HgCl
Nume comun Denumire chimică Formula chimică
Dry Ice Dioxid de carbon solid CO2
Văr stins De hidroxid de calciu Ca (OH) 2
Cloroză de var Oxiclorură de calciu CaOCl2
Nausadar Clorură de amoniu NH4Cl
Sodă caustică Hidroxid de sodiu NaOH
Sare gemă Clorură de sodiu NaCl
Nume comun Denumire chimică Formula chimică
Gips Sulfat de calciu CaSO4. 2H2O
Potasă caustică Hidroxid de potasiu KOH
Potasă Alum Sulfat de potasiu din aluminiu K2SO4. AL2 (SO4) 3. 24H2O
Epsom Sulfat de magneziu MgSO4. 7H2O
Văr nestins Oxid de calciu CaO
Ipsos de Paris Sulfat de calciu (CaSO4) ½ H2O

Nume comun Denumire chimică Formula chimică


Gips Sulfat de calciu CaSO4. 2H2O
Verde vitriol Sulfat de fier FeSO4. 7H2O
Sare Mohr Feroase sulfat de amoniu FeSO4 (NH4) 2SO4. 6H2O
Blue vitriol Sulfat de cupru CuSO4. 5H2O
Alb vitriol Sulfat de zinc ZnSO4. 7H2O
Gaz metan Metan CH4
Oţet Acid acetic CH3COOH
Potasă Ash Carbonat de potasiu K2CO3
Hypo Tiosulfat de sodiu Na2S2O3. 5H2O
Praf de copt Bicarbonat de sodiu NaHCO3
Soda de spălat Carbonat de sodiu Na2CO3. 10H2O
Magnesia Oxid de magneziu MgO
Cretă (marmura) Carbonat de calciu CaCO3
Nitrat de argint Azotat de argint AgNO3
Gaz ilariant Protoxid de azot N2O
Cloroform Tricholoro Metan CHCl3
Vermelium Sulfură de mercur HgS
Borax Borax Na2B4O7. 10H2O
Alcool Alcool etilic C2H5OH
Zahăr Zahăr C12H22O11
Apei grele Duterium Oxide D2O
Globar de sare Sulfat de sodiu Na2SO2. 10H2O
TNT Tri Nitro - toluen C6H2CH3 (NO2) 3
Calomel Clorură mercuroasă HgCl
Nisip Oxid de siliciu SiO2