Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa la adresa nr. 3151/22.04.

2021

privind Hotărârile Consiliului Local al Comunei Poșta Câlnău

Act cu Tipul ședinței


Obiecțiile formulate de
Numărul și data Denumirea actului administrativ caracter
secretarul U.A.T.-lui Ordinară Extraordinară De îndată
hotărârii ( conform titlului actului administrativ) normativ
Da =1/Nu=1 Da=1/Nu=0 Da=1/Nu=0 Da=1/Nu=0
Da=1/Nu=0
1 2 3 4 5 6 7

Hotărâre înregistrată la nr. 14/16.04.2021, privind saprobarea bugetului local al


14/16.04.2021 comunei Poșta Câlnău pentru anul 2021. 1 0 1 0 0

Hotărâre înregistrată la nr. 15/16.04.2021, privind aprobare utilizare excedent buget


local anul 2020.
15/16.04.2021 1 0 1 0 0

Hotărâre înregistrată la nr. 16/16.04.2021, privind aprobare utilizare excedent buget


sursa E anul 2020.
16/16.04.2021 1 0 1 0 0

Hotărâre înregistrată la nr. 17/16.04.2021, privind aprobarea indexării impozitelor și


17/16.04.2021 taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%. 1 0 1 0 0

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,


ENACHE ANA