Sunteți pe pagina 1din 13

Data:19.03.

2021
Profesor înv. primar :Popescu Elena
Şcoala :ȘCOALA PRIMARĂ SAT ROTARI- (ȘCOALA,,NICHITA STĂNESCU,,-COMUNA CEPTURA)
Clasa : a- III- a
Disciplina:Limba şi literatura română

ARIA CURRICULARA:Limba si comunicare


UNITATEA DE INVATARE:” PRIMAVARA”
SUBIECTUL LECŢIEI: Verbul
TIPUL LECŢIEI: predare-invatare

Lecţia este importantă, deoarece în cadrul acesteia elevii vor însuşi noţiuni noi despre o nouă parte de vorbire (verb)cu care vor lucra pe
toata perioada şcolară, având posibilitatea exersării gândirii prin metodele interactive utilizate,precum şi posibilitatea de a activa
cunoştinţe anterioare .

1
Competenţe specifice
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

3.6 – să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate(substantiv, adjectiv, pronume, verb);

Obiective operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să definească verbul ca partea de vorbire care denumeşte acţiunea, existenţa şi starea fiinţelor, lucrurilor, fenomenelor naturii;
O2-identifice verbul din anumite contexte ;
O3 -să grupeze verbele în funcţie de ceea ce exprimă fiecare (acţiunea, starea, existenţa)
O4-să completeze cu verbe potrivite enunţurile date;
O5-să aplice cunoştinţele gramaticale dobândite in diverse exerciții.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, fişele de evaluare, planşe,flip-chart, laptop,videoproiector


METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observatia, jocul didactic ,, testul de 5 minute
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe .
RESURSE:
• umane: 11 elevi
• materiale: caiet,instrument de scris marker,duplex , rebus, ciorchinele, ,fişe de lucru, .,laptop
• timp: 40 min.
EVALUARE: testul de 5 minute
,aprecieri verbale,

BIBLIOGRAFIE:

Programe şcolare pentru clasa a III-a, Limba şi literatura română, aprobată prin ordin al ministrului NR. 5198
Ghid metodologic – Limba şi literatura română. Clasele I – VIII - Consiliul Naţional pentru Curriculum.
I. Şerdean – Didactica limbii române în învăţământul primar, Editura Corint, 2006
Metodica Predării limbii române la clasele I – IV, Ed. Aramis 2000.
-„Limba şi literatura română” – Adina Grigore, Cristina Ipate- Toma, Editura Ars Libri, 2016

2
-,,. Limba si literatura romana, Clasa a III-a - Caiet de lucru (Semestrul I si semestrul al II-lea) ,Adina Grigore, Cristina Ipate- Toma,
Editura Ars Libri, 2016

3
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Ob. Activitatea învăţătoarei şi a elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare


lecţiei Op. procedee didactice organizare
1. Moment Asigur cadrul necesar desfășurării optime a lecției. Se Conversaţia Frontală
organizatoric asigură liniștea în clasă și se verifică dacă toți elevii au
1 min cele necesare desfășurării orei de limba și literatura
română.
2. Verificarea Verificarea cantitativă –individual
temei Verificarea orală a conţinutului temei
2min
3. Captarea
atenţiei si Captarea atenției se va realiza printr-un joc Joc Frontală Evaluare orala
reactualizare numit,,cursa baloanelor ,,.Elevii vor trebui sa asocieze Baloane
cunostintelor cuvintele scrise pe baloane cu partile de vorbire
însușite studiate. (substantiv, adjectiv și pronume)
anterior Baloane ramase le va anunța titlul lecției:,,Verbul,,.
6 min
Conversati
a

4. Anuntarea Conversaţia Frontală Observarea


temei si a • Voi scrie data și titlu pe tablă iar elevii ăn sistematică
obiectivelor. caiete. Le prezint obiectivele lecției într-o manieră
accesibilă.Elevii vor nota în caiete. .

3min Astazi vom învăța despre o nouă parte de vorbire și
anume:verbul.
Vom afla definiția verbului.
 Vom descoperi ceea ce exprimă verbul;
 Vom recunoaște verbul din anumite contexte ;
 Vom realiza diverse comunicări ;
 Vom rezolva diferite exerciții cu această parte

4
de vorbire.

5. Desfăşurarea - Explicația Observare


propriu-zisă a . sistematică
lecţiei Prezint definiția și la video-proiector.Elevii o vor scrie
18 MIN în caiete după ce au citit-o de două ori.
Pentru dirijarea învățării, propun elevilor un joc Frontală
distractiv.
Joc de rol: Mimează acţiunea! Ghicește ce mimează
colegul tău!(Anexa nr.2) individual
Joc de rol

Aprecieri
Bilete verbale
Frontală
Individuală

• Cinci elevi vor primi câte un bilet . Pe aceste


biletele sunt scrise acțiuni pe care elevii le vor mima
(scrie,pictează,vorbeşte, plânge, doarme).

