Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

Sintaxa frazei
Analizaţi frazele:
1. Îi plăcea să bată și nu știa să mai adauge nimic la asta, care să facă cu putință conviețuirea cu
soldații. (M. Sadoveanu)
2. Lostun, care fusese pindar la Murgeni, se repezi în ograda bisericii și vesti pe cei adunați că
boierul Stroie Orheianu a intrat în sat cu putini slujitori, și vine să steie de vorbă cu fruntașii
Șoimăreștilor. (M. Sadoveanu)
3. Atunci porunci Șoimaru ca s-aducă sumuioacele de paie și tăciunii, și dădu foc curții de la
Murgeni el singur cu mâna lui. S-au zbătut și s-au răsucit flăcările toată noaptea. Si-a
poruncit pe urma răzășilor s-o dărâme și s-o împraștie în patru părți. Și, până luni la amiazi
fiind curtea asemanată cu pământul, a hotărât să vie pluguri. (M. Sadoveanu)
4. Băiatul nu știe mult, zise el în sfârșit, dar îl primesc, fiindcă e feciorul d-tale, și dacă va fi
silitor, are să treacă examenul. (I. Slavici)
5. …nici nu mai mergeam, zburam spre casă, pentru că Huțu trebuia să locuiască cu mine. I.
Slavici
6. erau niste papuci mari, pe care mama ei îi rupsese aproape, și erau așa de largi pentru ea, încât
mititica-i pierdu grăbindu-se să treacă o stradă, unde cât p-aci era să fie strivită între două
trăsuri.
7. Frigul o pătrundea din ce în ce mai mult, și totuși nu-i venea să se ducă acasă. (Andersen)
8. Stătea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar pe fața lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi
cineva..( M. Preda)
9. Căldura începea numaidecât dupã răsăritul soarelui, şi dacă în timpul nopţii se mai întâmpla
ca norii să mai acopere cerul, aceşti nori dimineaţa se făceau nevăzuţi şi lăsau să se reverse
din adâncurile limpezi dogoarea necontenită şi grea a zilei de vară.( M. Preda)
10. Animalele aşteaptă liniştite, cu buzele în jos, şi când omul se apropie de ele, se întâmplã ca
unul din cai să ofteze adânc; omul se uită la hamuri, apucă hăţurile, bagă unuia din cai zăbala
în gură.
11. Peste zi ea vede multă lume, și dacă-i iese-n cale vreo femeie care-i place și ca fire, și ca
stare, și ca înfățișare, ea-și zice cu tainică mulțumire: „Așa are să fie Persida mea!”. (I.
Slavici)
12. S-ar putea oare să fii văduvă săracă, să-ți vezi fata preoteasă, feciorul staroste în breasla
cojocarilor și inima să nu ți se moaie?! (I. Slavici)
13. A și făcut Mara ce-a făcut, și maica Aegidia, econoama, i-a făgăduit că-i va lua copila și
pentru numai 60 florini pe an, căci e văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei. ( I. Slavici)
14. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut viaţa şi mi-am crescut copiii şi mă
cuprinde un fel de spaimă când mă gândesc să rămân singura într-însa. ( I. Slavici)
15. Şi ne întrebam cu toţii, dacă o fi adevărat că toate vieţuitoarele de pe pământ se trag dintr-o
tulpină şi că s-au deosebit unele de altele numai silite de împrejurările deosebite prin care au
trecut…(Al. Bratescu-Voinești)