Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU

-verbul-
-clasa a VII-a

1. Modurile verbului sunt: - personale: --
-
- nepersonale: -
-
-
-
2. Puneţi verbele la infinitiv şi le precizaţi conjugarea:
aş iubi-
alergând-
aveam-
să mergem-

3. Precizaţi felul verbelor (predicativ/ copulativ) din următoarele enunţuri:


a) Andrei se face doctor.
b) Noi vom ieşi la cină.
c) Noi suntem la şcoală.
d) Noi vom rămâne neschimbaţi.

4. Conjugaţi verbul „a juca” la modul indicativ, timpurile imperfect şi perfect simplu.

5. Identificaţi verbele la mod personal, din următoarele enunţuri, şi le precizaţi modul şi


timpul.
a)Aş mânca un măr.
b) Am de citit o poveste.
c) Să fi ştiut lecţia aş fi notă mare.
d) Am învăţat verbul azi.
6. Identificaţi verbele la mod nepersonal, din următoarele enunţuri, şi le precizaţi modul şi
funcţia sintactică.
a) Apucaţi-vă de învăţat!
b) A citi e o plăcere.
c) Învăţând în fiecare zi, veţi reuşi.
d) Peria de curăţat este acolo.

7. Precizaţi diateza verbelor:


a) Tema este uşoară.
b) Tema este făcută de toţi elevii.
c) Clasa a fost curăţată.
d) Imnul se cântă zilnic.

8. Puneţi verbul „a citi” la toate modurile nepersonale:


-
-
-
-

9. Precizaţi modul verbelor:


am citit-
am citi-
a citi-
să fi citit-
citeşte!-
citind-
de citit-
citit, citită-
aş citi-
citeam-

10. Analizează morfologico-sintactic verbele:


a. Citeam şi eu o poveste când a fost adusă această carte de mama.
b. Se ştie că numai muncind vei reuşi.