Sunteți pe pagina 1din 2
Partidul Politic ,PACE” reprezentant cu drept de vot consultativ la CEC Demenciue Roman, 17 dn 17.06.2024 Catre: Comisia Electoral Centralit Strada Vasile Aleesandri 119, Chisinau 2012 info@cee.md CONTESTATIE, Avand in vedere desfuisurarea alegerilor parlamentare anticipate din I iulie 2021, am observat m multe inedlcdri a legislatiei electorale, pasibile de examinare de catre Comisia Electorala Centrala. La data de 21 mai 2021, Comisia Electorala Centralia emis Hotdrdrea nr. Nr. 4858 privind demersul de inregistrare a candidatilor la funefia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic .Partidul Actiune si Solidaritate” (in cele ce urmeazd ,,PAS"), a simbolului electoral si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Comisia Electoral Centrala si @ persoanel responsabile de finante (trezorierul), in temeiul careia PAS obfine calitatea de concurent electoral. Agitatia electorala desfigurata in aceastii perioad’, urmare a cdreia am wat cunostinia cu materialele electorale distribuite, in special, ne vom referi la ziarul distribuit de coneurentului electoral PAS, in continutul publicafiilor cdruia, am observat poze in care este reprezentatt Dna Maia Sandu, Presedintele Republicii Moldova. La fi informativ al concurentului electoral n confinutul acestuia, am observat cA acest buleti zat, confine informatia tipograficd: com. 620, tiparit intr-un numar impundtor — 600 000 exemplare, tipografia EditTipar Grup SRL. ie electorala, in materialele sale Astfel, considerdim ci concurentul electoral PAS, aceasta camp: clectorale, ilegal utilizeaz imaginea Presedintelui Republicii Moldova, fiind incluse poze chiar de la in augurarea Maiei Sandu, in acest sens, se constatd c& actiunile menfionate contravin prevederilor Codului Electoral stabilite la at citate electoral -olul $2 aliniatul (8), care prevad cd nu pot fi utilizate in seop de publ ragini [ Comisia Electorala Centrala 089 awe — | irate se OBL Co HE/ Zé. ce reprezinti institufii de stat sau autoriti{i publice, or, prin utilizarea imaginii Presedintelui concurentul electoral face uz de imaginea si autoritatea lui, fiind asociat cu aceasta institutie, mai mult ca, Maia Sandu a fost desemnat de PAS ca candidat la functia de Presedinte, insi, in conformitate cu legislafia in vigoare presedintele nu poate fi membru de partid, iar Presedintele Republicii Moldova, conform constatarilor Curtii Constitutionale - nu poate face partizanat politic si sit actioneze in favoarea unui partid politic. Ins rei ind din pasivitatea Maici Sandu, asupra utilizarii imaginii sale in mod arbitrar de catre PAS in materialul siu promotional, denotit acceptarea tacit asupra utilizrii imagi sale si imp institut i pe care o reprezinté a campania electoral a concurentului electoral PAS. Deasemenea, din informatia inscris la sfarsitul ziarului, se vede ci ziarul a fost tiparit conform comenzii nr. 620 din 07.06.2021 inte-un tiraj de 600 mii exemplare, tiparit de tipografia EditTiparGrup SRL, insi, dacd examinam raportul financiar al concurentului electoral PAS pentru siptiména nr. 3 , observiim plata pentru 2 servicii din 4 (corectat), \a capitolul 3.3. ,Cheltuieli pentru material promotional prestate de catre EditTiparGrup SRL, ins nici una nu se bazeaz pe comanda din 7 junie, cif iunie, fie din 8 iunie. Astfel, se prezinti oportun verificarea faptului, dacd cheltuielile pentru comanda respectiva, sunt reflectate corect, or, din informatia inclusa in raportul financiar acest fapt nu reiese cert. Prin urmare, in temeiul art, 71-75 Cod electoral solicitém respectuos; fa. examinarea prezentei contestatii; b. stabili .a faptului utilizarii de catre concurentul electoral Partidul Actiune si Solidaritate a imaginii Presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, in materialul promotional c. obligarea concurentul electoral Partidul Actiune si Solidaritate si utilizeze material promotional cu respectarea prevederilor Codului Electoral La fel, solicitim verificarea corectitudinii reflectarii cheltuielilor privind tiparirea materialului promotional in cauza in raportul financiar al PAS. in sustinerea celor mentionate anexm ziarul promotional al PAS distribuit tn formatul A3, pe 4 file Partidul Politic ,PACE” reprezentant cu drept de vot consultatiy la CEC Demenciue Roman