La sfârșitul jocului, copiii sunt întrebați ce au
desfășurat prin aceste mimări, iar ei vor răspunde că au explicația

5
mimat acțiuni, stări.
Spunem propoziţii cu /fără verb pentru a evidenţia
rolul esenţial al acestuia.

NU putem spune ;Maria…. în parc.


Sau IONUȚ…… zi de zi la școaă. Nu au înțeles aceste
comunicări fără verb.

Realizăm o clasificare a verbelor în funcție de ceea ce Explicația


exprimă.
Caiete,
VERBE CARE EXPRIMĂ ACȚIUNEA: tablă
Te plângi,rămâi,lovesc,ştii, se ridică,
VERBE CARE EXPRIMĂ EXISTENȚA:să fii, nu-i,
eşti
*e, există, este, sunt, se află
VERBE CARE EXPRIMĂ STAREA:stă, doarme, se
bucură,se plânge.

(voi realiza o schiță simplă la tabla iar elevii o vor


copia)

După această clasificare voi ruga elevii să deschidă


culegerea și să citească exercițiul nr 1 /pagina 122.
Acest exercițiu va fi rezolvat în stil ștafetă. Exercițiul

Fisă

6
Să ne amuzăm!

Bogdan ajunge acasa:


-Mămico, azi toţi copiii ............. de un copil.
El ................... într-o baltă. Eu nu..................... .
- Foarte bine că nu .......................... . Dar
cine ...................... în baltă?
-Eu ..........................., mămico.
(am căzut,a căzut,am râs,au râs)

(toate exercițiile se vor rezolva în limita timpului


disponibil)

. Asigurarea Frontală
feed-back-ului O3 Pentru asigurarea feedback-ului , propun elevilor să exercitiul. fisă Evaluare orala
și obținerea rezolve urmatorul exercițiu: ANEXA...4
performanței . Indică, prin săgeţi, ce exprimă fiecare verb:
8 min
este se odihneşte
aşteaptă acţiunea bate
merge starea nu există
aleargă existenţa sunt
stă cad

Pentru obținerea performanței , toți elevii vor primi un


test de 5 minute.
ANEXA 5

7
Evaluare
2.Unește ceea ce se potrivește: Testul de 5 scrisă
minute
scrie, doarme,sunt , stă, există, dansează în funcţie de
ceea ce exprimă şi completează tabelul alăturat.

Verbe care exprimă acţiunea;


Verbe care exprimă starea;
Verbe care exprimă existenţa;

6. Încheierea  Pentru rezolvarea sarcinilor și a Conversaţia Frontală Notarea


activității modului în care s-au comportat pe parcursul orei, elevilor
2MIN elevii sunt apreciați și notați.vor primi ca tem
exercițiile:2, 3, pagina 29 din manual

8
ANEXA 1

SPUNE CE ESTE FIECARE CUVÂNT CA PARTE DE VORBIRE:

CARTE, ROZ, DUMNEAVOASTRĂ,PLÂNGE, MICĂ, ȘCOALĂ,FOARE, ALEARGĂ,


EL, ROTUND, STĂ

9
Anexa nr. 2

MIMEAZĂ ACEASTĂ ACȚIUNE PENTRU COLEGII TĂI:

 CITEȘTI
 CÂNȚI LA CHITARĂ
 BEI APĂ
 COȘI
 ALERGI
 MANÂNCI

10
ANEXA 3.

Să ne amuzăm!
Bogdan ajunge acasa:
-Mămico, azi toţi copiii ............. de un copil. El ................... într-o baltă. Eu
nu..................... .
- Foarte bine că nu .......................... . Dar cine ...................... în baltă?
-Eu ..........................., mămico.
(am căzut,a căzut,am râs,au râs)

11
ANEXA 4

1. Indică, prin săgeţi, ce exprimă fiecare verb:

este se odihneşte
aşteaptă acţiunea bate
merge starea nu există
aleargă existenţa sunt
stă cad

12
TESTUL DE 5 MINUTE
1 .Unește ceea ce se potrivește:

scrie, doarme,sunt , stă, există, dansează , pânge, fericit, manâncă , în funcţie de


ceea ce exprimă şi completează tabelul alăturat.

Verbe care exprimă acţiunea;


Verbe care exprimă starea;
Verbe care exprimă existenţa;

ACȚIUNEA EXISTENȚA STAREA

13

S-ar putea să vă placă și