Sunteți pe pagina 1din 4

FURNIZOR: Enel Energie SA

Factură piață concurențială


Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, Camera 6.8, sector
3, Bucuresti, cod poștal 030667
Cod TVA/CIF: RO22000460
IONUT ADRIAN BELU
Nr. ord. reg. com.: J40/12303/26.06.2007
Cap. social subscris și vărsat: 140.000.000 lei Strada Zilisteanca, nr. 3, localitate ZILISTEANCA, județ Buzau,
Cont: RO54CITI0000000725071019 cod poștal 127491
Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 10583

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: C103098893

ID FACTURA TOTAL DE PLATA Furnizare energie electrica Adresa domiciliu: Strada Zilisteanca, nr. 3,
localitate ZILISTEANCA, județ Buzau, cod poștal
51001468429
COD PLATA 193,45 lei Serie şi număr: 20EI00939747
Data emitere factură: 29.01.2020 127491
594953708
Data scadentă: 13.02.2020
Tip factură: Regularizare +
Perioada de facturare: 21.11.2019 - 31.12.2019 Estimare

SINTEZA FACTURA
AVETI FACTURI
Total de plată factură curentă: 193,45 lei RESTANTE
Dacă aţi efectuat plata facturilor
restante, vă rugăm ignoraţi soldul
aferent acestora.
Componente reglementate 111,49 lei

Componente negociate 81,96 lei CONTACTE UTILE

www.enel.ro
www.my.enel.ro
Call center comercial:
0800 07 07 01
DETALII FISCALE Cod etic: www.enel.ro
Energie electrica de facturat 151,63 lei Descopera cel mai
apropiat Punct Enel pe
Acciza de facturat 1,21 lei www.enel.ro
Alte servicii 3,37 lei Semnalare intreruperi:
Total baza de impozitare TVA 156,21 lei 0238.929
Adresa de corespondenta:
TVA 19% 29,68 lei
Bucuresti, Sector 3, bd.
Dobanzi penalizatoare 7,56 lei Mircea Voda, nr. 30, et. 6,
Total de plata factura curenta 193,45 lei camera 6.8, cod postal
Total de plata facturi restante 1.734,10 lei 030667
Sold total la data emiterii facturii 29.01.2020 1.927,55 lei
NECLARITĂȚI?
Dacă sunt informaţii neclare in
noua factură, vizitaţi www.enel.ro,
secţiunea ghid nou factura.

MESAJE
Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îţi prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la
secțiunea “Detalii necesare plății”.
Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul de plată când dorești numai plata
soldului restant.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total în valoare de
193,45 lei 1.927,55 lei

j4E+[#5[ _`& c%k j]L5[ _`& k

5100146842900000001934529012059495370898 0000000000000000019275529012059495370801

Pagina 1 din 4 la factura 20EI00939747


TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM
NIVEL ACCIZA
CANTITATE UM VALOARE VALOARE
FĂRĂ TVA LEI TVA LEI
Total energie in perioada de facturare 248,00 kWh 132,24 25,14 Energie utilizata in scop comercial
2,44 lei/MWh; energie utilizată în
Contributie pentru cogenerare 248,00 kWh 4,70 0,90 scop necomercial 4,89 lei/MWh.
Certificate verzi 0,248 MWh 14,69 2,79
Acciza energie 0,248 MWh 1,21 0,23
Alte servicii 3,37 0,64 COMPONENTE
PREŢ UNITAR
Total baza de impozitare TVA 156,21 CERTIFICATE VERZI:
din care cogenerare 4,70
din care certificate verzi 14,69 Cota obligatorie estimata de
achizitie certificate verzi pentru
din care acciza 1,21 perioada ianuarie 2020 -
TVA 19% 29,68 decembrie 2020: 0,45061
Dobanzi penalizatoare 7,56 CV/MWh. Pret mediu ponderat
Total de plata factura curenta 163,77 29,68 calculat valabil incepand cu
01.02.2019: 136,8129 lei/CV.
Total de plata facturi restante 1.734,10
Sold total la data emiterii facturii 29.01.2020 1.927,55 lei
TEMEI LEGAL

Tarif ee:Contract Furnizare


INFORMATII SUPLIMENTARE EE(CFEE); Ord.ANRE: 33,64/2014;
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi 11,76/2016; 6,12,49/2017;
soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare interna pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. 26,226/2018;
În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună 17,194,212,218,222,223,224,
cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau 225,226,227,228,229/2019
instanţelor competente. Accize:L227/2015;Plata cf.CFEE;
CV:L134/2012,L184/2018; OUG
24/2017,Ord.ANRE:
11/2017;38,187,
IMPORTANT! 207/2018,33,235,238/2019
Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei
electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit
legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită conform
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu completarile şi modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un
sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului Penal.

EXPLICAŢII SITUAŢIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).

Pagina 2 din 4 la factura 20EI00939747


IONUT ADRIAN BELU - LOCUINTA
TRANSMITERE INDEX
Adresa: Strada Zilisteanca, nr. 3, localitate ZILISTEANCA, județ Buzau, cod poștal 127491

Contract nr.: VI1981319 Perioada de facturare: 21.11.2019 - 31.12.2019 Numar IVR: 0800 07 07 01
Cod identificare loc consum: 7000138138 Consum anual estimat: 2.581 kWh Interval: 22.01.2020-31.01.2020
Putere avizata:
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Fix Anual / Tarif
negociat rezidential / JT

Cod Eneltel / Const. Index Index Factor


Serie contor Cantitate UM
POD grup vechi nou putere

CITIRI SI CANTITATI
594953708/
Energie activa 2655/ 2889/
59403030000167 #18101744340 1 234 kWh
21.11.19-18.12.19 citit citit
4497
594953708/
Energie activa 2889/ 2950/
59403030000167 #18101744340 1 61 kWh
19.12.19-31.12.19 citit estimat
4497

Pret unitar Valoare Valoare


Cantitate UM
fara TVA lei fara TVA lei TVA lei

ENERGIE ACTIVA
Energie activa
295 kWh 0,268000 79,06 15,02
21.11.19-31.12.19
Energie estimata anterior
-47 kWh -12,6 -2,39
21.11.19-30.11.19
Abonament
28 Zile 0,500000 14 2,66
21.11.19-18.12.19
Abonament
13 Zile 0,500000 6,5 1,24
19.12.19-31.12.19
Abonament estimat
-10 Zile -5 -0,95
anterior 21.11.19-30.11.19
Distributie en.el
295 kWh 0,170160 50,2 9,54
21.11.19-31.12.19
Distributie en.el estimat
-47 kWh -8 -1,52
anterior
Tarif de extragere en.el din
retea (TL) 295 kWh 0,016520 4,88 0,93
21.11.19-31.12.19
Tarif de extragere en.el din
-47 kWh -0,78 -0,15
retea (TL) estimat anterior
Tarif de introducere en.el
in retea (TG) 295 kWh 0,001180 0,35 0,07
21.11.19-31.12.19
Tarif de introducere en.el
in retea (TG) estimat -47 kWh -0,06 -0,01
anterior
Servicii sistem
295 kWh 0,014890 4,39 0,83
21.11.19-31.12.19
Servicii sistem estimat
-47 kWh -0,7 -0,13
anterior
Certificate verzi
0,295 MWh 59,2399857 17,47 3,32
21.11.19-31.12.19
Certificate verzi estimate
-0,047 MWh -2,78 -0,53
anterior
Acciza 21.11.19-31.12.19 0,295 MWh 4,890000 1,44 0,27
Acciza estimata anterior -0,047 MWh -0,23 -0,04
Cogenerare
67 kWh 0,015640 1,05 0,2
21.11.19-28.11.19

Pagina 3 din 4 la factura 20EI00939747


Pret unitar Valoare Valoare
Cantitate UM
fara TVA lei fara TVA lei TVA lei

ENERGIE ACTIVA
Cogenerare
228 kWh 0,019320 4,41 0,84
29.11.19-31.12.19
Cogenerare estimata
-47 kWh -0,76 -0,14
anterior

ALTE SERVICII
Expediere preaviz 1 3,370000 3,37 0,64

TOTAL LOC DE CONSUM


Total loc de consum 248,00 kWh 156,21 29,68

DETALII DOBÂNZI PENALIZATOARE


Procent Valoare
Nr.crt Tip dobânzi
Baza de calcul Nr. dobânzi dobânzi
penalizatoare/ Interval de calcul Observații
lei zile penalizatoare penalizatoare
Factura nr./data
% lei
Dobanzi penalizatoare energie
1 18F11370391/28.12.18 180,25 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 1,11
2 19EI01136693/12.02.19 78,22 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,48
3 19EI02560341/25.03.19 52,79 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,33
4 19EI03568504/24.04.19 120,21 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,74
5 19EI04516717/29.05.19 121,63 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,76
6 19EI05219379/21.06.19 194,50 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 1,20
7 19EI06480961/23.07.19 103,77 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,64
8 19EI07529766/22.08.19 89,83 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,55
9 19EI08655141/19.09.19 81,06 01.12.19 - 31.12.19 31 0,02 0,50
10 19EI10020790/23.10.19 115,76 08.11.19 - 31.12.19 54 0,02 1,25
Total dobanzi penalizatoare
7,56
energie

Pagina 4 din 4 la factura 20EI00939747